Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (880)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (879)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (878)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:19 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (877)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:16 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (875)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:12 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (874)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (872)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (871)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:02 pm

» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 24, 2019 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

Thói đời

Go down

Thói đời Empty Thói đời

Bài gửi by quynhthu1969 on Thu Jun 23, 2011 3:24 pm

Thế gian lắm cảnh cơ cầu
Nghèo người khinh miệt còn giàu ghét ghen
Thói đời dối trá, bon chen
Lòng người đổi trắng thay đen khó lường.


quynhthu1969
quynhthu1969

Tổng số bài gửi : 141
Join date : 20/06/2011
Age : 50
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by Hoa Sầu Đâu on Thu Jun 23, 2011 4:42 pm

Trần gian lắm cảnh nhiễu nhương
Thói đời cũng thế đau thương có thừa
Sang...hèn kẻ ghét người ưa
Làm sao mà sống cho vừa người ơi!!

LPT


[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Hoa Sầu Đâu
Hoa Sầu Đâu

Tổng số bài gửi : 772
Join date : 14/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by thuonghoaingannam on Thu Jun 23, 2011 4:56 pm

Nói sao hết những thói đời
Thương lời ngon ngọt, ghét lời đắn cay
Tình đời đen trắng đổi thay
Sống sao cho khỏi mỉa mai hỡi người...!
thnn
[You must be registered and logged in to see this image.]
thuonghoaingannam
thuonghoaingannam

Tổng số bài gửi : 1218
Join date : 11/02/2011
Age : 45
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by phong trần on Thu Jun 23, 2011 5:00 pm

Đời đã bao phen lạc lỏng đời
Đời sầu muộn đến dễ nào vơi
Đời lo chỉ để tròn thân ngựa
Đời sống sao cho hợp đạo trời
Đời phải tranh đua cùng cố gượng
Đời đừng phung phí chỉ hoài chơi
Đời ơi sao mãi là điều ước
Đời tặng niềm đau nuốt nghẹn lời
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by dangphuong on Thu Jun 23, 2011 6:36 pm

Ai mà không phải sống với đời
Khi mưa khi nắng chuyện của trời
Thi buôn vui là chuyện thiên hạ
Đâu có gì mà xảy đến khơi khơi ...?
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by Tina Vu on Thu Jun 23, 2011 6:41 pm


Bao chuyện sân si của thói đời
Cùng bao ghềnh thác với khóc cười
Thả xuống theo dòng ra biển cả...
Cho lòng thanh thản nhẹ nhàng thôi

[You must be registered and logged in to see this image.]
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by TRUNG on Thu Jun 23, 2011 7:30 pm

Từ lâu tui đã lãng quên đời
đã quên tiếng khóc, chỉ còn...cười
mặc kệ thói đời ai than trách
nên tui vẫn rất mực...thảnh thơi [You must be registered and logged in to see this image.]
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty THÓI ĐỜI

Bài gửi by havy_71 on Wed Jun 29, 2011 11:36 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
Thói đời là thế hỡi người ơi!
Than chi cho lắm nỗi ưu phiền.
Quẳng gánh lo đi mà vui sống.
Cho đời thanh thản nhẹ nhàng trôi .
HV
havy_71
havy_71

Tổng số bài gửi : 368
Join date : 25/06/2011
Đến từ : hư vô

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ntd on Thu Jun 30, 2011 7:20 am

Biết khổ nhưng mà vẫn chẳng thôi
Cứ yêu rồi nhớ cả một đời
Người phụ mình chứ mình chưa phụ
Cuộc tình nào, lệ cũng đắng bờ môi!

ntd
Laughing x/h
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ena on Thu Jun 30, 2011 2:19 pm

ntd đã viết:Biết khổ nhưng mà vẫn chẳng thôi
Cứ yêu rồi nhớ cả một đời
Người phụ mình chứ mình chưa phụ
Cuộc tình nào, lệ cũng đắng bờ môi!

ntd
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

tình dẫu đẹp cũng chỉ là ảo mộng
hạnh phúc đơn sơ há dễ tìm
xin 1 lần yêu hết con tim
để nghe được tiếng lòng thổn thức...

ena

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 07/01/2011

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ntd on Thu Jun 30, 2011 3:09 pm

Và hằng đêm lại buồn ray rức
Trái tim nằm trong ngực còn đau
Bên ngoài gió lạnh vẫn xôn xao
Yêu ai lắm, mà ai nào thấu hiểu!

ntd

ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ena on Thu Jun 30, 2011 4:37 pm

ntd đã viết:Và hằng đêm lại buồn ray rức
Trái tim nằm trong ngực còn đau
Bên ngoài gió lạnh vẫn xôn xao
Yêu ai lắm, mà ai nào thấu hiểu!

ntd


bởi yêu ai nên nữa hồn lạc điệu
cho sóng tình thôi vỗ nhịp mênh mang
để mình ta mãi bước lang thang
oằn năm tháng tìm về miền thương nhớ...

ena

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 07/01/2011

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ntd on Thu Jun 30, 2011 5:01 pm

Thôi em nhé, hãy quên đi một thuở
Chuyện đôi mình đã vỡ hỏi còn chi?
Đừng trách người gây mối hận chia ly
Chỉ tại số, tơ duyên này phải đứt!

ntd

ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ena on Fri Jul 01, 2011 12:35 am

ntd đã viết:Thôi em nhé, hãy quên đi một thuở
Chuyện đôi mình đã vỡ hỏi còn chi?
Đừng trách người gây mối hận chia ly
Chỉ tại số, tơ duyên này phải đứt!

ntd


trời không nỡ chia lìa ngưu chức
ban ngày lành tháng bảy mưa ngâu
khóc uyên ương ô thước bắt cầu
em ko trách người, nào trách phận...

ena

Tổng số bài gửi : 94
Join date : 07/01/2011

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by havy_71 on Fri Jul 01, 2011 8:06 am

Cuộc tình mình sao cứ hoài lận đận
Suốt cuộc đời sao cứ khổ vì yêu
Yêu chi lắm để rồi tan vỡ đó
Trái tim này vụn vỡ còn đâu?

HV cheers
havy_71
havy_71

Tổng số bài gửi : 368
Join date : 25/06/2011
Đến từ : hư vô

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ntd on Fri Jul 01, 2011 8:53 am

Vì cớ nào? ai tạo giọt mưa ngâu?
Cho tháng bảy, lá phủ màu thương nhớ!
Trái tim kia, tại sao còn bỡ ngỡ?
Có phải vì một thuở đã phân ly?

ntd
nhăn răng

ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by havy_71 on Fri Jul 01, 2011 10:09 am

Người đã đến sao nỡ vội ra đi?
Để lại đây nghe tim mình lạnh giá.
Khung trời xanh chất đầy bao kỉ niệm!
Nhớ một thời ta đã yêu nhau.

HV Question
havy_71
havy_71

Tổng số bài gửi : 368
Join date : 25/06/2011
Đến từ : hư vô

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ntd on Fri Jul 01, 2011 10:47 am

Ngày xanh ấy là tháng ngày nào...
Sao em nhớ mà anh quên mất?
Anh chỉ nhớ thuở còn cút bắt....
Em vòi quà anh chẳng mua cho
Tình bây giờ em giữ...bo bo.....
Nên anh phải giả đò hổng nhớ...

hìhì...
ntd
Laughing Sad
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by Khách viếng thăm on Fri Jul 01, 2011 11:15 am

Anh giả bộ hay là tại ngố
Trái tim này đâu dễ đem cho
Mặc cho anh rầu rĩ buồn xo
Mới hả giận mối thù thuở trước Thói đời 349206

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ntd on Fri Jul 01, 2011 11:27 am

minhlatiennu đã viết:Anh giả bộ hay là tại ngố
Trái tim này đâu dễ đem cho
Mặc cho anh rầu rĩ buồn xo
Mới hả giận mối thù thuở trước [You must be registered and logged in to see this image.]
hic... ác lắm nghen! Vầy mới chịu hả?

[You must be registered and logged in to see this image.]
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by havy_71 on Fri Jul 01, 2011 11:42 am

ntd đã viết:Ngày xanh ấy là tháng ngày nào...
Sao em nhớ mà anh quên mất?
Anh chỉ nhớ thuở còn cút bắt....
Em vòi quà anh chẳng mua cho
Tình bây giờ em giữ...bo bo.....
Nên anh phải giả đò hổng nhớ...

hìhì...
ntd
Laughing Sad
Anh hổng nhớ bởi vì anh quên mất
Còn nơi đây một tấm chân tình.
Mãi đuổi theo mộng mị một bóng hình
Nên giờ đây anh hoài thương nhớ.
...
Nay thuở xưa hiện về trong kí ức
Anh tiếc hoài tiếc mãi không thôi
Có chút quà mà anh mãi không cho
Để bây giờ anh lo mình ích kỉ.

hv
lêu lêu Laughing
havy_71
havy_71

Tổng số bài gửi : 368
Join date : 25/06/2011
Đến từ : hư vô

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by ntd on Fri Jul 01, 2011 12:21 pm

Tại lúc ấy em còn quá nhí
Gặp cà lem thì xí bốn năm cây
Em mà đau anh biết phải sao đây
Nên hổng cho ăn là... mới tốt

Anh bây giờ hào hoa số một
Em không tin hỏi thử các nàng
Danh tiếng hiền, gái gặp nguýt ngang
Lỡ dê bậy thì bị phang bị uýnh!cười

hìhì... vui thiệt nghen! :h/h:
...Ủa!... mà chủ nhà QT đâu? mà toàn là khách không vầy nè!... khó hiểu
ntd
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by havy_71 on Fri Jul 01, 2011 6:26 pm

Anh...ích kỷ còn làm bộ nói tốt
Chứ không phải hồi xưa anh giành lộn
Có cà lem cứ xí hết năm cây
Bởi lúc đó em thật còn quá nhí
Nên hổng có giành nổi anh đâu?

Anh bây giờ thế nào, em cũng biết
Cớ làm chi phải hỏi mấy nàng?
Người cao lớn, đẹp trai ( lão ), phong độ
Danh tiếng rất nhiều, gặp gái nguýt ngang.
Thấy cô nào đẹp, có tiền, anh tán
Bởi thế anh cứ chê em là con nít
Con nít bây giờ đã là con nít đâu?

" Ngày xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé không biết gì
Ngày nay bé tuổi dậy thì
Anh xin cưới bé, bé chê anh già "
hà hà...


HV [You must be registered and logged in to see this image.]
Hihi... vui thiệt đó. Cho em tìm lại nụ cười nhen.
QT đã giã từ chúng ta rồi, anh ntd không nhớ sao? Kệ, nhờ nhà QT ở đỡ (vì Havy chưa có nhà riêng)
havy_71
havy_71

Tổng số bài gửi : 368
Join date : 25/06/2011
Đến từ : hư vô

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by quynhthu1969 on Fri Jul 01, 2011 9:51 pm

Chúa đã dạy:
- Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương, vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.

- Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta, vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.

- Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau, vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.

- Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta, vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững một mình.

- Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.

- Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.

- Hãy biết ơn ai đã đỡ ta dậy khi ta vấp ngã, vì nhờ họ mà ta lại được hồi sinh
.


QT lượm đựơc bài này nè, thân tặng Havy.
quynhthu1969
quynhthu1969

Tổng số bài gửi : 141
Join date : 20/06/2011
Age : 50
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by havy_71 on Sat Jul 02, 2011 10:28 am

Cám ơn QT. Đọc bài QT gửi sao HV thấy chạnh lòng quá vì thấy gì cũng có mình trong đó. 1 cũng đủ chết rồi, nào là tổn thương, lừa dối, vấp ngã...chắc tả tơi, tàn tạ luôn, không sống nổi. May mà có bài này an ủi mình để làm bình ổn mình trong cuộc sống
" Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao biết chuyện con người
Không nghèo đói làm sao thi vị hóa
Không lang thang sao biết gió mưa nhiều ."

[You must be registered and logged in to see this image.]
havy_71
havy_71

Tổng số bài gửi : 368
Join date : 25/06/2011
Đến từ : hư vô

Về Đầu Trang Go down

Thói đời Empty Re: Thói đời

Bài gửi by quynhthu1969 on Sat Jul 02, 2011 8:46 pm

Havy ơi!
Sau mấy cú sốc liên tiếp tê tái cả cõi lòng làm cho QT mấy ngày khóc sưng cả mắt , QT đã quyết định ôm nỗi buồn đi về nơi xa một mình rồi đó. May mà đêm qua gặp được anh trai Khói của QT, anh ấy đã giúp QT trút hết những u uẩn trong lòng nên mới nguôi ngoai một chút đây. Nguôi ngoai thì thấy nhớ nhà, nhớ mọi người ở diễn đàn quá, QT như kẻ trộm rón rén trở về mở cửa ngôi nhà nhỏ của mình thì thấy dòng chữ niêm phong trước cửa của anh ntd: " ..Ủa!... mà chủ nhà QT đâu? mà toàn là khách không vầy nè!... khó hiểu"
tình cờ đọc bài viết này thấy sao mà câu nào cũng giống tâm trạng của Havy, cho nên phải vác bàn phím quay về diễn đàn để gửi cho Havy đó.
quynhthu1969
quynhthu1969

Tổng số bài gửi : 141
Join date : 20/06/2011
Age : 50
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết