Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

nhạn lạc

Go down

nhạn lạc Empty nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Sun Dec 13, 2009 8:35 pm

Sáng nay tí hoáy làm thơ
Hí ha hí hững ai ngờ mất tiêu
Tìm hoài hổng thấy thơ iêu
Có ai tìm được thơ xìu hay không
Thơ tui hay chạy long nhong
Theo con cóc nhỏ nhổ lông nhạn lì
Bây giờ thơ ở nơi chi
Tình tui theo gió còn gì cho em .....
Em tui mắt đã lem nhem
Nhận lầm thơ khác tui ghen tắt đèn ....
Nhạn ơi nhạn ...sáng này tính làm trường xưa bến xưa cho con nhạn hạ cánh ...bây giờ hổng thấy đâu ...thôi âu cũng là định mệnh ,,hehe

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by dangphuong on Sun Dec 13, 2009 8:37 pm

Xin lỗi..tui đã dời qua đây nè
http://www.hoingo.org/forum-f38/topic-t1032-20.htm#12629
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Sun Dec 13, 2009 9:06 pm

8)
hihi ...lâu quá hông dzô ,cho nên lạc lối

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by CoMay on Sun Dec 13, 2009 9:10 pm

no_love đã viết:nhạn lạc 508764
hihi ...lâu quá hông dzô ,cho nên lạc lối
Co' ngừ lạc lối lang thang
Sao không đi lạc dzìa ngang ngõ nhà nhạn lạc 374916
...chọc dzui ..đừng giựn hén ...chúc vui
CoMay
CoMay

Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by dangphuong on Sun Dec 13, 2009 9:15 pm

CoMay đã viết:
no_love đã viết:nhạn lạc 508764
hihi ...lâu quá hông dzô ,cho nên lạc lối
Co' ngừ lạc lối lang thang
Sao không đi lạc dzìa ngang ngõ nhà nhạn lạc 374916
...chọc dzui ..đừng giựn hén ...chúc vui
Uý chòy..chọc dzậy NL sao lại giưn chứ...
Chọc tui .."lang thang qua ngõ nhà.. ai" tui càng khoái .. nhạn lạc 86961
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Sun Dec 13, 2009 9:35 pm

CoMay đã viết:
no_love đã viết:nhạn lạc 508764
hihi ...lâu quá hông dzô ,cho nên lạc lối
Co' ngừ lạc lối lang thang
Sao không đi lạc dzìa ngang ngõ nhà nhạn lạc 374916
...chọc dzui ..đừng giựn hén ...chúc vui
Ta đi lạc lối lang thang
Dìa nhà cũng dzị đi hoang đi hoài
Nhà ai có mớ cỏ may
chọc dzui ta dzận lông mày dựng ngang
Gựn ai ra dáng ngang tàng
Ngừ ta mới sợ cả làng mới can ....
hehe ...gựn rùi gựn rùi ...dỗ đi ....

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Sun Dec 13, 2009 9:39 pm

dangphuong đã viết:
CoMay đã viết:
no_love đã viết:nhạn lạc 508764
hihi ...lâu quá hông dzô ,cho nên lạc lối
Co' ngừ lạc lối lang thang
Sao không đi lạc dzìa ngang ngõ nhà nhạn lạc 374916
...chọc dzui ..đừng giựn hén ...chúc vui
Uý chòy..chọc dzậy NL sao lại giưn chứ...
Chọc tui .."lang thang qua ngõ nhà.. ai" tui càng khoái .. nhạn lạc 86961
dp

haha
ngõ nhà ai có mớ cỏ may
Muợt mà tuơi mát làm guờng mà ngã lưng
Chiều tàn nằm ngắm trăng lên
mơ về con nhạn lang thang giang hồ ....

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by CoMay on Sun Dec 13, 2009 9:52 pm

Có con nhạn lạc ngu ngơ
Co' ngừ cũng muốn vu vơ dỗi hờn
Giường xinh , nệm ấm không ưng
Mà trèo lên cỏ coi chừng gai châm ... nhạn lạc 35511
cm
CoMay
CoMay

Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Sun Dec 13, 2009 10:13 pm

CoMay đã viết:Có con nhạn lạc ngu ngơ
Co' ngừ cũng muốn vu vơ dỗi hờn
Giường xinh , nệm ấm không ưng
Mà trèo lên cỏ coi chừng gai châm ... nhạn lạc 35511
cm
Muốn châm ở chổ nào đây
Đầu chưn chai hết thân này cứ châm
Châm sao thung thuớng thì châm
Châm sao cũng đuợc cho châm dài dài ...
Vô tình đá lạnh mặt chai
Cỏ mà châm trúng vài chai thuởng liền .... cười bò càng

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by Diệp Băng Hồ on Wed Dec 16, 2009 8:40 pm

no_love đã viết:Sáng nay tí hoáy làm thơ
Hí ha hí hững ai ngờ mất tiêu
Tìm hoài hổng thấy thơ iêu
Có ai tìm được thơ xìu hay không
Thơ tui hay chạy long nhong
Theo con cóc nhỏ nhổ lông nhạn lì
Bây giờ thơ ở nơi chi
Tình tui theo gió còn gì cho em .....
Em tui mắt đã lem nhem
Nhận lầm thơ khác tui ghen tắt đèn ....
Nhạn ơi nhạn ...sáng này tính làm trường xưa bến xưa cho con nhạn hạ cánh ...bây giờ hổng thấy đâu ...thôi âu cũng là định mệnh ,,hehe

Hehe..he..

Ghen chi con mắt đỗ gèn
Tới bảy, tám cục..í mèn..thấy ghê
Thơ tình làm mới thấy phê
Xìu xìu ểnh ểnh màh mê tới già

Tìm chi con nhạn dzị cà
Nó bay nó lượn la đà hoài thôi
Dzui thì nó đậu cây xoài
Buồn thì nó lại dzô ngồi trong hang

Nhận sao lầm được thơ chàng
Cái vần con chữ càm ràm muốn ho
Cái mặt thì cứ buồn xo
Như là hột mít lùi tro hỏng bằng

Ghen chi cho rụng hết răng
Trường xưa trường cũ dung dăng thuở nào
Bây giờ đi bụi ngắm sao
Trường tình xa lắc..biết bao giờ dzề
nhạn lạc 349206 nhạn lạc 349206
Diệp Băng Hồ
Diệp Băng Hồ

Tổng số bài gửi : 553
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Fri Dec 18, 2009 6:50 pm

Diệp Băng Hồ đã viết:
no_love đã viết:Sáng nay tí hoáy làm thơ
Hí ha hí hững ai ngờ mất tiêu
Tìm hoài hổng thấy thơ iêu
Có ai tìm được thơ xìu hay không
Thơ tui hay chạy long nhong
Theo con cóc nhỏ nhổ lông nhạn lì
Bây giờ thơ ở nơi chi
Tình tui theo gió còn gì cho em .....
Em tui mắt đã lem nhem
Nhận lầm thơ khác tui ghen tắt đèn ....
Nhạn ơi nhạn ...sáng này tính làm trường xưa bến xưa cho con nhạn hạ cánh ...bây giờ hổng thấy đâu ...thôi âu cũng là định mệnh ,,hehe

Hehe..he..

Ghen chi con mắt đỗ gèn
Tới bảy, tám cục..í mèn..thấy ghê
Thơ tình làm mới thấy phê
Xìu xìu ểnh ểnh màh mê tới già

Tìm chi con nhạn dzị cà
Nó bay nó lượn la đà hoài thôi
Dzui thì nó đậu cây xoài
Buồn thì nó lại dzô ngồi trong hang

Nhận sao lầm được thơ chàng
Cái vần con chữ càm ràm muốn ho
Cái mặt thì cứ buồn xo
Như là hột mít lùi tro hỏng bằng

Ghen chi cho rụng hết răng
Trường xưa trường cũ dung dăng thuở nào
Bây giờ đi bụi ngắm sao
Trường tình xa lắc..biết bao giờ dzề
nhạn lạc 349206 nhạn lạc 349206
Để rồi tối đến nằm mê
Thấy con nhạn trắng lạc lề té mương
Ai ơi có chút lòng thương
Đem con nhạn trắng nấu tương xì dầu
Ngày mai biễn đổi nương dâu
Thì anh vẫn cứ ôm đầu nhớ em
Nhớ em rồi lại thòm thèm
Mùi da cơm cháy trộn thêm dầu mè
Thịt con nhạn trắng the the
Bạc hà thưm phức tròn xoe mắt sầu
Ngày mai anh lại đi câu
Tìm sông tìm bến tìm cầu canh em
Đợi em tận mãi thâu đêm
Để tình anh đó cho thêm thắm nồng
...tình anh cứ mãi theo con đò trôi hoài theo dòng đời ngược xuôi ....hehe

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by dangphuong on Fri Dec 18, 2009 7:01 pm

Tình gì..mà sao cứ thấy ăn không dzậy chòy? nhạn lạc 651899
dp
nhạn lạc 375121
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Sun Dec 20, 2009 8:34 pm

dangphuong đã viết:Tình gì..mà sao cứ thấy ăn không dzậy chòy? nhạn lạc 651899
dp
nhạn lạc 375121
Hehe ,bộ anh DP chưa từng nghe ...đôi mà em như hai trái mận đào ,đôi mội thơm ngọt ngào như trái dâu chín ...rồi XX như hai cặp bưỡi như chào mời hấp dân ...hay là ..XX .nhỏ như hai trái cam nhưng mà rắn chắc ...
cái gì cũng như trái cây thơm tho ...haha cho nên tình là chỉ có ăn với nhậu thôi ...
chẳng hạn hai ngươi say sưa xxx không cần biết cãnh vật ngoài trời đã gần sáng ....
cười bò càng

Tình em trái chín ngọt ngào
Đôi môi ngọt lịm như đào mùa xuân
Cắn vào anh cãm lâng lâng
Nhu con cá nhỏ lăng quăng dưới hồ
Băng Băng cốc chủ tiên cô
Cùng con nhạn trắng cặp bồ hoạ thơ
Thơ tình lắm mấy chàng mơ
Ngay anh con mắt cũng mờ huống chi
Lưỡi câu anh cắn sướng gì
Mũi anh em xỏ dắt đi trình làng
Ngày mai dẫu có đi hoang
Thì con tim đó tình nàng còn mang ...

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Mon Dec 21, 2009 5:42 pm

Đôi khi ký ức cũa một thời trở về trong tâm tư ,rồi ký ức đó lại ra đi ...nhưng mỗi ký ức là những điều khác nhau ,là những nỗi buồn vui khác nhau ...Như cánh Nhạn ngày xưa một lần đi qua chốn ấy ,để lại những tiếng cười dòn giã ,nay hình như những tiếng cười ấy dường như có những đổi thay ....

Em và anh một lần qua chốn ấy
Có những chiều mây trắng vẫn bay
Có con đường góc phố giữa chiều mưa
Trong cơn gió lạnh lùng ướt át
Lòng anh ấm vì tình em rất nóng
Dôi mắt em là hai vì sao lóng lánh
Khi màn đêm rơi xuống giữa tình ta
Tay em ấm cho hồn anh dịu ngọt
Cánh nhạn xưa giờ nay lạc mất
Để mưa buồn chiều nay bay lất phất
Trên bước về gió cũng lặng thinh
Để anh đây lê bước chỉ một mình
Ôi cánh nhạn ngày xưa ...vắng xa ...c/f

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by Diệp Băng Hồ on Thu Dec 24, 2009 11:45 pm

no_love đã viết:Đôi khi ký ức cũa một thời trở về trong tâm tư ,rồi ký ức đó lại ra đi ...nhưng mỗi ký ức là những điều khác nhau ,là những nỗi buồn vui khác nhau ...Như cánh Nhạn ngày xưa một lần đi qua chốn ấy ,để lại những tiếng cười dòn giã ,nay hình như những tiếng cười ấy dường như có những đổi thay ....

Em và anh một lần qua chốn ấy
Có những chiều mây trắng vẫn bay
Có con đường góc phố giữa chiều mưa
Trong cơn gió lạnh lùng ướt át
Lòng anh ấm vì tình em rất nóng
Dôi mắt em là hai vì sao lóng lánh
Khi màn đêm rơi xuống giữa tình ta
Tay em ấm cho hồn anh dịu ngọt
Cánh nhạn xưa giờ nay lạc mất
Để mưa buồn chiều nay bay lất phất
Trên bước về gió cũng lặng thinh
Để anh đây lê bước chỉ một mình
Ôi cánh nhạn ngày xưa ...vắng xa ...nhạn lạc 672535

mèn..làm thơ gì màh tình dzữ rứa..chắc chớt wá huhu..hu..nhạn lạc 801564 nhạn lạc 801564 Con Nhạn ngày xưa ..lạc loài qua chốn ấy..con Nhạn bây giờ cũng về ngang lối ấy..vẫn nức nở tiếng cười như thuở nào..vẫn thích một vùng trời phiêu bạt khôn nguôi.. nhạn lạc 349206 nhạn lạc 349206
Diệp Băng Hồ
Diệp Băng Hồ

Tổng số bài gửi : 553
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

nhạn lạc Empty Re: nhạn lạc

Bài gửi by no_love on Sun Jan 03, 2010 10:04 am

Nếu thấy tình mà mún chớt .....thì như dzị nè :

Chiều vương nắng úa bên thềm
Tình em rụng rớt cánh mềm nhạn sa
Những ngày xưa cũ mượt mà
Tình như chiếc lá ngọc ngà bay xa
nhạn lạc 349206

no_love

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 23/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết