Latest topics
» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (820)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:40 am

» Bến Cũ Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 07, 2019 9:46 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (819)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (818)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 11:23 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (817)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 11:20 pm

» Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 10:13 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (816)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 12:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (815)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 12:18 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (814)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 12:16 am

» Yêu Quá Bài Thơ
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 05, 2019 7:54 pm

Trách tình Vong niên

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Trách tình Vong niên Empty Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Fri Jul 01, 2011 2:31 am

Trách tình Vong niên I
( theo yêu cầu một người bạn)

Mẹ sinh Chàng, Thiếp vẫn trong tranh
Thiếp được sinh, Chàng đã hải hành
Thiếp trách Chàng vì sao bước trước ?
Để duyên tình ngắn ngủi mong manh.

MC
30/06/11

........Được cảm tác ........từ câu chuyện " Mối Tình Vong Niên" hay " Thiên Thu Tình Hận" Của Nguyễn Cư Sĩ....
Trách tình Vong niên 743335


Được sửa bởi mèo con ngày Fri Jul 01, 2011 3:29 am; sửa lần 3.
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Fri Jul 01, 2011 2:51 am

Trách tình Vong Niên II

Áo quan Quân , Ngã hận ngàn năm
Lặp lại làm chi sách sử tầm...?
Khải khúc “Phượng cầu… “ buông tiếng oán
Nốt trầm nốt bỗng lệ oằn thâm .

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Fri Jul 01, 2011 3:14 am

Trách tình Vong Niên III

Tình nghĩa đôi mình thật oái oăm
Trách tình không đặng nợ ngàn năm
Gieo chi tơ nguyệt sầu ai oán...?
Để Thiếp, yêu Chàng mái tóc râm...

MC


Được sửa bởi mèo con ngày Fri Jul 01, 2011 3:25 am; sửa lần 1.
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by dangphuong on Fri Jul 01, 2011 3:21 am

Tới Vong Niên XXX
Tui sẽ hoạ nghen
dp
Trách tình Vong niên 842320033


Được sửa bởi dangphuong ngày Fri Jul 01, 2011 3:46 am; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Fri Jul 01, 2011 3:26 am

Rẩt vui xin mời Lão........... Trách tình Vong niên 743335

---------
-------------
Trách tình Vong niên 801564

Quay Lại đọc kỹ mới thấy Lão chơi ăn gian quá xa mợi...hic ...hic...
Trách tình Vong niên 769164
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by dangphuong on Fri Jul 01, 2011 4:58 am

Khi tui làm thơ em chưa biết đọc
Nên ý tình trôi nổi chơi vơi
Cho đến khi em hiểu em khóc
Thì tôi đây sắp sửa lìa đời!
dp
Trách tình Vong niên 451635
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Fri Jul 01, 2011 11:37 am

Trách tình Vong Niên IV

Thuở trước anh sinh tôi chửa sinh
Tôi sinh anh quá tuổi trung bình
Anh buồn và hận tôi sinh muộn
Tôi hận anh sinh sớm một mình

Hoàng Minh & MC


01/07/11
--------
--------------------

Bài chưa sửa:

Thuở trước anh sinh tôi chưa sinh
Tôi sinh anh đã quá " trung chinh" (*)
Anh hận tôi sinh thời quá trẻ
Tôi hận anh sinh sớm một mình

Hoàng Minh

(*) từ chưa hiểu. ( Có ai giúp giả thích dùm...Cám ơn! )
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by nguyenchihiep on Fri Jul 01, 2011 3:11 pm

Trách tình Vong niên 01

Vương vấn

Thánh nữ chờ ai giữa buổi chiều
Lặng lẽ mùa thu giấc mộng phiêu
Có phải đang tìm theo cánh nhạn
Nỗi lòng chìm đắm bến cô liêu ...

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.8.2011


Được sửa bởi donghoa ngày Wed Aug 24, 2011 11:44 am; sửa lần 2.
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Wed Aug 24, 2011 10:23 am

[quote="donghoa"]
mèo con đã viết:Trách tình Vong Niên IV

Thuở trước anh sinh tôi chửa sinh
Tôi sinh anh quá tuổi trung bình
Anh buồn và hận tôi sinh muộn
Tôi hận anh sinh sớm một mình

Hoàng Minh & MC


01/07/11
--------
--------------------

Bài chưa sửa:

Thuở trước anh sinh tôi chưa sinh
Tôi sinh anh đã quá " trung chinh" (*)
Anh hận tôi sinh thời quá trẻ
Tôi hận anh sinh sớm một mình

Hoàng Minh

(*) từ chưa hiểu. ( Có ai giúp giả thích dùm...Cám ơn! )

...... đã xóa.....................

RẤT CÁM ƠN ANH ĐÔNG HÒA ....đã thông cảm.
chúc anh vui vẻ!
MC


Được sửa bởi mèo con ngày Wed Aug 24, 2011 10:39 am; sửa lần 1.
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Wed Aug 24, 2011 10:25 am

dangphuong đã viết:Khi tui làm thơ em chưa biết đọc
Nên ý tình trôi nổi chơi vơi
Cho đến khi em hiểu em khóc
Thì tôi đây sắp sửa lìa đời!
dp
Trách tình Vong niên 451635

Trách tình Vong niên 99480 Trách tình Vong niên 508764
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by nguyenchihiep on Wed Aug 24, 2011 10:56 am

mèo con đã viết:Trách tình Vong niên I
( theo yêu cầu một người bạn)

Mẹ sinh Chàng, Thiếp vẫn trong tranh
Thiếp được sinh, Chàng đã hải hành
Thiếp trách Chàng vì sao bước trước ?
Để duyên tình ngắn ngủi mong manh.

MC
30/06/11

........Được cảm tác ........từ câu chuyện " Mối Tình Vong Niên" hay " Thiên Thu Tình Hận" Của Nguyễn Cư Sĩ....
Trách tình Vong niên 743335


Trách tình Vong niên News_1270

Tố nữ tranh

Tố nữ đêm nay ở chốn nao ?
Dáng xuân vẫn thấy nét âu sầu
Giọt lệ phải chăng em đã khóc
Thương mối tình xa mãi tận đâu ...

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.8.2011
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty mõi mòn

Bài gửi by kieuloan on Wed Aug 24, 2011 11:56 am

[quote="donghoa"]Trách tình Vong niên 01

Vương vấn

Thánh nữ chờ ai giữa buổi chiều
Lặng lẽ mùa thu giấc mộng phiêu
Có phải đang tìm theo cánh nhạn
Nỗi lòng chìm đắm bến cô liêu ...

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.8.2011
[/quo


sory


Được sửa bởi kieuloan ngày Thu Aug 25, 2011 12:18 pm; sửa lần 1.

kieuloan

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 20/06/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Aug 25, 2011 9:18 am

Có Lẽ Bạn Kiều Loan Chưa Biết , nên xin nhắc lại :
- Đây Là ....chủ đề một người bạn của mèo yêu cầu nên có phần nghiêm túc, vì thế ta không nên đùa cợt bằng lời thơ không nhã nhặn.
....Vậy bạn Kiều Loan nên chỉnh lại câu thơ của mình " mõi mệt cho nên muốn theo trai" cho thật nho nhã hơn...

Mong bạn không buồn lòng!

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Aug 25, 2011 9:23 am

donghoa đã viết:Trách tình Vong niên 01

Vương vấn

Thánh nữ chờ ai giữa buổi chiều
Lặng lẽ mùa thu giấc mộng phiêu
Có phải đang tìm theo cánh nhạn
Nỗi lòng chìm đắm bến cô liêu ...

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp
24.8.2011

Mấy bài thơ của anh Đông Hòa thật là hay Trách tình Vong niên 507376
Cám ơn anh nhiều !
Cám ơn bạn Kiều Loan đã quote lại bài này nhé !

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Sep 08, 2011 11:39 am

Trách tình vong niên V

Trách tình, tình trách mộng hoang liêu
Sương trắng tóc ai, bạc ánh chiều
Liễu rũ thương tùng niên đại hóa
Trăm năm còn vọng bến cô liêu.

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Sep 08, 2011 11:56 am

Trách tình Vong niên 1265339312

Bán trăng


Liễu rũ hồ thu ai sẽ đến
Đêm này ta bán nửa vầng trăng
Người mua có tới đây không nhỉ
Hay là phải đợi lúc tàn
canh

Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp

08.9.2011
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Fri Sep 09, 2011 10:38 am

Vọng trăng

Có kẻ hoài thu đến bán trăng
Người mua cũng vọng ngắm cô hằng
Bao nhiêu sắc lụa buông mành nhỉ?
Để tạm trang hoàng có được chăng ?

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Fri Sep 16, 2011 9:24 am

Trách tình vong niên VI

Đầu sông anh đứng ngắm cô liêu
Cuối bãi em đây ngó thủy triều
Chẳng biết đò ngang thôi lướt sóng
Bao giờ...mới đẩy mái chèo xiêu...?!

MC


Được sửa bởi mèo con ngày Sat May 21, 2016 8:31 pm; sửa lần 1.
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Fri Sep 16, 2011 10:34 am

mèo con đã viết:Trách tình vong niên VI

Đầu sông anh đứng ngắm cô liêu
Cuối bãi em đây ngó thủy triều
Chẳng biết đò ngang thôi lướt sóng
Bao giờ...mới đẩy mái chèo đi...?!

MC

Anh thì chẳng thích ngắm cô liêu
Thôi xuống cùng em ngắm thủy triều
Nếu muốn con đò ngang lướt sóng
Chúng ta hai đứa thử…..cùng chèo !?
k/n
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Fri Sep 16, 2011 10:45 am

mèo con đã viết:Vọng trăng

Có kẻ hoài thu đến bán trăng
Người mua cũng vọng ngắm cô hằng
Bao nhiêu sắc lụa buông mành nhỉ?
Để tạm trang hoàng có được chăng ?

MC

Tôi kiếm người nào muốn bán trăng
Bởi tôi cũng thích ngắm cô hằng
Sắc lụa buông mành trông được đấy
Tôi sẽ trang hoàng có được chăng ?
bông
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Tue Sep 20, 2011 10:50 am

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:Trách tình vong niên VI

Đầu sông anh đứng ngắm cô liêu
Cuối bãi em đây ngó thủy triều
Chẳng biết đò ngang thôi lướt sóng
Bao giờ...mới đẩy mái chèo đi...?!

MC

Anh thì chẳng thích ngắm cô liêu
Thôi xuống cùng em ngắm thủy triều
Nếu muốn con đò ngang lướt sóng
Chúng ta hai đứa thử…..cùng chèo !?
Trách tình Vong niên 451635

Đưa bèo

Người chèo chẳng sợ bến gieo neo ?
Vui lướt sóng trào liệu có theo ?
Vượt chuyến đò ngang tay có đẩy?
Hay là mượn gió nhẹ đưa bèo?

MC
Trách tình Vong niên 451635
Trách tình Vong niên 7413 Trách tình Vong niên 743335
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Tue Sep 20, 2011 10:56 am

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:Vọng trăng

Có kẻ hoài thu đến bán trăng
Người mua cũng vọng ngắm cô hằng
Bao nhiêu sắc lụa buông mành nhỉ?
Để tạm trang hoàng có được chăng ?

MC

Tôi kiếm người nào muốn bán trăng
Bởi tôi cũng thích ngắm cô hằng
Sắc lụa buông mành trông được đấy
Tôi sẽ trang hoàng có được chăng ?
Trách tình Vong niên 420118

Trăng thưa


Người bán đi...rồi, trăng vẫn thưa
Lụa kia bao kẻ nắm , người đưa
Liệu rằng son sắc còn không nhỉ?
Để vọng cung vàng giữa nắng mưa.

MC


Trách tình Vong niên 7413 Trách tình Vong niên 743335
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Tue Sep 20, 2011 5:50 pm

mèo con đã viết:
Người bán đi...rồi, trăng vẫn thưa
Lụa kia bao kẻ nắm , người đưa
Liệu rằng son sắc còn không nhỉ?
Để vọng cung vàng giữa nắng mưa.

MC[/i][/color][/b]

Trách tình Vong niên 7413 Trách tình Vong niên 743335

Trăng bán đi rồi mây lại thưa
Em về cho kẻ đón người đưa
Liệu rằng hương sắc bao năm nhỉ
Em để tình tôi nhạt nắng mưa

TP
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Wed Sep 21, 2011 8:35 am

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:
Người bán đi...rồi, trăng vẫn thưa
Lụa kia bao kẻ nắm , người đưa
Liệu rằng son sắc còn không nhỉ?
Để vọng cung vàng giữa nắng mưa.

MC[/i][/color][/b]

Trách tình Vong niên 7413 Trách tình Vong niên 743335

Trăng bán đi rồi mây lại thưa
Em về cho kẻ đón người đưa
Liệu rằng hương sắc bao năm nhỉ
Em để tình tôi nhạt nắng mưa

TP


Thôi nào, tỉnh mộng giữa ban trưa
Trăng, sao ngày ấy của người xưa
Mây pha ánh nguyệt đem buồn đến
Vạn nẻo chân tình nhạt gió mưa.

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Wed Sep 21, 2011 9:50 am

mèo con đã viết:
Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:
Người bán đi...rồi, trăng vẫn thưa
Lụa kia bao kẻ nắm , người đưa
Liệu rằng son sắc còn không nhỉ?
Để vọng cung vàng giữa nắng mưa.

MC[/i][/color][/b]

Trách tình Vong niên 7413 Trách tình Vong niên 743335

Trăng bán đi rồi mây lại thưa
Em về cho kẻ đón người đưa
Liệu rằng hương sắc bao năm nhỉ
Em để tình tôi nhạt nắng mưa

TP


Thôi nào, tỉnh mộng giữa ban trưa
Trăng, sao ngày ấy của người xưa
Mây pha ánh nguyệt đem buồn đến
Vạn nẻo chân tình nhạt gió mưa.

MC

Tôi chỉ nghỉ giấc trong buổi trưa
Có mộng gì đâu tới thuở xưa
Buồn buồn nên nghĩ quẩn quanh vậy
Xem đời chống chọi chuyện nắng mưa

Tp
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Sep 22, 2011 1:26 pm

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:

Thôi nào, tỉnh mộng giữa ban trưa
Trăng, sao ngày ấy của người xưa
Mây pha ánh nguyệt đem buồn đến
Vạn nẻo chân tình nhạt gió mưa.

MC

Tôi chỉ nghỉ giấc trong buổi trưa
mộng gì đâu tới thuở xưa
Buồn buồn nên nghĩ quẩn quanh vậy
Xem đời chốngchọi chuyện nắng mưa

Tp

Bùm Trách tình Vong niên 795358 ...chắt Trách tình Vong niên 769164 ....bùm.... Trách tình Vong niên 795358 ......hehe.........Anh Thị Phạm.........phạm luật trầm trọng nha........... Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206 Hì hì...chỉ đùa mà anh.
..............
..........

Vầng vũ vừa thưa gió thoảng đưa
Nghe băng giá lạnh vượt trùng xưa
Ai đem hoài bão vào tinh tú
Tắt lịm đi rồi...giữa nắng trưa.

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Thu Sep 22, 2011 2:39 pm

mèo con đã viết:
Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:

Thôi nào, tỉnh mộng giữa ban trưa
Trăng, sao ngày ấy của người xưa
Mây pha ánh nguyệt đem buồn đến
Vạn nẻo chân tình nhạt gió mưa.

MC

Tôi chỉ nghỉ giấc trong buổi trưa
mộng gì đâu tới thuở xưa
Buồn buồn nên nghĩ quẩn quanh vậy
Xem đời chốngchọi chuyện nắng mưa

Tp

Bùm Trách tình Vong niên 795358 ...chắt Trách tình Vong niên 769164 ....bùm.... Trách tình Vong niên 795358 ......hehe.........Anh Thị Phạm.........phạm luật trầm trọng nha........... Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206 Hì hì...chỉ đùa mà anh.
..............
..........

Vầng vũ vừa thưa gió thoảng đưa
Nghe băng giá lạnh vượt trùng xưa
Ai đem hoài bão vào tinh tú
Tắt lịm đi rồi...giữa nắng trưa.

MC

Nghe đâu có thoảng mùi hương đưa
Có phải em không hả người xưa
Cho dẫu hương đi ta vẫn nhớ
Dáng em làm mát cả ban trưa

Thị phạm phạm luật nữa kìa Mèo con lêu lêu


Được sửa bởi Thị phạm ngày Fri Sep 23, 2011 3:10 pm; sửa lần 5.
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Sep 22, 2011 3:22 pm

Thân em bến nước mười hai
bên anh ngày tháng chung vai xây đời
Dù cho hai ngả chia đôi
tình em vẫn giữ những ngày bên nhau
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Sep 22, 2011 3:23 pm

Chàng đi viễn xứ lâu rồi
Thuyền ra biển cả mồ côi em chờ
Tình ơi , xin một giấc mơ
Để em thoát cảnh bơ vơ đợi .. chàng
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Sep 29, 2011 8:42 am

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:
Vầng vũ vừa thưa gió thoảng đưa
Nghe băng giá lạnh vượt trùng xưa
Ai đem hoài bão vào tinh tú
Tắt lịm đi rồi...giữa nắng trưa.

MC

Nghe đâu có thoảng mùi hương đưa
Có phải em không hả người xưa
Cho dẫu hương đi ta vẫn nhớ
Dáng em làm mát cả ban trưa

Thị phạm phạm luật nữa kìa Mèo con Trách tình Vong niên 35511

P
hù phiếm làm sao chuyện đẩy đưa
Con trăng mắc cạn...dòng sông xưa
Người đi mấy nẻo...phương trời nhớ
Dáng của ai nằm...giấc mộng trưa.

MC


hi hi...Anh...Phạm..luật ....tự xử đi .... Trách tình Vong niên 349206
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Sep 29, 2011 8:50 am

nguyenchihiep đã viết:Thân em bến nước mười hai
bên anh ngày tháng chung vai xây đời
Dù cho hai ngả chia đôi
tình em vẫn giữ những ngày bên nhau
................
......................
.........
Chàng đi viễn xứ lâu rồi
Thuyền ra biển cả mồ côi em chờ
Tình ơi , xin một giấc mơ
Để em thoát cảnh bơ vơ đợi .. chàng

Con đò đã lỡ chèo ngang
Nên tình vất vưởng bên đàng bơ vơ
Chồng chành con nước em chờ
Ngờ đâu nước cũng cạn bờ... còn đâu.

MC


Trách tình Vong niên 508764
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Thu Sep 29, 2011 9:58 am

mèo con đã viết:
Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:
Vầng vũ vừa thưa gió thoảng đưa
Nghe băng giá lạnh vượt trùng xưa
Ai đem hoài bão vào tinh tú
Tắt lịm đi rồi...giữa nắng trưa.

MC

Nghe đâu có thoảng mùi hương đưa
Có phải em không hả người xưa
Cho dẫu hương đi ta vẫn nhớ
Dáng em làm mát cả ban trưa

Thị phạm phạm luật nữa kìa Mèo con Trách tình Vong niên 35511

P
hù phiếm làm sao chuyện đẩy đưa
Con trăng mắc cạn...dòng sông xưa
Người đi mấy nẻo...phương trời nhớ
Dáng của ai nằm...giấc mộng trưa.

MC


hi hi...Anh...Phạm..luật ....tự xử đi .... Trách tình Vong niên 349206


Hoa vàng gió thổi nên đong đưa
Tiếc nuối làm chi chuyện thuở xưa
Biết dẫu tìm quên lại vẫn nhớ
Đời người cũng chỉ giấc mơ trưa

TP
Rồi tự phạt mình uống 2 ly rượu Trách tình Vong niên 46634
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Sep 29, 2011 10:29 am

Lung linh bóng nguyệt nước vừa đưa
Để tóc ai bay ngập lối xưa
Bến ấy người đây sao lại nhớ
Câu ca điệu nhạc của ban trưa?

MC

hihi...Đúng là Thị...mới uống có hai ly rượu mà mặt đã xanh dờn ròy mợi....
Trách tình Vong niên 33257

chạy Trách tình Vong niên 325400
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Fri Sep 30, 2011 10:31 am

mèo con đã viết:Lung linh bóng nguyệt nước vừa đưa
Để tóc ai bay ngập lối xưa
Bến ấy người đây sao lại nhớ
Câu ca điệu nhạc của ban trưa?

MC

hihi...Đúng là Thị...mới uống có hai ly rượu mà mặt đã xanh dờn ròy mợi....
Trách tình Vong niên 33257

chạy Trách tình Vong niên 325400
Hi hi thấy Mèo con là xanh mặt rồi , hãy đợi đấy Trách tình Vong niên 35511

Trả lại nè :

Anh chẳng uống đâu sao lại đưa
Chắc là ly rượu của hôm xưa
Nuốt vào lại phải về thương nhớ
Thôi nhé anh về đi ngủ trưa

Tp cười bò càng
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Tue Oct 04, 2011 3:21 am


Hơ ơ...gió bắc cũng vừa đưa
Chén rượu trao người lại bào xưa?
Có đắng, có cay sao chẳng nhớ?
Quay đầu...bỏ chạy...chuyện hồi...trưa...

MC

hehe....cho chết lun... Trách tình Vong niên 349206
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Tue Oct 04, 2011 5:33 am

Vừa nói em xong lại cứ đưa
Rượu này uống nhắc chuyện ngày xưa
Cay cay đắng đắng sao không nhớ
Thôi nhé đừng khơi gì buổi trưa

Tp

hihi....chưa chết
Trách tình Vong niên 35511
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Mon Oct 10, 2011 3:10 am

Em nói anh rồi...bảo vẫn đưa
Bay giờ đổ lỗi tại hôm xưa
Bạn bẻ đùng đẩy nên đành uống
Thật quá phủ phàng ... đó...thấy chưa ?

MC


Chỉ giỏi chọc quê Trách tình Vong niên 795358
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Mon Oct 10, 2011 3:22 am

mèo con đã viết:Trách tình vong niên VI

Đầu sông anh đứng ngắm cô liêu
Cuối bãi em đây ngó thủy triều
Chẳng biết đò ngang thôi lướt sóng
Bao giờ...mới đẩy mái chèo xiêu...?!

MC

-------------
------------
Trách tình vong niên VII

Trăng đã đợi ai đến bạch đầu?
Để ngàn cơn gió mộng đêm thâu
Trăng rằng: có biết ai chờ đợi ?
Giữa bến tịch liêu nhỏ giọt sầu !!!

MC
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Mon Oct 10, 2011 5:52 am

mèo con đã viết:Em nói anh rồi...bảo vẫn đưa
Bay giờ đổ lỗi tại hôm xưa
Bạn bẻ đùng đẩy nên đành uống
Thật quá phủ phàng ... đó...thấy chưa ?

MC


Chỉ giỏi chọc quê Trách tình Vong niên 795358

Được thôi anh uống nếu em đưa
Nhưng phải rượu ngon của bữa xưa
Hãy nhắp môi chung cùng một chén
Thấy không cạn xuống vậy hay chưa

Tp
lêu lêu
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by nguyenchihiep on Mon Oct 10, 2011 6:23 am


Một ngày đến khi em xa vắng
U buồn nghe thương nhớ tóc dài
Nhớ tiếng em bên tai thỏ thẻ
Miệt mài dấu tình từ thiên thai
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Mon Oct 10, 2011 9:36 pm

mèo con đã viết:
Trăng đã đợi ai đến bạch đầu?
Để ngàn cơn gió mộng đêm thâu
Trăng rằng: có biết ai chờ đợi ?
Giữa bến tịch liêu nhỏ giọt sầu !!!

MC
[/i][/b][/color]

Tâm động

Ta định tu rồi thí chủ ơi
Đọc thơ hay quá Lại bồi hồi
Cảm xúc tuôn trào ra giấy trắng
Tâm ta lại động chịu đành thôi !

Tp
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Tue Oct 11, 2011 10:55 am

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:Em nói anh rồi...bảo vẫn đưa
Bay giờ đổ lỗi tại hôm xưa
Bạn bẻ đùng đẩy nên đành uống
Thật quá phủ phàng ... đó...thấy chưa ?

MC


Chỉ giỏi chọc quê Trách tình Vong niên 795358

Được thôi anh uống nếu em đưa
Nhưng phải rượu ngon của bữa xưa
Hãy nhắp môi chung cùng một chén
Thấy không cạn xuống vậy hay chưa

Tp
Trách tình Vong niên 35511

Uống chung một chén rượu cùng đưa
Mật đắng nuốt vào cũng thấy xưa
Hợp nhất môi men chen tình thắm
Ngọt ngào say tỉnh, hỏi tình chưa ?

MC


Trách tình Vong niên 432371
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Tue Oct 11, 2011 11:01 am

nguyenchihiep đã viết:
Một ngày đến khi em xa vắng
U buồn nghe thương nhớ tóc dài
Nhớ tiếng em bên tai thỏ thẻ
Miệt mài dấu tình từ thiên thai

Uổng ghê , tại mèo tóc ngắn ...chứ mèo tóc dài là trả lời liền cho coi.......hehe...
chắc đang nhớ con mèo láu cá đây mà
Trách tình Vong niên 451635

Trách tình Vong niên 508764
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Tue Oct 11, 2011 11:05 am

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:
Trăng đã đợi ai đến bạch đầu?
Để ngàn cơn gió mộng đêm thâu
Trăng rằng: có biết ai chờ đợi ?
Giữa bến tịch liêu nhỏ giọt sầu !!!

MC
[/i][/b][/color]

Tâm động

Ta định tu rồi thí chủ ơi
Đọc thơ hay quá Lại bồi hồi
Cảm xúc tuôn trào ra giấy trắng
Tâm ta lại động chịu đành thôi !

Tp

Tội nghiệp tâm ai động mất rồi
Thôi đành mua tóc giả đi thôi
Ta không có dụ đâu...à nhé!
Thích cứ việc ngồi vẽ chữ voi...

hơ hơ...

MC

Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Tue Oct 11, 2011 11:22 am

mèo con đã viết:
Uống chung một chén rượu cùng đưa
Mật đắng nuốt vào cũng thấy xưa
Hợp nhất môi men chen tình thắm
Ngọt ngào say tỉnh, hỏi tình chưa ?

MC

Trách tình Vong niên 432371
Khi về nếu muốn để tôi đưa
Đã đổi nhà rồi hay chỗ xưa
Lâu quá không thăm nên chẳng biết
Đò ngang bến mới đã cặp chưa ?

Tp

Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Tue Oct 11, 2011 12:27 pm

mèo con đã viết:
Tội nghiệp tâm ai động mất rồi
Thôi đành mua tóc giả đi thôi
Ta không có dụ đâu...à nhé!
Thích cứ việc ngồi vẽ chữ voi...

hơ hơ...

MC

Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206

Hôm bữa tưởng em đi mất rồi
Vì buồn nên muốn tu mà thôi
Đầu đâu đã cạo mà mua tóc .
Đã lỡ thì thôi ngồi vẽ voi .


Tp
lêu lêu
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Oct 20, 2011 3:05 pm

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:
Uống chung một chén rượu cùng đưa
Mật đắng nuốt vào cũng thấy xưa
Hợp nhất môi men chen tình thắm
Ngọt ngào say tỉnh, hỏi tình chưa ?

MC

Trách tình Vong niên 432371
Khi về nếu muốn để tôi đưa
Đã đổi nhà rồi hay chỗ xưa
Lâu quá không thăm nên chẳng biết
Đò ngang bến mới đã cặp chưa ?

Tp

hihi...

Rượu chưa uống hết vội vàng đưa
Cái chén hôm nay lại nói xưa
Chắc sỉn rồi chăng nên chẳng biết
Hồng nhan tri kỷ... hỏi quen chưa ?

MC
...chắc sỉn gòy nên hết nhận ra người xóm thì phải... he he....
:lol!:


Được sửa bởi mèo con ngày Thu Oct 20, 2011 3:39 pm; sửa lần 1.
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by mèo con on Thu Oct 20, 2011 3:11 pm

Thị phạm đã viết:
mèo con đã viết:
Tội nghiệp tâm ai động mất rồi
Thôi đành mua tóc giả đi thôi
Ta không có dụ đâu...à nhé!
Thích cứ việc ngồi vẽ chữ voi...

hơ hơ...

MC

Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206 Trách tình Vong niên 349206

Hôm bữa tưởng em đi mất rồi
Vì buồn nên muốn tu mà thôi
Đầu đâu đã cạo mà mua tóc .
Đã lỡ thì thôi ngồi vẽ voi .


Tp
Trách tình Vong niên 35511

Hôm nay anh vẽ mấy con rồi ?
Lớn bé hay là nhỏ tí thôi?
Ngồi ngắm cái chi mà sáng chói?
Ai kêu tưởng tượng để thành voi..

ha ha....
:lol!:

MC


chạy..........
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Thu Oct 20, 2011 5:12 pm

mèo con đã viết:
Rượu chưa uống hết vội vàng đưa
Cái chén hôm nay lại nói xưa
Chắc sỉn rồi chăng nên chẳng biết
Hồng nhan tri kỷ... hỏi quen chưa ?

MC
...chắc sỉn gòy nên hết nhận ra người xóm thì phải... he he....
:lol!:

Rượu này là cớ để mà đưa
Tri kỷ hồng nhan của thuở xưa
Uống sỉn bao nhiêu cũng vẫn nhớ
Hỏi em duyên mới có hay chưa


Mad lêu lêu
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trách tình Vong niên Empty Re: Trách tình Vong niên

Bài gửi by Tphạm on Thu Oct 20, 2011 9:52 pm

mèo con đã viết:
Hôm nay anh vẽ mấy con rồi ?
Lớn bé hay là nhỏ tí thôi?
Ngồi ngắm cái chi mà sáng chói?
Ai kêu tưởng tượng để thành voi..

ha ha....[/i][/color][/b] :lol!:

MC


chạy..........

Mèo con anh Vẽ đã xong rồi
Bé bé chỉ cần một chú thôi
Ngồi ngắm mèo con sao giống thế
Miu miu mà dám bảo là voi


lêu lêu
Tphạm
Tphạm

Tổng số bài gửi : 3725
Join date : 06/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết