Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Sun Jul 03, 2011 10:15 pm

Cám ơn các bạn đã vào trang HM posted thơ nhạc và comment.
HM sửa soạn đi xa vì có chuyện buồn muốn tìm quên..hic..hic. Không kịp trả lời các bạn, thành phố HM đến là Dallas lái xe khoảng bốn tiếng rưỡi, chừng có dịp thuận tiện HM sẽ liên lạc.
Mến.
HM


Được sửa bởi Huyền Minh ngày Tue Jul 05, 2011 12:36 pm; sửa lần 1.
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by ThachThao on Sun Jul 03, 2011 10:19 pm

Hic!
Không thèm chào TT nha!
ThachThao
ThachThao

Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 55
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Sun Jul 03, 2011 10:25 pm

Xin lỗi em, anh nhớ chứ nhưng gần đây em có vào trang anh đâu à.
Vui và khoẻ nhe. Anh đi đây, trễ giờ rồi.
HM
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by quynhthu1969 on Sun Jul 03, 2011 10:44 pm

Anh HM đi nhanh về nhanh nhé! Chúc anh tìm được sự bình yên của tâm hồn sau chuyến đi này ...

:bye:
quynhthu1969
quynhthu1969

Tổng số bài gửi : 141
Join date : 20/06/2011
Age : 50
Đến từ : Tp. Hồ Chí Minh

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by havy_71 on Mon Jul 04, 2011 12:11 am

Hic, anh đi gấp quá vậy, nói đi xa là muốn khóc đây nè, không ai làm thơ cho HV đọc. Sao trên đời này lại có nhiều người gặp chuyện buồn tìm quên lãng thế không biết? Bởi mới nói :
" Cuộc đời còn lắm tang thương
Làm sao ngăn được vấn vương lòng người." mà anh ntd không chịu
Thôi anh đi, chúc bình an.

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 82269
havy_71
havy_71

Tổng số bài gửi : 368
Join date : 25/06/2011
Đến từ : hư vô

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by giotsuongtim on Mon Jul 04, 2011 10:05 am

Còn tui có dzô trang thơ của ổng đó chớ,mờ tại tui tán fét quá nên ổng thấy ghét hỏng thèm chào tui đặng đi tìm quên...hic hic hic
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 98221 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 86961

_________________
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by vânsơn on Mon Jul 04, 2011 11:08 am

Huyền Minh đã viết:Cám ơn các bạn đã vào trang HM posted thơ nhạc và comment.
HM sửa soạn đi xa vì có chuyện buồn muốn tìm quên..hic..hic. Không kịp trả lời các bạn, thành phố HM đến là Dallas lái xe khoảng bốn tiếng rưỡi, chừng có dịp thuận tiện HM sẽ liên lạc.
Mến.
HM

Dzì lạ dzậy? Mới vào Hội Ngộ đã có chuyện buồn muốn đi xa để tìm quên là sao hả HM? Bộ hỏng đem vô đây chia sẻ được sao? Tới Dallas nếu có ghé Đài tưởng niệm J.F.Kennedy thì thắp giùm tui 1 nén nhang được hông? To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 451635
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by TRUNG on Mon Jul 04, 2011 1:04 pm

Vài lời nhắn bạn Huyền Minh
Có buồn cũng chớ tang tình đi lâu
Nhớ về Hội Ngộ mau mau... To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 46634
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by giotsuongtim on Mon Jul 04, 2011 1:33 pm

Hong thui Trung lão lại rầu,rụng ria
Rụng rún rùi rụng tóc kìa!...

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 33257

_________________
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by TRUNG on Mon Jul 04, 2011 2:57 pm

Râu thời mọc tứ lung tung
Răng thời rụng hết, lão Trung có làm...Tím sợ? To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by vânsơn on Mon Jul 04, 2011 6:37 pm

Huyền Minh đã viết:Xin lỗi em, anh nhớ chứ nhưng gần đây em có vào trang anh đâu à.
Vui và khoẻ nhe. Anh đi đây, trễ giờ rồi.
HM

Ủa "vào trang" có phải là..."vàng trao" không hả HM? Mà sao phải...trao vàng vậy? Ít nhất cũng phải thấy mặt mới dám...chớ! Hehehe...chơi "ăn gian" chỗ này hơi bị khó đó nha... To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 451635 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 86961 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 432371
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Tue Jul 05, 2011 7:48 am

@QT, HV: Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của hai em.
Chúc QT, HV một ngày vui.
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Tue Jul 05, 2011 7:52 am

giotsuongtim đã viết:Còn tui có dzô trang thơ của ổng đó chớ,mờ tại tui tán fét quá nên ổng thấy ghét hỏng thèm chào tui đặng đi tìm quên...hic hic hic
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 98221 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 86961

Hổng dám đâu! Lẽ ra HM phải gởi lời chào đến tất cả mọi người, nhưng nghĩ đi có vài ngày có gì là ầm ỉ nên chỉ nêu tên vài người mới vào trang.
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by suongkhoimay on Tue Jul 05, 2011 7:57 am

Ủa, HM về nhà rồi sao? Đi giải khuây có vui không nào?
suongkhoimay
suongkhoimay

Tổng số bài gửi : 1722
Join date : 23/06/2010
Age : 62
Đến từ : nhà dưỡng lão

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by ntd on Tue Jul 05, 2011 8:02 am

Chào HM, anh mới về! Mấy ngày nay không có anh, tui cũng buồn... cả mấy cô chắc cũng thế!To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Nhay_m10

nhăn răng Mad
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Tue Jul 05, 2011 8:08 am

vânsơn đã viết:
Ủa "vào trang" có phải là..."vàng trao" không hả HM? Mà sao phải...trao vàng vậy? Ít nhất cũng phải thấy mặt mới dám...chớ! Hehehe...chơi "ăn gian" chỗ này hơi bị khó đó nha... To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 451635 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 86961 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 432371

@VS: Chơi tui hoài... Tuy nhiên ngoài đời vẫn có những trường hợp không cần gặp mặt mà vẫn tin tưởng "trao vàng" tỉnh bơ đó VS à.
Riêng có những chuyện riêng tư ma mà dám chia sẻ nơi đây, cho "bể mánh" hết à.

@Trung: Chắc thứ sáu HM về, HM đang ở nhà bà con, Dallas nóng quá hơn cả Houston nên đi đâu cũng ngại, lòng vòng thăm mấy gia đình bà con, ăn rồi ngủ. Mấy ngày nghỉ ngơi, thoát khỏi cuộc sống xô bồ, công việc nên đầu óc vô cùng thoải mái...
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Tue Jul 05, 2011 8:16 am

ntd đã viết:Chào HM, anh mới về! Mấy ngày nay không có anh, tui cũng buồn... cả mấy cô chắc cũng thế!To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Nhay_m10

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 375121 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 99480

Chào anh, HM chưa về, mượn laptop bên nhà ông anh họ nhắn gởi vài lời. Cảm ơn anh hỏi thăm, đợi HM về tha hồ đùa tiếp nhe.
Mấy cô có anh là đủ rồi, đâu cần HM đâu nà. To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Tue Jul 05, 2011 8:43 am

suongkhoimay đã viết:Ủa, HM về nhà rồi sao? Đi giải khuây có vui không nào?

Cảm ơn anh hỏi thăm, HM khoẻ, đang ở nhà bà con ăn nhậu. Nói chung HM chưa đi chơi đâu có điều gặp gỡ họ hàng có mấy tên anh em họ tán dóc nên cũng vui lắm.
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by giotsuongtim on Tue Jul 05, 2011 10:44 am

Huyền Minh đã viết:

Hổng dám đâu! Lẽ ra HM phải gởi lời chào đến tất cả mọi người, nhưng nghĩ đi có vài ngày có gì là ầm ỉ nên chỉ nêu tên vài người mới vào trang.

Đã lỡ nêu-nêu thim dzùm tên tui cho xôm tụ-tui cám ơn mờ...Quên nữa,lãng du dzui dzẻ nghen.Dzìa nhớ có quà cho tui là ok rùi.(hong thui tui dzựn,tui bùn...cái tui sanh nhìu chiệng, tui méc[...] gáng chịu ờờ!!!)
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 35511 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206

_________________
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by giotsuongtim on Tue Jul 05, 2011 10:49 am

TRUNG đã viết:Râu thời mọc tứ lung tung
Răng thời rụng hết, lão Trung có làm...Tím sợ? To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206
Hỏi nè:râu đã trắng chưa To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 35511
Mà răng rụng hết,đòng đưa cái...lợi To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206
Khoe hàm là Tím sợ rùi! To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 842320033

_________________
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by TRUNG on Tue Jul 05, 2011 12:43 pm

Hihi,
Huyền Minh hot nhất Hội ...Ngồ
Bạn bè đông đảo, các cô cũng...thích To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Tue Jul 05, 2011 1:04 pm

Giời, cho HM xin hai chữ bình an đi, hổng thấy HM viết bài Trái Tim Linh Mục rồi phải đi xa tìm quên sao... Hơn nữa đó là Trung nói chứ có cô nào... thích HM đâu nè.
Tốii nay mới uống hai lon beer đã hơi xỉn.
Cám ơn mấy bài thơ vui của Trung và gst.
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Ngọc Lan on Tue Jul 05, 2011 2:37 pm

ThachThao đã viết:Hic!
Không thèm chào TT nha!
Anh trai không làm tròn trách nhiệm với em gái gòy ... lêu lêu
Đi mau về mau nha HM ...tui không phải em gái nhưng tui cũng mong vì vắng bất cứ người nào tui cũng thấy buồn ...hichic
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by vânsơn on Tue Jul 05, 2011 4:03 pm

Ngọc Lan đã viết:
ThachThao đã viết:Hic!
Không thèm chào TT nha!
Anh trai không làm tròn trách nhiệm với em gái gòy ... To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 35511
Đi mau về mau nha HM ...tui không phải em gái nhưng tui cũng là...phụ nữ nên cũng mong, vì vắng bất cứ người nào tui cũng thấy buồn...kỳ lạ, hichic!
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 451635
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Ngọc Lan on Wed Jul 06, 2011 9:05 am

vânsơn đã viết:
Ngọc Lan đã viết:
ThachThao đã viết:Hic!
Không thèm chào TT nha!
Anh trai không làm tròn trách nhiệm với em gái gòy ... To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 35511
Đi mau về mau nha HM ...tui không phải em gái nhưng tui cũng là...phụ nữ nên cũng mong, vì vắng bất cứ người nào tui cũng thấy buồn...kỳ lạ, hichic!
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 451635
Hehe ...nếu có vắng VS tui hỏng có buồn ....
duqua cho chừa hay nói đế nè cười cười
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Wed Jul 06, 2011 11:35 pm

Ngọc Lan đã viết:
Đi mau về mau nha HM ...tui không phải em gái nhưng tui cũng mong vì vắng bất cứ người nào tui cũng thấy buồn ...hichic

Mai HM về giờ. Mỹ đâu chả có computer, HM vẫn có thể lai rai đọc thơ các bạn và lên trang được.
Nếu vắng ai NL cũng buồn, vậy có gì khác biệt hở? Nói chuyện "huề vốn" không à!
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Tina Vu on Wed Jul 06, 2011 11:52 pm

Huyền Minh đã viết:
Ngọc Lan đã viết:
Đi mau về mau nha HM ...tui không phải em gái nhưng tui cũng mong vì vắng bất cứ người nào tui cũng thấy buồn ...hichic

Mai HM về giờ. Mỹ đâu chả có computer, HM vẫn có thể lai rai đọc thơ các bạn và lên trang được.
Nếu vắng ai NL cũng buồn, vậy có gì khác biệt hở? Nói chuyện "huề vốn" không à!

Người ta là con gái người ta méc cở, nói chung chung vậy mà, hổng lẽ nói huỵch toẹt ra là nhớ HM sao, hehehe, hổng hiểu tâm lý con gái gì hết chơn á To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Thu Jul 07, 2011 1:06 am

Vì tôi là linh mục
Một linh mục rất dại khờ

Nguyễn Tất Nhiên

cầu nguyện
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Ngọc Lan on Thu Jul 07, 2011 3:16 pm

Tina Vu đã viết:
Huyền Minh đã viết:
Ngọc Lan đã viết:
Đi mau về mau nha HM ...tui không phải em gái nhưng tui cũng mong vì vắng bất cứ người nào tui cũng thấy buồn ...hichic

Mai HM về giờ. Mỹ đâu chả có computer, HM vẫn có thể lai rai đọc thơ các bạn và lên trang được.
Nếu vắng ai NL cũng buồn, vậy có gì khác biệt hở? Nói chuyện "huề vốn" không à!

Người ta là con gái người ta méc cở, nói chung chung vậy mà, hổng lẽ nói huỵch toẹt ra là nhớ HM sao, hehehe, hổng hiểu tâm lý con gái gì hết chơn á To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 349206
Hehe... thấy chưa có người nói dùm òi . Ai cũng hiểu chỉ có HM là không hiểu lêu lêu lêu lêu
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by vânsơn on Thu Jul 07, 2011 4:43 pm

Huyền Minh đã viết:
Nếu vắng ai NL cũng buồn, vậy có gì khác biệt hở? Nói chuyện "huề vốn" không à!
Khác quá đi chứ HM, khác ở chỗ hông phải là em gái mà...cũng nhớ đó! Còn chuyện vốn liếng thì vốn dĩ đã bị thâm hụt từ lâu, nay chỉ mong được "huề vốn" là dĩ nhiên rùi, hehehe... To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 749463 To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 374916
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Thu Jul 07, 2011 10:59 pm

Ngọc Lan đã viết:
Hehe... thấy chưa có người nói dùm òi . Ai cũng hiểu chỉ có HM là không hiểu lêu lêu lêu lêu

Vì người ta chưa "ngộ" mờ...
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Huyền Minh on Fri Jul 08, 2011 7:56 am

Chỉ mới vài ngày xa Hội Ngộ
Thấy lòng thiêu thiếu, nhơ nhớ ai?
Như chim xa bầy tìm về tổ
Bạn hữu tương phùng, vui lắm thay!
HM
Huyền Minh
Huyền Minh

Tổng số bài gửi : 638
Join date : 15/05/2011

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by Ngọc Lan on Fri Jul 08, 2011 3:25 pm

Huyền Minh đã viết:
Ngọc Lan đã viết:
Hehe... thấy chưa có người nói dùm òi . Ai cũng hiểu chỉ có HM là không hiểu lêu lêu lêu lêu

Vì người ta chưa "ngộ" mờ...
Hihi...vậy giờ " Ngộ " chưa ? k/n
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd Empty Re: To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd

Bài gửi by giotsuongtim on Fri Jul 08, 2011 4:07 pm

Huyền Minh đã viết:Vì tôi là linh mục
Một linh mục rất dại khờ

Nguyễn Tất Nhiên

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 938723
Vì là...linh mục dại khờ
Nên chàng thi sĩ biệt từ thế gian
Tất Nhiên họ Nguyễn thiệt gan
HM linh mục có...gàn hơn chăng?

To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 451635

_________________
To: Anh HP, Trung, VS, anh Khói, QT, HV, gst, TT, ntd 1060007-1
____born to die.
giotsuongtim
giotsuongtim

Tổng số bài gửi : 2612
Join date : 23/09/2009
Đến từ : ...Cõi Vô Thường!

http://giotsuongtim.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết