Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

BẪY CHIM HỌA MI

Go down

BẪY CHIM HỌA MI Empty BẪY CHIM HỌA MI

Bài gửi by hoanglamcusi on Thu Jul 21, 2011 5:22 pm

BẪY CHIM HỌA MI
( Ghi chép của tôi)

Liên lạc được thằng bạn bẫy chim người Mông, sau khi chuẩn bị lồng bẫy, Họa Mi mồi, cùng với xe HonDa 81 ( loại kim vàng giọt lệ, đầu bằng máy cối ) chuẩn bị lên đường bẫy chim. Vùng núi lúc tờ mờ sáng sương còn chưa kịp tan, hơi sương mát thổi vào hai bên tóc mai cảm thấy khoan khoái lắm, mùa Hè ở đây thật tuyệt, chiếc xe lúc nhanh lúc chậm bởi thỉnh hoảng phải tránh những ổ gà trên đường, đôi khi còn phải sờ tay ra sau lưng kiểm tra chiếc lồng bẫy và con Chim Mồi.

Đã gần đến rừng, không khí càng mát thêm, trong núi đã nghe thấy rất nhiều giọng hót của muôn loài chim, tôi cho xe chạy chậm để nhớ lại đường vào nhà anh bạn người Mông, lâu rồi không đến đây, cây cối mọc mỗi năm một khác, có chỗ thì trơ trụi bởi bàn tay của con người chặt phá, vẫn phải nhớ cái mốc quan trọng đó là gần cột điện cao thế rồi rẽ phải.

Trong thôn bản mọi mọi người đã có mặt ngoài đồng, trẻ con đã nhí nhéo gọi nhau đi thả Trâu, những cô gái dân tộc thiểu số đeo gùi lấy măng đang còn rất nhẹ tung tăng tiến về phía rừng, thỉnh thoảng lại ngoái cổ lại, có lẽ họ xem và ngưỡng mộ chiếc HonDa 81 của tôi, ngày đó xe HonDa 81 dù là xe bãi thải của Nhật mang về cũng là xa xỉ lắm. Tôi oai hùng rú ga lao vút đi , để lại sau lưng tiếng đàm tiếu khúc khích của những cô thôn nữ.

Con đường nhỏ lại, hai bên cỏ mọc, chỉ để lại lối mòn nho nhỏ vừa đủ cho xe máy chạy, đến được nhà anh người Mông thì mặt trời cũng vừa lên, ánh nắng sớm rọi vào gương chiếc xe 81 hắt vào mặt đám trẻ con làm chúng nheo mắt thích thú. Anh bạn tôi nhìn cũng già hơn trước, cũng hai năm rồi không gặp, các cháu của anh đến đầy sân, còn anh, vẫn chưa“ Kéo” được vợ. Gia đình anh có truyền thống trồng và hút Thuốc Phiện, đến đời anh thì thất truyền, vì chính sách của chính phủ cây Thuốc Phiện đã triệt phá hết, chỉ có trong rừng sâu sâu lắm vẫn còn lén lút trồng. Người vừa gặp nhau thì chim mồi của anh người Mông cũng cất tiếng hót đáp lại con chim của tôi vẫn còn đang buộc trên xe máy. Mọi việc cho việc bẫy chim anh đã chuẩn bị xong, Chim Mồi và thòng lọng kết bằng lông bờm ngựa thêm một chiếc hộp đục những lỗ nhỏ thông khí có cửa để thả chim bẫy được vào. Con chim mồi của tôi không hay lắm nên anh bạn quyết định để ở nhà, mang con mồi của anh đi, hay hơn nhiều. Tôi với anh chỉ xưng hô với nhau mày tao cho thân mật, cũng là thói quen của người Mông. Đường đi bẫy chim không thể dùng xe máy, hai người đi bộ đến hơn một giờ đồng hồ , qua nhiều con suối nước rất trong và mát lạnh, theo lời anh bạn , phải đi sâu mới có Họa Mi , cũng vừa hết mùa sinh sản, đã có Họa Mi non mới ra tổ, một số đã tách đàn, loại này còn khờ nên bẫy rất dễ. Quả đúng như vậy, anh bạn người Mông chu cái môi mỏng quẹt lên thổi vài hơi giống y như giọng Họa Mi, tức thì có ngay một chú Mi rừng đáp trả, chỉ cách đó khoảng hai trăm mét, con Mi Mồi trong lồng cũng rít lên, anh người Mông đập vỗ vỗ tay lên lồng không cho nó hót. Tôi hồi hộp nói:
- Mày đặt bẫy ở đây đi
- Không được, chỗ này không có điểm ngồi rình
- Vậy chỗ nào?
- Phía đằng kia, chỗ gần gốc cây to, có vài cành nho nhỏ ấy.
- Vậy mình sẽ ngồi rình ở đâu?
- Mình ngồi chỗ này , sau tảng đá này là được.
Nói rồi hai thằng đến chỗ gần gốc cây to, thằng Mông vừa đi vừa vỗ lồng khống chế không cho chim mồi hót. Đặt bẫy xong, không cần thòng bờn Ngựa vì chỉ những con Mi khôn mới dùng chiêu đó. Hai thằng lủi nhanh như sóc về phía tảng đá, châm thuốc hút, hé bốn con mắt sau mấy cành lá hướng về phía con Họa Mi mồi. Chiếc lồng dập được căng lên nhìn chỉ thấy mờ mờ phía xa, trong lồng, con Họa Mi Mồi bắt đầu rít lên, tiếng hót lanh lảnh vọng xa, bên ngoài con Họa Mi rừng cũng đáp trả không kém, tiếng hót của con Mi rừng ngày một gần chiếc lồng Bẫy, chứng tỏ rằng nó đang tìm đến để đánh con Mi Mồi. Giây phút hồi hộp tăng dần , thằng Mông đập vai tôi nói nhỏ: “ Thụt cái đầu xuống mày ” tôi ngoan ngoãn nghe theo như nghe lời sư phụ, trên cành cây nhỏ cạnh chiếc lồng Mi Mồi, một đôi Họa Mi rừng đã đến , con Mi đực ve ve đôi cánh liên tục, mỏ không ngừng hót giọng uy hiếp, bên cạnh con Mi Mái cũng cất tiếng xùy xùy cổ vũ chồng mình, ý là phải đánh đuổi thằng Mi lạ này đi, con Mi đực nhảy nhót xung quanh chiếc lồng bẫy, có lẽ nó xem xét thử xem có gì nguy hiểm không, trong lồng con Mi Mồi lại rít lên , tức không chịu nổi, con Mi rừng lao thẳng đến lồng bẫy, chỉ nghe tiếng quạch, chiếc lưới đã xập xuống, nhìn xa thấy lồng bẫy đã cộm lên một cục, động đậy liên tục như muốn bung ra, thằng bạn Mông nhìn tôi cười vẻ chiến thắng, con Mi Mái sợ quá bay vút đi phía xa xa , để lại tiếng kêu choe chóe của chồng mình . Hai thằng chạy lại phía lồng bẫy, thằng Mông khéo léo một tay bắt con chim Rừng, một tay nhấc lưới lên, con Mi rừng rất đẹp, họa trên mắt dài, mỏ sắc nhọn mổ cho thằng Mông mấy phát , nó đau kêu xuỵt xuỵt rồi thả gọn con Mi rừng vào hộp, đóng chặt cửa, chỉ nghe vài tiếng lộp cộp tìm đường ra của con Mi rừng trong hộp .

Đã có thành quả, hai thằng châm tiếp điếu thuốc rồi đi tiếp, thỉnh thoảng được tôi "bơm"cho mấy câu chuyện cười, chưa được nghe bao giờ, thằng người Mông cười khoái trí nói với tôi: “ Bọn mày ở thành phố được học nhiều chuyện nhỉ ” Chuyện cười của tôi bạn bè đã nghe nhiều, chỉ có thằng bạn Mông này là lần đầu tiên được nghe, nên nó vui như phát hiện thêm một thế giới mới.
Buổi sáng hôm đó, hai thằng bẫy được tổng cộng bảy con Họa Mi rừng, mặt trời đã lên cao, chọn một nơi có chim và mát mẻ để đặt bẫy, đi qua một ruộng ngô nhỏ, đến bên bờ suối , nước trong từ những tảng đá phẳng chảy xuống, bên trên những cành cây rừng vươn ra, trên nữa là vô số chim hoang đang ăn quả lạ. Xác định là hình như có Họa Mi gần đó, nhưng không nghe rõ lắm bởi tiếng nước chảy và đàn chim ăn quả ríu rít át đi mọi thứ âm thanh. “ Đặt đi, phía đằng kia kìa”, tôi cất giọng uể oải mệt bởi không quen cái nắng Hè trong rừng. Thằng bạn Mông đặt bẫy xong, quay về ngồi hút thuốc cạnh tôi bên bờ suối, hơi nước của bọt nước bắn lên mờ mờ hắt vào da thịt rất dễ chịu, con Mi mồi để xa xa nên không nghe rõ tiếng hót.

Bỗng có tiếng người từ phía xa, tôi giật mình, nhớ đến những bộ phim ma kinh dị, nhưng bình tĩnh lại ngay vì bên cạnh mình vẫn có anh bạn Mông đang phì phèo thuốc lá. Tiếng người mỗi lúc một gần, tôi nhìn qua cành trúc nhỏ phía dưới chỗ tảng đá bằng phẳng có nước chảy, ba cô gái dân tộc gì đó không hiểu nữa cùng ba chiếc gùi hái măng, hình như sáng nay tôi đã nhìn thấy bên đường, mà cũng không rõ nữa, váy áo đều giống nhau cả, họ đều không nhìn thấy chúng tôi đang ngồi gần đấy, đến chim còn khó nhìn thấy chúng tôi. Những chiếc váy tràm xanh được nhanh chóng tuột khỏi, để lộ ra ba tấm thân trắng nõn nà, hòa mình vào dòng nước mát, tôi và thằng người Mông được chiêm ngưỡng tất cả. Thằng người Mông mặt đỏ phừng mồn há hốc chăm chú nhìn không chớp mắt, tôi cũng vậy, tôi cấu tay thằng bạn: “ Mày đã được thấy cái ấy ... bao giờ chưa? ” Thằng Mông thỏ thẻ: “ Tao chưa thấy bao giờ ”. Giá mà lúc này có máy ảnh thì tuyệt vời, trong đầu tôi cũng toát lên chút gọi là ham muốn thể xác như mọi người đàn ông trên thế giới này, nhưng tôi có thêm được chút kiến thức thẩm mỹ về khỏa thân tự nhiên của con gái, thật tuyệt, cái này thì anh bạn Mông của tôi không chắc có, tôi đoán vậy thôi. Hai thằng cứ dán mắt tới ba tấm thân của ba cô gái, thỉnh thoảng tôi lại cấu tay thằng bạn, kéo bớt cái đầu nó xuống cho kín hơn. Ngoài kia, chim Họa Mi Mồi đang hót, dù có bẫy được Vàng Anh lúc này chúng tôi cũng không cần, nên chẳng ai để ý đến Chim nữa. Cảnh tắm tiên của ba cô được diễn ra khá lâu, lúc ngâm mình trong nước, lúc té nước đùa nhau, lúc vốc nước tưới lên ngực, trong ba cô có một cô có bộ ngực đẹp nhất, căng tròn và trắng, khi đứng lên hai cái núm đỏ hồng hồng vẫn như muốn vươn ngang thách thức, cô này bị hai chúng tôi“ dán mắt ”vào lâu nhất.

Thế rồi cảnh tiên cũng đến hồi kết, những tấm áo váy và những cổ chân trắng ngần lúc ẩn lúc hiện rồi khuất dần bên ruộng ngô xa xa. Lúc này trong mắt chúng tôi, nước suối vẫn chảy, chim rừng vẫn hót, nhưng cảnh tượng của núi rừng như buồn đi, thiếu thêm sức sống, từ khi ba bóng hồng khuất hẳn. Họa Mi mồi hót mãi rồi cũng chán trong cái nắng Hè oi ả.

Buổi trưa, trong chén rượu ngô nồng nàn ở nhà thằng bạn Mông, ăn mừng thành quả bẫy được chim, tôi say sưa làm một giấc đến năm giờ chiều, rồi mang chim bẫy được về thành phố bán cho người buôn chim, tôi chia tiền trước cho thằng bạn Mông thân yêu rồi vội vàng từ biệt. Chiếc xe 81 kim vàng giọt lệ rời Bản Mông khi nắng chiều yếu ớt, lòng người như muốn còn lưu lại nơi rừng hoang.

hoanglamcusi
hoanglamcusi

Tổng số bài gửi : 19
Join date : 19/07/2011

http://trungkien9999.blogspot.com/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết