Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Đêm giao thừa!

Go down

Đêm giao thừa! Empty Đêm giao thừa!

Bài gửi by HaTrang on Sat Aug 06, 2011 9:19 am

Đêm mỗi lúc càng khuya, chiếc đồng hồ trên tường cứ ngân nga gõ nhịp bong bong chỉ đúng 11 giờ. Bà Dần cảm thấy trong lòng càng thêm sốt rột vì cái khoãnh khắc giao thừa đã kề cận rồi mà hình bóng của đứa con trai nơi ngàn xa hải ngoại vẫn còn mờ tăm. Chẳng có một dấu hiệu nào báo cho bà biết rằng hôm nay nó sẽ về. Ông Phán thấy bà sốt ruột bèn bắn tiếng nói:

Thôi thì đằng nào thì con nó củng về mà, tôi nghĩ chắc là nội ngày mai thôi. Bà cứ chờ mãi không ngủ sao được thôi mình vào ngủ đi bà

Bà Dần cười nói:

Ừ! Nếu ông buồn ngủ thì cứ vào mà nghĩ trước, tôi nằm chờ nó thêm một chút rồi vào sau ông à

Ông Phán đi vào buồn ngủ trời cuối năm se lạnh, gió từng cơn thổi về đong đưa những tàn lá dừa nghe xào xạt. Bà Dần vói lấy cái áo mặc vào rồi thả mình lên chiếc võng hai mắt mở to nhìn vào cõi mông lung mờ ảo. Lòng bà nóng như thiêu đốt. Cái đồng hồ đã qua khỏi 12 giờ rồi còn gì. Không biết đã có chuyện gì xãy đến với đứa con trai của bà. Vì nó đã có gọi phon cho bà rằng nó sẽ về trước giờ giao thừa cơ mà. Bà nhắm mắt lại định thần một lát bổng thấy trong xa xăm có tiếng kêu than não nuột:

Bố mẹ ơi! Con chết rồi! Con đã chết thật rồi!

Cái âm thanh quái đãng cứ chốc chốc vọng lên từng hồi như tiếng kêu ai oán từ nơi ngàn xa thăm thẵm cứ từng lúc vọng về mỗi lúc một lớn dần, khiến cho lòng bà càn thêm lo sợ. Bà ngồi dậy đi tới đi lui một lát rồi uống miếng nước cho khỏe rồi lại thả mình xuống chiếc võng tiếp tục chờ đợi. Thì bổng như cái tiếng vọng xa xăm khi nãy lại phát ra càng lúc càng thêm rõ rệt. Bà Dần kinh hãi đến đổ cả mồ hôi hột, gương mặt bà xanh lên như tầu là chuối, mồ mô đổ hột lăng dài trên đôi má. Ánh mắt bà hiện lên sự thất thần vì nổi lo sợ ám ảnh đang dần lên tột độ trong lòng bà. Bà choàng dậy mở tung cánh cửa chạy ra ngoài. Thấy bóng của một người bà Dần hoãn sợ gào thét lên thật to!

Thì ra đứa con trai của bà đã về tự bao giờ và chàng ta đang kêu cửa....!

Lẻ ra câu chuyện được kết thúc ở đây nhưng các cạn cứ nằn nặc kêu mình viết nữa. Thôi thì mình đâu nở chối từ phải một lần nữa cầm bút lên....!

Bà Dần thấy bóng dáng của đứa con thân thương đã bao năm xa cách đang đứng bên cửa tươi cười thì lòng bà bổng nhiên vui mừng hớn hở. Bà củng nở một nụ cười thật tươi định lao đến ôm chầm lấy đứa con mà đã bao lâu nay bà thầm nhớ nhung mong đợi. Nhưng khi bà vừa lao đến thì cái bóng hình của đứa con thơ dại bé bỏng của bà bổng như vụt tan ra như mộng ảo và càng lúc càng rời xa bà. Bà Dần hốt hoảng vội chạy theo níu tay nó lại nhưng hình như càng lúc nó càng rời xa bà nhiều hơn. Thế rồi nó bổng tan ra như sương khói mong manh và mất hút đi giữa đêm trường vắng lặng. Từ trong không gian mờ mịt ảm đạm tối đen vẳng vẳng xa đưa vang vọng lên một tiếng kêu than buồn ai oán từng lúc như vọng lên từ đáy mồ sâu thẵm:

Bố mẹ ơi! Con chết rồi! Con đã chết thật rồi!

HaTrang! Đêm giao thừa! 507376
HaTrang
HaTrang

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 03/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Đêm giao thừa! Empty Re: Đêm giao thừa!

Bài gửi by Tramaha on Sat Aug 06, 2011 10:50 am

Đêm giao thừa! 842320033 Không đọc đâu Đêm giao thừa! 842320033
Tramaha
Tramaha

Tổng số bài gửi : 801
Join date : 10/02/2011
Age : 34
Đến từ : Đà Nẵng

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết