Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Tiếng guốc giữa đêm khuya!

Go down

Tiếng guốc giữa đêm khuya! Empty Tiếng guốc giữa đêm khuya!

Bài gửi by HaTrang on Sun Aug 14, 2011 9:37 am

Xem xong trận túc cầu giữa Pháp và Tây Ban Nha đụng nhau trong trận tứ kết trong mùa tranh cúp thế giới thì cái đồng hồ trên tường củng đã điễm đúng 12 giờ. Tôi thấy trong người uể oãi mệt mõi vì bây giờ củng đã khuya nên tắt hết các đèn rồi lên giường đi ngủ. Trời vào cuối năm những cơn gió lạnh tràn về làm đong đưa xào xạt những chiếc lá dừa bên ngoài song cửa sổ. Tôi đang nhắm mắt lim dim như mơ màng trong giấc mộng thì bổng giật bắn người. Cả toàn thân tôi lạnh cóng run lên bần bật, bỡi vì tôi mới vừa nghe thật rõ ràng có tiếng chân người lộp cộp đang đi tới đi lui ở dưới bếp. Rồi bổng có tiếng nước chảy tí tách. Tôi bâng khuâng nghĩ ngợi miên mang. Không thể như thế được vì trước khi đi ngủ tôi đã khóa thật chặc tất cả các vòi nước trong nhà rồi cơ mà. Tôi thì ở độc thân, lại không có bạn bè đến viến, thì trong nhà có ai mà đi tới đi lui ở dưới bếp. Trong nhà tôi lại không có nuôi mèo, chó. Thôi rồi, chắc là nhà có ăn trộm đây! Không thể mở đèn lên vì sợ đánh động kẽ trộm. Tôi vói lấy cây đèn pin để dưới gối, cầm theo đôi dép Lào đã mòn nhẵn thín như dao cạo bỡi dấu vết của thời gian sau bao tháng ngày lang thang tìm việc cùng khắp trên phố thị đô thành.

Hứ! Xem mày có chạy đi được đàng trời nầy! Tôi phóng mình lao nhanh xuống bếp rọi đèn pin khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng một ai ở đó cả. Tôi mở đèn lên kiểm tra thật kỹ các vòi nước thì không phát hiện có dấu rò rĩ vì dưới sàn nước nhà tắm vẫn còn khô rang. Tôi thở dài bực bội, chả nhẽ nào tôi lại nằm mơ sao? Cái tên trộm này! Ông mà tóm được mày thì đừng có mà hòng ông tha cho nhé! Chợt bổng dưng tôi cảm thấy rợn người lạnh gáy vì nghe ở trên nhà trên lại có tiếng chân ai đi qua đi lại. Tiếng guốc gỗ của đàn bà vọng lên thật rõ gõ cồm cộp xuống nền nhà giữa canh hôm khuya khoắt làm sao mà lầm cho được. Tôi rón rén đi thật nhẹ, tay thủ sẵn đèn pin men theo hành lang lên đến nhà trên thì tiếng chân bổng nhiên nghe im bặt. Tôi kiểm tra thật kỹ khắp nhà thì vẫn không thấy ai cả, cái cửa ra vào vẫn còn khóa chặc đóng im ĩm. Dõi mắt nhìn ra ngoài phố tôi vẫn còn thấy có vài chiếc xe đang lao hối hả về nhà sau giờ tan ca tối. Văng vẵng xa đưa vọng lại có tiếng rao hàng lãnh lót quen thuộc của chị bán hàng đêm:

Ai...Bánh bánh Chưng bánh Giò nóng hoãi hem! Bánh Tét nhưng Chuối hem!

Tôi yên tâm lên giường ngủ tiếp. Đêm trường vắng bặt như tờ chỉ còn có tiếng gõ nhịp tích tắch của chiếc đồng hồ trên tường. Độ chừng khoảng 15 phút sau. Khi tôi đang mơ màng trong giấc điệp thì bổng bàng hoàn run sợ tới hãi hùng vì hình như có ai đang đứng ở trước đầu giường tôi đang ngủ. Dường như có tiếng than oán não nùng từ một cõi âm u mông lung mờ ảo nào đó vọng về. Tôi vội mở mắt ra thì bổng bàng hoàn giật bắn cả mình mẫy, thất kinh hồn vía, lạnh toát suốt toàn thân, tê cóng run hết cả khắp mình mẫy. Tim tôi đập loạn xạ như sắp vở tung ra vì đã trông thấy một gương mặt đàn bà trắng xanh thè lưỡi ra đỏ lòm đang áp sát vào mặt tôi chỉ còn cách có một tấc. Người đàn bà với hai mắt trợn ngược mở ra trừng trừng, tóc dài phũ xuống tới tận gối. Cái gương mặt khủng khiếp ấy với hai răng nanh mọc dài bổng chợt cười lên hăn hắc. Lâm vào trong tình trạng này thôi tui hỏng thèm kể nữa đâu!

HaTrang! Tiếng guốc giữa đêm khuya! 507376
HaTrang
HaTrang

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 03/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết