Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Nồi cá Rô kho tộ!

Go down

Nồi cá Rô kho tộ! Empty Nồi cá Rô kho tộ!

Bài gửi by HaTrang on Sun Aug 14, 2011 9:47 am

Thằng Tèo miệng méo sệt khóc thút thít rồi leo lên bộ ván gõ nằm dài xuống như trong tư thế đang hít đất. Tiếng bà Bảy Sệ réo lên ong óng nghe the thé thật đinh tai:

Tèo! Má cho mầy đi ăn học cực khổ sao mầy lại trốn học đi tắm sông hã mậy. Đánh cho mầy 10 roi cho mầy chừa nghe chưa mậy!

Bà Bảy nói xong bèn ra tay thẳng cánh một tiếng vút khô khốc vang lên. Thường ngày mỗi khi như vậy thì thằng Tèo nó đã giật nẫy người lên như một cái lò xo rồi. Nhưng hôm nay nó vẫn nằm yên bất động không cục cựa hay nhúc nhít gì hết. Chắc là nó đã luyện "thần công" lên tới tầng thứ 10 rồi đây. Bà Bảy thấy vậy củng hơi ngạc nhiên nhưng rồi bà vẫn chưa hả giận bèn mắng tiếp:

Từ nay về sau mầy có bỏ tật đi chơi lêu lõng nữa không mậy. Má làm lụng khó nhọc vất vã để cho con ăn học thành tài...!

Trời ơi! Bà Bảy nói cho một hơi dài như tụng kinh rồi vung tay lên thật cao. Thấy thằng Tèo vẫn nằm yên bất động trên bộ ván gõ. Bà Bảy hơi ngạc nhiên bèn bỏ cây chổi lông gà xuống rồi lay lay nó xem có động tịnh ra sao. Bổng bà Bảy tái xanh mặt mày, miện như ú ớ không thành lời. Bà run run nói:

Tèo...Tèo ơi! Con có sao không? Sao mà nằm im rơ vầy nè! Con đừng làm má sợ nghen!

Bà Bảy lay mãi mà nó vẫn nằm yên bất động bà sợ quá bèn la toán lên. Mọi người trong xóm nghe la bèn xúm lại. Người xoa dầu, kẽ thì cạo gió giác hơi nhưng vẫn vô hiệu.

Ông Phán là láng giềng thân, nghe thấy có tiếng la hoãn của bà Bảy vội chạy qua xem. Ông đặt tai lên ngực thằng Tèo nghe ngóng giây lâu rồi bùi ngùi nói:

Thằng Tèo! Nó chết rồi chị Bảy à!

Bà Bảy nghe xong thì lảo đảo té khụy xuống sàn nhà. Bà rống lên tồ tồ với tiếng khóc thật bi ai nức nỡ:

Trời ơi là trời! Con ơi...là con, Tèo ơi sao con bỏ má mà đi vậy...con ơi....!!! Ui! Trời ơi là trời!!!

Đám tang thằng Tèo đã trôi qua được 2 tháng thì trong nhà bà Bảy có nhiều chuyện lạ xãy ra. Mới đầu tiên là tự dưng đồ đạc trong nhà bị xáo trộn tùm lum. Nồi niêu xong chão trong bếp và thức ăn cứ hay bị đỗ văng tung tóe ra ngoài. Có khi nồi cá kho bà ăn còn dư đã bỏ vào trong tủ trạng rồi đóng lại thật kỹ. Khi sáng bà đi vào bếp thì lại thấy nó được ai dời ra nằm ở ngoài bộ váng gõ trên phòng khách mặc dầu ở trong nhà chỉ có võn vẹn một mình bà. Rồi quần áo phơi ngoài sân củng vậy. Mặc dầu bà đã kẹp chúng lại thật chặc nhưng đến chiều trở ra xem thì tất cả đều bị rơi văng tứ tung xuống đất

Mỗi đêm cứ đúng vào lúc 12 giờ khuya thì bà phát hiện ở trong nhà phát ra những tiếng động rất quái lạ. Hình như có ai đang đi tới rồi đi lui trong nhà bà. Bà Bảy thì không tin gì chuyện ma cỏ. Bỡi vì từ nhỏ tới giờ bà tuy có nghe người ta kể nhiều nhưng bà có trông thấy con ma nào đâu. Một hôm nọ bà đang ngon giấc thì bổng giật thót mình dậy vì nghe trong bếp có tiếng nồi niêu xong chão như đang khua động. Bà bật đèn lên rồi rón rén đi xuống bếp. Trong lòng bà đa nghi là có ăn trộm hoặc có chó mèo ăn vụng thức ăn. Bà đứng nấp sau cánh cửa nhà bếp thận trọng để rình coi chuyện gì đã xãy ra. Thì tất cả mọi tiếng động bổng dưng im bặt. Bà liền mở đèn lên quan sát thì trời đất ơi. Thức ăn văng tung tóe vươn vãi khắp nơi. Cái cánh cửa tủ trạng củng mở ra toan hoác. Bà không tin là chó mèo lại biết mở tủ ra để trộm thức ăn. Đây chắc hẳn là người rồi nhưng nếu là ăn trộm thì sao không lấy tiền vàng mà lại đi ăn vụng cá kho cơ chứ. Bà bâng khuâng nghĩ ngợi mông lung nhưng vẫn không sao hiễu nổi. Thì bổng dưng bà Bảy giật thót cả mình mẫy vì bà mới nghe có một tiếng rầm như có cái gì ngã xuống từ phía phòng khách. Bà hoãng vía chạy lên phòng khách để xem thì trời ơi!...Tấm hình thằng Tèo treo trên tủ bàn thờ đã rớt xuống và vỡ tan ra từng mãng vụn. Một tiếng cười rờn rợn vang lên như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó làm bà muốn đứng tim. Bà Bảy la toán lên thật lớn:

Ai! Ai vào nhà tôi vào giữa đêm hôm khuya khoắc vậy hả?

Không có một tiếng trả lời bà Bảy hốt hoãn và run sợ đến cực điểm vội mở đèn lên thì thấy nhang đèn trái cây cúng trên bàn thờ thằng Tèo củng bị ngã đổ. Cái lư hương củng bị hất văng ra chõng gọng. Bà bổng run lên cầm cập mặt mày tái xanh như tàu lá chuối vì bà lại nghe có tiếng son chão như có ai gõ beng beng vọng lên từ ở dưới bếp. Rõ ràng là bà đã quan sát thật kỹ lưỡng khắp nơi không có ai dưới bếp rồi cơ mà. Bà chợt hiễu ra rồi bàng hoàn tê tái, da gà nổi lên có cục khắp toàn thân, hai chân bà cơ hồ như muốn khụy xuống vì bà chợt nghĩ đến thằng Tèo. Nó thích nhất là cái món Cá kho tộ đó mà, không lẻ nó trở về "thăm" lại mình ư? Bà dõi mắt nhìn vào trong nhà bếp thì bổng bà hốt hoãn kêu rú lên thất thanh bàng hoàn như kẽ mất hồn vì bà thấy rõ ràng một cái bóng đen đang ngồi lù lù ở đó. Nó đang đưa cặp mắt trợn trắng trợn lòi nhìn bà trân trân như đang tức giận. Trời ơi!...Máu từng dòng từ trên đầu của nó chảy tuôn xuống rõ thánh thót trên nền nhà. Một tiếng nói mơ hồ như từ cõi xa xăm vọng lại :

Má ơi! Con chết thật rồi!

Bà Bảy nghe xong thì điếng hồn từ từ ngã quỵ xuống đất miệng há hốc ra trong nổi sợ hãi kinh hoàn. Thế rồi tất cả mọi cảnh vật từ từ mờ dần mờ dần rồi mất hẳn!

HaTrang! Nồi cá Rô kho tộ! 507376
HaTrang
HaTrang

Tổng số bài gửi : 41
Join date : 03/07/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết