Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

ma nữ tự xử lý tên biến thái

Go down

ma nữ tự xử lý tên biến thái Empty ma nữ tự xử lý tên biến thái

Bài gửi by muối ớt chanh on Mon Nov 14, 2011 3:59 pm

nhân vật cass ở đây là muối ớt chanh đấy ạ....bên nhà xưa họ gọi em là cassma nữ tự xử lý tên biến thái 7413

Hôm nay, cass kể cho các bạn nghe chuyện gặp 1 gã biến thái trên đường từ Sài Gòn zìa Đồng Tháp.Cass chính là người "bị hại" trong câu chuyện này nhoá...oa oa...nên cần chia sẽ với mọi người.....để tìm sự đồng cảm..hixhixma nữ tự xử lý tên biến thái 20ma nữ tự xử lý tên biến thái 20ma nữ tự xử lý tên biến thái 20ma nữ tự xử lý tên biến thái 20ma nữ tự xử lý tên biến thái 20nói ra cũng ngại lém nhưng nghĩ là cần phải nói cho mọi người biết cách mà đối phó và xử lý nếu lỡ như gặp chuyện tương tự như cass...ma nữ tự xử lý tên biến thái 2ma nữ tự xử lý tên biến thái 2ma nữ tự xử lý tên biến thái 2ma nữ tự xử lý tên biến thái 2

chuyện là như thế này nà:.....ma nữ tự xử lý tên biến thái 17ma nữ tự xử lý tên biến thái 17ma nữ tự xử lý tên biến thái 17ma nữ tự xử lý tên biến thái 17


ma nữ tự xử lý tên biến thái Bandodimuanuocnoi


Cass với cô bạn từ Sài Gòn chạy xe honda zìa Đồng Tháp,đang chạy ngon ơ đến địa phận Long An tiến vào Thị Xã thì gặp ngay cái đèn đỏ,dừng lại chờ....(lúc này là 12h trưa nhá và cass đang cầm tay lái)...

- Bum bim...(điếc tai).......em ơi em...............(cái đoạn này mình k nghe được gì nhoá).......bóp với.....(đấy chỉ nghe được zị thoai)

á à đèn xanh nhá chạy tiếp(mình là mình tưởng là ai đó dừng chờ đèn roài nói chuyện với nhau chứ không nghĩ là đang săm soi 2 đứa mình nhá...)chạy được khoảng 10p gì đấy thì nhỏ bạn mình nó nói :

-Cass ơi chạy nhanh xíu đi có thằng biến thái chạy theo mình kìa...-Nguyên bạn cass nói vọng ra

-Ủa zị hả?nó có làm gì mày không mà nói zậy? (lúc này tui nhìn vào kính chiếu hậu thấy 1 tên mặc áo đen chạy con xe Sh màu đen lun nhá theo phía sau)-Cass hỏi lại

-Hồi nãy lúc mình dừng chờ đèn cái thằng đó nhìn mình roài nói tầm bậy với mình mà tao hổng dám trả lời lun á.......--Nguyên hiền lành trả lời

-Mà nó nói gì và có làm gì mày chưa?...-Cass bực mình hỏi lại xem thực hư thế nàoma nữ tự xử lý tên biến thái 14ma nữ tự xử lý tên biến thái 14vừa nói cass vừa tăng tốc gồ ga chạy nhanh

ngoài sau,nhỏ bạn cass im lặng...thấy nó hiền quá nên cass cũng không hỏi nó thêm...chỉ lo chạy xe.đang căng thẳng chạy thì thằng bệnh hoạn đó cũng tăng tốc theo sau mình quyết không tha.Lúc bấy giờ cass hạ ga xuống từ từ cố tình ngiá xem cái mặt thằng này nó thế nào,thì cũng là lúc xe của nó chạy song song ngang tầm với cass.

ma nữ tự xử lý tên biến thái Chf_1240296353

Á à, tui vừa nhìn sang cũng là lúc thằng đấy nhe răng cười 1 cách nham nhỡma nữ tự xử lý tên biến thái 4 và bệnh hoạnma nữ tự xử lý tên biến thái 17(đến giờ nhớ lại gương mặt đó là chỉ mún buồn nôn) kèm theo câu nói thế này:

-Hai em dừng xe lại cho anh bóp dzú cái nàoma nữ tự xử lý tên biến thái 14ma nữ tự xử lý tên biến thái 14ma nữ tự xử lý tên biến thái 14

Trời trời tui có nghe lầm không đây,sặc tiết mất thôi,không ngờ tình huống dở khóc dở cười này xảy ra với mình,giữa thanh thiên bạch nhật trời trưa nắng như đổ thế này nữa chứ(lúc đấy tầm hơn 12h trưa thì phải?).Mày đụng phải bà roài con à....tức thì như phản xạ không cần suy nghĩ tui rủa lại nó:

-Đ mịa mày chứ bóp cái đồ biến thái bệnh hoạn,mày chết mịa mày bây chừ chứ ở đoá mà bóp,moá mày mất dạy vừa thoai nha con,đồ cặn bã,có ngon thì mày dừng xe lại đi con........(nói chung là tui rủa nhìu lắm í nhưng vì văn chương hạn hẹp không biết diễn giải thế nào cho phải phép nên đành để lại trong cái chấm chấm(....) như này ai muốn hiễu gì thì hiểu..túm lại là cass cất vọng oanh vàng mà rủa thằng đó hết sức có thể đoá mà...hý hý

ma nữ tự xử lý tên biến thái 41578_107867919249888_1440692_n

Không biết thế nào sau khi cass vừa rủa vừa chạy xe thì cái thằng đó có lẽ là bất ngờ vì phản ứng của cass hay là vì vấn đề j mà nó ngừng xe lại hẳn không còn bám theo nữa...cơ mà cass vẫn thấy ấm ức sao ấy....bức bội khó chịu trong đầu nghĩ mày mà chạy theo thì không biết bà sẽ làm gì đâu nhoa ....hì hì...

Trong đầu luôn nghĩ không biết làm thế nào đối phó với tên này:" hay là nó chạy gần mình,mình lấy chân đạp xe cho nó té,à mà hem được làm vậy không khéo người ngã xe là bọn mình chứ không phải tên đó.Không được không được phải nghĩ cách khác thôi. " cass tui vừa chạy vừa nghĩ cách thì tự dưng đập vào mắt cass là mấy cục đá bên đường,á à ta có ý tưởng roài nhá,chờ xem.....

ketzzzzzzzzzzz....thắng gấp dừng xe lại,Cass kêu nhỏ Nguyên:"mày chạy xe chở tao đi để tao xử lý cho"-vừa nói cass vừa nhanh chân chạy lại phía mấy cục đá to to nhỏ nhỏ đủ loại,lựa chọn.(cass ban đầu ý định là chọn loại to nhất phan vào mặt nó nhưng nghĩ lại mình đâu phải thiện xạ cừ khôi có thể bách phát bách trúng,nên chọn loại đá vừa vừa tay,để nhỡ khi phan vào mặt hắn không trúng cục này cũng trúng cục khác..hé hé)

Tiếp tục,Cass đã ngồi sau xe của Nguyên,2 đứa tui vẫn tung tăng chạy nhá,được 1 đoạn thì như dự tính cái gã đó lại chạy phía sauma nữ tự xử lý tên biến thái 14ma nữ tự xử lý tên biến thái 14ma nữ tự xử lý tên biến thái 14cas bảo Nguyên chạy từ từ thôi xem hắn có làm trò gì nữa không thì cass sẽ cho bài học....ma nữ tự xử lý tên biến thái 15ma nữ tự xử lý tên biến thái 15ma nữ tự xử lý tên biến thái 15

--Em ơi em dừng lại anh bóp................

ờ thì bốp này...vèo vèo----vừa nói cass vừa dùng hết lực của cánh tay ném nắm đá vào mặt gã

Bốpppppp..........Gầmmmmmmmmmmmm......

Tác dụng phụ của việc ném đá gã biến thái là hắn ta hoa mắt loạng choạng tay lái vì bị đối phuơng tấn công bất ngờ,gã hạ cánh đo đường trong đau đớnma nữ tự xử lý tên biến thái 19ma nữ tự xử lý tên biến thái 19

Cass tui cũng bất ngờ vì hắn ngã xe,trong lòng cũng sợ lém không dám nhìn lại,cass kêu nhỏ bạn chạy nhanh nhanh, chạy 1 mạch luôn không dám ngiá lại xem thế nào,thình thịch thình thịch...tim đập mạnh hồi hộp,cơ mà khoái trí lắm đoá,vì hạ được 1 tên bệnh hoạn biến thái ma nữ tự xử lý tên biến thái 5ma nữ tự xử lý tên biến thái 5ma nữ tự xử lý tên biến thái 5

ma nữ tự xử lý tên biến thái 6548015

===>>>Rõ ràng là cass với nhỏ bạn là người bị hại trong câu chuyện này nhoá,Em cass là em dị ứng với mấy loại biến thái này lắm...em hứa nếu có lần sau nhá em biến tên biến thái thành "thái giám" luôn ấyma nữ tự xử lý tên biến thái 21ma nữ tự xử lý tên biến thái 21ma nữ tự xử lý tên biến thái 21

=>Tâm lý của mấy thằng biến thái là rất thích nhìn thái độ hoảng hốt của nạn nhân, càng sợ thì nó càng thích nhưng lại rất sợ bị người khác biết là nó bị biến thái->phải thật bình tĩnh thì nó sẽ quê.Mình chưa có dịp áp dụng tình huống la làng:biến thái.la lên cho biết cho những người xung quanh sẽ chú ý tới nó.há há...ma nữ tự xử lý tên biến thái 4ma nữ tự xử lý tên biến thái 4ma nữ tự xử lý tên biến thái 4

p/s:

Nhớ hồi còn là sinh viên có lần ngay nhà trọ mình có 1 thằng cha "show hàng" nhưng nó đã "show" nhầm đối tượng là nhỏ bạn nổi tiếng hun dữ nhất xóm hé hé. Nhỏ mình ko nói gì lẳng lặng chạy vô nhà xách con dao ra, chạy đến chỗ chằng cha đó. Báo hại nó chạy thụt mạng. Nhớ lại vẫn còn cười ra nước mắt...ma nữ tự xử lý tên biến thái 24ma nữ tự xử lý tên biến thái 24
Nghe nhỏ bạn kể lại cũng đang chạy xe gặp đèn đỏ, gần hết đèn đỏ thì có 1 thằng cha chạy xe máy nhìn lịch sự lắm, kêu mình:em ơi. Nhỏ quay qua nhìn thì thằng chả nhìn xuống phía dưới, theo quán tính nhỏ cũng nhìn xuống theo thằng chả, thấy 1 đống "bùi nhùi đen thui", hoảng quá nhưng nhớ đến bộ phim có tình huống tương tự, nữ vai chính nói: nhỏ xíu, có gì đâu mà khoe. Nhỏ đem ra áp dụng, thằng chả quê độ, chạy mất tiêu. Hahama nữ tự xử lý tên biến thái 19ma nữ tự xử lý tên biến thái 19ma nữ tự xử lý tên biến thái 19ma nữ tự xử lý tên biến thái 19ma nữ tự xử lý tên biến thái 19
muối ớt chanh
muối ớt chanh

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 08/10/2011
Age : 32
Đến từ : đồng tháp

Về Đầu Trang Go down

ma nữ tự xử lý tên biến thái Empty Re: ma nữ tự xử lý tên biến thái

Bài gửi by dangphuong on Mon Nov 14, 2011 5:30 pm

Tưởng gì! Liệng đá người ta bể mặt còn bảo rằng mình là người "bị hại" ... ma nữ tự xử lý tên biến thái 451635 làm tui hồi họp.
Cám ơn nhiều nhà văn trẻ đang lên.
dp
ma nữ tự xử lý tên biến thái 80248
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

ma nữ tự xử lý tên biến thái Empty Re: ma nữ tự xử lý tên biến thái

Bài gửi by muối ớt chanh on Mon Nov 14, 2011 6:31 pm

dangphuong đã viết:Tưởng gì! Liệng đá người ta bể mặt còn bảo rằng mình là người "bị hại" ... ma nữ tự xử lý tên biến thái 451635 làm tui hồi họp.
Cám ơn nhiều nhà văn trẻ đang lên.
dp
ma nữ tự xử lý tên biến thái 80248

em hok phải nhà văn nhà vẻ j đâu anh ơi..chỉ là viết lại những cảm xúc của mình như trang nhật ký thoai...lưu lại những j đó gọi là khoảng khắcma nữ tự xử lý tên biến thái 508764
muối ớt chanh
muối ớt chanh

Tổng số bài gửi : 84
Join date : 08/10/2011
Age : 32
Đến từ : đồng tháp

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết