Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

MỐI TÌNH ĐẦU

Go down

MỐI TÌNH ĐẦU Empty MỐI TÌNH ĐẦU

Bài gửi by Lida on Tue Jan 12, 2010 9:24 am

Tôi còn nhớ năm đó gia đình tôi dọn từ Huế vào Đà nẳng .Ba tôi đã thuê một căn nhà ở bãi biển Thanh Bình .Và năm đó tôi được ghi danh vào học lớp đệ ngũ của trường Trung học Phan Châu Trinh (trường Trung học lớn nhất ở đó ).Mỗi ngày đi học từ nhà tôi phải đi ngang qua trường trung học kỹ thuật. Lần nào một mình ngang đó tôi luôn luôn bước thật mau để tránh sự chọc ghẹo của đám nam sinh của cái trường mà tôi và Mai (Cô bạn thân của tôi) vẫn thường gọi đó là trường "ruồi xanh" .Cái tên này do tôi và Mai đặt vì trường này học sinh toàn mặc đồng phục màu xanh biển đậm và nhất là mỗi lần thấy tôi và Mai đi ngang là bọn con trai ùa ra như đám ruồi xanh ....
Khoảng nưả niên học ba tôi mua được miếng đất để làm nhà cách trường không bao xa và tôi tưởng thoát được cảnh bị đám con trai trường ruồi xanh trêu ghẹo ...ai dè ...
Bên cạnnh nhà tôi ,cách nhau cái hàng rào thép gai có nhà bác Lâm .Bác Lâm vợ chết nên làm lụng nuôi 5 thằng con trai Người con lớn nhất cuả bác tên Tín và người thứ hai tên Lam đều là học sinh của trường "ruồi xanh " đáng ghét ...
Mai bạn tôi thỉnh thoảng ghé thăm tôi và sau đó Mai trở thành người yêu cuả anh Tín ...
Hồi đó ba tôi bắt cái vòi nước trong hiên nhà nên mỗi lần vo gạo nấu cơm tôi thường ra đó hứng nước
..Vào một buổi chiều tôi đang cắm cúi ngồi vo gạo ,chợt nghe tiếng đàn bên nhà anh Tín vọng sang .Ngẩng mặt nhìn sang tôi thấy một chàng trai có mái tóc bềnh bồng như nghệ sĩ và khuôn mặt thật đẹp trai,mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời đang ngồi tựa người trên thành cửa sổ ,tay ôm đàn vừa gãy vừa nhìn sang tôi với ánh mắt nồng nàn làm tôi chợt đỏ bừng đôi má và đứng lên bước nhanh vào nhà mà trống ngực cứ đánh thình thịch vì cái nhìn cuả người ta...
Rồi những buổi chiều kế tiếp tôi luôn luôn nghe tiếng đàn từ nhà anh Tín vọng sang để rồi chỉ dám len lén nhìn qua khe hở của cửa sổ ...
Rồi một buổi chiều tôi không nghe tiếng đàn mà chỉ nghe anh Tín đứng bên bờ rào gọi sang .Khi tôi chạy ra anh vói đưa cho tôi mượn cuốn truyện anh mới mua (anh Tín biết tôi rất mê đọc truyện do Mai mách bảo ) .Nhận cuốn truyện tôi đem vào phòng nằm đọc và bất chợt từ trong cuốn truyện một tờ giấy mỏng màu xanh rớt ra ...đó là bức thư tình đầu tiên mà ND viết cho tôi .Trong thư ND nói rằng đã thầm yêu tôi từ lần đầu tiên gặp gỡ khi tôi ngang qua trường KT .Nhìn vẽ luống cuống của tôi khi bị bọn con trai trêu ghẹo làm anh càng thương tôi thêm .Sau đó khi biết tôi là hàng xóm cuả bạn học anh là anh tín nên ngày nào anh cũng dến đó để được nhìn tôi..
Rồi tình yêu không biết đến tự bao giờ và những cuốn truyện cuả anh Tín là nhịp cầu trao đổi thư từ của chúng tôi
Có một ngày ND cho tôi hay là anh có nói về tôi cho gia đình hay . Ba má và các chị (ND có 2 người chị và anh là con trai độc nhất )cuả anh rất mong gặp mặt tôi ..
Còn tôi thì lại không cho ba má tôi hay vì ND dù thuộc gia đình không giàu mà cũng không nghèo nhưng không có địa vị trong xã hội .Đó là điều mà tôi biết ba mẹ tôi không bao giờ chấp nhận vì ba tôi là môt sĩ quan cấp tá
..Mỗi chủ nhật ND thường đến thăm tôi (còn tôi nói dối với ba mẹ tôi ND là bạn học )khi thì mang cho tôi mấy quả ổi thật ngon ,khi thì mấy đóa hồng nhung ,hay hoa mồng gà đỏ thẫm mà anh ấy hái trong
vườn nhà ...
Thời gian trôi qua ...chúng tôi yêu nhau bằng một tình yêu thật ngây thơ trong trắng cuả lứa tuổi học sinh, và một tháng 30 ngày tôi đều nhận thư của anh viết không thiếu một ngày ...
Rôi một ngày cuối niên học ba tôi nhận lệnh chuyển về Huế nên bán nhà và chúng tôi phải chia tay trong niềm đau xa cách


(còn tiếp)
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

MỐI TÌNH ĐẦU Empty Re: MỐI TÌNH ĐẦU

Bài gửi by Tina Vu on Wed Jan 13, 2010 7:56 pm

Tina mắc võng ngồi chờ đọc tiếp câu chuyện tình dễ thương nè Lida ui !

MỐI TÌNH ĐẦU 507376 MỐI TÌNH ĐẦU 227433
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

MỐI TÌNH ĐẦU Empty Re: MỐI TÌNH ĐẦU

Bài gửi by TRUNG on Wed Jan 13, 2010 8:05 pm

Tina Vu đã viết:Tina mắc võng ngồi chờ đọc tiếp câu chuyện tình dễ thương nè Lida ui !

MỐI TÌNH ĐẦU 507376 MỐI TÌNH ĐẦU 227433
Còn Ngộ thì đang xực pánh pò chờ nghe chiện của Tina MỐI TÌNH ĐẦU 35511 MỐI TÌNH ĐẦU 550105
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

MỐI TÌNH ĐẦU Empty Re: MỐI TÌNH ĐẦU

Bài gửi by Tina Vu on Wed Jan 13, 2010 8:07 pm

TRUNG đã viết:
Tina Vu đã viết:Tina mắc võng ngồi chờ đọc tiếp câu chuyện tình dễ thương nè Lida ui !

MỐI TÌNH ĐẦU 507376 MỐI TÌNH ĐẦU 227433
Còn Ngộ thì đang xực pánh pò chờ nghe chiện của Tina MỐI TÌNH ĐẦU 35511 MỐI TÌNH ĐẦU 550105

Cái lị mà ngồi ăn hết ba thúng pánh pò ...thì chiện tình của ngộ ..vẫn còn dài á ! MỐI TÌNH ĐẦU 349206 MỐI TÌNH ĐẦU 349206
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

MỐI TÌNH ĐẦU Empty Re: MỐI TÌNH ĐẦU

Bài gửi by Lida on Thu Jan 14, 2010 11:28 pm

Cám ơn Tina nhé .Hôm qua Lida post tiếp nhưng đến khi sumit lại bị mất tiêu vì máy nó báo là chưa đăng nhập nên ma6't tiêu .Buồn quá nên chưa viết lại á
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

MỐI TÌNH ĐẦU Empty Re: MỐI TÌNH ĐẦU

Bài gửi by Lida on Wed Mar 31, 2010 7:13 am

Mùa hè năm đó vì bận rộn công việc nên ba mẹ tôi cho tôi dẫn đứa em vào ĐN dự thi vào lớp 6
..Môt đêm nọ trước ngày tôi trở về Huế ,Tín ,Mai và D rủ tôi ra bờ biển ngắm trăng .
Bốn chúng tôi ra đến biển thì Mai và Tín tách ra bảo là để chúng tôi tâm sự chia tay
Ngồi bên nhau ,D nhìn vào mắt tôi và bảo:
_Em thật là ngây thơ ,trong trắng làm anh luôn luôn tôn quý em và anh yêu nhất là nụ cười hiền từ , tươi mát cuả em mà có lẽ suốt cuộc đời anh không bao giờ quên ...
Có lẽ vì tôn quý tôi nên mặc dù rất yêu tôi nhưng anh chưa hề dám cầm tay hay hôn tôi (sau này tôi nghe Mai kể là anh Tín vẫn hay càm ràm D hoài vì chuyện đó )
Gió càng lúc càng làm tôi cảm thấy lạnh .Cảm nhận điều đó nên D đà cởi chiếc áo khoác choàng lên người tôi rồi hai chúng tôi đứng dậy đi về và ngày sau tôi trở về Huế trong nỗi buồn thầm lặng

Mặc dù xa nhau nhưng không có ngày nào mà tôi không nhận thơ của D qua tay chị Hồng là người chị kết nghĩa thân nhất cuả tôi (chị Hồng là người thứ ba ngoài Mai và anh Tín biết rõ mối tình của hai chúng tôi) ...
Có một lần khi tôi đi vắng đứa em tôi tìm gì không biết đã bắt gặp những lá thư của D gởi nên mang cho ba mẹ tôi xem .Thế là tôi bị một trận đòn cuả mẹ tôi và sự ngăn cấm càng tăng thêm .
Một lần D từ Đà Nẳng ra thăm tôi bắt gặp trong nhà tôi có nhiều sĩ quan trẻ ra vào nên hờn ghen .Mặc dù tôi cố phân trần nhưng D không tin vì có người bảo với D tôi là người yêu,người vợ sắp cưới cuả họ .Tôi cảm thấy lòng tự trọng cuả mình bị tổn thương và cảm thấy buồn vì người mình thương lại hiểu lầm mình .Nên trong một phút nóng giận tôi đã bảo D :
_Nếu mà nhận thấy chúng ta không còn tin tưởng nhau nữa thì chia tay đi ...
Nghe câu nói đó D đã quày quả bỏ đi sau khi bảo tôi :
_Anh biết bây giờ em có rất nhiều người có địa vị trong xã hội đeo đuổi nên đã muốn chia tay anh .Vậy thì anh sẽ bỏ học di vào quân ngũ để mau lên lon cho em thấy anh cũng chẳng thua ai .
Hình như cơn giận đã làm tôi mất lý trí nên tôi vừà khóc vừa bảo :
_ừ đó ..em vậy đó..Chúng ta đừng gặp nhau nữa ....
Sau đó một thời gian chị Hồng cho tôi hay D đã đi vào binh chủng Biệt Động quân và xin ra đơn vị tác chiến để mau lên lon...Chị Hồng bảo tôi :
_Sao em lại làm vậy .Em biết là D rất đau khỗ khi xa em không ? D bảo với chị là chỉ cần em xin lỗi là D sẳn sàng tha thứ ngay..
Tôi thật hối hận và viết thư cho anh ,nhưng có lẽ còn hờn giận hay là đơn vị anh rày đây mai đó nên anh không trả lời thư
..Một năm rồi hai năm trôi qua tôi sống trong đau khỗ và ấm ức .Trong thời gian đó tôi đã hờ hững với khá nhiều mối tình chân thật đã dành trao cho tôi ..cho đến một hôm ....
Hôm đó đi học về thấy có mảnh giấy nhỏ theo gió bay quyện vào tà áo dài và rơi xuống đất .Có lẽ là do duyên số nên tôi cúi xuống nhặt lên rồi bỏ vào cuốn nhật ký cất vì nghĩ là tên và số quân cuả một sĩ quan tốt nghiệp nào đó muốn nhờ ba tôi sắp đặt công tác.
Mà thật vậy ,ba hôm sau khi ngồi ăn cơm ba tôi hỏi mẹ tôi có thấy tờ giấy tên và số quân của cháu bà S. Không ? Nghe vậy tôi chạy vào phòng mang ra và hỏi:
_Có phải cái này không ba ?
Ba tôi gật đầu và bảo
_ Đúng rồi ,làm sao mà con có nó !
Tôi chỉ mĩm cười và bảo :
_Con nhặt được giữa nhà ....
Rồi mấy ngày sau khi tôi đi học về ,bước vào phòng khách thấy một chàng trai mang lon chuẫn úy đang đứng rụt rè nơi phòng khách .Thấy tôi anh gật đầu chào,còn tôi chào lại rồi bước về phòng
,Những ngày kế tiếp Th(tên chàng trai đó ) càng lui tới thường xuyên .Mỗi lần Th đến tôi hay gạ em trai tôi ra mượn chiếc honda để em tôi tập cho tôi lái .
Có một hôm tôi lái nhưng lại không biết làm sao cho nó dừng lại nên vừa lái vừa la em tôi phải chạy về kêu Th chạy ra giúp .Lần đó mặt mày tôi tái mét còn TH thì nhìn tôi mĩm cười .Lần đó tôi mới nhìn kỳ thấy Th có đôi mắt thật buồn và nụ cười thì khá hiền dịu nên đã vui vẽ nói chuyện với anh.
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết