Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Những bài thơ HAY của TK

Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jan 16, 2010 2:07 am

BÀI THỨ NHẤT

Một là một
Hai là hai
Ba là hai cộng một
Bốn là hai nhân hai
Trời xanh, đất thấp, rừng dài
Con người có đúng hai tai, một đầu
Đàn ông có thể không râu
Đàn bà có thể có râu
Câu cá phải có lưỡi câu
Nhưng cũng có khi câu không cần lưỡi
Câu này là câu cuối
Của bài thơ hay thứ nhất
Của TK
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jan 16, 2010 2:11 am

BÀI THỨ HAI

Ngày xưa anh thích tóc dài
Bây giờ chẳng thấy có ai tóc dài
Đi tìm mãi người tóc dài
Ít ai lại có tóc dài quá vai


Bài này đã đăng trong Hội Ngộ:
http://www.hoingo.org/forum-f72/topic-t1271.htm
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jan 16, 2010 2:16 am

BÀI THỨ BA

Bài nào cũng rập một khuôn
Vì từ một lỗ nó tuồn chui ra
Cũng như tất cả người ta
Đều khuôn cùng lỗ chui ra, chui vào!


Bài này đã đăng trong Hội Ngộ:
http://www.hoingo.org/forum-f1/topic-t1422.htm
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jan 16, 2010 2:40 am

BÀI THỨ TƯ

Hai vợ chồng chim sẻ
Cùng đùa vui trên cành

Nhảy qua rồi nhảy lại
Nhảy chậm và nhảy nhanh

Con mái trượt chân ngã
Đầu đập xuống nền đường
Con chồng dù nhìn thấy
Vẫn thản nhiên như thường

Hỏi tại sao như vậy
Vợ chồng không tiếc thương?


Bài này đã đăng trên Nhất Chi Mai Forum:
http://nhatchimai.forumvi.net/forum-f36/topic-t704.htm
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jan 16, 2010 3:54 am

BÀI THỨ NĂM

Những bài thơ HAY của TK ThiSyThiNhan

Dịch là:

Tại hạ bất thi sỹ
Tại hạ dị thi nhân
Tại hạ thị thi trượt
Đến giờ còn đau chân

Dịch nữa:

Kẻ hèn này không là thi sỹ
Kẻ hèn này chẳng giống thi nhân

Kẻ hèn này chính là thi trượt
Tận bây giờ còn nhức đau chân
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by nhacbatcan on Sat Jan 16, 2010 7:17 pm

Tại hạ thì lại bất ...cần
Đau nào hơn cái không mần được chi...?
Thi trượt..rồi lại cư thi
Không cần ..có muốn cũng lì ra thui...!!!
nbc
Những bài thơ HAY của TK 375121

nhacbatcan

Tổng số bài gửi : 126
Join date : 12/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jan 16, 2010 7:47 pm

nhacbatcan đã viết:Tại hạ thì lại bất ...cần
Đau nào hơn cái không mần được chi...?
Thi trượt..rồi lại cư thi
Không cần ..có muốn cũng lì ra thui...!!!
nbc
Những bài thơ HAY của TK 375121
Những bài thơ HAY của TK 508764 Những bài thơ HAY của TK 433349
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sun Jan 17, 2010 2:51 pm

BÀI THỨ SÁU

Tưởng mình mình bị tâm thần
Ai ngờ nó cũng gần gần giống ta
Lẩn thà lẩn thẩn như ma
Nhưng mà nó lại trơ ra hơn mình

Mình biết bệnh mình đã đành
Nó còn không biết, thần tình làm sao!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Tue Jan 19, 2010 4:46 pm

BÀI CUỐI

Chẳng muốn gì cao siêu
Chỉ mong được phẳng phiu

Ngoài đời toàn lổm nhổm
Ước chốn này trong veo
Nếu ảo cũng ngầu đục
Rác đầy lẫn với bèo
Thì cần gì ảo nữa
Ảo tưởng cũng phăng teo
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 12:05 am

TK THUẬN NGHỊCH ĐỘC THẬT NGÔN TỨ QUÁI

Thuận:
Lây bệnh dịch, hồn xác vật vờ
Nát tình ái, vỡ mộng, tan mơ
Hay đâu thấy, ép gò câu chữ
Đây thật chính là nghịch thuận thơ

Nghịch:
Thơ thuận nghịch là chính thật đây
Chữ câu gò ép, thấy đâu hay
Mơ tan, mộng vỡ, ái tình nát
Vờ vật xác hồn, dịch bệnh lây


Mãi hôm nay mới nặn ra được bài thuận nghịch độc đầu tay, nếu không ai khen hay, sẽ quyết định bỏ ngay, không bao giờ làm thuận nghịch độc nữa!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Sat Jun 05, 2010 12:13 am

Rằng hay thì ... quả là hay
Làm ơn rặn tiếp để bày ra đây
Không cãi cối không cãi chầy
Thuận nghịch thì tớ giơ tay xin hàng...!!!
dp
Những bài thơ HAY của TK 359862
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by Tina Vu on Sat Jun 05, 2010 12:16 am

Hay đấy TK ! Những bài thơ HAY của TK 433349
Tina cũng đang làm một bài Đường-TNĐ, còn mỗi câu cuối, đọc thấy không được tự nhiên lắm, nên còn bỏ đó.
Để cố làm tiếp xem sao!

Thơ mà..phải cố thì chán phèo!
Cho nên tớ định bụng cứ treo
Cho tới khi nào thấy hứng thú
Thì nghịch hay thuận, tớ cũng trèo
Những bài thơ HAY của TK 349206
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 12:19 am

dangphuong đã viết:Rằng hay thì ... quả là hay
Làm ơn rặn tiếp để bày ra đây
Không cãi cối không cãi chầy
Thuận nghịch thì tớ giơ tay xin hàng...!!!
dp
Hic, tôi bảo "nặn" cơ mà, có phải "rặn" đâu.
Mà hôm nay thật kỳ cục, tất cả các chủ đề có dấu " " đều bị cắt đến chỗ đó. Ví dụ, chủ đề này vốn là Những Bài Thơ "Hay" Của TK, nay bỗng dưng còn mỗi Những Bài Thơ. Thật mất hay! (Diễn đàn nào cũng bị vậy, chán!)
Những bài thơ HAY của TK 481215
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 12:27 am

Tina Vu đã viết:Hay đấy TK ! Những bài thơ HAY của TK 433349
Tina cũng đang làm một bài Đường-TNĐ, còn mỗi câu cuối, đọc thấy không được tự nhiên lắm, nên còn bỏ đó.
Để cố làm tiếp xem sao!

Thơ mà..phải cố thì chán phèo!
Cho nên tớ định bụng cứ treo
Cho tới khi nào thấy hứng thú
Thì nghịch hay thuận, tớ cũng trèo
Những bài thơ HAY của TK 349206
Những bài thơ HAY của TK 508764 Chết thật, hai trưởng lão Hội Ngộ ra sức khuyến khích thế này, lão lại phải cố như Tina thì chết thật thôi.

Thơ cố người làm khổ
Thơ cố người đọc khổ
Thơ cố nhà máy giấy khổ
Thơ cố Internet khổ
Thơ cố mạng cục bộ khổ
Thơ cố Hội Ngộ khổ
...
Mỗi hàng đồng nát sướng!
Những bài thơ HAY của TK 481215
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Sat Jun 05, 2010 12:30 am

Đúng rồi! Title nào giữa "..." sẽ coi như không có.
Tui bị cái topic "Cái khó bó cái khôn" nó hành hạ muốn chết.
Thì có gì đâu...bỏ hai cái ngoặc kép đi.
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by Tina Vu on Sat Jun 05, 2010 12:34 am

Nếu cố yêu nhau, tình sẽ chết
Nếu cố tìm vần, thơ sẽ bết !
Vậy phải hững hờ với ngày tháng trôi qua?
Hay là cứ cố cố
...rồi đời cũng sẽ hết!!

Những bài thơ HAY của TK 801564
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 12:37 am

Nhưng nó cắt cái xoẹt rồi, làm sao mà chữa! Chỉ nhớ rằng đừng có cho " " vào tiêu đề nữa thôi. Ông thử làm, dùng hai nháy đơn thay cho một nháy kép xem có bị không?

Tiện thể, ông cứ kêu "bó tay đầu hàng", những từ đó rất đắt cho thơ thuận nghịch độc đó, vì nó sẽ là "hàng đầu tay bó"!
Những bài thơ HAY của TK 35511
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 12:48 am

Tina Vu đã viết:Nếu cố yêu nhau, tình sẽ chết
Nếu cố tìm vần, thơ sẽ bết !
Vậy phải hững hờ với ngày tháng trôi qua?
Hay là cứ cố cố
...rồi đời cũng sẽ hết!!
Tốt nhất là không cố gắng gì
Có xôi thì cố tý tỳ ty
Không xôi, không oản, không nên cố
Quá cố là đời có thể đi

Những bài thơ HAY của TK 938723
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 1:55 am

Những bài thơ HAY của TK 433349 Những bài thơ HAY của TK 433349 Những bài thơ HAY của TK 433349
Những bài thơ HAY của TK 508764 Những bài thơ HAY của TK 508764 Những bài thơ HAY của TK 508764
Tôi vừa soạn xong bài "Cách Thay Tên Chủ Đề", định gửi nhờ ông sửa lại cho thì ông đã làm rồi!
Những bài thơ HAY của TK 99480
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Sat Jun 05, 2010 2:16 am

TK đã viết:Những bài thơ HAY của TK 433349 Những bài thơ HAY của TK 433349 Những bài thơ HAY của TK 433349
Những bài thơ HAY của TK 508764 Những bài thơ HAY của TK 508764 Những bài thơ HAY của TK 508764
Tôi vừa soạn xong bài "Cách Thay Tên Chủ Đề", định gửi nhờ ông sửa lại cho thì ông đã làm rồi!
Những bài thơ HAY của TK 99480
Trời đất! Chuyện này là chuyện nhỏ như con thỏ mà!
dp
Những bài thơ HAY của TK 550105
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 2:40 am

dangphuong đã viết:
TK đã viết:Những bài thơ HAY của TK 433349 Những bài thơ HAY của TK 433349 Những bài thơ HAY của TK 433349
Những bài thơ HAY của TK 508764 Những bài thơ HAY của TK 508764 Những bài thơ HAY của TK 508764
Tôi vừa soạn xong bài "Cách Thay Tên Chủ Đề", định gửi nhờ ông sửa lại cho thì ông đã làm rồi!
Những bài thơ HAY của TK 99480
Trời đất! Chuyện này là chuyện nhỏ như con thỏ mà!
dp
Những bài thơ HAY của TK 550105
Nhỏ nhưng tôi chưa gặp, lúc nãy tôi phải mất cả tiếng mới nghĩ ra và làm được đó! Nhân nói về chuyện nhỏ, xin kể một câu chuyện nhỏ, chắc nhiều người đã biết:

Sau những chuyến đi biển vô cùng vất vả, gian khó, tốn kém, Christopher Columbus cuối cùng cũng phát hiện ra châu Mỹ, một thế giới mới. Sau phát kiến đó, ông được nữ hoàng Isabella Đệ nhất trọng thưởng, được mọi người kính trọng, sùng bái. Ông trở nên nổi tiếng khắp thế giới.
Tuy nhiên, những kẻ ghen ghét ông cũng nhiều vô kể, đặc biệt là giới quý tộc xung quanh nữ hoàng Isabella. Chúng thường nói: "Ôi dào, trái đất vốn tròn, cứ đi mãi thì kiểu gì chẳng phát hiện ra châu Mỹ".
Một hôm, nữ hoàng Isabella mở tiệc, có rất nhiều quý tộc đến dự và dĩ nhiên, bà mời cả Christopher Columbus.
Khi tiệc đã vào thời điểm vui vẻ nhất Columbus cầm một quả trứng luộc, đứng dậy:
- Thưa nữ hoàng và quý vị! Cho phép tôi được bày một trò vui nho nhỏ.
Mọi người, vốn đã no nê và chán những câu chuyện tào lao chẳng đâu vào đâu, nhao nhao tán thưởng:
- Hay lắm! Columbus!
- Xin nữ hoàng cho phép!
Vị nữ hoàng thông minh, xinh đẹp bằng tuổi Columbus, vốn thích trò mới lạ, tươi cười đứng dậy:
- Được, hôm nay vui, ta cho phép!
- Cảm ơn nữ hoàng! Tôi có một câu đố đơn giản thế này: hãy đặt quả trứng luộc này lên bàn sao cho nó đứng yên, không lăn.
Vì bàn ăn nào cũng có sẵn trứng nên tất cả đều thử cố gắng đặt trứng theo câu đố. Bữa tiệc đột nhiên sôi nổi hẳn và có rất nhiều trứng bị rơi vỡ. Bản thân nữ hoàng cũng thử và lắc đầu chịu thua. Sau một hồi vật lộn với quả trứng, tất cả mọi người đều nhất trí là không thể làm được và bắt Columbus phải giải đố.
Columbus mỉm cười cầm quả trứng đến bàn tiệc của nữ hoàng:
- Xin nữ hoàng cho phép thần.
Sau cái mỉm cười đồng ý của nữ hoàng, Columbus đập khẽ đầu quả trứng xuống mặt bàn và đặt luôn chỗ móp của quả trứng lên bàn. Quả trứng đứng im phăng phắc. Sau một giây im lặng sững sờ, cả phòng nhao nhao:
- Ôi dào, có gì đâu, chuyện nhỏ.
Columbus dõng dạc nói:
- Đúng, chuyện nhỏ như con thỏ và cũng nhỏ như chuyện tôi tìm ra châu Mỹ vậy.
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Sat Jun 05, 2010 3:01 am

hehehe... nếu là tui là khỏ cho cái bàn móp một chút rồi đặt quả trứng vào...
dp
Những bài thơ HAY của TK 35511
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 3:14 am

dangphuong đã viết:hehehe... nếu là tui là khỏ cho cái bàn móp một chút rồi đặt quả trứng vào...
dp
Những bài thơ HAY của TK 35511
Hahaha, tôi bóc ăn rồi đặt vỏ trước mặt... nữ hoàng!
Những bài thơ HAY của TK 349206
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by ThachThao on Sat Jun 05, 2010 5:31 am

Hôm nay TT mới đọc thấy cái mục này, công nhận hay thiệt! Basketball
Crying or Very sad Mad hoa/1
ThachThao
ThachThao

Tổng số bài gửi : 2131
Join date : 14/09/2009
Age : 55
Đến từ : TP HCM

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 8:31 pm

TK đã viết:TK THUẬN NGHỊCH ĐỘC THẬT NGÔN TỨ QUÁI

Thuận:
Lây bệnh dịch, hồn xác vật vờ
Nát tình ái, vỡ mộng, tan mơ
Hay đâu thấy, ép gò câu chữ
Đây thật chính là nghịch thuận thơ

Nghịch:
Thơ thuận nghịch là chính thật đây
Chữ câu gò ép, thấy đâu hay
Mơ tan, mộng vỡ, ái tình nát
Vờ vật xác hồn, dịch bệnh lây


Mãi hôm nay mới nặn ra được bài thuận nghịch độc đầu tay, nếu không ai khen hay, sẽ quyết định bỏ ngay, không bao giờ làm thuận nghịch độc nữa!
Nhân việc bài này được khen hay quá xá trời như thế này, tôi đề nghị, Hội Ngộ ta nên khuyến khích mở rộng "Thuận Nghịch Độc" sang các thể thơ khác (thơ tự do, thơ mới...)!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Sat Jun 05, 2010 8:57 pm

Yêu cầu TK mần trước vài bài ... làm gương đi.
Khuyến khích rùi đó nghen!
dp
Những bài thơ HAY của TK 99480
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jun 05, 2010 10:28 pm

dangphuong đã viết:Yêu cầu TK mần trước vài bài ... làm gương đi.
Khuyến khích rùi đó nghen!
dp
Những bài thơ HAY của TK 99480
Những bài thơ HAY của TK 99480 Thôi được, vậy tôi sẽ cố! Mong sao có người hưởng ứng theo!
Những bài thơ HAY của TK 508764
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sun Jun 06, 2010 6:26 am

Tôi làm mẫu tiếp loại thơ lục bát, có nhẽ là loại thơ khó làm thuận nghịch nhất. Nếu không ai hưởng ứng một bài nào nữa thì tôi cạch đến già. Mà hình như tôi cũng quá già rồi thì phải?

TK Thuận Nghịch Độc Lục Bát Ngũ Cú

Thuận:
Xuôi ngược gãy cổ lần mò
Chơi độc đồ thuận nghịch thơ riêng mình
Gò ép, vặn vẹo, tướng tinh
Vò nát ngang dọc, ý tình tan bay
Mang danh được cũng đâu hay

Nghịch:
Hay đâu cũng được danh mang
Bay tan tình ý, dọc ngang nát vò
Tinh tướng, vẹo vặn, ép gò
Mình riêng thơ nghịch thuận đồ độc chơi
Mò lần cổ gãy ngược xuôi
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Sun Jun 06, 2010 6:47 am

hehehe ... biết mình già là chưa già!
dp
Những bài thơ HAY của TK 433349
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Mon Jun 07, 2010 5:09 pm

Chơi với người có ý
Như đi trong vườn hoa
Chơi với người vô ý
Như ngồi trong lét toa
Nhà mình còn đầy c.
Đi quét nhà người ta
Không thể nào thơm được
Hay tại mình... xa hoa?

Những bài thơ HAY của TK 651899
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Mon Jun 07, 2010 5:37 pm

Bài thơ này có kể là thơ HAY của TK không dzị...?
dp
Những bài thơ HAY của TK 507376
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Mon Jun 07, 2010 6:17 pm

dangphuong đã viết:Bài thơ này có kể là thơ HAY của TK không dzị...?
dp
Những bài thơ HAY của TK 507376
Đúng là không phải thơ HAY, mà là thơ... xa hoa!
Những bài thơ HAY của TK 33257
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Lạc Đàn, Tan Trống

Bài gửi by TK on Tue Aug 24, 2010 5:52 pm

Lạc Đàn, Tan Trống

Tiếng nhạc lờ đờ vọng đẩu đâu
Tai người điếc cả lỗ tai trâu
Đầu chương đã muốn nôn rồi ọe
Hết khúc thì mong giấy với cầu
Nhạt nhẽo âm thanh chìm nước ốc
Vu vơ nhịp điệu chổng phao câu
Chao ôi, đã lạc đàn, tan trống
Cố gõ làm chi để nhức đầu
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Tue Aug 24, 2010 6:22 pm

TK đã viết:Lạc Đàn, Tan Trống

Tiếng nhạc lờ đờ vọng đẩu đâu
Tai người điếc cả lỗ tai trâu
Đầu chương đã muốn nôn rồi ọe
Hết khúc thì mong giấy với cầu
Nhạt nhẽo âm thanh chìm nước ốc
Vu vơ nhịp điệu chổng phao câu
Chao ôi, đã lạc đàn, tan trống
Cố gõ làm chi để nhức đầu
Bò hay trâu …?

Trâu ơi… đã lạc lối đi đâu…?
Ở ruộng thì trâu gì cũng trâu
Bì bõm lội qua ngang vũng nước
Phì phà nằm thở dưới chân cầu
Trọn đời cong đít vì roi vọt
Suốt kiếp hả mồm bởi lưỡi câu
Nhai tới nhai lui một nhúm cỏ
Nghĩ gì không biết ở trong đầu…?
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Tue Aug 24, 2010 6:27 pm

dangphuong đã viết:
TK đã viết:Lạc Đàn, Tan Trống

Tiếng nhạc lờ đờ vọng đẩu đâu
Tai người điếc cả lỗ tai trâu
Đầu chương đã muốn nôn rồi ọe
Hết khúc thì mong giấy với cầu
Nhạt nhẽo âm thanh chìm nước ốc
Vu vơ nhịp điệu chổng phao câu
Chao ôi, đã lạc đàn, tan trống
Cố gõ làm chi để nhức đầu
Bò hay trâu …?

Trâu ơi… đã lạc lối đi đâu…?
Ở ruộng thì trâu gì cũng trâu
Bì bõm lội qua ngang vũng nước
Phì phà nằm thở dưới chân cầu
Trọn đời cong đít vì roi vọt
Suốt kiếp hả mồm bởi lưỡi câu
Nhai tới nhai lui một nhúm cỏ
Nghĩ gì không biết ở trong đầu…?
dp
Cố nghĩ làm chi chỉ nhức đầu!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Mon Feb 28, 2011 2:37 am

Đố

Thức đêm chẳng viết được gì
Đành tìm mấy mẩu bánh mỳ ra nhai.
Khen cho nó thật là tài
Đố ai biết được là ai, là gì?
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by mèo con on Mon Feb 28, 2011 8:28 am

Lão nhớ kỷ niệm ở "Nga" hay sao mà lấy bánh mỳ khô ra nhai vậy ?
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Mon Feb 28, 2011 1:33 pm

mèo con đã viết:Lão nhớ kỷ niệm ở "Nga" hay sao mà lấy bánh mỳ khô ra nhai vậy ?
Nếu được bánh mỳ Nga
Đã không phải ọe ra
Đằng này mỳ hỗn độn
Trên nghẹn, dưới dồn toa.

Những bài thơ HAY của TK 801564
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Jul 02, 2011 10:26 am

Những bài thơ HAY của TK Drinking%20girl

Tranh của Claudia Eve Kleefeld

Hóa Ra

Sao em mãi chẳng nói gì
Y như em đã bỏ đi đâu rồi
Hóa ra em vẫn đang ngồi
Thu lu bên cạnh đĩa mồi, vại bia.
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Tue Sep 13, 2011 6:32 pm

Chuyện Rác

Anh yêu em còn em yêu người khác
Chuyện này quen như rác đã lâu rồi.
Em yêu anh còn anh yêu người khác
Chuyện này thì cũng là rác quen thôi.
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sat Sep 24, 2011 10:12 am

Thơ gì đọc... chán bỏ cha
May mà chỉ có hai, ba... vài... dòng.


Những bài thơ HAY của TK 33257
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by Như Mai on Sat Sep 24, 2011 12:12 pm

TK đã viết:TK THUẬN NGHỊCH ĐỘC THẬT NGÔN TỨ QUÁI

Thuận:
Lây bệnh dịch, hồn xác vật vờ
Nát tình ái, vỡ mộng, tan mơ
Hay đâu thấy, ép gò câu chữ
Đây thật chính là nghịch thuận thơ

Nghịch:
Thơ thuận nghịch là chính thật đây
Chữ câu gò ép, thấy đâu hay
Mơ tan, mộng vỡ, ái tình nát
Vờ vật xác hồn, dịch bệnh lây


Mãi hôm nay mới nặn ra được bài thuận nghịch độc đầu tay, nếu không ai khen hay, sẽ quyết định bỏ ngay, không bao giờ làm thuận nghịch độc nữa!

Hay lắm anh Tuấn ơi! Vậy mà dám nói với NM là ko thích làm "Thuận Nghịch" nha! :v/t:

Như Mai

Tổng số bài gửi : 104
Join date : 17/09/2011

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Thu Oct 06, 2011 8:13 am

lenamphong626 đã viết: EM À ...

Thiên hạ chia nhau nghĩ đũ đường
Chúng mình đi...* cũng nhớ thương
Sống thì gửi nạc không sai khác
Mai rồi tóc bạc thác gửi xương...

........
* là đi Vệ sinh (...)
Thơ Mất Vệ Sinh

Nếu đã làm thơ đi vệ sinh
Đi vào thơ mới gọi là trình
Đi ra chú thích đâm ra dở
Kẻ trách, người chê mất vệ sinh.
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Wed Jan 04, 2012 2:32 pm

Về Thơ Thuận Nghịch Độc

Thuận còn thấy chẳng ăn ai
Huống hồ nghịch ngợm lỗ tai mọi người
Một, hai thì bảo rằng chơi
Nhiều bao nhiêu thế, dở hơi rõ ràng.


cười
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by dangphuong on Wed Jan 04, 2012 4:57 pm

Chẳng qua không thuận với lão thôi
Đọc ngược cũng vần giống đọc xuôi
Được vậy quá là tài lão ạ...
Thơ mà như thế cũng hay rồi!
dp
Những bài thơ HAY của TK 743335
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Wed Jan 04, 2012 8:55 pm

dangphuong đã viết:Chẳng qua không thuận với lão thôi
Đọc ngược cũng vần giống đọc xuôi
Được vậy quá là tài lão ạ...
Thơ mà như thế cũng hay rồi!
dp
Những bài thơ HAY của TK 743335
Chắc thuận theo chiều hướng ngược tai?
Người tai ngược cũng rất chi tài!
Coi thường chính tả, khinh ngôn ngữ
Cũng gọi là thơ được với ai?
Những bài thơ HAY của TK 151896 Những bài thơ HAY của TK 801564
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Fri Jan 06, 2012 9:06 pm

Thằng Gì?

Một lần mới trót vô duyên
Hai lần thôi đã quá phiền thế gian
Ba lần vừa dở, vừa gàn
Bốn lần kết luận rõ ràng thằng điên
Nhiều lần vô kể triền miên
Chao ôi, chẳng biết gọi tên thằng gì.


Được sửa bởi TK ngày Sun Jan 15, 2012 11:30 pm; sửa lần 1.
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Những bài thơ HAY của TK Empty Re: Những bài thơ HAY của TK

Bài gửi by TK on Sun Jan 15, 2012 11:30 pm

Phát Điên

Chẳng hiểu mình điên hay nó điên?
Mình xem thơ nó mình điên liền.
Thơ mình chắc chắn khi nào đọc
Nó chửa điên thì sẽ phát điên.

Những bài thơ HAY của TK 86961
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết