Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

Kỷ niệm xưa

Go down

Kỷ niệm xưa Empty Kỷ niệm xưa

Bài gửi by vanvuong2468 on Thu Feb 16, 2012 5:04 pm

Người ơi còn nhớ hay đã quên?

Trời đã vào hè. Mới sáng sớm mà cái nắng
đã chuyển sang màu vàng rực. Đâu đó lác đác nở bừng những bông phượng vĩ đỏ rực.
Tôi cùng lũ bạn rủ nhau trốn học ra phủ tây hồ chơi. Mấy đứa bạn gái thân hưởng
ứng ngay tắp tự. Mặc dù đang học thi nhưng để xả stress nên đứa nào cũng cố gắng
viện đủ mọi lý do để có mặt đúng giờ. Cái Lam còn khoe sẽ kéo theo được một ông
bạn cùng lớp, người mà lúc nào cũng theo nó như bóng với hình.Đường lên phủ buổi sáng thật đẹp. Trời
cao và trong vắt một màu xanh. Hai bên đường là đầm sen và đầm hoa súng. Những
bông hoa màu hồng nhạt nổi bật trên đám lá màu xanh ngắt. Gió bên đầm lồng lộng,
mát rượi mang theo một mùi thơm ngào ngạt.- Làm gì mà mơ mộng vậy? Bắt quả tang
nhé!Tôi ngoảnh lại thấy cậu bạn mới quen đứng
bên cạnh tự bao giờ. Tôi lúng túng vì thấy có người bắt gặp mình đang"thả
hồn theo gió, theo mây". Phải mấy giây sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh để
nói chuyện với hắn. Gọi là mới quen nhưng tôi và hắn cũng gặp nhau trước đó mấy
lần rồi. Hắn hay đi cùng cậu bạn của Lam theo chúng tôi lang thang ngẫu hứng đây
đó. Hắn dáng người cao, mắt xếch, răng khểnh, nói chuyện tương đối có duyên. Đặc
biệt lần nào đi chơi hắn cũng mặc áo sơ mi màu xanh da trời.Đang nói chuyện thì mấy đứa bạn gọi ầm
lên, rủ đi hái hoa súng. Nói là gọi ầm cũng không phải vì tội hái trộm hoa mà bị
bắt thì... ôi thôi, chỉ có nước là giam xe, phạt tiền. Sao hồi ấy gan to thế,
chẳng biết sợ là gì. Mà lại vui nữa chứ. Sau khi phân công người đứng canh, hắn
lội xuống đầm, cố vươn tay ra thật xa để hái nhưng bông súng gần đó, loạng choạng
thế nào suýt ngã, hắn vội vớ lấy tay tôi. Cái Lam, cậu bạn nó cùng mấy đứa bạn
cũng nối tay nhau như vậy. Lần đầu tiên nắm tay con trai, cảm giác thật khó tả:
hồi hộp, run run. Đã thế thỉnh thoảng hắn còn quay lại nhìn tôi nháy mắt cười,
bóp chặt tay tôi, khiến tôi nóng bừng cả mặt và thầm trách sao lại để hắn nhìn
thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình.Hái được khoảng chục bông thì lũ con gái chạy
ngay lên bờ, xúm lại trầm trồ ngắm nghía, bỏ mặc hắn và thằng bạn quần còn đang
rửa chân, quên cả cảnh giới.- Ai cho mấy đứa hái trộm hoa hả?


Tiếng quát của chú bảo vệ khiến chúng tôi giật
thót, đờ cả người mất mấy giây. Đứa nào cũng sợ xanh mặt, và cùng đồng loạt xin
xỏ, năn nỉ. Tôi liếc mắt nhìn xem hai cậu bạn kia đâu để tăng cường chi viện thì
thấy hắn và cậu bạn quần vẫn xắn móng lợn, tay xách dép, lơ ngơ đi vòng quanh,
hóng hớt, giả vờ vô can, cất lời xin xỏ giùm chúng tôi. Chắc tại chúng tôi nhiều
nước mắt, dùng "mỹ nhân kế" nên cuối cùng chú bảo vệ cũng tha cho, không
bắt giữ xe.Thoát nạn, mấy đứa lại cười như ngô
rang, kể đi kể lại, quay sang trách đứa cảnh giới, rồi lại cười rộn rã. Cái dáng
quần xắn ống cao ống thấp, xách đôi dép và vẻ mặt giả vờ ngơ ngác, vô tội của hắn,
khiến tôi sau này nghĩ lại càng thấy buồn cười.Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng
kỷ niệm đó tôi không thể quên. Sau này tôi và hắn còn đi chơi nhiều, đi chung có,
đi riêng có. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái nắm tay ấy, tôi không thể nào quên.
Nó theo tôi đến tận bây giờ, những khi cô đơn nhất, thất vọng nhất, tôi lại nhớ
đến hắn, người con trai đầu tiên đã nắm tay tôi. Ứớc gì được trở về thời vô tư,
trong sáng ấy.

vanvuong2468

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 24/12/2011
Age : 31
Đến từ : Lòi nói dối ngọt ngào

Về Đầu Trang Go down

Kỷ niệm xưa Empty Re: Kỷ niệm xưa

Bài gửi by dangphuong on Thu Feb 16, 2012 5:11 pm

Bài viết hay!
dp
Kỷ niệm xưa 80248
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Kỷ niệm xưa Empty Re: Kỷ niệm xưa

Bài gửi by vanvuong2468 on Thu Feb 16, 2012 9:07 pm

Đa tạ bác dangphuong

vanvuong2468

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 24/12/2011
Age : 31
Đến từ : Lòi nói dối ngọt ngào

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết