Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Wed Jul 11, 2012 6:57 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

CHÚT TÌNH CHO BẠN CHO TA

Từ phương xa ngươi lặn lội về.
Tìm ta vai áo bạc sơn khê.
Biết nhau cũng vốn dòng hào kiệt.
Cùng nói cười bao nổi chán chê

Ta gặp nhau nửa đời phiêu bạt .
Khô trâu phơi đã mấy mươi ngày.
Bạn bè lâu gặp buôn, vui cạn.
Đời ta hề mấy lúc tỉnh say !

Nghêu ngao ta hát lời kiêu bạc.
Vất sách đi trả nợ làm người .
Chợ đời ! ai cúi đầu nhẫn nhục ?
Ta biết rằng chưa thoả chí ngươi !

Ta biết ngươi sầu thời loạn lạc
Nửa đời rong ruổi áo hư không.
Miền thanh xuân tóc phai thương tiếc .
Đời vô tình như những nhánh sông

Đâu người chí lớn, đâu tri ngộ ?
Hận quanh chăn chiếu chốn xưa nằm.
Ta rót chén đầy mời tri kỷ .
Bạn mất còn mời cỏi trăm năm...

Ta, ngươi có bàn tay lỡ dở.
Ôm đàn theo mùa cũ xa xăm,
Tráng sĩ ca - bài hành ta hát...
Nhịp đời mình gỏ lạc đường trăng

Cạn thêm ly nữa cười gượng cười!
Bạn bè, thơ rượu ấm lòng ngươi.
Mộng lớn thêm đau bàn tay nhỏ ?
Về thôi gõ nhịp kiếp làm người ...

..... Vũ Hoàng.....


BẠN VÀ TÔI
(Cảm tác thơ của Vũ Hoàng)

Khô trâu mấy nắng được làm mồi
Nè Hoàng ! bạn hãy uống cùng tôi
Mời luôn những bạn bè khuất bóng
Với người hiện hữu trên cõi đời

Cùng nhau ta hát Tráng sĩ ca
Chiến sĩ vượt muôn dặm đường xa
Mặc cho pháo địch đang gào thét
Vẫn còn vang vọng tiếng Guitar

Cùng bạn hàn huyên ta nói cười
Tâm sự với nhau chén đầy vơi
Tuổi xuân nửa kiếp đời phiêu bạt
Vẫn thấy như chưa thỏa chí người

Bao ngày chinh chiến chốn sơn khê
Ngỡ đâu sẽ chẳng thể quay về
Áo bạc sờn vai thù đối diên
Nhựng lúc rét rừng lúc tỉnh mê

Loạn ly đã phí một đời trai
Tuổi xuân chồng chất những tháng ngày
Chết cận kề, gian nan trực diên
Công danh, sự nghiếp rốt bằng ai !

Chớ buồn chi nữa bạn mình ơi
Sách vở, chinh y phủi sạch rồi
Còn đây một tấm thân sạm nắng
Dầu dãi phong sương hết kiếp người

Chỉ còn hiện tại bạn với tôi
Vui cùng chén rượu ấm tình người
Mặc cho thế đời vì danh lợi
Thơ phú trao lời bạn với tôi

.......Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by dangphuong on Wed Jul 11, 2012 7:03 am

Wow! Bài thơ đầy chất phiêu bồng lãng bạt.
[You must be registered and logged in to see this image.] anh lehong. Chúc luôn vui vẻ,
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Wed Jul 11, 2012 8:45 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

GỌI TÌNH !

Hãy mở lòng ra đón chào ngày mới
Màu nắng hồng tươi trong cơn mưa rào
Em ngữa mặt lên cong môi tình ái
Ta úp mặt vào trời đất xôn xao

Gió hát tình ca mùa dâng huyền ảo
Đêm dấu mặt trời trăng nằm chiêm bao
Lá chuyển mùa thương trái tim Hạ nhớ
Đỏ cánh phượng bay tiếng con ve buồn

Em dấu thời gian ủ hương con gái
Ta qua máy ngõ tím thời trẻ trai
Còn nhớ, còn thương một đời mê mãi
Gọi gió cho mây bồng tóc em cài

Hãy nhớ tình xa như tình xa nhớ
Sông chia trăm nhánh ta nào có hay...

........Vũ Hòang.........


Hãy trả lời !

Còn nhớ nên tình khó thể phai
Tháng năm tôi vẫn mãi thương ai
Cô gái tóc dài hồng đôi má
Thân hình yểu điệu dáng trang đài

Xa nhau khi đến Hạ bãi trường
Phượng hồng nhuộm đỏ trái tim thương
Em đi, ve sầu buông tiếng hát
Hẹn nhau em nhé lúc khai trường !

Đã mấy hè rồi em vắng tin
Thương em tôi khắp nẻo đi tìm
Em giấu tình riêng trong nhật ký
Tôi về kiểm lại ở buồng tim

Thì ra tôi thật sự yêu rồi
Nhưng em đã biền biệt xa xôi
Gởi tình vào gió tôi trao đến
Em nhận được chưa hảy trả lời ?

........Lehong........


Cảm ơn bạn Đăng Phương đã ghé thăm và có lời động viên

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Thu Jul 12, 2012 6:40 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

Xưa và Nay...

Xưa em viên đá cuôi.
Rơi xuống dòng suối buồn,
Ta làm cơn nước lũ
Cuốn em vào yêu thương.

Xưa em là kiếp hoa,
Rơi dưới cội mai già,
Ta là con bướm trằng
Một đời thương nhớ hoa !

Xưa em là mùa hạ
Ta làm kiếp ve sầu,
Phượng ơi ! em hãy ngủ,
Ta ru tình dài lâu.

Xưa em là mây trắng,
Trên đỉnh núi sương mờ,
Ta làm cơn gió lạ
Đưa em vào miền mơ.

Xưa em là trái cấm,
Ta chàng trai dại khờ,
Ngây ngô ăn trái cấm
Nên bây giờ ngu ngơ.

Nay em là con gái,
Nay Ta làm con trai.

...
Xưa đến đây dừng lại !

.....Vũ Hoàng......


Trái cấm
(cảm tác theo thơ XƯA VÀ NAY của Vũ hoàng)

"Nay em là con gái
Nay anh là con trai"

Vẫn năm tháng miệt mài
Đi tìm viên đá cuội

Nhưng vì là dòng suối
Đá cuội đâu dễ tìm
Bởi ngọn suối chẳng yên
Bởi do cơn nước lũ

Em là hoa chớm nụ
Anh chú Bướm đa tình
Hoa hé nở cười duyên
Bướm nhởn nhơ bay lượn

Nếu em là cánh phương
Anh hóa kiếp ve sầu
Tỉ tê mãi lời ru
Đưa Phượng vào giấc ngủ

Nếu anh là đỉnh núi
Em là áng sương mờ
Đưa em vào cõi mơ
Ru tình bằng cơn gió

Trái cấm xưa đã có
Mà anh chẳng ngu ngơ
Nay không hóa dại khờ
Bởi ăn nhầm trái cấm

.........lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Fri Jul 13, 2012 6:56 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

CHIỀU BÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG

Anh đứng bên sông hồn dịu vợi.
Buổi chiều tan trên cánh chim về
Anh bổng nghe dòng sông lên tiếng hát ?
Từ bao giờ sông nước lắm đam mê

Sông vẫn đi về qua muôn nẻo...
Vẫn thương đời đỏ nặng phù sa
Phút xuyến xao dòng sông về hội tụ.
Thương nhánh sông côi lưu lạc xa nhà

Qua bến đục trong...bến về, bến đậu.
Thương đời mình trôi dạt về đâu. ?
Bao tâm sự bao nổi niềm chất chứa.
Những dòng sồng ngồi hát mãi bên cầu !

Hội tụ chia xa lòng ta biết thế .
Sao mà buốn lắm nhánh sông ơi !
Ta gởi yêu thương chảy về trăm hướng
Dòng phù sa xanh mãi những cây đời.

.......Vũ Hoàng.......


Kỷ niệm buồn

Vàm cỏ Đông phù sa phủ mặn
Gái Long An tươi tắn dịu dàng
Dù trải qua những sóng gió gian nan
Vẫn hăng hái hiên ngang trong sản xuất

Ai có dịp qua cầu Bến Lức
Chắc ghé rồi khu vực bán thơm ?
"Khóm của em vị ngọt lại rất giòn
Anh ăn rồi ắc lòng vương vấn mãi"

Vàm cỏ Đông êm đềm xuôi chảy
Tuy hai dòng bên đục bên trong
Vẫn chung nhau như hai ý một lòng
Mang sức sống đến hai vùng Thượng, Hạ

Nay về thấy Lương Hòa đổi lạ
Rừng tràm hoang nay hóa vườn thơm
Đối diên bên sông bát ngát mía đường
Đang chờ đợi người nông dân khai thác

Lớp học làng ê, a trẻ đọc
Từ vỡ lòng khó nhọc công thầy
Bến đò xưa khách đợi vẫn còn đây
Nhưng cô lái mấy ngày không thấy bóng !

Hỏi căn nguyên lòng tôi tuyệt vọng
Khi hay em xuất giá theo chồng
Sông mãi tên vĩnh cửu Vàm cỏ Đông
Nhưng người xưa đã thay lòng đổi dạ

.........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sat Jul 14, 2012 8:45 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Bài ca tháng tư !

Tháng tư người với nỗi niềm
Tháng năm xuôi ngược ta tìm tháng tư...
Ba lô cỏng ngược em cười.
Biết là ngày đó trong tươi đã gầy.

Biết đời ta cọng cỏ may
Luồn kim se chỉ se hoài nghìn năm
Nôi xưa còn bé ta nằm
Ngày xưa, ai nhắc thương thầm ngày xưa ?

Chiều nay trời đỗ cơn mưa
Chiều, Hoa mắc cở nở xưa ướt hồng....
Như không, tình cũng... như không ...
Tự dưng, thương xót má hồng làm chi !?

Ngản ngơ chẳng biết làm gì .
Ngu ngơ ta biết đến khi ...dại khờ !

........Vũ Hòang.........


Kể tứ khi ấy

Từ ngày tôi biết làm thơ
Lòng tôi đã biết đợi chờ, tương tư
Người đi năm ấy tháng tư
Ba lô cõng ngược anh từ giã tôi

Tiễn đưa tôi gắng nụ cười
Nhưng trong hồn đã như tươi hóa gầy
Chinh nhân sương gió miệt mài
Cỏ may đan gấu biết ai gỡ giùm?

Đêm nằm anh chợt bâng khuâng
Nhớ ngày năm cũ thương thầm người xưa
Năm xưa trời đổ cơn mưa
Em đang hốt hoảng anh vừa đến nơi

Ân cần anh nói lời mời :
Chung dù em nhé ! Tìm nơi đụt nhờ"
Ai xui cái chuyện bất ngờ
Khiến người em gái ngẩn ngơ trong lòng

"Thương em thân gái má hồng
Sợ em ướt áo chớ không ý gì !"

Nhìn anh em khẻ mĩm chi
Kể từ buổi đó tim ghi khắc hình

.......Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sun Jul 15, 2012 7:23 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

NỖI LÒNG TRẦN KHẮC CHUNG

Huyền Trân nàng hởi cho ta nhắn ...
Đau lòng người lắm lúc ra đi !
Vó ngựa theo ta đời tráng sĩ
Còn đọng hình nàng buổi phân ly.

Vẫn biết nàng đi vì non nước.
Ta đi trọn nghĩa kẻ trung thần
Chiêm bang nàng đến sầu ly xứ.
Nam quốc ta về biệt cố nhân !

Biệt ly...từ đây ly biệt.
Thôi hết...hết rồi mộng ái ân !

......Vũ Hoàng.......


Tình buồn Huyền Trân

Khắc Chung chàng hỡi anh biết chăng ?
Đau Lòng em lắm lúc ly phân
Nhưng bởi lệnh Vua và tình nước
Em phải tuân theo, dẫu yêu chàng !

Em hiểu còn gì uất nhục hơn
Khi phải tiễn đưa thiếp lên đường
Sang qua Chiêm quốc hầu trao đổi
Hai châu Ô, Rí, vững biên cương

Cũng từng là tráng sĩ hiên ngang
Tung vó đường xa, vượt dặm ngàn
Lưởi kiếm anh hùng từng ngang dọc
Nát lòng đưa tiễn kẻ sang ngang

Giã biệt hay là vĩnh biệt nhau ?
Phải đành ta nén chặt thương đau
Em sang Chiêm quốc ôm hồn nước
Anh trở về Nam gói tình sầu

.........lEHONG.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Mon Jul 16, 2012 6:40 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TA TRÔI...

Ta theo bóng xế ngã chiều .
Nắng liêu xiêu dáng hắt hiu vai gầy.
Tóc râu xưa nhuộm màu mây
Lưng còng cỏng nặng một ngày trần gian.

Ta về theo gió lang thang.
Lâu đài tình ái đã hoang phế rồi.
Lòng ta giữ chút bồi hồi.
Đồi xưa trăng rụng ta ngồi chờ em !

Tình trôi một thuở êm đềm.
Ta trôi một thuở qua thềm nhân gian.
Dẫu rằng có chút muộn màng !
Tình nghiêng xế bóng trăng vàng bỏ đi.

Ta trôi hai ngã chia ly...
Mai sau còn có chút gì nhớ-quên !?

......Vũ Hoàng......


Còn nhớ hay quên ?

Trời cao đất rộng mông mênh
Chia ly đôi ngã nhớ quên lối về ?
Nhớ xưa dưới ánh trăng thề
Bên lầu hoang phế đê mê cuộc tình !

Hôm nay chỉ có riêng mình
Nhìn trăng chếch bóng nhớ tình ngày xưa
Năm nào tình bén, duyên ưa
Em chưa mười sáu anh vừa hai mươi

Cùng nhau ươm mộng xây đời
Dư âm ngày cũ bồi hồi xuyến xao
Em ngồi thổi khúc tiêu sầu
Âm thanh trầm bổng anh nao núng lòng

Nhưng rồi em đã sang sông
Như chim sổ lồng như cá cắn câu
Hỡi em, em ở nơi đâu
Để anh ngày nhờ, đêm sầu chờ em ?

Vai gầy tóc bạc nhiều thêm
Biết em còn nhớ hay quên bạn tình ?

......Lehong......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Tue Jul 17, 2012 6:55 pm

TRĂN TRỞ CHO NGƯỜI !

Sáng nay thức dậy ta còn thở.
Nổi niềm trăn trở một câu thơ

Vần điệu lạc vào trăng chênh chếch
Suối trong con cá nhẩy lên bờ !

Ta khóc vàng ươm trăng ướt mắt.
Nước vỗ bờ xa Em lững lờ.

Ta về buồn quá ngôi soi kiếng
Mặt mình xa thẳm nhánh trơ vơ.

Mê mài ta tìm đêm Nhật- Nguyệt.
Bổng dưng đời rụng có ai ngờ...

.....Vũ Hoàng......CHỚ NHƯ LÝ BẠCH

Trăn trở vì em quá hững hờ
Còn ta dệt mộng chỉ trong mơ
Sáng nay thức dậy lòng còn nhớ
Trang trải lòng mình mấy vần thơ

Soi bóng hình mình dưới ánh trăng
Mặt nước hồ thu sóng lăn tăn
Ta chợt thấy ta sao xấu quá
Gương mặt cỗi cằn nhiều vết nhăn ???

Đừng như Lý bạc khóc tình đau
Nhìn trăng nhớ lại buổi ban đầu
Say rượu ôm trăng mà tưởng nhớ
Chúi đầu chết ngủm dưới sông sâu !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Wed Jul 18, 2012 8:36 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH LỠ...

Hạnh phúc như mưa rào trong nắng,
Em - khoảng trời xanh ở trên cao.
Ta ngu ngơ con tim khờ khạo
Ngẩn ngơ nhìn tình cũng qua mau

Về lối cũ, thương người năm cũ
Em xa xăm ...tay bế tay bồng.
Nước ngược xuôi đi về biển rộng...
Hiểu ta chi cát lạnh rêu phong !

Thôi nhé ! em phân vân hai ngã
Đời buồn ai chỉ một lần thôi
Chỉ tiêc ngày xưa...môi hôn vội...
Nên bâng quơ ..chợt nhớ xa xôi !

.....Vũ Hoàng.....


BỞI VÌ CHỮ HIẾU

Duyên ta nay dở dang rồi
Thì thôi anh hỡi đôi nơi chia lìa
Từ nay đành phải cách chia
Anh nơi phố cũ, em về nhà ai !

Tình đầu nào dễ phôi phai
Em luôn thương nhớ những ngày bên nhau
Tưởng là trầu thắm duyên cau
Nào ngờ Cha mẹ ham giàu buộc em

Người ta quan tước quyền trên
Khi anh cuộc sống bồng bềnh đó đây
Tuy không quên được những ngày
Nụ hôn môi vội làm say đắm lòng

Thời gian phủ lớp rêu phong
Lúc em có chồng ly biệt cố hương
Bao năm gặp lại người thương
Con em tay bế tay bồng bên ai

Má hồng giờ đã nhạt phai
Chỉ xin anh chớ đắng cay nặng lời
Mong người hãy hiểu giùm tôi
Bởi vì chữ hiếu (em) vâng lời mẹ ba

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Thu Jul 19, 2012 7:41 pm

Thơ lãng !

Khi không
trăng mọc đỉnh đời...

Đêm về
hai nữa anh ngồi đợi em.

Năm xưa
cha mẹ che rèm.

Nên anh
Hậu Nghệ
nghe thèm Hằng Nga...

Đời nghiêng
thượng đế về già

U minh
một cổi ta bà một nơi...

.....Vũ Hoàng......


Đêm nay em ở bên tôi
Trăng mọc đỉnh đồi soi sáng đôi ta

Tích xưa Hậu Nghệ - Hằng Nga
Tình yêu rạng rỡ ta bà Quảng cung

Trong khi Cha mẹ ước mong
Nắm tay dạo cảnh cho lòng thảnh thơi

Nhưng vì e ngại tiếng đời
Sợ người nhìn thấy nhiều lời dèm pha

Nên đành lủi thủi trong nhà
Vén rèm để ngắm Hằng Nga vui đùa

......Lehong......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by laocom on Thu Jul 19, 2012 7:47 pm

Thấy Lê Hồng làm thơ mà bắt ham, tui mò cả ngày hổng ra một bài hic... Basketball
laocom
laocom

Tổng số bài gửi : 5525
Join date : 03/10/2011

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Fri Jul 20, 2012 7:03 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

NĂM NAY TA BAO NHIÊU TUỔI ?

Năm nay ,Ta bao tuổi ?!
Dấu thời gian trên trán hằn sâu.
Ngày mở cửa trái tim đời mệt nhọc.
Tình ơi tình ! rơi xuống đáy đêm thâu..
Ta nguyền rủa nổi khát khao.
Dục lòng ta đam mê,cháy bỏng.
Nghe con quỉ dữ lòng ta bật khóc
Phút thăng hoa lệ đá ứa trào.
Năm nay, ta bao tuổi?
Lòng tơ vương trái chin thanh tân,
Hồn hoan hỉ xoáy vào lỗ đen khát vọng
Đời gọi ta,
Thơ gọi ta.
Em gọi ta
Biết bao lần ma quỉ gọi ta !
Năm nay ta bao tuổi...
Đợi phút thiêng linh
Chờ ngày tan rã
Từng hạt lửng lơ vào vũ trụ bao la.
Ngày đó...
Ta đã về nhà !?
Tay cầm đóa hoa vô thường
Chẳng biết mình bao nhiêu tuổi.

........Vũ Hoàng .........


Còn quá trẻ !

Chẳng cần biết ta bao nhiêu tuổi !
Dù cuộc đời nhiều rủi, ít may
Dẫu đường tình lắm ngang trái đắng cay
Ta vẫn yêu như ngày tim mở ngõ

Đón tình yêu với cõi lòng hăm hở
Nụ hôn đầu có bở ngỡ đầu môi
Giục lòng ta như ngọn lửa đun sôi
Muốn được yêu để rồi mang sầu khổ

Cũng đôi lúc lòng hờn ghen phẫn nộ
Khi người tình lại cố ý dối gian
Ngỡ rằng mình dạo bước chốn thiên đàng
Có ngờ đâu đang sa chân địa ngục !

Em gọi ta ! với tiếng lòng thổn thức
Đời gọi ta ! chẳng có chút thiện tâm
Thơ gọi ta ! Bày giải những âm thầm
Đang chất chứa bao tháng năm cất giấu

Rồi một ngày ta rời nơi ẩn náu
Chốn dương gian đầy tráo trở điêu ngoa
Về một nơi chính thật sự là nhà
Khi hiểu ra tuổi ta còn quá trẻ

.........Lehong.........
(Cảm ơn Laocom có lời động viên, mời bạn ghé vào đây cùng thưởng thức tiếp])

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sun Jul 22, 2012 7:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

THÁNG SÁU EM ĐI

Em đi tháng sáu trời mưa.
Hạ xưa thay nắng cho vừa nhớ thương
Tiển em đi một đoạn đường
Nghe mưa ướt mộng bình thường vở tan.

Về đâu cơn gió lang thang?!
Cơn mưa tháng sáu ngập tràn nổi đau.
Thì thôi mình đã mất nhau.
Đem hương tháng sáu ủ vào tương tư.

Nhìn nhau giây phút tạ từ
Ta buồn là để cho người khác vui...

.......Vũ Hòang........


Giây phút giã từ
(Cảm tác thơ Vũ Hoàng)

Thôi đành tan vỡ mộng rồi
Em đi hạ ấy bỏ tôi một mình
Tiễn em nắng chẳng lung linh
Trời mưa như khóc chuyện tình đôi ta

Tôi về ôm nỗi xót xa
Và như giọt lệ làm nhòa mắt mi
Một lần đưa bước em đi
Là tôi ôm nỗi sầu bi trọn đời

Nhìn nhau lần cuối em cười
Còn tôi thì cố cắn môi giữ lòng
Tiễn người đưa sáo sang sông
Từ nay Sáo đã sổ lồng bay cao

Tạ từ giây phút bên nhau
Em vui chân Sáo, tôi đau buốt lòng

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Wed Jul 25, 2012 7:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

LỤC BÁT VU VƠ

Già rồi ! cứ hỏi già chưa ?
Thèm như con nít tắm mưa cởi truồng.

Đêm về ngắm ánh trăng suông
Ngày nghe đất gọi nổi buồn vu vơ

May còn bầu rượu túi thơ,
Trái tim mở cửa đợi chờ người dưng ...

......Vũ Hòang......


Định luật tạo hóa

Dù già lòng vẫn còn xuân
Thấy gái son trẻ ngỡ mình hai mươi
Chuyện trò lão xưng em, tui
Yêu thương rả rích mẫn mùi như trai

Trên WEB thơ thả dài dài
Buông lời trêu chọc chẳng ai lão từ
Ban ngày bầu rượu túi thơ
Vui cùng bằng hữu, đợi chờ tri âm

Muốn mình như tuổi lên năm
Cởi truồng nhong nhỏng đi dầm tắm mưa
Thời gian nhanh tựa thoi đưa
Còn đâu "ba vá miểng dừa" đầu xanh !

Luyến lưu nay cũng phải đành
Định luật tạo hóa : lá xanh rồi vàng !

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Fri Jul 27, 2012 7:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MƯA NỬA ĐÊM

Nửa đêm thức giấc
Nghe cơn mưa rớt.
Em biết chăng
Anh nhớ em không !?
"Thuê bao quí ‎ khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"
Mưa ngoài trời sao ướt lạnh trong lòng!
Có khi nào !?
"Thuê bao quy khách vừa gọi...
Đang nằm trong vòng tay thuê bao khác!
Có lẽ nào ...
Có lẽ nào ta đã mất nhau !

......Vũ Hòang......


Nghi ngờ

Nửa đêm trăn trở khó ngủ yên
Ngoài trời đang phủ một màu đen
Tí tách giọt mưa rơi trên lá
Nhớ em, "phone" bấm anh gọi tên

Bên kia đầu máy vẫn im lìm
Thanh lạ thay tiếng nói dịu êm :
"Thuê bao quí khách đang bị bận"
Chắc là ai đó cũng đang lên ?

Bên ngoài vẫn nặng hột mưa đêm
Lòng anh chợt nỗi buồn không tên
Lẽ nào ta mất nhau thực sự
Khi hẹn đúng giờ em lại quên ?

Em đang lên máy để gọi ai ?
Người ấy thế nào gái hay trai ?
Bao lâu hai người tình thân thiết ?
Sao chẳng gọi nhau lúc ban ngày ?

........Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sun Jul 29, 2012 6:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


EM ƠI ! GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG.....

Có nghĩa gì đâu chút hương mùa cũ
Còn nhớ ,còn thương gió thoảng qua rồi
Em bước kiêu sa theo tình biển gọi
Ta sông nhỏ hẹp chảy về xa xôi...

Con suối còn vương ngày em mới lớn.
Chân đất, đầu trần không áo tắm mưa.
Ta mãi lang thang tìm miền không có..
Đến thưở bạc đầu có... cũng như chưa!

......Vũ Hoàng ......


Tình có như không

Chạnh lòng bỗng nhớ chuyện năm xưa
Khi tôi với nàng bén duyên ưa
Hôm nay nhớ lại như gió thoảng
Dù yêu em lắm nói sao vừa !

Rồi em theo tiếng gọi kiêu sa
Bây giờ đã là vợ người ta
Còn tôi tình có như chưa có
Giây phút nhớ em lệ nhạt nhòa

Tôi muốn trở về những ngày thơ
Em là cô gái mắt nai tơ
Nhìn tôi len lén em mắc cỡ
Sao giờ gặp lại mặt hững hờ ?

Còn đâu lúc chân đất, đầu trần
Bùn sình còn vương lấy gót chân !
Còn nhớ hay quên ngày em lớn
Ngày em về sống chốn quê chồng ?

Luyến lưu chi lắm cũng hoài công
Khi mà con sáo đã sang sông
Sáo đã bay xa không trở lại
Nên tình tuy có kể bằng không !

.......Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Mon Jul 30, 2012 7:59 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MA NỮ

Nầy ma nữ miệng lưỡi điêu ngoa
Trời sinh em dóc ngọc thân ngà
Cứ dối gian và luôn tàn ác ...
Van em làm hư hỏng đời ta. !

Ta mơ em thục nữ dịu dàng
Ra ngoài đường trời đất lan man.
Cong cớn môi chi chiều bối rối
Hồn ta bổng chốc hóa điêu tàn

Ví dụ thôi ! nầy ta yêu nhau
Cơn mê tình ái thuở chiêm bao
Ma nữ hóa thân làm hiền phụ
Tạ ơn đời ta nguyện hư hao !

......Vũ Hòang.......


Biến đi liền

Dù em Ma Nữ đã làm sao ?
Vì anh, em nhận hết thương đau
Em nguyện với lòng không gian dối
Tim yêu với cảm xúc ngọt ngào

Yêu anh như lúc buổi ban đầu
Chỉ mong duyên thắm được bền lâu
Anh già, thân yếu hay vì bệnh
Em là thần dược xóa thương đau

Hiện thân Ma nữ nhưng cốt tiên
Bản chất của em thật dịu hiền
Ăn tươi, nuốt sống người lừa phản
Nâng khăn sửa túi đúng vợ hiền

Ma nữ nên không hám bạc tiền
Yêu anh chắc bởi nợ tiền thiên
Kiếp trước yêu nhau tình không trọn
Trời thương kiếp nầy được nên duyên

Thôi anh xin chớ quá ưu phiền
Đến khi anh có được chút tước quyền
Em để cho anh vui trần thế
Còn em Ma nữ biến đi liền !

.......Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Wed Aug 01, 2012 6:22 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TA LƯNG TỬNG .....
 
Nhắm mắt lại em ơi ! 
Anh đưa em vào cổ tích...
Hiển nhiên đời sao khóc gió thương mây.
Úp mặt vào nhau 
Cho tim mình kết lại
Nhớ làm gì...
tình Trọng Thủy - Mỵ Châu

Cô Tấm ngày xưa giờ để tang ông Bụt
Thành quách đền đài đã hóa bể dâu !
...Nhắm mắt lại em ơi !
Anh đưa em về phía trước
Cỏi yêu tình,nơi hạn hán ,chỗ bão giông
Thì nghĩa gì đâu !
Khi thời gian đi không dừng lại
Một kiếp người ai biết trước sau !?

Đừng cúi đầu để mặt nhìn xuống đất.
Bầu trời xanh vẫn ở trên cao
Đừng đứng lại... ngày mai nuối tiếc
Bước em ơi ! môi sẽ chạm vào nhau...
Thời gian bốn mùa hoa vẫn nở.
Cuộc đời mình xanh mãi những ước mơ.

.......Vũ Hoàng ......


TÌNH ĐANG ĐÓN ĐỢI !

Nhắc mà chi chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy
Một chuyện tình ủy mị lắm đau thương
Đã gây ra cảnh loạn lạc chiến trường
Cả Mỵ Châu cùng An Dương Dương thảm bại

Cũng thôi nhắc Cô Tấm thời vụng dại
Bị người em, mẹ ghẻ hãm hại đời
Được Bụt, Tiên giúp đỡ đó em ơi
Và cuối cùng được lên ngôi Hoàng hậu

Nhắm mắt lại, anh đưa qua dông bão
Qua những vùng đẫm máu bởi chiến tranh
Để tìm về nươg náu chốn yên lành
Nơi vùng biển trong xanh màu nước biếc

Đời con người phải đâu là bất diệt
Sống hôm nay, mai sẽ biết ra sao ?
Hãy ngẫng đầu vọng hướng bầu trời cao
Có vầng trăng, có ngàn sao lấp lánh

Đừng chôn chặt nơi cô phòng đơn lạnh
Bước ra ngoài để nhìn ánh thái dương
Trước mặt em là cả một thiên đường
Mà hạnh phúc, tình thương đang đón đợi

.......LEHONG.......


Được sửa bởi lehong ngày Sat Aug 04, 2018 9:01 pm; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Fri Aug 03, 2012 6:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]Xin lỗi Em -BÌNH DƯƠNG !

Bình Dương ơi !
Ta giờ viễn xứ xa xăm.
Biết người còn nhớ ta chăng
Vẫn mơ một ngày về thăm

Bình Dương ơi !
Em còn nhớ thuở xa xưa
Bốn bàn chân bước dưới mưa
Nghe tình chất ngất trong tim
Nhớ ơi nói mấy cho vừa

Bình Dương ơi !
Chờ ai bằng lăng sớm tím
Phượng gầy cánh đỏ ...bâng khuâng.
Nhớ ai tiếng ve xao xuyến !
Hè qua bụi đỏ sau lưng
Phố buồn mờ sương buổi sáng!
Chuông chùa vẳng tiếng chiều xa
Ta-Em chắp tay cầu nguyện
Tình ta năm tháng không nhòa..

Bình Dương ơi !
Cuộc đời xô đẩy ta đi
Đau lòng ta lúc phân ly
Bây giờ ta-em còn gì
Lỡ làng thôi trách nhau chi !

......Vũ Hoàng.......


SỐ PHẬN

Bình Dương ơi ! Thân anh nay viễn xứ
Tạm đôi hàng, vài chữ xin lỗi em
Nhớ thương nhiều nhưng chẳng tiện về thăm
Đau đớn lòng đành lặng câm hứng chịu

Thuở học trò chuyện học hành bận bịu
Nhưng chữ tình sớm bám víu đôi ta
Anh nhớ khi hàng phượng thắm trổ hoa
Cũng là lúc phải lìa xa, cách biệt

Con ve sầu cất tiếng kêu lưu luyến
Như đau lòng đưa tiễn kẻ ra đi
Phố mù sương, ảm đạm lúc phân kỳ
Tiếng kinh cầu nghe sầu bi lời từ tạ

Và từ đó anh bóng chim, tăm cá
Còn lòng thì sớm "được cá quên nôm"
Để tháng năm em chuốc lấy tủi hờn
Anh vui lặn ngụp trong cơn say tình

Thôi em nhé ! Chớ để lòng bịn rịn
Tiếc thương gì bởi người tính dối gian
Đời khiến xui ta duyên nợ lỡ làng
Thôi chớ trách, đừng than vì số phận

........LEHONG........


Được sửa bởi lehong ngày Wed Aug 08, 2018 7:51 pm; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sun Aug 05, 2012 7:53 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
CA DAO NƯỚC MẮT CON TRAI

Làm sao hiểu được đàn bà !
Khi ta chỉ biết ta là đàn ông.
Sợi tình rối tựa bòng bông
Bên đời còn một gã ngông dại khờ.

Trái tim khờ khạo ngu ngơ.
Dầm mưa, dãi nắng đứng chờ người dưng ...
Người ơi ! chẳng đặng thì đừng.
Môi cười,mắt luyến lưng chừng khổ tôi.

Tôi đem tặng hết cuộc đời.
Chỉ mong đổi lấy nửa lời thương yêu !
Thà như nắng sớm mưa chiều.
Đừng vô tình để ít nhiều nhớ mong

Hỏi người, người có biết không !
Nỗi đau tôi biết ,nỗi lòng tôi hay ?
Tặng người nước mắt con trai.
Tôi về nhớ thuở ăn mày tình yêu !

Bàn chân mỏi bước liêu xiêu.
Bờ vai trĩu nặng gánh điều tương tư.

.......Vũ Hoàng.......


PHẢI EM LÀ KIỀU ?
(Cảm tác thơ Vũ Hoàng)

Bao nhiêu nước mắt còn dư
Dành khóc cha mẹ bây chừ khóc em
Tội tôi thao thức từng đêm
Bởi lời dịu ngọt êm đềm đầu môi

Đưa duyên liếc mắt em cười
Cái môi mộng đỏ làm tôi thẫn thờ
Vì em tôi tập làm thơ
Bởi em tôi phải đứng chờ đêm khuya

Đón em trên lối đi về
Em buồn tôi lại ủ ê tâm hồn
Chỉ mong đổi được lời thương
Sao em ngỏanh mặt xem thường tình tôi ?

Tim tôi ai xẻ làm đôi
Giọt lệ ướt đẫm xuống đời con trai
Đau lòng em hỡi có hay ?
Bởi tôi vụng dại ăn mày tình yêu

Phải chăng em cốt là Kiều
Khiến cho Từ Hải tán tiêu cuộc đời ?

........LEHONG........


Được sửa bởi lehong ngày Sat Aug 11, 2018 8:48 pm; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Tue Aug 07, 2012 6:28 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Có thể không là thơ 2

Ông Điện là ông điện ơi !
Ba hồi có -cúp trời ời ! hởi trời !
Cái mùa lửng tửng ông "xơi"
Đến mùa bức xúc ông "chơi " nơi nào ?
Chia Điện ra Hạ-Trung-Cao.*
Chia thêm "Kì thế" nơi nào cũng điên *

*Cao thế
Trung thế
Hạ thế
Kỳ thế

.....Vũ Hoàng .....


Ông điên nặng

Ông Điện nào phải ông Điên
Mà ông cứ cắt liên miên đêm ngày ?
Ngày xưa ông "Cúp" lai rai
Bây giờ một bữa đến hai ba lần

Rõ ràng ông đã chia phân
"Cao thế, trung thế" dành phần công ty
"Hạ thế, kỳ thế" loại nhì
Nhưng dân chỉ hưởng "Tí ti" ông à !

Thương tình ông hãy "nhả" ra
Nhất là mùa Hạ trong nhà bức oi
Lời nầy chẳng phải riêng tôi
Của dân ta đó : chỉ "đòi" ông thương

Nông thôn đến cả phố phường
Buồn vì lão Điện lươn ươn, lèn èn
Tích cực một chút dân "khen"
Bảo là ông Điện nào Điên đâu nà !

......Lehong......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sat May 19, 2018 7:55 pm

BÀI THƠ 30 NĂM

Dự buổi giao lưu của chiến sĩ trẻ và các nữ sinh trường
PTTH.Bổng nhớ bài thơ hơn ba mươi năm.


Nghĩa là lâu lắm ...từ dạo ấy
Thuở em bím tóc thắt nơ hồng.
Có chàng đi học đi sau mãi
Đếm bước em đi chẳng thuộc bài.

Nghĩa là thuở ấy chàng biết yêu.
Thường đón đường em mỗi buổi chiều.
Nhưng chàng rét quá không dám nói.
Để hồn chở nặng nổi buồn hiu

Lâu lắm chàng vào cuộc chiến chinh,
Giã từ trường cũ áo thư sinh.
Ngày trên rừng núi hoa sim nở.
Hồn nhớ đường xưa áo nhớ mình.

Chàng về thăm lại phố sáng nay
Đường xưa em vắng bóng nghiêng dài
Chiều nay áo trắng về đông quá
Chàng thả nổi buồn theo tóc bay.

.......Vũ Hoang........


Trường cũ hôm nay đã đổi thay
Tôi tìm nhưng chẳng thấy bóng ai
Mái tóc buông dài nơ hồng thắm
Dịu dàng phủ kín lấy bờ vai

Ngày ấy tôi theo em đến trường
Bởi lòng trót lỡ đã tơ vương
Hình bóng diễm kiều người em gái
Tuy là khác lóp nhưng chung trường

Yêu em nhưng ngại nói thành lời
Dù chỉ là riêng em với tôi
Tình sầu cứ mãi đành ôm ấp
Đếm em từng bước chẳng buông lơi

Rũ áo thư sinh tôi lên đường
Chinh nhân lăn lộn chốn phong sương
Núi rừng yêu thích hoa Sim tím
Chợt nhớ em xưa thắt nơ hường

Hôm nay trở lại phố ngày nào
Tâm hồn chợt xao xuyến, xuyến xao
Áo dài nữ sinh bay trong gió
Em trong số đó hay nơi nào ?

Lòng chợt quặn lên nỗi niềm đau
Khi đến nhà em trước cổng rào
Xác pháo vu quy còn đây đó
Mưa Ngâu hay giọt lệ tôi trào ?

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Fri May 25, 2018 3:29 am

BÀI THƠ CUỐI THƠ CUỐI CÙNG......CHO EM

Ta về tìm lại Em xưa.
Mây giăng trắng phố nghe mưa bạt lòng
Em giờ tay bế tay bồng.
Đâu rồi một thưở má hồng làm duyên

Mười hai bến nước truân chuyên
Cánh chim phiếu dạt trăm miền còn đau
Thì thôi ! mình đã mất nhau
Tình phai thương tóc bạc màu muối tiêu

Nhớ xưa con phố ban chiều
Em bên khung cửa mắt hiu hắt sầu
Chốn xưa ghế cũ ta ngồi .
Chừ ai thay thế lâu rồi phải không !?

Ta đi tìm lá hư không
Bâng khuâng đứng dưới bụi hồng đầy gai.
Đời quen những bước miệt mài .
Thôi đành biệt xứ thương hoài tình xưa

.......Vũ Hòang........


Năm xưa duyên bén, tình ưa
Tuổi em mười tám, anh vừa hai mươi
Nhìn em tươi thắm nụ cười
Anh nghe như thể mưa rơi trong lòng

Nào ngờ Sáo vội qua sông
Cho anh luyến nhớ, để lòng ngẩn ngơ
Năm sau tay bế con khờ
Gặp anh em lại hững hờ bước nhanh ?

Quên rồi những chuổi ngày xanh
Hai đứa mơ ước mộng lành bên nhau
Duyên trầu chưa thắm hương cau
Thì tình cách trở héo sầu tim anh

Em vui sum họp Yến-Oanh
Còn anh bạc phước nên đành mất em
Chiều nay nắng tắt bên thềm
Nhớ em những lúc trăng lên đỉnh đầu

Bây giờ kỷ niệm còn đâu
Cho anh héo hắt, lệ sầu đọng mi
Em vui khi bước vu quy
Còn anh ôm mối tình si trọn đời !

........LEHONG........ 

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG Empty Re: VŨ HOÀNG & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sat Jun 30, 2018 8:21 pm

NGÀY ĐÁ BIẾT BUỒN

Tàn một mùa thu chinh chiến
Chiều lở loang.
Anh đã quay về
Ngôi nhà xưa không cửa sổ.
Em
Mắt một con nhìn anh xa lạ.
Trên đôi nạng gổ anh về
Cánh đồng tuổi thơ từ chối.
Gã đàn ông kỳ quặc.
Nửa người lớn và nửa trẻ con..
Dù muốn dù không!?
Chiến tranh có lỗi ?!
Anh trở về
Tạ tội cùng em
Với mọi người...
Bàn tay anh một lần nổ súng.
Anh hiểu rõ lòng người toan tính...
Nên thương mẹ cha
Sinh anh nhầm thế kỷ !
Và thương Em hoang phế tuổi xuân thì.

........Vũ Hòang.......


TRỌN NIỀM TIN

Em nào đâu dám khinh khi
Chàng trai vì nước biên thùy dấn thân
Chẳng may bạc số, vô phần
Đôi chân bỏ lại, xe lăn anh về

Đôi mình nghĩa nặng phu thê
Nguyện thề ngày đó chẳng hề đổi thay
Dù là vạn vật chuyển xoay
Trái tim chung thủy muôn đời khắc sâu

kỷ niệm của mối tình đầu
Dẫu nay phải cảnh bể dâu tang điền
Nhưng anh hãy trọn niềm tin
Một ngày đất nước thanh bình tự do

Tuy nay đã mất hai giò
Hai tay còn lại góp lo xây đời
Anh ơi vẫn có ngày mai
Đừng nên mặc cảm sống đời bi quan !

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết