Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Trang 3 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next

Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 10, 2012 6:44 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


LAS VEGAS

Las Vegas - chốn để chi tiền:
Tâm lý ham giàu vọng số hên
Kế hoạch thắng thua do máy định
Thua sau - thắng trước lẽ thường xuyên
Xưa nay mấy kẻ nên phồn thịnh?
Hay chỉ đam mê chuốc lấy phiền.
Rốt cuộc trắng tay đành mất của
Nhiều người buồn quá trở thành điên..?

.....VÔ TÌNH.....


BÀI BẠC

Chơi cờ đánh bạc khó vay tiền
Thắng cuộc là nhờ số được hên
Tài xỉu lâu lâu còn có trúng
"Poker" như thất bại thường xuyên
Hết tiền thân chuốc vào sầu khổ
Sạch túi mình mang lấy lụy phiền
Nhiều kẻ trắng tay nhà cửa bán
Tâm thần hoảng loạn hóa cuồng điên

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 12, 2012 6:52 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]SẦU TƯƠNG TƯ 2

Đêm tà nguyệt khuyết phủ đầy sương
Dạ gánh tương tư luống đoạn trường
Khúc oán ai hờn gieo thảm thiết
Cung sầu tôi vọng khẩy bi thương
Tình duyên mới hé đà phai sắc
Mộng ước chưa thành đã nhạt hương
Người hởi! sao em đành ngoảnh mặt
Cho lòng ta mãi giọt sầu vương.

.....LPT.....


VẤN VƯƠNG

Chiến sĩ cuộc đời trải gió sương
Hiên ngang đánh trận chốn sa trường
Bao nhiêu quân giặc nằm phơi xác
Đôi lúc thân mình cũng bị thương
Nhớ lúc đêm đen canh kẻ địch
Chẳng quên cái thuở kiếm tìm hương
Xui chi yêu thích người em gái
Xúc động tâm tình dạ vấn vương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Oct 13, 2012 6:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SẦU TƯƠNG TƯ

Men tình chưa nhấp đã cuồng say
Một gánh tương tư dạ chất đầy
Lá rụng hoa tàn sương chớm lạnh
Đêm tà nguyệt khuyết mộng vờn lay
Trông đi ngỡ đó là nhân ảnh
Ngoảnh lại đâu ngờ chỉ gió mây
Người hởi sao hoài xa cách mãi
Cho ta lặng lẽ nhớ đêm ngày.

.....LPT.....


SẦU ĐỜI

Uống cạn lít nầy mới thấy say
Tâm tư trĩu nặng gánh vai đầy
Người yêu năm trước đà thay dạ
Còn bạn bây giờ muốn chuyển lay
Thể xác như theo dòng nước cuốn
Tâm hồn giống tựa gió đưa mây
Mọi người hãy lánh đi nơi khác
Buồn tủi riêng ta với tháng ngày

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Oct 14, 2012 6:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH GIỜ

Tình giờ không đẹp nói chi mai
Dấu nhớ thương trong tiếng nấc dài
Kỷ niệm nhạt nhòa ôm chán ngấy
Tơ duyên hụt hẫng gợi buồn dai
Yêu trôi hờ hững sao ngăn lệ
Mộng đợi âm thầm có thấy ai
Tím ngắt trong tim hình ảo ngự
Ghét ghen con tạo khổ gieo hoài

..... Thanh Huy.....


NHỚ HOÀI KỶ NIỆM

Anh hẹn gặp em buổi sáng mai
Cùng nhau thả bộ đoạn đường dài
Thể thao sức lực luôn cường tráng
Vận động cho cơ bắp dẽo dai
Đường vắng um tùm cây rạp lá
Trời mưa trơn trợt chẳng còn ai
Sa chân em té chàng dìu bước
Kỷ niệm hôm xưa vẫn nhớ hoài

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 15, 2012 6:50 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]THƯƠNG LẮM THAY

Giọt nắng vàng bay cuối phố say
Hong từng sợi tóc phủ vai gầy
Long lanh mắt liếc mười phương gió
Óng ả môi cười tám huớng mây
Gọn ghẽ đơn sơ thời mộng ảo
Thanh tao giản dị ước mơ đầy
Hương thơm bụi cúc vừa thoang thoảng
Vẳng tiếng ai cười ghét lắm thay.

.....Thugiangvũ.....


THƯƠNG ĐỜI HOA
Bướm vàng hút nhụy vẻ mê say
Tội nghiệp đời hoa dáng úa gầy
Cứ ngỡ yên lành chờ nắng sớm
Nào ngờ rũ riệt đón heo mây
Vầng dương le lói rồi u ám
Giông bão thét gầm phủ kín mây
Nhìn Cúc trải mình trong gió lớn
Thân hình quằn quại tiếc thương thay !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Oct 16, 2012 6:24 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TÌNH MUỘN

Sa châu cho nhẹ cõi lòng đau
Cho hận tràn dâng mắt lệ trào
Cho nhớ thiên thu hồn héo hắt
Cho sầu vạn cổ phách hư hao
Cho nguồn thương cạn niềm chua chát
Cho mạch tình vơi nỗi ngán ngao
Cho tủi nhân duyên buồn phận bạc
Sa châu cho nhẹ cõi lòng đau.

.....Nguyên Anh.....


HÃY KHÓC

Hãy khóc cho vơi nổi khổ đau
Cho dòng lệ thảm cứ tuôn trào
Xóa tan buồn tủi không tiền mất
Giảm được ưu sầu khỏi bạc hao
Tập thét hãi hùng như cọp rống
Đừng kêu thảm thiết tựa mèo ngao
Tương lai trước mặt nên vươn tới
Hãy khóc cho vơi nổi khổ đau

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 17, 2012 6:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TƯỞNG MÌNH LÀ CON TRƯỞNG Ở TRONG NHÀ ?

Tưởng mình con trưởng ở trong nhà
Cũng có độc tài, trưởng giả a
Nghe mẹ thốt than: xưa lỡ vậy!
Thấy ba tủm tỉm: trước xui mà!
Vợ mang chủng tử, nhưng chưa cưới
Chồng vác chinh y, lại thiếu hoa
Sanh khó nên anh tui mới chết
Tưởng mình con trưởng ở trong nhà

.....pd.....


CHẲNG ĐƯỢC NHÀ

Con trưởng ra riêng chẳng được nhà
Gia tài con Út hưởng rồi a !
Tưởng mình độc nhất là anh cả
Đâu ngỡ em đông chật cả nhà
Con một được nằm chăn nệm ấm
Trẻ nhiều phải chịu ngủ nền hoa (Nền gạch bông )
Đến nay cưới vợ đành cam phận
Con trưởng ra riêng chẳng được nhà

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Oct 18, 2012 6:14 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]XÃ TÔI

Nhà tôi nóng giận thích tung chiêu
Món chưởng gàn ương cụ cứ liều
Lắm lúc cành hông rầu thúi ruột
Nhiều khi ấm ức nát gan nhiều
Hờn ghen tiếng hét vang đầu ngõ
Tức giận câu ca cuối phố xiêu
Oán trách vô căn ai chẳng biết
Âm thầm khóc hận mặt đăm chiêu

.....Thu giang Vũ.....


HỮU CHIÊU

Thương vợ mình nên khéo dụng chiêu
Đừng nên nóng nảy hóa ra liều
Đàn ông đánh vợ nay còn ít
Bà Xã chửi chồng mới số nhiều
Nén giận ta dằn tâm nhận lỗi
Bớt hờn mấy mụ sẽ lòng xiêu
Phu thê đâu chỉ vài ba bữa
Khéo léo dung hòa mới hữu chiêu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 19, 2012 6:59 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]DUYÊN THƠ

Nặng nợ trong hồn một chữ duyên
Vui câu xướng họa mặc sang hèn
Nguồn thơ đẫm sắc ngàn hoa thắm
Mạch tứ tràn hương vạn đóa sen
Cảm chốn hồng trần còn thắp mộng
Thương người nghiên bút vẫn chong đèn
Phong lưu cốt cách lời tao nhã
Hòa một tình Thi- lạ vẫn quen.

.....Nguyên Anh.....


TÌNH NGHÈO

Tôi, em chắc có nợ tiền duyên
Gặp gỡ yêu nhau chẳng ngại hèn
Dẫu biết không xinh như Cúc trắng
Nhưng mà thanh đạm tựa hoa Sen
Đêm đêm khi tớ ngồi coi sách
Tối tối lúc nàng vá trước đèn
Hai đứa đã từng rơi cảnh khổ
Nên đời lao nhọc riết thành quen

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Oct 20, 2012 6:32 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HẾT THẬT RỒI

Còn gì đâu nữa hởi người ơi!
Tất cả từ nay hết thật rồi
Tựa gió ban chiều hiu hắt thổi
Như mây buổi sớm não nùng trôi
Tình duyên chẳng chọn tình chia nửa
Mộng ước không tròn mộng rẽ đôi
Chốn ấy em về vui hạnh phúc
Nơi này lặng lẽ chỉ mình tôi.

.....LPT.....


CẢM ĐỀ

Đã hết thật rồi đó bậu ơi
Từ nay vĩnh viễn mất nhau rồi
Tôi như con Bướm tung tăng lượn
Em tựa Lục Bình nước nổi trôi
Chia biệt vầng trăng chia một nửa
Từ ly khăn thệ xé làm đôi
Từ nay hai đứa đời riêng biệt
Ấm lạnh, vui buồn chỉ có tôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Oct 21, 2012 6:41 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]NỬA MẢNH SẦU

Nửa mảnh sầu giăng lạnh góc đời
Thu về nhặt lấy ngỡ ngàng rơi
Bâng khuâng một thoáng hương tình đọng
Khắc khoải từng giây tiếng ái rời
Mỗi độ xa người nghe lạc lõng
Bao mùa vắng bạn thấy chơi vơi
Làm sao để xóa và không nghĩ
Ánh mắt bờ môi lẫn nụ cười

.....Ngọc Tiên.....


Chia hai lối rẽ cách phương trời
Để giọt sương hờn động nhánh rơi
Chất ngất niềm đau buồn lệ nhỏ
Đìu hiu cõi nhớ thõng tơ rời
Sang mùa gió lộng trăng nào khuyết
Lạc chốn mây vờn mộng chẳng vơi
Mượn ánh sao đêm choàng dáng lẻ
Tình ươm sợi bạc thắm môi cười

.....Shiroi.....


THẤY EM HẠNH PHÚC

Từ nay hai đứa cách ngăn đời
Đừng hận khi người đã bỏ rơi
Dẫu biết tìm lòng như nát vụn
Dù hay gan dạ tựa bời rời
Thương yêu vẫn mặn nồng tha thiết
Tình cảm đậm đà khó thể vơi
Mong được thấy nàng vui hạnh phúc
Là tôi mãn nguyện hé môi cười

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 22, 2012 7:31 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


PHÔI PHA

Lại chiều hạ nữa chỉ mình ta
Lặng lẽ cô đơn dưới nắng tà
Chạnh xót duyên hờ đau kiếp lỡ
Buồn thương phận hẩm vọng tình xa
Đương xuân chẳng đặng đành cho mất
Chớm mộng không thành để vụt qua N
gẫm lại trần ai như bể khổ
Muôn đời hạnh phúc lắm phôi pha.

.....LPT.....


KHÔNG THỂ QUÊN EM

Mấy hạ qua rồi chỉ có ta
Dạo quanh thơ thẩn lúc chiều tà
Người đi thuở ấy lòng thù hận
Kẻ ở bây giờ dạ xót xa
Nỗi nhớ theo thời gian xóa sạch
Điều buồn nhờ cát bụi trôi qua
Dù em có thật tâm vong phụ
Nhưng mối tình đầu chẳng lãng pha

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Oct 23, 2012 11:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRI ÂM

Còn đâu ngày cũ dưới trăng gầy
Một thuở nồng hương suối tóc mây.
Gió muộn ru hồn về đất bắc;
Đêm tàn gửi nhớ đến trời tây.
Người mong lữ khách tuôn dòng lệ
Kẻ nhớ tri âm đẫm mắt cay
Muôn dặm quan hà xa diệu vợi
Đêm xưa mãi vọng khúc tình này.

.....NA.....


TÌM EM

Tôi vẫn mãi yêu bóng dáng nầy
Dù nàng lời nói có chua cay
Hôm xưa đã bỏ đi phương Bắc
Nay lại xuôi về ở hướng Tây
Bất kể là cùng trời cuối đất
Xá chi nơi góc bề chân mây
Đường xa trắc trở tôi nào ngại
Quyến chí tìm em dẫu xác gầy

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 24, 2012 6:30 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THƯƠNG

Tương rau đạm bạc ngẫm mà ngon
Chẳng sát trong ta tánh thiện còn
Cố dưỡng trí lành đơm phúc thắm
Tiêu trừ nghiệp ác đượm lòng son
Gìn nhau cuộc sống bền tâm khảm
Trọng lấy đường vui vững đá hòn
Vạn vật muôn loài điều “Quý Tử”
Đừng gì ngã mạng tưởng mình hơn.

.....Nam Khánh.....


CHỚ NGHĨ.....

Khát đói uống ăn mới thấy ngon
Ăn chay, niệm Phật tánh nhân còn
Thiện nam phải giữ lòng chung thũy
Tín nữ nên gìn dạ sắt son
Tích đức, không cần nơi động lớn
Tu thiền, chẳng ngại chốn non hòn
Trên đời muôn vật đều trân quý
Chớ nghĩ là mình nổi bật hơn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Wed Oct 24, 2012 8:03 pm

SẴN SÀNG

Tôi, anh, các bạn rất tâm đồng
Bám trụ giữ gìn đất, núi, sông
Chiến đấu hết mình cho thỏa ý
Đánh nhau tận dạ mới cam lòng
Bên ta thắng lợi thu nhiều súng
Bọn giặc bại binh rút chạy không
Hải đảo biển khơi TÀU ngóng ngó
Sẵn sàng cảnh giác súng tay bồng

.....LEHONG.....


Sẵn sàng

Quê hương kiên cố tựa thành đồng
Dũng tướng anh tài giữ núi sông
Cuộc chiến hy sinh cho đủ nghĩa
Giao tranh tận sức mới an lòng
Chỉ mong tác thắng loài tham vọng
Nên mới oai hùng tỏ chiến không*(phi cơ)
Hai đảo Hoàng, Trường đành ngóng mõ
Từ đây Tàu Cộng, hết ai bồng…


Nguyễn Gia Linh

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Oct 25, 2012 2:59 am

Sẵn sàng

Quê hương kiên cố tựa thành đồng
Dũng tướng anh tài giữ núi sông
Cuộc chiến hy sinh cho đủ nghĩa
Giao tranh tận sức mới an lòng
Chỉ mong tác thắng loài tham vọng
Nên mới oai hùng tỏ chiến không*(phi cơ)
Hai đảo Hoàng, Trường đành ngóng mõ
Từ đây Tàu Cộng, hết ai bồng…


Nguyễn Gia Linh

BẠCH ĐẰNG GIANG

Trận bạch đằng Giang cắm cọc đồng
Tống, Nguyên phơi xác giữa dòng sông
Quân ta chiến thắng, dân yên dạ
Kẻ địch bại binh, chúng nản lòng
Bọn giặc hài kinh thầm nguyện Chúa
Tụi Tàu khiếp vía lạy thinh không
Cho con được sống về cùng Mẹ
Với lũ con thơ vợ bế bồng

.....LEHONG.....


Cảm ơn bạn Gia Linh vào hoạ thơ với Lê Hồng, bài hoạ rất hay và đầy đủ ý nghĩa

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Oct 25, 2012 6:31 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]KHÚC DẠ CẦM

dưới trăng ngồi mở lại cây đờn
lầu vắng nghe tình nở mởn mơn
dạo ngón thu ca vần trách oán
gợi cầm nhạc điệu sợi gây hờn
giòng sông thi tứ xuôi mê mẩn
âm bậc tình yêu trổ véo von
kể lể tâm tư thao thức tối nắn
cung sầu phổ phím tim sờn

.....Đông Hương.....


KIÊN TÂM

Dưới ánh trăng thanh bạn dạo đờn
Êm đềm tiếng nhạc điệu ru mơn
Âm thanh nghe giống lời bi lụy
Cung oán dường như giọng trách hờn
Có phải anh sầu vì lẻ bạn
Hay là người tủi bởi cô đơn ?
Chông gai trở ngại anh lùi bước ?
Hãy cố kiên tâm dạ chớ sờn !

......LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 26, 2012 6:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]ỜI TÌNH BUỒN

băm mấy năm chầy tóc phả hương
người đi bỏ lại tội ai vương
bao chiều gió thoảng qua nhành trúc
mớ tuổi thời gian vướng bụi đường
tay gạt tàn tro buồn xứ sở
hồn ghì tâm sự nhớ ngàn phương
môi thu bất chợt không kỳ hạn
lệ giữa lời thơ cả khốc trường .

.....Đông Hương.....


VẪN YÊU HƯƠNG

Lòng tôi luôn mãi mến yêu Hương
Duyên cũ năm nào vẫn vấn vương
Còn nhớ cầm tay nhau dạo phố
Chẳng quên chân bước vội trên đường
Bây giờ anh dạn dày sương gió
Hiện tại em trôi giạt bốn phương
Mơ ước có ngày mình gặp lại
Không còn gối chiếc những đêm trường

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Oct 27, 2012 6:52 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÊM TAO NGỘ

Vai ngà run rẩy lệ rưng rưng
Mắt biếc long lanh liếc ngập ngừng
Má thắm chưa đền giây hạnh ngộ
Môi hồng còn thẹn phút tao phùng
Trăng soi lối cũ tình vàng đá
Sương đọng vườn xưa mộng thuỷ chung
Bao nỗi tương tư sầu đã đoạn
Vai ngà run rẩy lệ rưng rưng.

.....Nguyên Anh.....


GẶP LẠI ANH

Bỗng gặp lại nhau khiến lệ rưng
Muốn ngăn nhưng chảy mãi không ngừng
Chẳng ngờ hai đứa còn tương ngộ
Đâu biết anh hoài dạ thủy chung
Trời lạ bao năm ta cách trở
Quê xưa lâu lắm lại trùng phùng
Tưởng là người thấy Lê quên Lựu
Bỗng gặp lại nhau khiến lệ rưng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Sat Oct 27, 2012 8:27 pm

Bạch Đằng Giang

Nước rút dòng sông cọc sắt đồng
Ngô Quyền chống giặc, giữ non sông
Toàn dân chiến thắng, yên bờ cõi (năm 939)
Nam Hán tởn kinh sợ tấm lòng (vua Lưu Yểm)
Tiết Độ tham tàn đành hủy bỏ
Quân ta hăng hái thỉnh hư không
Tiếc thay thời thế chưa tròn mộng
Đành phải trông mong tránh bập bồng


Nguyễn Gia Linh.

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Oct 28, 2012 7:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]SẦU LẺ BÓNG

Mấy lần lẻ bóng lạnh tàn xuân
Lớp lớp hoa xoan trải lối gần.
Điệu cảm cung thương hoài khó cạn
Tơ lòng sóng nhạc mãi còn ngân.
Trăng gieo ảo mộng sầu khôn xiết
Gió gợi tình vương lệ đắng ngần.
Bóng dáng tương tư người vạn dặm
Mơ màng hoa rụng ở ngoài sân.

.....Nguyên Anh.....


PHÁO VU QUY

Tuyết đã hết rồi sắp đến xuân
Chắc là cái Tết cũng kề gần
Lời thương mãi khiến lòng rung cảm
Tiếng nhớ vẫn xui dạ ngại ngần
Thuở đó tôi yêu em thắm thiết
Lúc xưa nàng mến tớ vô ngần
Nhưng do nghịch cảnh đành xa cách
Trở lại tìm người pháo ngập sân

.....LEHONG.....


Cảm ơn Bạn Nguyễn gia Linh đã vào đọc và cùng Lê hồng hoạ thơ

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 29, 2012 6:56 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]HOA DẠI

Bên đường khép nép cánh hoa em
Muốn hỏi, dừng chân mấy khách xem ?
Chung thủy trọn gìn dầu cánh mỏng
Vững vàng luôn giữ vốn thân quen
Nhành tươi chẳng đợi cơn mưa nắng
Sắc thắm cần chi chút ánh đèn
Tô điểm cho đời đâu ngại khó
Bên đường khép nép cánh hoa em

.....THIỆN MINH.....


HOA DẠI

Hoa dại người đời vẫn gọi em
Qua đường chẳng mấy khách nhin xem
Sắc hương gần gũi không xa lạ
Hình dáng nào xa vốn rất quen
Vẫn chịu dãi dầu nơi nắng gió
Được đâu e ấp ở bên đèn
Điểm tô cảnh vật thêm tươi đẹp
Hoa dại người đời vẫn gọi em

.....Lê Trường Hưởng.....


HOA TRINH NỮ

Trinh Nữ tình chung chỉ tặng em
Nôn nao tìm đến để nhìn xem
Buổi đầu gặp mặt nàng chưa biết
Mấy tháng cận kề tớ muốn quen
Hớn hở, vui tươi vào buổi sáng
Ngại ngùng, e thẹn lúc lên đèn
Thương em nguyện trọn đời muôn kiếp
Trinh Nữ tình chung chỉ tặng em

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Oct 30, 2012 6:30 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]SẮT SON
(Họa Bạc màu son ntd)

Thách đố bao lần cạn hết lon
Cùng nhau nhốn nháo cả bàn tròn
Vài người khen tặng mồi ôi tuyệt
Mấy kẻ cho là rượu quá non
Tiếng nói tưng bừng khi tiệc cạn
Lời ca rộn rã đến hơi mòn
Tao đàn thi hữu mừng xum họp
Mặt cách nhưng tình vẫn sắt son

.....Vancali.....


TÌNH THI HỮU

Hết rồi rượu đế đến bia lon
Nhìn dáng cô kia béo lại tròn
Mấy lão chê nàng ta quá "đát"
Thanh niên khen ả hãy còn non
Cuối cùng bia, rượu đều chơi hết
Kết cuộc mấy cha sức đã mòn
Thi hữu giao bôi nhưng phải nhớ
Giữ hồn trong sạch tấm lòng son

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 31, 2012 6:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TRANG BÚT NHỌN
Kính tặng nhà báo Lê Khả Sỹ

Bấy nay bác chán thọc rồi đâm
Đào mả chiêu hồn khiến chúng căm
Thuê bọn hắc cơ rào phá phách
Chặn đường bạn đọc ghé vào thăm
Tao nhân khảng khái bêu trò khắm
Chính khách bần cùng giở thói khăm
Chắn lối này ta đi lối khác
Mưu toan chặn họng tốn công nhầm ! *

.....Hồ Văn Thiện.....


“TRANG WEB ÁC Ý” (?!)

Ngòi bút sắc, nhanh quá…kiếm đâm
Quan tham bị chọc trúng nên…căm
Hắc cơ (Hacker) đã phái vào ngay…khóa
Tin tặc được thuê vội đến…thăm
Quân tử sáng trong nêu trung thực
Tiểu nhân đen tối chặn chơi khăm
Tự do ngôn luận phương nào nhỉ?
“Úp chậu” không cho gáy rất nhầm!

.....Lê Trường Hưởng.....


QUÁ SAI LẦM

Huyệt ngay cái mõm bị kim đâm
Đúng chổ, ngay nơi khiến nó căm
Khóa miệng người dân dùng vũ lực
Bẽ cong ngòi bút Tặc vào thăm
"Tự do ngôn luận" trò lường gạt
"Báo chí có quyền" mánh đểu khăm
Những tưởng dập tan lòng ái quốc
Nào ngờ bọn chúng quá sai lầm

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Nov 01, 2012 8:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THOÁNG BÂNG KHUÂNG

Đêm hè thổn thức ngắm vầng trăng
Nhớ dáng hình xưa mắt đỏ quầng
Thương bóng người đi tâm héo úa
Xót lòng kẻ ở lệ sầu giăng
Sông tình vạn thuở sông còn chảy
Biển nhớ ngàn năm biển mãi dâng
Nhưng...đã xa rồi bao kỷ niệm
Giờ ngồi ngẫm lại dạ bâng khuâng.

.....LPT.....


THOÁNG NGẠI NGẦN

Tỉnh lẻ đêm buồn đứng ngắm trăng
Nhớ em mí mắt đã thâm quầng
Tim lòng cào xé như tơ quấn
Gan dạ rối bời tựa nhên giăng
Tình cảm cuộn trào nguồn nước chảy
Tâm tư xao động sóng trào dâng
Yêu em muốn có luôn bên cạnh
Nhưng lúc bên nhau thoáng ngại ngần

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Nov 02, 2012 6:25 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]VƯỜN HOA HỒNG LAN

Cứ tưởng vườn thơ - đóng cửa rồi
Ai ngờ chưa khóa – để hờ thôi
Hoa thơ xinh đẹp cần phô diễn
Khách nọ xem hoa - thấy tuyệt vời
Bà chủ -- Xin bà đừng đóng cửa :
Cho tôi – Vào vẽ bừc tranh đôi
Bên hoa - thiếu phụ đang tỉa lá
Để đón mùa Xuân thắm cuộc đời.

.....VÔ TÌNH.....


XIN ĐƯỢC BÌNH YÊN

Vườn hoa nay đã héo tàn rồi
Nhịp đập còn thoi thóp vậy thôi
Nhụy úa, hương phai ong bướm chán
Tình xuân ấp ủ : mộng xa vời !
Cuộc đời cam chịu thân đơn lẻ
Mơ ước làm gì chuyện lứa đôi
Xin hãy cho tôi tròn giấc ngủ
Bình yên, thanh thản với riêng đời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Nov 03, 2012 6:40 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]AI CHO

Ai cho tình nghĩa đậm ghê a
Để viết vần thơ nước mắt oà
Trước cảnh chia tay tình nghiệt ngã
Giữa đời ray rức chuyện phong ba
Niềm tin lòng giữ xanh như mạ
Nỗi nhớ tim hằn đỏ tựa hoa
Nở đoá thương yêu màu nắng hạ
Kết vòng tay ấm chẳng hề xa

.....Thanh Huy.....


GẶP LẠI BẠN

Trong bạn hôm nay khỏe quá a !
Mừng vui lệ tớ sắp chan hòa
Chắc là đời khổ vì rời Má
Mong sẽ yên vui gặp lại Ba
Lòng dạ vững bền như sắt đá
Tâm hồn yếu đuối trước hương hoa
Mình vui gặp gỡ người anh Cả
Tương hội mấy ngày phải cách xa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 04, 2012 6:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]NÂNG CHÉN BIỆT LY

Nào ai biết được đã xa chưa
Một thuở xa xôi nhuộm dối lừa
Mắt biếc hoen màu mây vạn cổ
Hồ thanh ố sắc nguyệt ngàn xưa
Cố nhân biền biệt đời trôi nổi
Tri kỷ ơ thờ mộng đón đưa
Nâng chén tiêu sầu vơi cách trở
Nghe lòng nức nở những cơn mưa

.....Nguyên Anh.....


CHUNG DÙ

Thành thật lòng nầy em hiểu chưa ?
Tôi đâu có ý định gian lừa
Tương lai tươi sáng là điều mới
Quá khứ đau buồn chuyện thuở xưa
Lúc trẻ biết bao người ngắm nghé
Ngày nay duy nhất có anh đưa
Cổng trường phía trước đang chờ đợi
Tan học chung dù ta tránh mưa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Nov 05, 2012 7:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]KHỔ VÌ ĐƯỜNG LUẬT

Họa bút đề thơ dưới ánh trăng
Bâng quơ suy nghĩ dạ băn khoăn
Tâm tư có lúc như tơ rối
Tình cảm đôi lần tựa nhện giăng
Mấy bận buông lời như vướng víu
Lắm khi gieo vận quá lằng nhằng
Có ai thấu hiểu vì Đường luật
Nhức óc, đau đầu, mặt mũi nhăn ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Mon Nov 05, 2012 9:54 pm

Tâm không vững !

Lợi danh muôn thuở dậy lòng mê
Đi lại nhiều khi khó trở về
Bài bạc ăn xài lo đổ nợ
Cửa nhà mua sắm sợ khai kê
Lòng người lắm lúc chuyên sai hẹn
Tấc dạ nhiều khi vướng bội thề
Thất bại vì chưng tâm chẳng vững
Nên đành nhận lảnh cái mùi ê !Nguyễn Gia Linh
.

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 06, 2012 6:35 am

Tâm không vững !

Lợi danh muôn thuở dậy lòng mê
Đi lại nhiều khi khó trở về
Bài bạc ăn xài lo đổ nợ
Cửa nhà mua sắm sợ khai kê
Lòng người lắm lúc chuyên sai hẹn
Tấc dạ nhiều khi vướng bội thề
Thất bại vì chưng tâm chẳng vững
Nên đành nhận lảnh cái mùi ê !Nguyễn Gia Linh

MẶT Ủ Ê

Danh lợi khiến người đã mẫn mê
Khiến anh ở mãi chẳng quay về
Bán buôn trốn thuế không khai báo
Nhập thứ lậu hàng bi kiểm kê
Hứa với bạn bè thì lỗi hẹn
Nguyện cùng bà xã lại vong thề
Làm ăn thất bại đành lui gót
Bộ mặt dạn dầy thấy ủ ê

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 06, 2012 7:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]SẦU TƯƠNG TƯ

Trong lòng ấp ủ một tình yêu
Bởi thế lơ ngơ suốt những chiều
Lặng ngắm mây trời tâm héo hắt
Buồn trông sóng nước mắt đâm chiêu
Thầm thương chẳng ngỏ mơ còn lắm
Trộm nhớ chưa trao ước cũng nhiều
Để mỗi hoàng hôn lòng quạnh vắng
Nghe sầu trĩu nặng...dạ cô liêu....!!

.....LPT.....


NẾU CÓ EM

Đã nói cùng anh chả muốn yêu
Mà sao cứ đón đợi từng chiều ?
Muốn cua em được đừng bêu riếu
Muốn cưới nàng về giở tuyệt chiêu
Thiên hạ đuổi đeo theo chẳng ít
Mấy chàng mê thích thấy hơi nhiều
Bên đời nếu có người bầu bạn
Ắt hẳn đơn phòng hết quạnh hiu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Nov 07, 2012 7:54 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]MINH OAN cho MỴ CHÂU

Mỵ Châu chẳng tội hỡi Tiên Ông
Bởi lũ tà gian - máu khác dòng
Khuyến dụ thâm tình cơn đất lở
Lọc lừa diệu nghĩa mới trời long
Mặt người tươi tốt nhơn từ rải
Dạ thú hôi tanh nước mắt ròng
Xin đấng ơn trên lời thệ nguyện
Thác rồi hóa ngọc tỏ thêm trong.

.....Nam Khánh.....


GỬI AN DƯƠNG VƯƠNG

Chẳng phải gái ngoan đã phản
Ông Mưu gian kế hiểm lũ ngoài dòng
Thề bồi khăng khít dù non lở
Hẹn ước sắt son dẫu đất long
Nhẹ dạ yêu thương từng ấy tháng
Cả tin quấn quít mấy năm ròng
Lơ là cảnh giác thành bi kịch
Rửa giếng Mỵ Châu ngọc mãi trong.

.....Lê Trường Hưởng.....


CHUYỆN TÌNH MỴ CHÂU & TRỌNG THỦY
(Họa đảo vận)

Công Chúa Mỵ Châu gái trắng trong
Xe duyên Trọng Thủy mấy năm ròng
Thề nguyền trọn kiếp lòng không đổi
Ước hẹn ngàn thu dạ khó long
Nhưng bởi Triệu Đà mưu chước hiểm
Do vì chàng Rể chẳng chung dòng
Ngụy Vương xúi giục chôm Thần nỏ
Bội ước vợ nhà phản lại Ông (An dương Vương)

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Nov 08, 2012 7:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]GIỐNG CHI HƯỞNG NẤY

Choáng cảnh hoa tươi lắm hải hùng
Giống đầy sâu bọ thấy mà run
Tự thân trưởng dưỡng bao mầm xấu
Tại nó sinh sôi những độc trùng
Phủ lớp sòng nâu vào thánh địa
Che màn mây bạc bước không trung
Dần phai bóng nắng lay cành úa
Tháng hạn thêm lâu khó... nở bùng.
.....Nam Khánh.....


ANH HÙNG

Chàng trai tỏ rõ chí hào hùng
Kẻ ác, bọn gian thấy phát run
Tẩy sạch trên đời loài quỷ dữ
Dẹp tan nhân loại giống côn trùng
Một lòng vì nước thân phò trợ
Hết dạ tình nhà ý tận trung
Đem cả sức người mà phục vụ
Anh hùng gương sáng sẽ vang bùng

......LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Nov 09, 2012 7:22 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]CÔ LÁI SÔNG TIỀN

Trăng vàng ai nở chẻ làm đôi
Kẻ Úc người Nam cách biệt rồi
Đàn vịt ngẩn ngơ cơn gió lạnh
Con đò thơ thẩn nước dòng trôi
Lời thề một thuở trăng soi dạ
Chén nguyện ngày nao đá tạc rồi
Đông hạ mai chờ khoe sắc thắm
Đôi lời gửi cánh nhạn xa xôi...

.....Đỗ Trong Nhân.....


CÁCH BIỆT
(Họa đảo vận)

Trời Nam, châu Úc quả xa xôi
Én nhạn từ nay cách biệt rồi
Kỷ niệm chưa mờ trong ký ức
Tình thương theo nước cuốn mây trôi ?
Nâng chun rượu ấm người từ tạ
Nhấp chén men nồng anh bước rồi
Đôi bạn chung đường cam rẻ lối
Vầng trăng ai nỡ sẻ làm đôi

......LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Nov 10, 2012 10:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]BUỔI SÁNG NHÀ TÔI

Trăng treo lơ lửng ở đầu non
Giấc mộng đêm qua thấy vẩn còn
Thức giấc khi canh gà gáy sáng
Giật mình lúc vợ xới nồi cơm
Trên bàn chuẫn bị đồ ăn sáng
Bên cạnh chực hờ mấy đứa con
Rửa mặt cùng xơi lâu sẽ trễ
Học sinh đến muộn chắc ăn đòn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 11, 2012 7:52 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]CÒN PHÍA TRƯỚC

Nghĩa tình mới đó vội phai phôi
Thương đó, ghét đây chẳng mấy hồi
Đã hết yêu nhau đành giã biệt
Không còn thân thiết phải lìa thôi
Hôm xưa đối diện cùng giông bão
Hiện tại vượt qua sóng gió rồi
Hạnh phúc đời ta còn phía trước
Dù giờ thân chịu cảnh đơn côi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Mon Nov 12, 2012 11:31 pm

SAU CƠN MÊ

Giật mình thức dậy giữa cơn mê
Kỷ niệm ngày xưa lại hiện về
Nhớ thuở quần lam câu thệ thủy
Thương thời áo vải giấc hoàng kê
Đường mây sớm đã dày sương khói
Ngõ trúc ngày nay vướng mộng thề
Đến lúc gặp nhau đôi má hóp
Mắt mờ tay quạng ủ tim ê

Nguyễn Gia Linh


THƯƠNG HẠI LÀM GÌ !

Vật chất tiền tài khiến muội mê
Quên lời hứa hẹn chẳng quay về
Nay nhà, xe cộ đi cầm thế
Tài sản, ruộng vườn bị kiểm kê
Cũng bởi người đành tâm lỗi hẹn
Tại vì hắn có dạ vong thề
Ngày nay thất bại cam lòng chịu
Thương hại làm gì phải ủ ê !

.....LEHONG.....


Tâm không vững !

Lợi danh muôn thuở dậy lòng mê
Đi lại nhiều khi khó trở về
Bài bạc ăn xài lo đổ nợ
Cửa nhà mua sắm sợ khai kê
Lòng người lắm lúc chuyên sai hẹn
Tấc dạ nhiều khi vướng bội thề
Thất bại vì chưng tâm chẳng vững
Nên đành nhận lảnh cái mùi ê !


Nguyễn Gia Linh
.

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 13, 2012 1:38 am

SAU CƠN MÊ

Giật mình thức dậy giữa cơn mê
Kỷ niệm ngày xưa lại hiện về
Nhớ thuở quần lam câu thệ thủy
Thương thời áo vải giấc hoàng kê
Đường mây sớm đã dày sương khói
Ngõ trúc ngày nay vướng mộng thề
Đến lúc gặp nhau đôi má hóp
Mắt mờ tay quạng ủ tim ê

Nguyễn Gia Linh


THƯƠNG HẠI LÀM GÌ !

Vật chất tiền tài khiến muội mê
Quên lời hứa hẹn chẳng quay về
Nay nhà, xe cộ đi cầm thế
Tài sản, ruộng vườn bị kiểm kê
Cũng bởi người đành tâm lỗi hẹn
Tại vì hắn có dạ vong thề
Ngày nay thất bại cam lòng chịu
Thương hại làm gì phải ủ ê !

.....LEHONG.....


Tâm không vững !

Lợi danh muôn thuở dậy lòng mê
Đi lại nhiều khi khó trở về
Bài bạc ăn xài lo đổ nợ
Cửa nhà mua sắm sợ khai kê
Lòng người lắm lúc chuyên sai hẹn
Tấc dạ nhiều khi vướng bội thề
Thất bại vì chưng tâm chẳng vững
Nên đành nhận lảnh cái mùi ê !


Nguyễn Gia Linh
.


CHỚ Ủ Ê

Vì quá thương nàng nên mãi mê
Ra đi lạc lối khó quay về
Em giàu thiên hạ mong đeo đuổi
Tớ khố chẳng người dám cập kê
Hi vọng đừng quên lời hẹn ước
Khát khao sẽ nhớ mãi câu thề
Anh nguyền giữ trọn lòng chung thủy
Chớ quá u sầu mặt ủ ê

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 13, 2012 7:49 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Hoạ thơ :
KIẾP HOA 2 của Vancali


BỚT MỘT KEO

Gà vịt tiêu rồi chết tới heo
Làng nầy đi trước xã đeo theo
Người giàu no đủ thân hình béo
Kẻ khổ thiếu ăn xác ốm teo
Hối lộ, tham quan xơi khéo léo
Dân lành đem nạp lại kỳ kèo
Lúc nầy đời sống em hơi hẻo
Ông có thương tình bớt một keo

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Nov 14, 2012 8:00 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]THIÊN THẦN BÉ NHỎ

Đất bằng nghiêng ngã đón em tôi
Chẳng thể khôn ngăn mấy nụ cười
Khập khiểng đường xa không ngại khó
Chênh chao lối hẹp vẫn tìm vui
Chắt chiu sự sống mong trao mẹ
Gom góp lạc quan để tặng đời
Ngắn ngủi trần gian nhưng lấp lánh
Thiên thần bé nhỏ mãi xinh tươi

.....Thiện Minh.....


MAI NẦY...

Thương lắm người em nhỏ của tôi
Quá yêu khi bé nở môi cười
Một phần quà mọn là mừng rỡ
Ít phút chuyện trò đã thấy vui
Chóng lớn, hiền ngoan vừa ý Mẹ
Trưởng thành nhân đức giúp cho đời
Mai nầy đổ đạt nên danh phận
Hãy giữ cho lòng mãi đẹp tươi

......LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Nov 15, 2012 8:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]DÒNG SÔNG BÊN LỞ BÊN BỒI

Dòng sông bên lở oán bên bồi
Chẳng nghĩ ra đời một giấc nôi
Tiếng mẹ ầu ơ thương mấy thuở
Chòm tre kẽo kẹt nhớ bao hồi
Lờ trong hủy diệt nghe cay đắng
Kỉnh đục duy tồn thấy hỡi ôi
Cũng nhẽ sinh thời nơi vũ trụ
Mà sao phỉ báng ghét cùng nòi.*

.....Nam Khánh.....


CON HƯ

Tình Mẹ thương con mãi đấp bồi
Ngay từ thuở bé tháng thôi nôi
Khóc la đói sữa nhanh chân đến
Bồi dưỡng bổ ngon lớn mấy hồi
Nuôi trẻ Người cầu mong chóng lớn
Dạy con nó nghịch ngỗ than ôi
Măng non chẳng uốn sao thành đạt
Ắt hẳn mai sau hại giống nòi !

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Nov 16, 2012 9:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]THƯƠNG ĐỜI LỮ THỨ

Đêm buồn lặng đứng ngắm thinh không
Gió thổi sương rơi lạnh buốt lòng
Đó ánh trăng vàng còn rực rỡ
Đây vầng mây trắng vẫn mênh mông
Nhưng tình tan vỡ hoài công đợi
Và mộng úa tàn uổng sức trông Khắc
khoải nghe sầu dâng chất ngất
Thương đời lữ thứ lắm long đong.

......LPT......


AI CÓ NGỜ....

Xa cách nhau rồi em tiếc không ?
Riêng tôi buốt lạnh tái tê lòng
Một đời héo hắt thân cô lẻ
Hết kiếp thương sầu dạ quạnh mông
Chẳng có còn chi mà ngóng đợi
Hết rồi tất cả khỏi chờ trông
Tường là tình nọ cao vời vợi
Ai có ngờ người lại đếm đong

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Nov 17, 2012 7:14 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]BÃO NỔI

Chiều rơi bão nổi lạnh cô phòng
Biển cả ầm vang vỗ cuối sông
Mặt nước ru buồn vương vấn nhớ
bờ xa vọng lại thẫn thờ mong
Cầu tre kẽo kẹt mưa giông nổi
Chân núi rì rầm gió chướng phong
Bóng tím hoàng hôn thêm buốt giá
Rền vang tiếng quốc vọng trên không.

.....thugiangvũ.....


EM BIẾT KHÔNG ?

Gác vắng chiều buông lạnh lẽo phòng
Sông Tương hai đứa cuối, đầu sông
Người đi để dạ bao nhung nhớ
Kẻ ở nặng lòng những đợi mong
Em hứa trở về khi nắng Hạ
Anh chờ quay bước đã Đông phong
Người ta vẫn mịt mù tin nhạn
Đau khổ tôi chờ em biết không ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 18, 2012 7:10 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]ĐAN TÌNH

Chiếc áo bao ngày tỉ mỉ đan
Cho ai giữ ấm trải biên ngàn
Đông về chửa vẹn tra khuy cúc
Xuân đến khôn tròn điểm nhụy lan
Tiếng vọng buồng tim lồng dải nắng
Lời ru khối óc đệm cung đàn
Trời thương cánh gió truyền hơi lạnh
Khoát vội lên người sưởi tứ gian.

.....An Lành.....


ĐAN ÁO GỞI CHÀNG

Bao ngày vất vã miệt mài đan
Gởi đến người anh chốn dặm ngàn
Oanh-Yến đôi chim trên nhánh
Trúc -Mai hai chữ cạnh cành Lan
Giọng "ai" nức nỡ buông lời hát
Tiếng "oán" đau thương gảy điệu đàn
Nhớ nhé người ơi đừng phản bội
Yêu em chớ có ý đồ gian

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Mon Nov 19, 2012 12:21 am

Mộng xuân tình


Réo rắt trên cành chuyện yến anh
Ngàn dâu thơm ngát giấc mơ lành
Vần thơ còn quyện trên đầu giấy
Nét bút chưa nhòa trước lụn canh
Một thoáng người qua ghềnh suối thác
Đôi lần kẻ lại bức rèm mành
Chuyện đời không-có còn vương mộng
Đã chọn cho mình lúc tuổi xanh!

Nguyễn Gia Linh
12/08/2008

CHỚ CHẦN CHỜ

Thà rằng em chớ nói yêu anh
Thì chẳng đắp xây giấc mộng lành
Đâu phải buồn đau đêm thức giấc
Nào sầu thao thức suốt năm canh
Không thương nàng lại ngồi mong ngó
Thấy ghét bậu sao đứng vén mành ?
Hãy đến cùng nhau đừng ái ngại
Chần chờ phung phí tuổi xuân xanh

.....LEHONG.....

Vun quén mảnh vườn

Nghe rằng đúng nghĩa bậc trâm anh
Chung đắp dây tơ dưới mái lành
Hướng cảm xây mùa khi trọn giấc
Đường mơ trải lụa lúc sang canh
Trời yêu gió sớm khoe hàng giậu
Bến mộng màn sương phủ bức mành
Nếu biết người đi luôn tưởng nhớ
Thì nên vun quén mảnh vườn xanh


Nguyễn Gia Linh.

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 20, 2012 7:31 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]VƯƠNG VẤN

Canh dài vẳng tiếng vạc kêu sương
Thấp thỏm chờ tin , dạ chán chuờng
Phiếm nhạc tơ chùng cung lỗi hẹn
Duyên tình khúc hát đứt giây thương
Chân trời bên nớ còn xanh thắm ?
Góc biển bên ni trắng tuyết sương
Mái tóc mây bay pha muối bạc
Trâm cài lược giắt mãi còn vương

.....Thu giang Vũ.....


THƯƠNG ANH LÍNH TRẬN
Họa đảo vận

Có phải lòng nầy mãi vấn vương
Người trai lính trận phải dầm sương
Giữ gìn bờ cõi vì yêu nước
Bảo vệ sơn hà bởi mến thương
Đánh phủ đầu thù cho lộ diện
Diệt tan ổ địch mặt đành chường
Thương anh chiến sĩ xông pha trận
Nào quản nhọc nhằn ngại gió sương

.....LEHONG.....


(Cảm ơn bạn Gia Linh đã vào thăm trang thơ Lê Hồng và lưu lại một bài hoạ rất hay)

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Nov 24, 2012 8:50 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]NGÀY SAU

Bây giờ lỡ thiếu chẳng đòi đâu
Chấp nhận người ta nợ gối đầu
Cứ góp hơi nhiều đem tính sổ
Rồi xong một chút sẽ yêu cầu
Hôm nào rảnh rỗi suy ra lãi
Bữa đó âm thầm ép nộp sâu
Vốn mẹ lời con thu đủ hết
Chắc nàng phải trả mãi ngàn sau

.....Q. Anh.....


HẸN KIẾP SAU

Chuyện của đôi mình chẳng đến đâu
Mãi lo suy nghĩ khiến đau đầu
Nợ duyên bởi Mẹ ba lo liệu
Số mệnh do Thiên khó cưỡng cầu
Hình bóng của em lòng khắc đậm
Cảm tình nàng tặng dạ in sâu
Thế mà phụ mẫu không ưng ý
Không được sum vầy hẹn kiếp sau

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 25, 2012 8:32 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]HAI ĐẦU NỖI NHỚ*

Trời hoài chia cách mái đầu xanh
Một mối tơ thôi chẳng mộng thành
Bến vắng con thuyền neo lặng đấy
Giang đầu chiếc nhạn lả vòng quanh
Sương nhòa khóm trúc vương tơ liễu
Trăng khuyết đầu non nhạt lá cành
Mấy độ tương sầu mang gánh nặng
Cung buồn len lõi giữa đêm thanh.

.....Nam Khánh.....


THẤT TÌNH

Đầu bạc khóc đưa kẻ tóc xanh
Chết đi bởi mộng ước không thành
Vì em chẳng thích nên xa lánh
Còn hắn quá yêu cứ quẩn quanh
Tội nghiếp cho chàng giương nỏ đợi
Tiếc thay Sáo nọ đã rời cành
Lụy tình thuốc độc nguyên chai uống
Phát hiện Mẹ kêu cứu thất thanh

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 3 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Sun Nov 25, 2012 11:10 pm

Sách cũ

Dọn phòng sách cũ, giật mình… còn
Dòng chữ cảm hoài đậm dấu son
Nét bút dịu dàng luôn cởi mở
Vần thơ tao nhã mãi vuông tròn
Gợi bao kỷ niệm nhiều vương vấn
Khêu mấy sầu tư lắm mỏi mòn
Nhưng giữ lại lòng bao điệu nhớ
Cho mình, cho cả đến đời con.

Nguyễn Gia Linh
03-12-2007

HIỀN PHỤ

Tuổi quá sáu mươi chị vẫn còn
Ra đường trét phấn với tô son
Hình dung yểu điệu eo thon nhỏ
Dáng vẻ trang nghiêm cặp mắt tròn
Nhưng dạ thuỷ chung thề chẳng đổi
Và lòng kiên định quyết không mòn
Chồng từ xa vắng vì chinh chiến
Ở vậy một mình với các con

.....LEHONG.....

Tâm không vững !

Lợi danh muôn thuở dậy lòng mê
Đi lại nhiều khi khó trở về
Bài bạc ăn xài lo đổ nợ
Cửa nhà mua sắm sợ khai kê
Lòng người lắm lúc chuyên sai hẹn
Tấc dạ nhiều khi vướng bội thề
Thất bại vì chưng tâm chẳng vững
Nên đành nhận lảnh cái mùi ê !


Nguyễn Gia Linh.

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết