Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Trang 4 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next

Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Nov 26, 2012 12:19 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

Sách cũ

Dọn phòng sách cũ, giật mình… còn
Dòng chữ cảm hoài đậm dấu son
Nét bút dịu dàng luôn cởi mở
Vần thơ tao nhã mãi vuông tròn
Gợi bao kỷ niệm nhiều vương vấn
Khêu mấy sầu tư lắm mỏi mòn
Nhưng giữ lại lòng bao điệu nhớ
Cho mình, cho cả đến đời con.

Nguyễn Gia Linh
03-12-2007

HIỀN PHỤ

Tuổi quá sáu mươi chị vẫn còn
Ra đường trét phấn với tô son
Hình dung yểu điệu eo thon nhỏ
Dáng vẻ trang nghiêm cặp mắt tròn
Nhưng dạ thuỷ chung thề chẳng đổi
Và lòng kiên định quyết không mòn
Chồng từ xa vắng vì chinh chiến
Ở vậy một mình với các con

.....LEHONG.....

Tâm không vững !

Lợi danh muôn thuở dậy lòng mê
Đi lại nhiều khi khó trở về
Bài bạc ăn xài lo đổ nợ
Cửa nhà mua sắm sợ khai kê
Lòng người lắm lúc chuyên sai hẹn
Tấc dạ nhiều khi vướng bội thề
Thất bại vì chưng tâm chẳng vững
Nên đành nhận lảnh cái mùi ê !


Nguyễn Gia Linh.

HỐI HẬN

Nét đẹp của nàng khiến tớ mê
Xa con, bỏ vợ chẳng tìm về
Vòng vàng đã tặng nào đâu kể
Tiền bạc chi xài khỏi kiểm kê
Rốt lại ai kia lòng bội ước
Sau cùng mới biết họ vong thề
Gia đình tan nát người đi mất
Hối hận đau buồn mặt ủ ê

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Thu May 17, 2018 3:16 am; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Nov 26, 2012 8:23 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]QUẢ BÓNG

Bác mẹ sinh ra vốn thế này
Chút thân tròn trịa, ngẫm mà hay
Mong vui mấy bác chơi hằng bữa
Muốn khỏe bao anh lướt mỗi ngày
Chịu khó đưa lên luôn giữ nhịp
Siêng năng dập xuống nhớ đều tay
Bóng đây, nào phải mà ai ngỡ …
Nói thiệt, rằng em lắm kẻ say

.....Thiện Minh.....


CON GÁI CŨNG MÊ

Thủ thành bắt đẹp trái banh nầy
Hậu vệ phạt đền dẫu đá hay
Tập luyện siêng năng không bỏ buổi
Trau dồi cố gắng kể chi ngày
Trọng tài thổi mãi : than đau miệng
Danh thủ đội vào : Vỗ mỏi tay
Khán giả nhiệt tình luôn ủng hộ
Ai ngờ con gái cũng mê say

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 27, 2012 8:00 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]VƯỜN THƠ

Vườn thơ hương sắc mãi tươi màu
Mời bạn và anh đến với nhau
Thi hữu giao tình ta kết bạn
Không nên ái ngại hãy vào mau
Thơ Đường, tứ tuyệt các anh ơi
Lục bát, Thất ngôn đủ cả rồi
Xướng họa buổi đầu hơi bở ngỡ
Lâu ngày tảo đổi sẽ quen thôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Nov 28, 2012 9:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]SAY....

Đối ẩm mình ta vẫn thấy say
Ngàn chung cứ rót rót cho đầy
Thơ đùa nhị cõi người lay lắt
Nhạc phối muôn sầu cảnh quắc quay
Tĩnh mịch trường canh lầu hạ gởi
Lạnh lùng thượng uyển lá thu bay
Xuân đâu chẳng đến dìu hoa rụng
Để gió mùa đông thích vẽ bày

.....Ái Linh.....


PHƠI BÀY

Hôm nay tớ phải uống cho say
Rót rượu lưng thôi chớ quá đầy
Hồi sáng mồi màng là ếch nhái
Tối nay món nhậu thịt heo quay
Thằng đi kiếm Đế nhanh như Rái
Đứa chạy tìm Đàn tựa máy bay
Tụ họp uống ăn chơi hát xướng
Tánh vui, tật xấu được phơi bày

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Nov 29, 2012 8:30 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


PHỐ NHỎ CHIỀU NAY

Phố nhỏ chiều nay nắng nửa vời
Mình ta lặng lẽ bước chơi vơi
Đường thưa nhuộm thắm mây sầu phủ
Ngõ vắng ươm đầy lá úa rơi
Vẫn đó hàng cây cơn gió lộng
Còn đây chiếc bóng ánh chiều phơi
Nhưng buồn một nỗi người xưa thiếu
Để kẻ tình si khóc nghẹn lời.

.....LPT......


HÃY VÂNG LỜI

Dẫu tình ngày cũ đã xa vời
Kỷ niệm năm nào chẳng thể vơi
Hãy nhớ bao đêm ngồi đối bóng
Đừng quên những lúc ngắm mưa rơi
Thương em thành thật lòng bày tỏ
Nhớ bậu chân tình dạ trải phơi
Nếu đó đã bằng lòng thuận ý
Mẹ ba gạ ý gắng vâng lời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Nov 30, 2012 9:26 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH MẸ

Lặng lẽ thân côi gánh muộn phiền
Mong đời trẻ dại mãi hồn nhiên
Dù cho thế giới bao thay đổi
Mặc kệ gian trần lắm đảo điên
Ngóng đợi môi con cười hạnh phúc
Trông chờ mắt mẹ thoảng bình yên
Vu Lan thắp nén nhang trên mộ
Đợi gió hương bay tỏa khắp miền!

.....Thugiangvũ .....


CHỮ TÌNH XIN GÁT LẠI

Đời tôi sao lắm nỗi ưu phiền
Muốn sống an nhàn với tự nhiên
Vướng phải khổ nghèo thân lận đận
Mang vào rắc rối trí như điên
Nương nơi Phật tự lòng thanh thản
Náu chốn thiền môn dạ mới yên
Trần tục giã từ, vui mõ sớm
Tình yêu xin gác lại riêng miền

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Dec 01, 2012 10:20 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÔI

Tôi kẻ cuồng si chán ngọt ngào
Nên đời cứ mãi lắm lao đao
Thương người thành thật lời thương gởi
Ghét kẻ lọc lừa tiếng ghét trao
Chẳng thích ba hoa cùng thế sự
Chỉ thèm đối ẩm với trăng sao
Nửa ngây nửa dại mơ rồi tỉnh
Tôi kẻ cuồng si chán ngọt ngào.

.....LPT .....


HƯƠNG TỎA TỪ EM

Hương tỏa từ em quá ngạt ngào
Nào ngờ miệng lưởi chứa gươm đao
Tình thương bậu gởi người yêu nhận
Mối hận nàng gìn tớ đổi trao
Ước nguyện ngày xưa trời Phật chứng
Lời thề thuở nọ có trăng sao
Bên nàng thoang thoảng mùi hoa Phượng
Hương tỏa từ em quá ngạt ngào

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Dec 02, 2012 8:16 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TÌNH ĐẦU TAN VỠ

Người về chốn ấy mấy thu sang
Bỏ mặc tôi ôm lấy ngỡ ngàng
Nỗi nhớ tê hồn đau lặng gánh
Niềm mong buốt dạ nặng sầu mang
Em vui nợ thắm duyên tha thiết
Anh khóc tình phai mộng lỡ làng
Biết phải làm sao quên hết được
Tình đầu tan vỡ lệ dầm chang.

.....LPT.....


MAI EM ĐI

Em đến lại đi khiến ngỡ ngàng
Nỗi buồn dạ trót phải vương mang ?
Hẹn rồi nhưng tớ chưa đi tới
Bởi thế nên nàng vội vã sang ?
Sắp sửa chờ ngày rời phố thị
Tương lai sẽ sống ở quê làng
Vì ai lòng nghẹn ngào thương cảm
Nước mắt chia lìa đã chứa chan

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Sun Dec 02, 2012 8:31 pm

lehong đã viết:[You must be registered and logged in to see this image.]VƯỜN THƠ

Vườn thơ hương sắc mãi tươi màu
Mời bạn và anh đến với nhau
Thi hữu giao tình ta kết bạn
Không nên ái ngại hãy vào mau
Thơ Đường, tứ tuyệt các anh ơi
Lục bát, Thất ngôn đủ cả rồi
Xướng họa buổi đầu hơi bở ngỡ
Lâu ngày tảo đổi sẽ quen thôi

.....LEHONG.....

Thơ là hương, sắc chẳng thay màu
Thơ mang tình bạn đến cùng nhau
Thơ gửi dùm ta lời nhắn nhủ
Thơ rủ rê trời đổ mưa mau

CG
Góp mấy câu thơ với anh LH cho vui nha [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Dec 03, 2012 8:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NGHIỆN SAY

Cafe thấm đắng bạn lòng ta
Vị chát lan sâu ấm tách trà
Tiếng nhã hơi ra tròn khói thuốc
Lời buông tửu nạp khuyết trăng tà
Chân đi loạng choạng con tìm mẹ
Mắt thấy lờ mờ tử kiếm cha
Đã biết thân rồi về cát bụi
Đất thèm muốn nuốt thịt xương ta.

.....QUÁ NHỎ.....


MỘT MÌNH TA

Đêm rồi nhậu xĩn vã thân ta
Giải nghễ Café, nhấm nước trà
Thấy khỏe trong người nên cuốc bộ
Hơi sung chân cẳng chạy tà tà
Đạp vào gai nhọn đau kêu Mẹ
Té ngã xuống đường gọi bớ Cha
Xóm vắng không ai dóm ngó thấy
Thôi đành gương đứng một mình ta

.....LEHONG.....


(Cảm ơn Cỏ Gai vẫn thường xuyên đến với trang thơ Lê Hồng)

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Dec 04, 2012 9:29 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TÌNH MẤT

Tình mất tôi buồn lắm bạn ơi
Cô đơn thân phận lệ thầm rơi
Nuôi hình bóng ảo tan ra khói
Ôm mộng mơ hư nát với đời
Chén tạc chén thù trông bải hoải
Tiếng nồng tiếng ấm lạc xa khơi
Ngồi chờ hy vọng đầy tăm tối
Nghe vạc kêu đêm nhớ đến người...

.....Thanh Huy.....


MÃI NHỚ NGƯỜI

Đêm nay buồn quá bạn mình ơi
Tiếc nhớ thương nàng giọt lệ rơi
HƯƠNG đã âm thầm rời cõi thế
Em tôi vĩnh biệt thế nhân đời
Tưởng là thuyền mộng chờ vào bến
Ai biết đò tình vượt biển khơi
Gối chiếc đêm nầy nằm trở giấc
Để lòng ghi khắc mãi tên người

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Dec 05, 2012 10:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MƯA LẠNH

Mưa xuống từng cơn lạnh phủ đầy
Nghe chừng buốt giá lạnh lòng đây
Hạt rơi tan tác mơ thương mảnh
Giọt rớt tả tơi mộng nhớ gầy
Đón gió hồn buồn nơi góc núi
Tiễn trăng dạ khóc ở chân mây
Trên đường lầm lũi trong cô quạnh
Thoảng tiếng sấm rền cũng chợt ngây

.....tonnuthihanh .....


GIẢI BUỒN

Đông về nên tuyết trắng giăng đầy
Gát vắng còn tôi ở lại đây
Cái lạnh rơi vào lòng giá buốt
Mưa rơi thấm ướt mảnh vai gầy
Thương người đói khổ nương hè phố
Nhớ kẻ không nhà sống gió mây
Chút rượu ấm tình thân viễn xứ
Ly nầy, chun nữa dạ như ngây

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Dec 07, 2012 9:33 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CÂU HỎI

Xin hỏi người thơ thưở hợp tan
Có còn tồn tại với mây ngàn ?
Khi mơ hoài mộng vì xa tổ
Lúc nhớ mãi thương bởi mất đàn
Vần nghĩa vẫn ngời khơi sắc tỏa
Chữ tình luôn rạng gợi màu lan
đời thêm mấy lần ly biệt ?
Để gửi niềm tin ở thế gian

.....tonnuthihanh.....


ĐỪNG NÓI LY TAN

Người ơi đừng nói chuyện ly tan
Khi lửa hương yêu đã ngút ngàn
Anh chẳng làm điều chi lỗi đạo
Mà em vội vã cắt dây đàn !
Thời nay anh phải nào chàng Điệp
Hiện tại nàng đâu đúng thị Lan ?
Nghịch cảnh hay tình đời tráo trở ?
Khiến xui chia biệt chốn trần gian

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Dec 07, 2012 10:11 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]EM SANG SÔNG

Đò ngang tiễn bước một người thương
Đứng lặng bên sông héo đoạn trường
Cứ ngỡ không khi lâm cách biệt
Nào hay có lúc dứt tơ vương
Tình yêu góp nhặt nhiều năm tháng
Duyên nợ chôn vùi buổi gió sương
Chia biệt lòng ai không xót xáy
Thôi đành uống chút nước sông Tương(*)

.....HANSY.....


VAN VÁI

Cách biệt lâu ngày luống nhớ thương
Vì ai thao thức suốt đêm trường
Người đi khiến dạ nầy tê tái
Kẻ ở xui lòng nọ vấn vương
Chốn đó đầy phong ba gió tuyết
Nơi đây cũng lắm bão mù sương
Vái van Trời Phật em vui sống
Chay lạt tròn năm với nước tương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Dec 08, 2012 9:26 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]BIẾT TỎ CÙNG AI

Một tối trăng tà nhạt gió sương
Mình ta ngồi đấy quán ven đường
Trầm tư nâng tách cà phê đắng
Lặng lẽ trông trời vọng nhớ thương
Vị ái còn đây sầu dạ lắng
Hương tình vẫn đó mộng lòng vương
Mà bao kỷ niệm đà phai dấu
Biết tỏ cùng ai những đoạn trường.

.....LPT.....


THAO THỨC

Thoảng nghe trong gió Vạc kêu sương
Thương số phận ai sống hẻm, đường
Sớm tối ăn xin trông thảm nảo
Về đêm ngủ bụi thấy mà thương
Ngang qua chứng kiến lòng rung động
Ngó lại hiểu rồi dạ vấn vương
Chỉ bởi chạnh lòng hoàn cảnh khổ
Mà tôi thao thức cả đêm trường

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Sun Dec 09, 2012 10:48 pm

HỐI HẬN

Nét đẹp của nàng khiến tớ mê
Xa con, bỏ vợ chẳng tìm về
Vòng vàng đã tặng nào đâu kể
Tiền bạc chi xài khỏi kiểm kê
Rốt lại ai kia lòng bội ước
Sau cùng mới biết họ vong thề
Gia đình tan nát người đi mất
Hối hận đau buồn mặt ủ ê

.....LEHONG.....


Dấu tử sinh

Khi bước đường tình cứ mải mê
Con thuyền bỉ ngạn khó quay về
Công danh lắm lúc như làn khói
Sự nghiệp nhiều khi tựa hạt kê
Giềng đạo trăm năm còn lạc lối
Lẽ đời một kiếp vẫn sai thề
Mặc cho cội nguồn dần xa mãi
Vầng trán luân hồi nét ủ ê …!
dp

Sắc đẹp

Cái nết bên trong mới đáng mê
Vì yêu son sắt phải quay về
Lần đi đơn độc, em không kể
Lúc lại sum vầy, anh khỏi kê
Mối đạo tháng ngày chưa lạc lối
Tình thương suốt kiếp chẳng vong thề
Gia đình nển tảng nào xao lãng
Giữ mãi tấm lòng khó hối ê

Nguyễn Gia Linh.
Nguyen Gia Linh


Tổng số bài gửi: 1058
Join date: 15/09/2009
Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Dec 10, 2012 9:17 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]HÈ CHIA TAY

hôm nay phố cũ bỗng nghe buồn
Nắng sáng tô mầu vạn sắc buông
Phượng đỏ sân truòng ai bỡ ngỡ
Me xanh rợp bóng dáng bi thương
chuông tan lớp học cùng nhau bước
Nhịp gõ tàn giờ mãi vấn vương
Giã biệt hè về xa cách mãi
Ve rền khúc hát tiếng mưa tuôn

.....Thugiangvũ.....


KHI NGƯỜI KHÔNG YÊU TA

Chẳng biết tại sao tớ lại buồn
Tay cầm bút viết nghẹn ngào buông
Vụng về khai bút : Em yêu quí
Lúng túng cuối bài : Anh mến thương
Bởi thật tim nầy đang bối rối
Và vì dạ ấy đã tơ vương
Tỏ lời nàng quyết tâm từ chối
Nước mắt khổ sầu lặng lẽ tuôn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Dec 11, 2012 9:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TÌNH NHƯ ĐÃ ….

Buổi ấy gặp em đã muốn trao…
Anh về lưu luyến tưởng chiêm bao
Giã từ bịn rịn lòng xao xuyến
Tạm biệt ngẩn ngơ lệ ứa trào
Chiều nắng quạnh hiu buồn lẩn quẩn
Canh khuya cô tịch nhớ nôn nao
Một lần hò hẹn tình như đã …
Duyên phận trăm năm tự thuở nào

.....TTKT.....


CHẲNG PHẢI CHIÊM BAO
(Hoạ loạn vận)

Thương em không biết tự khi nào
Tình cảm chân thành đã muốn trao
Đối mặt con tim như nức nở
Nhìn nhau cái bụng thấy nao nao
Người buồn khiến lòng nầy tê tái
Nàng khóc xui ta cũng lệ trào
Mong ước duyên tình mình gắn bó
Mộng thành hiện thực chẳng chiêm bao

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Dec 13, 2012 8:03 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NGƯỜI HỠI BÂY GIỜ EM Ở ĐÂU

Người hỡi bây giờ em ở đâu
Có nghe nhung nhớ rớt bên cầu
Từng đêm lệ đắng vương bờ mắt
Mỗi tối sương nhòa đọng nỗi đau
Lạnh vắng buồn loang ngày tháng cũ
Sầu hoang nhạt thếch bóng trăng thâu
Còn không một thuở ân tình đó
Người hỡi bây giờ em ở đâu ?!

.....LPT.....


ANH KHÔNG PHẢN BỘI

Anh có bao giờ phản bội đâu !
Sao ai vội vã bước qua cầu ?
Khi em tân hưởng miềm hoan lạc
Là lúc tôi tràn ngập khổ đau
Nhung nhớ nên hằng đêm mất ngủ
Tủi buồn lại thức trắng đêm thâu
Thật lòng muốn cưới nàng làm vợ
Anh có bao giờ phản bội đâu !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Thu Dec 13, 2012 8:35 pm

Chia tay em nuối tiếc.. qua cầu...
Nào phải vì anh phản bội đâu
Mà mưa gió gieo đời giông tố
Nên chuyện tình cay đắng bể dâu

CG
Lại vô nhà anh LH phá_Chúc anh LH Giáng sinh vui vẻ nhaaa [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Dec 14, 2012 11:33 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]BƯỚC CHÂN LƠ

Buồn buồn tôi lại tập làm thơ
Ngẫm mãi không ra dạ thẩn thờ
Bó gối ôm càm ngồi ngớ ngẩn
Vò đầu bóp trán nghĩ vu vơ
Nhờ câu ghép vận mong thông ý
Mượn chữ gieo vần mộng thỏa mơ
Ngoặc cái đường đời cao quá độ
Nên hoài khập khiễng bước chân lơ.

..... LPT.....


XUỘI LƠ

Bảy chục xuân rồi ngỡ bé thơ
Nhưng sao công việc lại ơ thờ
Con người cứ nghĩ suy buồn sợ
Đầu óc toàn lo chuyện vẫn vơ
Đêm ngủ cứ luôn luôn ác mộng
Trưa nhìn đôi mắt đã lờ mờ
Thân mình mệt mỏi vô cùng tận
Nằm một chổ hoài muốn xụi lơ

.....LEHONG.....


( Ca3m ơn Cỏ Gai luôn có những bài thơ đồng cảm với Lê Hồng _ Chúc bạn vui )

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Dec 16, 2012 3:53 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


CHỜ...

Thập thò miệng lỗ chả còn mơ
Bến Lạc nôn nao sắp cập bờ
Ánh mắt chong chong không muốn đợi
Lỗ tai cạc cạc chẳng mong chờ
Ngoảnh đi ngoảnh lại thành già khọm
Cúi xuống ngẩng lên hóa trẻ thơ
Mơ ước một đời đành gói lại
Chôn vào hư ảo tự bây giờ.

..... TTT.....


VẪN MỘNG MƠ

Tóc bạc da mồi vẫn mộng mơ
Bởi thuyền lạc bến sắp vô bờ
Bên nầy người đẹp từ lâu đợi
Phía nọ mỹ nhân đã ngóng chờ
Tóc bạc nhuộm xong nay chảy mướt
Răng vừa mọc lại tưởng còn thơ
Tuổi đời còn lại nên vui hưởng
Do khổ từ xưa đến tận giờ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Dec 16, 2012 11:28 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]CUNG SẦU

Đêm thu tiếng nhạc vọng cung hờn
Nhịp điệu tơ chùng thảm thiết hơn
Réo rắt tình thơ vừa đổ vỡ
Lâm ly khúc nhạc mới vừa tròn
Lòng buồn biển lạnh sầu than thở
Dạ chẳng vui đâu sóng nỉ non
Ước thệ chi đời vui được mấy
Đường khuya lẻ bóng nước mưa trơn

.....TGV.....


ĐƯỜNG TÌNH LẮC LẺO

Cung nhạc buồn tênh như oán hờn
Lời ca áo não lại buồn hơn
Thương người trắc trở tình dang dở
Tội kẻ không may mộng chẳng tròn
Cũng bởi vào đời khi quá sớm
Tại do sống vội lúc còn non
Cơn mưa kéo đến đường lầy lội
Không khéo lội sình sẽ trợt trơn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Dec 18, 2012 6:14 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Trần gian có được mấy ai kia
Khoảng giữa chiều sâu vướng chữ lìa
Mảnh vỡ thời gian chưa lắng động
Tan dần quá khứ vẫn ngăn chia
Tình yêu hởi! khắc trên trần thế
Kỷ niệm ơi! vùi dưới mộ bia
Dĩ vãng trôi không còn điểm hẹn
Hai đầu nỗi nhớ đợi nhau dìa

.....Cá Mặn HÁ.....


CHỊU VỀ

Đừng nói như vầy hoặc thế kia
Trước sau mình cũng phải chia lìa
Ông Tơ xui khiến tình ngăn cách
Bà Nguyệt gây nên sự rẽ chia
Muốn được giải sầu chơi rượu đế
Thấy lòng hưng phấn hãy dùng bia
Lỡ vì quá chén nhớ người cõng
Chưa xĩn không say há chịu dìa !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Dec 19, 2012 9:51 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]THU SANG

Thu sang lá biếc chuyển vàng mau
Gió thổi heo may lạnh giá rầu
Ngõ cũ thưa người trăng chẳng rọi
Phố xưa vắng ngắt ánh sao đâu
Đèn khuya lấp loáng mờ trang chữ
Ánh sáng lem nhem rõ mấy câu
Cuốc vọng rền vang tình gợi nhớ
thiên thu cách biệt ngẩn ngơ sầu

.....TGV.....


[ƯỚC THỜI GIAN QUA MAU
(Họa loạn vận)

Vọng cổ anh đờn đủ sáu câu
Cung thương trổi khúc điệu nghe sầu
Nhớ người em nhỏ từ ly biệt
Không biết cô nàng hiện ở đâu ?
Buổi tiễn đưa người tôi đã khóc
Lúc xa vắng tớ họ buồn rầu
Ba năm xa cách dài thăm thẳm
Ước được đồng hồ chạy thật mau

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Dec 20, 2012 10:29 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]NGHIÊNG

dạo mãi đường thơ trải dáng hương
nghiêng câu lóng lánh đọng đêm trường
vọng niềm xa khuất trăng đành khuyết
ước cuộc tương giao mộng trước gương
nét cũ đợi chờ thăm thẳm cũ
dòng thương trót gởi diết da thương
nguyện xin năm tháng còn in dấu
thắm mãi hẹn thề lạnh khói sương...

.....vad.....


TỰA MÀN SƯƠNG

Mấy ngày chẳng gặp mặt cô Hương
Dạo phố tìm ai khắp quảng trường
Đến ngõ nhìn con ngồi nghịch giỡn
Vào nhà thấy Ẻn đứng soi gương
Ngắm vào vóc dáng lòng rung động
Đối diện dung nhan đã mến thương
Nhưng bởi cô nàng không thiện cảm
Nên tình nhạt nhẽo tựa màn sương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Dec 21, 2012 10:19 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]KIM BẰNG HỘI NGỘ

Kim bằng hội ngộ cuộc vui chơi
Hương gió thi thư góp khắp nơi
Mở cánh tâm lòng mơ chẳng cạn
Gom tình thi hữu mộng nào vơi
Ý huynh thơm ngát vương muôn lối
Tứ đệ nồng nàn vút dặm khơi
Gặp gỡ giữa đời âu phúc phận
Mong sao tình nghĩa kết xa vời

.....HANSY.....


TÌNH THI HỮU

Hội ngộ thi Đường xướng họa chơi
Kết tình thân hữu khắp nơi nơi
Xuôi vần tiếp nối văn nào cạn
Thuận luật giao hòa ý chẳng vơi
Sắp xếp ngữ từ vào bố cục
Dựng xây tư tưởng chẳng xa khơi
Anh em một dạ cùng nâng đở
Tình đó, nghĩa đây thật tuyệt vời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Dec 23, 2012 7:16 am

THỜI TIẾT ĐỔI THAY

Thời tiết năm nay mãi đổi thay
Sân nhà chưa sạch lá vàng bay
Lại nghe gió chuyển cành nghiêng ngã
Rồi thấy mưa buồn giọt cuốn xoay
Chắc hẳn đất trời đem giá buốt
Chờ khi sông nước dậy u hoài
Cõi trần đành phải lê thân xác
Cho đến khi khô lệ vắn dài

.....Nguyễn Gia Linh.....


THỞ VẮN THAN DÀI
(Họa loạn vận)

Lòng tôi cảm thấy quá ai hoài
Khi thấy lá vàng gió quyện bay
Trời đất bốn mùa còn chuyển động
Con người tư tưởng cũng vần xoay
Vào yêu nguyện ước tình chung thủy
Lúc ghét thề lòng sẽ đổi thay
Cuộc sống trần gian nhiều rắc rối
Hiểu đời chớ thở vắn than dài !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Dec 24, 2012 12:30 am

[You must be registered and logged in to see this image.]MỪNG TÂN GIA!

Mừng bác dựng xong được túp lều
Mới mà vững chãi chẳng nghiêng xiêu.
Thi nhân tìm đến lời bay bổng
Bạn hữu cùng vào bút viết lưu.
Của nả tuy rằng còn ít ỏi
Vốn riêng chưa phải có gì nhiều.
Nâng ly chúc dọn căn nhà mới
Chung một Nàng Thơ thật đáng yêu!

.....Lê Trường Hưởng.....


THI SĨ NGHÈO

Gió tốc bung phên sợ vãi lều
Nhà bằng tre trúc tất nhiên xiêu
Đâu ra của nả mà mơ Thuý
Mỗi cái cơ ngơi để bói Kiều
Rách mướp không dè còn phí tệ
Nghèo xơ đã thế lại ăn nhiều
Nàng xuân cạch mặt nào lai đáo
Bởi vậy già đầu chửa biết yêu

.....Thi sĩ Gàn.....


THẬT ĐÁNG YÊU

Trong cảnh đơn sơ một mái lều
Vách làm bằng lá cột chân xiêu
Nhà tranh nhưng bạn thường lui tới
Mái rạ lắm người khách vãng lưu
Sách báo, ảnh tranh thì có ít
Đường thi, lục bát chứa hơi nhiều
Sống nơi thôn dã đầy thơ mộng
Mộc mạc, quê mùa thật đáng yêu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Dec 24, 2012 8:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TỪ LY

Có biết lòng ta trĩu nặng sầu
Người thương lỗi hẹn tại vì đầu
Ai đi hớn hở cười lên mắt
Kẻ ở buồn tênh khóc gục đầu
Một tiếng từ ly ngàn giọt lệ
Đôi lời cách biệt cả dòng châu
Buồn rơi lất phất chiều đưa tiễn
Trách vội tình sao sớm nhạt màu .

.....CaiBang.....


CÁCH BIỆT

Lòng đây canh cánh nỗi ưu sầu
Em bỏ nơi nầy sẽ đến đâu ?
Kỷ niệm ngày xanh in tận dạ
Tình yêu tuổi trẻ nhớ trong đầu
Thương nhau chẳng phải vì vàng bạc
Kính mến không là bởi ngọc châu
Giã biệt tôi nghẹn ngào nhỏ lệ
Mong là duyên thắm khó phai màu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Dec 29, 2012 1:28 am

[You must be registered and logged in to see this image.]TRĂNG XƯA

Vàng ánh trăng xưa quyện gió vần
Mơ huyền lai dáng mộng tình nhân
Phất phơ cọng liễu lan lời dịu
Lác đác nhành sương vọng điệu ngân
Thấp thoáng hoa rơi duềnh mặt nước
Lao xao lá rụng cuốn lưng sân
Bạc bàng mơ tỉnh niềm đơn vắng
Xao xuyến mùa thương mộng giấc thần

.....HANSY.....


THẦN THƠ

Thơ Đường em mới tập gieo vần
Nào dám so bì với Vĩ nhân
Cũng giống tập đàn chưa thuộc nốt
Tựa như học hát chẳng thanh ngân
Định tìm Sư phụ nơi miền núi
Nào biết ông Thầy đợi trước sân
Cố gắng trau dồi tài thật giỏi
Mai sau chết sớm được phong thần

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Dec 29, 2012 10:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NỘI TƯỚNG

Món nào vợ nấu cũng đều ngon
Nhứt bánh phồng tôm ngậy béo giòn
Mắm lóc thơm lừng như má phấn
Canh bầu ngọt lịm tựa môi son
Ăn hoài thích lắm làn hơi nhẹ
Ngắm mãi thương hoài cái dáng thon
Nếp sống đồng quê tình gắn bó
Đi xa nhớ mãi chẳng lu mòn

.....Vancali.....


CHỜ ĐỢI

Bà xã món nào nấu cũng ngon
Phồng tôm, bánh tráng nướng thơm giòn
Hồi xưa tôi thích người đơn giản
Lúc đó em nào chuộng phấn son
Tướng tá hơi gầy thân ốm ốm
Dóc hình cao ráo dáng thon thon
Lần đầu coi mắt tôi yêu mến
Nên đợi ba năm dạ chẳng mòn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Dec 30, 2012 11:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐẦM SEN

Sen hồng nở rộ khắp bờ ao
Hứng giọt sương đêm rót mật vào
Cánh khẽ ru hồn chờ lão nguyệt
Hoa vờ tỉnh giấc đợi nàng sao
Trong bùn vẫn giữ lời thanh bạch
Dưới nước còn mang tiếng ngọt ngào
Vạn đóa xuân tình khoe dáng ngọc
Hương trần đượm sắc đẹp nhường bao

.....ChieuLinhAnh.....


HOA SEN LỄ PHẬT

Nhụy vàng bông trắng sống hồ ao
Hương tỏa mùi thơm thật ngạt ngào
Buổi sáng trải mình phơi nắng sớm
Đêm về ngước mặt ngắm trăng sao
Bùn sình vẫn giữ thân tươi tắn
Nước đọng mãi gìn cánh sạch trong
Mỗi tháng dâng Sen đi lễ Phật
Thiền môn mở rộng đón người vào

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jan 02, 2013 9:38 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


KHÓ PHAI

Tình đầu quả thật khó mờ phai
Cách biệt mười năm khắc khoải hoài
Chốn đó còn không câu nhớ ấy
Nơi này vẫn vẹn tiếng thương ai
Mây mong ngóng gió mây cô quạnh
Nắng đợi chờ mưa nắng lạc loài
Có phải đôi mình riêng chí tuyến
Nên đời hai đứa mãi chia hai.

.....LPT.....


CẶP BẦY TRÙNG

Đã biết duyên đầu khó thể phai
Trách chi lúc bạn chịu ưu hoài
Bởi vì trong dạ còn vương vấn
Và tại cõi lòng vẫn nhớ ai
Hoa lá héo tàn là vạn vật
Con người đau khổ vốn muôn loài
Thôi buồn khi chữ tình dang dở
Như cặp bầy trùng bị cắt hai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jan 04, 2013 4:25 am

[You must be registered and logged in to see this image.]NỖI NIỀM

Tôi mở lòng ra với núi sông
Bạn bè bằng hữu gánh tang bồng
Buôn Hồ lồng lộng cùng đồi gió
Phú Quốc cuống cuồng với biển giông
Từng chén rượu niềm đau chất ngất
Mỗi chung trà nỗi nhớ mênh mông
Gió mang tâm sự về nơi ấy
Trang trải một lần có được không…?

.....ĐĂNG PHƯƠNG.....


BIẾT HAY KHÔNG ?

Bao người chiến đấu giữ non sông
Yêu nước, thương dân chẳng bột bồng
Hải đảo kiên trì cùng nắng gió
Biển Đông vững dạ với mưa giông
Dù là đời sống nhiều buồn tẻ
Dẫu cảnh biển trời quá quạnh mông
Nếm trải bao lầm than khổ cực
Hỡi người hậu tuyến biết hay không ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Hiền Hòa on Fri Jan 04, 2013 5:04 pm

Khâm phục LEHONG luận biển sông
Kèm thêm lý tưởng trải non bồng
Khéo tô khí phách người yêu nước
Giỏi điểm chơn hình bậc lướt giông
Nhưng thật sơn hà còn trắc trở
Nói cùng xã tắc vẫn hiu mông
Bao giờ trừ được phường tham nhũng
Lãnh đạo thấy tiền biết nói: KHÔNG?

4.1.2013
Hiền Hòa

---------

Lần đầu ghé thăm có bài thơ mọn, mong được giao lưu. Xin đừng chê trách.

Chúc anh/chị LEPHONG an lành

Hiền Hòa

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 04/01/2013

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jan 06, 2013 2:53 am

[You must be registered and logged in to see this image.]NỖI ĐAU LÁ RỤNG !

Vẫn biết chỉ là những mộng mơ
Mà sao cứ mãi mong manh chờ
Còn lưu chữ ái trong tâm khảm
Để viết lời tình trên nhạc thơ
Giọt rượu tràn ly còn sóng sánh
Phận người ở đậu mãi bơ vơ
Trời thu cứ để mang niềm nhớ
Lá rụng càng đau nỗi mịt mờ .

.....Tpham.....


ĐỜI KHÔNG LÀ MƠ

Đời người ai chẳng mộng và mơ
Hi vọng, niềm tin để đợi chờ
Nhạc sĩ trải lòng lên nốt nhạc
Thi nhận nặn óc viết tình thơ
Có người khuyên bảo lời thành thật
Có kẻ phê bình ý bá vơ
Sự việc xãy ra thường trái ngược
Nên bao ước vọng đã xa mờ

.....LEHONG.....


( Cảm ơn bạn Hiền Hoà đã ghé thăm trang thơ Lê Hồng với một bài hoạ rất hay . Mong sẽ có thời gian rảnh giao lưu cùng bạn)

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Hiền Hòa on Sun Jan 06, 2013 1:32 pm

ĐỜI LÀ GIẤC MƠ

Nhìn lại cuộc đời giống giấc mơ
Sanh sanh tử tử đợi và chờ
Lợi quyền há biết tình cùng lý
Cơm áo nào phân thật với thơ
Có bạc dầu đần người cũng trọng
Không tiền trí thức khách cho vơ
Ngẫm cười kiếp sống phù du nở
Được mất hơn thua vốn ảo mờ !

6.1.2013
Hiền Hòa

------------

Cảm ơn bạn LEHONG đã góp ý kiến cho Hiền Hòa. Mong được cùng LEHONG trao đổi giao lưu nhiều hơn.
Kính chúc sức khỏe và lời chào thân ái.


Hiền Hòa

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 04/01/2013

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jan 07, 2013 11:46 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
TÌNH LẬN ĐẬN

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

.....Thanh Huy.....


EM NHƯ CHIM SÁO

Chẳng hiểu vì sao ở lại đây
Khi mà đau khổ đã dâng đấy
Bởi mê bóng sắc nên đeo đuổi
Vướng phải chữ tình để đắm say
Mong ước làm quen cô gái ấy
Mộng mơ hôn lấy mắt môi nầy
Nhưng nàng như Sáo khi rời tổ
Biển rộng, sông dài cất cánh bay

.....LEHONG.....


( Bạn Hiền Hoà mến,

Vì không có thời gian rảnh vì bận việc nhà nên Hổm rày Lê Hồng chỉ đăng những bài thơ lưu trử . Hi vọng sau nầy có thời gian sẽ vào xướng hoạ cùng bạn

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jan 09, 2013 1:23 am

[You must be registered and logged in to see this image.]TRONG NỖI NGẬM NGÙI

Còn gánh trên vai nỗi ngậm ngùi
Trả đời người đó mấy ngày vui
Chim trời vỗ cánh bay rong ruổi
Sỏi đá trơ gan mặc dập vùi
Mà kiếp đi qua đâu đã trọn
Dẫu đời thêm nữa cũng xin lui
Ta về trong cõi thiên thu đó
Cay đắng là không ….Chẳng ngọt bùi..!

.....Tpham.....


NGHĨ VỀ HẬU VẬN

Đôi khi lòng cảm thấy bùi ngùi
Cuộc sống con người lắm khổ, vui
Có những tuổi tên còn sống mãi
Bao nhiêu danh ẩn bị chôn vùi
Tiền tài, sự nghiệp khi tàn rụi
Danh vọng , chức quyền phải rút lui
Vua chúa, thứ dân đều cũng chết
Nghĩ về hậu vận quá bùi ngùi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jan 11, 2013 5:31 am

[You must be registered and logged in to see this image.]ĐÁNH

Đảng nó đảng ta giao kết lời
Láng giềng kề cận nhịn còn hơi
"Hở môi răng lạnh"dồn tới tấp
"Máu chảy lòng đau" đến liên hồi
Ăn cướp la làng là tụi nó
Thiệt thòi lặng tiếng chính bầy tôi
Trời ơi khổ quá trồi cơn tức
Có chết cũng vinh quyết đánh thôi.

.....QUÁ NHỎ.....


MẤT NƯỚC THÔI

Giao kết nhưng rồi chẳng giữ lời
Song phương đàm phán chỉ mòn hơi
Biển Đông Tàu đến lăm le chiếm
Hải đảo Khựa vô chẳng khứ hồi
Tội nghiệp cho ngư dân đánh cá
Thảm thương vì Lãnh đạo dân tôi
Bất tài vô dụng còn nhu nhược
Hèn yếu vâng lời mất nước thôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jan 12, 2013 11:53 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
MỘT THOÁNG THU SẦU

Thấy gió thu về một sớm qua
Giật mình mới biết hạ dần xa
Cây bàng trước ngõ rơi đầy lá
Nhánh phượng ven đường nhuộm thắm hoa
Mấy thoáng dư âm còn vọng mãi
Bao chiều kỷ niệm vẫn vang xa
Mà hình bóng ấy mờ nhân ảnh
Tựa mối tình si hóa nhạt nhòa.

.....LPT CHƯA PHAI.....


Đôi mình lận đận mấy năm qua
Tưởng đã cận kề hóa lại xa
Hi vọng khi mầm đang nẩy mộng
Dở dang lúc nụ sắp đơm hoa
Thế là hai đứa đành từ biệt
Bởi vậy tôi em phải cách xa
Thu ấy tiễn người sầu tủi phận
Trong tim hình bóng cũ chưa nhòa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jan 18, 2013 9:38 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]NÓI HAY

Đối thoại làm chi chỉ phí lời
Mất công bỏ việc tổn hao hơi
Lưỡi bò tổ nó le lần tới
Đầu khỉ cha mày rớt đến hồi
Trung Cộng tập khoe quân lính chúng
Việt Nam đoàn kết ý dân tôi
Phen này quyết chí không khoan nhượng
Hợp lực đồng tâm phải đánh thôi.

......Quá Nhỏ.....


KHÔNG CHO CHÚNG ....

Song phương đối thoại đúng hao lời
Đàm phán, họp bàn chỉ tốn hơi
Bè bạn môi, răng như mật ngọt
Láng giềng tay cẳng khiến bồi hồi
Chừng như thắm thiết tình đồng chí
Nhưng lại đối đầu địch với tôi
Trót đã hơn ngàn năm bị trị
Lần nầy không để chúng lôi thôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jan 21, 2013 10:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]PHƠI TÌNH

Góp nhặt yêu thương giữa đất trời
Ta buồn nên lấy để mà phơi
Khi đời tặng mối duyên chưa thắm
Lúc phận thu bầu nghĩa đã vơi
Ngỡ nợ ba sinh hồn nắm chặt
Sao tình một kiếp dạ buông lơi
Đong đưa giấc mộng bao năm nữa
Mới thấy con tim khúc khích cười.

.....pt.....


KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI

Mưa rơi rỉ rả mấy ngày trời
Quần áo giặt rồi chẳng thể phơi
Mặt đất khô cằn nay ẩm ướt
Dòng sông đang cạn bỗng đầy vơi
Cành hoa trước ngõ thân quằn quại
Cây liễu sau hè ngọn lã lơi
Trận bão kéo dài chưa dứt hẳn
Người dân có kẻ khóc người cười

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jan 25, 2013 4:41 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


PHƠI TÌNH

Góp nhặt yêu thương giữa đất trời
Ta buồn nên lấy để mà phơi
Khi đời tặng mối duyên chưa thắm
Lúc phận thu bầu nghĩa đã vơi
Ngỡ nợ ba sinh hồn nắm chặt
Sao tình một kiếp dạ buông lơi
Đong đưa giấc mộng bao năm nữa
Mới thấy con tim khúc khích cười.

.....pt.....


KẺ KHÓC NGƯỜI CƯỜI

Mưa rơi rỉ rả mấy ngày trời
Quần áo giặt rồi chẳng thể phơi
Mặt đất khô cằn nay ẩm ướt
Dòng sông đang cạn bỗng đầy vơi
Cành hoa trước ngõ thân quằn quại
Cây liễu sau hè ngọn lã lơi
Trận bão kéo dài chưa dứt hẳn
Người dân có kẻ khóc người cười

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jan 26, 2013 1:43 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Gió thoảng bên hồ bóng dáng ai?
Cây rung phơ phất nghĩ hình ai?
Khu vườn xanh biếc nhìn hoa bướm
Khóm liễu dịu dàng tưởng tóc ai
Mây phủ đìu hiu đầy khổ ải
Mưa giăng ảm đạm luống sầu ai
Nhưng còn tin tưởng ngày mai sáng C
ùng bạn thi đàn, biết tặng ai!

.....Nguyễn Gia Linh.....


KHÓC VÌ AI ?

Tuy xa mà dạ vẫn thương ai
Xuất giá em về sống với ai ?
Vắng bậu tâm hồn tôi áo não
Nhớ người lòng tớ thấy bi ai
Hôn nhân trắc trở Ba ngăn cấm
Duyên nợ lỡ làng bởi tại ai ?
Sáng sớm đưa nàng lên kiệu cưới
Đau buồn tiễn biệt khóc vì ai ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jan 28, 2013 6:35 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


NÓI HAY

Năm phân lưỡi uốn khéo buông lời
Bụng dạ lòng người chứa đầy hơi
Trí chất nhiều tầng mê vĩnh cửu
Tâm chồng lắm lớp chuộng luân hồi
Vùi che tự tánh tôn vinh giã
Sắp đặt cao siêu ái mộ tôi
Tạo ác không ngừng hay lý sự
Vổ tay lỗi nhịp chỉ nhiêu thôi.

.....QN.....


HỌP BÀN GIẢI QUYẾT

Uốn lưởi, cong môi thốt mấy lời
Nghe hay khoan khoái bụng xì hơi
Biển Đông giặc chiếm chày năm tháng
Hải đảo ta thu lại mấy hồi !
Trung Cộng khoe khoang tài sản chúng
Việt Nam tuyên bố đất dân tôi
Song phương đối thoại chừng vô bổ
Đa quốc họp bàn giải quyết thôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jan 29, 2013 12:18 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

BẾN TƯƠNG TƯ

Thuyền về chốn ấy với người ta
Bỏ bến cô liêu dưới nguyệt tà
Dẫu kẻ tình si lòng mãi nhớ
Mà người năm cũ bóng hoài xa
Xuân đi mấy bận rồi thu tới
Phượng nở bao mùa lại tuyết sa
Để khối tương tư tràn mắt đợi
Cho sầu ngập ngưỡng một hồn hoa.

.....LPT.....


MỘT KIẾP HOA

Bến cũ giờ nầy chỉ có ta
Cô đơn ngồi ngắm ánh trăng tà
Bên tôi giờ chẳng ai quen thuộc
Người đó cạnh chồng kẻ lạ xa
Chốn ấy trời vào đông tuyết phủ
Nơi nầy đến hạ giọt mưa sa
Em đang hạnh phúc trong hoan lạc
Hay tủi phận mình một kiếp hoa ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jan 29, 2013 9:34 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


XE HƠI

Bốn bánh, bơm dầu hoặc đổ xăng
Căn đường, định hướng bởi vô lăng.
Côn ga chỉ đạo tua ly hợp,
Số thắng điều hành tốc giảm tăng.
Tiếp cận nơi rừng xanh, núi đỏ,
Tung hoành chốn phố thị, đồng bằng.
Giao thông, vận tải thì ngôi vị
Nhất của xe hơi khó nhập nhằng.

.....TK.....


TỐT SỐ

Chạy bộ, đi chơi khỏi tốn xăng
Vợ nhà định hướng giữ vô lăng
Hằng năm chi phí em lo liệu
Mỗi tháng tiêu xài giảm chẳng tăng
Tính toán cho thêm hay bớt lại
Suy tư chia cộng để cân bằng
Con ngoan, hiếu học, bà nhà giỏi
Tốt số nên tôi khỏi nhọc nhằn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 4 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jan 31, 2013 5:44 am

[You must be registered and logged in to see this image.]VUI XƯỚNG HỌA

Thơ thẩn cốt là xướng họa chơi
Thành ra bạn hữu chớ chê cười
Vài vần trao lại mơ nồng dạ
Chút tứ gởi qua mộng ngút khơi
Thương thú văn chương nhung gấm tuyệt
Yêu nòi thi phú ngọc châu ngời
Ước mong tao nhã nguồn thi hứng
Lưu niệm giữa đời sáng khắp nơi

.....HANSY.....


HÃY GHÉ VÀO CHƠI

Đi ngang bạn hãy ghé vào chơi
Thơ viết không hay chớ nhạo cười
Lắm lúc vần sai còn trật luật
Đôi khi ý nghĩa vượt ra khơi
Tôi nào mơ mộng thành người giỏi
Cũng chẳng ước ao kẻ sáng ngời
Xướng họa xem như là giải trí
Đâu cần nổi tiếng khắp nơi nơi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết