Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Trang 5 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next

Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Feb 01, 2013 4:23 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


THỜI THƯƠNG

Áo Việt, quần Nga, mũ mão Tàu
Bồ Ngô, vợ Sở, bạn bè Âu.
Cha vơ, chú váo nuôi dùng tạm,
Mẹ chạ, con chung giấu để lâu.
Cũ, mới đun nồi cơm xã hội,
Đông, tây nấu món cháo toàn cầu.
Sinh ra được mất chăng hay chớ
Lấy cớ cho ruồi đậu, kiến bâu.

.....TK.....


LŨ QUẠ BÂU

Kết Mỹ, thân Nga, đuổi bọn Tàu
Đừng chơi Trung Cộng, ghé Tây Âu
Chiến tranh nhờ giúp thì chơi tạm
Yên giặc lấn quyền chớ để lâu
Thỏa thuận song phương thua nước lớn
Hòa đàm đủ bạn mới toàn cầu
Biển đông khoáng sản thêm tôm cá
Hám lợi tham quyền lũ Quạ bâu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 02, 2013 1:18 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐƯỜNG HOA PHƯƠNG TÌM

Hè đã đến rồi anh có hay
Đường hoa phượng tím rụng bên này
nghe trong gió thoảng khơi sầu nhớ
Nhặt chiếc lá rời gợi tiếc thay
Tóc thả bờ vai tà áo mỏng
Tay nghiêng vành nón thắt quai ngay
Hạ về lòng thấy bâng khuâng nỗi…
Một thoáng tương tư vướng mộng đầy

.....MT.....


NGÀY BÃI TRƯỜNG

Ve sầu trổi khúc giọng nghe hay
Phượng tím nở hoa đúng hạ này
Lớp học thiếu thầy lòng gợi nhớ
Sân trường vắng bạn dạ thương thay
Tan hồi trống học giành chen lấn
Đến lễ chào cờ đứng thẳng ngay
Mừng buổi liên hoan vào cuối khóa
Chia tay với ước vọng dâng đầy

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 04, 2013 9:05 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BÚN CHÁO CHIM ĐÂY

Sáng nay làm thịt bốn con chim
Từng sợi lông tơ vạch mắt tìm
Trụn nước đảo xoong khe khẽ động
Lẹ tay bỏ thịt nhẹ nhàng im
Nấu thêm cơm trắng môi anh xệ
Ngậm ít bún non cái miệng chìm
Ngoảnh mặt Lão Còm thì tiếp khách
Cụ Phương múc trọn bốn buồng tim

.....Nguyễn Chí Hiệp.....


TÌM MỒI NHẬU

Thiếu mồi nhậu nhẹt phải săn chim
Bốn hướng trời mây khó thể tìm
Vạch lá xem chừng như bất động
Vô hang coi bộ tựa nằm im
Bắn rơi xuống nước e là chết
Bị rớt dòng sông chắc sẽ chìm
Bỗng chợt con Mèo vồ bắt chuột
Giật mình đánh thót cả con tim

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 04, 2013 9:36 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


GIỖ NỘI NĂM NAY CHÁU CHẲNG VỀ

Giỗ nội năm nay cháu chẳng về
Vì rằng cách biệt với trời quê
Còng lưng nặng trí bao lo lắng
Trĩu dạ quằn vai những bộn bề
Nhớ lúc bà còn vui rộn rã
Buồn khi bà mất lệ lê thê
Nơi này cúi lạy người tha thứ
Giỗ nội năm nay cháu chẳng về.

.....LPT.....


CHẮC KHÔNG VỀ

Giỗ Nội hằng năm cháu vẫn về
Lần nầy bởi sống cảnh xa quê
Đa đoan cộng việc lu bù bận
Nhiều sự kinh doanh rộn tứ bề
Các bác, chú cô tề tựu đủ
Cháu con Nội, ngoại cả phu thê
Nhớ ngày cúng kỵ nhưng đành chịu
Giỗ Nội năm nay chắc khó về

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Feb 06, 2013 2:17 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ NỘI

Cảnh vẫn còn đây người khuất đâu
Về thăm thương nhớ dạ rưng sầu.
Quê nghèo khắc khoải lòng chua xót;
Đất tổ bùi ngùi dạ quặn đau.
Nấm mộ hoang liêu cây héo rũ
Bãi gò hiu quạnh cỏ phai màu
Âm dương cách biệt chiều nhang khói
Đã thấy nhòa mi nặng giọt châu.

.....Nguyên Anh.....


Giờ nầy bà Nội ở nơi đâu ?
Thương nhớ nào nguôi rớt lệ sầu
Người mất gia đình tim quặn thắt
Bà đi con cháu xót lòng đau
Tuổi già chẳng khác cây cằn cỗi
Niên lão giống như lá úa màu
Nhớ thuở sinh thời vì lũ cháu
Đòn roi ba đánh, Nội tuôn châu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 07, 2013 2:15 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÀNH LỠ

Đời đã an bày chẳng nợ duyên
Thì đành lỡ vậy,giấc đào nguyên
Trời nam kẻ ở ôm mơ mộng
Đất bắc người đi thỏa ước nguyền
Nhớ lắm bờ môi xinh diệu ảo
Thương sao ánh mắt đẹp hư huyền
Nhưng còn đâu nữa tình yêu ấy?
Đời đã an bày chẳng nợ duyên.

.....LPT.....


DÙ RẰNG

Dù rằng hai đứa chẳng nên duyên
Tình cảm dành cho mãi vẹn nguyên
Trước Miễu đồng tâm cùng ước nguyện
Thiền môn chung dạ khấn lời nguyền
Nhưng mà Trời Phật không minh chứng
Hay bởi do ta mộng hão huyền ?
Nguyện sẽ chờ nhau muôn vạn kiếp
Dù rằng hai đứa chẳng nên duyên

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 07, 2013 9:30 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THÀNH NHÀ HỒ

Rêu phủ xanh rì trải tiếp niên
Thành xưa dấu cũ vẻ thêm bền
Lắm đường vòm cuốn còn lưu vẹn
Bao lớp đá chồng vẫn đứng nguyên
Sáu thế kỷ trôi trang sử đượm
Một vương triều hiện đấng nhân hiền
Thăng trầm dâu bể hằn sâu nét
Rêu phủ xanh rì trải tiếp niên

.....Trương Nữ Hương Thủy.....


THÀNH TÂY ĐÔ

Tây Đô sừng sững dạn dày niên
Cốt cách dân Nam khí tiết bền
Uốn lượn thành xây chưa xuống sắc
Quanh co lũy đắp dáng còn nguyên
Triều Hồ khắc dấu anh hùng kiệt
Hậu thế lưu danh cái thế hiền
Đại cuộc dỡ dang đầu gối hận
Tây Đô sừng sững dạn dày niên

.....GIANG THANH HÀ.....


TỰ HÀO

Thành xưa, tích cũ mấy trăm niên
Vách đá, tường rêu vẫn chặt bền
Ba tháng xây xong không vết hở
Ngàn năm lưu lại mãi còn nguyên
Thành Hồ tạo dựng nhờ Vua giỏi
Lủy thép xây nên bởi Tớ hiền
Con cháu Lạc Hồng thêm hãnh diện
Tự hào vì kiến trúc đa niên

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Feb 08, 2013 9:47 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SẦU TƯƠNG TƯ 13

Một mình lặng lẽ,một mình ta
Ngồi ngắm trời đêm dưới nguyệt tà
Rượu...đắng lòng,không sao uống cạn
Thơ...sầu dạ,chẳng thể làm ra
Trời nam đất bất buồn hiu hắt
Kẻ ở người đi lệ xót xa
Hẹn ước chưa tròn nên cứ mãi
Tương tư mấy chốc lại thêm già.

.....LPT.....


NGỠ ĐÃ GIÀ

Thơ thẩn một mình chỉ có ta
Ngồi buồn nhìn ngắm ánh trăng tà
Công viên hẹn ước em chưa đến
Góc phố ngồi chờ bạn chẳng ra
Nhà của ai kia kề cận điểm
Chổ tôi mới thật sự ở xa
Trông hoài đợi mãi mà không thấy
Tuyết trắng lấp râu ngỡ đã già

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 09, 2013 11:22 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ...

Chiều nay vắng Bé biết làm sao ?
Muốn bóc I-phone gọi vẫy chào,
Những lúc đêm buồn nghe...thắt ruột,
Đôi khi phố vắng thấy lòng đau !
Thương người cách biệt, thương sao nõi ?
Nhớ kẻ xa xôi, nhớ hết mau !
Muốn hỏi vài câu...cho chắc nhé : (Make sure...?)
Không Anh ! Bé có nhớ chàng nào ..??? .. _Nice Day everyone,

.....TheMMT.....


PHẢI EM SI MÊ ?

Em đã đi rồi thật thế sao ?
Không lời từ giả chẳng câu chào
Người đi để lại bao thương cảm
Kẻ ở nhận về những đớn đau
Thành phồ đông vui rồi sẽ nhớ
Làng quê buồn vắng ắt quên mau
Thật ra hòan cảnh nghèo nàng phải ....
Hay tại si mê trúng gã nào ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Feb 10, 2013 10:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HẠ

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Kẻ bận riêng tư kẻ vắng hoài
Theo bóng ảo lòng ôm phận mỏi
Xây cầu mới nhịp nối tình phai
Tình dệt sao trăng tình khuất mãi
Mộng xây duyên nợ mộng tan dài
Hạ ơi sao tạo đời ngang trái
Để nhớ đêm ngày đến đậm dai

.....Thanh Huy.....


CHẲNG DẺO DAI

Vất vã đi tìm chẳng có ai
Tri âm, tri kỷ tỏ ưu hoài
Mấy năm hương lửa tình mờ nhạt
Bao tháng cận kề nghĩa nhạt phai
Những tưởng chữ tình bền vững mãi
Ngờ đâu duyên phận chẳng lâu dài
Bởi do sức khỏe hơi tồi tệ
Cái việc gối chăn khó dẻo dai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 11, 2013 9:51 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VỌNG QUÊ

Lập nghiệp bao năm giữa thủ đô
Vẫn nghe tim vẳng giọng lơ hò
Sương giăng cuối xóm mùa thu đến
Nắng loáng mặt sông buổi hạ sơ
Đồng lúa trải dài thơm ngút mắt
Hàng cau soi bóng mộng ven hồ
Nhiều đêm mơ mãi về quê mẹ
Thao thức dậy tình ngát đượm thơ

.....HANSY.....


NÊN THƠ

Bao năm đến sống chốn thành đô
Vẫn nhớ sáu câu lẫn giọng hò
Tiếng hát thanh tao thời mới gặp
Câu ca truyền cảm thuở ban sơ
Anh ngồi ngoắt ngóeo trên cành ổi
Em đứng đong đưa ở cạnh hồ
Hai đứa trao duyên cười mắt liếc
Người vui cảnh cũng thấy nên thơ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Feb 12, 2013 11:20 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TỰ GIỚI THIỆU

Cuộc sống an nhiên miệt núi ngàn
Trâm cài lược giắt mẹ cha ban
Đàn ngân mấy khúc chào hoa nở
Bút vẫy vài câu giã nguyệt tàn
Cực khổ trời dành không oán trách
Nghèo hèn số định chẳng than van
Rau rừng cá suối ngày hai bữa
Tri túc, lòng vui với cảnh nhàn !

.....Ng,Ánh.....


SỐNG AN NHÀN
Tu tiên ta đến đỉnh non ngàn
Mong được Phật trời hậu hỉ ban
Trót dại nên đời con lận đận
Sai lầm hương sắc tựa hoa tàn
Dù nay dưa muối không phiền trách
Hiện hữu cơm rau chẳng oán than
Lòng Phật từ bi giùm giải thoát
Hồng trần chớ lụy sống an nhàn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Feb 13, 2013 10:25 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NGẪM

Đời người mấy thuở đẹp như hoa
Lúc có khi không để gọi là....
Sinh tử,mất còn...suy tại số
Buồn vui,sướng khổ...ngẫm do ta
Tâm đồng trí tịnh tâm vô loạn
Dạ thẳng lòng ngay dạ bất tà
Nghĩ lại trần ai qua lắm bận
Đời người mấy thuở đẹp như hoa.

.....LPT.....


NHƯ ĐỜI HOA

Thân gái khác nào một cánh hoa
Cuộc đời hèn mọn chỉ mong là...
Thương yêu chăm sóc do nơi bạn
Tốt lá xanh cành bởi tại ta
Mong gặp được người lòng ý tốt
Tránh sao khỏi đụng kẻ dâm tà
Thôi thì phó mặc cho duyên số
Thân gái khác nào một cánh hoa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 16, 2013 1:03 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


SẦU TƯƠNG TƯ 11

Thân nghèo kiếp số lại lông bông
Nên gánh tương tư cũng nặng lòng
Mấy bận thề nguyền tâm héo rũ
Bao lần hẹn ước lệ sầu đong
Tình đi lại đến,như mưa hạ
Mộng thắm rồi tàn,tợ gió đông
Hạnh ngộ,chia ly...nào hẹn trước
Cho người cách biệt mỏi mòn trông.

.....LPT.....


CHẲNG DÁM

Phận gái khác nào một đóa bông
Héo rồi tươi lại chớ đau lòng
Em nào có bận tâm toan tính
Miễn bạn đừng lo lắng đếm đong
Lắm lúc vươn mình chào nắng hạ
Đôi lần khép nép dưới trời đông
Một lần gặp gỡ rồi thân thiết
Ước hẹn tao phùng : chẳng dám trông

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 16, 2013 11:44 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]MODEL

Model Em mang contact mắt trong veo
Chợt thoáng nhìn vào đã thấy teo
Mới bước ra đường xe vọt lẹ
Vừa đi đến lộ máy dông vèo
Quần sao dưới rốn nhìn không khá
Áo lại ngang lưng thấy bộ nghèo
Muốn hỏi đôi câu mà thấy ngại
Vì tui đã biết phận mình bèo !

.....CaiBang.....


Cái bang, khỏi nói cũng biết bèo,
Múa gậy vườn hoang, thích nói leo!
Mo-del, mốt mới xì tin đẹp,
Áo vải quân nâu để dân nghèo.
Thịt da trắng đẹp, sao lại giấu,
Mặt lọ đen thui giống Chí Phèo.
Thấy người ta đẹp, thèm muốn chết,
Phình chương bụng Cóc thật chán phèo !

.....Chí Mén.....


CHÁN PHÈO

Bạn xướng vần EO thật khó theo
Bây giờ đành nói chuyện tầm phèo
Vợ tôi mỗi tháng đi dao kéo
Còn tớ hằng năm chạy bán heo
Tình thật tánh chồng hay kẹo kéo
Lý ngay ý vợ tựa hồ keo
Cô em dỗ ngọt lời khôn khéo
Nghe riết đã quen thấy chán phèo

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Feb 17, 2013 12:14 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


BÃI BIỂN CHIỀU MƯA

Sầm Sơn tôi đến bữa chiều mưa
Bãi biển buồn như cảnh chợ trưa
Bì bạch mấy bà vờn mép nước
Thập thò cả lũ ngóng song thưa
Bầu trời vần vũ mây đen kịt
Mặt nước ầm ào sóng trắng phơ
Ấm ức thôi đành chơi kiểu khác
Tập bơi trên đệm cũng nên thơ !

.....Hồ Văn Thiện.....


NGHỈ MÁT GẶP MƯA

Nghỉ mát mà liên tục có mưa
Biển dài hiu quạnh sớm cùng trưa
Nhóm già ngơ ngẩn trông bờ vắng
Tốp trẻ mơ màng ngắm bãi thưa
Phủ kín bầu trời mây xám ngắt
Ào ào con sóng trắng phơ phơ
Ngồi nhà tức cảnh sinh tình…viết
Bỗng nảy luôn ra một tứ thơ !

.....Lê Trường Hưởng.....


NẨY Ý THƠ

Tôi đến Sầm Sơn một sáng mưa
Chờ trời dứt hột quá cơm trưa
Nhìn kìa tắm biển còn vài mụ
Ngó đó dạo chơi khách vắng thưa
Bao phủ bầu trời mây xám xịt
Nhấp nhô sóng nước bạc như phơ
Thôi đành uống nước ngồi ngơi nghỉ
Bất chợt trong lòng nẩy ý thơ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 18, 2013 7:58 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


[size=]18SẦU TƯƠNG TƯ 10 [/size]

Người hởi! bây giờ có biết không ?
Từ ngày em vội bước sang sông
Thuyền xa bến đợi không nề sức
Lối cũ tôi chờ chẳng quản công
Mấy độ xuân tàn rồi đến hạ
Bao mùa thu hết lại sang đông
Mà tình yêu ấy nào phai nhạt
Để gánh tương tư nặng trĩu lòng.

.....LPT.....


ĐÒ ĐÃ QUA SÔNG

Em ơi anh nát dạ tan lòng
Đeo đuổi bao ngày cố gắng công
Mấy lúc nắng thiêu vào nắng hạ
Bao lần lạnh cóng dưới trời đông
Muốn nghe em nói xem như được
Muốn thấy nàng cười cũng lại không
Chỉ tội cho tôi hoài phí sức
Khi mà đò nọ đã qua sông

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Feb 19, 2013 11:12 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


KHÓ SỐNG

Trần hoàn rộng lớn, khó tìm cơm
Ba bữa lo xong, lưng đã khòm
Ái tử dị bào nằm, ngó, gọi
Song thân lao khổ khóc, trông, dòm
Họ hàng ly tán nào ai đỡ ?
Sự nghiệp hưng long mấy kẻ nom?
Kiếp sát-Thiên Hình nay hội họp
Kiếm kề cổ ngựa mắt giương gờm

......pd ......


CẢNH NGHÈO

Mệt mỏi hằng ngày kiếm miếng cơm
Năm mươi đã mệt mỏi, lưng khòm
Cảnh nhà nghèo khó không ai đến
Cửa nẻo trống trơn trộm chẳng dòm
Phụ mẫu cô đơn đành bỏ mặc
Con khờ một lũ thiếu chăm nom
Cuộc đời lận đận lao đao mãi
Bệnh hoạn bủa quanh thật đáng gờm !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Feb 20, 2013 9:16 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÊM NAY

Đêm nay lễ lớn đó vui không
Ai đón nàng thơ dạo phố hồng
Thả nhạc ru hồn ươm lối mộng
Làm thơ gợi cảm gói tình nồng
Thương người ở lại đời giao động
Tội kẻ ra đi dạ ngóng trông
Anh mãi chờ em hòa nhịp sống
Gặp nhau tay bắt xẻ chia lòng

.....Thanh Huy.....
(July/4/12)

CÓ THÍCH KHÔNG ?
(Họa đảo vận)

Muôn triệu người dân nô nức lòng
Ra ngoài bãi biển để chờ trong
Pháo hoa sẽ thắp con nôn nóng
Chai rượu sắp khui bố ấm lòng
Độc lập Hoa kỳ trao nhẫn cưới
Ngày sanh nước Mỹ tặng hoa hồng
Vu quy, quốc lễ cùng thời điểm
Hỏi thật lòng em có thích không ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 21, 2013 10:50 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SẦU TƯƠNG TƯ 8

Ôi! nhớ làm sao những tháng ngày
Bên chiều nhạt nắng lá vàng bay
Tình yêu em muốn luôn hoa mỹ
Hạnh phúc tôi mơ mãi thắm đầy
Rồi kẻ lên đường xây mộng đẹp
Còn người ở lại ấp duyên say
Bao thu cách biệt sầu ôm trọn
Để dạ tương tư dạ héo gầy.

.....LPT.....


TƯƠNG TƯ

Tôi buồn ngồi nhớ lại từ ngày
Độc hành, đơn lẻ cánh Nhạn bay
Để lại cho em bao sầu nhớ
Trót mang vào tớ khổ đong đầy
Hồi xưa vì lỡ tình vương vấn
Thuở đó bởi lòng đã đắm say
Chẳng biết mai nầy duyên trắc trở
Tương tư nên thể xác hao gầy

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Feb 22, 2013 9:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


PHẢN ẢNH

Bỗng thấy đau buồn cái tấm thân
Sau lưng thiên hạ giống tên bần
Đôi khi chửi đổng cùng loài chó
Những lúc dèm pha với dã nhân
Thoã chí anh hùng thơm quá mốc
Vui lòng cái miệng thúi hơn phân
Về nhà cởi áo nhìn da thịt
Chỉ muốn kêu trời ghẻ bám chân

.....Cá Mặn.....


TRẠI TẾ BẦN

Thương thay cái số phải đơn thân
Được lớn lên trong trại Tế bần
Quản giáo chẳng cha nào tử tế
Giáo viên lại thiếu tấm lòng nhân
Hà hiếp đâu thấy người can thiệp
Áp bức nào ai đứng xử phân ?
Sống khổ thế nầy nhưng phải ráng
Đòn roi, đấm đá cố gồng thân

.....LEHONG....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 23, 2013 9:50 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH MẸ

Tình mẹ bao la tựa biển sâu
Mà con nào đã trả gì đâu
Nắng mưa lặn lội bươn khuya sớm
Chợ búa ngược xuôi chạy thấp cao
Bên ướt mẹ nằm đau nhục thể
Miếng ngon con hưởng đủ sắc màu
Công thành người vội quy tiên sớm
Để ở dương trần nhớ trước sau

.....HANSY.....


PHẬN LÀM CON

Sanh thành , dưỡng dục nghĩa thâm sâu
Ngày nay con đền trả đến đâu ?
Công Mẹ sánh bằng như biển rộng
Ơn cha xem nặng tựa non cao
Ba như ánh sáng vầng dương chiếu
Má tựa vầng mây sắc bảy màu
Chữ hiếu làm người luôn phải nhớ
Làm con phải trọn đạo mai sau

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 28, 2013 4:31 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


NGẠO

Thế sự buồn vui cũng đã nhiều
Con người muôn vẻ dở cùng siêu
Ai hay mà dạ luôn không thật
Ta vụng nhưng lòng mãi chẳng điêu
Mồm miệng ba hoa tâm rỗng tuếch
Học hành nhếch nhác trí hư chiêu
Ngẫm cười ba thứ lăng nhăng ấy
Vỏ vẻ đôi câu cũng lắm điều

.....HANSY.....


KHOÁC LÁC

Loại người tự phụ cũng hơi nhiều
Cứ ngỡ ta đây thật quá siêu
Giả dối bày trò không có thật
Gian manh đặt chuyện ý toa điêu **
Thật ra hắn chẳng người lương thiện
Mà đúng anh ta dụng kế chiêu
Đã biết đâu còn ai tín nhiệm
Mặc dù miệng lưởi khoác bao điều

.....LEHONG.....
(**Toa điêu= Điêu toa)

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 28, 2013 9:21 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SẦU TƯƠNG TƯ 5

Nặng gánh tương tư một khối sầu
Nhiều đêm thổn thức mắt quầng sâu
Cây buồn rụng lá cây khô nhánh
Nắng nhạt phai hương nắng úa màu
Mấy bận bên nhau thành nỗi nhớ
Một lần cách biệt hóa niềm đau
Tình ơi! sao nỡ đành chia biệt
Để mãi đời ta lạc mất nhau.

.....LPT.....


VĨNH VIỄN XA NHAU

Chàng ơi gắng gượng chớ thương sầu
Người chết đã nằm xuống huyệt sâu
Nghĩa vợ sắt son còn đậm nét
Tình chồng chung thuỷ khó phai màu
Dương gian kẻ ở lòng buồn nhớ
Âm cảnh người đi thoát nỗi đau
Nuốt lệ tiễn em về chín suối
Từ nay vĩnh viễn phải lìa nhau

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 01, 2013 9:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SẦU TƯƠNG TƯ 4

Thức trắng thâu canh dạ thẩn thờ
Thả hồn theo tiếng gió bâng quơ
Vầng trăng bóng đổ loang màu nhớ
Khúc nhạc dòng tương nhuộm sắc chờ
Chốn ấy thuyền đi xây bến mộng
Nơi này kẻ ở đắp duyên mơ
Tình không trọn vẹn mà sao cứ...
Gánh nặng tương tư chẳng bến bờ.

.....LPT.....


MAU THỨC GIẤC

Lòng tôi cảm thấy quá ơ thờ
Bởi chuyện tầm phào ý trớt quơ
Chẳng có tình thương đòi tớ đợi
Cũng không ân nghĩa buộc mình chờ
Phải chăng kẻ ấy đang nằm mộng
Hay bởi anh ta đã ngủ mơ ?
Người hỡi mau hoàn hồn thức giấc
Bằng không thuyền sẽ giạt xa bờ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 02, 2013 10:53 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


LÒNG MẸ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

.....Vancali....


THẬT ĐIỀU HAY

Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay
Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày
Thức trắng dưỡng nuôi thân héo rũ
Tàn đêm chăm sóc xác hao gầy
Vì con Người chẳng nề gian khổ
Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay
Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng
Vu lan báo hiếu thật điều hay

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Mar 03, 2013 11:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

NHỜ CẬY.

Viết được một bài thấy dạ vui
Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi
Mong rằng cô bác không quăng ném
Hy vọng anh em chẳng lấp vùi
Niêm luật vụng về dường đã đốt
Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui
Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy
Giúp đỡ vần từ chớ thối lui

.....Nguyên Hoang.....


RÚT LUI

Lòng buồn xướng họa để tìm vui
Tớ dở, người hay nghĩ ngậm ngùi
Văn viết tầm thường đâu có tiếng
Thơ làm quá tệ bị chôn vùi
Thu gom bản thảo rồi đem đốt
Nhặt hết thư từ để rịu thui
Bút mực không thèm dòm ngó đến
Thi đàn cho tớ được xin lui

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 04, 2013 8:48 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HAI MẶT

Tiền hỡi! làm điên đảo chúng ta!
Mua danh, mua phận lại mua nhà...
Trong vòng sấp ngửa liền trong ruột
Ngoài cuộc đua chen vẫn dính da
Bẫy sập môi cười sang chẳng đến
Gông cùm mắt dõi phú chưa qua
Trò đời cay đắng- quen như lạ!
Đau xót bạc rơi...rớt...úi chà.

.....N A.....


CHÀ ĐẠP

Có tiền lại hiếp đáp người ta
Chửi mắng, khinh khi họ một nhà
Mỹ viện chỉnh trang toàn bộ phận
Vẻ mày độn ngực lại căng da
Người thân năn nỉ không thèm đến
Bè bạn ỉ ôi cũng chẳng qua
Giàu có nhưng tham lam thủ đoạn
Gặp ai khốn khổ thẳng chân chà

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Mar 05, 2013 8:36 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRỞ MÀU ...

Chiều về Mây Tím cũng vừa tan
Nỗi nhớ người xưa động núi ngàn
Giọt lệ buồn rơi khi gẩy nhạc
Dòng châu tủi chảy lúc nghe đàn
Đêm tàn quạnh quẽ thương cành cúc
Tối muộn lạnh lùng tội nhánh lan
Vì trót vấn vương trong đáy dạ
Nên từng thanh thản trở màu gian

.....tonnuthihanh.....


DỐI GIAN

Đã biết tình mình sớm vỡ tan
Khi em ham thích bạc muôn ngàn
Còn tôi nhạc sĩ nghèo xơ xác
Chỉ sống an vui với tiếng đàn
Vẫn biết thân nầy như củi mục
Và nàng xinh đẹp tựa cành Lan
Thì đâu dám trách người vong phụ
Tội nghiệp yêu rồi bị dối gian

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 06, 2013 10:11 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MỘNG ƯỚC TÀN

Dù rằng biết rõ chỉ hoài công
Chẳng hiểu vì sao mãi nặng lòng
Mấy độ thu về trông lá đổ
Bao mùa hạ đến đếm sầu đong
Này đây nỗi nhớ chưa phai nhạt
Cùng đó niềm mơ vẫn chất chồng
Mà mộng ước nào như giọt nắng
Chiều về lặng lẽ rớt bên sông.

.....LPT.....


MUỐN NHẢY SÔNG

Tôi biết yêu nàng chỉ uổng công
Người ta phụ bạc khiến đau lòng
Chữ tình : Vàng bạc đem cân lượng
Cái nghĩa : đô tiền lại đếm đong
Bổn phận vợ hiền em trọn đạo ?
Anh tròn trách nhiệm xứng là chồng ?
Cả hai đều chẳng ai là tốt
Tủi phận hờn duyên muốn nhảy sông

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Mar 07, 2013 10:19 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VUI EM

Vui lên em cố giữ yên đời
Kỷ niệm ban đầu chớ để vơi
Tình đắp vun tình tươi đẹp mối
Mộng ôm ấp mộng vẹn tròn đôi
Nói câu thề thốt không lừa dối
Viết chữ yêu thương chẳng đổi dời
Sống tạo tương lai luôn nhớ cội
Xây nhà hạnh phúc hết buồn thôi

.....Thanh Huy.....


BUỒN CHÚT THÔI

Nào biết cô em quá lõi đời
Lừa tình khiến tớ phải chơi vơi
Đêm nằm mơ ước ngày hôn phối
Tối ngủ mộng về chuyện lứa đôi
Lòng thật tôi không hề muốn đổi
Giả tâm nàng tình chuyện thay dời
Thì ra Ả loại người gian dối
Không trách chỉ buồn chút vậy thôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 08, 2013 9:23 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CẢM NGHĨA CHÂN TÌNH

Chân tình Người đến thấy xôn xao
Chẳng biết phải thưa rõ thế nào
Đừng trách bạn thơ cho dạ tủi
Chớ buồn thi hữu để hồn chao
Tháng ngày thao thức vừa bay bổng
Giây phút bâng khuâng lại vút cao
Có lẽ niềm tin dâng ngập trí
Câu từ thoáng chốc ngỡ chiêm bao

.....tonnuthihanh.....


ANH TRẢ LẦN NẦY .....

Một tiếng Thank you dạ xuyến xao
Mình quen chẳng biết tự khi nào
Từ ngày anh hứa thôi ăn mặn
Vào lúc em nguyền sẽ ngã chao
Cảm thấy tâm hồn như nhẹ nhỏm
Hình như thân xác muốn bay cao
Ăn chay, dùng lạt tiền chi ít
Anh trả lần nầy, kế tớ bao

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 09, 2013 6:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NGẪM PHẬN MÌNH

Trông ai ngẫm lại xót cho mình
Một kẻ lỡ thời lại kém minh
Cái số không tròn duyên nhạt nhẽo
Cuộc đời chẳng vẹn mộng linh tinh
Bao lần thế sự tranh cùng hổ
Mấy bận văn chương luận với kình
Ngoặc nỗi trần ai nhiều bể khổ
Nên hoài lận đận kiếp nhân sinh.

.....LPT.....


MÃI LÀ HỌC TRÒ

Thầm nghĩ cho thân tủi phận mình
Trời sinh trí óc thiếu thông minh
Tay chân chậm chạp người lùn thấp
Tâm trí ngu đần mắt kém tinh
Bởi vậy tranh tài nào dám đấu
Thế nên thử sức sợ so kình
Thi hoài trượt mãi ôi ngao ngán
Đầu bạc,da nhăn vẫn học sinh

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Mar 10, 2013 11:08 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TỪ MẪU

Mấy chục năm rồi được biết anh
Tình yêu nghề nghiệp, vẫn trao dành
Qua bao khó nhọc, tâm luôn thiện
Trải mấy gian lao, ý vẫn thành
Tận tụy bên người khi sớm tối
Ân cần với bệnh lúc tàn canh
Gió sương nay đã phai màu tóc
Từ mẫu đây rồi, quả xứng danh

.....THIỆN MINH.....


CHÍNH LÀ ANH !

Lương y từ mẫu sáng ngời danh
Cấp cứu bệnh tình thức trắng canh
Chăm sóc kỷ càng là trách nhiệm
Toàn tâm nhiệt quyết đó lòng thành
Yêu thương nhân loại từ trong dạ
Mến chuộng con người bụng sẵn dành
Bác sĩ không nề công khó nhọc
Chẳng ai xa lạ chính là anh !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 11, 2013 7:24 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THOÁNG THU SẦU

Lối cũ nay về đứng lặng trông
Trời thu nhạt thếch sắc mây hồng
Bồi hồi dạ nhói sầu dâng mắt
Khắc khải hồn đau lệ ngập lòng
Vẫn đó ân tình sâu lắng đọng
Cùng đây nỗi nhớ lắm chờ mong
Nhưng còn đâu nữa bao mơ mộng
Tựa chiếc thuyền con đắm giữa dòng.

.....LPT.....


TÌNH NHƯ GIỌT NƯỚC

Ngồi đây mỏi mắt để chờ trông
Hình ảnh thân thương một bóng hồng
Em mãi hững hờ làm nhói dạ
Nàng luôn lãnh đạm khiến đau lòng
Thà ai cứ thẳng lời từ chối
Để tớ an tâm khỏi đợi mong
Nếu nghĩ tình nầy là giọt nước
Hãy cho nó cuộn chảy theo dòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 13, 2013 1:27 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH YÊU

Khác họ sao lòng lại nhớ ơi
Những mong kết hợp sớm duyên đời
Cho cây trổ nhụy hoa nồng ấm
Để trái sai cành lá thắm tươi
Chức Nữ thôi hờn vui má thắm
Ngưu Lang trĩu mộng rạng môi cười
Trầu xanh Nguyệt Lão xe thành mối
Xóa cảnh hai đàn kẻ mỗi nơi

.....Vancali 96.....


NẾU MẸ BA....

Người tình thắm thiết của tôi ơi
Tớ mãi yêu em trọn cuộc đời
Nguyện sẽ vun bồi bông đỏ thắm
Thề là xây đắp lá xanh tươi
Để nhìn thấy bạn hồng đôi má
Liếc mắt trông ai nở nụ cười
Nếu được Mẹ ba lời chấp nhận
Đôi mình đâu phải sống hai nơi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 13, 2013 10:17 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MỒI THƠM

Cái bả Kim Tiền sao khó qua
Văn nhân, chí sĩ cũng... ui chà.
Đường đời vạn nẻo đau hồn phách
Lối mộng ngàn phương tủi thịt da.
Mấy kẻ hám danh nơi đất khách
Bao người an phận ở quê nhà
Sơn hà một gánh trên vai nặng
Chớ để mồi thơm sập chúng ta!

.....N A.....


SỨC MẠNH KIM TIỀN

Kim tiền cạm bẫy dễ gì qua
Trăm vạn ngàn đô đó....Úi chà
Lắm bạc làm ai kia sáng mặt
Nhiều đồng giúp bạn được phì da
Thiện tâm mang của gây từ thiện
Dũng khí đem thân giúp nước nhà
Chớ để lòng tham hoài chế ngự
Hại người còn thiệt đến cho ta

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Mar 14, 2013 8:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


PHAI LẠT
(Họa Vội Quá của Nguyên Thoại)

Pháo nổ thuyền hoa vội vã rời
Theo dòng nước chảy cánh buồm trôi
Mây chiều chiếc bóng cung đàn trỗi
Nắng nhạt cô đơn ánh lửa mồi
Sáo đã sang sông tình trọn vẹn
Bến đành lỗi hẹn lệ đầy vơi
Nghe lời phụ mẫu lòng phai lạt
Lối mộng đường xưa bẵng tiếng người

.....Vancali.....


CŨNG MAY

Em ơi sao lại vội xa rời
Có phải đời tôi sống nổi trôi ?
Trong lúc nàng như con Sáo nhỏ
Đang cần chim mẹ kiếm tìm mồi ?
Tình trao đến bạn còn lơ lửng
Nghĩa gởi cho mình đã cạn vơi
Anh chẳng buồn khi ai tráo trở
Cũng may sớm hiểu rõ lòng người

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 15, 2013 8:08 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MÀNH HỒN HOANG

Đêm buồn chớm lạnh mảnh hồn hoang
Dạ ngất ngây say kiếp bẽ bàng
Rượu cạn men cay môi vẫn đọng
Duyên tà giọt đắng mắt còn mang
Ngàn năm dẫu biết tình ngang trái
Vạn thuở dù hay mộng lỡ làng
Đã trót nên đành thôi phải chịu
Từng canh thổn thức vết sầu loang.

......LPT......


KHI TÀN CHINH CHIẾN

Giấc mộng quay về chốn bỏ hoang
Bên nhau ngồi dựa gốc cây bàng
Thì thầm em nói lời êm nhẹ
Thủ thỉ anh nghe gánh nặng mang
Nghèo khổ nàng ra thành thị sống
Bao năm phải cách biệt quê làng
Ruộng đồng cây cối tan hoang hết
Nhà cửa điêu tàn vết đạn loang

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 16, 2013 8:09 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MÙ XA

Đã rõ hay chưa chuyện ấm nồng
Chúng mình có lẽ gọi từ ngông
Mến yêu đâu phải tình mà ngóng
Gắn bó chẳng là nghĩa để trông
Đôi lúc mộng mơ thì đếm đủ
Mấy lần ước hẹn lại không đông
Chi bằng trở gót ôm đơn chiếc
Ngăn bước duyên ưa bám má hồng

.....tonnuthihanh.....


VÌ EM LÀ GÁI

Đôi ta đang thắm đượm hương nồng
Có lẻ vì anh có chút ngông
Trong lúc em đang ngồi ngóng đợi
Thì anh chậm bước để ai trông
Mới quen ngần ngại nơi đường vắng
Yêu mến vui đùa chốn phố đông
Bởi trót sinh ra là phái nữ
Chỉ mong được duyên thắm tình nồng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 18, 2013 12:44 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


MỘNG ĐẦU
(Họa Tan vỡ của Thụy Du)

Trăng vàng soi sáng những hàng cau
Chứng giám hai ta buổi gặp đầu
Ánh mắt mơ màng tình chớm nở
Cung đàn réo rắt má kề nhau
Thời gian quen biết lòng vui thú
Mộng ước chia lìa ruột thắt đau
Dấu ấn vườn quê hằn kỷ niệm
Cho tim khắc khoải mắt thương sầu

.....Vancali.....


NHỜ MAI MỐI

Đã có sẵn trầu chỉ thiếu cau
Là ta sẽ đẹp mối duyên đầu
Rồi đây hai đứa thôi xa cách
Sắp tới đôi mình mãi cận nhau
Do bởi Mẹ ba không đoái tưởng
Em, anh phải dạ thắt lòng đau
Nhờ người Mai mối lời khôn khéo
Khiến giúp tình yêu khỏi lụy sầu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Mar 19, 2013 6:53 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÊM TAO NGỘ

Dựa cửa mơ màng nghĩ đến ai
Tình xưa mắt đợi đếm từng ngày
Anh theo cánh gió tìm hương thắm
Em ở khuê phòng đếm lá phai
Đã mấy mùa thu lòng quạnh quẽ
Là bao năm tháng dạ u hoài
Vườn hồng ước hẹn đêm tao ngộ
Hy vọng tin người một sớm mai

.....Vancali 96.....


CHUYỆN TƯƠNG LAI

Âm thầm lặng lẽ nhớ thương ai
Cứ gọi kêu tên LỆ suốt ngày
Có phải trong tâm hoài tưởng đến
Vì tình nơi dạ khó tàn phai ?
Người ơi sao để đây buồn tủi
Khiến tớ tháng năm phải nhớ hoài !
Tạo hóa xui chi ta gặp gỡ
Để lòng mơ ước chuyện nay mai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Mar 19, 2013 7:45 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BAN MAI

Tưng bừng nắng sớm tỏa vườn xanh
Gió thoảng hương say khách lữ hành
Cỏ dậy nồng nàn tim háo hức
Sương nhìn đắm đuối giọt long lanh
Vì vui đất rộng đời tung cánh
Bởi thích hoa tươi bướm lượn cành
Đỏ thắm môi em hồn bảng lảng
Nghe lòng rạo rực, nhớ thương anh...

.....HOÀNG GIAO....


NHỚ LỜI ANH

Em là cô gái tuổi xuân xanh
Sao lại cô đơn bước độc hành ?
Chắc tại tin vào lời khéo léo
Hay là dựa thế miệng tài lanh ?
Người ơi gỗ tốt còn sâu đục
Đã khiến cây kia bị đẵn cành !
Lời thật chỉ lo ai giận dỗi
Nhưng mà cố gắng nhớ giùm anh

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 20, 2013 8:46 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SƯƠNG THU

vẫn biết tình thơ mộng quế hương
chơi vơi sáng rỡ mãi đêm trường
dấu ai làng lỡ vờn trăng thẹn
nét ấy mặn mà thắm sắc gương
nhớ cánh hoa ngàn xao động nắng
say câu hẹn ước lắng tràn thương
người xưa như vỡ dòng tâm nguyện
có biết thu về sẽ đọng sương...

.....vad.....


CHIẾN SĨ

Chiến sĩ thân mình trải gió sương
Gian lao, khổ nhọc được người thương
Anh hùng dũng khí ngời trung hiếu
Lính trận kiên trì quyết sáng gương
Xuất hiện nơi rừng sâu, hải đảo
Hay đang gìn giữ sạch con đường
Vì dân ích nước đâu sờn dạ
Cho cả trời quê thắm ngát hương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 22, 2013 3:37 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


MỘNG MƠ HUYỀN...

Vẽ đẹp muôn màu nhỏ đó ơi!
Nhìn cây phượng nở dưới mây trời
Cùng con bướm trắng tung tăng lượn
Với cánh hoa hồng lúc nhúc rơi
Buổi sáng binh minh ngời khắp lối
Mùa xuân dịu mát đẹp muôn nơi
Hồn ta lạc lối thiên nhiên mộng
Thổn thức mây trôi nhớ một đời

.....Cá Mặn.....


XÂY ĐỜI

Ô kìa ! ngưới đẹp của tôi ơi
Nàng thật đẹp xinh nhất cõi đời
Trông dáng em đi sao lã lướt
Nhìn theo mà cặp mắt anh rơi
Nếu người thuận ý cùng đi dạo
Tớ sẽ dìu ai đến khắp nơi
Thỏa mộng phiêu lưu trên thế giới
Bên nhau cùng hát khúc xây đời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 22, 2013 9:41 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NẮNG MƯA

Tội đợi em hoài sáng tới trưa
Chắc là tớ đã bị em lừa
Còn đâu nét dại khờ ngày ấy
Mất vẻ thơ ngây của lúc xưa
Hồi đó ngại ngùng không dám ngó
Bây giờ tình tứ mắt đong đưa
Tâm tư mỗi lúc dường thay đổi
Giống hệt như trời lúc nắng mưa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 23, 2013 9:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ÊM ĐỀM

đâu dáng em qua lạnh thấm hương
ngàn thơ lóng lánh rụng bên đường
tháng năm thoảng gió đành vương mộng
dáng thắm phai màu phải thẹn gương
lối cũ trao thơ hoài cõi nhớ
trăng tà hẹn ước khắc lòng thương
bao nhiêu khát vọng còn chưa trọn
nguyện lấy êm đềm dẫu khói sương...

.....vad.....


HOA MUA

Khi về còn nhớ mãi mùi hương
Mấy cánh Hoa Mua mọc dọc đường
Buổi sáng sương mai còn đọng lá
Trắng tinh trong suốt tựa như gương
Màu bông tím ngắt gây lòng tủi
Với vị thơm nồng gợi nhớ thương
Thôn dã thân nghèo cam gánh chịu
Tình yêu manh mỏng tựa màn sương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 25, 2013 3:38 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


TỰA GIỌT SƯƠNG ĐÊM

Biết tỏ cùng ai những nỗi niềm
Bởi sầu cứ mãi chất chồng thêm
Buồn dâng dạ thắt khi từng tối
Nhớ vọng lòng đau mỗi lúc đêm
Lối cũ còn vương hương tóc rối
Đường xưa vẫn đọng ánh môi mềm
Nhưng hình bóng ấy đà phai nhạt
Tựa gió sương khuya phủ trước thềm.

.....LPT.....


LẪN TRÁNH

Lòng riêng chất chứa những ưu niềm
Nặng gánh tương tư cứ chất thêm
Trong dạ bồn chồn khi bóng tối
Nơi hồn lo lắng lúc về đêm
Không quên làn mắt đầy tình tứ
Vẫn nhớ nụ hôn chứa ngọt mềm
Gặp mặt nhưng nàng như lẫn tránh
Vội vàng nghiêng nón bước qua thềm

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 25, 2013 8:19 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SẦU CUỐI HẠ 5

Dẫu biết đời thường có hợp tan
Mà sao giọt đắng cứ rơi tràn
Bao phen hạnh ngộ rồi ly biệt
Mấy bận trùng lai lại héo tàn
Khiến kẻ còn đây dây dứt đợi
Cho người ở đó não nùng mang
Hè đi tiễn bước lòng đau đáu
Nhớ bóng người xưa dạ ngỡ ngàng.

.....LPT......


SANG NGANG

Đâu ngờ hai đứa sớm ly tan
Giọt lệ đau thương cứ chảy tràn
Cứ ngỡ tình nầy luôn đượm thắm
Nào hay duyên nọ sớm phai tàn
Em đi khiến dạ thêm tê tái
Anh ở xui lòng lại nặng mang
Nếu biết Ông Tơ không nối kết Thì
thôi Nàng cứ bước sang ngang

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 5 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 27, 2013 2:13 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


BỂ KHỔ

Bé nhỏ đừng ham chuyện lấy chồng
Nợ đời vướng phải khổ đày không
Ngày xanh vụt tắt theo làn khói
Tuổi ngọc dần phai với lệ lòng
Chưa thấy đường cùng chưa thức tỉnh
Lúc vào ngõ hẹp lúc khai thông
Dày trang tình sử hoài lưu giữ
Với những thương đau viết ngập dòng

.....Q Anh.....


ĐÔI DÒNG

Phận em xuất giá phải theo chồng
Đạo lý ngàn xưa có phải không ?
Muốn cận bên chàng cùng sưởi ấm
Được kề với vợ thấy an lòng
Vì nàng khéo léo luôn chiều chuộng
Bởi hắn khôn ngoan lại thái thông
Thành thật bao lời đây cạn tỏ
Thơ trao đến bạn chỉ đôi dòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết