Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Trang 8 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Next

Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Apr 07, 2018 11:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ MÃI LÀNG QUÊ

Đường xưa lối cũ lại quay về
Chẳng phải vì anh quá đắm mê
Vẫn nhớ hôm nào câu ước thệ
Khó quên ngày ấy tiếng giao thề
Bời do gặp cảnh tình bi đát
Cũng tại thây đời quá thảm thê
Chán nản muốn tìm nơi lẫn tránh
Chạnh lòng vương vấn mãi làng quê

LE HONG


Được sửa bởi lehong ngày Thu May 17, 2018 3:14 am; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Apr 10, 2018 10:11 pm

GIỌT NẮNG TRONG MƠ

Nhiều khi tôi cứ ngắm hoàng hôn
Với nỗi ưu tư ngập đáy hồn
Bờ cát âm thầm ôm sóng vỗ
Chân trời lặng lẽ hé môi hôn
Âm ba góc phố lời hò hẹn
Vọng lại trong tim tiếng trống dồn
Chưa kịp rót vào mơ giọt nắng
Thì dêm dài đã vội vùi chôn

dp


NẤM MỒ CHÔN

Tôi sợ lắm rồi cảnh tái hôn
Bên em tựa thể xác vô hồn
Thiết tha âu yếm lời ngon ngọt
Say đắm măn nồng với nụ hôn
Tất cả bởi tình duyên ép buộc
Chung qui hoàn cảnh bị vây dồn
Hôn nhân phát khởi do tiền bạc
Hạnh phúc gia đình nấm mộ chôn

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by dangphuong on Tue Apr 10, 2018 11:04 pm

Cám ơn bài thơ họa của anh LEHONG.
dp
tks
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Them Duong Vao Tho

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Wed Apr 11, 2018 3:12 am

[ChNg,Apr.9.18=GiọtNắngTrongThơ(1)+ThêmĐườngVàoThơ(2)+NấmMồChôn(3)=
     Có một tâm hồn lãng mạn như sóng và bờ cát trong vòng ôm và như đường viền chân trời trên bờ môi hôn thì sẽ luôn bị ám ảnh (S.Freud)nhất là vào đêm khuya,lại như nghe âm vọng đâu đó khiến tim ta hồi hộp,rồi tiếc nuối vì nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Ôi [1] một hồn thơ thật lãng mạn được diễn tả tài tình,thơ mộng đã khuấy động tâm hồn kẻ đọc này biết chừng nào! Ở đó kẻ thưởng thức còn thấy vui hơn nữa vì đã nhận được một sự đồng cảm giữa DP và CN/HNT(Biển:sóng và bờ cát/hn,Aug.27.17).
    Nhưng rồi chợt găp một gã thất tình trở về quê nơi còn ghi dấu ấn mối tình éo le xa xưa[2],liên tưởng đến cảnh đời thê thảm của một kẻ mất người tình trăm năm mà phải làm lại cuộc đời với một ả vô hồn [3],thì kẻ đọc này có cảm tưởng như rơi từ trên khoảng trời ảo mộng[1]kia xuống địa ngục trần gian[3]. A ha! một hồn thơ rất sâu sắc trong việc tạo hư cấu về những khổ luỵ tình đời và diễn tả chúng tài tình! Ở đây kẻ thưởng thức này cũng lại thấy vui vì cũng tìm thấy sự tương đồng của LH và HNT (Not home alone/hn,Jul.12.16, và Sói Già Bên Bờ Vực,2012 sẽ post hoingo sau trong mục Thơ Vui).
     Hôm nay bàn tay bấm computer của CN lan man hơn: vì bắt đầu nhận được Email báo có thơ mới post mà từ trước chỉ báo là có Reply cho com.của mình thôi(cảm ơn hn),nên được đọc kịp thời những vần thơ TNBC mới,có ý tưởng phong phú, chau chuốt,không kém nhửng bài của nhị vị DP&LH đã từng post trên hoingo.
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Nhớ mãi làng quê

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Wed Apr 11, 2018 5:45 pm

Từ hôm qua vẫn chờ anh DP delete giúp cái post thừa.Thừa vì khi click chấp nhận và tắt đi mở lại không thấy hiện bài nên click lại ai ngờ khá lâu sau nó mới hiện ra.(Ngón tay vẫn lấn cấn computer).
TB:Giòng đầu comment tôi viết sai:Thay vì Nhớ mãi làng quê(2)lại viết Thêm đường vào thơ(2)
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by dangphuong on Wed Apr 11, 2018 6:09 pm

Hôm qua, tôi cũng tính xóa dùm anh rồi. Nhưng còn ngại ngần không biết 2 bài có hoàn toàn giống nhau không? Sau đó thì quên mất. Sẵn đây, tôi cũng sẽ sửa lại giòng đầu dùm cho anh luôn.
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Apr 13, 2018 2:26 am

MỘT NÉT SẦU

Lượn sóng nào mà chẳng bạc đầu
Và lòng người khó biết nông sâu
Bởi đường đời vẫn thường xuôi ngược
Nên kiếp sống còn mãi bể dâu
Sương sớm dần dà tan biến mất
Nắng chiều vội vã ngả về đâu?
Vô tư chiếc lá vàng rơi xuống
Để diểm trang thêm một nét sầu
dp


SÓNG BẠC ĐẦU
(TNBC biến thể+Phóng tác từ MộtNétSầu/DP)

Trăm năm phỏng có được bao lâu
Thấm thoắt nhìn gương thấy bạc đầu
Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu*
Hai mảnh vườn con xanh cỏ mát
Một căn nhà nhỏ ấm thân sầu
Đóa hoa hồng thắm đang tươi nở
Cho sóng cuộc đời bớt bề dâu
*Thơ Cao Bá Quát
ChinhNguyên/H.N.T. Apr.7.18


NẶNG GIỌT SẦU

Con cái nhà ai thật cứng đầu
Khó tìm Trung, Bắc lẫn vùng sâu
Thằng Nam chẳng vẹn thân làm rể
Cháu Nữ chưa tròn bổn phận dâu
Bất kính cha chồng đi biệt xứ 
Xem thường mẹ vợ bỏ đi đâu ?
Nuôi con khôn lớn thành gia thất
Tôi nghiệp song thân nặng giọt sầu

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by dangphuong on Fri Apr 13, 2018 5:48 pm

Cám ơn anh LEHONG đã họa thơ, vần rất chỉnh.
dp
tks
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Apr 14, 2018 6:19 am

CHUYỆN CỦA TÔI ! 

Kiệu đỏ mơ thầm được sánh đôi 
Hồng hoa mến tặng ở chân đồi 
Bao nhiêu thệ ước làm sao chối 
Là bấy ân tình khó thể thôi 
Cũng bởi kim tiền thu hút quá 
Đành cho gót ngọc cách xa rồi 
Còn đâu kỷ niệm người yêu dấu 
Lưu bút thương hoài ... chuyện của tôi 

Vancali 12.10.17


CHUYỆN ĐỜI TÔI 

Chúng mình duyên nợ chẳng thành đôi 
Quên nhé chuyện xưa chốn núi đồi 
Dẫu nhớ em nhiều cam lỗi hẹn
 Dù yêu anh lắm cũng đành thôi 
Song thân bất ý tình dang dở 
Ba mẹ chẳng ưng nghĩa tận rồi 
Tạo hóa bày chi điều trắc trở 
Hôn nhân tan vỡ chuyện đời tôi

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Apr 17, 2018 8:57 pm

XUÂN VIỄN XỨ (Bài họa 12) 

Gió thoảng đêm dài lạnh lẽo đông 
Chờ Xuân tuyết đổ trĩu tay bồng 
Quê người cúc đỏ còn ươm nụ 
Đất mẹ mai vàng đã nở bông 
Nỗi nhớ hoài dâng tràn mộng ảo 
Niềm thương mãi quyện thấm khăn hồng 
Sang mùa viễn xứ buồn chi lạ 
Chốn cũ mơ tìm để dạ thông. 

Gió Bụi


TẾT MẤT CHỒNG 

Lòng em cô quạnh lúc sang đông 
Trời lạnh con thơ tay dắt bồng 
Quần áo tả tơi nhiều chổ rách 
Thân hình co rúm chẳng mền bông 
Xuân về thiên hạ mừng tao ngộ 
Tết đến nhà tôi đón thiệp hồng 
Chồng báo tin rằng đang cưới vợ 
Yêu cầu muôn sự được hanh thông 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Apr 20, 2018 7:42 pm

MỘT NÉT SẦU

Lượn sóng nào mà chẳng bạc đầu 
Và lòng người khó biết nông sâu 
Bởi đường đời vẫn thường xuôi ngược 
Nên kiếp sống còn mãi bể dâu 
Sương sớm dần dà tan biến mất 
Nắng chiều vội vã ngã về đâu? 
Vô tư chiếc lá vàng rơi xuống 
Để diểm trang thêm một nét sầu 

dp
 

MỘT CÕI SẦU 

Già yếu cũng rồi trắng tóc đầu 
Mỏi mòn đời kiếp thấy nông sâu 
Xa gần dốc cuối lần theo mãi 
Lạ vẫn tình xưa nuối biển dâu 
Hoa úa cánh tàn ngày vẫn đợi 
Hạ chờ đêm nối mộng là đâu 
Là đây cảnh nhớ vùng hư ảo 
Tha thiết lệ thương phút vọng sầu 

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 4.2018
 

AI NGƯỜI THÔNG CẢM ? 

Lơ thơ tóc bạc phủ trên đầu 
Dò biển đo sộng biết cạn sâu 
Lưa chọn ông bà ta kén rễ 
Kiếm tìm phụ mẫu lựa nàng dâu 
Động phòng nó lặn đi đâu mất 
Hợp cẩn Ả ta biết trốn đâu? 
Dòng họ đôi bên đều thắc mắc 
Có ai thông cảm chúng đau sầu 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Apr 21, 2018 6:27 pm

LƯỢN SÓNG ĐÃ XA BỜ 

Đời cạn hết rồi những ước mơ 
Như ngàn lượn sóng đã xa bờ 
Rêu xanh giữa góc trời biêng biếc 
Bọt trắng trên đầu tóc bạc phơ 
Hãy cứ trôi đi dòng tuổi ngọc 
Xin đừng nán lại chuỗi ngày thơ 
Dù trăm năm ấy hay thiên cổ 
Cũng chẳng mong chi chuyện đợi chờ 

dp
 

ĐÊM THU BUỒN VỌNG 

Lầu trước cảnh thu sương khói mơ 
Vọng buồn khuya biển sóng ru bờ 
Sâu thêm bóng tối trăng chìm khuất 
Lạnh buốt hồn hoang liễu phất phơ 
Đầu cúi mãi nên tình níu mộng 
Lệ rơi buồn nhớ tuổi ngây thơ 
Âu lo giấc ngủ đêm mòn mỏi 
Sầu gửi lại đây vẫn cứ chờ 

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 19.4.2018
 

HẾT MONG CHỜ 

Đâu còn gì nữa để mà mơ ! 
Nát rượu xĩn say ngủ bụi bờ 
Nay mái đầu xanh đà ướm bạc 
Mai nầy tóc trắng lại phơ phơ 
Tình nương trông thấy mà ghê khiếp 
Bà Xã nhìn rồi mới thẩn thơ 
Sự nghiệp tiêu tan vì thất chí 
Tương lai tươi sáng khó mong chờ 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by mèo con on Sat Apr 21, 2018 8:01 pm

Mad Basketball r/se
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Apr 22, 2018 11:43 pm

SẦU HOA LỆ 

Chiều buông nhạt nắng đổ hiên lầu 
Quạnh quẽ cô phòng dạ nhói đau 
Cứ ngỡ duyên lành tô chỉ thắm 
Nào ngờ lỡ phận xót đời nhau 
Chàng đi khắc khoải sa dòng lệ 
Thiếp ở chơ vơ ngấn giọt châu 
Mộng vỡ tình tan hai lối rẽ 
Đường trần bóng lẽ biết về đâu..... 

Sầu hoa lệ


BIẾT TRỐN ĐÂU? 

Ông Xã chồng em sống phố lầu 
Anh nghèo mặc cảm thấy lòng đau 
Song thân hám của mình chia cách 
Phụ mẫu tham tiền ta mất nhau 
Vắng bóng người yêu mi đọng lệ 
Xa lìa tình cũ mắt tuôn châu 
Lòng người bạc bẽo duyên đôi ngã 
Muốn tránh mặt nàng biết trốn đâuLEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Apr 23, 2018 7:54 pm

NIỀM VUI QUA NHANH
 (ntd-mltn 967)

Hôm nào rủ bạn ghé nhà chơi 
Khỏi vác quà nghen, nặng lắm trời 
Rượu đổ tràn ly xanh mực viết 
Thơ hòa ngập giấy đỏ vần bơi 
Vui đêm mộng đến, vừa chung nhịp 
Giận buổi mơ về, đã cách nơi 
Chớp mắt xuân đi, buồn ở lại 
Lòng còn vương vấn mãi người ơi! 

ntd


VỀ THĂM BẠN 

Đã mấy năm rồi chẳng lại chơi 
Từ khi anh cách biệt phương trời 
Chẳng còn chạy bộ bên bờ vắng 
Vẫn thích ngâm mình dưới bể bơi ? 
Lang bạc giang hồ đi tứ phía
Rủi dông Nam Bắc chẳng còn nơi 
Muôn đời sống mãi tình cô lẻ 
Lâu lắm nay về ghé bạn chơi 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty VeThamBan/LH

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Mon Apr 23, 2018 8:15 pm

Trà 04.23.201809:13:14    CN-hnt
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Apr 24, 2018 9:08 pm

CÒN ĐÂU!... 
(họa: Vẫn Là - Thơ ĐL - Dp5) (ntd-mltn 311) 

Nghe như sóng biển dậy chân trời 
Giọt nước trên nguồn chảy chửa vơi 
Gió giục lời kêu vang núi thẳm 
Chim buông tiếng nấc dội trùng khơi 
Xôn xao nắng sớm vầng mây lượn 
Bảng lảng sương chiều ánh nguyệt rơi 
Kỷ niệm ùa về thêm lạnh giá 
Còn đâu ngọn lửa ấm hong đời

 ntd -


TIÊU ĐỜI 

Tội nghiệp thân con hỡi lão Trời 
Người đang trong cảnh sống chơi vơi 
Không nhà nheo nhóc trong thành phố 
Thiếu bạn cô đơn giũa biển khơi 
Thiên hạ vẫn còn nơi bám díu 
Riêng mình không chổ phải đành rơi 
Phen nầy cam chịu rời nhân thế 
Sóng biển vùi chôn cả cuộc đời 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed May 02, 2018 8:12 pm

XUÔI THEO DÒNG NƯỚC 

Đời dường như vách đá rêu phong 
Từng vết xanh xao đến buốt lòng 
Khi giọt nắng tàn rơi trước ngõ 
Lúc cơn mưa muộn rớt ngoài song 
Mang về chút ít niềm hi vọng 
Kéo đến vô vàn nỗi ước mong 
Mà những xôn xao từ dạo ấy 
Vẫn trôi theo sóng nước xuôi dòng 

dp 8.2018


ĐÊM BIỂN NHỚ NGƯỜI 

Đêm biển sóng ngàn hóa vũ phong 
Cũ xưa tình nhớ cảm thương lòng 
Thềm vương cát trắng soi buồn mắt 
Mộng rũ trăng vàng ẩn cuối song 
Êm lắng tiếng ru lời ước vọng 
Mải mê hồn đợi phút hoài mong 
Mềm rơi giọt mặn môi đầy lệ 
Đêm thức mãi trông nước đổi dòng 

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 29.4..2018
 

TIN VUI VƯỢT BIỂN 

Trách trời sao nổi trận cuồng phong 
Khiến kẻ vượt biên phải khổ lòng 
Cha mẹ sợ lo nhìn cuối ngõ 
Vợ con hồi hộp ngóng qua song 
Anh đi thỏa ước mơ hoài vọng 
Em ở niềm khao khát đợi mong 
Vượt sóng trùng dương nay đến bến 
Tin vui liền báo trước đôi dòng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed May 09, 2018 11:45 pm

MỘT TÔI 

Hiểu thấu thì nay cũng muộn rồi 
Bây giờ lạnh lẽo chỉ mình thôi 
Nhờ trăng xóa buổi sầu vương dạ 
Mượn gió xua thời tủi dẫm môi 
Nợ nghĩa ngày xưa lùa nước chảy 
Ân tình thuở ấy lặn dòng trôi 
Cho từng khắc khoải vùi chôn được 
Trở giấc canh trường một ngõ tôi 

tonnuthihanh
 

Thuở Xưa 

Thuở đẹp ngày xưa đã hết rồi 
Ghim lòng mộng cũ xót đời thôi 
Yêu lần khổ dạ lu mờ mối 
Nhớ buổi tàn duyên lạt lẽo môi 
Ngõ rủ chia tình chân ướt lội 
Đường đi đoạn nghĩa kiếp sầu trôi 
Thôi thì đã hết ngày vui đợi 
Nhắc nhở thêm buồn bã phận tôi 

Thanh Huy
 

CHÍNH LÀ TÔI 

Yêu thương ngày ấy đã qua rồi 
Đơn độc một mình phải thế thôi 
Họ nói thuỷ chung qua chót lưởi 
Tôi nghe gian dối ở đầu môi 
Bây giờ em sống đời phiêu bạt 
Hiện tại anh đang kiếp nổi trôi 
Xó chợ đầu đường thân lận đận 
Kẻ nghèo túng ấy chính là tôi 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri May 11, 2018 7:08 pm

DANG DỞ 

Tình tôi với bậu chẳng hề vơi 
Chẳng có cái duyên sống trọn đời 
Dẫu phải đôi mình sầu cách biệt 
Dù là hai đứa giận chia phôi 
Do vì nghịch cảnh em quê lạ 
Cũng bởi trái ngang tớ cuối trời 
Luyến nhớ một thời ta sát cánh 
Thương buồn lã chã hạt châu rơi

 .....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat May 12, 2018 7:31 pm

CHUNG DÙ 

Thành thật lòng nầy em hiểu chưa ? 
Tôi đâu có ý định gian lừa 
Tương lai tươi sáng là điều mới 
Quá khứ đau buồn chuyện thuở xưa 
Lúc trẻ biết bao người ngắm nghé 
Ngày nay duy nhất có anh đưa 
Cổng trường phía trước đang chờ đợi 
Tan học chung dù ta tránh mưa 

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun May 13, 2018 5:50 pm

SẼ TRỞ VỀ 

Ước hẹn rồi đây sẽ trở về 
Vườn xuân thuở ấy kẻ ra đi 
Bỏ quên sắc thắm vờn hoa nở 
Gủi lại trăng thanh trải ánh thề 
Vương vấn niềm mơ trôi bảng lảng 
Nhớ nhung nhịp đập trỗi lê thê 
Hồn yêu tái ngộ, phù vân mặc… 
Ước hẹn rồi đây sẽ trở về… 

Nguyễn Thành Sáng
 

KHÓ QUAY VỀ 

Em ơi anh khó thể quay về 
Khi bước đăng trình vội vã đi 
Dẫu nhớ bao lần cầu nguyện ước 
Không quên những lúc ngắm trăng thề 
Chẳng may gặp cảnh tình bi đát 
Đâu ngỡ va vào việc thảm thê 
Tai nạn giao thông thân bị liệt 
Em ơi anh khó thể quay về 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon May 14, 2018 5:12 pm

DUYÊN KIẾP 

Chẳng vơi nỗi nhớ hỡi tình lang 
Ô thước tương tư giọt lệ tràn 
Quê cũ bao năm còn vẫn đợi 
Người xưa một thuở đã không sang 
Cho em tim héo niềm mong mỏi
 Để giọt sầu rơi nỗi võ vàng 
Thổn thức từng đêm buồn khó cạn 
Nhìn dòng Ngâu đổ tủi mênh mang 

.....Nguyên Anh.....


TỐT GỖ HƠN .... 
(Họa đảo vận) 

Ân nghĩa của chàng thiếp nặng mang 
Vượt biên cho mượn mấy cây vàng 
Cầu mong em khỏi cơn tai biến 
Chúc phúc nàng tìm cuộc sống sang 
Thương kẻ ra đi rơi nước mắt 
Nhớ người ở lại lệ tuôn tràn 
Đâu ngờ dáng xấu nhưng lòng tốt 
Hơn hẳn đẹp hình dạ sói lang 

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue May 15, 2018 5:14 pm

NGỌN THỦY TRIỀU 

Tiếng khóc tiếng cười chỉ bấy nhiêu 
Cái nào là ít cái nào nhiều? 
Sông sâu cứ cợt đùa năm tháng 
Biển rộng luôn than thở sáng chiều 
Chả mấy lúc đường đời phẳng lặng 
Đâu bao giờ sóng gió đăm chiêu! 
Cho nên dù ngược xuôi trăm hướng 
Cũng chẳng hơn chi ngọn thủy triều 

dp


NHƯ SÓNG DÂNG TRIỀU 

Chồng em thương vợ biết bao nhiêu 
Chiều chuộng nâng niu thật rất nhiều 
Cuốc đất nhọc nhằn không kể tối 
Cày bừa vất vã nghĩ chi chiều 
Để con vui vẻ : tìm muôn cách 
Muốn vợ khỏi buồn : phải dỡ chiêu 
Tất cả mọi người đều hạnh phúc 
Cuộc đời như sóng nước dâng triều 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed May 16, 2018 5:48 pm

DUYÊN TÌNH HAI ĐỨA 

Tình yêu khiến tớ thấy yêu đời 
Chấm dứt bao ngày sống lẽ loi 
Sáng sớm dìu em đi dạo phố 
Hoàng hôn dắt bạn ngắm trăng chơi 
Nếu mà đàng gái bẳng lòng chịu 
Chắc hẳn bên trai thuận ý rồi 
Hôn lễ cử hành chờ tháng tốt
 Cho hai đứa nhỏ được tròn đôi 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat May 19, 2018 5:55 pm

PHẢI TÍNH CHỨ….LỊ ! --- 

Thầy luyện cho trò phú đã tinh 
Muôn năm khắc cốt nợ ân tình 
Ngày xưa động “não” thường hay lỉnh 
Buổi cũ quỳ “sầu” riết quá kinh 
Chấm quyển do người tinh mắt định 
Chơi trang của bạn vững tâm bình 
Nên giờ đặt bút là nghiêm chỉnh 
Mặc tuổi nay già trí vẫn minh

 ---- Cẩn Vũ 17/05/2018 --------


PHẢI CỐ GẮNG --- 

Tuy già lực khỏe trí còn tinh 
Góp bút đề thơ rạng nghĩa tình 
Ý đẹp bên thầy chăm não tỉnh 
Lời vui cạnh tỷ nhắc sầu* kinh 
Nhiều hôm chọn cú lo tề chỉnh 
Lắm buổi dùng thoi sợ bất bình 
Quyết học đường thi hòa dự tính 
Mong người đẹp ý thỏa đầu minh ---- 

Mytutru 19.05.2018


PHẢI VĂN MINH 

Không là ác quỷ cũng thành tình 
Bởi sống trần gian chẳng nghĩa tình 
Kẻ ác không làm điều bất chính 
Người lành nào phải tởn hồn kinh 
Địch thù chẳng muốn ta cường thịnh 
Dân tộc ước mong nước thái bình 
Thiện ác là do nơi bản tính 
Nhưng mà lối sống phải văn minh 

LEHONG 19.05.18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun May 20, 2018 5:22 pm

BÊN DÒNG SÔNG CŨ 

Rượu không uống thuốc chẳng thèm chơi 
Tất cả quẳng đi chán mớ đời 
Đôi lúc nhấp men nồng nửa ngụm 
Lắm khi nhìn khói lượn từng hơi 
Để mong ngất ngưởng trời giông bão 
Mà đợi nồng nàn giọt nắng rơi 
Cũng chỉ thấy vô vàn nuối tiếc 
Và dòng sông nước vẫn đầy vơi...! 

dp


KHÔNG THỂ THIẾU 

Chẳng rượu không trà bạn khó chơi 
Men vô một tí sẽ yêu đời 
Cà phê nhấm nháp chừng vài muỗng 
Điếu thuốc hít vào phải mấy hơi 
Mấy chục năm trời luôn gắn bó 
Vài năm sau cuối chớ buông rơi 
Thôi thì cố gắng đừng buông thả 
Thiếu nó nỗi buồn khó thể vơi 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon May 21, 2018 9:47 pm

NÀY XANH ƠI 

Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương 
Đường xưa gót ngọc buổi tan trường 
Bao mùa hạ thắm màu hoa đọng 
Mấy độ thu vàng sắc lá vương 
Mực tím phai rồi sao vẫn nhớ 
Thư hồng đã nhạt lại còn thương 
Bâng khuâng áo trắng ngàn đêm mộng 
Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương. 

NGUYÊN ANH


LUÔN GỌI TÊN HƯƠNG 

Nằm mơ anh mãi gọi tên Hương 
Thuở ấy bên nhau chung mái trường 
Kỷ niệm êm đềm còn khắc cốt 
Bóng hình duyên dáng mãi tơ vương 
Xa nhau mấy bữa em hoài nhớ 
Cách biệt lâu ngày tớ vẫn thương 
Thề nguyện trăm năm luôn gắn kết 
Nằm mơ anh mãi gọi tên Hương 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue May 22, 2018 5:28 pm

ĐỂ ĐỜI THƯƠNG ---

Đọc thơ lão đệ nắn xinh đường 
Tựa uốn cây trồng não vấn vương 
Dạ thích dò kinh nhiều ý kiểm 
Lòng ưa tập cú mỗi câu lường 
Yêu Thầy nhặt chữ so nhiều chốn 
Kỉnh Phật gom lời trải lắm phương 
Tính trẻ hay đùa vui ở lớp 
Vun từ phú gởi cả tình thương ---- 

Đào Liên tkn 10.05.2018


MÃI NHỚ THƯƠNG 
Học tập cùng chung một giảng đường 
Cố tri tình bạn mãi tơ vương 
Tình cờ gặp lại đâu ngờ được 
Bất chợt xa nhau thật khó lường 
Bởi lẽ em về nơi phố thị 
Cũng vì tôi lạc bước tha phương 
Dù là cách trở muôn ngàn dặm 
Vẫn mãi trong lòng nỗi nhớ thương 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed May 23, 2018 5:17 pm

NGÀY XANH ƠI 

Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương 
Đường xưa gót ngọc buổi tan trường 
Bao mùa hạ thắm màu hoa đọng 
Mấy độ thu vàng sắc lá vương 
Mực tím phai rồi sao vẫn nhớ 
Thư hồng đã nhạt lại còn thương 
Bâng khuâng áo trắng ngàn đêm mộng 
Xa lắm Xuân đầu vẹn nét hương. 

Nguyên Anh


VẪN NHỚ MÙI HƯƠNG 

Xa nhau anh vẫn nhớ mùi hương 
Thơm ngát tóc em lúc đến trương 
Ký ức năm nào như đọng lại 
Dư âm thuở ấy mãi còn vương 
Người đi dạ mãi hoài nhung nhớ 
Kẻ ở cõi lòng có tiếc thương ? 
Mỗi đứa đành phương trời cách biệt 
Xa nhau anh vẫn nhớ mùi hương 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri May 25, 2018 3:21 am

TUỔI THƠ 

Nay già lại bảo lúc còn thơ 
Đã hiểu chi mà họ nói lơ 
Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ 
Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ 
Chơi bời cạn sức nào than thở 
Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ 
Một lũ thằng ranh đùa úp mở 
Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./. 

TXS 12/5/2018


SẦU VIỄN XỨ 

Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ 
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ 
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ 
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ 
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ 
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ 
Buồn thân viễn xứ hoài than thở 
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ 

Vancali 5.12.18


TUỔI DẠI KHỜ 

Kỷ niệm ngày nào tuổi ấu thơ 
Đòi ăn mà Mẹ vẫn làm lơ 
Là do buổi sáng ăn khoai mỡ 
Vì vậy cơm trưa phải đợi chờ 
Nằm ngủ thấy như đang ở chợ 
Tỉnh rồi mới rõ đã nằm mơ 
Ngày còn bé nhỏ nên không nhớ 
Mẹ chẳng trách con bởi dại khờ 

LEHONG 5.13.18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri May 25, 2018 5:08 pm

NGƯỜI TÌNH MỘNG DU 

Chót yêu chàng nọ chỉ nằm mơ ! 
Giữa lúc mộng du tính đúng giờ : 
Nhắm mắt tìm hoài đâu chỗ hẹn ?
 Dỏng tai nghe riết thiếu nơi chờ ! 
Hoang mang đi mãi càng xa bến 
Luống cuống chạy quanh vẫn lạc bờ . 
kịp lúc bạn bè ra kiếm gã : 
Diềm mi đóng khít miệng ngâm ...thơ 

LTĐQB


SAY TÌNH 

Nhớ nàng đêm ngủ cứ hay mơ 
Thức dậy luôn luôn bị trễ giờ 
Đùng hẹn trưa nầy người sẽ đến 
Sai lời chiều xế hắn ngồi chờ 
Ngồi lâu mỏi mệt nên vào quán 
Đứng dậy tê chân tấp đại bờ 
Cảnh vật chung quanh sao đẹp quá 
Say tình viết vội mấy vần thơ 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat May 26, 2018 11:00 pm

CHUẨN BỊ 

Gói ghém hành trang chuẩn bị rời... 
Gian trần giã biệt cuộc đời ơi 
Mùa xưa vẫn nuối từng câu gọi 
Lối cũ còn vương những giọng mời 
Hạnh phúc thèm ôm chừng đã trợt 
Yên bình tưởng giữ lại vừa lơi 
Thì ra tất cả là duyên phận 
Nếu mộng nhiều hơn cũng chẳng hời 

tonnuthihanh


HỐI HẬN 

Từ nay đôi lứa phải xa rời 
Đau khổ lòng nầy lắm YẾN ơi 
Khi mới quen nhau còn đón đợi 
Bây giờ thân thiết phải chào mời 
Với tôi em tỏ ra hời hợt 
Vì họ nàng cười cợt lã lơi 
Thôi thế chia tay là tốt nhất 
Bởi tôi đánh giá bạn hơi hời 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun May 27, 2018 8:38 pm

KÊU OAN

Cha chả có thằng dám mắng tôi 
Ban nhiều nước xuống vái đừng rơi 
Khi cho khô hạn thời than khóc 
Lúc thổi mưa lùa lại rủa trôi 
Nỗi khổ làm trời đâu phải dễ 
Sướng vui chúng hưởng hết phần thui 
Ta đâu có biết Quân buôn lậu 
Tàn trữ đồ gian ...ngậm ...chữ ngùi 

..... Kkkk....sao cái dzì chúng cũng đổ thừa ta dzị... MC Sg_28/02/2018
 

THƯƠNG CHA 

Xin người chớ nhắc đến cha tôi 
Đau xót lòng nầy lệ lại rơi 
Cực khổ bán buôn tiền mất vốn 
Gian nan làm lụng của buông rơi 
Không ai giúp đỡ đành như vậy 
Thiếu bạn chăm lo phải chịu thui 
Thế thái nhân tình là thế đó 
Cảm thương thân Tía dạ bùi ngùi 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon May 28, 2018 7:36 pm

CÔ ĐƠN 

bây giờ gặp lại chỉ buồn thôi. 
đã mấy xuân sang chẳng trở hồi 
lặng lẽ một mình qua ngõ tối 
âm thầm chiếc bóng bước đơn côi. 
rồi đông lại tới mây thầm rổi. 
buốt giá theo về gió lặng trôi 
ngắm cánh chim trời bay mệt mỏi 
đường qua một chiếc bóng riêng tôi. 

NGUYÊNHOANG


ĐỂ MẶC TÔI 

Nhắc nhớ làm gì chỉ khổ thôi 
Đau thương ngày đó cũng qua hồi 
Giờ nầy anh vẫn thân lầm lỗi 
Hiện tại em còn phận cúc côi 
Cuộc sống u buồn hoài biến đổi 
Thời gian lặng lẽ cứ dần trôi 
Người chờ, kẻ đợi nay mòn mỏi 
Thôi nhé âu sầu để mặc tôi 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by dangphuong on Mon May 28, 2018 9:25 pm

Những bài thơ hay!
dp
Basketball
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue May 29, 2018 8:32 pm

NHỚ NƯỚC NGẪM NGHE 

Chiều tà ngồi hóng nắng vàng hoe 
Giữa đất phù sa ngắm ráng hè 
Lác đác chân trời vạt nắng lộng 
Lang thang đỉnh núi vầng mây che 
Thương nhà sầu rót vài chum sử 
Nhớ nước nỗi đong mấy chén vè 
Lạc xứ Cư An cầu cố xứ 
Tư Nguy ngẫm nghĩ nghĩ thầm nghe ! 

Vivi Norway 07.7.2017


HÃY LẮNG NGHE 

Thương nhỏ ngồi buồn mắt đỏ hoe 
Cửa nhà chẳng có ngủ ngoài hè 
Tiết trời lạnh lẽo không chăn đắp 
Khí hậu oi nồng thiếu mái che 
Thổn thức tiếng ai đờn vọng cỗ 
Ê a bọn trẻ hát câu vè 
Vái Trời hộ độ đời no ấm 
Phật Chúa thương tình hãy lắng nghe 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed May 30, 2018 11:23 pm

TIÊN SƯ NÓ 

Tôi giống như là gã tử tù 
Cả đời lạc lối vụng đường tu 
Bình minh trước mặt chưa hừng sáng 
Bóng tối sau lưng đã mịt mù 
Ánh mắt vẫn hồ đồ thế sự 
Bàn chân đà lấp lửng thiên thu 
Tiên sư cái tuổi già cà chớn 
Nửa muốn quay đi nửa gật gù. 

dp


KIẾP ĂN XIN 

Mình như khổ kiếp số đi tù 
Sợ chẳng yên lòng muốn tịnh tu 
Kinh kệ giọng quên như nghiệp chướng 
Cảnh Tây nơi khuất ẩn sương mù 
Tình xuân luyến mãi hồn vương lệ 
Phố chợ mòn trôi hạ với thu 
Thêm mỏi bước đời soi gậy trúc 
Xin ăn kiếp khổ với lưng gù 

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 5.2018


CÁI LƯNG GÙ 

Bảy năm đi lính sáu năm tù 
Có lẽ do mình quá vụng tu 
Trước mắt đường tương lai khép chặt 
Trên đầu ánh sáng phủ mây mù 
Bán buôn cần mẫn thì thua lỗ 
Làm ruộng siêng năng lại thất thu 
Số kiếp khổ nghèo cam gánh vác 
Chất chồng trĩu nặng tấm thân gù 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu May 31, 2018 6:51 pm

YÊU CHỒNG 

Tuổi hạc lòng em vẫn kính chồng 
Hơi chàng sưởi ấm ngại gì đông 
Lời trao dạo ấy hoài bay bổng 
Ý gởi giờ đây mãi đượm nồng
 Hạ tiễn trăng thề ôi khoái khổng 
Thu chào biển hẹn ấy bùi không 
Vườn thơ rộn rã cung đàn phóng 
Ngọn lửa tình yêu ... giữ sắc hồng 

Vancali 5.30.18


NỂ CHỒNG 

Phận vợ phải nên kính nể chồng 
Nhất là đám tiệc chốn người đông 
Không nên chửi hắn đồ hư hỏng 
Chẳng thể chê anh rượu nực nồng 
Thiên hạ coi chàng như kẻ bóng 
Xem mình nghĩ lại có buồn không? 
Thế nên tức giận đừng ong óng 
Phải biết gìn câu phận má hồng 

LEHONG 31/05/2018

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jun 01, 2018 5:25 pm

XIN LỖI TÌNH YÊU ! 

Chẳng trách tơ duyên,chẳng giận trời 
Dẫu giờ hai đứa đã hai nơi 
Cho xuân đến cửa xuân tàn tạ 
Để giấc vào mơ giấc rã rời 
Biển hẹn trăng gầy im ắng đứng 
Non thề lá úa lặng thầm rơi 
Nỗi niềm mong được người tha thứ 
Cảm kích tình ai khó cạn lời ! 

Ng.Ánh


NỖI NIỀM YÊU 

Cũng tại thời gian cũng bởi trời 
Nên giờ hạnh phúc rẽ đôi nơi 
Lời thương thuở nọ lười gom góp 
Nỗi nhớ hôm nay mới rụng rời 
Để trái tim nồng sai nhịp gõ 
Cho dòng lệ thắm loạn đường rơi 
Bao nhiêu luyến ái ngày tao ngộ 
Một chút làm sao tỏ hết lời 

TB [/cọlor]

ĐỪNG THAN TRÁCH 

Đừng nên trách đất hoặc than trời 
Nguyệt lão xui mình đứa mỗi nơi 
Thương lắm nhưng đành lòng cách trở 
Yêu nhiều phải chịu sống xa rời 
Từng đêm thao thức không yên giấc 
Suốt sáng âu sấu để lệ rơi 
Số kiếp an bày duyên trắc trở 
Chớ nên oán trách hãy ngâm lời 

LEHONG


lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jun 02, 2018 6:50 pm

CHẤP NGà
(Phỏng hoạ TSN/ĐP.Không phải TNBC/ĐL)) 

Biết lắm đời như kiếp ở tù 
Nhưng nào hãy sống tựa nhà tu 
Bình tĩnh đi theo đường đạo lý 
Can đảm tránh xa chốn tối mù 
Tập luyện xác thân đều năm tháng 
Ăn kiêng thực phẩm suốt thiên thu 
Nếu không kinh kệ thì thơ phú 
Thẳng đứng mà đi chớ để gù 

CN-hnt, May.17.18


KHOM LƯNG CÚI MẶT 

Bao năm ròng rã sống trong tù 
Sinh hoạt uống ăn giống kẻ tu 
Bị nhốt trong xà lim tối mịt 
Nằm giam nhà khám mắt như mù 
Siêng năng cãi tạo mong về sớm 
Lười biếng trau dồi ở mấy thu ? 
Trở lại quê nhà thân rũ riệt 
Khom lưng cúi mặt bởi lưng gù 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jun 04, 2018 12:04 am

VÀNG BAY LÁ ĐỔ 

Chưa chi mà đã ngóng mùa thu 
Khi khói sương kia vẫn mịt mù 
Nắng hạ chỉ ươm mầm tuyệt vọng 
Mưa xuân thường nẩy nụ phù du 
Chớ chôn ánh mắt vào tăm tối 
Đừng nhốt con tim giữa ngục tù 
Hãy cứ như vàng bay lá đổ 
Dù còn trong giá rét âm u...!

 dp


ĐÀNH PHẢI 

Chờ đợi người về đã mấy thu 
Tương lai là những áng mây mù 
Anh về khi nảy là điều thật 
Em đến lúc nầy đã mộng du? 
Những tháng thu mình trong ngục lạnh 
Bao năm giam hảm chốn lao tù 
Cuộc đời chẳng có niềm hi vọng 
Đành phải cam lòng chổ tối u 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jun 04, 2018 10:51 pm

PHẢI CỐ GẮNG --- 

Tuy già lực khỏe trí còn tinh 
Góp bút đề thơ rạng nghĩa tình 
Ý đẹp bên thầy chăm não tỉnh 
Lời vui cạnh tỷ nhắc sầu* kinh 
Nhiều hôm chọn cú lo tề chỉnh 
Lắm buổi dùng thoi sợ bất bình 
Quyết học đường thi hòa dự tính
Mong người đẹp ý thỏa đầu minh ---- 

Mytutru 19.05.2018


PHẢI VĂN MINH 

Không là ác quỷ cũng thành tinh 
Bởi sống trần gian chẳng nghĩa tình 
Kẻ ác không làm điều bất chính 
Người lành nào phải tởn hồn kinh 
Địch thù chẳng muốn ta cường thịnh 
Dân tộc ước mong nước thái bình 
Thiện ác là do nơi bản tính 
Nhưng mà lối sống phải văn minh 

LEHONG 19.05.18


PHẢI BÌNH TÂM --- 

Có lẽ thân già huệ chẳng tinh 
Nghĩ đến lời thơ quái ngại tình 
Góp thiện lành gom vì sợ..tỉnh 
Buông hiền ác gặp phải sầu..kinh 
Lòng yên giúp bạn cầu hưng thịnh 
Sức mỏi nhìn ai nghĩ bất bình 
Kết cục trần gian ngoài dự tính 
Cho người trải nghiệm sáng trời minh 

---- Mytutru 20.05.2018


PHẢI CHỨNG MINH 

Nếu biết là em dạ trắng tinh 
Lòng nầy đâu nỡ quá vô tình 
Yêu nàng cần kiệm và liêm chính 
Thương Ả chung tình lại chấp kinh 
Tính nết hiền hòa không bướng bỉnh 
Hình dung thon thả sắc trung bình 
Sang giàu nhưng sống đời chân chính 
Thái độ đàng hoàng đã chứng minh 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jun 05, 2018 6:56 pm

HÃY TẬP CHO MÌNH --- 

Xem này nghiệp trổ vóc gầy rang 
Chẳng được ngày no mượn xóm làng 
Muốn thiện không bồi sinh cảnh khó 
Ưa lành chả tạo mất đời sang 
Tâm phàm nghĩ đến danh tài bạc.. 
Tánh Phật tìm ra đức lộc vàng.. 
Khéo tập cho mình xa nghiệp não 
Nhân hiền tựa suối chảy nào ngang

 ---- TKN Đào Liên 21.05.2018


KẺ ĂN CHƠI 

Đâu biết bạn mình quá rảnh rang 
Sớm hôm chĩ chọc phá thôn làng 
Gia đình cơm bữa chưa đầy đủ 
Còn hắn ăn xài thật chảnh sang 
Cưới vợ tốn tiêu vài triệu bạc 
Đá banh cá độ mấy cây vàng 
Vay tiền thiên hạ xong không trả 
Hứa hẹn để rồi lại nói ngang 

LEHONG 21/05/2018

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jun 06, 2018 5:07 pm

GÁI NGOAN HIỀN 

Thương trẻ nhà nghèo lại giỏi dang 
Năm nào thi cử chiếm đầu hàng 
Mẹ nay mất sớm thân cơ cực 
Ba sớm lìa trần dạ thở than 
Nếu đã vợ hiền tròn phận thiếp 
Trót thân con gái vẹn thương chàng 
Bên chồng nhỏ lớn đều yêu mến 
Ơn nghĩa cao dày mãi nặng mang 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jun 07, 2018 5:16 pm

HẠ VÀNG.

 Về chưa thu hỡi, lá nay vàng. 
Cuối hạ nắng nồng, oi bức sang. 
Ve hát tận hồn, vang tấu điệu. 
Phượng rơi trong gió vọng cung đàn. 
Bờ sông hiu hắt, gây buồn trải 
Bến nước lạnh lùng tạo nhớ lan. 
Mưa xuống chiều nay mù lối cũ. 
Niềm thương trở dậy chẳng phai tàn. 

HUỲNH KIM NHÂN


XUÂN NHỚ

Xuân đến hoa khoe đỏ trắng vàng 
Mùi hương thoang thoảng nhẹ bay sang 
Rộn rã, dập dồn từ cung nhạc
Tha thiết nỉ non với điệu đàn
Giọng hát ngọt ngào chàng Hữu Phước 
Lời ca nức nở của Hương Lan  
Người cha đã mất em còn sống 
Danh tiếng vang xa, sắc sắp tàn 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jun 08, 2018 10:35 pm

TẶNG CÀNH HỒNG 

Tìm đâu cho được một ông chồng 
Xui khiến gặp người giữa phố đông 
Bọn chúng gây nhau đang nỗi nóng 
Còn chàng tức giận lại dằn lòng 
Hiểu ra anh đóng phim hành động 
Mới biết thằng kia tập võ công 
Nhường nhịn phương châm làm lẽ sống 
Thương anh em tặng đóa hoa hồng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jun 09, 2018 10:17 pm

THÁNG NGÀY TUỔI HẠC 

Cái nét nhăn nheo thấy dễ thương 
Trên đôi má hóp thật bình thường 
Cánh tay khép chặt bao tâm sự 
Vầng trán hằn sâu những nẻo đường 
Bóng tối phủ mờ bờ bỉ ngạn 
Hoàng hôn chênh chếch bến tà dương 
Tháng ngày tuổi hạc trôi bình thản 
Cho dẫu đôi khi cũng chán chường...! 

dp


RỒI THÌ 

Rồi thì cũng nhớ, nhớ rồi thương 
Bởi cái lo âu nó sự thường 
Cõi thế lãng du qua vạn nẻo 
Bước chân phiêu bạt đủ trăm đường 
Mỏi mòn phương xứ vườn tình ái 
Vương vấn trong lòng mộng liễu dương 
Nhắm mắt thấy mơ qua viễn kiếp 
Trong tim chợt hỏi chán hay chường 

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp


]KHÔNG DÁM CHƯỜNG MẶT 

Bao giờ lấy được kẻ tôi thương 
Nếu dễ là đây việc bất thường 
Bởi lẽ nàng thường ngồi xế hộp 
Riêng tôi luôn thả bộ trên đường 
Đối nhân thiên hạ đều tôn kính 
Thành tích muôn người lại tán dương 
Vì vậy tuy lòng nầy ước muốn 
Nhưng vì hổ thẹn mặt nào chường 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jun 10, 2018 5:46 pm

CỐ QUÊN VẪN NHỚ 

Tôi mất nàng tiên khóc dở dang 
Chia tay đêm cuối lệ hai hàng 
Chồng giàu xa xứ ruồng tình cũ 
Vợ khó quê nghèo hạnh phúc.. sang 
Thề thốt dưới trăng ôm chặt thiếp 
Đổi thay bạch nhật biến xa chàng 
Cố quên hình bóng trời ơi… nhớ… 
Kỷ niệm tình trao đẹp cứ… mang… 

Nười trương phu 22/5/2018


KHỎI NẶNG MANG 

Số kiếp nghèo nàn phải nắng dang 
Nhưng em chịu khó chẳng đầu hàng 
Bởi do đói khổ nên cần kiệm 
Vì họ dư thừa phải sống sang 
Thiên hạ tham tiền nên bám hắn 
Còn nàng tự ái chẳng yêu chàng 
Tuy rằng cuộc sống không đầy đủ 
Ân nghĩa của người khỏi nặng mang 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 8 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jun 11, 2018 5:38 pm

THÍCH THỜ

Sếp tưởng mình ên chữ bị mờ
Vy này cũng vậy khác gì mơ
Đường thi gởi bạn lời luôn ngớ 
Lục bát chào huynh vở vẫn chờ
Ý tủi gieo hoài không vẹn cỡ
Ngôn buồn dệt mãi chẳng tròn thơ
Nhiều hôm xướng họa bao lần nhỡ
Rõ khổ vì đâu dạ cứ thờ.

Hồng Vy

03-06-2018

BÍ QUYẾT
( Họa hoán vận )

Họa đã ngàn câu ý chửa mờ
Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ
Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ
Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ
Mãi cận cho từ nô nức mở
Luôn kề để trí sẵn sàng mơ
Khi người chẳng dám so bì cỡ
Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ.

HỒNG THOẠI 04.6.18


SẦU VIỄN XỨ

Nghĩa gởi trời xa bóng nhạn mờ
Canh dài ấp ủ những dòng thơ
Trường xưa phượng đỏ triền miên nhớ
Bạn cũ đầu xanh óng ả chờ
Điểm tới thời gian mà mãi sợ
Lui về kỷ niệm cứ hoài mơ
Thuyền nơi viễn xứ sầu muôn thuở
Vũ khúc tình yêu trải mộng thờ

Vancali 6.4.18


CÒN ĐÂU NỮA

Bóng hình người ấy đã phai mờ
Hai đứa giã từ tuổi ấu thơ
Dẫu nói dù phân ly vẫn nhớ
Dù thề chia cách vẫn mong chờ
Duyên tơ đứt đoạn tình dang dở
Chỉ thắm rối bời hết ước mơ
Cũng tại ông Tơ chơi cắc cớ
Còn gì đâu nữa để tôn thờ

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 8 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết