Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Trang 9 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next

Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jun 12, 2018 9:20 pm

SAIGON 2008 

Sài Gòn rạo rực phố phường ca 
Chớp tắc vàng xanh đỏ khắp nhà 
Đi bộ ngắm hoa đường Nguyễn Huệ 
Lái xe lạng lách vượt cầu xa 
Bao năm giải phóng thời gian đổi 
Chừng đó ly hương tuổi chóng già 
Vợ cú ,con tiên chung biệt thự 
Lìa trần nhắm mắt mộ riêng ta 

NGUOITRUONGPHU 5/2/2018


SỐNG CHỪNG MỰC 

Chẳng trách em là loại xướng ca 
Nơi đâu cũng có thể là nhà 
Sài gòn thành phố nơi gần nhất 
Hà Nội thủ đô chẳng thấy xa 
Hiện tại kiêu sa do tuổi trẻ 
Mai sau tiều tuỵ lúc về già 
Cho nên phải sống đời chừng mực 
Quá trớn sau nầy hại đến ta 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jun 13, 2018 4:55 pm

KÍNH GỬI BẠN HỌA THƠ TÔI :

Cám ơn quý vị họa thơ tôi , 
Thơ của anh chàng Lạc Thủy tồi 
lép bép chuyên quen nghề rắc rối , 
Xềnh xoàng lại lắm truyện lôi thôi ! 
Leo teo may được huynh tha lỗi 
Luẩn quẩn hên ghê tỷ tặng xôi 
Bát tự đồng âm liều viết vội 
Cùng nhau xin được phép giao bôi 

Trân trọng LTĐQB


NÀO DÁM ĐÃI BÔI 

Chớ ngại khi là bạn với tôi 
Tớ đâu dám nghĩ đó thơ tồi 
Đường thi bảy chữ không lầm lỗi 
Tứ tuyệt bốn câu đúng hết thôi 
Tính nết hiền hòa nào lớn lối 
Tâm tình dịu ngọt ngại nhiều lời 
Tuy là bản chất mình bê bối 
Góp ý chân thành chẳng đãi bôi 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jun 14, 2018 5:27 pm

VIỄN XỨ BUỒN

Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn
Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn
Người xưa đã khuất rời hương mạ
Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn
Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng
Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn
Lần trang nhật ký ôm hoài bảo
Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn

Vancali 6.13.18


NGẬM NGÙI BUỒN
(Họa đảo vận)

Quê người chẳng cúi cũng không luồn
Pháp luật công bằng phải rập khuôn
Xã hội văn minh luôn mở cửa
Dân ta khốn khó mãi về nguồn
An ninh mạng NET toan kèm kẹp
Dân chúng hận thù nước mắt tuôn
Ngẫm lại tự do anh sướng quá
Riêng tôi cay đắng ngậm ngùi buồn

LEHONG 06/14/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jun 14, 2018 7:19 pm

THÍCH THỜ

Sếp tưởng mình ên chữ bị mờ 
Vy này cũng vậy khác gì mơ 
Đường thi gởi bạn lời luôn ngớ 
Lục bát chào huynh vở vẫn chờ 
Ý tủi gieo hoài không vẹn cỡ 
Ngôn buồn dệt mãi chẳng tròn thơ 
Nhiều hôm xướng họa bao lần nhỡ 
Rõ khổ vì đâu dạ cứ thờ. 

Hồng Vy 03-06-2018


BÍ QUYẾT 
( Họa hoán vận ) 

Họa đã ngàn câu ý chửa mờ 
Do ngài tiến sĩ dặn Nàng Thơ 
Đừng theo ngọn lửa xui thầy nhớ 
Bỏ hẹn vầng trăng khiến lão chờ 
Mãi cận cho từ nô nức mở 
Luôn kề để trí sẵn sàng mơ 
Khi người chẳng dám so bì cỡ 
Cụ sẽ thường xuyên cổ xúy thờ.
 
HỒNG THOẠI 04.6.18


SẦU VIỄN XỨ 

Nghĩa gởi trời xa bóng nhạn mờ 
Canh dài ấp ủ những dòng thơ 
Trường xưa phượng đỏ triền miên nhớ 
Bạn cũ đầu xanh óng ả chờ 
Điểm tới thời gian mà mãi sợ 
Lui về kỷ niệm cứ hoài mơ 
Thuyền nơi viễn xứ sầu muôn thuở 
Vũ khúc tình yêu trải mộng thờ 

Vancali 6.4.18


CÒN ĐÂU NỮA 

Bóng hình người ấy đã phai mờ 
Hai đứa giã từ tuổi ấu thơ 
Dẫu nói dù phân ly vẫn nhớ 
Rằng thề chia cách mãi còn chờ 
Duyên tơ đứt đoạn tình dang dở 
Chỉ thắm rối bời hết ước mơ 
Cũng tại ông Tơ chơi cắc cớ 
Còn gì đâu nữa để tôn thờ 

LEHONG


Được sửa bởi lehong ngày Fri Jun 15, 2018 6:41 am; sửa lần 3.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty THEM DUONG VAO THO(Vancali+LEHONG)

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Fri Jun 15, 2018 5:26 am

[June.14.18]=Sầu viễn xứ/Vancali+Còn đâu nữa/LEHONG=Gặp 2 bài thơ hay,cân xứng nhau về Ý lẫn Lời khiến tôi phải ngưng đọc một loạt Gmail để thưởng thức.Thời gian trong kỷ niệm là Tuổi Thơ(B1,B2),hậu cảnh là trường xưa(B.1)thơ mộng mà ai cũng đã từng trải qua không thể không bồi hồi xao xuyến.      TB-Chỉ có một chi tiết nhỏ:theo những nhà TNBC khó tính(còn tôi mù mịt trong lãnh vực này),muốn tránh điệp ngữ thì ở C4 B2 có nên chăng thay <vẫn>bằng chữ khác,td <mãi>để bài thơ trọn vẹn. cámơn CN-HNT
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jun 15, 2018 6:34 am

ChinhNguyen/H.N.T. đã viết:[June.14.18]=Sầu viễn xứ/Vancali+Còn đâu nữa/LEHONG=Gặp 2 bài thơ hay,cân xứng nhau về Ý lẫn Lời khiến tôi phải ngưng đọc một loạt Gmail để thưởng thức.Thời gian trong kỷ niệm là Tuổi Thơ(B1,B2),hậu cảnh là trường xưa(B.1)thơ mộng mà ai cũng đã từng trải qua không thể không bồi hồi xao xuyến.      TB-Chỉ có một chi tiết nhỏ:theo những nhà TNBC khó tính(còn tôi mù mịt trong lãnh vực này),muốn tránh điệp ngữ thì ở C4 B2 có nên chăng thay <vẫn>bằng chữ khác,td <mãi>để bài thơ trọn vẹn. cámơn CN-HNT
LE HONG thành thật cảm ơn bạn nhắc nhở. Đã đọc lại và thấy có điệp ngữ nên đã sửa lại.Cảm ơn bạn nhiều

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jun 15, 2018 8:32 pm

BUỔI HẸN THUỞ NGHÈO

Lâng lâng dào dạt đợi trăng lên 
Võng, ghế ngửa lâu hổng có bền
Bước tới, đi lui, lòng rộn rã
Vô nhìn, ra ngóng nhịp liên miên
Cũng rồi ráng tắt… ửng đèn đêm
Chẳng bận tiền khô… nghẹn nỗi niềm
Cút kít xe cùi thì cứ mặc
Miễn sao còn sức chở hai tim.

15/6/2018
 Nguyễn Thành Sáng
 

TÊ TÁI CON TIM

Anh chờ em hứa lại chưa lên
Không lẽ tình ta chẳng vững bền?
Cứ ngỡ ngồi đây trong phút chốc
Ai ngờ đứng chổ đó triền miên
Hình dung lúc gặp nàng vui vẻ
Tưởng tương thấy nhau sẽ nở niềm
Chả hiểu vì sao người nóng giận
Khiến mình tê tái cả con tim

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jun 16, 2018 7:06 pm

TÀN THU 

Nơi cuối mùa thu tiếng nhẹ ru 
Không gian đổi sắc ở xa mù 
Cây đương vàng lá ra héo rũ 
Cỏ úa dần tàn có phải thu 
Non nước mai rày se tiết lạnh 
Đất trời mốt nọ rét âm u 
Ngoài kia lất phất hạt sương tuyết 
Thu chết đâu hay gió thổi phù ! 

NGUYEN TAM


YÊN LÒNG GIẤC NGỦ 

Nghe chừng gió lạnh lướt êm ru 
Không thấy nào nghe tựa điếc mù 
Cảm nhận tiết trời vừa thoát Hạ 
Hình như hơi mát chuyển sang Thu 
Mùa Đông tuyết lạnh buông màn trắng
Hè đến mây đen phủ tối u 
Tết đến ắc chẳng còn giá buốt 
Yên lòng giấc ngủ thở phù phù 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jun 17, 2018 6:22 pm

NGẢ BA ĐƯỜNG
 
Chẳng biết rồi tôi tới chốn nào
Thiên đường hay địa ngục lao xao?
Thánh thần lạ hoắc xây rào cản
Ma quỹ thân quen dựng cổng chào  
Cứ tưởng vẫn trong cơn ảo mộng
Chừng như còn giữa giấc chiêm bao
Thân hoàn cát bụi và tan biến
Khi gió thổi qua một cái ào

dp


THẤP THOÁNG DƯỚI MƯA

Giờ đây em ở tận phương nào?
Nhắc đến người tình dạ xuyến xao
Từ biệt nàng đi không tiếng nói
Ra đi tớ chửa đến thăm chào
Lòng nầy thành thật yêu nhiều lắm
Dạ đó chân tình mến xiết bao
Cứ tưởng ai kia quay trở lại
Đâu ngờ bóng thoáng dưới mưa ào

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jun 18, 2018 5:09 pm

NGẢ BA ĐƯỜNG 

Chẳng biết rồi tôi tới chốn nào 
Thiên đường hay địa ngục lao xao? 
Thánh thần lạ hoắc xây rào cản 
Ma quỹ thân quen dựng cổng chào 
Cứ tưởng vẫn trong cơn ảo mộng 
Chừng như còn giữa giấc chiêm bao 
Thân hoàn cát bụi và tan biến 
Khi gió thổi qua một cái ào 

dp


THẤP THOÁNG DƯỚI MƯA 

Giờ đây em ở tận phương nào? 
Nhắc đến người tình dạ xuyến xao 
Từ biệt nàng đi không tiếng nói 
Ra đi tớ chửa đến thăm chào 
Lòng nầy thành thật yêu nhiều lắm 
Dạ đó chân tình mến xiết bao 
Cứ tưởng ai kia quay trở lại 
Đâu ngờ bóng thoáng dưới mưa ào 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jun 18, 2018 5:29 pm

TIÊN LỄ HẬU VĂN 
(nhân quả) --- 

Muốn thì luyện cả tánh khiêm cung 
Tật hổn tràn sân đáng gọi khùng 
Bón rộng tình cay là.. hoại trí 
Phơi dày nghĩa đắng chả.. tròn khung 
Nhân gieo lại nếm đâu cần hỏi... 
Quả hái về ăn khỏi phải lùng... 
Chúc bạn ngày sau rèn hạnh tốt 
Ôn hòa nhã nhặn sáng hình dung ---- 

Mytutru 30.05.2018


QUAN NIỆM XƯA 

Phận gái đua đòi việc kiếm cung 
Người ta ví đó tựa con khùng 
Tề gia nội trợ là hình mẫu 
Tứ đức tam tùng được đóng khung 
Thuở trước gia quyền còn bắt trói 
Bây giờ luật pháp bỏ truy lùng 
Ngày nay bình đẳng nam và nữ 
Hành động của nàng được thứ dung 

LEHONG 30/05/2018

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Them duong vao tho=NGA BA DUONG/DP

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Mon Jun 18, 2018 9:57 pm

Karaoke Bar
(8-7 biến cách phóng tác NgãBaĐường/DP)
Nhắm mắt mà đi thẳng lối vào
Nơi này hấp dẫn đến nôn nao
Thục nữ thì thào ca giọng thấp
Anh hùng léo nhéo hát tông cao
Thiên địa hoành tung tha hồ quậy
Tả hữu tay chân thoả sức quào
Trong ánh nhập nhoè men tửu lượng
Ru hồn theo tiếng gọi xôn xao

CN-HNT,    June.18.18
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jun 19, 2018 7:24 pm

GIỌT NỒNG 

Vô tình gió thoảng chạm bờ môi 
Một thuở hồn nhiên đã mất rồi! 
Quạnh quẽ trăng sầu nghiêng bóng trải 
Âm thầm biển nhớ rẽ dòng trôi 
Hoài thương kỉ niệm chào tan lớp 
Mãi nuối thời gian thả dạo đồi 
Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi 
Chao lòng lệ đẫm chẳng hề thôi. 

Gió Bụi 05292018


CHỈ THẾ THÔI 

Dù giận vô cùng phải mím môi 
Yêu nhau biết mấy cũng xa rồi 
Người đi tìm kiếm tương lai mới 
Kẻ ở sống đời kiếp nổi trôi 
Kỷ niệm còn đâu khi dạo núi 
Bóng hình lưu giữ dưới chân đồi 
Thôi đành gạt lệ chia tay nhé 
Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi 

LEHONG 05/30/2018

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Them duong vao tho

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Wed Jun 20, 2018 5:41 am

[June.19.19]=GiọtNồng/GióBụi+ChỉThếThôi/LeHong=Gặp những cặp thơ HAY thì ChNg ít bỏ qua.Cả hai bài thơ,khỏi cần nói về kỹ thuật thơ ĐL vững vàng, gắn bó nhau vào chủ đề Tình Lỡ.Tình xưa trên bối cảnh trường cũ với hình ảnh dạo chơi trên đồi rồi đợi chờ nơi bến cũ mà nước mắt tuôn rơi B1).Cũng tình xưa với kỉ niệm dạo núi đồi nhưng rồi gạt lệ chia tay nhau, để lại kẻ lỡ duyên một nỗi đắng cay đến nỗi phải thốt lên đời là thế đấy (B2).         CN     ro/s   rabbit 06.19.201818:40:19
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jun 20, 2018 5:03 pm

HỒN QUÊ 

Trời rắc triền đê sắc nắng vàng 
Tre già rủ bóng bến đò ngang 
Lao xao mặt nước bèo xô tới 
Thủng thẳng mạn thuyền sóng đẩy sang 
Khói núi toả lan vờn dáng nguyệt 
Trăng thu bừng sáng quyện không gian 
Thanh bình gợi nhớ hồn quê cũ 
Chợt thoảng bên tai tiếng mõ làng 

16.11.2011 Thi Hoàng


TRỞ VỀ QUÊ 

Mênh mông đồng lúa phủ màu vàng 
Sông rộng ghe thuyền tấp ghé ngang 
Tạo gạo thóc nhiều nhưng sống khổ 
Kiếm tiền dầu ít vẫn ăn sang 
Tuy đời vất vả lòng lương thiện 
Gia cảnh cơ hàn dạ chẳng gian 
Muốn được an lành và thoải mái 
Ta nên trở lại chốn quê làng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jun 21, 2018 8:56 pm

VỢ CHỒNG TRẺ 

Ngọn bí người cho một vác đầy 
Thế là cắm cúi nhặt liền tay 
Đau lưng mỏi cổ còn hai đống 
Gập gối khoanh chân hết nửa ngày 
Vợ nói lèn bao mang cất đã 
Chồng bàn đập tỏi bỏ xào ngay 
Lời qua tiếng lại không hồi kết 
Đói bụng thằng cu khóc tím mày 

Phương Nguyên 01/6/2018


XỬ THẾ 

Bán buôn gạo thóc phải đong đầy 
Thấm mệt nên vào đó xả tay 
Cực khổ nhọc nhằn nguyên buổi sáng 
Gian lao vất vả suốt nguyên ngày 
Bây giờ khách vắng cần ngơi nghỉ 
Đến lúc người đông có mặt ngay 
Đối với mọi người nên lễ phép 
Dù là cháu bé chớ kêu mầy 

LEHONG 01/06/2018

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Them duong vao tho/Vo chong tre

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Thu Jun 21, 2018 10:43 pm

[June.21.18]=Vợ chồng trẻ/Phương Nguyên= Cũng thần tốc như LeHong,ngoáy vội mấy vần mục đích góp vui cùng ThêmĐườngVàoThơ trên hoingo,không gò bó thể cách(mong sự châm chước của bạn TNBC/ĐL nghiêm khắc thì mới dám phỏng hoạ)   cười  hot01              CN

Vợ chồng son

(Phóng tác TNBC biến cách VợChồngTrẻ/PN)

Tình yêu đôi lứa thật tròn đầy
Giữ chặt bên mình chẳng mỏi tay
Mắt lả lơi nhìn giờ đến phút
Miệng xoen xoét nói  tháng qua ngày
Chập tối đã cùng đi ngủ sớm
Sáng bạch còn chưa thức dậy ngay
Mai có thằng cu hay cái tĩn
Đói lả đòi ăn mặc kệ mày

CN-HNT   June,21.18
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jun 22, 2018 7:38 pm

SE SẮT 

Phượng đỏ mơ màng duỗi cánh lay 
Lời ve nức nở vọng bao ngày 
Âm thầm kỉ niệm đơm cành nhớ 
Lặng lẽ ân tình ủ nắng say 
Những lúc sương dày thơ thẩn đợi 
Nhiều khi nguyệt tỏ hắt hiu bày 
Trông chờ bạn cũ buồn se sắt 
Quạnh quẽ sân trường phủ lá bay.

Gió Bụi 06212018


NGÀY ẤY QUA RỒI
(Họa loạn vận) 

Phượng hồng sắc thắm lắc lư lay 
Kỷ niệm chưa vơi những tháng ngày 
Hai đứa vui đùa cùng bắt bướm 
Đôi mình trầm lặng ngắm mưa bay 
Yêu nhiều nhưng ngại chưa bày tỏ 
Thương lắm còn e chẳng giải bày 
Năm tháng trôi qua tình vẫy chết 
Hết rồi ân ái cũ nồng say

LEHONG


Được sửa bởi lehong ngày Mon Jun 25, 2018 4:30 am; sửa lần 2.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jun 23, 2018 7:29 pm

LƯU LUYẾN 

Vui - buồn mấy chuyến kẻ đi xa 
Lặng bước quay nhanh để giấu mà 
Mấy cái ôm đương còn ấm vịn 
Dăm lời tiễn vẫn có tình pha 
Làm răng chẳng bấn lòng cho được 
Biết rứa bây chừ dạ muốn a 
Lệ ngấn lưng tròng - tay vội vẫy 
”Đầy đô tớ lại phải về mà”… 

04/06/2018 Nguyên Hữu


HỜN DỖI 

Lưu luyến nhau nhiều cũng phải xa 
Dù đời cách biệt vẫn thương mà 
Đừng lo duyên nợ thành dang dở 
Chớ sợ tình yêu sẽ nhạt pha 
Chờ đợi lòng em không chịu nỗi 
Ngóng trông mà bạn thế nầy a? 
Thôi thì mỗi đứa đành đôi ngã 
Tuỳ ý chia tay cũng được mà ! 

LEHONG 04/06/2018

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jun 24, 2018 6:42 pm

MỪNG SINH NHẬT 80

Tám chục mùa hoa phượng nở rồi
Chưa “về” vẫn giữ nụ Xuân tươi
Nghề cày cuốc lủi đà vui kiếp
Nghiệp bút thơ reo cũng hả đời
Xốc tới : Thân rèn không phút nghỉ
Vươn tìm : Trí luyện chẳng giờ ngơi
Tự mình đốt đuốc mà trau tuệ
Rẽ gió tung mây trụ đất trời.

BXP 23.6.2018


ƯỚC GÌ.....

Tám mươi xuân chẳn đã qua rồi
Vẫn nở nụ cười thật rất tươi
Lúc trẻ tấm lòng đầy nhiệt huyết
Khi già cái dạ hả hê đời
Thuở xưa gian khó đều từng trải
Đến lúc thịnh thời phải nghỉ ngơi
Nếu được trời thương còn sức khỏe
Sống thêm mấy chục sẽ chầu trời

LEHONG 06/23/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jun 26, 2018 7:19 pm

NHỚ QUÊ HƯƠNG 

Ngậm ngùi viễn xứ nhớ quê hương 
Những lũy tre xanh rợp mát đường 
Thơm bát cơm Cha nồng vị nắng 
Ngọt dòng sữa Mẹ đẫm hơi sương 
Mắt nai tha thướt trong tà áo 
Tuổi ngọc hồn nhiên dưới mái trường 
Biết đến bao giờ nơi chốn cũ 
Châu về hợp phố giữa yêu thương 

TÂM AN


CHÚT TÌNH THƯƠNG 

Bao năm vất vã kiếp tha hương 
Buôn bán hàng rong phải đứng đường 
Có những đêm đông nằm gối tuyết 
Bao ngày giá lạnh phải nằm sương 
Nào quên chiến hữu nơi đầu tuyến 
Vẫn nhớ bạn thân chốn chiến trường 
Cứ ngỡ qua rồi cơn bỉ cực 
Về già sẽ được chút tình thương 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jun 27, 2018 5:08 pm

ƯỚC VỌNG GÁI CHƯA CHỒNG 

Thương em phận côi cúc chưa chồng 
Chẳng có ai cùng sưởi ấm đông 
Cũng bởi do em hay nỗi nóng 
Là vì tại hắn tánh cay nồng 
Tuổi đời qua vội như chong chóng 
Số phận nằm ì ở số không 
Khao khát trong lòng nhiều ước vọng 
Nhưng rồi chẳng thấy được màu hồng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jun 27, 2018 7:58 pm

NGÓNG HẸN 

Ghé lại công viên, đến chỗ chờ 
Đợi hoài không thấy, nghẹn chơ vơ 
Buồn buồn, nhớ nhớ làm ngơ ngẩn 
Bực bực, đau đau khiến thẫn thờ 
Chẳng biết đường đi có kẹt xe 
Khiến cho buổi hẹn lại sai giờ 
Em ơi! Trời đánh đành cam chịu 
Gặp gỡ kiểu nầy anh chẳng mơ… 

7/6/2018 Nguyễn Thành Sáng


NGỠ LÀ MƠ 

Công viên ghế đá nóng ngồi chờ 
Đầu óc nghĩ suy chuyện vẩn vơ 
Đến hẹn mà nàng không thấy đến 
Chờ mong tôi trách đó ơ thờ 
Đồng hồ đã điểm mười hai tiếng 
Xuất hiện nhưng em quá trễ giờ 
Những tưởng người ta đà thất hứa 
Thình lình trước mặt ngỡ nằm mơ 

LEHONG 07/06/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Them duong vao tho/Nho que huong+Chut tinh thuong

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Wed Jun 27, 2018 8:56 pm

[Jun2.27.18]=Nhớ quê hương/TA+Chút tình thương/LH= Nhớ quê hương là nhớ làng xưa với luỹ tre xanh,ngôi trường cũ,nơi cha mẹ dãi nắng giằm sương nuôi con...(B1) Nhớ quê hương là nhớ nơi mình từ đó ra đi tìm cuộc sống trăm chiều khổ nhọc trên vùng đất mới và nhớ các chiến hữu năm xưa...(B2). Có thể hai bài thơ là tiếng nói đầy cảm xúc của Tình ca Quê hương, gợi sư nhớ nhung chất ngất cho những ai đang phải kéo lê những tháng năm dài xa xứ(B2)hoặc đang chờ mong ngày trâu về hợp phố(B1). CN
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jun 28, 2018 8:15 pm

DUYÊN HẸN 

Chỉ mối tơ duyên ước hẹn thề 
Quấn niềm vương vấn kéo lê thê 
Đêm sương thao thức miên man nghĩ 
Chiều phố lang thang lặng lẽ về… 
Thương nhớ quyện hồn lên gối mộng 
Sầu đau thả bóng lạc sơn khê 
Cảnh đời dâu bể trần gian hỡi! 
Da diết yêu đương luống não nề… 

6/6/2018 Nguyễn Thành Sáng
 

LỖI HẸN 

Chẳng trách khi ai lỗi ước thề 
Quên đi ân ái nghĩa phu thê 
Không còn lối cũ quay chân lại 
Chẳng nhớ đường xưa trở gót về 
Ký ức đã quên ngày đói khổ 
Vợ chồng hẩm hút cảnh cơm khê 
Bây giờ giàu có em sung sướng 
Đầu óc nghĩ chi chỉ nặng nề 

LEHONG 06/06/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jun 29, 2018 7:37 pm

LẶNG LẼ NHỚ EM 

Lặng lẽ nhớ em, nhớ thật nhiều 
Bao lần thả bước bến cô liêu 
Tâm tư da diết, sầu nhân ảnh 
Đường vắng cô đơn, nhạt bóng chiều 
Trăn trở bâng khuâng hoài nhức nhối 
Xót xa tê tái mãi đăm chiêu 
Tơ duyên mối chỉ hồn xe kết 
Ôi hỡi! Éo le rũ cánh diều. 

9/6/2018 Nguyễn Thành Sáng


CHẲNG ĐƯỢC NHƯ DIỀU 

Xa quê lòng chạnh nhớ em nhiều 
Thương mẹ già nua cảnh tich liêu 
Ai đở đần bà khi nắng nóng 
Ai người giúp sức lúc mưa chiều? 
Do nơi xã hội nhiều gian trá 
Cũng bởi lòng người ác lắm chiêu 
Những tưởng tương lai mình xán lạn 
Nào ngờ thăng tiến chẳng như diều 

LEHONG 09/06/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jun 30, 2018 8:05 pm

NGỠ LÀ VĨNH BIỆT 

Có một phút giây trong mặc niệm 
Nửa vùng đen trắng khó cân phân 
Thiền tâm ngũ giới chưa an định 
Nhược thể linh hồn đã vội tan 
Cúi xuống mộng hồi dương tại thế 
Nằm yên tay duỗi mắt vô thần 
Nghìn sau có thể chưa ngưng lệ 
Ai khóc thương ai giữa biển trần 

ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 04.6.2018


LƯỠNG PHÂN 

Đạo đời hai ngả tiên và tục 
Thề giới con người đã lưỡng phân 
Lúc sống linh hồn còn hiện hữu 
Chết rồi thân xác sẽ tiêu tan 
Bây giờ hiếu kính cha và mẹ 
Hiện tại tôn vinh các thánh thần 
Xã hội công bằng và đạo nghĩa 
Cần chi cãi lý hoặc phân trần 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 01, 2018 9:47 pm

LẦN LỮA 

Xuân vừa lỗi hẹn, hạ tìm thăm 
Lần lữa hương hoa, khất nguyệt rằm 
Gối mộng - mang về thêm mỏi mệt 
Canh nhàn - đếm lại hóa xa xăm 
Men đời trót nợ - bầu thuê, mướn 
Chén cuộc thôi đành - giọt điếc, câm 
Nhớ bạn, nghiêng vành vay Lý – 
Đỗ Nghe triền mái bạc khóc trăm năm 

Phan Thành Lanh 22.05.2018


LẦN LỮA CHI 

Lần lữa không về để ghé thăm 
Chờ qua trăng tỏ của đêm rằm 
Trước về sát ngõ xe hỏng máy 
Sau đến hiên nhà lốp thủng xăm 
Lặng tiêng lên đường trong tĩnh lặng 
Câm lòng rảo bước giữ mồm câm
 Miễn sao thủng thẳng đi về đích 
Hoà với yên bình của vạn năm 

... TCT9 - tốc hoạ...


TRẦM CẢM 

Trách bạn xuân về muộn đến thăm 
Lần lần lựa lựa đến ngày rằm 
Thoạt trông da thịt màu nâu nám 
Ngó kỹ thân mình có vết xăm 
Thuở nhỏ mở lời hay chậm tiếng 
Nay già kín miệng tựa người câm 
Vì đời tù tội nên dè dặt 
Trầm cảm u buồn suốt mấy năm 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 02, 2018 7:48 pm

KHÓ ĐỘNG LÒNG 

Có lẽ ngàn xưa sợi chỉ hồng 
Bất ngờ bão táp cuốn trôi sông 
Khiến hoài da diết ôm duyên phận 
Để mãi chơi vơi lạc giữa dòng 
Chiếc bóng thời gian chuyển kiếp trần 
Dư âm kỷ niệm ẩn hồn trong 
Dẫu cho bướm lượn, ong lờ lững 
Hoa thắm vườn xuân khó động lòng. 

13/6/2018 Nguyễn Thành Sáng


NƯỚC ĐỤC TRONG 

Thương em má phấn lại môi hồng 
Đón khách qua đò ở bến sông 
Lờ lững lục bình theo sóng nước 
Lênh đênh thuyền nhỏ lướt theo dòng 
Ngăn đôi cũng bởi hai nguồn chảy 
Tách biệt là vi nước đục, trong 
Duyên nợ chúng mình nào có khác 
Khiến cho hai đứa phải đau lòng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jul 03, 2018 7:37 pm

NỖI NHỚ LUỒN 
[Ngũ độ] 

Lặng lẽ ngoài hiên phả sắc buồn 
Chao lòng xám trĩu giọt đời tuôn 
Từ lên cõi phố xa vườn ruộng 
Có lẽ vành tim vợi nẻo nguồn 
Vọng buổi dưa cà vui chén muỗng 
Thương chiều nắng lửa dọi triền khuôn 
Mà nghe giữa dạ hoài mong muốn 
Vẳng điệu tình quê nỗi nhớ luồn 

HANSY


BỎ VỀ LUÔN 

Vì đâu người ấy quá đau buồn 
Đôi mắt đầm đìa đẫm lệ tuôn 
Có lẻ xa quê nàng chẳng chuộng 
Hay vì mến mẹ thích về nguồn? 
Anh chồng sái ý làm điều chướng 
Cô vợ yêu cầu phải đúng khuôn 
Hai đứa kết hôn khi tuổi muộn 
Bây giờ giận dỗi bỏ về luôn 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jul 05, 2018 5:52 am

TÌNH CÁCH TRỞ 

Vườn khuya cỏ lá sương gom hạt 
Nẻo vắng sông đen nhấp nhố dòng 
Chầm chậm con thuyền bơi lặng lẽ 
Âm thầm sóng nước mặc long đong 
Trăng lòng êm ả, mây che phủ 
Tình ái đậm đà, nỗi nhớ mong 
Vương vấn, bâng khuâng ghì tấc dạ 
Xót xa, da diết, nghẹn tim hồng. 

14/6/2018 Nguyễn Thành Sáng


CON LẠC CHÁU HỒNG 

Khổ quá nhà không còn hạt thóc 
Con thơ bụng đói lệ tuôn dòng 
Vườn cây thất trắng nào cho trái 
Ruộng đất mất mùa chẳng lúa đong 
Trời Phật thương tình lòng ước nguyện 
Dân nghèo trách phận chỉ cầu mong 
Việt nam giúp đở thương nhau nhé 
Mới xứng là con cháu Lạc Hồng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jul 05, 2018 9:25 pm

VIỄN XỨ BUỒN 

Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn 
Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn 
Người xưa đã khuất rời hương mạ 
Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn
 Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng 
Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn 
Lần trang nhật ký ôm hoài bảo 
Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn 

Vancali 6.13.18


NGẬM NGÙI BUỒN 
(Họa đảo vận) 

Quê người chẳng cúi cũng không luồn 
Pháp luật công bằng phải rập khuôn 
Xã hội văn minh luôn mở cửa 
Dân ta khốn khó mãi về nguồn 
An ninh mạng NET toan kèm kẹp 
Dân chúng hận thù nước mắt tuôn 
Ngẫm lại tự do anh sướng quá 
Riêng tôi cay đắng ngậm ngùi buồn 

LEHONG 06/14/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 06, 2018 7:45 pm

TIẾNG LÒNG 

Tuy rằng mới gặp nhủ lòng yêu 
Biển hẹn nàng thơ buỗi nắng chiều 
Vẽ đẹp trời mơ làm kẻ mến 
Hương nồng liễu mộng khiến người xiêu 
Hoài mong có phải mình Kim Trọng 
Mãi vọng thì ra ả Thúy Kiều 
Kiệu đỏ thuyền hoa cùng rễ quí
 Cau trầu nhẫn bạc tốn là nhiêu 

Vancali 6.16.18


LẬN ĐẬN ĐỜI HOA 

Lần đầu gặp gỡ đã thầm yêu 
Lúc dạo vườn hoa bóng xế chiều 
Thoáng thấy em xinh lòng muốn xỉu 
Nhác trông nàng đẹp dạ liêu xiêu 
Anh đây đẹp mã như Từ Hải 
Còn đó khuôn trăng tựa Thuý Kiều 
Bởi vậy nhiều thanh niên bám víu 
Đời hoa lận đân biết bao nhiêu ! 

LEHONG 06/16/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jul 07, 2018 9:38 pm

TÌNH CÁCH TRỞ 

Vườn khuya cỏ lá sương gom hạt 
Nẻo vắng sông đen nhấp nhố dòng 
Chầm chậm con thuyền bơi lặng lẽ 
Âm thầm sóng nước mặc long đong 
Trăng lòng êm ả, mây che phủ 
Tình ái đậm đà, nỗi nhớ mong 
Vương vấn, bâng khuâng ghì tấc dạ 
Xót xa, da diết, nghẹn tim hồng. 

Nguyễn Thành Sáng


CON LẠC CHÁU HỒNG 

Khổ quá nhà không còn hạt thóc 
Con thơ bụng đói lệ tuôn dòng 
Vườn cây thất trắng nào cho trái 
Ruộng đất mất mùa chẳng lúa đong 
Trời Phật thương tình lòng ước nguyện 
Dân nghèo trách phận chỉ cầu mong 
Việt nam giúp đở thương nhau nhé 
Mới xứng là con cháu Lạc Hồng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Them duong vao tho

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Sun Jul 08, 2018 4:05 am

[July.7.18]=TìnhCáchTrở/NTS+ConcháuLạcHồng/LH=Trong ThêmĐườngVàoThơ có nhiều bài hay bên cạnh những bài đọc lên chưa thấy ngay hay không thấy hồn mình rung cảm.Nhưng nói chung,Khu Vườn TĐVT có nở rộ như đã từng thấy là điều có lẽ các bạn và CN tôi đủ vui rồi.Vì vậy tôi chấp nhận mình KHỜ để tiếp tực <Bình loạn>(Ấy ấy nhắc lại từ DP đã gán cho vui chứ không có v/đ gì cho CN đâu)hơi dài so với nhiều Fans Hội Ngộ. Trở lại TCT/NTS,CN cảm thấy hồn rung cảm ngay : <Vườn khuya cỏ lá sương gom hạt...Chầm chậm con thuyền bơi lặng lẽ>,tác giả cô đơn đi tìm người có sợi dây tình ái đậm đà,và người ấy đã lưu lại trong lòng tg nỗi<Xót xa,da diết,nghẹn tim hồng>.Tuy nhiên,nếu lướt qua về lời thơ,CN đang dò dẫm tìm đường vào thơ TNBC/ĐL không khỏi hoài nghi rằng có một số bài 8C7C trong mục TĐVT,như bài TCT này, có thật là tác giả muốn được xếp vào loạị TNBC/ĐL hay không.Bởi vì riêng nhiều bài 8C7C của CN thường ghi thêm không phải làm theo TNBC/ĐL.Cái tính dè dặt vốn có này CN tự biết là không nên có vì hn đâu phải là một web site chuyên mục thơ Đường như <d..d....com>mà ở đó các bình văn tả xung hữu đột đã khiến CN không khỏi bức xúc .
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 09, 2018 2:07 am

CON GÀ TRỐNG GIÀ

Tiếng gáy oai phong của chú gà
Có đâu làm hãi sợ người ta …?
Hiên ngang tự thuở cựa chưa bén 
Lẫm liệt ngay khi tuổi đã già
Những sớm đứng nhìn hoa lá rụng
Bao chiều ngồi ngắm tháng ngày qua 
Góc sân nho nhỏ trời hiu hắt
Một hạt thóc rơi giữa nắng tà…!!! 

dp


TUỔI VỀ GIÀ

Oai phong lẫm liệt cũng là gà
Gáy lớn nhưng người chẳng sợ ta
Đá thắng trăm lần thời tuổi trẻ
Huề thua mấy trận lúc về già
Hiên ngang chiến đấu thời trai tráng
Mỏi mệt nằm nhà mấy tháng qua
Con cháu bu quanh nghe kể chuyện,
Ngâm thơ, đọc sách lúc chiều tà

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 09, 2018 8:02 pm

NHỮNG VẾT HẰN 

Lạc thú nào rồi cũng sẽ qua 
Giống như giọt nắng giữa chiều tà 
Rồi thì khoắc khoải cùng năm tháng 
Để lại bâng khuâng với tuổi già 
Vùi lấp hẳn dòng đời lữ thứ 
Tiếc làm gì bến nước bôn ba 
Đôi khi tự hỏi còn hay mất 
Những vết hằn và những xót xa...? 

dp


YÊU LẦM 

Buồn phiền cũng sẽ phải trôi qua 
Vương vấn mà chi tuổi xế tà 
Hăng hái siêng năng khi lúc trẻ 
Biếng lười chậm chạp lúc về già 
Năm xưa say đắm nàng ca sĩ 
Thưở ấy mê lầm gái bán BA (R) 
Tha thiết yêu nhau chừng mấy tháng 
Rốt rồi hai đứa phải chia xa 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jul 10, 2018 10:01 pm

BẾN ĐỢI CHỜ AI !!

gió thoảng ru hồn nhớ cảnh xưa
hàng dương rũ lá nhẹ nhàng đưa
trời xanh xanh thắm mây không gợn
cát trắng trắng tinh sóng vội lùa
bến đợi người đi quay trở lại
thuyền chờ lữ khách đã về chưa 
bao năm trải gót đời cô lẻ
mặc tiếng ve sầu hót sớm trưa 

......Bình Minh......


EM VỀ CHƯA ?

Em về bởi nhớ quá quê xưa
Nhớ tiếng ù ơ _ Võng nhẹ đưa
Khóm trúc lao xao _ Bầy sáo đậu
Hoa hồng động đậy _ Gió xuân lùa
Bao năm biền biệt _ Tin thư vắng
Sắp sửa em về _ Điện báo chưa ?
Đã hẹn người ơi đừng thất hứa
Sân bay đến đúng khỏi chờ trưa

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jul 12, 2018 10:29 pm

ĐỜI NHƯ THẾ ĐẤY ! 
(Thơ 7-8 tự do,phóng tác NhữngVếtHằn/DP) 

Thời gian vùn vụt lặng trôi qua 
Mới sáng bừng lên đã xế tà 
Có thọ trăm năm đời vẫn ngắn 
Dù hưởng bao nhiêu xác phải già 
Thân chẳng còn chi sau cửa tử 
Hồn không để lại chút dư ba? 
Con thuyền định mệnh âm thầm cuốn 
Theo sóng ba đào đến cõi xa. 

CN-HNT June.23.18


RỒI LẠI XA 

Bảy mốt năm dài đã trải qua 
Ta như bóng xế buổi chiều tà 
Lo buồn khổ sở thời son trẻ 
Bênh họan yếu đau lúc tuổi già 
Cháu chắc đủ đầy kêu Nội, Ngoại 
Con dâu thằng rể gọi là ba 
Vui vầy sum họp trong giây lát 
Bọn chúng đi rồi lại cách xa 

LEHONG 06.23/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 13, 2018 9:55 pm

LỮ KHÁCH 

Vọng tự xa xăm tiếng sáo diều
Bâng khuâng nhớ lại phút cô liêu
Cô liêu tịch mịch in trong dạ 
Trong dạ giọt tình tí tách kêu
Gió vẫn chắt chiu cơn nắng sớm
Mưa còn luyến tiếc áng mây chiều
Về đâu? Ai biết về đâu nhỉ?
Lữ khách đường dài thấy quạnh hiu!

....BXP....


ĐÊM VIỄN XỨ

Xa phương vọng lại tiếng ru diều
Nghe nhói giữa hồn khúc dạ liêu
Nhớ thuở bên ai trao nỗi nhớ
Thương ngày người ấy cất lòng kêu
Mùa trăng viễn xứ vương buồn dạ
Nắng hạ quê hương đọng ráng chiều
Sinh kế giữa đời trôi nổi mãi
Đêm về thêm xót cảnh đìu hiu

....HANSY....


EM KHÔNG ĐẾN

Trầm bổng nhặt khoan tiếng sáo diều
Người còn đâu nữa bến cô liêu !
Âm thầm nức nở anh thầm gọi
Trầm lặng thở than em chẳng kêu
Chờ đợi khi trời chưa tắt nắng
Ngóng trông đến lúc bóng tà chiều
Bao lời hứa hẹn rồi không nhớ
Cô độc mình tôi chốn quạnh hiu

.......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jul 14, 2018 7:58 pm

NHƯ DÒNG SUỐI 

Giả sử tôi là một gã khờ 
Biết đâu đời sẽ đẹp hơn thơ 
Không ôm ấp tháng ngày bèo bọt 
Chẳng nhớ hoài hình bóng vẩn vơ 
Ngàn tiếng xỏ xiên nào thấu hiểu 
Vạn lời cay đắng cũng làm ngơ 
Ung dung tự tại như dòng suối 
Cứ lượn quanh thôi mặc bến bờ 

dp


ĐỢI ĐÒ ĐÊM KHUYA
(thơ xuôi ngược )

Mơ mộng chuyện xưa những dại khờ 
Cách chia tình nhớ thuở ngây thơ 
Chờ mong phút muộn đời ly biệt 
Đợi mãi ngày về bước vẩn vơ 
Tơ phủ trắng xa trời lạnh phủ 
Cảnh khuya nơi cũ bến sầu ngơ 
Mờ sương khói tỏa đêm thu tới 
Mặt trước thuyền nhô sóng dưới bờ 

Nguyễn Chí Hiệp
6.2018 

ANH KHỜ LẤY VỢ 
(Họa loạn vận) 

Anh ta hơi có chút khù khờ 
May mắn se duyên với tiểu thơ 
Hạnh phúc cặp đôi đâu chắn lối 
Tình yêu hai đứa chẳng ngăn bờ 
Nhiều chàng chung xóm sanh ghen tị 
Lắm kẻ cùng làng tiếc ngẩn ngơ 
Mới biết số phần do định mệnh 
Từ rày chú ngốc hết bơ vơ 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 16, 2018 8:07 pm

CÂU THƠ YÊN NGỰA

Trường tồn sống mãi lẽ thông thường
Khuôn mẫu luật thi lóng lánh gương
Bốn bể âm vang như lượn sóng
Năm châu lan toả tựa xô tường
Câu thơ đại nội ngâm liên vịnh
Yên ngựa sa trường tấu khúc chương
Nối tiếp người xưa gò ý tứ
Thả hồn thi sỹ ngát quỳnh phương

...HANSY...


LUẬT ĐƯỜNG 

Thi sĩ thả hồn khắp bốn phương 
Gom từ kết tứ sáng như gương 
Chính tà soi tỏ ngời chân lý 
Trung thực thẳng ngay tựa bức tường 
Đời trước truốt trau thành ngữ nghĩa 
Đời sau mài gọt hóa văn chương 
Thi đường bát cú lời nho học 
Truyền lại cháu con chuyện lẽ thường 

...Tuyen45...


LẼ THƯỜNG 

Vùng vẫy giang hồ khắp tứ phương
Người lành nhân đức hãy theo gương
Việc làm chánh đáng không mờ ám
Hành động quang minh được tỏ tường
Tiến bộ do nơi lòng cố gắng
Thụt lùi bởi lối học từ chương
Quyết tâm phấn đấu rồi vươn tới
Thành công nhất định ấy lẽ thường

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jul 17, 2018 8:22 pm

LỆ KHÔ RỒI

Nhớ về tình cũ giọt châu rơi
Duyên phận lỡ làng rồi, hỡi ơi!
Biết mấy thu thương day dứt phận
Trải bao hạ nhớ xót xa đời
Mưa bay nhân ảnh nhoà con mắt
Nắng cháy giọt lòng lạnh khoé môi
Người đã đi xa không trở lại
Dòng tương vẫn cuộn, lệ khô rồi!

....BuiXuanPhuong....


QUÊN

Xa lắm lòng đau lệ mãi rơi
Xót thương kỷ niệm cũ người ơi
Tờ thư còn đẫm màu ân ái
Nét bút mãi vương dấu tình đời
Thương nhớ khôn nguôi sầu khóe mắt
Thức thao muôn nỗi úa bờ môi
Ra đi không hẹn ngày quay lại
Để kẻ tình si mỏi mòn rồi

....HANSY....


EM KHÔNG CÒN NỮA

Chiều thu bàng bạc lá vàng rơi
Nhớ quá người xưa nhưng hỡi ơi !
Nàng đã sớm rời xa cõi thế
Người không sống nữa ở trên đời
U sầu giọt lệ tồn mi mắt
Đau khổ dòng châu thấm mặn môi
Vĩnh viễn ta cách ngăn mãi mãi
Trần gian âm cảnh rẽ đôi rồi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 18, 2018 8:48 pm

THƯ PHÚC ĐÁP

Xa cách lâu ngày dạ nhớ mong
Thân nhau ngày ấy lớp nhi đồng
Tôi nơi quê mẹ đang yên ổn
Bạn ở xứ người có khoẻ không?
Còn đượm thâm tình thời tuổi trẻ
Chưa phai kỷ niệm thuở xuân hồng
Bấy nay đã biết bao lần hẹn
Tha thiết lòng ta mãi đợi trông.

...N.Đ.T...


BỞI ANH LÀ....

Thôi em chớ đợi cũng đừng mong
Bởi kiếp nông dân chốn rẩy đồng
Trước mắt là cánh đồng úa lúa
Sau lưng chẳng hạnh phúc tươi hồng
Gia đình nghèo khó tiền nào có
Nhà cửa xác xơ vách trơ không
Đã biết yêu anh em sẽ khổ
Sao lòng còn quyến luyến chờ trông

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jul 19, 2018 8:43 pm

BÓNG LẺ SẦU VƯƠNG 

Phố nhỏ chiều mưa giọt khẽ khàng 
Ru từng nỗi nhớ nặng lòng mang 
Thời gian vẫn trải niềm khao khát 
Kỉ niệm còn loang vết bẽ bàng 
Dõi ánh trăng buồn soi dạ tủi 
Mơ chùm nắng đượm đổi mùa sang 
Sầu vương bóng lẻ đầy tâm sự 
Một mảnh tình tơ chuốc lỡ làng! 

Gió Bụi 6272018


VAY NỢ 

Quanh năm thất nghiệp chịu nằm khàn 
Túng thiếu nên đành nợ phải mang 
Vay mượn chị anh em ruột thịt 
Hỏi cầm cô chú họ lân bàng 
Hẹn là sẽ trả vào Đông tới 
Lỡ trễ hoàn tiền lúc Hạ sang 
Rốt lại nguyên năm còn thất hứa 
Khiến cho thiên hạ đến la làng 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 20, 2018 10:04 pm

VẮNG AI

Hôm nay lớp học thiếu ai rồi
Chán nản nhìn quanh nước mắt rơi
Tiếng nhạc như còn vang trước cửa
Lời ca vọng mãi trước sân chơi
Giờ đây vắng bạn sao buồn quá
bữa ấy đông người lắm thú vui
Nhịp thước ai khua nghe lốc cốc
Thầy nhìn quắc mắt chết em rồi 

thugiangvũ


VẮNG EM

Em gái cạnh tôi đã nghỉ rồi
Thương nàng khó giữ lệ tuôn rơi
Cùng nhau dạo phố liền ừ hứa
Hai đứa xi nê khỏi đợi mời
Sinh hoạt học sinh sao thích thú
Cuộc đời tuổi trẻ quả là vui
Thình lình Mẹ mất nên thôi học
Tôi vắng thiếu em hết thật rồi  !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 22, 2018 11:22 pm

KẾT GIAO

Bạn hữu nơi đây gửi tiếng chào
Tâm hiền trí ngọc ước cùng ao
Đôi mùa trải bút gieo vần mộng
Bốn nẻo hòa trăng họa sắc đào
Thắt chặt tình thân lòng sáng mở
Gom đầy sức mạnh sách hồng trao
Đường thi võ luyện không ngừng nghỉ
Để những vườn ươm rộng lối vào

Hoàng Giao


MÓN QUÀ
(Họa loạn vận)

Thân thương kính gởi bạn lời chào
Thi hữu thơ Đường dạ ước ao
Mấy bữa diễn đàn ta đóng cửa
Hôm qua mở Web được đăng vào
Nơi nầy tươi thắm Mai, Hồng nở
Chốn đó xanh tươi Cúc với Đào
Hân hạnh se tình cùng chú bác
Thư nầy như một món quà trao

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 23, 2018 8:00 pm

NHỚ CON

Đêm hè cái nóng dài lê thê
Thêm nổi nhớ con đến nảo nề
Cát bụi bay bay dòng ký ức
Tơ trời vướng vướng mảnh trăng quê.

Miếng ngon nghẹn đắng trên đầu lưỡi
Thiếu vị ngọt bùi miệng tỉ tê
Xa nhóc ba ngày đau đáu nhớ
Cửa hồn mẹ mở đón con về.

.....Hằng Nga.....


Giận chồng
(Họa loạn vận)

Sao đành quên cái nghĩa phu thê ?
Biền biệt người đi chẳng trở về
Anh hưởng sang giàu nơi phố thị
Em cam cảnh khổ ở miền quê
Vợ con tình cảm anh xem nhẹ
Bồ bịch ái ân bạn nặng nề
Chợt nghĩ lòng em buồn quá đổi
Giận anh lệ thấm lưởi còn tê

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 23, 2018 9:58 pm

NGÕ XƯA

Rảo bước em về lại ngõ xưa 
Vườn xơ xác quạnh kể sao vừa 
Sương lùa én tủi mơ màng vọng 
Gió thổi cây hờn kẽo kẹt đưa 
Bãi vắng mờ loang màu cỏ dại 
Thềm hoang khẽ gợi khúc duyên thừa 
Đơm hồn liễu yếm sầu tê lạnh 
Xót nỗi cung lòng thoảng nhặt thưa. 

Hồng Vy 


THU VỀ 

Thu về trở lại mái trường xưa 
Ngõ trúc hồn xao kỉ niệm vừa 
Những buổi dầm mưa lòng suối lội 
Bao ngày dãi nắng phận đò đưa
Bày mâm xóm nhỏ vầng mây nhạt 
Rủ khách vườn khuya chỗ nguyệt thừa 
Cứ tưởng mây lùa sao bỡn cợt 
Trăng ngàn ấp ủ lọt rèm thưa. 

Huy Thanh


ĐỔI THAY 

Hôm nay tôi trở lại quê xưa 
Chốn cũ giờ đây cũng mới vừa 
Cầu ván xây xong đang tiếp nhận 
Bến xe sửa lại khỏi chờ đưa 
Vật tư tính toán không cho thiếu 
Tiền bạc chi tiêu chẳng để thừa 
Rút ruột công trình điều tệ hại
 Công bằng chí lý chẳng người thưa 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 9 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 25, 2018 11:10 pm

THƯƠNG LẮM THAY

Giọt nắng vàng bay cuối phố say
Hong từng sợi tóc phủ vai gầy
Long lanh mắt liếc mười phương gió
Óng ả môi cười tám huớng mây
Gọn ghẽ đơn sơ thời mộng ảo
Thanh tao giản dị ước mơ đầy
Hương thơm bụi cúc vừa thoang thoảng
Vẳng tiếng ai cười ghét lắm thay.

Thugiangvũ


THƯƠNG ĐỜI HOA

Bướm vàng hút nhụy vẻ mê say
Tội nghiệp đời hoa dáng úa gầy
Cứ ngỡ yên lành chờ nắng sớm
Nào ngờ rũ riệt đón heo mây
Vầng dương le lói rồi u ám
Giông bão thét gầm phủ kín mây
Nhìn Cúc trải mình trong gió lớn
Thân hình quằn quại tiếc thương thay !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 9 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết