Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Trang 2 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next

Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 29, 2012 6:24 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CHÂN QUÊ

Hương đồng dạo ấy của tôi ơi
Khắc khoải hằng đêm giấc mộng đời
Nón lá bài thơ hình rạng rỡ
Khăn choàng mỏ quạ nét xinh tươi
Môi hồng e ấp mây ngừng thổi
Mắt biếc long lanh nắng mỉm cười
Guốc mộc chân quê tình chất phác
Muôn vàng lưu luyến thuở nào vơi

.....Vancali.....


KHÓ THỂ VƠI

Gió nội hương đồng nhớ quá ơi
Người em thuở ấy đã xa rồi
Không còn thấy Ẻn đưa tình mắt
Chẳng được nhìn ai hé nụ tươi
Có lúc dòm tôi như ngượng ngập
Đôi khi ngó tớ giống đang cười
Thương nàng chơn chất và hiền hậu
Hình bóng trong lòng khó thể vơi

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Wed Aug 29, 2012 6:42 pm; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Wed Aug 29, 2012 6:33 pm

Hai bài thơ hay quá, thật là chân quê [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Anh LH..cho CG thắc mắc chút xíu nha

Không còn thấy Ẻn đưa tình mắt
Chẳng được nhìn em hé nụ tươiÉn là danh từ riêng phải hông anh?
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 29, 2012 6:41 pm

Hai bài thơ hay quá, thật là chân quê [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Anh LH..cho CG thắc mắc chút xíu nha

Không còn thấy Ẻn đưa tình mắt
Chẳng được nhìn em hé nụ tươiÉn là danh từ riêng phải hông anh?

Cỏ Gai mến,

Nếu là chữ ÉN thì đúng là danh từ riêng

Chữ ẺN dùng trong bài đó là tiếng lóng địa phương có thể xem là để nói về một cô gái

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Wed Aug 29, 2012 9:43 pm

lehong đã viết:Hai bài thơ hay quá, thật là chân quê [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]

Anh LH..cho CG thắc mắc chút xíu nha

Không còn thấy Ẻn đưa tình mắt
Chẳng được nhìn em hé nụ tươiÉn là danh từ riêng phải hông anh?

Cỏ Gai mến,

Nếu là chữ ÉN thì đúng là danh từ riêng

Chữ ẺN dùng trong bài đó là tiếng lóng địa phương có thể xem là để nói về một cô gái

Aaa.._ Vậy là CG biết rồi, "ẻn" có nghĩa là "cô ấy" . Cám ơn anh LH đã giải thích nha

[You must be registered and logged in to see this image.]
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Aug 30, 2012 6:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THIẾU NỮ XUỐNG NÚI

Bầu trời bừng sáng lúc mây tan
Dát bạc long lanh khắp núi ngàn
Chim chóc tưng bừng đua giọng hót
Cỏ hoa tíu tít tỏa màu lan
Rừng xanh gió thổi rung câu hát
Nước biếc suối tuôn dội tiếng đàn
Sơn nữ vai gùi theo bước ngựa
Nắng cài mái tóc ánh kim đan

.....Hồ Văn Thiện.....


DU THIÊN

Bước vào thiên cảnh bụi trần tan
Mây tía lung linh đỡ dặm ngàn
Oanh yến hòa ca êm ả vọng
Hương hoa quyện ướp ngạt ngào lan
Xanh dòng suối lượn tiên đề bút
Sáng dải sao buông gió lướt đàn
Cầu Ngọc xuôi sang lò Bát Quái
Say nhìn Lão Thượng luyện linh đan

.....Trương Nữ Hương Thủy.....


DẠ CHẲNG ĐAN

Mộng ước ban đầu đã vỡ tan
Tình trôi theo gió cuốn mây ngàn
Duyên xưa có Thúy Kiều, Kim trọng
Nghĩa cũ lưu đời Điệp với Lan
Thương mến do song đường hứa hẹn
Yêu nhau nhờ tiếng sáo, cung đàn
Nào ngờ hôn sự nay dang dờ
Bắt phải quên nàng dạ chẳng đan

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Aug 31, 2012 5:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

PHỤ NỮ

Phụ nữ trời ơi bó chiếu mà
Muôn đời đáp án chẳng tìm ra
Dường kim đáy bể sao mò hả
Tựa lá rừng phong khó đếm mà
Bản tánh nhiều khi pha loạn xạ
Tâm tình lắm bận gửi gần xa
Sớm mưa chiều nắng ... ôi mệt quá
Thử hỏi rằng ai ... đoán được nà

.....Chú Quậy.....


GÁI GỌI

Ngày nay con gái thiếu chi mà
Góc phố, hè đường mới ló ra
Mười bảy, đôi mươi ôi quá xá
Thanh xuân, tuơi trẻ thiếu chi mà
Muốn liền thì gọi bên cư xá
Chờ đợi phải tìm ở chổ xa
Mặc sức cho anh ra sức nã
Tiền chi sòng phẳng sợ gì nà !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Aug 31, 2012 6:09 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH THỜI LOẠN

Tình xưa - như rứa - đẹp như mơ
Khói lửa can qua - hết đợi chờ.
Hai đứa xa nhau - người mỗi ngả
Đứa tìm ra biển - đứa thành đô
Bây giờ – mới rõ ràng tin tức
Hai đứa Ra Khơi - thật bất ngờ
Đứa ở Hoa Kỳ - đứa Bắc Mỹ
Tình xưa hai đứa - đã vào thơ.

.....TINH VÔ.....


DUYÊN XƯỚNG HỌA

Gặp mặt nhau mà cứ ngỡ mơ
Sao anh để tớ phải trông chờ ?
Hôm xưa tôi sống Tiền Giang tỉnh
Hồi đó anh còn ở Cố Đô
Vượt biển lên tàu anh đến Mỹ
Tội tù cải tạo tớ thiên lao
Nay cùng tái ngộ nơi Dallas
Nhờ bởi đôi mình xướng họa thơ .

....LEHONG.....


NỐI TIẾP

Nhờ bởi đôi mình xướng họa thơ:
Xem đời như thể một khung tơ
Cam đành cải tạo - dù lây lất
Xoay sở ra khơi cũng tấp bờ
Hải ngoại - lưu vong - nơi tạm trú
Quê hương đổi mới đúng thời cơ
Có ngày - mình sẽ gặp nhau đấy
Tay bắt tay nhau - dưới bóng cờ

…VÔ TÌNH…


Tay bắt tay nhau dưới bóng cờ
Quê hương nước Việt một trời mơ
Trải qua bao tháng năm cùng khổ
Đưa đến hôm nay sướng chẳng ngờ
Ác bá, cường quyền đâu có cớ
Tham quan, ô lại hết còn cơ
Phen nầy lạy lục tha cho tớ
Bởi dại ham tiền nên cố quơ

......LÊ HỒNG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 01, 2012 6:52 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CON HƠN CHA NHÀ CÓ PHÚC

Con giỏi hơn cha tại phúc NHÀ !
Công trình vun xới chẳng do TA !
Hậu sinh khả úy nhờ tài TRẺ...
Lão bạng sinh châu ngại mặt GIÀ...
Gái đảm, Lương Y tươi nét NGỌC
Trai hiền, Từ Mẫu sáng da NGÀ
Tam đa ngũ phúc trời cho ĐỦ
Chín suối tổ tiên thỏa dạ MÀ

.....LTĐQB.....


CON HƯ TẠI MẸ, CON GIỎI NHỜ CHA

Khen ông dạy khéo vượt muôn NHÀ
Gái lẫn trai đều giỏi quá TA !
Sự nghiệp nay thành nhờ sức TRẺ
Công lao trước bỏ cậy nơi GIÀ
Docteur nổi tiếng kìa anh NGỌC
Toubib lừng danh đấy chị NÀ
Lưỡng cước song quyền âu giáng ĐỦ
Sao không tình tiết kể đi MÀ

.....Việt Đường.....


PHẢI THÔI MÀ !

Dành dụm bao năm chửa mua NHÀ
Vợ trách điều nầy bởi tại TA
khi trước ăn chơi thời quá TRẺ
Bây giờ dưỡng sức lúc về GIÀ
Con trai đẹp mã kêu Hoài NGỌC
Cháu gái mỹ miều gọi Thúy NGÀ
Cả bốn gom tiền nhưng chẳng ĐỦ
Từ nay phòng mướn phải thôi MÀ !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 02, 2012 1:59 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRĂM NĂM TUỔI THỌ

Ưu hoài thấy tóc trắng bay bay
Suối lệ trào tuôn giọt ngắn dài
Đau ngắm mẫu thân hình héo úa
Khổ nhìn người Mẹ xác hao gầy
Cuộc đời đã chịu nhiều chua chát
Số phận đeo mang những đắng cay
May phước Má luôn giàu sức khỏe
Trăm năm thọ tuổi thật là hay

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 02, 2012 6:15 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH THỜI LOẠN

Tình xưa - như rứa - đẹp như mơ
Khói lửa can qua - hết đợi chờ.
Hai đứa xa nhau - người mỗi ngả
Đứa tìm ra biển - đứa thành đô
Bây giờ – mới rõ ràng tin tức
Hai đứa Ra Khơi - thật bất ngờ
Đứa ở Hoa Kỳ - đứa Bắc Mỹ T
ình xưa hai đứa - đã vào thơ.

.....TINH VÔ.....


DUYÊN XƯỚNG HỌA

Gặp mặt nhau mà cứ ngỡ mơ
Sao anh để tớ phải trông chờ ?
Hôm xưa tôi sống Tiền Giang tỉnh
Hồi đó anh còn ở Cố Đô
Vượt biển lên tàu anh đến Mỹ
Tội tù cải tạo tớ thiên lao
Nay cùng tái ngộ nơi Dallas
Nhờ bởi đôi mình xướng họa thơ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Sep 03, 2012 6:35 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]CON VÀO LỚP 1

Con vào lớp 1 (một) cũng gian nan
Chạy đáo chạy đôn suốt cả tuần
Tìm cửa phong bì lo lót trước
Kiếm cô chủ nhiệm cậy xin ngang
Đơn từ đưa đón mua bằng được
Hộ khẩu sao lưu để sẵn sàng
Đâu đó chen nhau xô đổ cổng
Mới hay sự học lắm huênh hoang !

.....HỒ VĂN tHIỆN.....


QUẢ LÀ NAN

Nhìn trường ngã cổng quá là nan
Lớp một mà lo chạy suốt tuần
Cứ ngỡ ung dung nhiều lối thẳng
Nào hay nhộn nhạo lắm đường ngang
Khai tâm con trẻ nên bồi dưỡng
Mở trí mầm non phải lọc sàng
Giáo dục bao lần kêu đổi mới
Sao nhìn vẫn vậy chắc là…hoang?

.....Kiều Thành.....


CHÁU TÔI
(Họa đảo vận)

Nhỏ mà không học lới đi hoang
Sáu tuổi cháu tôi đã sẵn sàng
Đến lớp, về thưa trông lễ phép
Ở nhà vâng dạ chẳng ương ngang
Chăm ngoan luôn đứng đầu hằng tháng
Trò giỏi được khen ngợi suốt tuần
Nhớ buổi ban đầu đăng ký học
Nhà trường thủ tục thật gian nan

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 04, 2012 6:19 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BỎ QUÊ

Van buồn chán cảnh chốn làng quê
Thành Phố tìm lên học ít nghề
Hy vọng mai này vang nghiệp thế
Tin rằng mốt nọ lắm người bê
Tình duyên mở lối lo gì ... ế
Phận số xoay chiều ngó hết… ê
Ngồi tưởng mông lung đầy thú nghệ
Cười tươi nét mặt khó ai bề

.....Quỳnh Anh.....


RA PHỐ

Tôi đã không còn sống ở quê
Đến nơi thành thị với tay nghề
Những mong thân hũu tìm sinh kế
Hi vọng bạn bè chớ bỏ bê
Mở tiệm sửa xe thì khách ế
Học nghề cắt tóc lại người chê
Dân nông ra phố luôn là thế
Vất vã, gian nan khổ mọi bề

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Sep 05, 2012 7:00 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


LÀM THƠ

Làm thơ dở sửa chán như ri
Đọc lại bâng khuâng thấy thiếu gì
À chữ tỏ bày không hợp ý
Ừ câu viết soạn chẳng đồng khi
Chỉnh sai lấy đúng rèn tâm trí
Nhận lỗi làm vui giữ phận nghì
Bè bạn tương thân chung nghiệp dĩ
Xây đời tươi sáng xóa sầu bi

.....Thanh Huy....


NẾU VƯỚNG VÀO

Đừng có yêu anh như thế ri !
Đàn ông trần thế thiếu cha gì
Miễn sao tìm được người ưng ý
Nếu có gặp rồi chớ dễ khi
Hãy nhớ yêu người còn lý trí
Chớ thương những kẻ sống vô nghì
Ít người chọn vợ thân làm đ...ỉ
Nếu vướng vào rối ắt khổ bi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Sep 06, 2012 5:57 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÚC KẾT

Bao năm vật vã thảo văn chương
Kẻ thích người chê cũng lẽ thường
Xanh chẳng còn xanh đồ sắp chín
Chín chưa phải chin chỉ đang ương
Nửa đời lận đận tìm con chữ
Bao chặng lao đao vượt đoạn trường
Thành quả xếp chồng đôi tập nháp
Ủ hoài mà nỏ chịu lên hương !

.....Thiền Văn Hộ.....


HẾT LÊN HƯƠNG

Bao năm vật vã thảo dăm chương
Lúc dở khi hay thật thất thường
Cứ ngỡ văn hay thì nổi tiếng
Nào ngờ chữ giỏi lại tai ương
Lỗi thường bắt nhốt chừng vài tháng
Án nặng giải giao đến pháp trường
Thành quả bao ngày ta cố gắng
Tội tù đời hết mộng lên hương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 07, 2012 7:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

HOA BẰNG LĂNG

Hoa cười tím phớt ửng màu son
Nhụy thắm bằng lăng dáng đẹp giòn
Nắng dội trêu đùa rơi phấn nõn
Mưa dầm giỡn cợt rớt đài non
Lời thơm xoáy dạ tình không mỏi
Ý ngọt lồng tim nghĩa chẳng mòn
Dưới ánh trăng hè hương vẩy nhẹ
Ve sầu trổi nhạc nát lòng con

.....Mytutru.....


HIẾU TỬ

Dẫu chẳng tô màu dạ vẫn son
Em tôi đội nắng má đen giòn
Thương vì lam lũ da không nõn
Yêu bởi nhọc nhằn lúc tuổi non
Lao động hằng ngày tay sạn cứng
Bán buôn mỗi bữa chân chai mòn
Thương cha, kính mẹ nàng đâu quản
Hiếu đạo lo tròn bổn phận con

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 08, 2012 6:59 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


QUÊN

Đôi lần quên chẳng trả lời thơ
Qua sáng qua đêm chắc bạn chờ
Xướng họa đông vui đâu dám trớ
Nghĩa tình thân đậm lẽ nào ngơ
Lỗi lầm phải chịu duyên mang nợ
Sai trái đành cam bến trách bờ
Trí nhớ mỗi ngày thêm trắc trở
Đôi lần quên chẳng trả lời thơ

.....Thanh Huy.....


CHẲNG PHẢI VÌ TÔI...

Chẳng phải vì tôi thích họa thơ
Nhưng quen sợ bạn phải trông chờ
Chỉ e ai đó chê còn dở
Lo ngại người kia lại giả ngơ
Cố gắng luyện rèn còn trắc trở
Siêng năng gắng sức chửa vào bờ
Tuổi già giải trí vơi sầu nhớ
Chẳng phải vì tôi thích họa thơ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 09, 2012 6:22 pm

VẦN THƠ

Tưng bừng xướng họa tiếp vần thơ
Nét chữ thân thương mỏi mắt chờ
Cứ ngỡ người xưa tình đã cạn
Hay là chốn cũ bến làm ngơ
Vì sao biển hẹn mau vờn sóng
Để đẩy thuyền yêu sớm cập bờ
Nối lại cung đàn còn lỗi nhịp
Tưng bừng xướng họa tiếp vần thơ

.....Vancali96.....


XƯỚNG HỌA THƠ

Tôi muốn cùng người xướng họa thơ
Nhưng rồi mỏi mắt cứ trông chờ
Anh thì chê dỡ không thèm ngó
Chị lại khinh khi thấy giả ngơ
Mộng ước thi nhân đường khúc khủya
Khát khao văn sĩ bến xa bờ
Bao giờ tâm nguyện thành theo ý T
ôi muốn cùng người xướng họa thơ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 09, 2012 6:26 pm

Anh Vancali96 lúc này ra sao rồi anh LEHONG?
Hai người có quen biết nhau không? Xin cho gửi lời hỏi thăm.
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 09, 2012 9:52 pm

dangphuong đã viết:Anh Vancali96 lúc này ra sao rồi anh LEHONG?
Hai người có quen biết nhau không? Xin cho gửi lời hỏi thăm.
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]

Bạn Dangphuong mến,

Tình thật Lê Hồng thấy thích thơ bạn Vancali nên mới vào hoạ, chớ ngoài đời thì Lê Hồng không rõ lắm, cũng chẳng biết là Nam hay Nữ . Có người gọi là Vân nên không thể đoán ra

Cảm ơn bạn có lời hỏi thăm

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Sep 10, 2012 6:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THƠ VỀ

Đã được duyên may gặp gỡ thơ,
Mãi mong thơ đến nối duyên hờ.
Trong tim rung động lung linh chữ,
Ngửa gối ngâm nga nhịp điệu chờ.
Thúc giục văn chương trăng xế bóng,
Ân cần sự nghiệp bút đâu mờ.
Thơ về thần chuyển trong cung Thánh,
Muốn biết Nghê thường điệu vũ mơ.

..... HÀN TÂN.....


QUẠNH VẮNG
( Họa vận )

Cũng màu áo trắng cũng tình thơ
Mà khúc tiêu tương khải hững hờ
Dõi nắng loang xa chiều Hạ nhớ
Trông mùa nhạt khuất bóng Thu chờ T
răm năm lộng gió vầng dương rạng
Một khắc pha sương giá lụa mờ
Leo loét đèn khuya soi quạnh vắng
Canh trường gát nhỏ dệt cung mơ.

.....Nam Khánh.....


MỘT GIẤC MƠ

Tôi muốn cùng ai xướng họa thơ
Xem ra kẻ ấy quá ơ hờ
Đường thi trật luật trông người sửa
Lục bát vần sai tớ mãi chờ
Mong ước thi nhân là ảo vọng
Khát khao văn sĩ lại xa mờ
Thôi đành gác bút vế nằm ngủ
Thực tế nào bằng một giấc mơ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 11, 2012 6:44 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Hạnh phúc đàn ông của mọi nhà
Tìm hai con vợ rước về nha
Gia phong thuở trước xưa rồi diễm
Văn hoá thời nay mới lắm nà
Biểu ngữ bên đường treo tổ bố
Sơn màu những chữ viết bành cha
Cùng nhau hưởng ứng thi hành nhá
Theo huyện Vũ Thư kế hoạch mà

.....Quỳnh Anh.....


CHẲNG PHẢI GIỠN !

Bảng treo tổ bố ngó đi cha !
Chữ trắng, biển xanh thật đó mà
Tập tục ngày xưa ôi cổ lỗ
Văn minh hiện đại khoái không nà ?
Đàn ông hạnh phúc hai bà vợ
Mấy ả hân hoan sống một nhà
Qua huyện Vũ Thư thì sẽ thấy
Gia đình kế hoạch giỡn đâu nha !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Sep 12, 2012 6:26 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

THÔI ĐÀNH ...

Âm thầm héo hắt nhớ xa xôi,
Một trái tim yêu lỗi nhịp rồi !
Nhớ lắm ? sao hoài riêng chiếc bóng ?
Thương nhiều ? lại mãi chẳng chung đôi !
Đường xưa vắng bé cay bờ mắt,
Phố cũ mình tôi lạnh nét môi !
Bé hỡi ! không cùng chung mộng ước,
Thì đành lặng lẽ ..bước đơn côi....!!!

.....TheMMT.....


CŨNG ĐÀNH

Duyên nợ tan tành thịt lẫn xôi
Mùa thương lặng ngắt trái tim rồi
Người ơi chia biệt niềm mơ lẽ
Tình hỡi cắt rời ước mộng đôi
Lòng ấy vui mừng tươi nét mặt
Dạ đây héo hắt úa bờ môi
Nhớ ai đến mấy không còn nữa
Thôi thế cũng đành gặm nỗi côi

......HANSY.....


SAO EM NỠ....

Nhớ thuở chúng mình chia nắm sôi
Tiếc thay kỷ niệm ấy xa rồi
Ánh trăng ngày cũ soi chung bóng
Bóng Nguyệt bây giờ ngắm lẻ đôi
Nàng thích thẹn thùng lên nét mặt
Chàng yêu lúng túng nụ hôn môi
Tình nấy dành trọn cho em hết
Sao để thân nầy phải cúc côi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Sep 13, 2012 6:11 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MÀ RĂNG

Mà răng sao cứ nghể tui hoài,
Lẽo đẽo theo tui... có mấy ai?
Nếu nhỡ bạn bè nó biết được
Nó đồn um cả -- dị ai đây.?

Có thư đưa lẹ - đừng ai thấy
Nên nhớ đừng theo tại chỗ nầy
Nghể chút được rồi – nên kín đáo
Mai tui uốn tóc - quán Mây Bay

.....VÔ TÌNH.....


SAO ĐỊA EM HOẢI

Bộ đẹp lắm sao cứ "địa" hoài
Xin đừng lục đục mãi theo tui
Bạn bè thấy được cười ê mặt
Ra phố dám dòm mặt ai đây ?
Coi hát đừng cho bọn nó biết
Bọn nầy nhiều đứa quá thài lai
Mai nầy anh dẫn em du lịch
Chổ đã đặt rồi trên máy bay

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 14, 2012 6:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MÙA PHƯỢNG NHỚ

Gió lượn theo ai khắp nẻo đường
Hè về nắng phủ bóng mình thương
Ve sầu cất giọng buồn vô tận
Mực nhớ gieo câu khổ bất tường
Tiếng vọng kim lang choàng ý đỡ
Lời hoài điệp khúc dậy tình nương
Hiên đầy cánh phượng màu tim đỏ
Dạ vẫn an nhiên nét bạc hường

....Mytutru....


KIẾP GIÓ SƯƠNG

Tình mình nay cách biệt đôi đường
Nói nữa mà chi chữ nhớ thương
Em bỏ ra đi không lý giải
Anh còn ở lại đã minh tường
Quê xa không có người đùm bọc
Chổ lạ đâu còn kẻ tựa nương
Dầu dãi phong trần thân thiếu nữ
Gió sương phiêu bạc má thôi hường

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 15, 2012 8:02 pm

VÌ SAO...?

Tiếng khóc vô tình nhói trái tim
Dâng trào kỉ niệm chuyện đôi mình
Bao năm lắng động dù thương nhớ
Một thuở thăng trầm với nỗi niềm
Bỗng thấy bồi hồi khi đánh thức
Nào đâu bối rối dẫu nằm im
Nôn nao chợt đến từ ai đó
Giọt lệ người xưa trở lại tìm

.....Cá Mặn.....


LUYẾN TIẾC NGÀY XƯA

Thất tình làm khổ cả con tim
Nhớ thuở ngày xưa chuyện chúng mình
Hai đứa tâm đầu thêm ý hợp
Đôi ta vững dạ lại chung niềm
Thế nhưng ba mẹ toan ngăn cấm
Vì vậy mối duyên vẫn đứng im
Luyến tiếc còn chăng là kỷ niệm
Tháng năm ân hận cố đi tìm

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 16, 2012 6:41 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VẪN THÁNG NĂM

đường đời hai ngã phải chia rồi
duyên thắm bên trời cạn khó vơi
sao nỗi hoang vu dâng sóng biển
sao niềm khắc khoải đắm tơ trời
ngõ xưa vẫn tháng năm vương vấn
thềm vắng giăng hình bóng xa xôi
khoảng mộng ai xưa thầm khắc mãi
ngàn lần mơ ấy đắng muôn đời...

.....honghoang.....


NGANG TRÁI
(Họa đảo vận)

Mình sẽ cách ngăn mãi trọn đời
Quay về kỷ niệm thuở xa xôi
Duyên nầy trắc trở do bà Nguyệt
Tình đó dở dang bởi tại trời
Đang lúc tuổi xuân tràn nhiệt huyết
Trong khi hồn mộng lắm chơi vơi
Mẹ cha đã tạo điều oan trái
Khiến trẻ yêu nhau lỗi hẹn rồi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Sep 17, 2012 6:38 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MÙA HOA PHƯỢNG

Chao nghiêng sắc đỏ trải ven đường
Tựa vẫy tay chào mái trường thương
Nhắc tuổi học trò giờ xa cách
Viền trang nhật ký nỗi in tường
Bao ngày nhung nhớ còn luôn giữ
Những chuyện vui buồn vẫn mãi nương
Nhặt cánh hoa màu tô rực thắm
Nhưng nghe xao xuyễn nhịp tim hường

.....Q.Anh.....


MÙA HOA PHƯỢNG

Mảnh vỡ con tim rụng xuống đường
In màu phượng vĩ lắng lời thương
Bay tìm bóng cũ sà chân dậu
Lượn kiếm hình xưa mắc đỉnh tường
Vóc mỏng ân sâu cành níu tựa T
rang dày nghĩa rộng gốc gìn nương
Vườn thơ phủ giọng ve sầu trổi
Áo nắng hè chan sắc đỏ hường

.....Mytutru.....


NGƯỜI TÔI YÊU

Nhặt cánh phượng rơi ở cuối đường
Tôi về thầm nghĩ đến người thương
Nàng là cô gái còn trinh trắng
Em vẫn Bướm Ong chưa tỏ tường
Có tiếng một thời thân mỹ nữ
Vang danh một thuở dáng cô nương
Càng ngày vẻ đẹp thêm kiều diễm
Má phấn không tô cũng đỏ hường

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 18, 2012 7:51 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MỘNG HOÀNG HOA

một thoáng hoàng hoa giã biệt rồi
buồn dâng...dáng bạn lòng chơi vơi
hương về bẻn lẻn trầm vương tóc
nắng ánh phôi pha lặng góc trời
chếch choáng còn say vờn sóng sánh
lỡ làng trót nhớ cuộn xa xôi
rượu mềm như thoảng men ngây ngất
hỡi mộng chiều xưa đọng vọng đời...

.....honghoang.....


EM CÒN NHỚ ?

Tình mình nay đã dở dang rồi
Lưu luyến thêm nhiều lệ khó vơi
Đôi ngã chia ly anh góc biển
Đôi đường cách trở em chân trời
Đã quên những lúc chia khoai nướng ?
Còn nhớ bao ngày xớt nắm xôi ?
Kỷ niệm năm xưa còn nhớ mãi
Lời thề ghi khắc suốt trong đời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Sep 19, 2012 6:51 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Ê CÔ PÁC VĂN GIANG

Xây Ê cô pác (Ecopark) để làm chi ?
Dân chúng Văn Giang được cái gì ?
Mất đất trở thành bầy thất nghiệp
Đền bù để nhận kiếp cu ly
Biu đinh giàu có mua đến ở
Mồ mả ông cha bị ủi đi
Đồng ruộng bao đời đà thắm máu
Quyền tiền cấu kết đuổi dân di

.....HỒ VĂN THIỆN.....


BIẾT SAO HƠN

Hoạch định tương lai tốt chứ chi!
Không dưng rách việc để làm gì ?
Đương nhiên phố xá là sung sướng
Tất yếu tang điền phải biệt ly
Nhẫn nhục trăm phần xong cái đã
Hy sinh tý đỉnh chịu dùm đi
Cười mà giống mếu đâu vào đấy
Cãi mấy rồi mai cũng chuyển di

.....Thi sĩ Gàn.....


BẠO TÀN

Cấp phép đầu tư được lợi chi
Ông đừng bưng bít mãi làm gì
Nghe bao tiếng oán rền vang vọng
Ngẫm bấy cuộc cờ yểm loạn ly
Dự án phiêu lưu không tính lại
Nghề nông đắc lợi đã truyền đi
Đang tâm phá hủy như nan tặc
Bản tánh tham tàn khó chuyển di

....Th Lăk Dũ.....


LỜI ÔNG LỚN

Chiếm đất đuổi bây chớ chuyện chi !
Việc công nào có ngán điều gì
Nơi nầy thuở trước đà bình giặc
Chổ đó hiện giờ định loạn ly ?
Ngoan cố công binh cho xế ủi
Cứng đầu bộ đội lệnh liền đi
Xông vào ai chống mầy chơi súng
Cưỡng chế quyết rồi ý chẳng di !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Sep 20, 2012 6:26 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ AI 2

Thấm cảnh lam chiều dõi bước ai
Rưng rưng ngấn lệ trực buông dài
Mây trời lãng đãng trêu tình vọng
Hạt nắng hiu đìu cợt sắc phai
Khắc khoải chao lòng vương vấn mãi
Tương tư rót mộng luyến lưu hoài
Buồn thân lẻ bóng ôm Nhung nhớ
Son sắt mong chờ nghĩa trúc mai

....Quỳnh Anh....


ĐỜI VẮNG EM

RỒI Đời vắng em rồi vui với ai
Kẻ đi người ở thở than dài
Bóng hình quen thuộc còn in đậm
Kỷ niệm nồng nàn đã nát phai
Yêu chẳng thành đôi nên xót lắm
Mộng không toại ý để thương hoài
Sao rơi trăng khuyết tình chia ngã
Ai sướng ai sầu trong mốt mai!

.....Thanh Huy.....


NÁN LẠI

Buồn nầy biết tỏ thật cùng ai
Nhớ quá tương tư suốt tháng dài
Bóng dáng thân thương hoải khắc đậm
Ảnh hình quen thuộc khó mờ phai
Lời thề anh hứa ghi tâm mãi
Câu hẹn em nguyền khắc dạ hoài
Hôn sự định ngày nàng khất lại
Từ từ bồ nhé nán nay mai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 21, 2012 6:41 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


KIM BẰNG HỘI NGÔ

Kim bằng hội ngộ cuộc vui chơi
Hương gió thi thư góp khắp nơi
Mở cánh tâm lòng mơ chẳng cạn
Gom tình thi hữu mộng nào vơi
Ý huynh thơm ngát vương muôn lối
Tứ đệ nồng nàn vút dặm khơi
Gặp gỡ giữa đời âu phúc phận
Mong sao tình nghĩa kết xa vời

....HANSY....


LẦU THƠ SANG CHƠI

Diễn đàn xướng họa thỏa tình chơi
Kết bạn đường thi tự khắp nơi
Chưa biết mới quen tình vẫn đậm
Lời già tình trẻ nói sao vơi
Họp Trung Nam Bắc ba miền đủ
Tung Luật Niêm Vần vạn dặm khơi
Phong phú bốn nghìn năm văn hiến
Lầu thơ sáng chói tận xa vời

....Lá chờ rơi....


SÂN CHƠI THƯ QUÁN

Thư quán mời người hãy đến chơi
Góp vần thi họa với nhiều nơi
Hồn thơ nâng cấp tâm thêm rộng
Trí tuệ mở mang nghĩa chẳng vơi
Bạn hữu đa phương hòa mạng nét
Muội huynh khắp chốn nhập blog khơi
Giãi bày tâm sự vui câu chữ
Tình cảm dạt dào cứ vẫy vời

.....Tuyen45.....


GHÉ CHƠI

Lâu lắm diễn đàn mới ghé chơi
Hổm rày lướt dạo cũng vài nơi
Anh em nghĩa cũ còn sâu đậm
Bè bạn tình xưa khó thể vơi
Hồi tưởng vui buồn nơi đất tổ
Quay về gian khổ lúc ra khơi
Giờ đây hội ngộ nhau trên Net
Xướng họa Đường thi vẫn tuyệt vời

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 22, 2012 6:54 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐÊM TAO NGỘ

Dựa cửa mơ màng nghĩ đến ai
Tình xưa mắt đợi đếm từng ngày
Anh theo cánh gió tìm hương thắm
Em ở khuê phòng đếm lá phai
Đã mấy mùa thu lòng quạnh quẽ
Là bao năm tháng dạ u hoài
Vườn hồng ước hẹn đêm tao ngộ
Hy vọng tin người một sớm mai

.....Vancali..... 5.9.12


BIẾT PHẢI NÓI GÌ !

Không biết tôi buồn bởi nhớ ai ?
Mà sao thao thức mãi đêm dài
Năm năm tình cũ chưa quên lãng
Mấy tháng duyên hờ sớm nhạt phai
Ngắm Nguyệt một mình lòng thống khổ
Nhìn trăng đơn độc dạ u hoài
Hôm sau đưa tiễn người xa xứ
Biết phải nói gì sáng sớm mai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 23, 2012 6:19 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC

Hôm nay kỷ niệm một ngày vui
Các cháu hân hoan tiệc cưới rồi
Chú rể tứ tuần âu phục sáng
Cô dâu ba chục nét xuân tươi
Ngắm hoài bác Thiện hồn thơ trẻ
Nhìn giống ông tơ sắc mặt cười
Hóm hém cụ ngâm câu chúc phúc
Trăm năm hạnh phúc kết duyên đời

.....Nguyễn Chí Hiệp.....


DƯNG XÂY ĐỜI

Hôm qua vừa nhận được tin vui
Con lớn của anh vợ cưới rồi
Trai bốn chục xuân thân khỏe khoắn
Gái ba mươi tuổi mặt xinh tươi
Họ hàng huyên náo ăn vui vẻ
Bè bạn om sòm uống giỡn cười
Chúc trẻ trăm năm bền hạnh phúc
Chung lưng đâu cật dựng xây đời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Sep 24, 2012 5:53 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NẾU MỘT MAI

Hẩm hiu phận bạc cũng đành thôi
Canh vắng mình đơn tựa cửa ngồi
Gió khẽ qua cành cành phất động
Trăng vờn đáy nước nước dần trôi
Màn đêm phút biệt, ngoài hiên cửa
Bóng tối ngày xa, cuối đỉnh đồi
Chót kiếp phù sanh rời đất khách
Ai người nhỏ lệ tiễn đưa tôi?

.....Nam Khánh.....


CỨU MẠNG TÔI

Số mệnh định rồi phải chịu thôi
Hơi đâu trông đứng lại than ngồi
Rủi xui tai nạn e không thoát
May mắn bệnh tình sẽ lướt trôi
Tốn sức khẩn cầu sư ở núi
Hao công năn nỉ thầy nơi đồi
Thang thuốc tứ tung mà không hết
Nhập viện thay gan cứu mạng tôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 25, 2012 6:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TIM VẪN TƯƠI HỒNG

Lệ sầu gom lại chảy thành sông
Thơ viết vì em đến vạn dòng
Biển khát vọng trào vô lượng sóng
Rừng tương tư nở bạt ngàn bông
Cơn hồ điệp ôm trời thương nhớ
Giấc mộng xuân nâng cánh phượng hồng
Nơi viễn sứ em ơi có biết?
Trái tim anh tình vẫn tươi nồng!

....BuiXuanPhuong....


NHỚ

Nhớ mãi ngày em vọc nước sông
Vờn quanh rẽ lối chảy đôi dòng
Chập chờn dáng đẹp in trên sóng
Xao xuyến mắt tình ngước dáng bông
Đò khách vô tình mơ cõi lạ
Triền đê hữu ý mộng tim hồng
Mùa sang pháo đỏ em xa biệt
Để lại nơi đây nỗi nhớ nồng

....HANSY....


NGƯỢC DÒNG

Chiều chiều ra đứng ở bờ sông
Nhìn nước đục, trong chảy ngược dòng
Đây đất phù sa cây tốt quả
Kia đồng mặn chát héo vườn bông
Bên nầy dân chúng tràn hi vọng
Phía nọ cường quyền nhuốm máu hồng
Bạo lực bao giờ thôi áp bức
Để người sống với tấm tình nồng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Sep 26, 2012 6:20 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CHUYỆN BẾN & THUYỀN

Thuyền mơ bến mộng cách xa rồi
Còn lại tình thơ mãi thế thôi
Đã biết đông tây không một nẽo
Bày chi mạng ão lại đôi nơi
Năm vần bảy chữ dang thêu dệt
Bằng trắc luật niêm bổng lặng vơi
Nhạn hỡi! có về thăm cố lý
Đừng quên phố biển - nhắn đôi lời.

.....Ngọc Ẩn Nhi Huyền.....


TAN TÁC

Xác pháo vờn bay mộng vỡ rồi
Cung đàn lạc phím lệ nào thôi
Trăng xưa dạo ấy mình chung lối
Biển vắng bây chừ đứa mỗi nơi
Bức ảnh còn đây tình dẫy chết
Câu thề đã hết nghĩa buồn vơi
Khăn hồng phất phới như từ giã
Tiễn sáo qua sông cổ nghẹn lời

.....Vancali.....


DANG DỞ

Em nhé tình ta đã vỡ rồi
Cam đành phải giã biệt nhau thôi
Mai nầy đường cũ không chung bóng
Mốt nọ phố xưa đứa một nơi
Băng đá công viên ngồi lặng lẽ
Tàn cây phượng vĩ đứng chơi vơi
Tìm đâu những phút giây hò hẹn
Thề nguyện còn đây với những lời...

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Sep 27, 2012 6:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HẠ

Hạ về nắng mới rọi qua song
Nhớ bạn ve sầu kêu đợi mong
Gió thổi áo bay đời dậy sóng
Tình đi bão nổi lệ rơi dòng
Đâu ngày yêu trộm mơ hình bóng
Hết thuở thương thầm gọi cố nhân
Ba tháng hè trôi ba tháng mộng
Mai nầy trường tựu gặp nhau không!

.....Thanh Huy.....


VUI VỚI TTH NHEN

Hạ Nhìn kìa sợi nắng chiếu bên song
Rực rỡ cho người nóng dạ mong
Phượng vỹ đầu thôn vừa trổ nụ
Bằng lăng cuối phố đã khoe dòng
Ve kêu chạnh xót lòng hàn sĩ
Trống đánh thêm hoài dấu cổ nhân
Áo trắng tà bay chiều gió lộng
Ai về hỏi có nhớ ai không ?

.....Shiroi .....


XUÂN ĐÃ HẾT

Nắng chiếu xuyên mành lọt kẻ song
Có người em gái đứng chờ mong
Thương về phượng cũ ghi vài chữ
Nhớ đến trường xưa viết mấy dòng
Tiếng cuốc gọi hè buồn kẻ sĩ
Ve kêu đón hạ hứng thi nhân
Tiết trời đã chuyển sang gay gắt
Xuân đã hết rồi anh biết không ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 28, 2012 6:35 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CHUYỆN ĐỜI QUA

Ngẫm lại, đời trôi, sửng sốt thay
Thoáng vừa trai trẻ, đã già ngay
Khi chờ xuân tới, trăng vàng võ
Lúc đón thu về, mộng lất lây
Bao nỗi ngậm ngùi cơn gió giật
Lắm phen xào xạc áng mây bay
Ơn Trời, dẫu biết Đông vần vũ
Vẫn ấm lòng vui chuyện trúc mai...

.....HÀ HUY DZIỆU....


NGẪM ĐỜI

Bóng câu qua cửa thật nhanh thay
Xuân chửa vui nhiều Đông đến ngay
Sự nghiệp chưa tròn lời ước hẹn
Công danh lở dở mộng lan lây
Trong ngoài láng máng câu thương ghét
Trên dưới khập khừng chuyện đậu bay
Ngoảnh lại đường đời bao khúc khuỷu
Thời gian trôi mãi chạnh hôm mai

....HANSY....


KHÔNG MAY

Ngẫm nghĩ sự đời lại chán thay
Ngày vui vừa đến vội qua ngay
Giàu sang tài kém mà bền vững
Nghèo khó giỏi giang cũng lất lây
Tình cảm em dành như gió thoảng
Chân tình nàng tặng tựa mây bay
Bên ngoài không gặp điều may mắn
Hôn sự lỡ rồi chuyện Trúc-Mai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 29, 2012 6:05 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THU ĐẾN

Thu đến bên thềm gieo ý thơ
Trời thu man mác quyện sương mờ
Vàng thu thay lá tình u uẩn
Một thoáng ai về trong giấc mơ
Thu đến làm chi cho nhớ thương
Rừng thưa nằm trơ gốc bên đường
Mưa thu vạt mỏng bay tà áo
Lạnh chiêc trâm cài hương vấn vương.

....Thugiangvũ....


SAO ANH KHÔNG ĐẾN

Lá vàng trải lối quyện hồn thơ
Bóng dáng em yêu khói phủ mờ
Lặng lẽ em đi tìm kỷ niệm
Âm thầm chàng dệt mộng vào mơ
Công viên vắng vẻ trơ băng đá
Cổ thụ đứng im quạnh quẻ chờ
Người hẹn nhưng sao không thấy đến
Khiến nàng lê nặng bước bơ vơ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 30, 2012 6:05 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

THƠ TÍM NGÀN NĂM

màu tím ngàn sau lỡ mộng rồi
em về tà áo trắng chơi vơi
tóc thu ngày đó ru cùng gió
dáng hạ hôm nao lặng góc trời
hoa trôi man mác buông nghìn hướng
nước chảy dạt dào vọng xa xôi
ai đi hương mỏng tan thành khói
thơ mãi ngàn năm tím góc đời...

....honghoang....


Em ơi mộng đã vỡ tan rồi
Biết vậy sao lòng khó thể vơi
Trinh nữ lạc loài nơi cỏ dại
Lục bình trôi nổi tận chân trời
Tím màu chung thuỷ còn ở lại
Trắng áo bạc tình đã xa xôi
Chắc hẳn quên rồi lời thệ ước
Từ nay hai đứa chẳng chung đời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 01, 2012 6:32 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THƠ NGÂY

Cánh Diều trong nắng thướt tha bay
Cuộn chỉ thả dài đến tận mây
Ngước mắt nhìn lên như choáng váng
Nghiệng mày ngó xuống tường là say
Chiếc đuôi khoe quẫy y rồng lượn
Đôi cánh chập chờn giống phượng bay
Hai đứa cả ngày chơi chẳng chán
Nhớ thời còn nhỏ quá thơ ngây

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Oct 02, 2012 6:10 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỤC BIẾT CHĂNG

Có những thơ vui rất tục tằn
Xem vài chữ vội ngước lên nhăn
Ô danh kẻ sĩ còn ham viết
Xấu mặt anh hào vẫn thích đăng
Rác liệng tùm lum vườn bẩn thỉu
Cây đâm bát nháo rễ khô cằn
Lời văn khiếm nhã phường vô học
Nói bậy ghi bừa, nhục chuốc thân

.....Ngọc Tiên.....


TỰ CHUỐC KHỔ

Thế giới hôm nay vốn tục tằn
Tươi cười bạn nhé kẻo da nhăn
Cõi Tiên mực bút đâu mà viết
Trần thế com tờ (computer) cứ gõ đăng
Bởi sống tự nhiên lòng thoải mái
Do đời gò ép tính khô cằn
Con người thất học nên dung tục
Quan trọng vấn đề tự khổ thân

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 03, 2012 6:31 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRĂNG OÁN

Từ khi giã biệt cuối chân trời
Lặng lẽ đêm về giữa biển khơi
Bỏ mặc mây bay trôi vạn kiếp
Không màng gió thổi cuốn nghìn đời
Thề xưa khắc khoải mang nguyên ý
Hẹn cũ nâng niu giữ vẹn lời
Phú qúi bây giờ quên tất cả
Trăng tà lẻ bóng lệ tuôn rơi

....Dấu Chân Hoang....


THAO THỨC

Buông dõi về nơi tím cuối trời
Tình ơi sao lại biệt xa khơi
Bâng khuâng góc nhớ tràn mi mắt
Xao xuyến tim thương xót phận đời
Nếu biết chia lìa người mỗi ngả
Thì đâu bịn rịn buổi giao lời
Đêm dài thao thức hờn canh vắng
Người hỡi sao lòng lệ mãi rơi

....HANSY....


KHÔNG DUYÊN NỢ
(Hoạ đảo vận)

Chưa chi nàng vội bỏ rơi tôi
Đã hứa mà sao chẳng nhớ lời
Bởi vậy tình ta đành rẽ lối
Thế nên đôi lứa phải riêng đời
Có chồng em sống phương trời lạ
Không vợ anh lưu lạc biển khơi
Vạn dậm cách xa lòng mãi nhớ
Dù người góc biển kẻ chân trời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Oct 04, 2012 6:19 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


Họa bài :


MÙ SƯƠNG ẢO ẢNH của bạn Lá chờ rơi


VỀ THĂM

Mới sớm anh về đã ghé sang
Từ lâu tu luyện chốn non ngàn
Cái thời tuổi trẻ nhiều mơ ước
Lúc tuổi về chiều mộng vỡ tan
Nơi sống còn nhà cao cửa rộng
Chổ tu chỉ động đá hoang tàn
Về đây chợt để lòng nhung nhớ
Buồn khổ sự đời lại nặng mang

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 05, 2012 6:25 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HƯƠNG TÌNH

Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời
Ngào ngạt nhụy đời chẳng lúc vơi
Thoang thoảng hương tình khi bước dạo
Mặn nồng vị nghĩa lúc ngồi chơi
Vu vơ chuyện phiếm xem quỳnh nở
Rôm rả nói cười ngắm sương rơi
Hai đứa ta mình cùng hứa hẹn
Đêm nay nguyệt sáng cả vùng trời.

....Tuyen45....


DÕI BÓNG

Dõi ánh sao khuya tận cuối trời
Dặn dò thôi hẵng để sầu vơi
Canh khuya bấc lụi tàn hương phấn
Chăn gối đơn tình giả cuộc chơi
Vui gượng bên đời neo dạ lạnh
Vờ ngơ giữa thế giấu lòng rơi
Người đi hun hút đường tin nhạn
Dõi ánh sao khuya tận cuối trời

....HANSY....


BUỒN TRÔNG

Buồn trông thâm thẳm ánh sao trời
Lòng nhớ thương hoài khó thể vơi
Những lúc cầm tay cùng dạo phố
Bao lần sánh bước để đi chơi
Trao lời gắn bó em từ chối
Trọn giữ thuỷ chung tớ lệ rơi
Thôi thế từ nay mình cách biệt
Buồn trông thâm thẳm ánh sao trời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Fri Oct 05, 2012 9:25 pm

lehong đã viết:[You must be registered and logged in to see this image.]


THƠ NGÂY

Cánh Diều trong nắng thướt tha bay
Cuộn chỉ thả dài đến tận mây
Ngước mắt nhìn lên như choáng váng
Nghiệng mày ngó xuống tường là say
Chiếc đuôi khoe quẫy y rồng lượn
Đôi cánh chập chờn giống phượng bay
Hai đứa cả ngày chơi chẳng chán
Nhớ thời còn nhỏ quá thơ ngây

.....LEHONG.....

Cánh diều ký ức tuổi thơ
Thênh thang theo gió nương mơ mộng về
Mây trời đan kết say mê
Người ơi có nhớ câu thề năm xưa

CG

Bài thơ của anh LH hay và mộc mạc đơn sơ_ CG rất thích [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 08, 2012 12:21 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


LÒNG XUÂN

Lòng xuân phơi phới ngát hương bay
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió mát xuân thầm mơ hạ đẹp
Trăng thanh đông hẹn cuộc xuân say
Tay tiên hạ giới xuân khúc lượn
Chén mộng xuân trời ý ngát lay
Hương phấn mùa xuân ngời mọng mắt
Trong lòng khẽ hỏi mấy xuân ngây

....HANSY ....


CẢNH QUÊ

Chiều về ráng muộn trắng cò bay
Xóm nhỏ êm đềm lạc khói mây
Cỏ dại quằn sương cong lá ướt
Đường quê cánh gió lượn vòng say
Trâu đầm việc rỗi nằm nhai lại
Ngõ vắng xanh rì ngọn trúc lay
Bếp lửa hồng than hương gạo mới
Vây tròn lũ trẻ mãi đùa ngây

....DUYÊN AN....


NGẤT NGÂY

Thấp thoáng lưng trời lũ quạ bay
Đường về tổ ấm chúng nương mây
Mấy cô thiếu nữ nhìn chăm mắt
Mấy gả thanh niên ngó đắm say
Một bước chân đi chim ríu rít
Một làn gió thổi lá cành lay
Ngồi bên bếp lửa mùi rơm mới
Nghe cõi lòng mình thật ngất ngây

......LEHONG.....


Cẩm ơn Cỏ Gai vẫn thường xuyên góp mặt trong trang thơ Lê Hồng

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Mon Oct 08, 2012 2:12 am

GIÀU, NGHÈO

Cuộc sống cơ hàn trải nắng mưa
Gian nan sáng sớm đến chiều trưa
Đôi chân chai cứng đầu phơi nắng
Quần áo tả tơi vải lụa thưa
Giàu có đến nhà nhiều kẻ đón
Khổ nghèo ra ngõ chẳng ai đưa
Tình đời tráo trở ôi buồn nản
Chán cảnh bây giờ nhớ thuở xưa

Chán cảnh bây giờ nhớ thuở xưa
Đi chơi dạo phố có người đưa
Nhà tường mái ngói vườn bao bọc
Trái ngọt cây lành phủ giậu thưa
Tắm nắng phơi sương vào buổi sáng
Uống ăn ngơi nghỉ lúc trời trưa
Đủ đầy vật chất và phương tiện
Bước đến bên ngoài ngại nắng mưa

.....LEHONG...
.

Sướng khổ


Cuộc đời dãi nắng với dầm mưa
Sướng khổ do mình dẫu xế trưa
Vất vả nào quên quần áo mỏng
Thanh nhàn chẳng nghĩ mái phên thưa
Trò đời dâu bể không chào đón
Thế thái nhân tình mặc tiễn đưa
Cứ giữ lấy tâm vui để sống
Giàu nghèo thây kệ nhớ thời xưa

Giàu nghèo thây kệ nhớ thời xưa
Đi chơi ngắm cảnh chẳng cần đưa
Nhà tranh ấm cúm chưa mời mọc
Ruộng lúa thơm lành khỏi giậu thưa
Nắng sớm lòng vui khi bóng xế
Thu vàng lá rụng lúc chiều trưa
Tâm không giữ dạ gìn thông cảm
Có thấy bao ngày chuyển gió mưa ?

Nguyễn Gia Linh.


.

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 08, 2012 7:05 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CỚ CHI...?

Chia nửa khoảng trời ấy xẻ đôi
Dứt duyên thì nợ cũng an rồi
Cớ chi bên ấy người ngăn lối
Để bẽ bàng tôi khóc phận tôi
Thân gái mười hai bến nước trôi
Dòng trong, cạn, đục, lở hay bồi
Cam lòng ai thỏa...còn riêng mỗi
Ai lạnh lùng ai...lệ..ướt môi...!

.....ngọc hương.....


BẼ BÀNG

Vầng trăng kỷ niệm xẻ làm đôi
Phút chốc lìa xa dấu ái rồi
Lệ ướt vai mềm đau tình vỡ
Dạ khô lòng héo xót thân tôi
Chăn đơn thao thức mòn phai điệp
Gối lẻ trọc trằn đắng mặn môi
Đục chịu trong nhờ ôi phận gái
Lấy ai mà trút nỗi thương bồi

.....HANSY.....


THỦ PHẠM

Tình mình nay rẽ ngã chia đôi
Mộng ước ngày xanh đã vỡ rồi
Do bởi Mẹ ba tin lão bói
Hay là em chẳng chịu thương tôi ?
Từ nay tôi sống đời trôi nổi
Sau đó em vui cạnh bạn đời
Trong chuyện tình nầy ai có lỗi
Ừ thôi cứ bảo chính thằng tôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ - Page 2 Empty Re: THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Oct 09, 2012 6:49 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


LẶNG

Nguyệt hỏi sao trời lặng bóng mai
Ngàn xanh rạng vỡ lụy đêm dài
Hoa chờ vạn kiếp người cô độc
Cửa ngóng trăm đời kẻ thế vai
Ngọt đắng duyên tình thêm tóc bạc
Thơm nồng phận số cạn sầu cay
Hẹn ước năm này e lối rẽ
Thêm buồn lữ khách rũ lòng ai

.....Chiêu Linh Anh.....


NGÓNG

Xuân đi tàn nụ lặng tình mai
Thao thức canh khuya tiếng thở dài
Mãi ngóng bên đời đau duyên lỡ
Hoài trông cuối nẻo nặng tình vai
Mùa xưa đâu hỡi vàng cơn nhớ
Lối cũ e chừng đẫm lệ cay
Dõi mắt tìm mơ nào thấy nữa
Chút niềm tâm sự gởi về ai

.....HANSY.....


THẤY

Trông thấy người em dáng mảnh mai
Tôi về thao thức suốt canh dài
Vô tình tớ lượn ngang qua mặt
Sơ ý tôi va trúng chổ vai
Ngượng ngập cô ta như muốn khóc
E dè mình thấy mắt cay cay
Đêm nay lúc ngủ còn nằm mộng
Đã biết trong lòng thương nhớ ai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 12 trang Previous  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết