Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

XƯỚNG HOẠ THƠ

Trang 1 trong tổng số 5 trang 1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 11, 2012 6:59 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

THỜI ÁO TRẮNG

chào cô áo trắng bên đàng
qua rồi giờ học... sao nàng còn đây ?
thẫn thơ thơ thẫn nơi này
trên con phố nhỏ không ai một mình ."

cuối đầu em mãi lặng thinh
để tôi bối rối ..... biết mình đúng, sai ???
vì sương đọng trên mắt nai
vì hương trong gió, tóc mây bềnh bồng

tránh sao ..xao xuyến cõi lòng ?!
quay đi không nỡ , lòng vòng không hay !!
ngập ngừng .... trao chiếc khăn tay _
" anh này lạ thật, có ai khóc nè !!"

sụt sùi đôi mắt đỏ hoe :
"bụi bay vào mắt !", em e ấp hờn
ngại ngùng: " ...anh.... xin lỗi em !"_
"anh đâu có lỗi !.... em buồn ai đâu !?! "

nụ cười pha lẫn nỗi sầu
để tim tôi lặng chìm vào lãng du
để tôi được nếm tương tư
đêm về xây mộng . mong chờ ước ao
để chiều tôi lại theo sau
cô em áo trắng , trắng màu thơ ngây.

......SẦU LẮNG.....


CẢM TÁC THEO THƠ SẦU LẮNG

Tan trường áo trắng còn đây
Thẩn thờ đứng tựa gốc cây ven đường
Phải em đang đợi người thương ?
Hình như giọt lệ còn vương mắt sầu !

Nàng rằng : "Ai có buồn đâu
Sao vô duyên hỏi những câu tầm phào !"
_Hay là bồ đá bị đau
Bị người hỏi đúng càu nhàu khó nghe ?

Thấy rồi đôi mắt đỏ hoe
Sụt sùi muốn khóc còn e người cười !
_"Hay ghê! Nói thật ngay rồi
Khăn tay trao lẹ cho tôi ngăn dòng "

"Thời may gặp kẻ ở không
Chắc chưa bồ bịch lòng vòng định Dzê ?"
_"Cùng chung trên một lối về
Thấy em buồn bã...vụng về làm quen

Có thể cho biết họ tên
Số Phone là mấy tên miền bao nhiêu ?"
Biết rồi anh sẽ chiều chiều
Gọi em bắt máy mình dìu dắt nhau

Rồi đây tình bạn khơi màu
Bạn bè lại thốt những câu ân tình
Qua rồi những lúc đêm đen
Bình minh lại đến đôi mình sánh vai

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Wed Jul 11, 2012 7:03 pm; sửa lần 2.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by Ngọc Lan on Wed Jul 11, 2012 7:01 pm

Thơ bạn Lê Hồng hay quá. Crying or Very sad
Ngọc Lan
Ngọc Lan

Tổng số bài gửi : 2257
Join date : 20/06/2010

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 11, 2012 7:09 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BIẾT RẰNG

Biết rằng ván đã đóng thuyền
Mà tôi vẫn cứ hàng đêm mơ màng

Biết rằng người đã sang ngang
Mà tôi vãn gửi hồn sang bên người

Biết rằng người đã có nơi
Mà tôi vẫn nói nhũng lời thiết tha

Biết rắng đã của người ta
Mà tôi cứ ngở..như là..còn không

.......Tình Lang.......


Biết là em đã có chồng
Mà sao tôi vẫn để lòng tương tư

Biết là tôi đã ngu ngơ
Vì tôi đã quá dại khờ tin ai

Ngỡ là tình ấy không phai
Mà sao duyên ấy ba ngày đã tan

Biết là người ấy phụ phàng
Lòng tôi vẫn mãi vương mang chữ tình

Đời trai vì nước hi sinh
Người yêu khó thể chung tình cùng ta ?

Biết đời bão tố phong ba
Mà sao cố vượt thuyền qua biển bờ

Biết rằng nguy hiểm chực chờ
Mà sao người vẫn ơ hờ chẳng lo

Biết lòng nham hiểm khó dò
Mà sao định lấy thước đo dạ người

Biết rằng ngoài mặt ai cười
Nhưng trong dạ họ đứng ngồi không yên

Biết khi tách bến xa thuyền
Cầm bằng cái chắc tơ duyên lỡ làng

Khi yêu biết đã muôn màng
Trách chi người ấy phụ phàng tình ta

Biết nhà ai đó không xa
Mà sao anh lại bôn ba, vội vàng ?

Biết người "tham đó bỏ đăng"
Trách chi khi kẻ cơ hàn tham lam ?

......Lehong.......


Cảm ơn bạn Ngọc Lan vào đọc thơ và có lời động viên

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by dangphuong on Wed Jul 11, 2012 7:29 pm

HN sẽ create cho anh một trang thơ riêng "Thơ Lê Hồng" và một trang thơ "Thơ Đường luật (Lê Hồng)" và sẽ chuyển các bài thơ của anh vào 2 trang thơ đó. Nếu anh muốn có 1 cái tên nào khác thì xin anh cứ nêu lên ở đây.
Chúc anh có nhiều sáng tác mỗi ngày.
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 11, 2012 9:53 pm

dangphuong đã viết:HN sẽ create cho anh một trang thơ riêng "Thơ Lê
Hồng" và một trang thơ "Thơ Đường luật (Lê Hồng)" và sẽ chuyển các bài
thơ của anh vào 2 trang thơ đó. Nếu anh muốn có 1 cái tên nào khác thì
xin anh cứ nêu lên ở đây.
Chúc anh có nhiều sáng tác mỗi ngày.
dp
Cảm ơn bạn Đăng Phương, Cứ làm theo ý của bạn và Lê Hồng vẫn giữ bút danh cũ

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by Hoa Sầu Đâu on Wed Jul 11, 2012 10:41 pm

Rất vui được hội ngộ cùng Lê huynh nơi này [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Ông ác ơi! LH cũng là một cây đường luật bự đó à nha [You must be registered and logged in to see this image.]
Hoa Sầu Đâu
Hoa Sầu Đâu

Tổng số bài gửi : 772
Join date : 14/02/2011

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jul 12, 2012 6:09 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BÀI KỆ THỨ NHẤT

Ru tình- Tình đã phôi pha
Ru em- Em lấy chồng xa mất rồi
Tôi về ru lại bóng tôi
Lêu bêu chữ mệnh, lơi bơi chữ tình. *

Thương đời sao quá điêu linh
Đêm ngồi cặm cụi một mình làm thơ
Đợi trăng về muộn sau hè
Sầu vương khóe mắt, buồn tê tái lòng.

Bây giờ còn nhớ gì không?
Đời tôi- Người đã một lần đi qua!

* Câu thơ của HOÀNG LỘC

.......Văn Châu.......


Chợt khi tỉnh mộng

Tình xưa nào dễ nhạt nhòa
Dẫu rằng người mới đi qua một lần
Dù là em đã có chồng
Phương xa em ở, phòng không tôi nằm

Đêm trong bóng tôi âm thầm
Thân đơn lạnh lẽo khi đông chợt về
Thoáng mơ trong phút đê mê
Anh như cảm thấy em kề bên anh :

"Trên cao chim hót đầu cành
Dưới cỏ hai mái đầu xanh lặng nhìn
Ước gì hai đứa chúng mình
Như chim liền cánh đăng trình bên nhau

Chỉ mong trầu thắm duyên cau
Ông Tơ kết sợi chỉ màu xe duyên
Em là người vợ ngoan hiền
Anh là chồng tốt phỉ nguyền ước mơ

Đêm về anh tập làm thơ
Thêu thùa may vá em chờ anh ru
Ngoài trời nặng hạt mưa thu
Em ơi hãy ngủ cho dù gió dông

Em rơi vào giấc tình nồng
Còn anh tỉnh mộng gối chăn lạnh lùng"

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 13, 2012 6:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐƯỜNG CỤT !

Không thể bước ...vì con đường đã cụt !
Bước làm sao...mọi thứ bỗng không thành !
Khoảng nắng chiều rũ xuống quá mong manh ,
Ta vô lẽ chờ hoàng hôn ập tới !
Một cú vấp !...cuộc đua ngoài tầm với .
Bước lại từ đầu ?!_cạn kiệt quỹ thời gian !
Ta đã thua ta !
....................._đành giơ dấu đầu hàng !...

.....Song Thu .....


CHẲNG BAO GIỜ LÀ MUỘN

Một lần thắng đâu phải là tất cả
Một lần thua chưa chắc đã toàn thua
Được và mất luôn song hành muôn thuở
Sợ gì đâu nếu làm lại từ đầu…?

Niềm vui nào rồi cũng sẽ quên mau
Còn nỗi buồn lại khiến ta nhớ mãi
Nếu thất bại – được một lần làm lại
Xin cho ta được làm lại từ đầu…!!!

....ThiNuong....


KIÊN NHẪN

Trong đời người ai không lần thất bại
Thua một lần đâu hẳn mãi là thua
Tuổi lên ba lên bốn lúc bé xưa
Bao lần ngã ta tự mình đứng dậy

Giờ trưởng thành tình đời là thế đấy
Chuyện thắng thua sẽ luôn mãi xãy ra
Thất bại đầu là thách thức đó mà
Sao không gắng vượt qua bao trở lực

Mình yếu đuối còn bạn bè giúp sức
Nhờ người thân làm lực đẩy cho mình
Được nâng cao hãy tin tưởng vươn lên
Lòng kiên nhẫn sẽ làm nên tất cả

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 13, 2012 6:32 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

NỬA ĐỜI CÔ ĐƠN

Từ đêm bóng ảo thực hư
Gió mưa phủ lấp mây mù đời giăng
Từ anh dệt mộng cùng trăng
Bỏ tình trôi nổi trầm thăng giữa đời.

Ngỡ ngàng trong tiếng khóc cười
Nén đau thương lại... ơi người dối gian
Giả vờ xem nhẹ trái ngang
Thật ra lòng đắng muôn vàn nỗi đau.

Biết tìm người ở nơi đâu?
Hành trang ôm trọn gói sầu vương mang.
Tơ lòng trăm mối ngổn ngang
Đường tình lỡ mộng dở dang xuân thì.

Giọt buồn đọng ướt bờ mi
bờ môi khô lạnh từ khi vắng người
Trăm năm duyên mộng vỡ rồi
Đành thôi chấp nhận nữa đời cô đơn./.

.......KhangNhii.......


Phận má hồng
(Cảm tác thơ Khang Nhii)

Lòng em bao nỗi chán chường
Bởi tình ngày cũ vấn vương trọn đời
Những đêm gối chiếc đơn côi
Giận anh nhưng nhớ những lời gió trăng

Bao lời người đã dối gian
Em nghe mà chợt bàng hoàng tâm tư
Lời anh nhẹ như tiếng ru
Em yên vào mộng cho dù bão giông

Nay ai sớm đổi thay lòng
Xe hoa, pháo cưới, rượu hồng vỡ tan
Vì anh gây cảnh trái ngang
Khiến em rơi lụy, võ vàng thân hoa ?

Chạnh lòng vì nỗi xót xa
Yêu anh như thể tựa là thương thân
Sớm hôm chăm sóc ân cần
Thế mà anh lại phụ phàng tình em !

Đêm nay ngồi đón trăng lên
Mình em cô lẻ bên thềm chờ mong
Đã không duyên nợ vợ chồng
Chắc do mang phận má hồng truân chuyên

........Lehong.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jul 14, 2012 8:29 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


RƯỢU TÌNH

Rượu tình
chưa uống đã say
làn môi chưa hé mà ngây ngất lòng

đêm nay,
nguyện thấm tình nồng
cùng ai, ai đó phiêu bồng thế gian

trao nhau giây phút mơ màng
hương say luyến ái dâng tràn lứa đôi./.

......KhangNhii.......


CẢM TÁC THƠ KHANG NHII

Men tình khi nhấm qua rồi
Trần gian hiện hữu có đôi chúng mình
Bao lời hải thệ sơn minh :
"Anh yêu duy nhất chỉ mình em thôi"

Khiến em dang dở cuộc đời
Do anh dịu ngọt bởi lời dối gian
Nay khi hoa rữa nhụy tàn
Bướm kia cất cánh hoang đàng bay xa

Anh giờ chồng của người ta
Tình em anh chỉ mặn mà khi say
Duyên tình nồng đượm đêm nầy
Cho thêm ngây ngát để mai giã từ

Trời trong, trăng sáng mùa Thu
Ước gì anh lại hát ru đưa tình
Tiếc thay em có một mình
Tìm đâu tri kỷ Lưu Linh vui cùng ?

.......LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jul 14, 2012 10:32 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CÓ THỂ...

Cũng có thể ta chẳng còn gặp nữa
Dù luyến thương vẫn dâng ngập trong lòng
Vầng trăng cũ giờ cắt thành hai nửa
Nửa u sầu, nửa khắc khoải hoài mong

Cũng có thể mình xa nhau mãi mãi
Dù cố quên vẫn in dấu trọn đời
Có đôi lúc cầm trên tay điện thoại
Bấm phím rồi nhưng phút cuối lại thôi

Cũng có thể duyên tình đành tan vỡ
Dù chia ly là biết sẽ đau buồn
Thôi chấp nhận kiếp này mình dang dở
Ly biệt rồi có thể lại tốt hơn

Cũng có thể trái tim dần hóa đá
Mãi ngậm ngùi ôm kỷ niệm chơi vơi
Và lặng lẽ giữa dòng đời xa lạ
Chợt bâng khuâng khi nhớ đến một người...

.......Nhím con......


SẼ THẬT SỰ

Sẽ thật sự tình ta xa vời vợi
Gặp nhau đây là phút cuối trong đời
Rồi mai nầy mỗi đứa sẽ một nơi
Anh đó, em đây, hai phương trời cách biệt

Sẽ thật sự lòng ta còn luyến tiếc
Khi đưa tay chào vĩnh biệt người đi
Người mất rồi ta còn lại được gì?
Hay chỉ có nỗi sầu bi, thương nhớ !

Sẽ thật sự đôi mình không duyên nợ
Khi tình yêu tan vỡ bởi trái ngang
Ai thốt câu nay thiếp phải phụ chàng
Vì lễ giáo do gia đình ràng buộc?

Sẽ thật sự vì đời ai biết trước
Những rũi may khó lường được thiệt hơn
Nén thương đau và nuốt lấy tủi hờn
Để tồn tại và vươn cao ý sống

........LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 15, 2012 5:47 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHƯ CÒN BÊN NHAU

Thu sang lá đổ muôn chiều
Bến xưa, dài nỗi cô liêu tự tình
Ngày xưa, đôi bóng xinh xinh
Bây giờ, cam phận riêng mình đa đoan.

Xe hoa áo trắng ngày son
Dáng xưa khuất bóng, tưởng còn đâu đây
Đồi thu lạnh mảnh xương gầy
Hồn thu bàng bạc... trời tây có buồn ?.

Đêm về thầm vuốt lệ tuôn
Người xa, cứ ngỡ vẫn luôn bên mình
Đôi hồn sống lại hương trinh
Cùng nhau ôn lại cuộc tình đã qua

Đêm nay trăng trĩu ánh tà
Ngoài hiên cứ ngỡ... người xa trở về.
Giật mình một thoáng đam mê
Nhìn vầng tang trắng, tứ bề thinh không

Em mơ hơi ấm bên chồng
Âm dương cách trở một vòng tay ôm !
Thu bay bóng xế tà hôn

Là đà gió cuốn khối hồn đi hoang
Người xưa khuất dạng đâu còn
Ôm mồ mà tưởng tình son đong đầy
Người xa, tình vẫn còn đây

….. Nguyên Thạch.....


KHÉP KÍN CUỘC ĐỜI

"Tình xa người vẫn còn đây"
Nhưng tâm hồn đã nhuộm đầy đau thương
Xe tang lần khuất cuối đường
Em đau đớn dạ, lòng vương nỗi sầu

Còn đâu là mối tình đầu
Bến xưa chốn cũ bên nhau tâm tình
Áo dài tha thướt xinh xinh
Cùng đi dạo phố bên chàng có em

Và đây một mảnh trời đêm
Trăng soi chiếu sáng trên thềm cỏ non
Đôi ta hẹn biển thề non
Vạn vật biến đổi _ Lòng son giữ gìn !

Bao lời hải thệ sơn minh
Nguyện là muôn kiếp chung tình cùng nhau
Trời gây nghịch cảnh cơ cầu
Anh ngã bệnh nặng, đất sâu chôn vùi

Giờ đây còn một người thôi
Đêm khuya canh vắng em ngồi thở than
Tuổi xuân sớm chịu dở dang
Mới chừng ấy tuổi khăn tang thờ chồng

Thôi còn gì nữa mà mong
Âm dương cách biệt lệ lòng tuôn rơi
Tình lang anh hỡi, người ơi
Em nguyền khép kín cuộc đời từ đây

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 15, 2012 7:12 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

KHI XƯA

Khi xưa trót lỡ yêu anh
Giờ đây thì đã tan thành khói mây
Xưa yêu người thật đắm say
Bây chừ nhận lấy lệ cay ðắng lòng

Khi xưa tôi vẫn hoài mong
Cùng ai sánh bước hương nồng trao duyên
Nào ngờ phận nhỏ truân chuyên
Mộng tình đã lỡ thuyền quyên đợi chờ

Khi xưa bé nhỏ dại khờ
Yêu người nào biết chữ ngờ trong tôi
Bây chừ mình chỉ đơn côi
Người ta có cặp có đôi hết rồi

Cũng đành số phận mà thôi
Vì yêu sai lỡ nên đời hẫm hiu
Buồn vương theo áng mây chiều
Một mình đơn lạnh cô liêu lối về.

Người ta quên chữ hẹn thề
Nhớ thương chi nữa cho tê tái lòng
Từ nay khép chặt khuê phòng
Cài then xóa chữ tâm đồng ai trao./.

......KhangNhii......


Đừng thương, thôi nhớ
( Cảm tác thơ Khang Nhii )

Lúc xưa khi mới yêu nhau
Bao lời anh hứa mấy câu hẹn thề
Chữ tình em trót đam mê
Để nay đón nhận ê chề thương đau

Ngày nao mơ chuyện trầu cau
Tình anh tha thiết, duyên trao mặn nồng
Nhưng anh bẻ gãy chử đồng
Để cho em phải cô phòng quạnh hiu

Dại khờ tôi trót đã yêu
Nên khi vỡ mộng đời nhiều bể dâu
Anh như tăm cá bóng câu
Thoáng qua rồi để khổ sầu cho em

Đêm nay ngồi tựa bên thềm
Nhìn trăng tưởng nhớ lòng thêm não nề
Người ta đã có hôn thê
Còn em đơn lẻ tái tê tâm hồn

Thân tôi nay cảnh cô đơn
Hận người "khóa chăt khuê phòng từ đây"
Tình như gió thoảng mây bay
Đừng thương, thôi nhớ những ngày xa xưa

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 16, 2012 6:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

VÀO ĐỜI

Có một lúc vô tình ngang lối cũ
Chợt giật mình ấp ủ giọt mưa rơi
Nghe Thu về ngang phố vắng buông lơi
Dòng ân ái theo lời xưa tan biến

Nếu biết trước tơ hồng không lên tiếng
Anh chẵng buồn đến viếng mộ tương tư
Đắm say nào giờ chẵng biết thực hư
Giòng thơ cũ ngôn từ sao buốt giá

Những dấu ái bao giờ ta vay trả
Nợ giai nhân xin xóa một con người
Khi tim lành ta tiếp tục cuộc chơi
Và cứ thế vào đời trong cay đắng

.......Quynho999.......


Đời không như là mộng

Em cứ ngỡ cuộc đời luôn phẳng lặng
Bởi em chưa nếm cay đắng tình đời
Tháng ngày qua cứ tiếp tục rong chơi
Đâu hiểu được thói đời nhiều gian dối

Bước vào yêu, em bị người phản bội
Để cho em lạc lối giữa tình trường
Tìm thấy đâu hình dáng của người thương
Trong đam mê em đâu lường hơn thiệt

Người đi rồi, ai là người luyến tiếc ?
Chỉ biết em rũ riệt cả tâm hồn
Tình đầu đời chẳng trọn nghĩa sắt son
Thì người nhé ! Em xin chào vĩnh biệt

........LEHONG.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 16, 2012 8:10 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MẢNH ĐỜI BUỒN

Anh tự mình chôn dấu những niềm đau,
Gọi tên em ngàn lần sao vẩn nhớ ?
Ừ phải rồi chắc tại tình dang dỡ,
Mộng không thành tiếc nuối mãi khôn nguôi !

Gữi nụ hôn trao đến tận bên người,
Lời hẹn ước bây giờ thành lổi hẹn,
Lòng nghẹn ngào cuộc tình không trọn vẹn,
Tâm tư buồn trãi rộng lối đi xưa !

Từng dấu chân theo cơn gió thay mùa,
Dấu kỷ niệm làm hồn đau rưng rức,
Trang giấy trắng hoen mờ bao dấu mực ?
Mảnh đời buồn tan vỡ với tháng năm !

........Tà áo xanh.....


Anh tự chôn mình xuống vực sâu
Vùi chôn kỷ niệm buổi ban đầu
Mộng ước không thành đành tiếc nuối
Sao mà ta chẳng thể quên nhau ?

Ước hẹn năm nào đã vỡ tan
Nụ hôn tình ái cũng phai tàn
Nghẹn ngào ly cách vì không trọn
Vất vưởng tha hương kiếp lầm than

Lối nhỏ đường xưa chân đã quen
Ray rức niềm đau lúc lên đèn
Rơi rơi ngấn lệ sầu trên giấy
Mảnh đời tan tác chuỗi ngày đen

......Lehong......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jul 17, 2012 6:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐỪNG MONG GÌ GẶP LẠI

Cuộc đời nầy đừng mong gì gặp lại nhau
Bởi em đã chọn trao nguời yêu mới
Nghiã ái ân còn chi đâu em hởi...
Nên bây giờ ai lổi củng vậy mà thôi...

Lối cung tơ đã cắt đứt từ đây rồi...
Anh xin trã nụ cuời từ dạo ấy
Và tình thu trong men lòng hờn cháy ...
Thiêu đốt tim mình cho mãi mãi xa nhau...

Suốt kiếp nầy em sẽ hết buồn đau...
Và xoá sạch những trao nhau tình thu viễn
Thân Lữ Khách không đủ tiền nên tiễn...
Một tình yêu bất biến nảo tâm lòng ...

Cuộc tình nầy cách trở bởi gai chông
Đuợc vót sẵn trong cỏi lòng em đó
Đã có anh sao vẫn còn trăng gió ...
Nên tình mình mới vò vỏ chia tay ...

.......Cô Ðơn.........


Bởi anh vô tình

Nhưng tình thật em nào đâu phụ rẫy ?
Yêu anh rồi em nguyện mãi ngàn sau
Dù thời gian làm hương sắc nhạt màu
Nhưng tình yêu anh, trước sau không thay đổi

Nguyên do nào đã khiến anh hờn dỗi
Nghi cho em lòng thay đổi trắng đen ?
Có được trăng đã vội vã quên đèn
Đã soi giúp trong những đêm cô tịch ?

Em nguyện lòng yêu anh dù ngàn kiếp
Cung đàn xưa chẳng đổi nhịp ái ân
Thì lẽ nào chúng mình lại cách ngăn
Lại oán trách thở than vì định số ?

Hay đôi mình có duyên mà không nợ
Nên mộng đầu sớm dang dở, gai chông ?
Trong tim em leo lét ánh lửa hồng
Đang chờ anh khơi lên nguồn mạch sống !

Anh nói chi những lời nghe tuyệt vọng
Nghe đắng cay rĩ máu trái tim hồng
Bởi vô tình anh xuyên ngọn gai chông
Tận sâu vào cõi lòng người Trinh nữ

........Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 18, 2012 6:03 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VÔ TÂM

Tôi vẫn ở đây - giữa cuộc đời
Trăm năm tôi chỉ biết một tôi
Ví như có kiếp sau đi nữa
Sẽ chẳng phải tôi của kiếp này…

Cớ sao tôi phải giả ơ thờ
Nén lòng bóp nghẹt những giấc mơ
Rồi khi bỏ lỡ thì hối tiếc
Thời gian đâu trở lại bao giờ???

Bạn đường tôi gọi – nỗi cô đơn
Theo tôi khắp mấy - nẻo đoạn trường
Ai cười, ai khóc, ai vô cảm???
Tôi vẫn riêng tôi giữa kiếp này…!!!

....ThiNuong....


TÔI VẪN LÀ TÔI

"Tôi vẫn riêng tôi của kiếp nầy"
Cam lòng đón nhận những chua cay
Mặc cho ai đó lòng thay đổi
Cho kiếp phong sương được dạn dày

'Thời gian chẳng trở lại bao giờ"
Nên đành nuối tiếc những ước mơ
Hai chữ tình duyên còn dang dở
Bởi vì ai đó vẫn hững hờ

Tôi vẫn là tôi mãi là tôi
Dù cho vạn vật có đổi dời
Tình tôi yêu ai hoài tha thiết
Dẫu em có bạc trắng như vôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 18, 2012 7:28 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CÁNH HOA SẦU

Lặng nhìn từng phiến lá rơi
vàng phai ngập lối , lòng chơi vơi buồn
chưa tắt nắng hoàng hôn xuống vội
bước vào đời lắm nỗi thương vay

duyên không trọn tháng ngày buồn tẻ
tủi phận mình....mắt lệ đắng cay.
chiều nghiêng phủ bóng hao gầy
hồn thu nhuốm lạnh..gió mây hững hờ

liễu buồn rũ úa bơ vơ
bến sông thầm lặng..thương chờ đợi ai.
đoạn đường tình chông gai lầy lội
thân lục bình trôi nổi về đâu ?

đêm đêm ôm cánh hoa sầu
áng mây giăng phủ một mầu tương tư./.

......KhangNhii......


TRỜI TRONG, MÂY TẠNH
(Cảm tác thơ Khang Nhii)

Người đi đã mấy năm dư
Bởi chưa về lại sầu tư người chờ

Biết rồi đây anh thương, anh nhớ
Hay em chờ trong cảnh bơ vơ
Mong anh chớ có hững hờ
Để người mong đợi khỏi ngơ ngẩn buồn

Gió thu lạnh mưa tuôn giọt ngắn
Thương cho mình sao lắm đắng cay
Gió mưa làm cánh hoa gầy
Đường tình sao lắm chông gai phũ phàng

Thân lục bình dầm chan mưa nắng
Nước lớn ròng lo lắng tương lai
Mong là có được ngày mai
Trời trong, mưa tạnh hết ngày gian nan

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Jul 19, 2012 6:36 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

CẢM ƠN EM.

Cảm ơn em, đã cho anh được hiểu,
Như thế nào, khi thiếu một bóng hình !
Như con thuyền, giữa biển cả lênh đênh,
Như chim nhỏ, 1 mình giữa trời thẫm.

Cảm ơn em, với nụ hôn say đắm,
Đã trang hoàng, tô thắm vườn tình anh.
Dẫu nụ hôn, là vật thể mong manh,
Cũng đủ xây, bức thành trì tình ái.

Cảm ơn em, cảm ơn em mãi mãi.
Dẫu đường đời, chúng mình đã chia hai.
Anh vẫn không cô độc trên đường dài,
Bởi trong anh, vết hôn em tồn tại .

.......N.A.T.......


XIN ANH ĐỪNG

Em xin anh chuyện xưa đừng nhắc lại
Làm đau lòng tê tái cõi lòng em
Anh hiện giờ đang nhung ấm nệm êm
Khơi mà chi chuyện bên thềm tình ái

Bởi ngày xưa, em ngu ngơ, khờ dại
Tưởng tình ta sẽ đẹp mãi muôn đời
Đâu có ngờ, anh chót lưởi đầu môi
Được em rồi, lại manh tâm phụ rẫy

Nụ hôn trao anh, làm sao em lấy lại ?
Tặng cho người trong mộng ước tương lai
Dù người ta không địa vị, tiền tài
Nhưng ít ra cũng hơn ai về phẩm hạnh

.......LEHONG .......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 20, 2012 6:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TƠ LÒNG CÓ NỐI ĐƯỢC CHĂNG ?

Người ơi người, duyên xưa đã lỡ
ANH bây giờ hạnh phúc hay chăng
Đêm về nhìn ánh trăng thanh
Nhớ không một thuở em anh cận kề

Đi trên con đường làng rợp lá
Có nhớ về ngày tháng bên nhau
Em anh hạnh phúc biết bao
Anh còng lưng đạp phía sau em ngồi

Khoảnh thời gian ươm mơ dệt mộng
Chúng mình cùng ngồi đếm sao rơi
Bây giờ đôi ngã đôi nơi
Đèn khuya chiếc bóng châu rơi vắn dài

Mười năm qua ôm sầu thắt thẻo
Mười năm ròng gối lẻ giường đơn
Mười năm giọt tủi giọt hờn
Tình xưa lạt lẻo như đờn sai cung

Dây đà lạc, phím đà chùng
Làm sao nối lại tình chung hỡi chàng

....Sao Mai....


NỐI LẠI CÂU THỀ

" Dây đà lạc, phím đà chùng
Làm sao nối lại tình chung hỡi chàng " ( SM )

Tình đà lỡ , lòng càng vương vấn
Duyên tơ xưa lận đận biệt ly
Thân trai giũ áo kinh kỳ
EM anh hai ngã , chinh y núi rừng

Chừ xứ lạ nghìn trùng xa cách
Cố nhân ơi , đừng trách hờn nhau
Mười năm lạc bước sầu đau
Anh luôn vọng nhớ từng câu ân tình

Anh vẫn giữ tấm hình ngày cũ
Của những ngày tình ngự trên ngôi
Đôi ta hạnh phúc chung đôi
Ngắm sao dệt mộng , ấm môi tình hồng

Nay gặp lại duyên nồng lạc lối
EM hỏi rằng sao nối tình nhau ?
EM ơi , mộng vẫn đậm màu
Mong ngày gặp lại , nối câu duyên thề

....Hoàng Dũng....


NGUYỆN LÒNG CHUNG THỦY

"Em ơi mộng vẫn đậm màu
Mong ngày gặp lại , nối câu duyên thề" (HD)

Miễn gặp lại đừng chê em xấu
Em nguyện lòng níu bấu vai anh
Cho anh năn nỉ dỗ dành
Năm canh ru giấc mộng lành cùng em

Đã bao năm hình em anh giữ
Và mối tình ngày cũ còn vương
Với lòng son sắt yêu thương
Dù nay hai đứa đôi đường cách ngăn

Tuy là xa số phần đã định
Trước hay sau cũng "dính" với nhau
Anh về mai mối trầu cau
Chờ anh về nước duyên trao thỏa lòng

Em đêm ngày móng ngong chờ đợi
Người thương ơi hãy nói nữa đi
Lời nầy em sẽ khắc ghi
Em hứa chung thủy chẳng gì đổi thay

.....LEHONG....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 20, 2012 7:21 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NGÀY MAI BÌNH YÊN ANH NHÉ

.Phía chân trời, em về dù mưa nắng
cũng riêng em , với nỗi nhớ trơn tru
bỏ lại anh cuộc tình nhuốm mịt mù
đường - trắng xóa - hoang vu và lạnh lẽo

ta ép chết một giấc mơ gầy héo
tình thôi vương hay muôn thuở còn vương
ở sau lưng dấu vết của tình buồn
mưa có thể nhoà phai không anh nhỉ?

em sẽ về quên con tim ít kỷ
từng ước mơ chiếm trọn một bóng hình
phía cuối đường chưa chắc sẽ bình minh
nhưng không thể mãi đắm mình đêm tối

trái tim anh nếu có còn nhức nhói
cũng xin đừng mời gọi lại giấc mơ
còn gì đâu mà thương với đợi chờ
hãy vui đón ngày mai hoa tình thắm.

>>>Cô Bé yuri>>>


LÀM SAO VUI ?

Tình đôi mình nay cách xa ngàn dặm
Em đi rồi, anh nắm giữ được đâu ?
Còn trong anh chỉ những nỗi ưu sầu
Cố chống chỏi cho thương đau vơi bớt

Ta yêu nhau vì tâm đầu ý hợp
Đâu kết tình bằng vật chất xa hoa
Thế sao em đành đoạn bỏ quê nhà
Để cất bước theo người xa kẻ lạ ?

Ngày xưa đó chúng mình thân thương quá
Nay trách em được cá lại quên nôm
Cho lòng anh tê tái nỗi tủi hờn
Trách ai đó tâm hồn sao bạc bẽo !

Trái tim anh còn hằn sâu vết thẹo
Năm năm rồi tim héo vẫn chưa tươi
Từ vắng em anh tắt hẳn nụ cười
Thì làm sao đón ngày vui tình thắm ?

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jul 21, 2012 8:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

THƯƠNG ANH

Giận anh cay đắng em mang
Lời ngon tiếng ngọt anh càng dỗ yêu
Tâm tư em bỗng nhẹ hều
Chợt nghe nhung nhớ bao chiều phượng rơi

Nhớ anh em gọi tình ơi
Giận anh ,anh cứ ngọt bùi hỏi han
Đêm đêm nhật ký thêm hàng
Yêu anh sâu đậm chẳng màng khỗ đau

Tình em trước cũng như sau
Chữ thương em sẽ làm câu gối đầu
Bóng anh mãi mãi khắc sâu
Từ lâu nên há dễ dầu nhạt phai

Thương anh thương mãi thương hoài
Tình em rưá đó...còn ai hơn nào
Tình anh nồng thắm biết bao
Đôi ta luôn mãi dạt dào nhớ thương

.....LIDA.....


CƠN MỘNG TÌNH

Bởi em nặng chữ yêu thương
Nên dù cay đắng, giận hờn bỏ qua
Cần anh dỗ ngọt làm hòa
Một câu an ủi _ Lệ nhòa đẩm mi !

Em như mang nặng tình si
Tình anh em hẳn nặng ghi suốt đời
Dù cho trăng có đầy vơi
Thuỷ chung em hứa một lời chẳng quên

Thương anh thao thức từng đêm
Chờ trăng lố dạng, bên thềm chờ anh
Đôi ta hai mái đầu xanh
Cùng nhau thề nguyện Cao xanh chứng lời

Nguyện lòng yêu có anh thôi
và còn nhiều nữa những lời ái ân
Từ nay em hổng giận hờn
Cho hồn xuân nữ vào cơn mộng tình

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 22, 2012 5:51 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THUYỀN THƠ TRÊN SÔNG HƯƠNG

Đường thi ta vẫn thong dong
Thuyền thơ êm ả trên dòng Hương giang
Đêm trăng – sông nước mơ màng
Riêng ta vẫn nhớ - "Cô nàng ngày xưa"
Thuyền ai - vọng khúc “Nam Ai”?
Giọng cô gái Huế - u hoài - thâu đêm.?

....VÔ TINH....


HỎI ANH CÒN NHỚ ?

Nhớ em lòng chẳng thể quên
Đến cô gái Huế thâu đêm trên đò
Nam Ai em hát hay hò
Giọng như nức nỡ lắng lo u buồn ?

Mơ màng mặt nước sông Hương
Thuyền trôi êm ả thi Đường anh ngâm
Thơ rằng trăng sáng đêm rằm
Có người con gái âm thầm lệ rơi

Bởi thương cho một kiếp đời
Lao đao lận đận chèo bơi suốt ngày
Tình riêng luống đã thương ai
Nhưng lòng còn ngại xuân phai sắc tàn

Vì thân nghèo khổ cơ hàn
Sống đời kỷ nữ lang thang phong trần
Cái nghề chẳng đủ nuôi thân
Có ai đoái tưởng số phần hẩm hiu?

Giọng hò hòa lẫn tiếng tiêu
Thoảng nghe trong gió bao điều thở than
Biết anh còn nghĩ đến nàng
Tình cô gái Huế chứa chan ân tình?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 22, 2012 6:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CÕI RIÊNG

Em về nhuộm lá thu mây
Chiều thu vàng lá rụng đầy lối xưa
Trời chiều lấm tấm hạt mưa
Nghe trong nỗi nhớ như vừa mới yêu

Chắt chiu kỷ niệm trong chiều
Phôi pha lời hẹn , lối yêu nhạt mờ
Chỉ còn lại những câu thơ
Còn in đậm dấu mong chờ bấy lâu .

Đưa tay hứng giọt mưa ngâu
Cho lòng vơi hết nỗi sầu ngày qua
Tình gần rồi tình sẽ xa
Biết là như vậy sao ta vẫn buồn

Ta đành thả gánh , tay buông
Mặc tình rong rủi ở phương trời nào
Chiều thu ước mộng nghiêng chao
Tình xa xa mãi nghẹn ngào trong tim

........Uyên Phương........


Bận lòng mà chi !

Biết em mang nặng niềm riêng
Tình buồn với những ưu phiền chưa phai
Biết ai có hiểu, có hay ?
Nên đành trao gió gởi mây đôi lời :

"Hứng bao giọt nước rơi rơi
Mưa Ngâu nặng hột trong đời của tôi
Người xưa giờ đã xa rồi
Sao lòng vẫn mãi chưa vơi nỗi buồn ?

Đêm nằm giọt lệ chợt tuôn
Chiều thu năm ấy còn vương trong lòng
Anh hứa sẽ không bưởi bòng
Yêu em anh nguyện một lòng thuỷ chung

Ngờ đâu người đã tay buông
Rõ ra anh chỉ là phường bội vong
Nay thì tình có như không
Thì thôi quên lãng bận lòng mà chi ?"

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 23, 2012 6:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HỎI EM

Gửi thương cho những giọt sầu
Đềm buồn nhớ bạn gối đầu tương tư
Nhớ tình bạn nhớ người xưa
Nhớ mùa lá rụng cơn mưa khóc òa

Nhớ hoài ký ức đã qua
Nhớ người con gái miền xa chưa chồng
Nhớ ngày dài nhớ đêm mong
Hỏi em giờ đã có chồng hay chưa?

>>>Tamhonlangman>>>


CHỒNG GẦN, CHỒNG XA

Chàng hỏi thì em xin thưa :
Chồng còn chưa có, nhưng vừa đính hôn
Bạn tình người ở cùng thôn
Vui thời son trẻ, tâm hồn cảm thông

Lâu nay chung ước, cùng mong
Cau trầu sính lễ, tơ hồng xe duyên
Coi như em thỏa ước nguyền
Nên nay không dám làm phiền người xa

Chờ ngày bước xuống thuyền hoa
Vui lòng Ba, mẹ, giao hòa Trúc -Mai
Cùng nhau xây đắp tương lai
Một căn nhà nhỏ _ Lâu đài chẳng mơ !

Xin ai đừng đợi, đừng chờ
Sống trong ảo mộng _ Hững hờ "Người ta"
Ngày xưa Mẹ dạy câu ca :
"Chồng gần thì lấy _ Chồng xa xin đừng !

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jul 24, 2012 6:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TẠ TỪ

Cho nhau ánh mắt
cho nhau nụ cười
cho nhau môi ấm
cho nhau cuộc đời.

Đời là giông tố
đời là xót xa
đời là ngang trái
đời là chia xa

Nâng ly uống cạn
rượu nồng xé môi
giọt buồn lai láng
nỗi sầu không vơi

Thôi anh , đừng nói
nhớ nhau muôn đời
để rồi ngăn cách
cho lệ mặn môi

Thôi anh, đừng nhớ
đời em mịt mờ
rồi em cũng cố
quên mình mà thôi

......Saodem......


EM ƠI ĐỪNG NÓI

Em ơi đừng nói
Những lời chia phôi
Khi còn trong đời
Tình anh tha thiết !

Trăng tròn rồi khuyết
Nhật Nguyệt đầy vơi
Tình anh muôn đời
Sẽ không biến dạng

Em đừng buồn nản
Dù phải cách ngăn
Anh nguyện trọn lòng
Thuỷ chung chờ đợi

Bình minh ngày mới
Đang đón đợi ta
Hoa nở, chim ca
Tình ta nồng ấm

Nâng ly cùng nhấm
Một chút men cay
Cho đời ngất ngây
Phút vui sum họp

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 25, 2012 7:35 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VỤNG YÊU

Vụng yêu nên khổ một mình
Vụng yêu nhưng chẳng lụy tình đâu em !
Nhớ thương thao thức thâu đêm
Lắng nghe xao xuyến êm đềm thơ ai

Cánh đồng xanh lại chiều phai
Dòng sông mát quãng đường dài anh qua
Sợ gì ngã bóng chiều xa
Lòng ai đã ngã bóng qua em rồi !

Trăng tròn trăng khuyết đó thôi
Vẫn yêu Trái Đất, một đôi vĩnh hằng
Trăm năm sau có biết chăng
Ai yêu em có chị Hằng chứng nhân

Bây giờ lá rụng đầy sân
Buồn em chẳng chịu một lần nói thương
Anh về lòng cứ vấn vương
Muốn làm nắng dịu mát đường em đi

Vụng yêu, anh chẳng tình si
Chỉ say nét đẹp nhu mì quê hương !

>>>>Hoaian>>>>


Tình yêu trăm lối, vạn đường
Sao anh lại đặt tình thương nơi nầy ?
Em còn bé nhỏ thơ ngây
Chữ tình em đặt không ngoài Mẹ cha

Ở trên còn có Ông bà
Có còn đâu nữa để mà tặng anh !
Đêm nay gió mát trăng thanh
Ánh trăng xuyên chiếu qua mành buồng em

Có người trai ở nhà bên
Hình như thơ thẩn bên thềm chờ ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Trông chờ người đến nhạt phai má hồng

Nỗi lòng con gái chờ mong
Mến người chân thật với lòng thiết tha
Miễn đừng giở thói trăng hoa
Thấy Lê nhớ Lựu chớ mà đổi thay

Trăm năm hạnh phúc vui vầy
Giàu sang chung hưởng, đắng cay chung cùng

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by dangphuong on Wed Jul 25, 2012 7:41 pm

"Miễn đừng giở thói trăng hoa"
thói trăng hoa ... là thói làm sao hỉ? Tui mường tượng hiểu mà cũng mường tượng không.
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jul 25, 2012 9:48 pm

Miễn đừng giở thói trăng hoa"
thói trăng hoa ... là thói làm sao hỉ? Tui mường tượng hiểu mà cũng mường tượng không.
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]

Dăng Phương là một cây bút lỗi lạc lại là một tên tuổi trong ban điều hành mà không hiểu "Thói trăng hoa" là gì thì chắc Lê Hồng tôi đã dùng sai rồi , bởi ngoài đời vẫn nghe người ta xài như vậy nên Lê Hồng bắt chước thôi . Cái ý của Lê Hồng là Bướm hoa hoặc trăng hoa hay "TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT" là thói Sở Khanh . Nếu đã sai thì cảm ơn bạn nhắc nhở

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 27, 2012 6:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]HOA CƯỜI NHỜ BƯỚM TRAO THƠ

Gò Công sóng vỗ xiêu lòng
Bao năm còn lại ngược dòng thời gian
Con đường đá đỏ gian nan
Thu giang phương đó biết còn nhớ không?

....LÝ CHẤN PHONG....


Khắc tên anh mãi trong lòng
Bao năm xa cách lòng không đổi dời
Con thuyền mãi lững lờ trôi
Sóng xô gió thổi không lời thở than

"Con đường đá đỏ gian nan"
Vẫn còn in đậm dấu chân bạn tình
Qua rồi thời buổi chiến chinh
Mong anh sẽ được bình yên quay về

Còn đây nửa mảnh trăng thề
Anh mau về nhé miền quê em chờ
Bấy lâu lạc lỏng bơ vơ
Con thuyền xuôi ngược bến bờ còn xa

Thương em thưa với Mẹ ba
Buồng cau mâm rượu chén trà trình lên
Bà con hai họ đôi bên
Mừng cho đôi trẻ kết nên vợ chồng

Anh ơi em mãi đợi trông
Bè bạn chờ đợi thiệp hồng báo tin
Anh em gọi đổi là Mình
Chúng ta Loan Phụng kết tình xe duyên

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Jul 27, 2012 6:49 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

NỖI NHỚ XA XĂM

Trang vở cũ vẫn còn thơm mùi mực
Kỷ niệm đầu vẫn nhớ mãi không phai
Thuở tung tăng hoa nắng quyện áo dài
Em vụng dại trong niềm vui ngày mới

Mùa thu sang .xuân về rồi hạ tới
Tiếng ve sầu náo nức hẹn mùa thi
Tình chúng mình từ đó cũng từ ly
Rồi xa cách tháng ngày mang nhung nhớ

Anh có nhớ ngày xưa từng trang vỡ
Tím mồng tơi ghi kín cả tình em
Đã trao nhau ...bằng tất cả dịu êm
Trang vở ấy đã làm anh mơ ước

Hay nỗi đau mà em đây có được
Là ngày anh cất bước bỏ ra đi
Đễ lòng em vương vấn một nét ghi
Trang vở cũ hằn lên trong chữ "nhớ"

........Lida........


Nhận tình thư buổi đầu anh bở ngỡ
Mưc mồng tơi trên trang vỡ học trò
Mừng được thư nhưng dạ lại đắn đo
Lòng e ngại lại tò mò mở đọc !

Còn học sinh viết gì đây hỡi Nhóc ?
Muốn cợt đùa hay trêu chọc người ta ?
Em giở trò chắc anh sẽ không tha
Anh sẽ khiến khóc òa cho đáng tội !

Nhưng thư em đã khai đường, mở lối
Khiến lòng anh như trăm mối tơ vò
Như nhên kia buông thả mấy đường tơ
Anh xe kết lững lờ bằng chữ "Nhớ"

Xuân qua rồi _ Hạ về mình cách trở
Ngày tháng xa tình nhung nhớ càng sâu
Ai xui chi dang dở mối duyên đầu
Phải tình đời nhiều biển dâu thay đổi ?

Mặc em buồn, anh say cùng duyên mới
Năm tháng sầu em mòn mỏi đợi trông
Tím Mồng tơi dù ghi khắc vào lòng
Nhưng tan vỡ khó mong ngày tương hợp

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jul 28, 2012 6:20 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CHÍ LÀM TRAI

Chí làm trai đương đầu cùng nắng gió
Thân anh hùng việc nặng gánh trên vai
Phận thuyền quyên thân liễu cát trang đài
Nơi cung ngọc sánh vai làm sao thể

Cuộc đời ta không do người đặt để
Có chăng là nhụt chí trước gian truân
Hãy nhìn đi ai cũng phải một lần
Gục ngã trước duyên phần không trọn vẹn

Đừng vội tin...vào những lời...ước hẹn...

.......Baothaitu......


Đừng tự hào khi lửa tình chưa bén
Khi yêu mà chỉ len lén đứng nhìn
Có nhiều khi đau khổ phải lặng thinh
Nhìn ai đó đang vô tình quay bước

Dù biết rằng chí trai đừng nhu nhược
Nhưng chữ tình ai biết trước được đâu
Từ Hải xưa cũng gục mặt, cúi đầu
Nghe lời Kiều lọt sâu vào hổ huyệt

Một sai lầm suốt đời ta nuối tiếc
Khi người thương đã biền biệt ra đi
Mộng công, hầu, khanh, tướng có còn gì
Khi thất bại, sầu bi đường tình ái ?

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 29, 2012 6:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRI ÂM

Gặp nhau tặng nửa vần thơ
Nửa vần còn lại mình chờ lần sau
Tri âm cạn nốt chén sầu
Xẻ chia tâm sự , hiểu nhau lúc này...

Tình thơ từ ấy đến nay
Lời chưa nói hết ... đắng cay một đời
Tạ từ xa cách đôi nơi
Biết ai còn nhớ những lời hẹn xưa

Chiều về trời lại đổ mưa
Có cơn gió bấc trái mùa thổi qua
Ân tình giờ đã cách xa
Nửa vần thơ cũ nhạt nhoà chưa trao...

........Uyên phương........


Cạn tình

Lần sau, cũng lại lần sau
Bao lời em hứa lời nào anh tin
Từ ngày kết nghĩa Muội-Huynh
Vần thơ tri kỷ, tri âm chén sầu

Sớt chia tâm sự cho nhau
Lòng riêng đã hiểu _ Dạ nào dối gian !
Để cho Oanh- Yến rẽ đàn
Uyên ương gãy gánh, tiềng đàn đắng cay

Người ơi còn nhớ đến ai
Với lời ước hẹn chưa phai trong lòng
Chiều nay trời trở gió dông
Có kẻ theo chồng, nước mắt tôi rơi

Bây giờ em đã xa tôi
Cạn tình tri kỷ, rã rời tri âm

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jul 29, 2012 6:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VỤNG YÊU

Vụng yêu nên khổ một mình
Vụng yêu nhưng chẳng lụy tình đâu em !
Nhớ thương thao thức thâu đêm
Lắng nghe xao xuyến êm đềm thơ ai

Cánh đồng xanh lại chiều phai
Dòng sông mát quãng đường dài anh qua
Sợ gì ngã bóng chiều xa
Lòng ai đã ngã bóng qua em rồi !

Trăng tròn trăng khuyết đó thôi
Vẫn yêu Trái Đất, một đôi vĩnh hằng
Trăm năm sau có biết chăng
Ai yêu em có chị Hằng chứng nhân

Bây giờ lá rụng đầy sân
Buồn em chẳng chịu một lần nói thương
Anh về lòng cứ vấn vương
Muốn làm nắng dịu mát đường em đi

Vụng yêu, anh chẳng tình si
Chỉ say nét đẹp nhu mì quê hương !

>>>>Hoaian>>>>


Tình yêu trăm lối, vạn đường
Sao anh lại đặt tình thương nơi nầy ?
Em còn bé nhỏ thơ ngây
Chữ tình em đặt không ngoài Mẹ cha

Ở trên còn có Ông bà
Có còn đâu nữa để mà tặng anh !
Đêm nay gió mát trăng thanh
Ánh trăng xuyên chiếu qua mành buồng em

Có người trai ở nhà bên
Hình như thơ thẩn bên thềm chờ ai
Thức đêm mới biết đêm dài
Trông chờ người đến nhạt phai má hồng

Nỗi lòng con gái chờ mong
Mến người chân thật với lòng thiết tha
Miễn đừng giở thói trăng hoa
Thấy Lê nhớ Lựu chớ mà đổi thay

Trăm năm hạnh phúc vui vầy
Giàu sang chung hưởng, đắng cay chung cùng

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 30, 2012 8:30 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TA MẤT NHAU RỒI

Ta mất em rồi một sớm nao
Khi trời chưa hé khỏi cành đào!
Em đi ngày ấy em quên hết
Anh tiễn hôm nào, anh nhớ sao

‘‘say good bye'' mưa không đổ xuống!
‘‘See a - gain'' nắng có trên cao!
Nhưng giờ thì đã bao oan trái
Tê tái lòng anh buốt nghẹn ngào!

.....Vũ Anh.....


VĨNH VIỄN XA NHAU !

Thật sự giờ nầy ta mất nhau ?
Em đi vào buổi sáng hôm nào
Khi giọt sương đêm còn trên là
"Khi trời chưa hé khỏi cành đào"

Từ biệt em nói tiếng "Good bye"
Hẹn gặp anh yêu vào một ngày
Chim hót trên cành chào nắng mới
Đôi mình âu yếm tay trong tay

Ai có ngờ đâu đời bể dâu !
Chờ mong tôi chuốc lấy khổ sầu
Khi nhận được tin em xuất giá
Lòng tôi tê tái dạ oằn đau

Ngỡ ngàng như một giấc chiêm bao
Đâu ngờ dang dở mối duyên đầu
Xa nhau lần ấy là vĩnh viễn
Trọn đời ta thật sự mất nhau

......Lehong.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Jul 30, 2012 10:03 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRÁCH AI ?

Trách ai đường đã thay tên
Đường nầy chung lối thân quen mỗi ngày
Lần đầu gặp gỡ nơi đây
Tình yêu thắm thiết tràn đầy con tim

Lối về ríu rít tiếng chim
Mừng vui đôi trẻ con tim rộn ràng
Bên anh mộng ước muôn vàn
Gia đình êm ấm một đàn con ngoan

Nào ngờ duyên phận bẽ bàng
Anh tới xứ lạ đò ngang quên ve
Ra đi anh bội ước thề
Lòng Em xác muối não nề tình xa

Mỗi lần nhìn nắng chiều tà
Đường xưa Em vẫn đi qua mỗi ngày ...!!
Chao ôi tim nhói xót đau
Người đi để lại tình sầu riêng Em !!!

Phũ phàng ngọn gió qua thềm
Còn đâu những buổi chiều êm hẹn hò ...!!!

......TM......


AI TRÁCH ?

Ngày xưa tình ngỡ nên thơ
Người xưa sẽ mãi đợi chờ ngày vui
Nhưng khi xa cách nhau rồi
Tình yêu thơ mộng một thời dở dang

Còn đâu có những đêm trăng
Đôi ta hò hẹn thề nguyền thủy chung
Bên nhau suốt mãi con đường
Muôn đời, vạn kiếp vấn vương chẳng rời

Nào ngờ khi phải ly bôi
Anh đi phương ấy một trời xa xăm
Đất người giá buốt lạnh căm
Em nơi quê cũ âm thầm sang ngang

Lòng anh muối xát kim châm
Ngỡ ngàng hai chữ đá vàng từ đây
Cay cay mắt lệ dâng đầy
Con đường còn đó sao ai thay lòng ?

.....Lehong......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Jul 31, 2012 6:35 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

NẾU

Nếu như ngày ấy đừng quen
Ngày nay đâu phải mang phiền nặng tim
Thì đâu có những giọt mềm
Lăng nghiêng xuống gối đêm đêm gọi sầu

Nếu như lời nói ban đầu
Không là cái móc kéo nhau lại gần
Thì chừ tâm thả nhẹ nhàng
Không vương víu chịu ôm phần đớn đau

Nếu như hạnh phúc không mầu
Thì đâu choáng ngợp giữa cầu thời gian
Giòng sông định mệnh rẽ ngang
Hai bờ bến lệch đường trần chông gai

Nếu như Nguyệt lảo không sai
Câu duyên với nợ sẽ dày hơn không?
Tình yêu có quấn quít lòng?
Như dây trầu mãi gắng lồng cùng cau

.......Linh Lan........


Nếu như không lỡ duyên đầu
Thì nay đâu phải lệ sầu chia phôi
Ngày nao em hứa cùng tôi
Những câu chung thuỷ bao lời gió trăng

Nếu không gặp gỡ giữa đàng
Cớ sao ta lại lòng vương vấn sầu ?
Nếu trời không đổ mưa Ngâu
Thì nào hai đứa chung dù tránh mưa ?

Nếu anh không gởi tình thư
Tỏ lời tâm sự _ Em từ chối anh !
Thì ai thao thức năm canh
Mộng mơ, tơ tưởng bóng hình người yêu ?

Nếu không có những buổi chiều
Mây buồn giăng tím cô liêu bến đò
Nếu ta không có hẹn hò
Thì nay đâu phải lòng lo lắng nhiều ?

Nếu anh đừng nói tiếng yêu
Với nhiều toan tình với điều dối gian
Em đâu chịu cảnh bẽ bàng
Đôi ta nào phải trái ngang cuộc tình ?

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 01, 2012 6:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TRẢ LẠI EM

Anh trả lại em bóng xế chiều
con đường thăm thẳm trong cô liêu
con đường xưa ấy sao vắng lặng
ngớn ngác gió thu thêm tiêu điều

Anh trả lại em giọt nước mưa
lăn trên má em buổi chiều xưa
tan trường em đứng đợi anh đón
giờ em đứng ngóng bóng ai đưa

Anh trả lại em mối tình đầu
Trời buồn rả rích cơn mưa ngâu
mây xám đưa em về bên đó
Anh nào có biết em về đâu ?

Anh trả lại em trái tim đau
rướm máu nhìn ai bưng trầu cau
pháo hồng vang nổ như tiếng súng
tan nát hồn anh, thêm sầu đau

......NTH........


Nhận rồi anh biết trả làm sao ?
Trả em đêm trăng xế qua cầu
Hai đứa nhìn trăng mà thệ ước
Tình mình sẽ bền mãi dài lâu !

Trả lại cho em những buồi chiều
Em cất tiếng ngâm, anh thổi tiêu
Âm điệu ru hồn ta bay bổng
Nhìn em anh nói thương thật nhiều

Trả lại cho em chiếc khăn tay
Thức khuya em thêu dệt mấy ngày
Đôi chim âu yếm, tên hai đứa
Trăm năm hạnh phúc chẳng hề phai

Trả lại cho em lời hẹn đầu
Hết rồi chuyện mai mối, trầu cau
Pháo hồng vang nổ ngoài đầu ngỏ
Xe hoa Người đến để rước dâu

.......Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Aug 02, 2012 6:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TRI ÂM

Gặp nhau tặng nửa vần thơ
Nửa vần còn lại mình chờ lần sau
Tri âm cạn nốt chén sầu
Xẻ chia tâm sự , hiểu nhau lúc này...

Tình thơ từ ấy đến nay
Lời chưa nói hết ... đắng cay một đời
Tạ từ xa cách đôi nơi
Biết ai còn nhớ những lời hẹn xưa

Chiều về trời lại đổ mưa
Có cơn gió bấc trái mùa thổi qua
Ân tình giờ đã cách xa
Nửa vần thơ cũ nhạt nhoà chưa trao...

........Uyên phương........


Lần sau, cũng lại lần sau
Bao lời em hứa lời nào anh tin
Từ ngày kết nghĩa Muội-Huynh
Vần thơ tri kỷ, tri âm chén sầu

Sớt chia tâm sự cho nhau
Lòng riêng đã hiểu _ Dạ nào dối gian !
Để cho Oanh- Yến rẽ đàn
Uyên ương gãy gánh, tiềng đàn đắng cay

Người ơi còn nhớ đến ai
Với lời ước hẹn chưa phai trong lòng
Chiều nay trời trở gió dông
Có kẻ theo chồng, nước mắt tôi rơi

Bây giờ em đã xa tôi
Cạn tình tri kỷ, rã rời tri âm

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Aug 03, 2012 5:57 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

MẤT CẢM GIÁC.

không còn anh , nước mắt cũng thôi rơi
và cũng không còn nụ cười rạng rỡ
và cũng không , cũng không còn nhung nhớ
như một nỗi buồn..... đã chết tự hôm qua !

đã qua rồi cái thời biết xót xa
biết khổ đau khi nhìn anh thay đổi
biết đắng cay khi nghe lời giả dối
biết vui , buồn với cảm xúc đau thương

nay tâm hồn chỉ một cõi trống không
những ưu tư dường như..... từ xa lắm
anh không còn hằng sâu vào tâm cảm
tôi cũng không còn diễn giải nỗi buồn , vui

để bây giờ , dường như.... chỉ mình tôi
mới biết được những gì mình suy nghĩ
anh đã không còn , không còn trong tâm trí
của một người ngày ấy biết cười tươi !

đã không còn một kẻ biết buồn , vui !

.......Cô Bé yuri.......


Hết buồn vui nên mình em thui thủi
Sống âm thầm mặc suối lệ đầy vơi
Thân xác còn đây, hồn tan nát rã rời
Ai có biết em chơi vơi trong cuộc sống ?

Tìm nơi anh em còn gì hi vọng
Khi người yêu lòng dạ sớm đổi thay
Đuổi đeo theo những bóng sắc trang đài
Cho em nhận những đắng cay giả dối !

Nay tình em đã rẽ ngăn hai lối
Là kể như dang dở mối tình đầu
Và bởi yêu em mang nặng chữ thương đau
Nỗi nhớ nhung hằn sâu vào tim óc

Đôi lúc nhớ ai em chỉ còn biết khóc
Khóc cho vơi những ray rứt trong lòng
Hồn chìm vào trong tận chốn hư không
Mất cảm giác vui buồn tình nhân thế

........Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Aug 04, 2012 6:12 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ HUẾ - NHỚ CÔ NÀNG

Anh hỏi - thi tôi - phải trả lời :
Con nhà nghèo khổ - tuổi đôi mườ I
Học hành dang dở đành chèo chống.!
Nàng giúp mẹ cha - em út thôi

Tôi nghĩ thương cô - tôi cũng nghèo
Lấy gì giúp cổ -- thật buồn teo.!?
Mấy đồng mua số - trao cho cổ
Hy vọng trời cho - cổ hết eo

....VÔ TÌNH....


Giúp đở lần nầy nữa mấy keo ?
Số nghèo cô vẫn phải bơi chèo
Thức đêm thiếu thốn nên teo héo
Cơm chẳng đủ ăn nuốt bánh bèo !

Cái khổ nhất thời mong thế thôi
Ước ao giàu có mộng xa vời
Cầu cho cô ấy luôn may mắn
Không quá gian nan giữa chợ đời

Rồi một ngày kia gặp được người
Sang giàu đứng đắn tuổi đôi mươi
Thật lòng cưới hỏi về làm vợ
Sẽ thấy môi cô nở nụ cười

Cuộc sống lầm than đã hết rồi
Từ nay gia đạo được yên vui
Con thơ hai đứa trông xinh xắn
Chồng tốt, con ngoan, vợ tuyệt vời

Người em gái Huế của tôi ơi
Số kiếp truân chuyên quá khứ thôi
Mặt nước sông Hương thuyền rẽ lối
Chỉ còn thơ thẩn một mình tôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Aug 05, 2012 6:05 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

BÀI TÌNH NHỎ

Bước tới rồi lại trở lui,
Lòng thương lòng luống ngậm ngùi xót xa.
Bâng khuâng trong cõi lòng ta,
Dẫu là tình nhỏ, nhưng là tình câm.

Dãi dầu hồ hải sơn lâm
Vẫn vương một mối thương tâm ngọt ngào.
Đi bên biển rộng trời cao
Tìm nhau cho đến kiếp nào nữa thôi?

Ngồi nhìn nước chảy mây trôi,
Nằm nghe gió lộng bên đồi thông ca,
Giật mình chợt tỉnh giấc ra,
Ô hay!! ta vẫn còn ta nồng nàn!!

.........Tien si de........


Cuộc đời lắm lúc trái ngang
Yêu chưa dám nói muộn màng tơ duyên
Đôi chân muốn bước xuống thuyền
Ngập ngừng lên xuống ngại phiền sóng to

Đến khi đã lỡ chuyến đò
Hoàng hôn phủ lối đắn đo đường về
Giờ nơi núi thẳm, sơn khê
Nhớ em nhớ quá xuôi về miền Kinh

Còn đâu thấy được dáng hình
Của người em gái xuân trinh hôm nào
Tìm em đến tận vùng cao
Chỉ nghe tiếng gió dạt dào chim ca

Rốt rồi còn chỉ mình ta
Giật mình tỉnh giấc Kinh Kha ngỡ ngàng

.........Lehong.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Aug 06, 2012 6:24 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

SAO EM VỘI LẤY CHỒNG

Sao em đã vội lấy chồng
Ngô chưa nhú bắp lúa đồng còn xanh
Để mùa nắng hạn trong anh
Để chim lẻ bạn trên cành ngẩn ngơ

Nhện buồn chẳng chịu giăng tơ
Mé vườn khế chín rụng trơ cả cành
Trách ai chèo kéo dỗ dành
Đưa em ra chốn thị thành lập thân

Mỗi ngày là mỗi xa dần
Bờ tre, giếng nước, người thân, bạn bè
Tưởng em được chỗ chở che
Nào hay đào chán ma chê quỉ hờn

Sống trong ghẻ lạnh héo mòn
Có chồng mà phải nuôi con một mình
Tránh nghèo gặp gã Sở Khanh
Tỉnh ra thì đã tan tành còn đâu

Ngượng ngùng mỗi bận gặp nhau
Cười cười nói nói mà đau thắt lòng !

.....Hovanthien....


Anh ơi em đã lấy chồng
"Như chim vào lòng như cá cắn câu"
Bây chừ ôm mối thương sầu
Nên khi gặp lại buồn đau, ngượng ngùng

Ngày xưa chẳng giữ thủy chung
Ham mê phú quý đường cùng vấn thân
Những mong cuộc sống cơ bần
Sẽ sớm thay đổi vì chồng giàu sang

Trách thay duyên kiếp bẽ bàng
Người ta phụ bạc em mang hận tình
Nên giờ sống chỉ một mình
Nuôi con cực khổ, mưu sinh nhọc nhằn

Dù nay hối tiếc ăn năn
Nhớ thương kỷ niệm, đường làng lũy tre
Nhớ hàng phượng tím mùa hè
Nhớ đêm tiếng dế tỉ tê não nùng

Nhớ anh trăng sáng cùng chung
Chấp tay cầu nguyện ta đừng cách ngăn
Tiếc thay ta chẳng duyên phần
Nên nay đành phải rẽ phân đôi đàng

......Lehong......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Aug 07, 2012 6:14 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

AI CÓ VỀ 4

Ai có về ngang dòng sông vàm cỏ
Xin mang dùm lời ngỏ của lòng tôi
Đâ từ lâu quên hẳn những tiếng cười
Vì cuộc sống của hai phương trời cách biệt

Bức tâm thư cùng lời yêu tha thiết…
Gởi về em đã biền biệt bao ngày…
Cùng nổi sầu héo hắc tận trời mây
Long an hởi !có nhớ những ngày …mưa ấy ???

Kỷ niệm xưa đến nay vẫn còn đấy …
Nhưng người tôi yêu sao chẵng thấy quay về
Hun hút nổi sầu nghịch cảnh phu thê …
Vầng trăng hởi có quay về nơi lối củ ???...

Tính đến nay đã mấy mùa thu rủ
Xác lá bên đường là ấp ủ của lòng tôi
Xứ lạnh trời âu cùng nổi nhớ không nguôi
Mùa Thu ơi …xin đừng tả tơi sắc lá …

.......Cô Đơn.......


Đã từ lâu chàng bóng chim tăm cá
Khiến cho em lả tả lệ tuôn rơi
Mịt mù xa anh ở tận phương trời
Tây âu đó có nhớ người vợ trẻ ?

Đêm từng đêm tơ lòng ru con trẻ :
"Cha con đi để mẹ nhớ Mẹ mong"
Ngày từng ngày ra đứng cạnh bờ sông
Gởi tâm sự xuôi theo dòng nước chảy

Mấy thu rồi người đi sao chẳng thấy
Quay trở về để vầy nghĩa phu thê
Hỡi anh yêu có nhớ những lời thề
Dưới ánh trăng mình cận kề tâm sự ?

Bên sông Vàm nhìn hàng cây ủ rũ
Lá trải vàng báo thu lại trở về
Em phai tàn chắc anh đã chán chê
Nên khi xa không muốn quay về lại ?

.........Lehong.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 08, 2012 6:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TA MẤT NHAU RỒI

Ta mất em rồi một sớm nao
Khi trời chưa hé khỏi cành đào!
Em đi ngày ấy em quên hết
Anh tiễn hôm nào, anh nhớ sao

‘‘say good bye'' mưa không đổ xuống!
‘‘See a - gain'' nắng có trên cao!
Nhưng giờ thì đã bao oan trái
Tê tái lòng anh buốt nghẹn ngào!

.....Vũ Anh.....


VĨNH VIỄN XA NHAU !

Thật sự giờ nầy ta mất nhau ?
Em đi vào buổi sáng hôm nào
Khi giọt sương đêm còn trên lá
"Khi trời chưa hé khỏi cành đào"

Từ biệt em nói tiếng "Good bye"
Hẹn gặp anh yêu vào một ngày
Chim hót trên cành chào nắng mới
Đôi mình âu yếm tay trong tay

Ai có ngờ đâu đời bể dâu !
Chờ mong tôi chuốc lấy khổ sầu
Khi nhận được tin em xuất giá
Lòng tôi tê tái dạ oằn đau

Ngỡ ngàng như một giấc chiêm bao
Đâu ngờ dang dở mối duyên đầu
Xa nhau lần ấy là vĩnh viễn
Trọn đời ta thật sự mất nhau

......LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Aug 09, 2012 8:09 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MÀU PENSEÉ TÍM

Anh có nhớ ngày xưa lần hò hẹn
Màu tím buồn trên chiếc áo em mang
Anh bâng khuâng trong cơn mộng bàng hoàng
Mắt say đắm nhìn em trong ưu ái

Khẽ bảo thầm "màu pensee nhớ mãi"
Tim tím buồn như mắt lệ mi em
Suối tóc mơ buông xõa thật êm đềm
Lời tình ái anh đong trong nỗi nhớ

Tím pen-see giờ đây hoài cách trở
Nhớ thuơng thầm chỉ hoài vọng trong tim
Cố nhân ơi..ngày tháng đã đắm chìm
Bao tâm sự chôn vùi vào quá khứ

Còn tìm đâu anh ơi lời tình tự
Của thuở nào hai đứa dệt tình thơ
Quãng đường xưa giờ tìm lại trong mưa
Theo nuối tiếc mình ôm hoài nỗi nhớ

.......Lida........


Tím Penseé màu tình yêu dang dở
Chuyện tình buồn em nhắc nhở làm chi ?
Tình đôi ta tan vỡ độ xuân thì
Chiều tiễn biệt người đi không trở lại !

Nhớ năm xưa một chiều thu êm ái
Trên đồi mơ anh hái tăng Penseé
Hương tình yêu mà anh cố tìm về
Riêng dành em với lời thề chung thủy

Nhưng tình lỡ khi anh sang đất Mỹ
Lập công danh, phỉ chí mộng làm trai
Với thời gian làm phai lãng tình nầy
Để cho em ưu hoài Penseé tím

Tình yêu xưa theo tháng năm chết lịm
Nên đời em mang màu tím u buồn
Bao năm rồi em chịu cảnh cô đơn
Nên đôi lúc trách hờn Penseé tím ?

........Lehong........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Aug 10, 2012 6:21 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ANH PHỤ EM RỒI !

ai làm buồn thẳm đêm thâu
ai làm dang dở tình đầu đang yêu
ai làm tim nhớ trăm chiều
có nghe tôi gọi -tiểu yêu hỡi chàng.

khi xưa lúc tuổi trăng rằm
trái cây ai tặng phải băng qua tường
vào chùa hái trộm ổi ương
sư cụ bắt được -giữa vườn rầy la

bây giờ lối cũ quên ta
bước công danh vững ai mà bằng anh
không về chốn cũ đi anh
tha phương chẳng nhớ -tới cành thiên hương

....cgdl....


Xa em lòng vẫn nhớ thương
Chờ anh thành tựu bước đường công danh
Khi mà mộng ước đạt thành
Trở về quê cũ bên anh có nàng

*******

Ngày xưa dưới ánh trăng rằm
Trèo tường hái ổi lỗi lầm Sư la
"Rằng Ổi nào phải cho ta
Để cho đệ tử, ta bà chúng sanh"

Nhưng giờ Ổi hãy còn non
Đợi vài hôm nữa chua giòn hãy ăn
Sư đâu ích kỷ cằn nhằn
Nhưng mình vẫn mãi băng khuâng lo sầu

*******

Nay thì Sư cụ còn đâu
Đôi ta ly cách tình đầu dở dang
Tình xưa nay đã lỡ làng
Xin em đừng trách oán than bạn tình

Chúng ta không trọn nợ duyên
Ngỡ như không biết chẳng phiền luỵ nhau
"Thương nhau lắm cắn nhau đau"
Một lần trắc trở tình sầu muôn thu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Aug 11, 2012 7:55 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CƠN MƯA NGÀY NHỎ

cơn mưa trút xuống phố chiều
đèn vàng chứng trở , quạnh hiu ngõ về
chẻ đôi từng hạt pha lê
buộc em với nhớ khỏi bề xa nhau

đêm nay mưa hỏi về đâu
mình quay lưng kip hay sầu giữ chân
em nhìn bong bóng , tìm anh
ruỗi theo giòng nhớ đến xanh xao người

chấm tim , vẽ tuổi biết cười
cơn mưa ngày nhỏ còn lười chạm em
phố chiều vừa vặn lên men
mà nay đã ngấm thói quen ẩm buồn

....đông hương....


Đôi mình là bạn đồng hương
Quen nhau từ thuở đến trường năm xưa
Ngày nào ta đón ta đưa
Sớm chiều hai buổi nắng mưa chung cùng

Ngờ đâu trời nổi gió dông
Anh đây, em đó mà lòng quặn đau
Bây giờ người ở nơi đâu
Có hay có biết anh sầu cô đơn ?

Bên ngoài tầm tã mưa tuôn
Nhìn mưa bong bóng phập phồng nhớ em
Chắc là đang sống êm đềm
Nghe tin em đã thân quen một người

Cùng ai vui vẻ tươi cười
Sánh vai chung bước một đời bên nhau
Mưa rơi hay giọt lệ trào
Mà sao anh thấy đớn đau nát lòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Aug 12, 2012 6:19 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TRỌN KIẾP THIÊU THÂN

Hãy đến bên nhau trong đêm nay
Say hương ân ái một đêm này
Trao nhau dòng lệ duyên tình lỡ
Một cuộc tình chẳng có ngày mai

Hãy yêu cho trọn kiếp thiêu thân
Tìm lửa tình quên lãng cõi trần
Cho tim bừng cháy trong mê ảo
Nát tan cùng cát bụi phù vân

Hãy thả hồn theo cánh chim bay
Như đôi chim nhỏ lánh xa bầy
Xây tổ uyên ương trong vũng tối
Mai về lồng vắng bỏ trời mây

Hãy vươn mình như nhánh cỏ lau
Đón chào vạt nắng buổi xuân đầu
Rồi mai mầm trở về lòng đất
Ngậm cười vì đã có tình nhau

.......Dân Chu.......


"Ngậm cười vì đã có tình nhau"
Hay là dang dở khóc duyên đầu
Kiếp nầy không tron đành lỗi hẹn
Tình mình xin hẹn đến ngàn sau ?

Hãy sống bên nhau trọn đêm nay
Cùng nhau ta uống cho thật say
Say hưởng ân tình thời son trẻ
Dù có đau thương chớ thở dài !

Lao vào ánh sáng như thiêu thân
Mê say hào nhoáng chỉ một lần
Cho thân tàn tạ trong lửa đỏ
Dù rằng biết chết chẳng phân vân !

Một lần lóe sáng như ánh sao
Cho khoảng trời đêm thêm sắc màu
Từ nay ngân hà đành ngăn lối
Trọn đời ta chẳng thể tìm nhau

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Aug 13, 2012 6:05 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

HÒAI NIỆM

tình có gần , xa cũng chỉ còn
xót trong ký ức đã vùi chôn
nhưng đâu còn vẹn hoài như trước
đã vỡ từ lâu kỷ niệm buồn...

rượu nồng đắng miệng hay con tim?
mà nghe nước mắt rớt môi mềm
nghe tiếng mưa thu buồn nức nở
linh hồn vùi dập giữa màn đêm

tình đó còn gì để bận tâm?
sao anh cứ nhắc chuyện xa xăm
để hồn bịn rịn ngàn nỗi nhớ
nhã sợ vấn vương tựa tơ tằm.

nay khóc cho người , cả cho em
cho kiếp nhân sinh lắm lụy phiền
khóc cho những kẻ còn khờ dại
vẫn còn dằn dặt nỗi sầu riêng.

.......Cô Bé yuri......


Em còn ray rứt ở buồng tim
U ẩn niềm riêng những muộn phiền
Yêu thương năm cũ còn kỷ niệm
Nhưng chẳng thể quên cố đi tìm ?

Tìm anh trong giấc ngủ chiêm bao
Khơi bao nhung nhớ những ngọt ngào
Thức giấc thấy mình ôm gối chiếc
Để hồn trầm lặng với thương đau

Ngày ấy yêu em tôi âm thầm
Ôm mãi trong lòng khối tình câm
Giăng tơ thả sợi thương sợi nhớ
Tháng đợi, ngày mong : Tôi sai lầm

Bây chừ người ấy đã qua sông
Chỉ tiếc cho mình chỉ hoài công
Em vui hạnh phúc, tôi sầu khổ
Ôm khối tương tư nặng trĩu lòng

........LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 5 trang 1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết