Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

XƯỚNG HOẠ THƠ

Trang 3 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 10, 2012 8:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

XIN ĐỪNG TRÁCH EM

Nợ anh em trả đã xong
Trả câu hẹn ước chờ mong bao lần
Đời người một kiếp phù vân
Xin anh đừng trách - Vạn lần xin anh !

Duyên sau , dẫu có mong manh
Cũng là số kiếp em đành vương mang
Bước đi dòng lệ chứa chan
Xin anh đừng trách - Em van anh đừng !

Yêu anh em chẳng ngại ngùng
Một thời son sắc đã từng có nhau
Nghĩa tình trước cũng như sau
Van anh đừng trách - Em đau một đời

Nợ duyên mình đã nửa vời
Lìa nhau vì bỡi ông Trời không thương
Kiếp này xin chớ vấn vương
Thì thôi , mình hãy đôi đường chia xa

Em ,
Mai này là của người ta
Dẫu vui hạnh phúc hay là đắng cay
Nợ duyên mình hết từ đây
Xin anh đừng trách - Tình này trả anh .

.>>>Uyenphuong>>>


Tình thơ em trả.....

Trả anh những lá thư xanh
Chiếc khăn hồng thắm trên cành đôi chim
Trả anh nét chữ nghiêng nghiêng
Thêu tên hai đứa gắn liền bên nhau !

Ngày nao mơ chuyên trầu cau
Duyên nồng, tình thắm bạc đầu trăm năm
Ngày đêm khấn vái cao xanh
Đợi chờ tháng tốt, ngày lành rước dâu

Bỗng tình dang dở vì đâu
Em đi để nhớ, trút sầu cho anh
Duyên ta sao quá mong manh
Chưa vui sum họp sớm đành chia xa

Em về làm vợ người ta
Sống trong nhung gấm, lụa là, quyền uy
Chẳng lời trong lúc phân kỳ
Xe hoa vội bước vu quy theo chồng

Người vui pháo đỏ rượu hồng
Còn người ở lại tim lòng vỡ đôi
Lăng nhìn những áng mây trôi
Đưa em về tận phương trời mộng mơ

Còn gì mong mỏi, đợi chờ
Tình thơ em trả, duyên tơ đoạn lìa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 12, 2012 7:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]HÃY GẬT ĐẦU

.Anh đã hẹn sao không thấy đến ?
Để em buồn ngồi đếm thời gian
Đêm nay trăng đã sắp tàn
Nghe lòng buồn tũi miên man giọt sầu

Những tưởng anh tình sâu nghĩa nặng
Sao để em cay đắng riêng mang
Xót xa hai tiếng phũ phàng
Từ nay thôi nhé cách ngăn đôi đường !

........Emkay.........


Nếu em đã đêm trường không ngủ
Thì lòng anh ủ rũ nào yên
Hồn đang trĩu nặng ưu phiền
Chỉ vì trễ hẹn nên duyên không thành ?

Kể từ đó gặp anh, em tránh
Không cho anh cơ hội dỗ dành
Tội cho hai mái đầu xanh
Do vì hờn dỗi nên đành xa nhau !

Thôi em nhé lòng nào em nỡ
Để đôi ta lỡ vỡ duyên đầu
Buồng cau với sẵn mâm trầu
Mẹ anh chuẩn bị đón dâu lâu rồi

Em ơi nghĩ lại em ơi
Hãy gật đầu nhận, muôn đời bên anh !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Oct 13, 2012 6:49 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]KHÔNG MƯA

Sớm nay mưa không đến
Em trơ trọi giữa trời
Những khi mưa ngừng rơi
Em nghe hồn tê tái

Tiếng mưa nghe thư thái
Ướp ngọt tâm hồn em
Dẫu cứ thế đêm đêm
Rét căm từng thớ thịt ....

........Diệu Linh......


MƯA

Tiếng ai khóc thút thít
Giữa trời lạnh hoàng hôn
Làm tê dại tâm hồn
Đau lòng người lữ khách

Mưa vẫn rơi tí tách
Giọt rơi trên mái nhà
Giọt thấm vào lòng ta
Cảm thương người gối chiếc

Người đi xa biền biệt
Chẳng hẹn buổi quay về
Hai chữ nghĩa phu thê
Như bên lề cuộc sống

Tội cho em mong ngóng
Mòn mỏi đợi tin chàng
Nhưng người đã phụ phàng
Quên đi lời hẹn ước

Nhẹ đôi chân tôi bước
Rời khỏi mái hiên nàng
Lòng vương chút xốn xang
Nhớ hoài mưa hôm ấy

.......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Oct 14, 2012 6:52 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐỪNG BUỒN NHÉ EM

hôi em nhé, xin em đừng giận dỗi
Anh ngẩn ngơ trông đợi đã bao chiều
Dù gặp gỡ chỉ đôi lần rất vội
Cũng đủ làm say đắm trái tim yêu

Thôi em nhé, xin em đừng buồn nữa
Hè đã sang phượng vỹ đỏ trên cành
Từng cơn gió xào xạc ngoài ô cửa
Tưởng em về sưởi ấm lại hồn anh

Thôi em nhé, xin em cười lên nhé
Để duyên nồng nhuộm tím sắc bằng lăng
Nụ hôn ấy trao nhau dù thoảng nhẹ
Rót đam mê... tình sẽ mãi vĩnh hằng !


..........NHÍM CON.........

Em thương ơi ! yêu em anh căm lặng
Nên tim em đôi lúc cũng bâng khuâng
Yêu hay chưa? Sao anh cứ ngại ngần
Để em mãi đợi chờ và hi vọng

Em thương hỡi ! Thuyền tình đang vượt sóng
Lúc gió giông anh phải vững tay chèo
Đợi yên lành khi tàu đã cặp neo
Lời tha thiết trái tim anh bày tỏ

Hè đã về xác phượng rơi thắm đỏ
Lễ vu quy với pháo đỏ rượu hồng
Đám cưới mình, thuyền dâu rước trên sông
Anh thỏa dạ, em an lòng xuất giá

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 15, 2012 7:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


KẺ NHÚT NHÁT

Em thơ ngây như thiên thần bé nhỏ
Chợt hiện ra sau tiếng trống tan trường
Nắng cứ hồng trên đôi má dễ thương
Tôi nối gót thử làm chàng hiệp sĩ,

Hiệp sĩ của riêng em rất âm thầm, lặng lẽ
Và chỉ thế thôi, tôi chẳng dám mơ nhiều.
Có người khuyên : Hãy gõ cửa tình yêu !
Ôi sợ lắm, nỡ ưu phiền đang đợi...

Ngày tháng dần trôi, chưa một lần dám nói
Dù chỉ một lời ngắn ngủi buổi sơ khai,
Hai chữ "yêu em" âm thầm tôi giữ lại
Để mối tình câm dần chết ở trong lòng...

.....NHIM CON.....


Bởi nhút nhát tôi ôm tình tuyệt vọng
Nhìn ai kia nay cất buớc theo chồng
Xác pháo hồng đưa tiễn Sáo sang sông
Anh lặng khóc giữa trời đông băng gía

Ngày xưa đó em hồng lên đôi má
Em ngây thơ, xinh xắn quá đi thôi
Tôi âm thầm theo bước em qua đồi
Như bảo vệ một đời hoa xuân sắc

Dù gió mưa trời nắng chang cũng mặc
Vì bóng nàng tôi đã khắc vào tim
Bởi ngại lo nên tôi cứ ưu phiền
Tình yêu đó như trò chơi u tím

Bạn bè bảo "Sao mầy không thể hiện"
Tôi ngại lời sợ biến chuyển đau thương
Để hôm nay ôm bao nỗi chán chường
Em lấy chồng tình tôi vương tròn kiếp

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Oct 16, 2012 7:23 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MƯA RƠI RỒI MƯA TẠNH

Mưa đổ ngoài hiên giọt vắn dài
Tim em khắc khoải bóng hình ai
Tiếng mưa là tiếng lòng em đó
Nỗi nhớ nhạt nhòa loang mắt nai

Từ độ chia tay lòng dặn lòng
Tình xa nhưng mãi thắm duyên nồng
Anh dệt bài thơ bằng chữ NHỚ
Em thêu áo lụa chữ THƯƠNG hồng

Chữ ĐỢI hai mình thề ước hẹn
Trọn đời ta mãi vẫn yêu nhau
Mưa buồn _Mưa mãi _Rồi mưa tạnh
Cùng nguyện trăm năm đến bạc đầu

......NQ......


Mưa ơi, mưa hỡi, mưa về đâu?
Cho ta trao gởi giọt lệ sầu
Để biết lòng ta luôn thương nhớ
Đến người trai trẻ chốn giang đầu

Chữ THƯƠNG tim em khắc đậm sâu
Chữ NHỚ anh yêu đã thuộc lào
THƯƠNG NHỚ đôi ta tròn nguyện giữ
Sắt son lòng mãi đến kiếp sau

Xa cách bao năm em vẫn chờ
ĐỢI anh về dệt lại vần thơ
Có NHỚ có THƯƠNG và có ĐỢI
Tình yêu như thế đáng tôn thờ

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 17, 2012 8:32 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HÃY NGỦ ĐI EM

Hãy ngũ đi em anh hát ru em ngủ,
Lời yêu thương đêm giấc mộng bình thường,
Mái tóc dài toả ngát một mùi hương,
Đôi mắt sáng bờ mi đang khép lại !

Trên hai má đặt nụ hôn êm ái,
Vầng trán cao thể hiện nét thông minh,
Trong cơn mơ mấp máy cặp môi xinh.
Em đang nói với anh lời nào đó ?

Nụ hôn anh mơn man như làn gió,
Đưa hồn em tìm thấy phút êm đềm,
Hạnh phúc đang len lỏi giữa buồng tim.
Bên tai em vẫn nghe lời anh hát !

......Tà Áo xanh.......


ANH RU EM NGỦ

Đàn so dây anh dạo lên khúc nhạc
Bản tình ca anh hát tặng cho em
Thoảng vi vu với tiếng sáo êm đềm
Em hòa điệu cùng giọng đàn cao vút

Càng yêu em anh càng mến phục
Mơ một ngày hạnh phúc đôi ta
Anh sẽ về thưa Mẹ cùng Ba
Ngày hợp cẩn đôi ta hoà nhịp thở

Anh là chồng em sẽ là người vợ
Đàn con xinh cùng mong đợi đón chờ
Nhưng tiếc thay đó là một giấc mơ
Chợt tỉnh giấc anh thẩn thờ nuối tiếc

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Oct 18, 2012 6:54 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]ĐÂU ?

Rồi cũng ghép tên lên thiếp hồng
Rồi thì con sáo cũng sang sông
Ngoài kia nửa mảnh trăng lơ lửng
Có cùng ta nhấp chén say không?

Đêm có thời gian cùng kết bạn
Sao trời le lói bóng trăng xa
Phải chi trăng cứ đừng khoe sáng
Thì đâu đến nỗi bận lòng ta

Chập chờn trăng núp sau khe lá
Ta với trăng, ai nặng mối sầu?
Mà sao lơ lửng không bờ bến
Hay tại vì đêm bỗng hoá lâu

Đêm chẳng buồn than mà lắng đọng
Trăng ngừng như chẳng biết về đâu
Với trăng, ta có nào chi khác
Một bóng, thời gian khiến bạc màu

........Đâu.......?


NGƯỜI ĐÃ XA RỒI

Ngày nào ta sánh bước bên nhau
Nguyện sống bên nhau đến bạc đầu
Mệnh số cũng do nơi thiên tạo
Xui khiến đôi ta chẳng gần nhau

Vâng lệnh từ thân em lấy chồng
Sáng nay có con sáo sang sông
Thôi anh chớ nhớ, đừng mong ngóng
Khi anh đã đón nhận thiệp hồng

Vầng trăng giờ đã xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa sau đồi
Tủi hổ điều chi Trăng lánh mặt ?
Tìm trăng không thấy dạ chơi vơi

Đêm tối hôm nay em động phòng
Nên ta thao thức có phải không ?
Trăng cũng buồn theo nên sớm lặn
Trời ơi ! Người đã đi lấy chồng

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 19, 2012 7:44 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐỪNG TRÁCH..

Cây Si ở kế bên nhà
Nàng đà có chỗ, nàng nào ngắm chi
Cây Si có tự bao giờ...???
Mà làm đôi lứa vấn vương, không rời

Người ta nay đã có chồng
Cây Si nhìn mãi, đau lòng cây Si
Phận nàng nay đã an bày
Cây Si chi phải tội che mưa sầu

Lòng người tôi đã hiểu rồi
Mong Si đừng có trách tôi vô tình...

.......Quang Duy........


NỖI LÒNG CÂY SI

Cây Si trông thật dễ nhìn
Có tàn phủ rộng che mình nắng mưa
Cây si trồng thuở mới vừa
Hai nhà chung ngõ _ Vui cười nhởn nhơ

Khi còn ở tuổi ngây thơ
Cây Si được "cậm" ai ngờ lớn nhanh
Đến khi hai đứa trưởng thành
Cây Si đứng giữa "chứng nhân" cuộc tình

Nào hay có kẻ "vô tình"
Hỏi nàng làm vợ _ Mẹ cha bằng lòng
Thế nên em đã sang sông
Bây giờ Duy hiểu nỗi lòng cây Si

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Oct 20, 2012 8:14 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]GIẤC MỘNG TRƯA HÈ

Ai kia sao nỡ vô tình …
Để ta mơ thấy bóng hình người dưng
Lòng vương một nỗi nhớ nhung
Tim luôn xao xuyến, biết chừng nào vơi

Dù xa cách trở phương trời
Mà lòng lại ngỡ gần nơi bên mình
Sao mà hiểu được chữ tình
Tình trong giấc mộng ! Phải tình đơn phương ?

.....Tamhon.....


EM HIỂU RỒI ANH

Anh ơi em đã tận tường
Anh yêu ai đó, nên vương chữ tình
Ngại ngùng nên mãi lặng thinh
Còn riêng người lại vô tình làm ngơ

Khiến anh đêm nhớ ngày mơ
Mơ hình tưởng bóng đợi chờ dịp may
Mong có cơ hội tỏ bày
Rằng lòng anh đã đắm say vì nàng

Lỡ làng nhìn họ sang ngang
Bởi tình không trọn nên lòng tương tư

.......LEHONG........


EM ĐI

Thủa mới yêu nhau ta nguyện cầu
Cho mình vẫn mãi mãi bên nhau
Gió đưa thuyền tình mau cập bến
Trời se duyên thắm kết bền lâu

Ngờ đâu em cất bước theo chồng
Anh đành ôm hận nuốt thương đau
Đường xưa bước chân còn in dấu
Hẹn thề giờ đã biến hư không

.......Tamhon.......


ANH HẢY VỀ

Ngày em làm lễ tơ hồng
Đâu hay người ấy tâm hồn nát tan
Thương em không dám đàng hoàng
Cậy nhờ mai mối bước sang bên nhà ?

Dám đâu cãi lệnh Mẹ , ba
Khi tình anh chẳng đậm đà như xưa
Em sợ lòng anh dối lừa
Lúc yêu, khi giận đều chưa rõ ràng

Thuyền tình rời bến sang ngang
Cũng như Sáo nọ sổ lồng bay cao
Thôi thì anh sớm về mau
Cùng nhau lần cuối vẫy chào tiễn đưa

......LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Oct 21, 2012 7:08 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THỜI GIAN

Em ngồi tựa cửa chờ ai
Có nghe tiếng gió thổi dài đón thu
Ngày đi quên tiếng giã từ
Ngày về xóm cũ mịt mù bóng mây

Gác xưa tơ nhện giăng đầy
Bao nhiêu kỷ niệm những ngày còn đâu ?
Sông trôi nước chảy qua cầu
Đời trôi ký ức nhuộm màu gì không

Xưa em má đỏ môi hồng
Hiên thơ gác ngọc gìn lòng đợi nhau
Bây giờ thoáng chốc xa mau
Bàn tay chưa chạm đã nhàu thời gian ....

......Hạ Trắng......


CÓ CÒN ĐÂU

Em ngồi tựa cửa chờ anh
Thời gian thầm lặng, lá xanh mấy lần
Lá vàng mấy độ Thu sang
Người đi biền biệt, em mang nỗi sầu

Bao nhiêu kỷ niệm còn đâu !
Gác xưa nay đả bụi đầy nhện giăng
Có còn hai mái đầu xanh
Bóng in mặt nước đêm trăng hẹn hò ?

Mối tình đẹp tựa bài thơ
Bên nhau tiếng hát, câu hò, lời ca
Bởi xa tình cũng phải xa
Nhạt theo năm tháng phai mờ tình yêu

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 22, 2012 7:57 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


EM BIẾT

Em biết là anh sẽ thay lòng
Vì mầm phản bội ở trong anh
Nắm tay người khác đi ngang nhà
Như em chẳng có trong thực tại

Lời yêu chỉ như là cơn gió
Môi đã dính lên lớp mỡ trơn
Em yêu '' anh sẽ yêu em mãi ''
Giờ đây xin gửi...Gió mây trôi

Đừng vẽ cho em giấc mộng hoa
Một lần gian dối...Đủ giết em
Vòng tay tình ái...Em gửi lại
Trả hết cho anh những ước mơ

Ngày mai em sẽ đi thật xa
Bỏ sau lưng những dấu yêu hờ
Xin chúc cho anh vui bến mới
May mắn luôn luôn đến với anh

......Tà Áo Tim......


ĐỪNG MÃI NGHI NGỜ

Hai ta cứ mãi nghi ngờ nhau
Người cặp tay kép, kẻ dắt đào
Chuyện có thật không hay tưởng tượng
Chắc hẳn chúng mình chưa tin nhau?

Bởi vì tình đến như giấc mơ
Quen nhau vội vã có mấy giờ
Cũng do đôi mắt em tha thiết
Khiến anh xao xuyến dạ ngẩn ngơ!

Tình nào không mong muốn bền lâu
Có lẽ em đây vốn sang giàu
"Lâu đài tình ái" Luôn cao vọng
Biết anh nghèo khó chẳng thể nào......

Nếu vậy đường xa anh phải đi
Sau lưng người ấy sẽ nghĩ gì
Anh người phản bội hay chung thủy
Hay kẻ luôn mang mối tình si ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Oct 25, 2012 6:48 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]KHÚC NHẠC TÌNH YÊU

Ngày xưa lúc mới yêu em
Anh gảy khúc hát êm đềm, thiết tha.
Em thì hoạ bản tình ca
Đôi mình thắm thiết như đàn với dây...

Còn đâu kỷ niệm lâu nay
Em ra đi mãi tình này yêu ai...???
Giờ đàn đã đứt mất dây
Làm sao hoạ khúc nhạc này hỡi em...???

Ôm đàn anh khóc nơi này
Muốn đàn mà chẳng có ai họa cùng
Mỗi đêm anh lại nằm mơ
Một ngày nào đó, ngày xưa trở về...

Lời thề em hứa khi xưa:
"Chờ em trở lại, mình đàn cùng nhau"
Anh ngồi đợi dưới hiên nhà
Đàn anh đã mục, sao em chưa về...

.......Quang Duy.......


CUNG SẦU

Nghe sao tội nghiệp anh ghê !
Anh còn nhớ mãi lời thề năm xưa ??
Ngày xưa dưới bóng hàng dừa
Anh đàn, em hát lời ca trao tình

Nặng lời hải thệ sơn minh
Ta nguyện trọn kiếp, chung tình cùng nhau
Cùng nhau nhỏ giọt máu đào
Rượu hồng chuốc cạn _ Trao nhau tình đầu

Tình đầu dang dở vì đâu !
Em đi để lại cung sầu cho anh
Tình nay tan vỡ đôi đàng
Dây tơ đã đứt _ Anh mang hận sầu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 26, 2012 6:57 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]EM ĐANG HẠNH PHÚC


Vâng! Em đang vui tròn trong hạnh phúc
Trong căn nhà, tựa cuộc sống trong cung
Em như hoàng hậu, lắm kẻ phục tùng
Đôi lúc ngỡ, em đang mơ thật đấy

Được chồng cưng, tay chân chẳng đụng đậy
Ảnh sẵn sàng làm tất cả vì em
Ảnh chỉ mong em được sống êm đềm
Không để em bận tâm, chuyện gì hết

Đời là thế, mấy ai không mỏi mệt
Anh cũng đừng, cứ sáng xỉn chiều say
Dẫu tình ta không duyên nợ kiếp này
Cũng đừng buông xuôi thân mình nhứ thế

......NESM.....


Anh mừng em hạnh phúc như vừa kể
Bước chân đi có xế đón người đưa
Chồng thương em Cưng biết mấy cho vừa
Còn gì nữa làm em chưa mãn nguyện ?

Không hiểu sao anh mãi còn quyến luyến
Dù biết là mọi chuyện cũng đã qua
Người năm xưa nay êm ấm cửa nhà
Mọi công việc chồng lo toan tất cả

Như em nói hãy xem anh xa lạ
Mặc tình anh đày đọa xác thân mình
Anh đã vui làm bạn với Lưu Linh
Nàng rượu đế chắc chung tình Bợm nhậu

.......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Oct 27, 2012 7:30 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]ĐÀ NẲNG QUÊ ƠI !

Đà Nẵng quê ơi cách biệt rồi
Nhớ dòng sông chảy bóng thuyền trôi
Sơn Chà mây phủ mờ cây lối Non
Nước mưa bay sẫm đất trời
Đổ nát trường xưa nằm rũ rượi
Âm thầm bạn cũ sống chơi vơi
Thầy cô kính mến giờ đâu hỡi
Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời

Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời
Thăng trầm thế sự lệ đầy vơi
Đâu mùa lúa trổ in vàng lối
Hết áo em bay rọi trắng trời
Chuông đổ kinh cầu vang tiếng hối
Biển trào sóng cuộn cuốn tình trôi
Lênh đênh đất khách thương nguồn cội
Tiếc thuở vàng son đã hết rồi

.....Thanh Huy.....


MỘNG XA VỜI

Tiền Giang bóng dáng ấy xa rồi
Duyên cũ theo dòng nước cuốn trôi
Còn nhớ nguyện thề nhau trước Miễu
Sao quên ước hẹn có ông Trời !
Bởi nàng chẳng giữ lòng chung thủy
Riêng tớ dạ lưu luyến khó vơi
Nếu lỡ mai sau mình đối diên
Xem như chưa gặp gỡ trong đời

Xem như chưa gặp gỡ trong đời
Chớ giận, xin đừng oán trách tôi
Cớ sự chắc do nơi Nguyệt Lão
Nguyên nhân cũng bởi lỗi già Trời
Cách ngăn hai đứa không chung lối
Chia rẻ tụi mình chẳng sánh đôi
Thôi nhé em ơi đừng nhắc nhở
Ước mơ chung bóng mộng xa vời !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Oct 28, 2012 7:25 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]THẦM THƯƠNG

Ngần ngại e dè mấy bữa nay
Thầm thương ai đó muốn phân bày
Lòng đây hiu hắt như cơn gió
Tim đó bịt bùng tựa áng mây
Bởi sợ vói cao chân chẳng vững
Vì lo nhón hụt ghế lung lay
Nên tình ngần ngại hoài chưa tỏ
Vì vậy nàng nào biết hoặc hay

Vì vậy nàng nào biết hoặc hay
Tâm tư của kẻ trộm yêu nầy
Người tôi rất thiết tha chân thật
Bậu đấy đừng hờ hững quắt quay
Bày tỏ lời nầy khi tỉnh trí
Nói lên tiếng ấy lúc chưa say
Em ơi chớ nhẫn tâm từ chối
Xui khiến mộng đầu vỗ cánh bay

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Nov 01, 2012 9:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]MỘNG NGHÊ THƯỜNG

Buồn đời rũ sạch những niềm vương
Bỏ cả đam mê lẫn chán chường
Kiếm đến mây ngàn bên vách gió
Tìm về núi thẳm cạnh màn sương
Gom thơ với nhạc hòa mơ ước
Góp nắng cùng mưa quyện nhớ thương
Chẳng dám so ngang hàng tế nguyệt
Chỉ mong hạnh phúc thật bình thường.

.....LPT.....


CHUYỆN MỘNG THƯỜNG

Tôi kể anh nghe chuyện Mộng Thường
Là cô em gái bởi yêu thương
Anh ngăn giặc dữ nơi rừng núi
Em bước tìm chàng chốn gió sương
Đối diện quân thù hang ẩn nấp
Được tin nàng đến chịu ra chường
Bên nhau hai đứa trao tâm sự
Giây phút giã từ dạ vấn vương

Giây phút giã từ dạ vấn vương
Khi về bom nổ chết trên đường
Người trai tiền tuyến chưa thương tật
Em gái hậu phương chết thảm thương
Sét đánh bên tai tin dữ báo
Tiếng đùng gần cạnh trúng ngang sườn
Nàng nằm nghĩa địa, chàng vào viện
Kết thúc chuyện tình của Mộng Thường

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 06, 2012 7:23 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VÀO ĐỜI

Có một lúc vô tình ngang lối cũ
Chợt giật mình ấp ủ giọt mưa rơi
Nghe Thu về ngang phố vắng buông lơi
Dòng ân ái theo lời xưa tan biến

Nếu biết trước tơ hồng không lên tiếng
Anh chẵng buồn đến viếng mộ tương tư
Đắm say nào giờ chẵng biết thực hư
Giòng thơ cũ ngôn từ sao buốt giá

Những dấu ái bao giờ ta vay trả
Nợ giai nhân xin xóa một con người
Khi tim lành ta tiếp tục cuộc chơi
Và cứ thế vào đời trong cay đắng

.....Quynho999......


ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MỘNG

Em cứ ngỡ cuộc đời luôn phẳng lặng
Bởi em chưa nếm cay đắng tình đời
Tháng ngày qua cứ tiếp tục rong chơi
Đâu hiểu được thói đời nhiều gian dối

Bước vào yêu, em bị người phản bội
Để cho em lạc lối giữa tình trường
Tìm thấy đâu hình dáng của người thương
Trong đam mê em đâu lường hơn thiệt

Người đi rồi, ai là người luyến tiếc ?
Chỉ biết em rũ riệt cả tâm hồn
Tình đầu đời chẳng trọn nghĩa sắc son
Thì người nhé ! Em xin chào vĩnh biệt

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Tue Nov 06, 2012 8:42 pm

lehong đã viết:[You must be registered and logged in to see this image.]THẦM THƯƠNG

Ngần ngại e dè mấy bữa nay
Thầm thương ai đó muốn phân bày
Lòng đây hiu hắt như cơn gió
Tim đó bịt bùng tựa áng mây
Bởi sợ vói cao chân chẳng vững
Vì lo nhón hụt ghế lung lay
Nên tình ngần ngại hoài chưa tỏ
Vì vậy nàng nào biết hoặc hay

Vì vậy nàng nào biết hoặc hay
Tâm tư của kẻ trộm yêu nầy
Người tôi rất thiết tha chân thật
Bậu đấy đừng hờ hững quắt quay
Bày tỏ lời nầy khi tỉnh trí
Nói lên tiếng ấy lúc chưa say
Em ơi chớ nhẫn tâm từ chối
Xui khiến mộng đầu vỗ cánh bay

.....LEHONG.....

Hai bài thơ thật là dễ thương [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Nov 07, 2012 8:07 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MƯA XA

Nắng đẹp chú bướm sang nhà
Vườn hoa nở rộ mặn mà hương thơm
Đôi cánh trắng cứ chập chờn
Nụ chưa vàng đủ đừng vờn nợ vương
đêm về ngồi đếm nỗi buồn
Canh thâu thao thức trăng thương biển chờ
Thẫn thờ dệt vội bến mơ
Sương sa giọt nhỏ ai ngờ mưa trôi
Giật mình thức giấc tình hời
Xoà bàn tay nhỏ để vời thu xưa
Hè chưa qua gió giao mùa
Sắt se trút lạnh rừng thưa lá sầu !

.....Thugiangvũ.....


Bướm kia đã đậu nơi đâu
Để cho Hoa phải nuốt sầu vào tim ?
Ngày xưa Hoa chẳng ưu phiền
Mặc cho Bướm nọ phỉ nguyền ái ân
Hôm nay Hoa lại bâng khuâng
Nuối tiếc tuổi dại lỗi lầm tin ai
Bởi vì khi Bướm cao bay
Chẳng còn mong đợi được ngày đoàn viên
Mưa rơi rớt giọt triền miên
Đưa hồn quay lại với miền nhớ thương
Giờ mang tâm trạng chán chường
Mình đây chờ đợi người thương đâu rồi ?
Hay là tình đã phai phôi
Vì đâu còn nữa cái thời thanh xuân
Chuyện xưa nhắc lại đau lòng
Mong ai luôn được sống trong an lành

.....LEHONG.....
(Cảm ơn Cỏ Gai thường xuyên ghé đọc thơ Lê Hồng với lời động viên)

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Nov 09, 2012 8:08 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
ĐÒ NGANG

Tháng Bảy mưa ngâu mưa rơi tí tách
Chuyến đò ngang mang người cũ quay về
Bao năm rồi bóng tối mãi lê thê
Trăng mười sáu đã bừng lên sáng tỏ

Chuyện chúng mình ngập ngừng chưa dám ngỏ
Để buồn thương theo ngày tháng xanh xao
Dưới ánh trăng lời ước nguyện hôm nào
Em còn nhớ hay cho vào quên lãng . . .

Bầy Ô Thước đã bắt đầu ngao ngán
Nối nhịp cầu ai đó chẳng chịu sang
Hãy cùng anh em nhé ...ngón tay đan
Xây mơ ước trên cầu vòng bảy sắc

Tay trong tay đôi bàn tay nắm chặt
Nhìn mưa ngâu mà thầm khấn trời cao
Cuộc đời nầy còn thi vị biết bao . . .
Khi anh thấy ánh mắt em rạng rỡ .

.....Langtu.....


Lần đầu gặp anh nhìn em bở ngỡ
Còn người ta mắc cỡ quá đi thôi
Ơ anh kia ! sao cứ mãi nhìn hoài
Khiến cho em phải tím tai đỏ mặt

Ta tương ngộ dù chỉ là khoảnh khắc
Nhưng làm em thắc mắc ở trong lòng
Lời của anh có thành thật hay không
Hay cố ý chỉ bông lông đùa giỡn ?

Ngày qua ngày đôi mình nay đã lớn
Biết dỗi hờn và tức giận bâng quơ
Trêu chọc em anh tỏ vẻ hững hờ
Nên lúc ngủ giấc mơ đầy ác mộng

Xưa Chức, Nữ bẽ bàng trong cuộc sống
Còn chúng mình hi vọng ở tuơng lai
Ngày không xa tay lại nắm bàn tay
Dìu dắt nhau trên thiên đường tình ái

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by Lục Chén on Fri Nov 09, 2012 8:37 pm

Thỉnh thoảng LC vào đọc thơ của LeHong thấy hay và vui nhưng LC không có theo được. Chúc LeHong luôn vui.

Lục Chén

Tổng số bài gửi : 139
Join date : 24/05/2012
Age : 45
Đến từ : TP. HCM

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 11, 2012 4:03 am

[You must be registered and logged in to see this image.]
VONG PHỤ

Mới đầu năm sao buồn thương lã chã
Giọt châu buồn cho ai đã phụ vong
Biết làm sao khi người đã thay lòng
Đành gặp nhắm tim lòng đau ngấn lệ

Chuyện tình yêu sao đắng cay đến thế
Thương yêu người rồi dâu bể chia hai
Ai thức khuya mới thấu được đêm dài
Người bị phụ mới hiểu tình cay đắng

Bởi trót thương nên não tâm lẵng lặng
Cho giọt sầu chát đắng nặng quanh mi
Mượn vần thi....chớ biết nói câu gì
khi đôi ngã biệt ly tình chia cắt

Nếu có gặp nhau...mặt dù đối mặt
Chỉ thêm buồn quặn thắt kẻ vương mang
Còn ai kia sẽ quay mặt phũ phàng
Bởi hạnh ái đã nát tan tình tấm mẵn

.....Lữ Khách ........


LỠ CÂU HẸN ƯỚC

Tình đôi mình như hồ thu phẳng lặng
Thương yêu nhau cùng cay đắng sớt chia
Đã bên nhau trên vạn lối đi về
Tình mặn nồng nghĩa phu thê gắn bó

Ai ngờ được duyên tình ta dang dở
Bao trái ngang, cách trở đã phân ngăn
Do vì em vâng lệnh của từ thân
Nên đành phải phụ lòng người yêu dấu !

Lỡ cuộc tình khiến xui do con tạo
Biến tang điền thành thương hải bể dâu
Cho đôi ta tan vỡ mộng ban đầu
Về nhà người làm dâu _ Em vong phụ !

Nếu gặp lại cúi chào nhau là đủ
Xin anh đừng nhắc chuyện cũ ngày qua
Tình hôm xưa theo năm tháng nhạt nhòa
Không duyên nợ đành lỗi câu hẹn ước

.......LEHONG......


( Cảm ơn bạn LC vẫn thường theo dõi những bài viết của Lê Hồng với lời động viên)

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 11, 2012 7:58 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRĂNG

Trăng cao soi sáng ánh lung linh,
Dẫn bước người xa một cõi tình.
Khuất nẽo đường về mơ với mộng,
Trăng ngà muôn thuở vẫn chờ tin.

Đường xưa năm ấy bước quay về,
Rũ bụi đường xa trở lại quê.
Bỏ kiếp nhân sinh là ảo vọng,
Cùng trăng là một thoát bến mê.

.....Huyền Thông.....


QUA CƠN MÊ

Một mai ta thoát khỏi cơn mê
Quay gót trở về lại xóm quê
Nơi đó Mẹ già đang ngóng đợi
Chốn đây người cũ vẫn trông chờ

Anh mong tìm lại vầng trăng chứng
Em ước hẹn nhau dưới Nguyệt thề
Nối lại mối tình xưa cách trở
Đậm đà nồng ấm nghĩa phu thê

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Nov 14, 2012 8:20 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]DÒNG SÔNG BÊN LỞ BÊN BỒI

Dòng sông bên lở oán bên bồi
Chẳng nghĩ ra đời một giấc nôi
Tiếng mẹ ầu ơ thương mấy thuở
Chòm tre kẽo kẹt nhớ bao hồi
Lờ trong hủy diệt nghe cay đắng
Kỉnh đục duy tồn thấy hỡi ôi
Cũng nhẽ sinh thời nơi vũ trụ
Mà sao phỉ báng ghét cùng nòi.*

.....Nam Khánh.....


CON HƯ

Tình Mẹ thương con mãi đấp bồi
Ngay từ thuở bé tháng thôi nôi
Khóc la đói sữa nhanh chân đến
Bồi dưỡng bổ ngon lớn mấy hồi
Nuôi trẻ Người cầu mong chóng lớn
Dạy con nó nghịch ngỗ than ôi
Măng non chẳng uốn sao thành đạt
Ắt hẳn mai sau hại giống nòi !

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Nov 17, 2012 7:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TÌNH THƯ GỞI GIÓ

Gởi gió thư tình mang đến anh,
Tâm tư thương nhớ thật chân thành.
Biển xa nơi ấy người riêng cỏi,
Phố thị nơi này em xứng danh.
Vóc liễu hao gầy vì mộng tưởng,
Hoa dung phai nhạt bởi tình anh.
Ước mong một sớm cùng tri kỷ,
Vẹn mối tình chung thuở tuổi xanh.

.....Ngọc Châu.....


Tình thư em viết gởi trao anh
Đón nhận mừng vui dạ nhiệt thành
Hồng Ngọc lẫy lừng riêng một cõi
Họ Châu nổi tiếng đã lưu danh
Thơ Đường tôi chẳng hay như bạn
Lục bát em luôn trội hẳn anh
Tuổi quá lục tuần đầu lú lẫn
Nào còn minh mẫn thuở xuân xanh

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 18, 2012 7:33 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]BIỂN MỘNG

Đêm yên biển lặng một vầng trăng,
Anh ở nơi nào có biết chăng!
Nhớ lúc êm đềm nơi biển vắng,
Quên khi hiu quạnh với nàng Hằng.
Anh nơi xa ấy lòng hoài nhớ,
Em ở nơi này dạ nhớ trăng.
Một thuở cùng nhau chung lối mộng,
Xa nhau nhớ mãi ước thề chăng?

.....Hồng ngọc Châu.....


HỎI THẬT

Ước hẹn năm nào dưới ánh trăng
Bây giờ em có nhớ hay chăng ?
Ngân hà chia cắt tình Ngưu Chức
Cung quảng kết đôi Cuội với Hằng
Lòng thật xe tơ nhờ Nguyệt lão
Tâm thành chứng giám có vầng trăng
Nếu mai định mệnh xui xa cách
Hỏi thật là em nuối tiếc chăng ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Nov 19, 2012 8:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH CHUNG

Yêu nhau chung thủy mới là tình,

Xa cách một lòng giữ tuyết trinh.
Nghĩa nặng tình sâu câu ước nguyện,
Ân thâm nghĩa trọng nợ ba sinh.
Trời cao chia cắt tình Ngưu Chúc,
Biển rộng giao hòa nghĩa thệ minh.
Có lỡ mai sau tình xa cách,
Trong tim khắc nhớ trọn niềm tin.

.....Ngọc Châu.....


VỮNG TIN

Nếu thật yêu anh bởi nghĩa tình
Xin người giữ trọn tấm băng trinh
Đừng e gian khổ khi đang sống
Chớ ngại hiểm nguy trước tử sinh
Chứng giám lời thề còn Nguyệt lão
Xét soi chân giả có Cao minh
Chỉ mong hai đứa tròn chung thủy
Chặt dạ bền lòng hãy vững tin

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Nov 20, 2012 12:52 am

[You must be registered and logged in to see this image.]
RẠNG SÁNG

Chân trời rạng sáng những vầng dương
Nắng đến mây tan cũng lẽ thường
Yêu thương ?Một lần thôi đã sợ
Tiếc nuối chi hoài ....để vấn vương?

Thong dong thả nhẹ đến nơi nao
Trong mộng ta nghe tiếng thều thào:
Giữ kỉ niệm này ....và mãi mãi...
Trái tim yếu đuối ....chẳng thể trao ....

.......Diêu Linh......


Chân trời rạng sáng những vầng dương
Nắng đến mây tan cũng lẽ thường
Yêu thương Một lần thôi đã sợ
Tiếc nuối chi hoài ....để vấn vương?

Thong dong thả nhẹ đến nơi nao
Trong mộng ta nghe tiếng thều thào:
Giữ kỉ niệm này ....và mãi mãi...
Trái tim yếu đuối ....chẳng thể trao ....

Thương em sớm gặp cảnh cơ cầu
Một lần vấp ngã vướng thương đau
Nhưng cố kiên cường mà đứng dậy
Bước lên em nhé _ Cố lên nào !

Trời mưa rồi tạnh chuyện bình thường
Tình nào không nuối tiếc, vấn vương
Nhặt hết buồn đau vào dĩ vãng
Làm gói hành trang bước lên đường

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Nov 25, 2012 8:57 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Em đi về trên đường chiều nhạt nắng,
Tà áo bay trong gió nhẹ thoảng đưa.
Chợt nhớ về bao kỷ niệm xa xưa,
Ngày hai buổi con đường đưa đến lớp.

Giờ em vẫn trên đường đưa đến lớp,
Nhưng lại vào bục giảng đứng trang nghiêm.
Kiến thức xưa sẽ mãi mãi lưu truyền,
Bao tuổi trẻ vẫn hàng ngày đón nhận.

.....NGỌC CHÂU.....


Nhìn dáng em trong lòng anh ngơ ngẩn
Hồn bâng khuâng vơ vẫn chuyện ngày xưa
Đường đến trường hai buổi sớm cùng trưa
Em hãnh diện được kẻ đưa người rước

Còn riêng anh một thư sinh nhu nhược
Thân nghèo hèn mơ ước chuyện viễn vông
Đã thầm yêu nhưng dạ cứ phập phồng
Muốn ngỏ lời sợ em không chấp thuận

Và mãi thế tình trong vòng lẩn quẩn
Nhớ người ta cứ thơ thẩn vào ra
Rồi bãi trường hai đứa phải cách xa
Anh vào lính, nơi sa trường lửa đạn

Còn em nay lớp trường trên bục giảng
Đã là Cô có trăm vạn học sinh
Kiến thức xưa nay em lại lưu truyền
Cho tuổi trẻ là niềm tin dân tộc

Hôm về phép nhìn thấy em đến lớp
Bên cạnh người coi hợp lứa vừa đôi
Còn mong chi khi em có chồng rồi
Tôi buồn bã rã rời chân quay bước

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Dec 04, 2012 10:30 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CÒN NHỚ THƯƠNG AI

Bởi vì anh còn hẳn một tương lai
Bận lòng chi, cho đời anh sa ngả
Em ra đi hẳn mang theo tất cả
Những thư tình và cả trái tim anh

Đừng tra hỏi chị Hằng nữa nha anh
Để chỉ yên chôn mình trong bóng tối
Đợi chú Cuội bao trăng rồi có tới
Như đôi ta, đã ai thay đổi lòng ?

Và những chiều không còn ai ngóng trông
Anh sẽ cùng ai dạo chơi trên phố
Em sẽ cùng ai một lần thổ lộ
Là tận đáy lòng còn nhớ thương ai

........NESM.......


Nghe em nói có ngày quay trở lại
Đêm phố buồn hai đứa tay trong tay
Kể anh nghe qua ngày tháng năm dài
Em muốn được một lần tận cõi lòng bày tỏ

Thôi em nhé giữ hoài đừng thố lộ
Để anh còn chổ đứng trong tim em
Những tình thư những kỹ vật đôi mình
Em hãy hủy kẻo đau lòng người ấy

Anh lần nữa muốn chị Hằng nhìn thấy
Anh phục hồi trở lại sống bình thường
Ngắm chị Hằng như muốn được khoe trương
Người bạn gái anh mới vừa quen biết

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Dec 05, 2012 10:48 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]CỦA EM....

Em mải miết đi tìm hiện thực của riêng em
Trong dòng đời
Nắng khắp nơi và rải đấy mùi gió
Biết đâu được ở 1 nơi nào đó
Anh mỉm cười bảo con bé đó tham ....

Em lang thang...
Dẫm nát hết những con đường em đến
Và mỉm cười vì giờ em đã biết
Người đó là anh
người em kiếm ...

Trọn đời này ....ko thay đổi ...nha anh ....?

....Dieulinh.....


Giấc mộng an lành _Em luôn tìm kiếm ?
Nhưng em ơi !
Hạnh phúc khó tìm thấy trong đời
Em đã từng phiêu lãng nơi nơi
Giờ em đã hiểu :
Tình đời chỉ có anh yêu em thành thật !
Có phải em _ Đã nhiều lần cân nhắc
Trong tình yêu cũng tính thiệt so hơn ?
Em cũng từng đau khổ, tủi hờn
Bởi man trá và lòng người thay đổi ?
Chỉ còn anh
một lần em nghĩ tới
Và nghiệm rằng :
Đời em không thể thiếu anh ???!!!

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Dec 11, 2012 10:38 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]TÌNH CỜ

Tình cờ 2 đứa xếp ngồi chung
Tụi bạn cứ trêu "Đôi vợ chồng !"
Không biết nói sao ...em đỏ mặt
Anh thì tức giận "Nói lung tung!!"


Tình cờ hôm ấy có mưa tuôn
Lạ thay 2 đứa lại cùng đường
Chiếc ô của anh_em dùng ké
Suốt quãng đường về ...cứ vấn vương

Tình cờ thật sự tình cờ cơ
Chiếc xe bỗng dở chứng bất ngờ
Vất vả em mồ hôi nhễ nhại
Chẳng nói chẳng rằng ,,,,anh giúp cho...


Tất cả như chỉ tình cờ thôi
Anh_em quen biết.....để...và...rồi..
Bên nhau ko bao giờ chia cách
Tình cờ ....cũng chỉ ...giả vờ thôi .....

........Diệu Linh.........


Người ơi đừng nhắc chuyện qua rồi
Chuyện ngày xưa ấy : Tình cờ thôi
Nay thì đường đời không chung lối
Thôi thế từ nay cách biệt rồi !

Tình cờ hai đứa lại gặp nhau
Chồng em quyền quí lại sang giàu
Còn anh chỉ là tên bán báo
Hoàn cảnh sang, hèn đã khác nhau

Tình cờ anh về thăm lại trường
Lòng càng xao xuyến những vấn vương
Bỗng đâu gần đó em xuất hiện
Cảnh cũ, người xưa luống đoạn trường

Nhắc chi ngày ấy cho đau lòng
Kỷ niệm bây giờ còn số không
Trước mặt mỗi người còn sự sống
Tương lai con cái, nghĩa vợ chồng

......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Dec 18, 2012 6:55 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRÒ ĐÙA

Em đang cố quên những điều ko thật
Xin anh đừng khiến em phải xót xa
Có ai kia đã đến giữa chúng ta
Em nhận ra ....mình là người thừa thãi ....

Em không trách cuộc đời sao ngang trái
Chỉ dặn lòng chấm dứt nghĩ về anh
Và lúc này ....khi lá đã dần xanh ....
Em ra đi .....không 1 lời hối tiếc ......

........Diệu Linh........


Không một lời em ra đi biền biệt
Người còn đây lòng nuối tiếc không nguôi
Ngỡ tình đầu là tình cuối trong đời
Có ngờ đâu nay mỗi nơi một đứa

Anh đã nguyện giữ tròn lời đã hứa
Cớ vì sao em chọn lựa bỏ đi xa ?
Tình yêu anh thật tha thiết đậm đà
Hiểu lầm chi em nói là thừa thải ?

Đối với em anh chưa hề bạc đãi
Và tình ta đâu ngang trái cách ngăn
Thương em nhiều đến gấp vạn trăm lần
Em đừng đùa rồi ăn năn đã muộn

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Dec 23, 2012 7:33 am

NẾU KHÔNG VỀ

Nếu không về ... ai ru khẽ đêm nay
Giấc mộng chắc không đầy cho tay gối
Buồn nhau không nếu một người giận dỗi
Tận đáy thu , môi vẫn gọi tên người .

Nếu không về ... ai thắp muộn niềm vui
Cho ánh mắt nụ cười xinh lúng liếng
Chiều đan nhớ gió luồn qua phố biển
Sóng vỗ ghềnh buồn lắm phải không em .

Nếu không về ... ai nắm lấy bàn tay
Nâng ngón nhẹ bờ môi yêu dấu quá !
Chiều mây tím giăng ngang trời xứ lạ
Một chút buồn trong dạ chợt nguôi nguôi .

Trăng vẫn tròn sao lòng lại kém tươi
Chắc có lẽ nhớ người nơi chốn đó
Thu về chưa sương đêm đầy lá cỏ
Nếu không về ... mùa thu lạnh không em .?

.....CaiBang.....


NẾU ANH VỀ

Anh không về chắc em buồn lắm
Đêm cô phòng mắt nhắm không yên
Bên anh hơi hám đã ghiền
Nếu mà thiếu bạn triền miên giấc nồng

Anh chưa về ngày mong đêm nhớ
Chắc phải đành ăn phở thay cơm
Chỉ tội cho mấy thằng con
Nó thân nhỏ dại, óc còn ngu si

Anh hổng về bánh mì chúng ních
Hay ăn thêm bánh ích trừ cơm
Thế rồi thân thể gầy còm
Bảy ngày chưa tắm chôm bôm cái đầu

Anh chịu về canh cơm đồ nhậu
Lại tặng thêm cho bậu thịt bò
Từ rày anh chẳng cần lo
Trong ngoài công việc đưa đò em kiêm

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Dec 24, 2012 12:16 am

TRẦM LẶNG

trầm lắng thềm xưa trải ngát hương
chưa phai màu nắng thuở bên trường
dáng thơ mềm mại vương chiều tím
nét thắm thẫn thờ tỏa mặt gương
gió gởi hương người loang tiếng thở
người qua vườn mộng nhớ mùa thương
hình như thấp thoáng ngày đông ấy...
còn đó những vơi đầy khói sương...

.....vad.....


LỚP SƯƠNG MÙ

Đâu đây thoang thỏang một mùi hương
Nhắc nhớ năm xưa ở cạnh trường
Cây Phương nở hoa bông sắc tím
Và em trang điểm mặt như gương
Lần đầu gặp mặt tim thoi thóp
Bước kế hẹn hò dạ đã thương
Năm ấy về quê không trở lại
Tình nầy như phủ lớp mù sương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Dec 24, 2012 8:57 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]SẦU HẠ

Hạ về đêm nhớ mãi về nhau
Một biển tâm tư đục sóng trào
Bên ấy mưa giăng qua lối ngược
Chốn này gió lặng cuối vườn sau ...
Tình xưa lại nhớ mong tìm bạn
Lối cũ hoài thương được thấy nhau
Giấc đã mênh mông từ chớm hạ
Trong lòng chất nặng những niềm đau

.....Nguyễn Chí Hiệp.....


TIỄN BƯỚC CHINH NHÂN

Dù xa nhưng vẫn nhớ thương nhau
Giã biệt đầy vơi giọt lệ trào
Em đến thăm nhà vào lúc tối
Anh đi ra đảo sáng hôm sau
Phút giây từ tạ chia đôi ngã
Năm tháng cách ngăn khó gặp nhau
Tiễn bước chinh nhân vào chiến trận
Cõi lòng héo úa, dạ sầu đau

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Dec 27, 2012 1:06 am

[You must be registered and logged in to see this image.]VẪN VƠ

Trời tây cách biệt bóng người đi
Nhớ lắm mà không nói được gì
Để mỗi tối trầm tư lạnh giá
Cho từng đêm thổn thức sầu bi
Mênh mông giọt đắng còn im khắc
Thăm thẳm niềm đau vẫn đẫm ghi
Mà nẻo đường xưa hoài vắng lặng
Khiến đời lạc mất mối tình si.

.....LPT.....


MỐI TÌNH SI

Sao em lại giã biệt ra đi
Vội vã nên chưa biết nói gì
Cầu chúc mau quên niềm thống khổ
Ước mong sớm khỏa lấp ai bi
Đường xưa kỷ niệm còn in dấu
Thân Liễu tên mình đã khắc ghi
Phật tự đem chôn vùi quá khứ
Cho lòng vơi nhẹ mối tình si

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Dec 28, 2012 1:55 am

[You must be registered and logged in to see this image.]ĐỜI NGHÈO

Chân trời đã xuất hiện sao Mai
Ta thức tròn đêm thật quá dài
Xe chở đầy hàng chân uể oải
Gánh thuê vật nặng muốn quằng vai
Cuộc đời chưa hưởng niềm hoan lạc
Kiếp sống gặp toàn chuyện đắng cay
Nhân thế tình người ôi chán nản
Kẻ giàu hám lợi biết thương ai !

.....lehong.....


LÃNH ĐẠM

Nguyệt mãn sao trời chẳng ửng mai .
Ngàn xanh chờ mỏi mắt _ đêm dài !
Hoa mong bướm lượn thôi cô độc
Nắng đợi sương vờn có sánh vai
Ngọt đắng tình đời tai đóng mốc !
Thơm nồng vị sống mắt sầu cay
Thời gian lãnh đạm trôi trôi mãi
Thoăn thoắt dòng đời ai nhớ ai !

.....Tú Kép.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Dec 29, 2012 1:45 am

[You must be registered and logged in to see this image.]ĐÈN KHUYA

Đến thăm anh một chiều thu muộn
Gõ cửa lòng anh mở hay không ?
Sao nghe tiếng vọng bên sông
thuyền xa bến đỗ còn trông mong gì

Gió giao mùa heo may vừa thổi
Nỗi buồn riêng lạnh buốt đôi tay
Sầu trăm mối lại dâng đầy
Nón che chẳng đủ vai gầy đẫm mưa

Kỷ niệm xưa em còn ủ ấp
Trang thư tình gối ép hằng đêm
Năm canh giọt nhớ rơi mềm
Đèn khuya hiu hắt qua thềm bóng tan.

.....Thugiangvũ.....


Thương em tôi ngày than, đêm thở
Cũng chỉ vì thương nhớ người dưng
Anh đây thật dạ vui mừng
Biết em gõ cửa lòng buồn hóa vui

Tưởng đời trai chôn vùi hi vọng
Có em rồi hết ngóng thôi chờ
Từ nay anh tập làm thơ
Có em bên cạnh quay tơ ngắm nhìn

Trời ơi ! Em thật là xinh
Khuôn mặt tươi tắn dạng hình thon thon
Yêu em anh nguyện giữ tròn
Cái câu chung thủy sắt son ghi lòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Dec 29, 2012 9:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]HOA NẮNG

Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
Ý say theo gió thổi mênh mông
Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng

.....Nhật Hạ.....


YÊU

Hoa bướm vờn say nắng Hạ hồng
Mơ người thiếu nữ đẹp bên song
Vuốt ve tóc mượt tay êm ái
Trau chuốt má đào mộng trắng trong
Nghĩa trả ơn đền đầy nghĩa thắm
Tình trao thơ gởi nặng tình mông
Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
Thương nhớ lòng mang chẳng phụ lòng!

.....Thanh Huy.....


CHIỀU LÒNG

Yêu hoa nên Bướm lượn vườn hồng
Chàng đến vô tình Ả khép song
Định rủ người ta đi dạo mát
Tính mời cô bạn ngắm trời trong
Nhưng em chỉ thích về đô thị
Còn tớ rất ưa chổ quạnh mông
Hai ý dù hoàn toàn trái ngược
Vì yêu nên phải ráng chiều lòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Dec 30, 2012 11:41 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH ƠI

Luyến tiếc chi hoài thuở dấu yêu
Nhiều khi xót tím cả mây chiều
Bâng khuâng mắt nhớ hoài trông ngóng
Lao lớt tim thương cứ muốn xiêu
Dạ mến trao tròn lời ước hẹn
Lòng yêu gởi hết dáng yêu kiều
Tình ơi đắng đót bao hồi tưởng
Đọng chín trong hồn nỗi tịch liêu

.....HANSY.....


ĐƠN ĐỘC

Xa em anh nhớ lắm người yêu
Phố cũ năm xưa những lúc chiều
Hai đứa vũ trường chân lã lướt
Đôi mình dạo phố bước liêu xiêu
Nàng xinh tựa hệt Tiên giáng thế
Người đẹp giống y dáng Thúy Kiều
Xuất giá theo chồng nơi viễn xứ
Còn tôi đơn độc sống cô liêu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jan 06, 2013 3:32 am

[You must be registered and logged in to see this image.]CHẲNG MỘNG MƠ

Diệu Linh xưa chẳng mộng mơ
giờ này Linh lại thẫn thờ vì ai
ngày xưa ương bướng ra bài
mà giờ Linh lại nhìn ai thẹn thùng

Thương Buồn xưa chẳng thèm thương
những kẻ ngổ ngáo ,mặt ương, đầu xù
giờ này thấy gã cần cù
nhưng Thương lỡ ghét từ xưa mất rồi ..

.....Diệu Linh......


Ngày xưa em quá lôi thôi
Tóc đầu không gỡ dáng coi dị thường
Còn giờ là một cô nương
Trâm cài lược vắt rẻ đường bảy ba

Áo quần ngây ngất hương hoa
Trông em xinh đẹp lòng đà tơ vương
Muốn cùng ai đó chung đường
Đôi ta sánh bước yêu thương trọn đời

Lòng nầy thành thật người ơi
Mong em thấu hiểu những lời gởi trao
Bằng lòng anh sẽ đến mau
Cha Mẹ, mai mối buồng cau, mâm trầu

Anh chú rễ, em cô dâu
Chung tên thiệp cưới, ngạt ngào tình xuân

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 04, 2013 9:55 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

GIỌT TÌNH SẦU

Giọt sầu rơi ướt chiếu chăn
đêm vừa qua hết nằm trăn trở hoài
Đường tình xa đến vạn ngày
đời ta thì chẳng còn ai để tìm

Lửa lòng tắt ngấn trong tim
trần gian gìn giữ lại nguyên nỗi buồn
Gió ru tiếng sáo dập dồn
sông bên tiếng hát bềnh bồng cõi mơ

Để lòng mình thấy hoang sơ
từ đêm ước hẹn không ngờ chia ly
Giờ đây còn xót những gì
bao nhiêu tình ý gửi đi theo người

Để khi thấy lá thu rơi
cánh hoa quỳnh úa xót lời gọi nhau
Đêm này trăng thức hồn đau tình ơi,
nỗi nhớ nghìn sau vẫn còn

.....Nguyễn Chí Hiệp.....


EM VẪN CHỜ ANH

Nguyện lòng trọn nghĩa sắt son
Chiếu chăn dù rách tình còn trong tim
Người đi mộng ước phỉ nguyền
Còn kẻ ở lại tơ duyên lỡ làng

Nhưng lòng chẳng chút oán than
Bởi em tin tưởng lời chàng năm xưa
Ngày xưa duyên bén tình ưa
Em lên mười tám anh vừa hai mươi

Đôi môi hé nở nụ cười
Mắt nai tình tự liếc người ngó sang
Để lòng trăn trở rộn ràng
Đêm đêm mộng mị mơ màng bóng ai

Dù là nhan sắc tàn phai
Nhưng hình ảnh ấy lưu hoài nơi tim
Thương anh em đã đi tìm
Nhưng người như thể cánh chim mịt mờ

Ngồi buồn em tập làm thơ
Đăng lên trang Net để chờ tin anh
Mong anh luôn được an lành
Nhận được tin tức thư xanh gởi về

Em nguyền giữ đạo phu thê
Ngàn năm vẫn đợi anh kề bên em

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 11, 2013 10:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


EM ĐÃ ĐẾN....

Em đã đến,như bình minh buổi sáng.
tóc buông dài, đôi má đỏ thơ ngây
mắt long lanh,e ap nét trang đài
môi tươi thắm ,như nụ hồng chớm nở

Em đã đến,với tâm hồn rộng mở
trao cho tôi trọn vẹn cả ân tình
nhưng còn tôi, vì chưa hiẻu được mình
nên đâu dám trao em lời ước hẹn..

.......Mây Xanh......


Ừ ĐI EM !

Lần đầu gặp em nhìn anh len lén
Mặt ửng hồng bẽn lẽn nét thơ ngây
Thương người em qua vóc dáng trang đài
Tóc buông xõa mắt nai còn ngơ ngác

Hương trinh nữ tỏa mùi thơm ngào ngạt
Nên lòng tôi bát ngát một niềm mơ
Mong ai kia sẽ rộng mở đón chờ
Đừng từ chối hay hững hờ từ chối

Lời thương yêu thốt ra còn bối rối
Bởi ngại e em từ chối khước từ
Gật đầu nhé em dù chỉ một tiếng ừ
Anh vững dạ với tâm tư thoải mái

Nguyện kiếp nầy tình riêng dành em mãi
Chẳng bao giờ phai nhạt chữ tình chung
Thề yêu em đến giây phút sau cùng
Không phụ bạc hay đem lòng tráo trở

Ừ đi em ! cho khỏi đêm trăn trở
Để không còn bở ngỡ lúc nhìn nhau
Anh hứa là sẽ mai mối trầu cau
Đón em về cùng vui câu Loan-Phụng

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Feb 13, 2013 10:29 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VỀ NƠI XƯA

Em về chốn cũ nhặt mơ
Tan trường còn đợi câu thơ hợp vần
Hạ về hoa đổ đầy sân
Hông lên nắng ấm sắc hồng phượng say

Trưa Hè phương đỏ u hoài
Nghiêng cành cánh nhớ đường phai xa mờ
Để cho hoa Hạ bơ vơ
Sân trường đứng lặng ai chờ phương xa

........Thiên Mai.......


THÔI EM CHỚ VỀ !

Thôi đừng nhắc chuyện Bướm hoa
Người đi từ ấy đã xa lắm rồi
Sân trường còn lại mình tôi
Tay cầm cánh phượng nhớ người năm xưa

Thương em biết mấy cho vừa
Tan trường hai buổi đón đưa ân cần
Câu thơ hai đứa họp vần
Thốt ra lời nói cân phân rõ ràng

Nhưng em tách bến xa đàng
Vì đâu em phải dối gian lòng mình ?
Ngỡ em chữ TÍN trọn gìn
Ngờ đâu do chữ bạc tiền đổi thay

Em về chi nữa nơi đây
Đâu còn hình ảnh phượng say sắc hồng
Thôi em trở lại với chồng
Nhắc chi kỷ niệm cho lòng xốn xang !

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 16, 2013 1:20 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

CHỮ NHỚ

Loay hoay mãi vẫn không mờ chữ "NHỚ"
Khi trong lòng nhắc nhở mãi không nguôi
Tuổi ngây thơ dù đã mất đi rồi
Cơn đau vẫn không mờ trong ký ức

Em vẫn "NHỚ" nên đêm hoài thao thức
Viết vần thơ kỷ niệm những ngày xưa
Chuyện tình ta biết nói mấy cho vừa
Trang lưu bút còn mang niềm nhung nhớ

Tình thư anh xé từ trong cuốn vở
Mà ngày xưa em thường gởi cho anh
Đốt ra tro hay anh mãi để dành
Màu mực tím hòa nhanh mồng tơi đó

Chiều Hạ buồn giăng giăng rơi đầu ngõ
Kỷ niệm về ...trang vở lại chờ mong
Cánh phượng yêu em ép vẫn đỏ hồng
Mà ngày đó anh trao còn lưu dấu

Cách trở bao năm ...tình xưa nung nấu
Thuở học trò .. nhắc nhở chẳng hè phai
Mỗi hè sang ..em lại phải thở dài
Sao quên được khi tim mang chữ "NHỚ "

......Lida.......


CHỚ BẬN LÒNG

[size=14]Hỡi em yêu mộng ban đầu dang dở
Chuyện đau buồn nhắc nhớ nữa mà chi
Nguyện với lòng là sẽ cố quên đi
Có đẹp mấy nay còn gì lưu luyến ?

Chuyện đôi mình còn chăng là kỷ niệm
Bức tình thư với mực Tím mồng tơi
Lúc nhận thư anh hồi hộp mừng vui
Nay nhắc lại còn bồi hồi xao xuyến

Tình ta như mây trời giăng giăng tím
Nụ hôn đầu ngọt lịm ở bờ môi
Đã trao nhau âu yếm biết bao lời
Do vì đâu người mỗi nơi một ngã ?

Gặp lại nhau hãy xem như xa lạ
Đừng nhìn nhau để lã chã dòng châu
Hãy quay lưng và gục mặt cúi đầu
Để gặm nhấm niềm đau đang ẩn chứa

Quên đi em ! Đừng bận lòng chi nữa
Chữ nợ duyên em chọn lựa xong rồi
Bận lòng gì khi xa cách đôi nơi
Để trong tim suốt đời ôm chữ "NHỚ"

.......LEHONG....... [/center]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 21, 2013 11:49 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


KHÔNG DUYÊN NỢ

Chỉ một mùa Xuân trăm hoa đua nỡ,
Chỉ một em thôi bao kẽ bước theo sau,
Lòng phân vân ? Em sẽ chọn thế nào ?
Suy nghĩ suốt nhiều đêm thao thức mãi !

Đi quanh quẩn trong vòng tròn tình ái,
Đuổi bắt nhau đến nổi đã mệt nhoài,
Biết làm sao giữ được mối tình người ?
Khi em mãi đi tìm thần tượng khác ?

Có nhiều lúc anh cười buồn chua chát !
Chỉ tại mình thật quá đổi tầm thường,
Em không thèm để ý để mà thương,
Thôi đành chịu ! Chắc là ... không duyên nợ !

......Tà áo xanh......


Không duyên nợ như người đi trễ chợ
Rồi lang thang như một kẻ thất tình
Người ơi người sao cứ mãi lặng thinh
Chỉ cuối mặt rồi ngậm cười chua chát !

Như tội đồ đang đón chờ án phạt
Bởi là người tình ái quá lăng nhăng
Nỡ trêu đùa cho ai đó lỡ làng
Gieo khổ lụy rồi sang ngang thuyền khác

Đời của em nay hương trinh phai nhạt
Nhụy hoa tàn người dứt bỏ bên đường
Thôi phải cam đành một kiếp phấn hương
Vì vong phụ nên trời xanh quở trách

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 23, 2013 9:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SAY!

Cơn say nào đưa ta về dĩ vãng,
Cơn mơ nào ta lạc bước đến tương lai.
Men rượu nồng đêm nữa tỉnh nữa say,
Rượu rót mãi như đong đầy cay đắng.

Vầng nhật nguyệt sao im lìm vắng lặng!
Hãy gởi dùm tình nhớ đến trăng sao.
Trong đêm buồn ta muốn đến trời cao,
Nhìn nhân thế tìm cố nhân năm cũ.

Ta như thấy dáng ai buồn liễu rũ,
Đếm thời gian trong giấc mộng đêm sương.
Lệ ướt mi trong giấc ngũ đêm trường,
Ôi chua xót! Trong niềm đau dĩ vãng.

.....Biển Đông 077.....


Uống đi anh nguyên bầu ta chuốc cạn
Để quên đi những dĩ vãng đau buồn
Chẳng nhớ người sao mắt lệ chợt tuôn
Nhắc đến ai tâm hồn như xao xuyến

Mối tình xưa vẫn mãi hoài lưu luyến
Dẵu cuộc tình với bao chuyện trái ngang
Cùng yêu nhau sao duyên nợ lỡ làng
Cho đôi lứa cách ngăn người đôi ngã

Em đau buồn bởi anh chồng xa lạ
Tôi hận vì người "Được cá quên nôm"
Nhưng về đêm hình ảnh cũ chập chờn
Để sáng lại cô đơn trong cuộc sống

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 3 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 25, 2013 3:25 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

SẦU TƯƠNG TƯ 6

Đêm trường nghe khẩy khúc nam ai
Dạ thoáng bâng khuâng lệ chảy dài
Phím lạc đàn buông cung nhịp lỗi
Tơ chùng nhạc trổi điệu vần sai
Hoài lang dạ cổ tình bi oán
Lưu thủy hành vân nghĩa cảm hoài
Ngẫm lại đời ta đâu khác mấy
Tương tư một khối gánh đêm ngày.

.....LPT.....


TÌM QUÊN

Thao thức đêm nầy bởi nhớ ai
Khiến cho mi mắt lệ tuôn dài
Cung đàn đứt đoạn vì tơ phím
Tiếng nhạc dở dang tại hát sai "
Đảo ngủ cung" âm như trách móc
"Phương hoàng" trổi khúc thật u hoài
Người buồn nghe nó càng thê thảm
Uống rượu cho quên lãng những ngày.....

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết