Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

XƯỚNG HOẠ THƠ

Trang 4 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 25, 2013 4:51 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


GỞI MỘT NGƯỜI LÀM THƠ

Ừ thôi, người chỉ là bóng nắng
Sưởi ấm lòng tôi một thoáng ngày
Rồi mỗi khi hoàng hôn nhập nhoạng
Tôi chỉ còn khoảng trống trong tay

Ừ thôi, người chỉ là cánh chim
Để hồn tôi ngơ ngẩn dõi tìm
Trên ấy trời thơ cao lồng lộng
Chẳng có chỗ dành cho trái tim

Ừ thôi, người chỉ là giòng sông
Lướt giữa đời tôi rất lạnh lùng
Mai mốt sông tìm ra biển lớn
Còn lại mình tôi với hư không

.....Nguyễn thị Bích Nga....


Em hỡi, vì tôi là nước sông
Đành xuôi ra biển chảy theo dòng
Nhưng nước vui lòng ngưng đọng lại
Tiếc thay Trời hết tháng ngày đông !

Em ơi, tôi mãi là cánh chim
Bay vượt trùng dương cố đi tìm
Một vùng ấm áp xây dựng tổ
Nhưng mỏi cánh rồi nhọc lòng chim

Vậy thì, chỉ là bóng nắng thôi
Muôn năm gieo ánh sáng cho đời
Cho cây trổ nụ, hoa tình nở
Để buồn những lúc chiều dần trôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 28, 2013 4:48 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


TỰ TÌNH

Anh hành khất mang trái tim bồ tát
Thân phận hèn tình rộng lượng khoan dung
Đã yêu em anh yêu đến tận cùng
Dù bão tố sao dời không thay đổi

Anh cất giữ những lời em trao gởi
Và tim nồng giao phó chỉ riêng anh
Gom mây trời anh dệt áo lụa xanh
Tặng em hết trong ngày vui hội ngộ

.....trungduongbienca.....


Dầu đã biết anh yêu em hết cỡ
Nhưng trái ngang, dang dở chuyện không thành
Dù lòng nầy cũng rất thật yêu anh
Nhưng đành chịu bởi trầu xanh Mẹ nhận

Đã bao lần em van xin, cầu khẩn
Nhưng quyết lòng Người không chịu nghe theo
Bởi chê anh thân phận một kẻ nghèo
Phận tầm gửi dám bám leo loài hoa quý ?

Phận làm con nên em đành chiều ý
Bắt buộc kia là vô lý, mất tình
Chữ hiếu nhi miệng bắt buộc lặng thinh
Anh đau khổ nhìn xe hoa chuyển bánh

Thôi đã hết còn quanh anh hiu quạnh
Anh sầu đau muốn xa lánh cõi trần
Vào chùa qui y, cửa Phật nương thân
Để rũ sạch nợ trần trên dương thế

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 02, 2013 11:22 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BÀI KỆ THỨ HAI

Hôm nào em nói yêu tôi
Mà nay..đã vội trùng khơi mất rồi!
Thì đâu dám trách chi người
Giận mình vụng giữ để lời gió bay.

Chiều nay rượu ít mà say
Rưng rưng ngồi nhớ..mưa bay cuối trời.
Rót thêm ly nữa đầy vơi
Hòa chung giọt lệ tiễn lời Người xa.

Lòng tôi- là một sân ga
Mãi mong những chuyến tàu qua một lần!

.......Văn Châu........


KHI TÀU RỜI BẾN
(Cảm tác thơ Văn Châu)

Người tôi lòng rất thật chân
Đường yêu chỉ muốn một lần mà thôi
Nhưng nay đã lỡ mộng rồi
khi em đã vội xa khơi ngàn trùng

Còn tôi mang một nỗi buồn
Tìm quên uống rượu vài chum giải sầu
Nhưng rồi rượu chảy về đâu
Mà tôi giọt lệ vẫn trào đọng mi ?

Xuân qua, hè đến, thu đi
Đông tàn nên tuổi xuân thì trôi nhanh
Chờ em khi lúc đầu xanh
Đến nay tóc bạc mộng lành thấy đâu !

Vì em là một con tàu
Sân ga tôi đợi mà nao núng lòng
Bởi vì khi rước khách xong
Tàu đi biền biệt đau lòng sân ga

Em giờ là vợ người ta
Sống trong nhung gấm lụa là cao sang
Còn tôi một tấm thân tàn
Buồn duyên tủi phận số mang suốt đời

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 04, 2013 12:14 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


ƯỚC GÌ TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Ước gì trở lại ngày xưa
Cái thời tóc xõa mới vừa chấm vai.
Đôi mắt tựa như mắt nai
Lúng la lúng liếng con trai theo liền.
Kèm thêm cái lúm đồng tiền
Với chút duyên dáng,dịu hiền,thông minh.
Càng lớn em lại càng xinh
Lắm chàng lẻo đẻo "ghẹo tình tán yêu".

Trái tim em rụng một chiều
Trên miền sa mạc nên nhiều đa đoan.
Cũng là dâu thảo vợ ngoan
Cớ sao em lại chẳng xoan tí nào?

Ngồi buồn nhớ lại ngày nao
Mà nghe ký ức chênh chao tuổi đời!

......Hằng Nga......


ĐỜI MÃI ƯU PHIỀN
(Cảm tác thơ "Ước gì trở lại ngày xưa)

Tuổi xuân nay đã mấy mươi
Mà Nga sớm mất nụ cười trên môi ?
Dù gì chuyện cũng qua rồi
Chữ buồn, từ nhớ chỉ khơi nỗi lòng !

Ngày xưa bởi quá yêu chàng
Do lời tán tỉnh ý chan chứa tình
Với lời "Hải thệ sơn minh
Yêu em suốt kiếp tình mình keo sơn"

"Một lòng gìn giữ sắt son
Còn em tiết hạnh nguyện tròn đạo dâu
Yêu anh như phút ban đầu
Răng long, tóc bạc dễ đâu thay lòng"

Thế nên con sáo sang sông
Em là dâu thảo, anh chồng hiền ngoan
Trần gian là cõi thiên đàng
Thỏa nguyền mơ ước mộng vàng bên nhau

Ngờ đâu chỉ mấy năm sau
Anh tâm phụ bạc gieo sầu cho em
Ngồi buồn nhớ lại buồn thêm
Đời em sao mãi ưu phiền nặng mang

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Fri Dec 27, 2013 3:55 am; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 06, 2013 10:40 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ CON

Đêm hè cái nóng dài lê thê
Thêm nổi nhớ con đến nảo nề
Cát bụi bay bay dòng ký ức
Tơ trời vướng vướng mảnh trăng quê.

Miếng ngon nghẹn đắng trên đầu lưỡi
Thiếu vị ngọt bùi miệng tỉ tê
Xa nhóc ba ngày đau đáu nhớ
Cửa hồn mẹ mở đón con về.

.....Hằng Nga.....


Giận chồng
(Họa loạn vận)

Sao đành quên cái nghĩa phu thê ?
Biền biệt người đi chẳng trở về
Anh hưởng sang giàu nơi phố thị
Em cam cảnh khổ ở miền quê
Vợ con tình cảm anh xem nhẹ
Bồ bịch ái ân đối nặng nề
Chọt nghĩ lòng em buồn quá đổi
Giận anh lệ thấm lưởi còn tê

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Mar 10, 2013 11:31 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ MẸ

Vu Lan tháng bảy cũng gần rồi
Kính mẹ hương linh vạn đóa cười
Chút ấm dường như còn phảng phất
Làn hương có vẻ vẫn tàng hơi
Sách đèn đều cậy trong tay mẫu
Cơm áo thảy trông ở phúc người
Dưỡng dục ơn này như biển rộng
Xót lòng con lắm mẹ hiền ơi

Xót lòng con lắm mẹ hiền ơi
Biết mấy tháng năm vĩnh biệt người
Nhiều dạo choàng mơ không chút dấu
Có khi tỉnh mộng chẳng tăm hơi
Còn đâu để nhóc lên cơn dỗi
Nào dịp cho con ngắm nụ cười
Mẫu tử tình thâm chưa trả hiếu
Mà nay cánh hạc đã xa rồi

.....HANSY.....


VU LAN BUỒN NHỚ

Mẹ đi ngày ấy đã lâu rồi
Ngỏ trước sân sau bặt tiếng cười
Nhớ thuở cháo rau chờ vận hội
Thương hồi dưa muối để cầm hơi
Gương xưa yêu mẹ từng bao kẻ
Cảnh cũ hầu cha cũng lắm người
Phải nhớ mẹ cha là tất cả
Chung lòng muôn tiếng gọi ời ơi.

Chung lòng muôn tiếng gọi ời ơi
Dâu bể nay che mất dấu người
Cuối dốc bôn ba nghiêng dáng hạc
Giữa đường lận đận đuối làn hơi
Tàn canh bên trẻ đêm quên ngủ
Suốt sáng ru con miệng vẫn cười
Mẫu tử tình thâm trăm nỗi bận
Giờ đây bóng mẹ khuất đâu rồi.

.....Lá chờ rơi.....


BÁO HIẾU

Vu Lan báo hiếu đến nơi rồi
Đau thắt lòng con chẳng thể cười
Thương mẹ lần hồi trong khốn khó
Nhớ cha tần tảo chẳng còn hơi
Thân cò ngày lội tròn tình mẫu
Cánh vạc đêm mò trọn nghĩa người
Tháng bảy ngày rằm con sắm lễ
Giọt sầu lã chã mẹ già ơi !

Giọt sầu lã chã mẹ già ơi !
Con chắp tay nhang cúi lạy người
Ngọc bích, áo quần dâng báo hiếu
Mâm cơm, ngũ quả bốc thơm hơi
Vĩnh hằng mẹ đến miền xa lạ
Tây trúc cha về thiếu tiếng cười
Ngày ấy nhà ta nghèo túng lắm
Bây giờ no đủ mẹ đi rồi.

.....Tuyen45.....


HỒNG TRẮNG

Cử lễ Vu Lan đến cận rồi
Cài bông hồng trắng kéo môi cười
Ngày xưa chóng mặt hay chườm đá
Giờ có ê mình chẳng giác hơi
Nhớ tuổi còn thơ thường gọi má
Giờ thân đã lớn lại xa người
Bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu
Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi

Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi
Từng đêm ngủ mộng thấy về người
Vui mừng gặp bóng tròn xoe mắt
Vội chạy theo hình khiến hụt hơi
Cửa Phật mẫu từ vang tiếng nói
Trần gian con trẻ nhớ âm người
Phương trời cách biệt đường hai lối
Cử lễ Vu Lan đến cận rồi

.....Vancali.....


MÙA VU LAN

Tháng bảy vu lan lễ đến rồi
Vui mừng bởi thấy Mẹ vui cười
Thân già tưởng đã không còn sức
Phù hộ ơn trên vẫn đủ hơi
Hiếu tử phải lo tròn trách nhiệm
Đó là bổn phận của con người
Công ơn Cha mẹ bằng trời biển
Nhớ lấy lời nầy hỡi bạn ơi !

Nhớ lấy lời nầy hỡi bạn ơi !
Sống sao cho xứng đáng là người
Phải lo hiếu nghĩa khi còn sống
Nào phải u buồn lúc hết hơi
Trông thấy Mẹ già còn mạnh khỏe
Con ngoan, cháu giỏi Má vui cười
Vu lan đại lễ ngày kề cận
Tháng bảy mười lăm sắp đến rồi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 13, 2013 1:58 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


HÂM NÓNG MỘT TÌNH YÊU

Bởi một chút hiểu lầm
Mà hai trời cách biệt
Anh ơi!anh có biết
Em da diết nhớ anh?

Khi thiếu vắng bóng anh
Em thấy biển chẳng xanh
Con sóng như giận dữ
Dẫu mọi khi yên lành.

Mọi niềm tin mong manh
Mọi lý thuyết nhạt phèo
Hồn thơ em cũng nghèo
Như kém đi nhựa sống.

Trước khoảng trời lồng lộng
Ta nhỏ bé thế sao?
Hãy hòa nhau đi nào
Hâm nóng lại tình yêu!

.......Hằng Nga.......


Hiểu lầm
(Cảm tác thơ Hằng Nga)

Xa anh em nhớ nhiều
Anh có hiểu hay không ?
Những khi trời trở đông
Em nhớ anh da diết

Sao anh đi biền biệt
Ba bốn năm chưa về
Khiến dạ em tái tê
Canh thâu em trằn trọc !

Nhớ anh em đã khóc
Lệ ướt cả gối chăn
Kề bên em anh nằm
Mà nay sao vắng bóng ?

Em vẫn hoài hi vọng
Một ngày anh quay về
Nối lại chữ phu thê
Cùng vợ con êm ấm

Qua rồi ngày ảm đạm
Hoa lá tươi sắc hồng
Đã qua rồi bão giông
Do hiểu lầm tan vỡ

........LEHONG.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 13, 2013 10:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


ĐẪM ƯỚT SẦU

Cũng đành chấp nhận bạn lòng ơi!
Mộng ước bao năm lỡ vỡ rồi
Hạnh phúc kia giờ như gió thoảng
Tình yêu xưa đó tợ mây trôi
Từng đêm chất ngập buồn chan chứa
Mỗi tối đong đầy lệ rớt rơi
Tự nhủ lòng rằng thôi chẳng nhớ
Mà sầu đẫm ướt cả vành môi.

.....LPT.....


ĐẪM LỆ

Dang dở cuộc tình thốt hỡi ơi
Người yêu thương nhất đã đi rồi
Duyên xưa sao tựa như làn khói
Nghĩa cũ khác nào nước cuộn trôi
Uống rượu say mềm tôi đã khóc
Mặc cho giòng lệ cứ tuôn rơi
Bóng hình thân mến hoài lưu luyến
Luỵ chảy tràn trề thắm mặn môi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Mar 14, 2013 9:47 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HÃY VỀ VỚI EM !

Cứ ngỡ nợ nhau từ khiếp trước
Mà sao lại không bước chung đường?
Em một ngã,anh một phương
Sao mà nổi nhớ niềm thương dạt dào?

Ôi!Có lẽ chiêm bao người hỡi!
Em vầng trăng khuyết bởi hẹn thề
Tình là tê tái -đê mê?
Ngọt bùi-cay đắng?
Hãy về với em!

.......Hằng Nga.......


Mai anh về
(Cảm tác thơ Hằng Nga)

Về cùng em anh ơi hãy nhớ
Đôi chúng mình có nợ tiền thiên
Cộng thêm với cả chữ duyên
Hiểu lầm nên mới bến thuyền tách xa

Tình đôi ta đậm đà tha thiết
Anh đi rồi em tiếc lắm thay
Những khi gặp cảnh không may
Em càng nuối tiếc những ngày bên anh !

Về nhé anh _ mái tranh em đợi
Em trắng trong chẳng lỗi chẳng lầm
Có nhau ta mới yên tâm
Tạo xây cuộc sống dựng mầm tương lai

Con thơ nhắc tên anh hoài
Em bảo với nó ngày mai anh về
Gia đình vui cảnh phu thê
Cửa nhà êm ấm đề huề ngoài trong

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 15, 2013 8:49 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TẠI ANH ĐÓ

Tại anh đó yêu mà ko chịu nói
Để người ta e ấp mãi đợi chờ
Ngắm phượng hồng lòng suy nghĩ vu vơ
Gom kỷ niệm chép vào trang nhật ký

Tuổi học trò , ôi! Quá nhiều mộng mị
Cứ mỗi chiều tan lớp đứng chờ ai ?
Mưa rơi rơi lòng xao xuyến u hoài
Hàng phượng vĩ ngẫn ngơ buồn trước gió

Tại anh đó yêu mà không dám ngỏ
Để "nhỏ" buồn thơ thẩn dạo quanh sân
Để mắt nai lệ đẫm ướt bao lần
Để một thời khó quên trong ký ức .

........Bóng Mây.......


TẠI EM !

Tại em đó hay để tâm ngờ vực
Tự nghi ngờ thao thức những canh thâu
Và lòng riêng trĩu nặng mối ưu sầu
Hỏi làm sao em không đau không khổ ?

Anh yêu em nhưng tình chưa dám tỏ
Biết tim em có mở ngõ đón chào
Thốt ra lởi rồi biết sẽ ra sao
Em chối từ hay gật đầu đồng ý ?

Tình yêu em anh ghi vào nhật ký
Như khắc ghi tâm trí một chuyện tình
Chuyện buổi đầu của một gã thư sinh
Thương người ta mà mơ hình tưởng bóng

Để hằng đêm ru tình trong giấc mộng
Còn ban ngày mong ngóng đợi người ta
Cho đến ngày hàng phượng vĩ trổ hoa
Cũng là lúc em xa trường xa bạn

Tại em đó làm lòng anh chán nản
Bởi quanh em lũ bạn cứ trêu đùa :
"Cái thằng HỒNG mặt mủi thật khó ưa
Chọn người yêu mầy nên chừa tên hắn"

Em vui cười chẳng hề pha sắc giận
"Kệ người ta vơ vẫn nghĩ làm chi
Anh chàng kia cũng có chút lạ kỳ
Ai thương đâu mà mặt lì đeo đuối" !

Nghe lời em anh vô cùng buồn tủi
Thẹn cho mình lủi thủi cúi đầu đi
Ngày bải trường hai đứa đã phân kỳ
Tình chúng mình còn mong chi nối lại

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Mar 19, 2013 8:36 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TÔI MÃI

tôi mải lang thang cuối con đường
rơi mất tình yêu trong đau thương
có ai tìm được cho tôi lại
để bớt ngổn ngang trong chán chường

tôi mải yêu thương quên đến trường
rơi mất hồn tôi với tơ vương
có ai nhìn thấy cho tôi biết
kẻo lá vàng thu phủ con đường

tôi mải yêu em quên mất đường
lòng tôi tràn ngập những yêu đương
em cứ thờ ơ trong im lặng
để kẻ si tình mải vấn vương

tôi mải lang thang trong cuộc đời
tình đời... Ôi ! bạc trắng như vôi
vui đây buồn đó trong nước mắt
vui ít buồn nhiều giống như tôi

.......Nth........


TÔI SẼ.....

Tôi sẽ muôn đời nhớ đến em
Dù em có thay trắng đổi đen
Bao lần em hứa rồi thất hẹn
Một lần ly biệt chẳng trống kèn !

Tôi sẽ dìu em đến cuối đường
Con đường đầy hoa, cỏ ngát hương
Em sẽ vui say trong êm ấm
Một mái tranh nghèo, ấp yêu đương

Tôi sẽ yêu em chẳng đổi dời
Em ơi hãy xích lại gần tôi
Tình tôi thành thật không lừa dối
Khi nói yêu ai chỉ một lời

Em khỏi lang thang giữa chợ đời
Lệ sầu không để mắt tuôn rơi
Em sẽ an lành trong hạnh phúc
Người ấy không ai khác hơn tôi

.........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 22, 2013 10:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BIẾT RẰNGBiết rằng ván đã đóng thuyền
Mà tôi vẫn cứ hàng đêm mơ màng
Biết rằng người đã sang ngang
Mà tôi vãn gửi hồn sang bên người


Biết rằng người đã có nơi
Mà tôi vẫn nói nhũng lời thiết tha
Biết rắng đã của người ta
Mà tôi cứ ngở..như là..còn không


.......Tình Lang.......


Biết là em đã có chồng
Mà sao tôi vẫn để lòng tương tư

Biết là tôi đã ngu ngơ
Vì tôi đã quá dại khờ tin ai
Ngỡ là tình ấy không phai
Mà sao duyên ấy ba ngày đã tan


Biết là người ấy phụ phàng
Lòng tôi vẫn mãi vương mang chữ tình
Đời trai vì nước hi sinh
Người yêu khó thể chung tình cùng ta ?


Biết đời bão tố phong ba
Mà sao cố vượt thuyền qua biển bờ
Biết rằng nguy hiểm chực chờ
Mà sao người vẫn ơ hờ chẳng lo


Biết lòng nham hiểm khó dò
Mà sao định lấy thước đo dạ người
Biết rằng ngoài mặt ai cười
Nhưng trong dạ họ đứng ngồi không yên


Biết khi tách bến xa thuyền
Cầm bằng cái chắc tơ duyên lỡ làng
Khi yêu biết đã muôn màng
Trách chi người ấy phụ phàng tình ta


Biết nhà ai đó không xa
Mà sao anh lại bôn ba, vội vàng ?
Biết người "tham đó bỏ đăng"
Trách chi khi kẻ cơ hàn tham lam ?


......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Dec 13, 2013 3:21 am

VƯƠNG TÌNH

Hình như lâu lắm có đôi lần
Mới biết tên người đã thấy thân
Đất Việt quan hà bao hiểm cách
Vietsuns tương hội bước chùng chân

Ta nàng chung cảnh sống tha phương
Gặp gỡ nhau đây giữa dặm đường
Gió lạnh tàn đông ve vuốt má
Môi hồng phơn phớt tỏa nồng hương

Hoa lòng rực rỡ nắng xuân sang
Ai biết, tình ai có trái ngang
Mộng ướm vườn thơ còn mộng mãi
Như mây ôm ấp ánh trăng vàng

Đường sương vạn dặm cố tìm nhau
Một khoảng sông ngân mấy nhịp cầu
Lệ đẫm hoen sầu trong khóe mắt
Nỗi niềm chôn kín những đêm sâu

Ai người xuôi ngược, kẻ chờ mong ?
Lối mộng xa xăm có hạnh phùng ?
Ghép chữ yêu thương, lòng trọn gởi !...
Nàng ơi !-Nhận lấy, chớ ngại ngùng

Lòng ta nguyện giữ mối tơ tình
Cho dẫu ngày dài cứ lạnh tanh T
ương hội nhau chi, rồi tống tiễn ?
Ta đây, nàng đấy cũng thôi đành

.....VIỄN PHƯƠNG....


CŨNG THÔI ĐÀNH

Dẫu chỉ gặp nhau có mấy lần
Mà sao cảm thấy quá tương thân
Ngập ngừng đưa tiễn rơi dòng lệ
Nước mắt ân tình níu bám chân

Chí cả tung hoành khắp bốn phương
Dù là nguy hiểm trải trên đường
Vượt qua gian khổ anh thề quyết
Chung thủy với người chốn cố hương

Đông đến xuân về đón hạ sang
Ngày mai em cất bước sang ngang
Quên ân quên ái quên tình nghĩa
Chỉ có trong em chữ bạc vàng

Anh nhớ bao lần bước cạnh nhau
Dìu em tay dắt bước qua cầu
Người xưa cảnh cũ đâu còn nữa
Nhưng mãi trong lòng khắc đậm sâu

Thôi chẳng còn gì để đợi mong
Còn chi mơ ước chuyện tương phùng
Trời xui đôi lứa buồn ngăn cách
Nếu phải gặp nhau chớ ngượng ngùng

Không nợ ba sinh lỡ chữ tình
Vì anh xấu xí lại hôi tanh
Đâu còn xứng đáng cho em chọn
Dang dở thì thôi cũng phải đành

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Dec 19, 2013 11:46 pm

VẪY CHÀO

Tay khô héo vẫy chào lần cuối
Để rồi thôi tiếc nuối giấc mơ
Thu qua đông đến hững hờ
Buồn trông con nhện ngẫn ngơ cõi lòng

Thương với nhớ còn mong chi nữa
Chờ với trông lần lữa ra đi
Ngậm ngùi thay chữ biệt ly
Nén lòng khép vội bờ mi tủi sầu

Vần song thất gối đầu mơ ước
Đã thấm đầy lệ ướt nhạt phai
Đắng cay một giấc trang đài
Từng đêm ai để mộng dài ngẫn ngơ

Còn chi hỡi lời thơ một thuở
Người tặng người cho trở trăn thêm
Dư âm tiếng nói ngọt mềm
Chỉ là giọt đắng khơi niềm khổ đau

Lida


VĨNH BIỆT EM !

Đã thề hẹn bên nhau một kiếp
Nhưng để rồi nuối tiếc ăn năn
Người đi về chốn xa xăm
Cho ta nuốt lệ âm thầm đớn đau

Ngày em đi anh chào vĩnh biệt
Khiến lòng nầy luyến tiếc không nguôi
Tình yêu một thuở xa xôi
Như còn sống mãi những ngày tuổi thơ

Mong ai đến đợi chờ khắc khoải
Lúc người về hồn mãi vấn vương
Nhớ hoài mái tóc người thương
Đôi môi mọng đỏ má hồng điểm trang

Thơ song thất chứa chan tình cảm
Nhưng quá nhiều ảm đạm thê lương
Người nay cách biệt đôi đường
Trần gian ANH ở Diêm vương EM chầu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Dec 24, 2013 7:52 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

DƯ HƯƠNG

Tình còn ủ kín lắm tơ vương
Khắc khoải đêm thu chẳng trọn đường
Lặng lẽ đèn khuya khơi nỗi nhớ
Mơ màng bóng tối gợi câu thương
Quỳnh đơn nở muộn thầm rơi lệ
Dạ lý tàn phai nhạt tuyết sương
Gió rít bên lầu xây ảo vọng
Mong người giữ lại chút dư hương !

.....Thugiangvũ.....


CHỢT MUỐN......

Điệp khúc tình sầu mãi vấn vương
Yêu nhau sao chẳng được chung đường ?
Bên nầy dạ bậu luôn sầu tủi
Phía đó lòng ta mãi nhớ thương
New York lạnh sang đường phủ tuyết
Cali nắng đến hết mù sương ?
Quê người no ấm nhưng đơn lẻ
Chợt muốn tìm về chốn cố hương

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Dec 27, 2013 7:47 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TRAI NGHÈO

Người ơi thấu hiểu phận trai nghèo
Lủi thủi riêng mình nỏ bóng theo
Gác vắng nằm mơ mong kẻ réo
Canh thâu ngủ mộng thấy ai đèo
Rượu vào bớt hận nhìn hoa héo
Chén cạn vơi buồn ngắm suối reo
Tủi phận nam nhi đời bạc bẽo
Du hồn nguyệt cảnh lạnh lùng teo

Vancali 12.26.13


QUA CƠN BĨ CỰC

Trót lỡ sinh ra số kiếp nghèo
Khó khăn cực khổ nối đuôi theo
Cháu thơ bụng đói kêu eo éo
Con dại chân đau bắt phải đèo
Được chút bạc tiền thôi léo nhéo
Thêm nhiều bánh trái lại hò reo
Nên nay bà xã trông nheo nhẻo
Thon thả thân mình hết thấy teo

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Dec 30, 2013 8:00 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HẸN THỀ ---*---

Thu ấy anh đi đến hạ về
Cùng em tắm mát giữa sông quê
Dòng Thương bơi lội trong tay nắm
Bến Đợi dạo quanh áp má kề
Chuông điểm thánh đường vang khúc nhạc
Sóng xô Như Nguyệt vọng tai nghe
Thế rồi chinh chiến đường ra trận
Lần nữa người đi chẳng giữ thề.

Tuyen45


THÓI ĐỜI

Anh đi Hạ đến vẫn chưa về
Chắc đã quên rồi ở xóm quê
Cô gái cùng anh chung má tựa
Người em với bậu sát vai kề
Ngày nay đối diện không thèm ngó
Hiện tại bên nhau nói chẳng nghe
Đã biết tình đời sang đổi bạn
Nên khi giàu có họ quên thề

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Jan 01, 2014 8:10 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


LỆ SẦU

Tang bồng hồ thuỷ biệt đôi nơi
Bèo dat, mây trôi luống ngậm ngùi
Chốn cũ em về, sầu đắng ngắt
Lối xưa anh đến, tủi chơi vơi
Ngàn trùng mờ mịt, buồn sông cạn
Vạn dặm lạnh lùng, hận biển khơi
Dang dở nhân duyên tình héo hắt
Sa chân lỡ bước lệ tuôn rơi.

BÙI ĐỨC THỊNH 
1/1/2014

CÁCH BIỆT

Vạn dặm quan hà kẻ một nơi
Người đi dạ luống những bùi ngùi
Xa nhau ngày đó ai còn nhớ ?
Cách biệt hôm nào tớ khó vơi
Lúc trước đôi mình chung điếu thuốc
Bây giờ anh đã chốn ngàn khơi
Chia tay thương xót tuôn dòng lệ
Cố giữ sao mà nó vẫn rơi !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Jan 04, 2014 8:12 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

HỎI NGƯỜI

Lại nữa quê mình đón gió đông
Chờ anh má thắm đã phai hồng
Bài thơ lúc nhớ thường mang đọc
Tấm thiệp khi buồn vẫn lấy trông
Nhặt nắng tam màu em đính hạt
Lùa mây ngũ sắc thiếp xâu dòng
Đường kim mũi chỉ đầy trau chuốt
Dệt áo cho người... biết nhận không...

Phương Nguyên.


CÒN NHỚ HAY QUÊN ?

Thời gian như nước chảy xuôi dòng
Xuân đến đây rồi ai biết không ?
Thuở ấy người đi khi nắng Hạ
Bây giờ trở lại lúc sang Đông
Bao ngày ngóng đợi phai màu mắt
Mấy tháng chờ mong nhạt má hồng
Có nhớ còn thương người vợ trẻ
Và đàn con dại vẫn hằng trông ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Jan 05, 2014 8:38 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CHIỀU ĐÔNG THƯƠNG NHỚ

Đông về buốt lạnh rã duyên đầu
Lỡ bước trời xa tưởng xứ Âu
Hồi nẳm mới quen nôn đợi gặp
Bây giờ làm lạ nản chờ nhau
Nụ hôn vụng trộm đêm từ giã
Bẹo má bất ngờ sáng nhói đau
Thắm thoát mấy năm hình cách bóng
Bão giông trăng gió vẫn thương sầu

....NGUOITRUONGPHU....
03.01.14

NGĂN GIỌT LỆ SẦU

Còn nhớ không anh giây phút đầu
Chúng mình tương ngộ tận trời Âu
Hân hoan vui vẻ khi đoàn tựu
Hoan hỉ cười đùa lúc gặp nhau
Cách trở đôi đường đây đã khóc
Chia ly hai ngã đó buồn đau
Bao ngày vắng bóng nay sum họp
Sung sướng đừng rơi giọt lệ sầu

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Feb 02, 2014 8:21 pm

THI SĨ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali
1.15.12

Đâu ngờ thấy “ bự ” bạn vờn theo

Hai cái “ tiền ”, “danh ” bởi phận nghèo
Tiền vét đáy bao không nổi tẹo
Danh dồn lưng túi phải đành teo !
Nghê thường tha thướt nay phân chéo
Áo mũ lươm nhươm cũng cố đèo
Cam chịu lạnh lùng thôi níu kéo
Đem dây tơ buộc để tình treo

....HOCHAT....


KHI CHỒNG LÀ THI SĨ

Lỡ rồi đành cuốn gói đi theo
Dẫu biết thi nhân thật quá nghèo
Buồn bã hai chân nằm gác tréo
Lạnh lùng co gối vẫn người teo
Lang thang xóm vắng băng qua xẽo
Thơ thẩn non cao bước xuống đèo
Mòn mỏi vợ nhà gầy mặt héo
Chờ chồng trở lại Cám còn treo

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]..

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 03, 2014 7:58 pm

MỘNG XUÂN
  
Xuân đến xuân đi xuân mãi xuân
Nàng thơ mắt biếc mộng hồng trần
Yêu thương say đắm tình son sắt
Ân ái nồng nàn duyên Tấn Tần
Gác tía bướm vờn say nguyệt tỏ
Lầu son hoa nở đắm trăng ngân
Lứađôi son sắt tình chung thuỷ
Còn mãi xuân hồng mộng ái ân. 
  
......Bùi đức Thịnh.....
2/1/2014 
  
TRÒN DUYÊN MAI TRÚC 
  
Mến chúc em tôi tuổi mãi xuân
Hằng Nga hóa kiếp xuống dương trần
Không là Công Chúa người dân Hán
Kết duyên cùng Hoàng Tử họ Tần
Chẳng phải hiện thân nàng Chức Nữ
Để tình ngăn cách bởi sông Ngân
Cho nàng được trọn duyên Mai-Trúc
Toại nguyện bên chồng ái với ân 
  
.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 06, 2014 7:47 pm

TRỞ VỀ XÓM NHỎ
  
Vội vã về quê kẻo mẹ trông
Nách mang rượu bánhnghía nhành bông
Tóc hoe dáng lụa chân giày trắng
Da phấn mảnh mai đội nón hồng
Xóm nhỏ đườngxưa hương bát ngát
Đồng xa cò liệng lúa mênhmông
Bao xuân cầu thực tình cay đắng
Đau sót gian truân phận bưởi bồng.  
  
.....Nguoitruongphu.....05.02.14  
  
MAI MỐT CON ĐI 
  
Chờ con Người mỏi mắt chờ trông
Về đến ôm chầm tặng đóa bông
Chúc Mẹ trăm năm đừng bạc tóc
Mong Cha vĩnh cữu được da hồng
Gia đình lũ cháu về đầy đủ
Nhà cửa sum vầy hết quạnh mông
Mai mốt lại về cùng biển cả
Cuộc đời sông nước sống bềnh bồng 
  
.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 08, 2014 7:40 pm

KIẾP NGƯỜI

Nhọc nhằn bươn chải chốn thành đô
Cuộc sống bon chen tựa sóng vồ
Tất bật liền tay mua với bán
Vội vàng lẹ bước lấn cùng xô
Tranh đua đọ sức danh gầy dựng
Phấn đấu so tài mộng đắp tô
Tuổi trẻ xoay vần theo vận số
Đến ngày tóc bạc tiếc thân cô

Vancali
2.6.14

VẪN CÔ ĐƠN

Thân hình của bạn thật là đô
Nổi bật là thêm cái trán vồ Lợi
thế khi hai người cụng trán
Thất thời lúc bọn chúng đè xô
Đây là cái chuyện hoàn toàn thật
Chẳng phải tượng hình để vẽ tô
Tuy thế nhưng đường tình nghiệt ngã
Tới giờ thân chiếc bóng đơn cô

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Feb 09, 2014 7:21 pm

THĂM LĂNG CỤ ĐỒ CHIỂU

An Đức Ba Tri đến đó chơi
Thăm lăng Đồ Chiểu tấm gương đời
Chở lòng nhân nghĩa thuyền không khẳm
Viết sử anh hùng bút chẵng rơi
Nhớ bạn thâm giao đàn mấy tiếng
Thương Người Tri kỹ lệ thay lời
Đầu xuân hội ngộ còn e thẹn
Tay bắt mặt mừng miệng mỉm cười.

....Thuanbentre....
08/02/2013

CHẲNG TIẾC LỜI

Đồ Chiểu thi nhân tiếng để đời
Bến Tre mộ cụ viếng thăm chơi
Xứ dừa nổi tiếng ca tài tử
Vững chắc nhịp nhàng khó rớt rơi
Khách lạ đến đây đều mến thích
Người quen tới đó mãi vui cười
Còn thêm thưởng thức cam xoài bưởi.....
Chừng đó ngợi khen chẳng tiếc lời

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]..

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 10, 2014 7:21 pm

DỰ HỘI NGUYÊN TIÊU

Trăng thanh đèn rạng thỏa mong chờ
Dự hội Nguyên Tiêu thỏa ước mơ
Nhụy tõa hoa khoe hoa lộng nguyệt
Sao ngời gió thoảng gió hòa thơ
Thi nhân diễn tấu càng say đắm
Trời đất giao hòa nỡ hửng hờ
Sôi động tưng bừng xuân Giáp Ngọ
Thông qua thưởng thức kết duyên tơ

....DINH THU....


TÓC TƠ

Tháng một mười lăm mãi đợi chờ
Nguyên tiêu đáo hội toại niềm mơ
Giao duyên tân nhạc cùng ca cổ
Xướng họa thi Đường lục bát thơ
Thỉnh bạn vào chơi đứng ái ngại
Mời em tham dự khỏi phòng hờ
Biết đâu Nguyệt lão tình xe kết
Trai gái duyên lành thỏa tóc tơ

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]..

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Feb 11, 2014 7:07 pm

CŨNG CHỈ LÀ HƯ KHÔNG

Đầu xuân ngó tết lặng lờ qua
Lại thấy mang thêm cái tuổi già
Giọt nắng hanh hao mây vội vã
Cành mai  héo hắt gió la đà
Gian trần tính tháng còn nhiêu nữa
Cõi thế  bao ngày phải cách  xa
Chợt bỗng hồn sao man mác quá
Hư không đời ấy có chăng là !

Tphạm


CHUYỆN KHÔNG NGỜ

Xuân đến mời em chẳng ghé qua
Người ta có lẽ thấy tôi già
Là do tình cũ không tha thiết
Cũng bởi duyên xưa hết đậm đà
Mong mỏi gì đâu mà gặp gỡ
Thì thôi Nàng tính chuyện lìa xa
Không ngờ mấy tháng sau tao ngộ
Vợ của bạn tôi đúng chính là.....

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]..

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Feb 12, 2014 7:30 pm

VALENTINE DAY

Tháng hai mười bốn Valentine
Bạn hãy cùng tôi nhớ lấy ngày
Một đóa hoa hồng dành tặng vợ
Và bình rượu đế biếu ông Hai
Gắng công kết nối thành chồng vợ
Cố sức giao hòa nghĩa Trúc - Mai
Tình cảm phu thê thêm thắm thiết
Hằng năm thuận tiện nhất hôm nay

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]..

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Feb 14, 2014 7:32 pm

TÌNH NÃO NÙNG 
  
Người đi dặm thẳm phương trời xa
Nhung nhớ buồn thương lệ nhạt nhoà
Gío cuốn phong ba sầu kiếp lá
Mây bay bão táp tủi đời hoa
Ngàn trung cách trở lòng ngao ngán
Vạn dặm chia lìa dạ xót xa
Nguyệt khuyết não nùng tình trắc trở
Xuân tàn héo hắt tháng ngày qua. 
  
...Bùi đức Thịnh...
13/2/2014 
  
NGÀY ẤY ĐÃ QUA 
  
Anh đó em đây mãi cách xa
Tình yêu một thuở sẽ phai nhòa
Thời gian héo úa đời con gái
Năm tháng lụn tàn một kiếp hoa
Đau khổ nào hơn khi vĩnh biệt
Buồn rầu gấp bội lúc chia xa
Thôi ai chớ nhắc ngày xưa ấy
Kỷ niệm xuân thời thoáng đã qua 
  
.....LEHONG.....
 

[You must be registered and logged in to see this link.]]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 15, 2014 7:27 pm

VALENTINE
 
Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14


   [You must be registered and logged in to see this image.]
        
ĐƯỢC CHỒNG YÊU

Vấp vào tình ái khổ muôn điều
Lỡ phước vô phần gặp Lão nhiêu***
Em ước mong sao chàng quí mến
Nhưng nông dân ấy chẳng nuông chiều
Thôi thì liệu thế mà vui sống
Im lặng  nghe theo chớ dại liều
Nếu đã không duyên thì cũng nợ
Êm đềm gia đạo được chồng yêu

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Feb 16, 2014 1:56 am

[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Feb 16, 2014 7:44 pm

Yêu

Hoa bướm vờn say nắng hạ hồng
Mơ người thiếu nữ đẹp bên song
Vuốt ve tóc mượt tay êm ái
Trau chuốt má đào mộng trắng trong
Nghĩa trả ơn đền đầy nghĩa thắm
Tình trao thơ gởi nặng tình nồng
Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
Thương nhớ lòng mang chẳng phụ lòng!

Thanh HuyPhôi pha

Gác lạnh sầu vương lụy má hồng
Trăng vàng óng ả chiếu qua song
Tình xưa đã biến vào mây khói
Bến cũ nay còn đợi nước trong
Mãi ước tương lai cùng dáng ngọc
Hoài thương dĩ vãng với men nồng
Cho hồn khát vọng ngày thân ái
Kỷ niệm phôi pha chợt mủi lòng

Vancali 2.15.14


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]


Chờ Duyên

Cô gái xinh xinh tựa đóa hồng
Miệng cười dáng đứng ngó ngoài song
Thịt da trắng mịn đôi tay múp
Môi má đỏ tươi cặp mắt trong
Đợi bóng anh hùng xây mái ấm
Trao thân đào liễu dệt duyên nồng
Sắt son đôi lứa thề nguyền giữ
Chồng nói vợ nghe chẳng dối lòng

Thanh Huy

BUỒN TÌNH

Cô em đẹp tựa cánh hoa hồng
Giương mắt cố nhìn kẽ chấn song
Cứ ngỡ người yêu đang trước cửa
Đâu ngờ anh đã lén vào trong
Vớ giày dơ bẩn bay mùi thúi 
Quần áo hôi tanh ngửi nặc nồng
Có lẽ buồn tình chàng uống rượu
Khiến nàng tan nát cả tim lòng


.....LEHONG.....lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 17, 2014 6:51 pm

VẪN CÒN NHIỀU DẤU HỎI

Khi đời đã cạn những mong chờ
Thì chẳng có gì để ước mơ
Mây trắng ngàn năm còn trắng xóa
Biển xanh vạn kiếp vẫn xanh lơ
Vì sao tóc ấy phai màu tóc 
Bởi tại thơ này nhạt ý thơ …?
Chỉ thấy nỗi lòng đầy dấu hỏi
Trả lời đi bóng tối vu vơ…!

dp.


CHUYỆN VẨN VƠ

Chớ nói cùng tôi tiếng đợi chờ
Khi mà tình ấy chỉ trong mơ
Gặp nhau đành đoạn quay nơi khác
Đối mặt nhẫn tâm nỡ ngó lơ
Chẳng nhớ diễn đàn vui xướng họa
Quên rồi mạng ảo tập làm thơ
Bây giờ người đã chê và chán
Thì mộng tao phùng chuyện vẩn vơ

.....LEHONG......


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Feb 18, 2014 7:05 pm

DUYÊN LỠ

Đường xa dặm thẳm suối sông sâu
Tình đã ra đi vỡ mộng sầu
Gío lạnh sương sa duyên lỡ dở
Tuyết tan mây tản phận cơ cầu
Ngàn trùng cách trở, sầu cay đắng
Vạn dặm chia lìa, hận xót đau
Nguyệt khuyết não nùng đời bão tố
Lương duyên tan vỡ xuân trôi mau.

....Bùi đức thinh....18/2/2014


ANH SẼ ĐẾN CÙNG EM

Nàng đã chết rồi dưới biển sâu
Lòng tôi mang nặng khối thương sầu
Trời xui Ngưu Chức sông Ngân cách
Mẹ khiến đôi ta gãy nhịp cầu
Âm cảnh em không còn biết khổ
Dương trần anh vẫn mãi buồn đau
Người ơi chờ đợi tôi chốn ấy
Trả dứt nợ trần sẽ đến mau

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 20, 2014 7:27 pm

XUÂN ĐẤT NƯỚC.

Nhẹ bước Xuân về đánh thức Đông
Long lanh đón nắng hạt sương hồng
Tình yêu hé nụ tươi chồi búp
Hạnh phúc gieo mầm thắm nhụy bông
Phấn khởi khi mùa đang gặt hái
Mừng vui lúc quả được ươm trồng
Tương lai Đất nước ngời muôn nẻo
Tổ quốc huy hoàng rạng núi sông.

...Lương Tú...


XUÂN VỀ TRÊN XÓM LÀNG QUÊ

Xuân về báo hiệu hết mùa đông
Mai Cúc reo vui dưới nắng hồng
Cây cỏ xanh tươi bừng sức sống
Nhánh cành tốt lá chớm đơm bông
Ngày mai chị Bảy ra gieo hạt
Mốt nọ anh Tư đến cấy trồng
Một mảnh trời quê giờ đổi mới
Thấy lòng chẳng thẹn với non sông

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]..

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Feb 22, 2014 7:03 pm

CUNG ĐÀN XƯA

Khúc nhạc xa xưa vọng nỗi sầu
Cung đàn vẫn gói  trọn niềm đau
Căn phòng ngập ắp hương mùa cũ
Chăn gối  đầy nguyên giấc mộng đầu
Úa dạ như làm cay mắt ngọc 
Tan lòng  thêm xót nặng hàng châu
Hoài mong  tưởng nhớ chi thêm nữa
Son thắm bờ môi đã nhạt màu.

Tphạm


CHẲNG PHAI MÀU

Cung đàn réo rắc tiếng tơ sầu
Trổi dậy trong lòng nỗi khổ đau
Bởi đã dở dang tình một thuở
Và đang chia cách mối duyên đầu
Còn thương khiến mắt rơi dòng lệ
Vẫn nhớ nên mi đọng giọt châu
Dù phải ly tan người một ngã
Dấu xưa kỷ niệm chẳng phai màu

.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Feb 23, 2014 7:18 pm

KHOÁC LÁC
 
Tự phụ ta đây cũng rất oai
Giỏi giang hiểu biết chẳng thua ai
Thiên văn thấu hiểu hàng uyên bác
Địa lý tỏ tường loại đại tài
Xáo mép huyênh hoang đâu thiện chí
Dẻo mồm khoác lác thật là tai
Ăn theo nói láo phường ngu dốt
Thiên hạ cười chê bọn mặt chai.
 
....Bùi đức Thịnh....22/2/2014

 
CHAI LÌ
 
Vung tay múa mỏ tưởng mình oai
Thiên hạ trên đời chẳng ngán ai
Sự thật anh là người dốt nát
Rõ ra hắn đúng kẻ vô tài
Cũng vì hống hách nên vương họa
Do bởi ngang tàng gặp nạn tai
Đã biết bao phen mang nhục nhã
Tánh nào tật ấy vẫn lì chai
 
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Feb 24, 2014 6:59 pm

HOÀI NIỆM

Keo rã hồ tan lỗi tại trời
Duyện tình bỗng chốc rẽ hai nơi
Thềm tây lệ xót muôn dòng đẫm
Biển bắc lòng đau vạn khúc rời
Áo não canh dài chuông mõ vọng
Dầm dề ngõ vắng lá hoa rơi
Chắt chiu kỉ niệm nhoè thương nhớ
Ủ kín trong tim suốt cuộc đời !

13/2/2014-HK


OÁN

Chưa tận nhân tâm chớ đổ trời
Oán sầu trùng điệp phủ nơi nơi
Ngân hà cánh quạ khôn giăng nối
Nhạn ải chân mây lỡ cách rời
Sáo vọng Trương Chi thuyền đã đắm
Mồ vùi Sơn Bá máu còn rơi
Ba sinh thuở trước người quên hẹn
Để chuốc đau thương hận một đời

AH


Oán

Lỡ mối duyên ta cũng mệnh trời
Sao bày nghịch cảnh tách đôi nơi
Sông Tương cách trở xoay dòng nghẽn
Động Bích từ ly giũ áo rời
Hoá đá Tô Nương lòng chẳng đổi
Tìm chồng Mạnh Nữ lệ hoài rơi
Tình ai đã cạn tan cầm sắt
Khép lại hồn thơ vỡ mộng đời

Shiroi 23/02/14


LY BIỆT MUÔN ĐỜI

Duyên ta dang dở phải đâu trời
Nguyệt Lão trêu người khắp mọi nơi
Đôi trẻ yêu thương đành cách lồi
Hai người mến thích phải xa rời
Nàng vì buồn khổ tuôn dòng lệ
Chàng bởi đau lòng nước mắt rơi
Ngưu Chức hằng năm còn gặp mặt
Còn mình ly biệt sẽ muôn đời

.....LEHONG.....


 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Feb 27, 2014 7:20 pm

VƯỜN XƯA
  
Còn thơ dại nhở hứa chờ nhau
Giỡn mặt đòi yêu dính khổ đau
Cõi mộng tan tành ôi ngắn ngủi
Đời mơ vỡ nát chẳng dài lâu
Đường xưa bảo đợi, quên từ ấy
Lối cũ ngồi trông,tự buổi đầu
Trở lại thăm nhà, xuân mấy bữa
Vườn tiêu thẳng tấp, rõ xanh màu.  
  
....nguoitruongphu....26.02.14
  
  
PHAI MỜ KỶ NIỆM 
  
Thuở ấy đôi mình quyến luyến nhau
Đâu hề nghĩ đến chuyện thương đau
Tình yêu ngắn ngủi trong giây phút
Tủi hận kéo dài thật quá lâu
Hiện tại tâm tình không giống trước
Bây giờ ý tưởng khác ban đầu
Đường xưa kỷ niệm mờ phai dấu
Bởi thế duyên ta mới nhạt màu 
  
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 01, 2014 7:01 pm

LỠ HẸN

Người sao ngóng đợi mãi chưa về
Để kẻ mang sầu ở chốn quê
Nguyệt khuyết soi mình đêm quạnh quẽ
Liễu gầy đối bóng sáng lê thê
Đầu mùa  vẫn  mải  ru cơn mộng
Giữa vụ  thêm tàn vỗ giấc mê 
Nơi ấy buồn vui đời lữ thứ
Xuân xưa  bỏ lỡ một câu thề?!

Tphạm


QUÊN THỀ

Biền biệt người đi chẳng trở về
Để nàng thôn nữ chốn miền quê
Mong chờ mòn mỏi lòng đau đớn
Ngóng đợi lâu ngày dạ thảm thê
Mỗi tối chập chờn vì mất ngủ
Hằng đêm thao thức bởi nằm mê
Ngày đi chàng hứa mau quay lại
Chẳng lẽ vội quên những hẹn thề

.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Mar 02, 2014 8:06 pm

HOA NÚI - HƯƠNG ĐỒNG
---*---
Lặng gió ban mai cảnh vật yên
Cháu tôi trang điểm đẹp đường duyên
Chắc là đi hội nguyên tiêu đấy
Lại thấy cười tươi giống tựa tiên
Trăng sáng đêm rằm soi má núm
Nguyệt treo tối tết tỏ đồng tiền
Da hồng phản chiếu màu hoa núi
Pha quện hương đồng thật khó quên.
  
...Tuyen45...
 
  
CHẲNG HỀ QUÊN 
  
Biển còn chuyển động sóng nào yên
Người đẹp sao mà chẳng có duyên
Dữ tợn y như loài ác quỷ
Hung hăng đâu phải kẻ thần tiên
Cô em chỉ biết mùi danh lợi
Các Ẻn đam mê có bạc tiền
Gặp gỡ một lần đà nản chí
Hình nàng nhớ mãi chẳng hề quên 
  
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 03, 2014 6:58 pm

BÚ MỚM
( Họa sửa bò của Huy Thanh)

Khát sửa nên em bú vú bò 
Tha hồ nắn bóp chả sầu lo
Miệng thời nhóp nhép chừng xoi bói
Tay lại mân mê ý dặn dò
Chắc mẹ lu bù lo đánh phấn
Hay người tất bật bận buôn tro
Đói lòng trẻ phải liều gan dạ
Nhiễu sự trần gian diễn lắm trò

....Vancali 3.1.14....


NUÔI DẠY CON

Thôi nôi trẻ mới biết trườn bò
Phụ mẫu nuôi con buộc phải lo
Mười một tháng đời đi chập chững
Mười tuần kế tiếp bước lò dò
Lớn lên các cháu gây tai tiếng
Chắc hẳn song thân bị trét tro
Dưỡng dục sanh thành công khó nhọc
Làm thân cha mẹ nặng vai trò

.....LEHONG.....
 
[You must be registered and logged in to see this link.]
 

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Mar 04, 2014 6:54 pm

TÌNH TÀN TẠ 
  
Ngàn trùng mờ mịt hận xa khơi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Dứt áo ra đi sầu vật vã
Lìa canh giã biệt tủi chơi vơi
Núi cao cách trở bao cay đắng
Vực thẳm chia lìa những ngọt bùi
Mưa gió phũ phàng đời nhỏ lệ
Hoa tàn lá rụng mây ngừng trôi.  
  
....Bùi đức Thịnh....4/3/2014
 
  
TÌNH DANG DỞ 
  
Em đã xa rồi lúc vượt khơi
Đôi mình tình chỉ thế mà thôi
Người đi để lại niềm nhung nhớ
Kẻ ở đong đầy khổ khó vơi
Chắc bởi đau lòng nên ủ rũ
Cũng vì nát dạ mới bùi ngùi
Nay thì dang dở duyên hai đứa
Cơm nước sẵn sàng nuốt chẳng trôi 
  
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 05, 2014 7:06 pm

HƯƠNG ĐÃ NHẠT PHAI
 
Đã trở thành là kỷ niệm trôi
Vòng tay để mất tự lâu rồi
Mây bay quạnh quẽ trên đường phố
Sương phủ đìu hiu dưới núi đồi
Một ánh sao hôm chừng lạc lõng
Nửa vầng nguyệt khuyết mãi đơn côi
Hương nồng dạo ấy giờ tan hết
Hờ hững tìm về đọng mắt môi.
 
....Tphạm....

 
XA NHAU NHƯNG VẪN NHỚ
 
Thời gian lặng lẽ lạnh lùng trôi
Duyên nợ ba sinh đã hết rồi
Lạc lõng mình em nơi cuối phố
Bơ vơ riêng tớ chốn non đồi
Một người nay phải thân đơn độc
Còn kẻ cam đành cảnh cút côi
Nhớ mãi nụ cười và ánh mắt
Thương hoài má thắm mộng làn môi
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Mar 06, 2014 7:02 pm

NỖI ĐAU XƯA
 
Về qua phố lạ dấu chân người
Kỷ niệm sao hoài lại chẳng nguôi
Nỗi nhớ trào dâng như sóng biển
Niềm yêu lãng đãng tựa mây trời
Hoa vàng mới rụng nằm khe suối
Lá úa vừa bay xuống cuối đồi
Những nụ Tường Vi xưa đã khép
Sầu đau vẫn đó cạnh bên đời.
 
....Tphạm....

 
EM MÃI TRONG TÔI
 
Thương nhớ ngàn năm chỉ một người
Trong hồn vương vấn mãi không nguôi
Hình hài nằm xuống nơi hoang đảo
Thể xác vùi chôn tận góc trời
Cánh Bướm nhởn nhơ trên đỉnh núi
Hoa thơm rạng rỡ giữa lưng đồi
Trần gian thiếu mất cô em gái
Nhưng sống trong tôi đến cuối đời
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 07, 2014 7:32 pm

NGÀY PHỤ NỮ
 
Phụ nữ đón chào tám tháng ba
Vui mừng hớn hở mặt như hoa
Đây là dịp để đì ông Xã
Đúng thật cơ may của quí bà 
Đi chợ bà mua nhiều thịt cá 
Ở nhà ông rửa ít dưa cà
Hôm nay bếp nút giao anh nhá
Quần áo giặt phơi cũng được mà !
 
Quần áo giặt phơi cũng được mà !
Cho ngay và thẳng nhớ phải là
Đừng quên mọi việc anh làm cả 
Nhớ đứng nấu ăn nhé mấy cha
Thấy ổng miệng cười như khoái trá
Nhìn nàng sung sướng nhảy cha cha
Hôm nay cố gắng mang thành quả
Thân tặng cho người vợ chúng ta
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 08, 2014 7:02 pm

DANG DỞ
 
Thôi nhé từ đây lỗi nhịp đàn
Cung sầu kỷ niệm phủ thời gian
Hương xưa đã nhạt vùng hoang nát
Bóng cũ đành phai cõi phế tàn
Gác thuý rêu phong tình mục rữa
Thềm mai bụi kín mộng lìa tan
Tri âm khuất bóng mùa yêu lạc
Người hỡi duyên tơ tủi lệ tràn
 
....NA....

 
ĐỪNG BUỒN KHI DANG DỞ
 
Sai tơ chùn phiếm một cung đàn
Cũng bởi vì ai đã dối gian
Mộng ước ái ân đành đổ nát
Mối duyên nồng thắm sớm phai tàn
Người đi đã khóc tình dang dở
Kẻ ở ngậm ngùi chuyện họp tan
Thôi nhé đừng buồn khi cách biệt
Đau thương luỵ đổ sẽ dâng tràn
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Mar 09, 2014 7:05 pm

CÕI XƯA
 
Dáng cũ đâu rồi dạ tái tê
Thuyền xưa lạc bến mãi không về
Sầu dâng chén đắng sầu hương lạc
Tủi ngập ly nồng tủi sắc mê
Nguyệt chiếu thềm mai hoài bóng phụ
Sương tàn ngõ thuý tưởng hình thê
Người ơi chỉ thắm còn chưa đoạn
Vẫn hẹn Xuân đầu nở trắng lê
 
....TTN....

 
THẤY LỰU NHỚ LÊ

Tiếng nói êm đềm giọng tỉ tê
Anh đi chắc hẳn sẽ lâu về
Không vì tửu sắc mà ham thích
Chẳng bởi bạc bài có máu mê
Viễn xứ hoài thương người vợ trẻ
Tha phương mãi trọn nghĩa phu thê
Yêu em chữ thuỷ chung gìn giữ
Thấy LỰU chạnh lòng nhớ đến LÊ
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 10, 2014 7:08 pm

TÌNH KHÚC ĐÊM XUÂN
 
Nghe tình khúc chảy điệu buồn xuân
Não nuột tương tư giọt lệ ngần
Mạch tứ mơ màng rơi phím vọng
Nguồn thơ lặng lẽ rụng cung ngân
Niềm yêu đã mất ngàn phương gió
Nỗi nhớ về đâu vạn nẻo trần
Bóng cũ tơ sầu duyên kiếp lạc
Nghe tình khúc chảy điệu buồn xuân
 
....TTN....

 
NHỚ NÀNG XUÂN
 
Tết đến trong lòng chợt nhớ Xuân
Sinh viên gốc Huế đẹp vô ngần
Nàng là tiên nữ sa gian thế
Hay đó Hằng Nga giáng xuống trần ?
Xinh xắn như hoa khôi Mộng Thuý
Dịu dàng tựa ca cổ Thanh Ngân
Nửa khuya tiếng pháo giao thừa nổ
Tết đến trong lòng chợt nhớ Xuân
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 4 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Mar 11, 2014 6:48 pm

NẮNG VỀ 
  
Một khoảng trong veo rực ánh trời
Xuân về gió thoảng khắp muôn nơi
Chim vờn kiếm bạn chao thân ngã
Bướm lượn tìm hoa vẫy cánh vời
Nắng tới hân hoan lùa bước dạo
Đông tàn rộn rã thả lòng chơi
Tâm tư náo nức như mừng hội
Sắc mặt hồng tươi rạng rỡ đời.  
  
....Lương Tú....
  
  
HỪNG ĐÔNG  
  
Ban mai rạng rỡ cả vùng trời
Náo nức muôn lòng nhộn khắp nơi
Bóng tỏa loang tràn xem biếc biếc
Dòng khơi gợn nhẹ vẻ vời vời
Bao ngày trầm uẩn mùa xa vắng
Nay đã rực ngời buổi dạo chơi
Hội mở tưng bừng trong xóm bản
Hứng đông nhuộm sắc thắm tình đời.  
  
....Phạm Ngọc Vinh....
 
  
SƯỚNG MỘT ĐỜI 
  
Ánh sáng ban mai tỏa khắp trời
Nông thôn thành thị khắp nơi nơi
Vui vì có được người danh tiếng
Sướng bởi còn thêm kẻ tuyệt vời
Hoa hậu Sài gòn vừa ghé đến
Chân dài Bến nghé sẽ sang chơi
Đại gia quan lớn đều chiều chuộng
Chắc hẳn các cô sướng một đời 
  
.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết