Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

XƯỚNG HOẠ THƠ

Trang 5 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5

Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 12, 2014 6:16 pm

TỦI DUYÊN
 
Thương nhớ làm chi thêm bạc đầu
Dòng đời trôi dạt biết về đâu
Sầu tuôn lai láng, duyên cay đắng
Lệ chảy chan hoà, tình xót đau
Bốn khắc mơ màng, sầu úa sắc
Năm canh trằn trọc, hận phai màu
Lương duyên lỡ dở buồn ly biệt
Ngàn dặm xa xôi vỡ mộng sầu.
 
....Bùi đức Thịnh....10/3/2014

 
TÌNH SẦU
 
Vì đâu dang dở mối duyên đầu
Hiện tại nàng đang sống ở đâu ?
Khiến kẻ yêu em mang tuyệt vọng
Làm người mến bạn gánh thương đau
Thời gian gần gũi hoài nhung nhớ
Năm tháng cách xa chẳng nhạt màu
Chỉ sợ cuộc đời nhiều sóng gió
Để ta ôm mãi khối tình sầu
 
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Mar 13, 2014 6:36 pm

PHỐ CŨ
 
Phố cũ người về ngóng đợi trông
Chiều nay bỗng chợt nhớ xuân hồng
Rêu xanh đã phủ đầy thôn vắng
Đất nặng còn vương tận giấc nồng
Vụn vỡ niềm đau nhòa giọt lệ
Sắt se trái đắng lạnh trời đông
Xa nhau từ thủa hoa vừa chớm
Xao xác tình em vẫn đắm lòng
 
....HOÀNG GIAO....

 
PHỐ CŨ VỀ CHƯA MỘT BÓNG HỒNG ?
 
Bao ngày xa vắng vẫn chờ trông
Phố cũ về chưa một bóng hồng ?
Nhớ mãi làn môi em mộng đỏ
Nào quên mái tóc ấy thơm nồng
Người đi lúc bắt đầu vào Hạ
Nàng hứa hồi hương lúc chớm Đông
Nhưng bốn mùa Xuân chưa gặp mặt
Khiến anh đau nhói cả tim lòng
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 14, 2014 6:39 pm

DƯ ÂM CÒN TIẾNG THỞ DÀI
 
Năm tháng dư âm vẫn miệt mài
Cho mùa Thu ấy chẳng nguôi ngoai
Tìm về quán nhỏ bâng khuâng mãi
Bước đến vườn thưa khắc khoải hoài
Cứ ngỡ tình xưa tròn nguyện ước
Đâu ngờ mộng cũ để tàn phai
Vầng trăng nay đã mờ hay tỏ
Đêm vắng còn nghe tiếng thở dài.
 
....Tphạm....

 
THỞ VẮN THAN DÀI
 
Tháng ngày kinh sử cố dồi mài
Những tưởng đau buồn có thể ngoai
Thao thức canh dài lòng khắc khoải
Thẩn thờ gối chiếc dạ u hoài
Câu thề ước nguyện như còn đó
Tình cũ duyên xưa chửa nhạt phai
Hôn sự mẹ ba đồng chấp thuận
Cớ sao bậu thở vắn than dài !???
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 15, 2014 6:59 pm

KHÓC CHỒNG
  
Văng vẳng đêm thu tiếng khóc chồng
Chàng đi để thiếp tủi phòng không
Chăn đơn giá lạnh đời sương gió
Gối lẻ quạnh hiu kiếp bão giông
Nguyệt khuyết chia ly tình lỡ dở
Trăng tàn giã biệt duyên đèo bòng
Sầu thương héo hắt bao đau đớn
Số kiếp long đong phận má hồng. 
  
....BÙI ĐỨC THỊNH....14/3/2014
 
  
CHƯA CHỒNG 
  
Buồn thay cho cái số chưa chồng
Bè bạn có rồi thiếp lại không
Chẳng có anh nào che lúc nắng
Không ai nương tựa lúc trời dông
Vì lo kẻ đó không chung thủy
Chỉ sợ chàng kia tánh bưởi bòng
Bốn chục xuân qua lòng hối tiếc
Uổng công tô điểm má môi hồng 
  
.....LEHONG.....
  
  
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Mar 16, 2014 6:49 pm

DÒNG SÔNG TÂM SỰ
 
Làn sóng tương tư vẫn cuộn trào
Mà đời thì tựa giấc chiêm bao
Theo hơi gió thổi qua môi mọng
Bám giọt sương lăn xuống má đào
Lắm lúc bóng trăng treo quạnh quẽ
Nhiều khi tia nắng ốm xanh xao
Dòng sông lênh láng đầy tâm sự
Sẽ chảy về đâu …bến nước nào?
 
....dp....

 
CÓ XÁ CHI !
 
Đau thương uất hận mãi dâng trào
Cực khổ hiểm nguy có sá bao
Chèo chống vững vàng trên ngọn sóng
Lái lèo chắc chắn trước ba đào
Khó khăn quyết dạ không thay đổi
Trở ngại bền lòng chẳng xuyến xao
Chung sức vun bồi cho đất nước
Hi sinh mạng sống xá chi nào !
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 17, 2014 6:52 pm

NUỐT SẦU
 
Bạc màu vai áo gió heo may
Gía lạnh con tim đời đắng cay
Ngậm tủi đau lòng buồn gió cuốn
Nuốt sầu xót dạ hận mây bay
Ngàn trùng cách trở duyên phai nhạt
Vạn dặm chia lìa tình dổi thay
Héo hắt hoa tàn tim thổn thức
Ngàn năm nhung nhớ mộng vơi đầy.
  
....Bùi đức Thịnh....16/3/2014
 
  
CHỚ NÊN LẦM LỖI 
  
Nào biết chuyện đời sự rủi may
Đành lòng nhận lấy sự chua cay
Tình yêu trôi nổi như mây chuyển
Thân phận bềnh bồng tựa gió bay
Chữ ái chưa tròn anh phản bội
Cái ân chẳng vẹn thiếp dời thay
Người ơi chớ tạo nên lầm lỗi
Chén nước đổ đi khó hốt đầy 
  
.....LEHONG.....


 [You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Mar 19, 2014 6:58 pm

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG

Buổi sáng không gian hòa mật quyện
Ban chiều cảnh vật ướp hương say
Màu  xanh núi biếc nhiều duyên lạ
Sắc thắm mây hồng lắm vẻ hay
Sóng biển lung linh ngời ánh mắt
Tơ trời rạng rỡ ấm vòng tay
Êm đềm quyến rũ ngàn muôn nét
Khắc đậm hồn ta cảm xúc này

....Bảo Minh Trang....


NGƯỜI BÁN DẠO

Hoàng hôn cảnh vật trông huyền ảo
Mê mẫn tâm hồn dạ đắm say
Thánh thót lời rao nghe thắm thiết
Thanh tao giọng hát thấy càng hay
Thương ai góa bụa thân đơn chiếc
Mến chị cô đơn có một tay
Nắng dãi mưa dầu đi bán dạo
Gian nan cực khổ tấm thân nầy

.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Mar 20, 2014 6:47 pm

TÍM MÙA XƯA  
  
Chuyện cũ sao hoài mãi vấn vương  
Vì ai thổn thức những canh trường  
Trăng soi lạnh lẽo cùng trời đất  
Sóng vỗ dâng trào khắp đại dương  
Bởi lẽ do sầu bên gối mộng  
Cho giờ phải chết cạnh lời thương  
Mùa Sim đã nở đâu mà vội  
Buồn đến làm chi tím ngập đường.  
  
....Tphạm....
 
  
TÍM CẢ ĐƯỜNG XƯA  
  
Chữ tình sao cứ mãi tơ vương  
Ai khiến xui chi cảnh đoạn trường  
Muôn kiếp lưu đày nơi đất khách  
Vạn đời thân gởi chốn Tây dương  
Dù là cách trở lòng hoài nhớ  
Dẫu phải chia lìa vẫn mến thương  
Hoa Tím ngày xưa nguyền ước hẹn  
Hôm nay xác phủ cả con đường  
  
.....LEHONG.....
 
  
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 22, 2014 3:18 am

NHỚ

Nhớ khi phượng nở thắm sân trường
Nhớ mỗi trưa hè ngóng bạn thương
Nhớ bảng đen tuyền treo trước lớp
Nhớ cây gạo đỏ mọc bên đường
Nhớ chiều hạ mãi cài hoa vướng
Nhớ buổi đông còn nhặt lá vương
Nhớ những dòng thơ màu mực tím
Nhớ thầy mái tóc điểm thêm sương

....MIMOSA....18/3/2014/


MONG

Mong ước về thăm lại mái trường
Mong chờ em đến ngỏ lời thương
Mong tà áo ngọc hoài xao xuyến
Mong cánh phượng hồng mãi vấn vương
Mong lá đừng rơi bên cửa sổ
Mong hoa chớ rụng góc ven đường
Mong dòng thơ dệt vào lưu bút
Mong gặp cô thầy tóc điểm sương

...Minh Thuận...20/03/14
  

CHỜ

Chờ em tôi đứng trước sân trường
Chờ đón con người trót mến thương
Chờ đợi cô nàng lòng cảm mến
Chờ nhìn bóng dáng dạ tơ vương
Chờ Lan nở thắm trên hè phố
Chờ Cúc trổ hoa ở vệ đường
Chờ đến khi nào tàn kiệt lực
Chờ hoài tới lúc tóc pha sương

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Mar 23, 2014 6:48 pm

NỖI ĐAU NGÀY THÁNG
 
Chỉ ước làm sao được một mình
Sống ngây ngô giữa chốn vô minh
Tâm hồn đơn độc như ghềnh đá
Trí óc lạnh tanh tựa vũng sình
Mặc kệ đất trời mưa với nắng
Tha hồ thiên hạ trọng hay khinh
Cứ chìm trong nỗi đau ngày tháng
Vì vẫn còn đây nửa bóng hình…!
 
....dp....

 
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
 
Sao vội trách anh chuyện chúng mình
lừa nàng phãn bạn chửa phân minh
Sẵn sàng đẩy tớ rơi vào hố
Nhanh chóng đạp tôi lọt xuống sình
Thuở trước luôn nể nang kính trọng
Bây giờ lại rẻ rúng nhờn khinh
Vì em đã có tình nhân mới
Xé vội hủy mau những bức hình
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Mar 24, 2014 7:03 pm

Tung trời
(Ngũ độ thanh)

Âm đàn nghệ sĩ khiến buồn vơi
Phím nhạc trầm luân thỏa mãn đời
Tuổi ngọc bầy ong đùa bến lỡ
Mai vàng lũ bướm dạo vườn chơi
Trần gian rộn rã chờ xuân đến
Cõi thế âm thầm tủi lệ rơi
Viễn xứ hoài mong thuyền trở lại
Đường thơ phẩy bút mộng tung trời

Vancali 96


TRÁCH CHI TRỜI !

Đau buồn suốt kiếp vẫn chưa vơi
Có phải vì tôi mắc nợ đời
Thuở nhỏ bạn bè đông đến nhậu
Nay già thân hữu ít vào chơi
Ngang bằng một tuồi nhiều thằng chết
So sánh cỡ mình lắm kẻ rơi
Định mệnh an bày là thế đó
Trở về cát bụi trách chi Trời !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Mar 25, 2014 7:09 pm

MONG MỎI
 
Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?
Ngày dài uể oải lạnh lê thê
Mây vùng vằng xụ trầm muôn phía
Tuyết ngả nghiêng bay trắng tứ bề
Nên bụi hoàng mai còn héo rũ
Và giò ngọc điểm vẫn buồn tê
Chiếc áo tàn đông nhìn cũ kỹ
Xuân hỡi vì sao chửa chịu về ?
 
....bmv...03/24/14

 
ANH VẪN CHƯA VỀ !
 
Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !
Có biết đời em quá thảm thê
Con hụi đang bao vây tứ phía
Nợ vay đã phủ kín tư bề
Lòng nầy trĩu nặng niềm buồn khổ
Dạ thiếp quằn mang nỗi tái tê
Ngóng đợi mỏi mòn, thơ chẳng thấy
Anh đi lâu lắm vẫn chưa về !
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Mar 27, 2014 6:33 pm

CÒN ĐAU (NĐT)

Gởi nỗi niềm riêng một góc trời
Men sầu ngọt đắng chẳng hề nguôi
Bên lòng vẫn tiếc tìm chưa thỏa
Ở dạ còn thương ngỡ rối bời
Nguyệt rũ đêm tàn sao xẻ bóng
Canh buồn gối lạnh nỡ lìa đôi
Ai tìm nhắn lại vầng trăng vỡ
Kỷ niệm nằm đau mãi cuối đời.

....Tphạm....


LỠ DUYÊN

Em về chốn ấy phía chân trời
Sầu muộn đêm ngày khó thể nguôi
Nay phải chia ly tim vụn vỡ
Mai đành cách biệt dạ tơi bời
Song thân chẳng thuận nên chia lối
Phụ mẫu không ưng khiến rẽ đôi
Nào biết duyên đầu nhiều sóng gió
Trời cao xui khiến lỡ duyên đời

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Mar 28, 2014 6:29 pm

TẠI AI
 
Cũng bởi ham vui mất lối về
Lơ là chẳng đoái mặc hiền thê
Cơm tiền áo gạo ... con nheo nhóc
Điện nước nhà xe... chuyện bộn bề
Ngày vắng mưa lùa khung cảnh lạnh
Đêm dài gió hú cõi lòng tê V
ì đâu đến nỗi tình duyên tận
Cũng bởi ham vui mất lối về
 
....BMV....3/27/2014

 
TÌM VỀ LỐI CŨ ĐƯỜNG XƯA
 
Đường xưa lối cũ lại tìm về
Cũng bởi thay lòng thiếp phụ thê
Mắc nợ hẹn hoài anh muốn đánh
Thiếu tiền chẳng trả chị đòi "bề"
Hôm qua bị đập người bầm dập
Bữa trước mang còng quá mỏi tê
Bà xã thương tình nên giải cứu
Đường xưa lối cũ lại tìm về
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Mar 29, 2014 7:00 pm

THOÁNG QUA CUỘC ĐỜI

Đem dấu con tim ở góc nhà
Rồi mơ rồi mộng gió ngàn xa
Xuống phương Nam rộng đường quan tái
Lên hướng Bắc dài lối hãi hà
Giá buốt mùa đông thèm chén rượu
Nồng nàn tháng hạ nhớ chung trà
Nằm đây nhìn nắng chiều hiu hắt
Để thấy cuộc đời đã thoáng qua….!

....dp....


CHỜ ĐỢI NGƯỜI TÌNH

Cô đơn thân gái ở quê nhà
Chờ đợi người tình đến chốn xa
Chổ ấy phải chăng đầu chiến tuyến
Nơi đây có đúng cửa quan hà ?
Đêm dài đánh trận thèm ly nước
Canh vắn nghĩ ngơi thiếu chén trà
Làm lính cuộc đời là thế đó
Vái Trời binh lửa sớm mau qua

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Apr 01, 2014 10:41 pm

NHỊ VỊNH THÙY VÂN
  
Nắng vàng cát trắng bãi Thùy Vân
Nước biếc non xanh đẹp tuyệt trần
Du khách thập phương về tắm biển
Nghinh Phong một cõi điểm dừng chân
Như nơi tiên cảnh ngời dương thế
Tựa chốn bồng lai rạng dưới trần
Thiên kiến , nhân sinh đà hội ngộ
Nắng vàng cát trắng bãi Thùy Vân  
  
....DINH THU....

  
NHỊ KIỀU 
  
Hai Ả Thúy Kiều với Thuý Vân
Hiếm hoi ít thấy ở dương trần
Mỹ miều bầu bỉnh từ khuôn mặt
Xinh xắn đặn đều đến gót chân
Chỉ có thần tiên trên thượng giới
Khó mong người sống ở gian trần
Nguyễn Du thi sĩ từng miêu tả
Hai Ả Thuý Kiều với Thuý vân 
  
.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Apr 06, 2014 6:59 pm

NGỌN NẾN TÀN
 
Gửi gấm tâm tư cảm tạ đời
Cho đường trần nửa kiếp rong chơi
Khi thu đến nhuộm vàng rừng thẳm
Lúc hạ về viền trắng biển khơi
Mưa lữ thứ chưa quen đất khách
Sóng tha hương vẫn lạ chân trời
Dẫu là ngọn nến trong đêm tối
Sưởi ấm hồn tôi một chút hơi…!
 
....dp....

 
THA THỨ GIÙM TÔI
 
Đôi câu xin cảm tạ ơn đời
Chân thật cõi lòng chẳng nói chơi
Dù mốt thây vùi nơi đáy mộ
Hay mai thể xác liệng ra khơi
Lang thang một kiếp vùng quê lạ
Phiêu bạt cả đời tận góc trời
Nếu lỡ gây ra nhiều tội lỗi
Vui lòng tha kẻ sắp tàn hơi
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Apr 08, 2014 6:34 pm

MỪNG NGÀY GIỔ TỔ 
  
Ngày giỗ Vua Hùng rạng núi sông
Cùng ôn sử sách những trang hồng
Lưu danh giữ nước tâm nguồn cội
Khắc dấu ghi lòng phách biển đông
Nghĩa Lĩnh Tiên Rồng khơi mở cõi
Phong Châu Đất Tổ kết thành đồng
Tự hào sánh bước về chung hội
Ngày giỗ Vua Hùng rạng núi sông 
  
Hoàng Giao...07/04/14
 
  
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ 
  
Vua Hùng dựng nước rạng non sông
Giỗ Tổ cháu con nhớ sử hồng
Nguồn cội ghi sâu vào bộ não
Giống giòng khắc cốt cõi trời đông
Phong Châu khai sáng nên giòng tộc
Nghĩa lĩnh bồi tô chí sắt đồng
Hồng Lạc vững bền bao thế hệ
Vua Hùng dựng nước rạng non sông 
  
....KMV....07/04/14
 
  
VẸN TOÀN LÃNH THỔ 
  
Vẹn toàn nước Việt núi cùng sông
Con cháu Hùng Vương giống Lạc hồng
Đánh bại bao lần quân phía Bắc
Đẩy lui mấy lượt giặc phương Đông
Kiên gan vững chí còn hơn sắt
Bền dạ an tâm tựa tượng đồng
Bảo vệ đất liền luôn biển cả
Vẹn toàn đất Việt núi cùng sông 
  
.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Apr 10, 2014 6:32 pm

YÊU DẠI KHỜ

Tha thiết yêu em buổi dại khờ
Đem tình ước muốn dệt thành thơ
Viết lời chung thủy tim ghi nhớ
Vẽ nét liêu trai số bảo chờ
Xây dựng tình nồng không để vỡ
Đắp vun duyên thắm chẳng làm ngơ
Dẫu đời thay đổi nhiều trăn trờ
Vẫn giữ trong lòng đẹp mối mơ

Thanh Huy


CHỈ LÀ MƠ

Yêu chi cho đến nỗi ngu khờ
Dại dột thương người xướng họa thơ
Mỗi tối thẩn thờ ngồi ngóng đợi
Hằng đêm thao thức để trông chờ
Gặp nhau ngoảnh mặt như không thấy
Chạm trán quay lưng lại giả ngơ
Cũng bởi tương tư nên mới khổ
Xây niềm hạnh phúc chỉ là mơ .....

.....LEHONG.....


BẠN THƠ

Nhiều đêm thiếu ngủ khiến tâm khờ
Tại quá giao tình với bạn thơ
Nối mạng Đào Viên lòng ngóng đợi
Vào trang Thi Các mắt mong chờ
Đôi lần tủi hổ vì ai né
Mấy bận đau buồn bởi kẻ ngơ
Hội ngộ kim bằng luôn khát vọng
Cùng người xướng họa nỗi hằng mơ

Vancali 4.8.14


TƯỞNG NẰM MƠ
 
Anh em thường bảo tớ khù khờ
Tánh nết y như đứa trẻ thơ
Bạn hứa đến nhà thì ngóng đợi
Mẹ về thăm cháu đã ngồi chờ
Người ta ban thưởng thì chưng hửng
Diễn đàn khen tặng lại ngẩn ngơ
Chẳng biết văn tài mình nổi bật
Điều mà có được tưởng nằm mơ
 
.....LEHONG..... 
 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Apr 12, 2014 6:12 pm

NHỚ MẸ
 
Nhìn con âu yếm nở môi cười
Trẻ khóc kêu gào xót lệ rơi
Dãi nắng gian lao lòng chả ngại
Dầm mưa khổ cực bước khôn rời
Thành danh rạng rỡ người tươi mát
Đỗ đạt vui mừng gánh nặng vơi
Chín tháng cưu mang nào quản ngại
Giờ đây vắng mẹ lẻ loi đời
 
....Vancali 4.10.14....

 
AN VUI LÒNG MẸ
 
Thấy Mẹ nhìn em nở nụ cười
Tâm tư xao xuyến lệ trào rơi
Thương con khốn đốn không đành bỏ
Mến cháu nguy nan khó thể rời
Gia đạo bất hòa buồn chẳng xiết
Vợ chồng nghịch ý khổ nào vơi
Chỉ mong bọn trẻ luôn sung sướng
Má sẽ an vui lúc cuối đời
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Apr 14, 2014 5:52 pm

 Nhớ mẹ

Nhìn con âu yếm nở môi cười
Trẻ khóc kêu gào xót lệ rơi
Dãi nắng gian lao lòng chả ngại
Dầm mưa khổ cực bước khôn rời
Thành danh rạng rỡ người tươi mát
Đỗ đạt vui mừng gánh nặng vơi
Chín tháng cưu mang nào quản ngại
Giờ đây vắng mẹ lẻ loi đời

Vancali 4.10.14


 [You must be registered and logged in to see this image.]


AN VUI LÒNG MẸ
 
Thấy Mẹ nhìn em nở nụ cười
Tâm tư xao xuyến lệ trào rơi
Thương con khốn đốn không đành bỏ
Mến cháu nguy nan khó thể rời
Gia đạo bất hòa buồn chẳng xiết
Vợ chồng nghịch ý khổ nào vơi
Chỉ mong bọn trẻ luôn sung sướng
Má sẽ an vui lúc cuối đời
 
.....LEHONG.....


 
 [You must be registered and logged in to see this image.]
 
CON KHÔNG HẬN MẸ
 
Em chẳng xót xa hoặc hận đời
Vì mình đích thực đứa con rơi
Đau lòng Mẹ lắm khi từ bỏ
Nát ruột mẫu từ lúc tách rời
Chắc bởi đói nghèo không thể tả
Hay do đau khổ đã đầy vơi
Mong là đứa trẻ nhiều may mắn
Gặp kẻ thiện tâm sướng cuộc đời
 
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Apr 17, 2014 5:58 pm

TÌNH SẦU

Bao năm ta trả nợ cho nhau
Ân ái chông chênh những nhịp cầu
Em ở quê nhà tình héo úa
Anh đi miền ngược duyên phai màu
Thu tàn hoa rụng sầu buồn tủi
Đông đến tuyết rơi hận xót đau
Dặm thẳm núi cao đời bão tố
Ngàn trùng mờ mịt kiếp thương đau.

....Bùi đức thịnh....16/4/2014


TÌNH BUỒN

Xa xứ lâu ngày chẳng thấy nhau
Bổng nhiên gặp mặt ở đầu cầu
Trông em khuôn mặt còn tươi tắn
Dòm Tớ tóc râu sớm bạc màu
Bởi kiếp phong trần nhiều lận đận
Vì đời gian khó lắm buồn đau
Mong chi nối lại tình dang dở
Hạnh phúc trăm năm có được nào !

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Apr 21, 2014 6:59 pm

TÌNH LỠ
(Họa phù du của Hansy)

Lỗi hẹn nên chờ ở kiếp sau
Vì nay phận số đã phai màu
Đường xưa nhớ mãi cho lòng hận
Bến cũ thương hoài chỉ dạ đau
Phải gắng bôi nhòa cơn sợ hãi
Thôi đành xóa nhạt nỗi buồn nhau
Người ơi kỷ niệm vào quên lãng
Rủi gặp trên đường hãy bước mau

Vancali 4.18.14


 [You must be registered and logged in to see this image.]

SỐNG TRỌN ÂN TÌNH

Sống trọn ân tình dẫu khổ sau
Dầu cho kỷ niệm lỡ hoen màu
Duyên đà biến dạng đành ôm tủi
Phận đã tàn đôi phải vướng đau
Chén rượu chưa mời nên tưởng mãi
Lời thơ chẳng thuận khiến lìa nhau
Tay chào mặt ngoảnh đời chia hướng
Máu chảy điên cuồng rã mộng mau

Thanh Huy


SỚM QUÊN THÙ HẬN
 
Chắc rằng sẽ mãi khổ về sau
Lúc những thương yêu đã nhạt màu
Trong dạ chứa chan niềm tức giận
Tấm lòng tồn đọng nỗi sầu đau
Người đi đã hứa không quay lại
Kẻ ở nguyện thề chẳng gặp nhau
Thôi thế đường đời cam rẽ lối
Ước mong thù hận sớm quên mau

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Apr 22, 2014 6:28 pm

HƯƠNG TÌNH

Ngàn năm sóng biển vẫn xô nhau
Hà cớ chi ta mãi ủ sầu
Nhìn ánh thiều quang dần lịm tắt
Như đời tục luỵ quyện thương đau
Nghiêng tai nghe tiếng chiều khâm liệm
Nhắm mắt ru đêm trắng bạc màu
Chiếc lá xanh kia rồi cũng héo
Hương tình gởi lại những mùa ngâu.

....NKC....


GIỌT MƯA NGÂU
Yêu chi cho lắm cũng xa nhau
Em khóc còn tôi nhỏ lệ sầu
Cũng bởi đường tình nhiều khổ luỵ
Do vì duyên số lắm thương đau
Thời gian cách biệt hương phai úa
Năm tháng phân ly sắc nhạt màu
Mộng ước không thành nên đổ vỡ
Đêm buồn lặng đếm giọt mưa Ngâu

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Apr 24, 2014 6:56 pm

XA RỒI ÂN ÁI
(Ngũ độ thanh)

Trời xa chắc đã nhạt đi nhiều
Thuở nọ qua rồi vẫn cứ yêu
Có phải niềm đau từ một sớm
Mà quên nỗi nhớ ở ban chiều
Người ơi dẫu biết tình chao đảo
Dạ thế thôi đành nghĩa đổ xiêu
Chẳng lẽ duyên này không thắm đượm
Làm ân ái cũ phủ tiêu điều.

....Tphạm....


LÒNG CÒN E NGẠI

Tình cảm nàng dành chẳng được nhiều
Nhưng mà bụng tớ vẫn ngầm yêu
Dù là đã gặp nhau hôm trước
Hoặc mới thân quen lúc buổi chiều
Cảm thấy tâm hồn như rúng động
Hình như lòng dạ tựa nghiêng xiêu
Lời thương muốn ngỏ còn e ngại
Chỉ sợ em chê hổng biết điều

.....LEHONG.....


[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Apr 26, 2014 6:13 pm

LAN
 
Buổi sớm vươn mình đón nắng tươi
Nhành lan bối rối giữa khung trời
Thơm hương dẫn lối ong bay đến
Tỏa sắc đưa đường bướm lượn chơi
Phận mỏng không liều trao mấy hướng
Thân gầy chẳng dám gửi muôn nơi
Chơi hoa chớ để hoa hờn tủi
Trọn sắc hương đây gửi đến người.
 
....THUYFNHIEN....

 
HOA MAI
 
Hoa Mai tứ quý thật xinh tươi
Vàng đỏ hiện lên một góc trời
Chú Bướm nhởn nhơ chờ dịp đậu
Con Ong bay lượn đáp vào chơi
Ngày Xuân tràn ngập về muôn nẻo
Dịp Tết phủ đầy khắp mọi nơi
Trai gái trẻ già đều mến thích
Vì mang may mắn đến con người
 
 .....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by nguyenchihiep on Mon Apr 28, 2014 8:19 am

Xuân dứt cảnh hè phố đẹp tươi 
Nắng vàng soi dáng đổ bên trời
Quần xoay bóng phượng hoa thêm đỏ
Chợt vắng đường chiều phố dạo chơi
đến chỗ
 tìm nơi

nhớ người
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 5 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue May 06, 2014 6:54 pm

KIẾM NGƯỜI CHƠI
 
Một mình thơ thẩn kiếm người chơi
Năn nỉ quanh không bạn trả lời
Phải đảm việc nhà thân khốn khó
Hay lo công sở chuyện đầy vơi
Nên tình nghĩa biến trong tâm trí
Khiến chữ lời bay giữa bụi đời
Gặp chẳng trao câu đà lẩn hút
Để lòng buồn tựa lá thu rơi
 
....Thanh Huy....

 
MỎI MÒN NĂM THÁNG
 
Ham thích người ta mới đến chơi
Bằng không mình chỉ tổn hao lời
Bởi do Đường luật thơ không dễ
Và tại tuổi già trí lại vơi
Lắm lúc hăng say vì có bạn
Đôi khi chán nản bởi tình đời
Mỏi mòn năm tháng chờ Thu đến
Nhìn chiếc lá vàng lặng lẽ rơi
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết