Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

XƯỚNG HOẠ THƠ

Trang 2 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Aug 14, 2012 6:25 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

LỜI THỀ TRĂM NĂM

Đứng trên bến hẹn mà thề,
Dòng sông chở nặng đổ về biển Đông
Thôi rồi một kiếp đợi mong,
Chiều chiều đợi ngắm áng hồng chân mây.

Cũng đành gió cuốn mây bay
Trăm năm dâu bể, đổi thay thường tình.
Một người xa bóng biệt hình .
Một người ngơ ngẩn mối tình ngẩn ngơ.

Tình yêu có tự bao giờ ?!
Đầu đời ôm vội dại khờ vào thân.
Người tìm vui khắp nhân trần.
Riêng ta, yêu chỉ một lần rồi ...đau!!

........Tien si de........


Thấy anh giọt lệ lăn trào
Với tình thương cảm mà đau đớn lòng
Tiếc chi khi Sáo sang sông
Buồn gì khi Sáo sổ lồng bay xa ?

Anh giờ ở lại quê nhà
Ấp yêu, mơ mộng, thiết tha vì người
Còn EM ở tận chân trời
Biết còn nhớ đến những lời thuỷ chung ?

Chiều chiều ra ngắm biển đông
Con nước xuôi dòng mãi lững lờ trôi
Trăm năm vật đổi sao dời
Em chưa về lại, muôn đời nhớ em !

.........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 15, 2012 6:43 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

HƯƠNG QUÊ

Xa quê biền biệt từ lâu
Mà hương quê chẳng phai mầu thời gian
Ước ao một bữa rau lang
Ăn cùng mắm cáy, cua rang cháy càng

Nhiều đêm mơ ổ rơm vàng
Say mùi lúa mới, miên man giấc nồng
Mắt cay ngỡ khói đêm đông
Xoay quanh bếp lửa than hồng nướng khoai

Đầu nhà nở trắng hoa mai
Nhớ hương hoa bưởi cô Hai gội đầu
Khế chua, sung chát ngấm lâu
Nhớ cơm cà nén, canh bầu đầu tôm

Nhớ ai má lúm, môi son
Đêm trăng dúi nắm cốm thơm vội vàng
Tay cầm tay ấm mùi hương
Qua năm tháng mấy nẻo đường không phai...

........Hồ văn thiên.......


VỀ LẠI CHỐN XƯA

Ly hương cách biệt bao ngày
Mà lòng vẫn nhớ khoai lang, củ mì
Cây bàng như khắc đậm ghi
Cái tên hai đứa một thời yêu nhau

Canh chua nấu cá bông lau
Cá rô kho tộ, thuốc lào, mắm tôm
Quên sao bên những bó rơm
khói lên ngun ngút thổi cơm ban chiều

Nhớ nơi bến vắng cô liêu
Chúng mình hò hẹn với nhiều ước mơ
Ngọn đèn lúc tỏ khi mờ
Mẹ ru con trẻ lời thơ trữ tình :

"Cúc xinh Cúc mọc đầu đình
Em xinh sao đứng một mình hỡi em"
Nhớ rồi lòng lại buồn thêm
Ước mong cuộc sống êm đềm chốn quê

Anh về nối lại câu thề
Bao ngày cách biệt phu thê rã rời
Em ơi tha thứ cho tôi
Nguyện về quê cũ suốt đời bên nhau

.........LEHONG.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Aug 16, 2012 6:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ CỘI NGUỒN

Đã lâu rồi con không về quê ngoại
giòng sông xưa còn sóng cuộn nước tuôn
quốc kêu sương như nhắc nhở gợi buồn
rời quê ngoại là xa vời nguồn cội

một thoáng u hoài mơ về với nội
nội đâu còn thương chiếc võng đong đưa
không gian giờ chỉ là những âm thừa
trưa hè bức ai quạt lồng huơng gió

ơi quê hương có còn con đò nhỏ
đầy nghĩa tình từ lúc mới nằm nôi
cố hương ơi đêm thao thức bồi hồi
dường như tiếng côn trùng đang rên rỉ .

tìm đâu đây bóng hình người tri kỷ
đã bao năm ta vẫn đợi vẫn chờ
nắm tay về cùng chọn một bến mơ
trong xuân mới thanh bình trên vạn nẻo

....Thugiangvũ....


NGOẠI KHÔNG CÒN NỮA

Về quê Ngoại đường quanh co khúc khuỷu
Cây cầu tre lắc lẻo vắt qua sông
Ở hai bên là hiu quạnh vườn đồng
Bao năm qua Ngoại ra công vun xới

Tôi còn nhớ vì ham mê hái ổi
Bị trượt chân té lọi một cánh tay
Ngoại thương cháu thơ chẳng quản đêm ngày
Nằm cạnh bên thở dài thương đứa cháu

Những ngày hè tôi về đây nương náu
Khi chiều về nghe tiếng sáo mục đồng
Trên lưng trâu họ thanh thản thong dong
Đời tuy khổ nhưng lòng không vướng bận

Tôi thương Ngoại suốt một đời lận đận
Cực khổ cháu con chẳng giận hay buồn
Tiếc hôm nay thì Ngoại đã không còn
Để tôi được báo tròn ân nuôi dưỡng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Aug 17, 2012 6:33 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

ANH KHÔNG LÀ GÌ CẢ !

anh đã biết em ko yệu anh nữa
còn dùng dằng níu kéo lại làm chi
giữa hai ta nào còn mối duyên gì
mà níu b giuchĩ làm nhau thất vọng

anh cứ đi rồi 1 lần sẽ thấy
em ko là duy nhất của tim anh
rồi mai đây 1 người mới chân thành
anh sẽ thấy em ko là gi cả

tình yêu đầu là tuy vội vã
thì bây giờ em trả lại cho anh
rồi mai đây tât cả vỡ tan tành
anh sẽ thấy em ko la duy nhat

.......Hoàng hậutg.......


Em chẳng là chi !

Anh cứ ngỡ tình yêu em bất diệt
Định mệnh buôc ràng duyên kiếp của đôi ta
Tưởng đâu là hai đứa sẽ chung nhà
Nhưng xa cách em thành ra vong phụ

Anh còn trẻ có đâu là ông cụ
Người cũ đi không có mới thay vào ?
Xoá sạch tình, lời nguyện ước trăng sao
Sống vui mạnh với ước ao tuổi trẻ

Người đến với anh xứng vai trò người mẹ
Nuôi lũ con béo khoẻ học thành tài
Cuộc đời anh với ước vọng tương lai
Một đại gia đình cùng chung vai góp sức

.........LEHONG.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Aug 18, 2012 6:35 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

HOÀI MONG

Còn gì đâu nữa người ơi
Trăm năm mộng vỡ....tình rơi não nề

Đường chiều hoang lạnh tái tê
Bơ vơ trên nẻo bước về cô đơn

Gió đông lạnh buốt tâm hồn
Sầu giăng đưa lối, giọt buồn theo nhau

Nghe lòng mình xót xa đau
Quắt quay nỗi nhớ, nát nhầu tim côi

Hoa khô sầu héo nữa vời
Hàng cây chết lặng giữa trời đau thương

Ưu tư thao thức canh trường
Mắt hoài ngóng đợi người thương trở về

.......Khang Nhii.......
.

CHỜ TRÔNG

Anh giờ cách biệt sơn khê
Rừng sâu, núi thẩm chưa về cùng em
Nhớ em nên dạ buồn thêm
Biết em đơn lẻ bên rèm chờ mong

Em nay nơi chốn cô phòng
Lạnh lùng gối chiếc, đông phong lại về
Lòng càng chạnh nỗi tái tê
Anh đi lâu quá chưa về ghé thăm !

Đêm đêm em vẫn âm thầm
Thương anh nhỏ lệ gối chăn ướt nhòa
Vì anh nên một đời hoa
Héo khô, cằn cỗi nên đà kém xinh

Nhìn người càng tủi phận mình
Cũng thời con gái đường tình chẳng may
Tình riêng trao gởi về ai
Dù xa vạn lý em hoài chờ trông !

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 22, 2012 5:56 am

[You must be registered and logged in to see this image.]

CÓ NHỮNG NỖI BUỒN...

Giăng mây...ai khéo che trăng nhĩ ?!
Cho khách tha phương mãi mịt mờ .
Có những nỗi buồn xuyên thế kỷ !
Suốt đời ôm trọn kiếp bơ vơ !...

.....Song Thu.....


VÔ TÂM

Tôi vẫn ở đây - giữa cuộc đời
Trăm năm tôi chỉ biết một tôi
Ví như có kiếp sau đi nữa
Sẽ chẳng phải tôi của kiếp này…

Cớ sao tôi phải giả ơ thờ
Nén lòng bóp nghẹt những giấc mơ
Rồi khi bỏ lỡ thì hối tiếc
Thời gian đâu trở lại bao giờ???

Bạn đường tôi gọi – nỗi cô đơn
Theo tôi khắp mấy - nẻo đoạn trường
Ai cười, ai khóc, ai vô cảm???
Tôi vẫn riêng tôi giữa kiếp này…!!!

....ThiNuong....


TÔI VẪN LÀ TÔI

"Tôi vẫn riêng tôi của kiếp nầy"
Cam lòng đón nhận những chua cay
Mặc cho ai đó lòng thay đổi
Cho kiếp phong sương được dạn dày

'Thời gian chẳng trở lại bao giờ"
Nên đành nuối tiếc những ước mơ
Hai chữ tình duyên còn dang dở
Bởi vì ai đó vẫn hững hờ

Tôi vẫn là tôi mãi là tôi
Dù cho vạn vật có đổi dời
Tình tôi yêu ai hoài tha thiết
Dẫu em có bạc trắng như vôi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 22, 2012 6:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

XIN TRẢ ƠN NGƯỜI

năm năm, xin trả nợ người
trả nợ một thời ta đã vì nhau
em đi, có kẻ cúi đầu
trái cau chín, nhưng lá trầu héo khô.

ước mong hạnh phúc đơn sơ
vì đâu nên nỗi để giờ vỡ tan?
tình trong ta vẫn chứa chan
vẫn như sóng biển Nha Trang những chiều...

tình yêu ơi! hỡi tình yêu
ngọt bùi cũng lắm, nhưng nhiều đắng cay.
hôm nay ta uống cho say
để ta nhớ lại những ngày mới quen

để ta giữ lại dáng em
để ta gói ghém vào tim của mình
ngày mai đây lúc bình minh
cơn say sẽ tỉnh, rồi mình sẽ quên.

quên rằng ta đã yêu em
quên rằng ta đã từng quen một người
quên rằng nơi ấy xa xôi
có người con gái một thời ta yêu.

nhưng ta nhớ mãi một điều
ta từng đã nói lời yêu một người...

.....Hồ quang Thắng.....


QUÊN SAO VẪN NHỚ !

Ngày nào hai đứa chung đôi
Ta nguyền sẽ mãi một đời bên nhau
Yêu nhau ước hẹn trăng sao
Chỉ chờ mai mối trầu cau xe tình

Em là cô gái đoan trinh
Anh là một kẻ si tình yêu em
Nhớ thời hai đứa vừa quen
Anh thường qua lại bên rèm chờ trông

Hình như em cũng một lòng
Bên thềm khắc khoải với lòng ước ao
ước gì anh đến thật mau
Cùng nhau sánh bước tìm vào đam mê

Nay em đã quên lời thề
Khiến cho anh phải ủ ê tháng ngày
Ngọt bùi rồi lại đắng cay
Khi tình dang dở mấy ai không buồn ?

Người buồn giọt lệ trào tuôn
Anh sầu buông thả vào cơn rượu tình
Chỉ mong cho đến bình minh
Cơn say đã tỉnh quên tình người xưa

Quên rắng ta đã đón đưa
Một ngày mấy lượt lúc vừa quen nhau
Quên luôn tình thắm đã trao
Vòng tay ấm áp, ngọt ngào hôn môi

Tiếc rằng tôi nhớ khôn nguôi
Với người con gái một thời đã yêu

.......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Aug 23, 2012 6:25 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HÃY NGỦ ĐI EM

Hãy ngủ đi em anh hát ru em ngủ,
Lời yêu thương đêm giấc mộng bình thường,
Mái tóc dài toả ngát một mùi hương,
Đôi mắt sáng bờ mi đang khép lại !

Trên hai má đặt nụ hôn êm ái,
Vầng trán cao thể hiện nét thông minh,
Trong cơn mơ mấp máy cặp môi xinh.
Em đang nói với anh lời nào đó ?

Nụ hôn anh mơn man như làn gió,
Đưa hồn em tìm thấy phút êm đềm,
Hạnh phúc đang len lỏi giữa buồng tim.
Bên tai em vẫn nghe lời anh hát !

................Tà Áo xanh................


ANH RU EM NGỦ

Đàn so dây anh dạo lên khúc nhạc
Bản tình ca anh hát tặng cho em
Thoảng vi vu nghe tiếng sáo êm đềm
Em hòa điệu cùng giọng đàn cao vút

Càng yêu em long anh càng mến phục
Mơ một ngày hạnh phúc cua đôi ta
Anh sẽ về thưa Mẹ lai cùng Ba
Ngày hợp cẩn đôi ta hoà nhịp thở

Anh là chồng em sẽ là người vợ
Đàn con xinh cùng mong đợi đón chờ
Nhưng tiếc thay đó là một giấc mơ
Chợt tỉnh giấc anh thẩn thờ nuối tiếc !

.........LEHONG.........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Aug 25, 2012 6:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BẢN TUYÊN NGÔN TÌNH ÁI

Em có biết Bằng những lời yêu thương đầy tha thiết
Ngày hôm nay – Anh trân trọng mời Em,
Dáng khoan thai - tha thướt, tóc bồng bềnh
Em hãy bước lên : Ngai vàng Tình Ái

Suối hôm nay - sẽ âm vang nhạc mãi
Rừng, Công viên …Hoa sẽ nở muôn màu
Trời đêm nay – sẽ sáng các Vì Sao
Cùng tất cả chung vui ngày Hôn Lễ

Ngôi Tình Ái – Anh tân phong Hoàng Đế,
Không cần Quân, Cán, Sĩ…Chỉ mình
Em Bản Tuyên Ngôn Anh tuyên bố từng đêm
Hạnh phúc đó – là Quả Tim ta đó
Hạnh phúc đó - là Tình Yêu ta đó Phải không Em..?

Phò Mả Thứ thiệt tại Texas

.....VÔ TÌNH.....


THAY LỜI LỜI HỒNG LAN

Tình yêu có, địa vị anh cũng có
Được yêu thương anh đã ló đuôi chồn
Vì ÁI TÌNH anh đọc bản tuyên ngôn
Và cũng để tân phong mình Hoàng Đế ?
Vô Tình ơi anh mới là ở Rể

Có quyền gì hầu kế vị Thượng Hoàng ?
Vua vẫn còn tới năm bảy đứa con
Gái mấy đứa , con trai còn, anh nhé !
Bởi yêu chồng em kề tay nói khẻ

Còn Hoàng huynh chẳng lẽ tới phiên anh
Có khoan ngoan miệng lưởi hãy giữ gìn
Cha nghe được chắc tam bành phẫn nộ
Còn kịp lúc hãy sửa lời tuyên bố
Đừng huênh hoang mắc hố đó nghe anh

Tội soán ngôi cái chết đã sẵn dành
Tiếng xấu đó sẽ lưu danh hậu thề

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Aug 26, 2012 6:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

EM ĐÃ TRỞ VỀ

Em trở về lại con đường xưa
Trời xanh mây trắng nắng hanh vàng
Chợt lòng dâng lên ngàn nỗi nhớ
Chẳng biết người xưa có đợi chờ

Em di lòng luôn nhớ nơi này
Những ngày êm ấm hạnh phúc thay
Xa nhau lòng vẫn luôn nhung nhớ
Người Anh Lehong dễ thương này

Tháng ngày hoa mộng vẫn tràn đầy
Em về nôi lại cung đàn xưa
Cho Mai với Trúc tròn đôi lứa
Cho anh và em vui hội ngộ

Để vườn Ong Bướm rộn tiếng thơ
Ta cùng nhau viết vần thi tứ
Như khúc nhạc vui không tư lự
Như anh và em vui tháng ngày

.........Lặng Lẽ.........


VUI KHÚC TƯƠNG PHÙNG

Vườn hồng Ong Bướm vui rộn ràng
Cùng nhau tấu khúc nhạc âm vang
Vui hưởng mùa Xuân nay trở lại
Hỏi ai lòng không khỏi rộn ràng ?

Tình Mai với Trúc thỏa ước mơ
Vì ta bao tháng đã đợi chờ
Chức, Ngưu thôi buồn vì ngăn cách
Hồn dìu vào mộng với nàng Thơ

Xa em lòng luôn nhớ nơi nầy

Kỷ niệm bao ngày tay trong tay
Từ trong ngõ hẻm ra đường cái
Nắng nghiêng nghiêng chếch bóng in dài

Người xưa vẫn còn đợi nơi đây
Tình yêu mỗi lúc một đông đầy
Đón người em gái ngày trở lại
Vui hưởng tương phùng đón tương lai

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Aug 27, 2012 6:44 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TIẾNG CUỐC ĐÊM HÈ

Bằng lăng rụng tím chiều hè
Phượng xanh bén lửa lập loè ngoài song
Từ ngày em đi lấy chồng
Bình men vắng búp sen hồng toả hương

Sen đầm cũng nhạt màu thương
Cọng lìa khỏi ngó còn vương dây lòng
Sao em nở vội lấy chồng
Để thuyền nghiêng mạn tròng trành đơn trôi

Ao làng lạnh ánh trăng soi
Lập lềnh bóng súng, cánh dơi phật phù
Hẹn nhau cúc mới sang thu
Đào đông hé nụ sương mù đã giăng

Trách ai nghiêng nón dùng dằng
Để cơn gió lật buồm căng đứt lèo
Trời trong veo, nước trong veo
Tỉnh ra thuyền đã trôi vèo sang ngang

Em đi tìm chốn giàu sang
Đồng làng lúa đã chín vàng trĩu bông
Cánh diều lơ lững tầng không
Đêm đêm khắc khoải nghẹn lòng cuốc kêu

.......Hồ văn Thiên.......


CẢM TÁC THƠ TIẾNG CUỐC ĐÊM HÈ
(của bác Hồ văn Thiện)

Đêm nầy bến vắng cô liêu
Buồn nghe quốc gọi tiếng kêu não lòng
Trách ai sao vội lấy chồng
Bỏ anh ở lại lạnh lùng đơn côi !

Trách ai, ai đã phụ tôi
Ham mê phú quí đoạn rời tơ duyên
Để tôi như một con thuyền
Phong ba bão tố, ưu phiền riêng lo

Nhanh chân em bước xuống đò
Đò to vững chắc khỏi lo bị chìm
Giờ đây sóng gió lặng im
Em vui trên đống bạc tiền ngút cao

Em đâu còn nhớ hôm nao
Chung lời cầu nguyện trăng sao chứng lời
Trên cao có cả Phật trời
Thệ lòng chung thuỷ chẳng lời dối gian

Hẹn khi Đông rũ, Xuân sang
Khi đến mùa gặt lúa vàng đầy bông
Em vui duyên phận má hồng
Cùng tôi nên nghĩa vợ chồng trăm năm

Ngoài đường tím rụng bằng lăng
Sân trường lả tả phương hồng bay bay
Không ngờ em dạ đổi thay
Tôi sầu gối chiếc em say tình nồng

........lEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Aug 28, 2012 7:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

CHIỀU VÀNG

Chiều rơi những giọt nắng vàng,
Nghe chừng trong gió thu sang ngỡ ngàng.
Người xưa chắc hẳn sang ngang,
Còn ai đứng đợi dưới hàng me xanh.

Cho ta gợi nhớ mối tình,
Của ngày tháng cũ chúng mình yêu nhau.
Bây giờ còn lại nỗi đau,
Chừ về lối cũ ...còn đâu mà tìm.

......[You must be registered and logged in to see this link.] .......


Niềm thương sầu lắng trong tim
Nên tôi cứ mãi tìm về ngày xưa
Tan trường tôi đón tôi đưa
Dưới hàng me ngọt mới vừa trổ bông

Chiều tàn nắng tắt bên sông
Gió thu man mát cho lòng xốn xang
Ngày em cất bước sang ngang
Khiến cho ngang trái ngỡ ngàng tim côi

Nay em thật sự xa rồi
Ai về lối cũ cho tôi đợi chờ ?

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Aug 29, 2012 6:37 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TÌNH EM

Gởi Diệu Linh

Thương em tình hoài vọng
Thơ thẩn miền cô liêu
Nắng mưa sầu lắng đọng
vàng tương tư mây chiều !

Ta tìm nơi ngõ vắng
dấu chân nàng vừa qua
khẽ ru tình thầm lặng
trong ngạt ngào hương hoa

Gió reo lời mãn nguyện
Nhưng sóng nào bình yên !
Lòng em tình biển rộng
mênh mông chờ thiên duyên !

.........Hoaian ........


Tình tuyệt vọng

Thôi anh đừng quyến luyến
Thương nhớ chuyện ngày qua
Vì tình của đôi ta
Nay đã thành dĩ vãng

Tình của anh thầm lặng
Như cơn gió rì rào
Lòng em chẳng xuyến xao
Làm sao yêu anh được !

Ngõ vắng khi em bước
Dấu chân cỏ phủ đầy
Còn gì nữa nơi đây
Mà anh hoài tìm kiếm ?

Tình xưa giờ chết lịm
Em bình yên tâm hồn
Anh mòn mỏi chờ trông
Chỉ là tình tuyệt vọng !

........LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Aug 30, 2012 7:02 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


.
"Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay"

Thơ Xuân Quỳnh
.........

Lời xưa ... theo gió mà bay ...
Yêu chi chuốc lấy tháng ngày chờ mong
Mỏng manh một sợi tơ hồng
Mảnh mai đứt đoạn , người trông đợi người
Như là một cánh hoa rơi ...
Màu tình giờ đã phai phôi mất rồi !
Khói sương phủ lấy hồn tôi
Ai mê xứ lạ chẳng hồi cố hương
Biết đâu mà tỏ , mà tường
Lòng người dễ đổi , ai lường được đâu
Anh giờ cách mấy sông sâu
còn nhớ những nhịp cầu duyên xưa?
Đổi mùa ... mùa đổi ... bao mùa ...
Thay chăng lối cũ ? Người xưa chẳng về ...

.....Thăng Long.....


Lời thề ngày cũ tàn phai
yêu chi để chuốc những ngày đau thương?
Mỏng manh tựa cánh chuồn chuồN
Mảnh tình vai mượn nào thương thật lòng
Như khi em bước qua sông
Màu hoa "chung thuỷ" trải hồng lối đi
Khói sương phủ lúc phân kỳ
Ai vui hạnh phúc từ ly cuộc tình
Biết em chẳng dạ trung trinh
Lòng nay trọn ước, lời nguyền đã quên
Anh sầu nay phải buồn thêm
ai thấu hiểu cùng mình sẻ chia
Đổi lòng người nỡ đoạn lìa
Thay duyên tình mới trăng khuya lỗi thề

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Aug 31, 2012 6:26 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


EM ĐÃ ĐẾN....

Em đã đến,như bình minh buổi sáng.
tóc buông dài, đôi má đỏ thơ ngây
mắt long lanh,e ap nét trang đài
môi tươi thắm ,như nụ hồng chớm nở

Em đã đến,với tâm hồn rộng mở
trao cho tôi trọn vẹn cả ân tình
nhưng còn tôi, vì chưa hiẻu được mình
nên đâu dám trao em lời ước hẹn..

.......Mây Xanh......


Ừ ĐI EM !

Lần đầu gặp em nhìn anh len lén
Mặt ửng hồng bẽn lẽn nét thơ ngây
Thương người em qua vóc dáng trang đài
Tóc buông xõa mắt nai còn ngơ ngác

Hương trinh nữ tỏa mùi thơm ngào ngạt
Nên lòng tôi bát ngát một niềm mơ
Mong ai kia sẽ rộng mở đón chờ
Đừng từ chối hay hững hờ từ chối

Lời thương yêu thốt ra còn bối rối
Bởi ngại e em từ chối khước từ
Gật đầu nhé em dù chỉ một tiếng ừ
Anh vững dạ với tâm tư thoải mái

Nguyện kiếp nầy tình riêng dành em mãi
Chẳng bao giờ phai nhạt chữ tình chung
Thề yêu em đến giây phút sau cùng
Không phụ bạc hay đem lòng tráo trở

Ừ đi em ! cho khỏi đêm trăn trở
Để không còn bở ngỡ lúc nhìn nhau
Anh hứa là sẽ mai mối trầu cau
Đón em về cùng vui câu Loan-Phụng

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 01, 2012 8:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VỀ NƠI XƯA

Em về chốn cũ nhặt mơ
Tan trường còn đợi câu thơ hợp vần
Hạ về hoa đổ đầy sân
Hông lên nắng ấm sắc hồng phượng say

Trưa Hè phương đỏ u hoài
Nghiêng cành cánh nhớ đường phai xa mờ
Để cho hoa Hạ bơ vơ
Sân trường đứng lặng ai chờ phương xa

........Thiên Mai.......


THÔI EM CHỚ VỀ !

Thôi đừng nhắc chuyện Bướm hoa
Người đi từ ấy đã xa lắm rồi
Sân trường còn lại mình tôi
Tay cầm cánh phượng nhớ người năm xưa

Thương em biết mấy cho vừa
Tan trường hai buổi đón đưa ân cần
Câu thơ hai đứa họp vần
Thốt ra lời nói cân phân rõ ràng

Nhưng em tách bến xa đàng
Vì đâu em phải dối gian lòng mình ?
Ngỡ em chữ TÍN trọn gìn
Ngờ đâu do chữ bạc tiền đổi thay

Em về chi nữa nơi đây
Đâu còn hình ảnh phượng say sắc hồng
Thôi em trở lại với chồng
Nhắc chi kỷ niệm cho lòng xốn xang !

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 02, 2012 6:35 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

CHỮ NHỚ

Loay hoay mãi vẫn không mờ chữ "NHỚ"
Khi trong lòng nhắc nhở mãi không nguôi
Tuổi ngây thơ dù đã mất đi rồi
Cơn đau vẫn không mờ trong ký ức

Em vẫn "NHỚ" nên đêm hoài thao thức
Viết vần thơ kỷ niệm những ngày xưa
Chuyện tình ta biết nói mấy cho vừa
Trang lưu bút còn mang niềm nhung nhớ

Tình thư anh xé từ trong cuốn vở
Mà ngày xưa em thường gởi cho anh
Đốt ra tro hay anh mãi để dành
Màu mực tím hòa nhanh mồng tơi đó

Chiều Hạ buồn giăng giăng rơi đầu ngõ
Kỷ niệm về ...trang vở lại chờ mong
Cánh phượng yêu em ép vẫn đỏ hồng
Mà ngày đó anh trao còn lưu dấu

Cách trở bao năm ...tình xưa nung nấu
Thuở học trò .. nhắc nhở chẳng hè phai
Mỗi hè sang ..em lại phải thở dài
Sao quên được khi tim mang chữ "NHỚ "

......Lida.......


CHỚ BẬN LÒNG

Hỡi em yêu mộng ban đầu dang dở
Chuyện đau buồn nhắc nhớ nữa mà chi
Nguyện với lòng là sẽ cố quên đi
Có đẹp mấy nay còn gì lưu luyến ?

Chuyện đôi mình còn chăng là kỷ niệm
Bức tình thư với mực Tím mồng tơi
Lúc nhận thư anh hồi hộp mừng vui
Nay nhắc lại còn bồi hồi xao xuyến

Tình ta như mây trời giăng giăng tím
Nụ hôn đầu ngọt lịm ở bờ môi
Đã trao nhau âu yếm biết bao lời
Do vì đâu người mỗi nơi một ngã ?

Gặp lại nhau hãy xem như xa lạ
Đừng nhìn nhau để lã chã dòng châu
Hãy quay lưng và gục mặt cúi đầu
Để gặm nhấm niềm đau đang ẩn chứa

Quên đi em ! Đừng bận lòng chi nữa
Chữ nợ duyên em chọn lựa xong rồi
Bận lòng gì khi xa cách đôi nơi
Để trong tim suốt đời ôm chữ "NHỚ"

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Sep 03, 2012 6:56 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SAO CÒN NHUNG NHỚ

"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề"
Lỗi hẹn thề sao còn nhung nhớ
Đến bao giờ quên được bến mơ

Vầng trăng tháng đợi năm chờ
Người đi sót lại tình thơ hôm nào
Ôm kỷ niệm ấp vào quên lãng
Con đò chiều đậu bến sông tương

Vòng tay năm ấy vấn vương
Hoa xưa tan tác cánh buồn rụng rơi
Giòng sông nhỏ bến trong bến đục
Ngược dòng đời chèo gác mỏi tay

Đêm về sương lạnh đôi vai
Chân chim đuôi mắt tóc mây thay màu
Ngọn đèn đêm gom sầu dõi bóng
Bên nớ còn thương nhớ trăng xưa !?

Đâu đây khúc nhạc giao mùa
Tàn canh sao sớm cũng vừa đổi ngôi .

......Thu Giang......


Tình mình vừa bắt đầu thôi
Sao em lại nói những lời từ ly ?
"Ngày mai em bước vu quy
Là anh ôm mối tình si trọn đời"

Từ nay én nhạn lẻ đôi
Em về chốn đó, anh nơi phương nầy
"Người ta" êm ấm vui vầy
Còn anh đau đớn đắng cay ngập lòng

Kỷ niệm xưa chưa nhòa hình bóng
Em có chồng vẫn ngóng còn trông
Chiều nay cũng tại bến sông
Mình anh lặng lẽ ngắm dòng sông xưa

Hình ảnh cũ như vừa hiện đến
Anh yêu em, thương mến cầm tay
Giang ơi ! anh mơ một ngày
Ba mẹ thuận ý Trúc-Mai giao hòa

Nhưng do bởi ông Tơ nghiệt ngã
Hay Trời già phân rã đôi đường
Không thành chồng vợ uyên ương
Thì thôi em nhé chớ buồn phân ly !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 04, 2012 6:49 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

BÀI KỆ THỨ HAI

Hôm nào em nói yêu tôi
Mà nay..đã vội trùng khơi mất rồi!
Thì đâu dám trách chi người
Giận mình vụng giữ để lời gió bay.

Chiều nay rượu ít mà say
Rưng rưng ngồi nhớ..mưa bay cuối trời.
Rót thêm ly nữa đầy vơi
Hòa chung giọt lệ tiễn lời Người xa.

Lòng tôi- là một sân ga
Mãi mong những chuyến tàu qua một lần!

.......Văn Châu........


Khi tàu rời bến
(Cảm tác thơ Văn Châu)

Người tôi lòng rất thật chân
Đường yêu chỉ muốn một lần mà thôi
Nhưng nay đã lỡ mộng rồi
khi em đã vội xa khơi ngàn trùng

Còn tôi mang một nỗi buồn
Tìm quên uống rượu vài chum giải sầu
Nhưng rồi rượu chảy về đâu
Mà tôi giọt lệ vẫn trào đọng mi ?

Xuân qua, hè đến, thu đi
Đông tàn nên tuổi xuân thì trôi nhanh
Chờ em khi lúc đầu xanh
Đến nay tóc bạc mộng lành thấy đâu !

Vì em là một con tàu
Sân ga tôi đợi mà nao núng lòng
Bởi vì khi rước khách xong
Tàu đi biền biệt đau lòng sân ga

Em giờ là vợ người ta
Sống trong nhung gấm lụa là cao sang
Còn tôi một tấm thân tàn
Buồn duyên tủi phận số mang suốt đời

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Sep 05, 2012 6:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


SỐ ĐÃ ĐỊNH RỒI

Tình anh rối tựa mớ bòng bong
Thương em ... mà em chẳng thuận lòng
Cánh cửa tình yêu , hoài vẫn đóng
Em mãi thờ ơ ... Anh mãi trông ...

Chia tay một chiều bên bến sông
Ra đi , anh hỏi em chờ không?
Lặng im ... im lặng ... em chẳng nói
Tê tái tim anh , chết cả lòng

Sông kia còn có thể dò dòng
Lòng người Ai biết được sâu , nông ...
Bao cuộc tình tan vì ly biệt
Huống chi tình ta vẫn chưa nồng

Dãi dầu , bao lạnh giá đêm đông
Một kiếp nổi trôi , trôi bềnh bồng
Thuyền xa bến lạc ... xa càng lạc ...
Còn có chi đâu để chờ mong !

Bởi Trời chẳng se sợi chỉ hồng
Đường tình hai đứa mới long đong
Còn nhớ , còn thương mà chi nữa
Số định rồi anh ... chẳng phải chồng

.....Thăng Long....


Nhắc lại chi anh khiến khổ lòng
Tình mình như thế kể là xong
Duyên em không trọn, tình người khác
Ngày nay anh cũng đã làm chồng

Thôi tiếc làm gì Sáo sang sông
Sáo đâu về lại nếu sổ lồng
Giờ đây còn chăng là kỷ niệm
Anh chăm sóc Sáo lúc xù lông

Ngày xưa như thiếp giấc miên đông
Sang xuân hoa mới hé nụ hồng
Tất cả với em đều lạ mắt
Tình yêu, tình bạn nào hiểu thông

Một chiều tiễn biệt ở bờ sông
Cầm tay anh tỏ thật nỗi lòng
Yêu em với tâm hồn tha thiết
Ngày về có đợi được anh không?

Ngại ngùng nên em đã dối lòng
Em còn nhỏ lắm chưa muốn chồng
Lời nói dịu dàng nào từ chối
Tại anh suy diễn mới hiểu lầm !

Anh nay có vợ, em lấy chồng
Định mệnh an bày thế cũng xong
Ta về sống cho tròn bổn phận
Trọn nghĩa yêu thương tình vợ chồng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Sep 06, 2012 6:25 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

TÔI MÃI

tôi mải lang thang cuối con đường
rơi mất tình yêu trong đau thương
có ai tìm được cho tôi lại
để bớt ngổn ngang trong chán chường

tôi mải yêu thương quên đến trường
rơi mất hồn tôi với tơ vương
có ai nhìn thấy cho tôi biết
kẻo lá vàng thu phủ con đường

tôi mải yêu em quên mất đường
lòng tôi tràn ngập những yêu đương
em cứ thờ ơ trong im lặng
để kẻ si tình mải vấn vương

tôi mải lang thang trong cuộc đời
tình đời... Ôi ! bạc trắng như vôi
vui đây buồn đó trong nước mắt
vui ít buồn nhiều giống như tôi

.......Nth........


TÔI SẼ.....

Tôi sẽ muôn đời nhớ đến em
Dù em có thay trắng đổi đen
Bao lần em hứa rồi thất hẹn
Một lần ly biệt chẳng trống kèn !

Tôi sẽ dìu em đến cuối đường
Con đường đầy hoa, cỏ ngát hương
Em sẽ vui say trong êm ấm
Một mái tranh nghèo, ấp yêu đương

Tôi sẽ yêu em chẳng đổi dời
Em ơi hãy xích lại gần tôi
Tình tôi thành thật không lừa dối
Khi nói yêu ai chỉ một lời

Em khỏi lang thang giữa chợ đời
Lệ sầu không để mắt tuôn rơi
Em sẽ an lành trong hạnh phúc
Người ấy không ai khác hơn tôi

.........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 07, 2012 7:46 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BIẾT RẰNG

Biết rằng ván đã đóng thuyền
Mà tôi vẫn cứ hàng đêm mơ màng

Biết rằng người đã sang ngang
Mà tôi vãn gửi hồn sang bên người

Biết rằng người đã có nơi
Mà tôi vẫn nói nhũng lời thiết tha

Biết rắng đã của người ta
Mà tôi cứ ngở..như là..còn không

.......Tình Lang.......


Biết là em đã có chồng
Mà sao tôi vẫn để lòng tương tư

Biết là tôi đã ngu ngơ
Vì tôi đã quá dại khờ tin ai

Ngỡ là tình ấy không phai
Mà sao duyên ấy ba ngày đã tan

Biết là người ấy phụ phàng
Lòng tôi vẫn mãi vương mang chữ tình

Đời trai vì nước hi sinh
Người yêu khó thể chung tình cùng ta ?

Biết đời bão tố phong ba
Mà sao cố vượt thuyền qua biển bờ

Biết rằng nguy hiểm chực chờ
Mà sao người vẫn ơ hờ chẳng lo

Biết lòng nham hiểm khó dò
Mà sao định lấy thước đo dạ người

Biết rằng ngoài mặt ai cười
Nhưng trong dạ họ đứng ngồi không yên

Biết khi tách bến xa thuyền
Cầm bằng cái chắc tơ duyên lỡ làng

Khi yêu biết đã muôn màng
Trách chi người ấy phụ phàng tình ta

Biết nhà ai đó không xa
Mà sao anh lại bôn ba, vội vàng ?

Biết người "tham đó bỏ đăng"
Trách chi khi kẻ cơ hàn tham lam ?

......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 08, 2012 8:04 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


BÀI KỆ THỨ NHẤT

Ru tình- Tình đã phôi pha
Ru em- Em lấy chồng xa mất rồi
Tôi về ru lại bóng tôi
Lêu bêu chữ mệnh, lơi bơi chữ tình. *

Thương đời sao quá điêu linh
Đêm ngồi cặm cụi một mình làm thơ
Đợi trăng về muộn sau hè
Sầu vương khóe mắt, buồn tê tái lòng.

Bây giờ còn nhớ gì không?
Đời tôi- Người đã một lần đi qua!

* Câu thơ của HOÀNG LỘC

.......Văn Châu.......


Chợt khi tỉnh mộng


Tình xưa nào dễ nhạt nhòa
Dẫu rằng người mới đi qua một lần
Dù là em đã có chồng
Phương xa em ở, phòng không tôi nằm

Đêm trong bóng tôi âm thầm
Thân đơn lạnh lẽo khi đông chợt về
Thoáng mơ trong phút đê mê
Anh như cảm thấy em kề bên anh :

"Trên cao chim hót đầu cành
Dưới cỏ hai mái đầu xanh lặng nhìn
Ước gì hai đứa chúng mình
Như chim liền cánh đăng trình bên nhau

Chỉ mong trầu thắm duyên cau
Ông Tơ kết sợi chỉ màu xe duyên
Em là người vợ ngoan hiền
Anh là chồng tốt phỉ nguyền ước mơ

Đêm về anh tập làm thơ
Thêu thùa may vá em chờ anh ru
Ngoài trời nặng hạt mưa thu
Em ơi hãy ngủ cho dù gió dông

Em rơi vào giấc tình nồng
Còn anh tỉnh mộng gối chăn lạnh lùng"

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 09, 2012 6:44 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TA LÀ AI ?

Buồn buồn ngắm bóng trong gương
Thấy mình sao bỗng lạ thường như ai
Này mắt, này mũi, này tai
Nào là dấu ấn hình hài Mẹ Cha
Nào là kiến tạo Mụ Bà
Xác thân vay mượn hay là... là ta?

......Saodem.....


Hai quả tim vàng

Soi gương : Đúng thật là ta !
Chớ đâu có phải Quỷ, ma hiện hình ?
Mặt mũi trông thấy cũng xinh
Đúng là thân thể, hài hình Mẹ, cha

Cũng nhờ cả đấng Mụ bà
Ra tay nắn nót, giúp ta ra đời
Trước gương trông cũng dễ coi
Khuôn mặt rạng rỡ, coi mòi đã yêu !

Chỉ vì lo lắng hơi nhiều
Nên có đôi lúc đâm chiêu, chợt buồn
Vái trời con được người thương
Tâm đầu, ý hợp thiên đường đấp xây

Mong sao có được ngày mai
Vợ chồng đầm ấm, khỏi hoài điểm trang
Em mơ hai quả tim vàng
Nhà tranh, vách đất nhưng an trong lòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 11, 2012 7:53 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THƠ

.Anh mong ươc một điều không thể
Em sẽ về trong giấc tha hương
Xua hơi ấm tan vào cõi mộng
Cho vơi lạnh những ngày gió sương!

Biển đời đau khổ nào ai hay?
Quán trọ trần gian được mấy ngày?
Danh lợi còn đâu khi đã khuất
Mồ hoang thấm đẫm hạt sương khuya

..........Lãng tử 126.........


KHI NGƯỜI NẰM XUỐNG

Người đi, đi mãi chẳng thấy về
Phải chăng đang trong giấc ngủ mê
Tha hương đã sống đời nhung gấm
Nên nay Người đã quên câu thề ?

Anh vẫn mộng mơ thấy em về
Ta cùng sánh bước dưới chân đê
Hơi sương lành lạnh nhưng tình ấm
Hai mái đầu xanh được cận kề

Xứ người chẳng phải là quê hương
Hãy xem như quán trọ bên đường
Dừng chân trên bước chân phiêu lãng
Quê nhà vẫn ấp ủ tình thương

Tranh nghèo hai đứa cùng náu nương
Vui cùng con nhỏ với mảnh vườn
Siêng năng, cần mẫn cầu đủ sống
Dù mồ hôi đẩm trải gió sương

Danh lợi chỉ là của ngoài tay
Khi người nằm xuống : tay trắng tay
Tiếng thơm hãy còn được sống mãi
Giàu nghèo cũng chỉ mảnh thi hài

........LEHONG..........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 14, 2012 6:31 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MỘT CÕI TÌNH

Một cõi nhân gian vướng chữ tình,
Trầm mê luân lạc kiếp phù sinh.
Si mê nghiệp dĩ nhiều mơ mộng,
Khát vọng tình yêu mãi đắm mình.

Một phút sa chân lụy chữ tình,
Hận mình sao cứ mãi vô minh.
Mỡ mắt nằm mơ tình là mộng,
Vô thường réo gọi kiếp lai sinh.

Đêm dài lắm mộng ngũ chẳng yên,
Tỉnh giấc đời sao lắm lụy phiền.
Biển Đông một cõi lìa nhân thế
Lạc thú trường sinh cảnh thần tiên

.....Biển đong 077......


Nơi cõi trần ai hết nợ duyên
Lòng ta nay đã hết ưu phiền
Biển đông sóng lặng tâm thanh thản
Thế giới yên lành một chổ yên

Ngày xưa trót lỡ bởi vì tình
Vướng víu vào rồi khó biện minh
Chẳng hiểu là ta sai hoặc đúng
Mà nay đơn độc có riêng mình !

Một lần dang dở chuyện ba sinh
Hồi tưởng bỗng nhiên thoáng giật mình
Khát vọng yêu đương giờ khép kín
Bởi đời là cuộc sống phù sinh

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 15, 2012 6:52 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NGHỊCH CẢNH GIÒNG ĐỜI !

Đêm khuya quạnh quẽ tỉnh hay say ?
Ta tiếc thương thân kiếp đọa đày ,
Cõi lòng trống vắng vô bờ bến
Bập bềnh trôi nổi với bèo ,mây .

Vừa tròn mười sáu ,sáng long lanh ,
Quá tuổi hai mươi đang héo dần ,
Trăng tàn nhưng rồi trăng lại sáng ,
Tuổi xuân nào có được hai lần .

Vừa bắt đầu yêu đã lụy phiền ,
Giọt ngắn giọt dài chảy triền miên .
Khóc cho số phận đời nhi nữ ,
Lỡ một chuyến đò ,lỡ tình duyên .

Bỗng dưng ta muốn trói cõi lòng ,
Quẵng vào khoảng trống của hư không ,
Để tim cằn cỗi thôi giao động ,
Trước cảnh bạo tàn của gió đông .

.....Cay Say.....


Chẳng may em gặp phải người chồng
Xĩn say, say xĩn sống lông bông
Ăn nhậu cả ngày không biết chán
Mặc em hiu quạnh chốn cô phòng

Mười sáu tuổi xuân vội lấy chồng
Tưởng là nồng ấm lúc trời đông
Nhưng rồi mỗi đêm hoài trông ngóng
Người ta bạc bẽo sớm thay lòng

Hai mươi đã chịu cảnh dở dang
Trách ai gây chi cảnh bẽ bàng
Giọt ngắn, giọt dài từng đêm khóc
Tủi buồn cho số phận trái ngang

Từ nay xin khép kín buồng tim
Còn thương, có nhớ cũng đừng tìm
Em đã chán rồi tình nhân thế
Hãy để lòng nầy được ngủ yên

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 16, 2012 7:15 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


THÂN TRAI ... MƯỜI HAI BẾN NƯỚC !!!

Quen nhau độ ấy sắp tàn Đông
Bao lần anh ngỏ ... chỉ hoài công
Thẹn thùng , em bảo em còn nhỏ
Còn nhỏ ... Em chưa muốn lấy chồng

Đành thôi ! Anh cất bước phiêu bồng
Sau lưng để lại một bóng hồng
Ra đi , chẳng trao lời hứa hẹn
Ai biết rằng Ai... có đợi trông ?

Thuyền anh lờ lững trôi xuôi dòng
Qua bao Bến lạ ... đều trong trong
Đắn đo , đôi lúc lòng thầm hỏi
Người ấy ... có còn nhớ ta không?

Người ấy có còn nhớ ta không
Bến xưa , người ấy có chờ mong
Hay tình nhạt rồi theo năm tháng ...
Có khi ... người ấy ... đã sang sông

Bến lạ , mà sao thấy vừa lòng
Tình đẹp ban sơ , lại mặn nồng
Nghĩ lại ... nghĩ đi ... lại nghĩ lại ...
Hay là ... đậu bến lạ cho xong

.....Thăng Long....


Cuối cùng anh đã được toại lòng
Đã hết lạnh rồi những đêm đông
Bến bờ xa lạ anh tìm được
Cho anh xứng đáng một bông hồng !

Người ta giàu có lắm phải không?
Mới vừa gặp gỡ đã vừa lòng
Thôi cũng chúc mừng anh hạnh phúc
Bên nàng đến đầu bạc răng long

Cô gái ngày xưa vẫn chưa chồng
Năm nầy đã lớn anh biết không?
Đã biết yêu đương và mơ mộng
Nếu gặp lại anh ắt thuận lòng

Tiếc là cô gái hoài chờ mong
Đâu biết người ta đã là chồng
Bổn phận làm cha hai con nhỏ
Đâu nhớ chuyện xưa để bận lòng

Đợi chờ không được nàng lấy chồng
Người chồng nàng ấy phía kia sông
Nghèo khổ bạc tiền không đủ sống
Nhưng mà hai đứa nghĩa mặn nồng

....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Thơ Đường Luật (Tỉnh Thức)

Bài gửi by Nguyen Gia Linh on Sun Sep 16, 2012 9:51 pm

HẾT ĐỢI MONG

Những tháng năm dài mãi ngóng trông
Lạnh lùng gối chiếc mấy mùa đông
Tiễn em gắng gượng lau nước mắt
Ngấn lệ sầu rơi khó đếm đong
Tôi sợ quê người nàng sống khổ
Nàng khuyên anh chớ có đau lòng
Nghe tin bên ấy người vong phụ
Mộng ước tan rồi hết đợi mong

.....LEHONG.....


Hết đợi mong

Đêm khuya gió lạnh mãi chờ trông
Gối chiếc thu phòng ngỡ cuối đông
Lúc tiễn anh đi dòng lệ thảm
Khi đưa kẻ đến lệ sầu đong
Mỏi mòn năm tháng sờn tâm dạ
Hiu hắt canh khuya thấm cõi lòng
Biết được con người thường phụ bạc
Thì mình chẳng đợi hết gì mong


Nguyễn Gia Linh

Nguyen Gia Linh

Tổng số bài gửi : 1318
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 18, 2012 8:11 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TIỄN BIÊT....

Tiễn biệt người đi một chiều Mưa
Thương em thân phận Thúy Kiều xưa
Mộng dệt ban đầu đành tan vỡ
Nghiệt ngã dòng đời đưa đẩy đưa...

Người bước sang ngang , người lỡ đò
Người ôm tình lạnh , người nằm co
Trời bắt vậy đành cam chịu vậy
Hoa chớ rũ buồn xơ xác xơ...

Quen nhau ngày ấy , một chiều Mưa
Sóng bước bao ngày , đưa đón đưa...
Mai này sánh bước bên người khác
Tim em hình bóng anh có thừa?

Rồi từng đêm đến , đến từng đêm...
Em có say nồng , giấc ngủ êm
Tình cũ phai dần theo năm tháng
Hay là nhung nhớ mỗi dầy thêm?

Vàng Thu trút lá buổi phân ly
Hờn trách nhau chi , trách được gì?
Lưng trời lẻ bóng vì sao xẹt
Thầm ước ... Giá người đừng vu qui...

......Thăng Long......


Thầm ước nhưng nàng vẫn ra đi
Để chàng mang nặng khối sầu bi
Lá vàng trải lối chiều tiễn biệt
Mưa Ngâu tầm tã xót thương vi....

Người vẫn hằng đêm nhắc đến em
Thao thức để lòng thương nhớ thêm
Có biết bây giờ nàng đang ngủ
Bên chồng trên mền ấm, nêm êm !

Vẫn hoài lưu luyến một chiều mưa
Tan trường không biết em về chưa ?
Cầm dù anh đứng ngoài cửa cổng
Chờ đợi em ra đúng lúc vừa....

Hai đứa chung dù bước trong mưa
Em nói bâng quơ tưởng là đùa
Mai nầy em lấy chồng xa xứ
Anh có vui lòng để tiễn đưa ?

Đâu ngờ ngày ấy đã đến rồi
Em chọn chồng giàu bỏ rơi tôi
Tôi khóc Vẫy tay chào lần cuối
Đến khi hình bóng khuất qua đồi

.....LEHONG.....


Hoan nghênh bạn Nguyễn gia Linh đã ghé thăm trang thơ của Lê Hồng với bài thơ đường luật thật hay

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 18, 2012 8:11 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TIỄN BIÊT....

Tiễn biệt người đi một chiều Mưa
Thương em thân phận Thúy Kiều xưa
Mộng dệt ban đầu đành tan vỡ
Nghiệt ngã dòng đời đưa đẩy đưa...

Người bước sang ngang , người lỡ đò
Người ôm tình lạnh , người nằm co
Trời bắt vậy đành cam chịu vậy
Hoa chớ rũ buồn xơ xác xơ...

Quen nhau ngày ấy , một chiều Mưa
Sóng bước bao ngày , đưa đón đưa...
Mai này sánh bước bên người khác
Tim em hình bóng anh có thừa?

Rồi từng đêm đến , đến từng đêm...
Em có say nồng , giấc ngủ êm
Tình cũ phai dần theo năm tháng
Hay là nhung nhớ mỗi dầy thêm?

Vàng Thu trút lá buổi phân ly
Hờn trách nhau chi , trách được gì?
Lưng trời lẻ bóng vì sao xẹt
Thầm ước ... Giá người đừng vu qui...

......Thăng Long......


Thầm ước nhưng nàng vẫn ra đi
Để chàng mang nặng khối sầu bi
Lá vàng trải lối chiều tiễn biệt
Mưa Ngâu tầm tã xót thương vi....

Người vẫn hằng đêm nhắc đến em
Thao thức để lòng thương nhớ thêm
Có biết bây giờ nàng đang ngủ
Bên chồng trên mền ấm, nêm êm !

Vẫn hoài lưu luyến một chiều mưa
Tan trường không biết em về chưa ?
Cầm dù anh đứng ngoài cửa cổng
Chờ đợi em ra đúng lúc vừa....

Hai đứa chung dù bước trong mưa
Em nói bâng quơ tưởng là đùa
Mai nầy em lấy chồng xa xứ
Anh có vui lòng để tiễn đưa ?

Đâu ngờ ngày ấy đã đến rồi
Em chọn chồng giàu bỏ rơi tôi
Tôi khóc Vẫy tay chào lần cuối
Đến khi hình bóng khuất qua đồi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Sep 19, 2012 10:13 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HÃY GẬT ĐẦU

Anh đã hẹn sao không thấy đến ?
Để em buồn ngồi đếm thời gian
Đêm nay trăng đã sắp tàn
Nghe lòng buồn tũi miên man giọt sầu

Những tưởng anh tình sâu nghĩa nặng
Sao để em cay đắng riêng mang
Xót xa hai tiếng phũ phàng
Từ nay thôi nhé cách ngăn đôi đường !

........Emkay.........


Nếu em đã đêm trường không ngủ
Thì lòng anh ủ rũ nào yên
Hồn đang trĩu nặng ưu phiền
Chỉ vì trễ hẹn nên duyên không thành ?

Kể từ đó gặp anh, em tránh
Không cho anh cơ hội dỗ dành
Tội cho hai mái đầu xanh
Do vì hờn dỗi nên đành xa nhau !

Thôi em nhé lòng nào em nỡ
Để đôi ta lỡ vỡ duyên đầu
Buồng cau với sẵn mâm trầu
Mẹ anh chuẩn bị đón dâu lâu rồi

Em ơi nghĩ lại em ơi
Hãy gật đầu nhận, muôn đời bên anh !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Thu Sep 20, 2012 7:30 am

Lòng giá lạnh năm canh trăn trở
Chiều hẹn hò lỡ chuyến đò ngang
Giận nhau giấc ngủ võ vàng...
Nghe hồn thổn thức khẽ khàng niềm riêng

CG

CG xin góp với anh LH vài câu thơ nhaaaa..Chúc anh luôn an vui, mạnh khoẻ_ và sáng tác nhiều nha

[You must be registered and logged in to see this image.]
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Sep 20, 2012 8:06 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HÃY TRẢ LỜI EM

Hãy trả lời em chớ lặng thinh
Cho buồn lên mắt chuyện đôi mình
Cho sóng tương tư tràn biển rộng
Cho gió chuyển mùa nhớ bâng khuâng.

Hãy trả lời em chỉ một lần
Cho lòng ấm lại giữa ngày đông
Cho mây thôi hờn cơn mưa hạ
Và nắng rơi vàng trong nhớ mong.

Xin hãy đợi chờ nhau dưới mưa
Mùa thương mang khúc hát giao mùa
Dù cho sương trắng mờ nhân ảnh
Tình vẹn câu thề trên lối xưa

Xin hãy yêu như thuở ban đầu
Nụ tình ươm mộng ước mai sau
Ngàn năm mây tím còn bay mãi
Cho nhớ nhung đầy trong mắt sâu .

Xin trả lời em chỉ một câu
Cho mưa giăng nhớ khắp tinh cầu
Cho đêm thao thức trăng tròn khuyết
Cho tình thôi xóa hết thương đau .

>>>HTNX>>>


ĐỪNG IM LẶNG

Em đừng im lặng để anh sầu
Hãy trả lời anh dù một câu
Anh đang tha thiết và chờ đợi
Đừng để tình ta lỡ duyên đầu

Em đừng quay mặt dấu niềm đau
Anh hứa trao em những ngọt ngào
Đây đóa hoa hồng lòng anh đó
Mĩm cười em nhận _ Xóa thương đau

Hãy đợi anh về chốn hẹn xưa
Cây đa còn đó, mấy hàng dừa
Nhớ khi trời trở cơn mưa gió
Ta cùng vào đó để tránh mưa

Mãi cho tình thắm chớ phai màu
Dù cho bể thẳm hóa cồn dâu
Tình ta muôn đời luôn bền chặt
Vẫn yêu tha thiết như buổi đầu

Hãy xóa thương đau, bỏ giận hờn
Xa rồi hai đứa phải cô đơn
Chớ để đêm dài ta thao thức
Con tim nhức nhối lẫn tâm hồn

.....LEHONG.....


Cảm ơn Cỏ Gai vẫn thường xuyên ghé thăm trang thơ của Lê Hồng, góp thêm những bài thơ tuy ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa và rất hay

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 21, 2012 9:55 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


LẶNG THẦM

Lối cũ chiều mưa , giá lạnh đầy
em về nỗi nhớ rụng đầy vai
sông xưa , bến cũ ,con đò vắng
ai đó chờ ai - một kiếp này

Đắng cay - hơn nửa đời chưa dứt
lòng như lá úa rụng sang mùa
xót xa - một mảnh đời trăng khuyết
Xuân , Hạ qua rồi , Thu cũng xa

Em giờ còn lại một mùa Đông
heo hút cô đơn lòng hỏi lòng
bến bờ hạnh phúc xa xôi lắm
anh có bao giờ... anh biết không ?

>>>Sao Đêm>>>


EM ĐÃ THAY LÒNG

Có biết cho anh chốn đơn phòng
Lạnh lùng cùng gối chiếc, chăn bông
Thương em nhớ cả hình lẫn bóng
Chạnh buồn khi em đã thay lòng !

Từ nay trên lối cũ đường xưa
Chỉ còn trơ trọi mấy thân dừa
bến sông ngày đó, đò vắng khách
Anh lái đò buồn, võng đong đưa

Xuân qua, hạn đến, thu xa rồi
Mùa đông sao ngự mãi trong tôi
Khiến cả tâm hồn anh băng giá
Tin em xuất giá _ Thân rụng rời !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sat Sep 22, 2012 7:03 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHỚ AI ...

đêm thâu mưa giọt vấn vương
đường khuya gió lộng kêu sương gọi sầu
ai người lỡ bước qua cầu
nhớ ai nức nở canh thâu nguyệt mờ

lá rơi em nhặt hững hờ
tiếng thơ ai ngỡ lời ru bạc lòng
song thưa mòn mõi má hồng
ai ngồi đan nỗi mênh mông tơ tình

ánh sao chênh chếnh bóng mình
một giây cách biệt tưởng nghìn năm qua
thương nhau mưa nắng xót xa
nhớ nhau ai đã dãi dầu con tim

bén hơi nghìn dặm mãi tìm
người dưng khác họ xa chìm nhớ thương
ai ơi tình có vấn vương
cớ sao ai gọi du dương tấc lòng

tình ai cạn tỏ mênh mông ngàn
sao ai đếm chờ trông đêm trường
tơ chùng phím lạc cung thương
nhớ ai tê buốt mảnh gương tơ đồng

người xa giọt nhớ chập chùng
xa người tiếng gọi não nùng bi ai
nhớ nhau hơi thở hoang hoài
tình càng sâu lắng càng dài vấn vương ...

.....honghoang.....


Từ đây đôi ngã đôi đường
Em đây, anh đó trùng dương mịt mùng
Tiếng chim kêu tiếng não nùng
Nhớ người phương ấy mà lòng chạnh đau

Nhớ ai thao thức canh thâu
Trời khuya lộng gió giọt sầu rụng rơi
Nhìn em lần cuối trong đời
Kiệu hoa đưa tiễn chơi vơi nỗi buồn

Đường về quạnh quẽ cô đơn
Tình em sao mãi vấn vương trong lòng
Nay thì Sáo đã sỗ lồng
Có còn chi nữa mà trông mà chờ !

Một mình lạc bước bơ vơ
Cảnh dù có đẹp ơ thờ lòng tôi
Hồn như xúc động bồi hồi
Khi về chốn cũ nhớ nơi hẹn hò

Hẹn em cứ phập phồng lo
Sợ em chẳng đến, tơ vò trong tim
Công viên vắng vẻ im lìm
Chợt em xuất hiện trọn niềm ước mơ

Nay còn chi nữa mà chờ
Tôi về đọc lại tình thơ ngày nào
Hết rồi ước hẹn trăng sao
Đành thôi giã biệt nghẹn ngào chia tay

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Sep 25, 2012 7:27 pm

LỖI HẸN

Em chọn chiếc áo xanh,xanh màu ngọc bích,
Vì đêm nay thứ bảy_đêm hẹn hò,
Em đến trước ngồi chỗ thân quen,
Chờ anh đến mơ màng nhìn vì sao băng !

Trời về khuya bóng đêm ngập lối vắng,
Anh quên hẹn rồi góc phố nhỏ một mình em,
Sương rơi nhiều em bước trong màn đêm,
Cô đơn bước chân nặng trĩu đường về !

Anh đâu rồi sao anh không đến ?
Em trở về căn phòng vắng cô đơn,
Nhớ nụ hôn nhớ vòng tay thương mến,
Nhớ thật nhiều_anh có biết không anh ?

.........Nhật hạ.......


Nếu đã hết duyên

Đêm thứ bảy chợt hôm nay trời lạnh
Đã hẹn rồi sao chưa thấy bóng anh ?
Ghế công viên nơi bóng tối âm thầm
Em chờ đợi mà tâm hồn khắc khoải !

Nhìn lên trời mấy vì sao nhấp nháy
Như trêu đùa làm em ngại quá thôi :
"Cô em ơi ! Người yêu em đâu rồi
Họ trễ hẹn , em đơn côi một bóng ?"

Trời càng khuya em mất nguồn hi vọng
Anh thất hẹn rồi, em mong ngóng mà chi !
Hết thương em hay anh đã khinh khi
Người con gái tuổi xuân thì dâng trọn ?

Cũng tại em do ngu si đần độn
Thuơng yêu lầm chọn lấy sự khổ đau
Đã hết duyên, mạnh dạn nói câu chào
Dù chia tay vẫn còn nhau kỷ niệm

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by dangphuong on Tue Sep 25, 2012 7:38 pm

Công viên còn đó chiều tắt nắng
Mà bóng người xưa đã đi đâu...?
Chiếc ghế đá nằm im trống vắng
Và lá hoa rũ xuống ưu sầu!
dp
*** Xin vài câu với anh LH
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Thu Sep 27, 2012 6:18 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


MỘT CHUYẾN NGAO DU

Ngao du đi khắp đó đây
Hành trang một túi đựng đầy thơ yêu

Một mình thơ thẩn trước chiều
Nỗi nìêm ai gửi ... cũng liều mang theo
Biết đò nợ bến chuyến neo
Em còn nợ một lời yêu chưa đền

Một mình nỗi nhớ mông mênh
Vượt con dốc đợi gập gềnh chông gai
Một lời hẹn ước cùng ai
Suốt đời mắc nợ , trả hoài không xong

Quên đi ,
quên đi hết chuyện tơ lòng
Ngao du một chuyến cho lòng nhẹ tênh .

.......UP......


Chỉ là lời hứa

Trời mây non nước bồng bềnh
Lãng du một chuyến cho quên cuộc tình
Biết đâu là bến yên lành
Cho đò ghé bến, cho anh bên nàng ?

Vai mang nặng gánh hành trang
Thơ tình một gói, tình nàng đầy bao
Niềm riêng với những ước ao
Gặp em thố lộ, thơ trao tay nàng

Đây lời hẹn ước đá vàng
Trăm năm chung thuỷ, gian nan thử lòng
Nhưng rồi Người đã sang sông
Lời thề anh hứa khó mong thực hành

Thôi em đừng nghĩ tới anh
Nợ kia anh mắc cam đành hứa suông

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Sep 28, 2012 7:54 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


[You must be registered and logged in to see this link.]

THU

Gió lạnh từng cơn, gió lạnh buồn
Mưa từng hạt nặng, mưa cứ tuôn
Trời mây u ám, trời mây xám
Lá vàng héo úa, rụng hoài luôn

Thu đã đến rồi đã đến rồi
Tạo hóa xoay vòng, buồn thêm thôi
Chưa Hè, Thu đã vội vã đến
Cho sầu nhân thế, lạnh tim coi.

..........^v^^v^.........


XUÂN

Xuân, hạ, thu, đông chuyện của Trời
Buồn chi những lúc lá vàng rơi ?
Con người cõi chết rồi sẽ tới
Mới thấy sáng nay, tối thác rồi !

Cuộc đời hãy sống như mùa Xuân
Tháng Giêng chắc có lắm tin mừng
Thằng Tư cưới vợ, con Thu gả
Cả bọn vui mừng đón chúa Xuân

Xuân sau bọn chúng báo tin mừng :
Cháu vừa sanh được đứa con cưng
Mới tròn tháng tuổi trông rất cứng
Sanh thêm đứa nữa chắc cháu ngừng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Sun Sep 30, 2012 6:31 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


NHƯ CÒN BÊN NHAU

Thu sang lá đổ muôn chiều
Bến xưa, dài nỗi cô liêu tự tình
Ngày xưa, đôi bóng xinh xinh
Bây giờ, cam phận riêng mình đa đoan.

Xe hoa áo trắng ngày son
Dáng xưa khuất bóng, tưởng còn đâu đây
Đồi thu lạnh mảnh xương gầy
Hồn thu bàng bạc... trời tây có buồn ?.

Đêm về thầm vuốt lệ tuôn
Người xa, cứ ngỡ vẫn luôn bên mình
Đôi hồn sống lại hương trinh
Cùng nhau ôn lại cuộc tình đã qua

Đêm nay trăng trĩu ánh tà
Ngoài hiên cứ ngỡ... người xa trở về.
Giật mình một thoáng đam mê
Nhìn vầng tang trắng, tứ bề thinh không

Em mơ hơi ấm bên chồng
Âm dương cách trở một vòng tay ôm !
Thu bay bóng xế tà hôn
Là đà gió cuốn khối hồn đi hoang

Người xưa khuất dạng đâu còn
Ôm mồ mà tưởng tình son đong đầy
Người xa, tình vẫn còn đây…

.....Nguyên Thạch.....


KHÉP KÍN CUỘC ĐỜI

"Người xa, tình vẫn còn đây"
Nhưng tâm hồn đã nhuộm đầy đau thương
Xe tang lần khuất cuối đường
Em đau đớn dạ, lòng vương nỗi sầu

Còn đâu là mối tình đầu
Bến xưa chốn cũ bên nhau tâm tình
Áo dài tha thướt xinh xinh
Cùng đi dạo phố bên chàng có em

Và đây một mảnh trời đêm
Trăng soi chiếu sáng trên thềm cỏ non
Đôi ta hẹn biển thề non
Vạn vật biến đổi _ Lòng son giữ gìn !

Bao lời hải thệ sơn minh
Nguyện là muôn kiếp chung tình cùng nhau
Trời gây nghịch cảnh cơ cầu
Anh ngã bệnh nặng, đất sâu chôn vùi

Giờ đây còn một người thôi
Đêm khuya canh vắng em ngồi thở than
Tuổi xuân sớm chịu dở dang
Mới chừng ấy tuổi khăn tang thờ chồng

Thôi còn gì nữa mà mong
Âm dương cách biệt lệ lòng tuôn rơi
Tình lang anh hỡi, người ơi
Em nguyền khép kín cuộc đời từ đây

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 01, 2012 7:58 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


[You must be registered and logged in to see this link.]

BÂNG QUƠ.

Em dấu ưu phiền trong tiếng thơ
chiều rơi mây tím phủ đôi bờ
lay trong gió ấm cành hoa tím
màu tím nào - buồn như giấc mơ.

Anh hỡi ! ngàn xa tận cuối trời
lênh đênh làm bạn với mây trôi
có nghe trong gió niềm thương nhớ
mờ mịt đôi bờ, vạn dặm khơi.

Ngày vẫn bâng quơ tiếng thở dài
mơ ước nào vun xới tương lai
em đi ,khép lại vườn thơ cũ
mòn mỏi thời gian nhẹ gót hài.

>>>Sao Đêm>>>


Giấc mộng lành

Em ơi chớ buông tiếng thở dài
Cùng em vọng hướng tới tương lai
Nối tiếp tình thơ còn dang dở
Dìu bước em vào cõi bồng lai

Anh sẽ cùng em đến cuối trời
Vui cùng nước chảy với mây trôi
Chuyện đời ta không buồn nhắc tới
Để hai tâm hồn được thảnh thơi

Tôi sẽ cùng em gieo tiếng thơ
Bên nây sông núi, bên kia bờ
Một cánh đồng hoa đầy sắc tím
Và tiếng reo hò của trẻ thơ

Ta sẽ cùng nhau sống yên lành
Đôi quả tim vàng một mái tranh
Yêu thương gắn bó duyên Mai-Trúc
Đừng nghĩ bâng quơ chuyện chẳng lành

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by dangphuong on Mon Oct 01, 2012 8:12 pm

Hai bài thơ hay!
dp
[You must be registered and logged in to see this image.]
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 03, 2012 6:38 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


VÌ SAO TA LẠI ĐEM THÂN CHÈO ĐÒ

Trăng mãi tìm ai dưới đáy sông
Đò ngang cô lái vẫn chưa chồng
Ước mong chén rượu mừng tri kỷ
Chia sớt gian truân khách má hồng

.....Cô lái đò sông Tiền.....


ĐÃ THOẢ LÒNG

Năm tháng trôi qua vẫn đợi mong
Bóng chàng trai trẻ đã qua sông
Chờ ngày đổ đạt công danh toại
Sẽ nguyện cùng cô kết chỉ hồng

Nhưng rồi họ lòng dạ bưởi bòng
Để nàng mỏi mắt cứ chờ trông
Tham sang phụ khó chàng tệ bạc
Bến cũ đơn côi một bóng hồng

Cô lái đò ngang vẫn một lòng....
Hôm nay người ấy lại qua sông
Tay trong tay với người tình mới
Chờ đợi mà chi uổng phí công !

Bởi thế cô em đã lấy chồng
Cuộc đời chấm dứt cảnh long đong
Mừng thay cô lái nay vui sống
Đưa khách ngang sông phụ với chồng

.....LEHONG.....


Cảm ơn bạn Dang Phương đã ghé đọc thơ và có lời động viên

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Fri Oct 05, 2012 7:08 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


TÌNH VỠ

Chiều nay nước mắt đong đầy
Nhịp cầu duyên phận giờ đây gãy rồi
Tôi ngồi đếm tháng ngày trôi
Nghe lòng chết lặng khúc nôi đoạn trường

Xa người vẫn nhớ vẫn thương
Dẫu rằng ngăn cách ... đôi đường biệt ly
Tình trôi theo bước người đi
Câu thề vụn vỡ còn gì luyến lưu

Nhớ xưa cũng một buổi chiều
Đọc thơ người tặng bỗng nhiều vấn vương
Thế rồi ... trong dạ nhớ thương
Đem tình tôi rải khắp vườn tình yêu

Hôm nay lại một buổi chiều
Lời thơ còn đó nhưng nhiều xót xa
Đắng cay gửi tháng ngày qua
Câu thơ vụn vỡ ... phong ba ngập hồn .

>>>>Uyên Phương 95>>>.


Như mùa Thu chết

Nghe ai hát khúc tình buồn
Mà như mi mắt sắp tuôn giọt sầu
Đắng cay cho mối duyên đầu
Một chiều gặp gỡ _ Thương đau trọn đời !

Câu duyên tình lỡ nhịp rồi
Khi ai đã thốt chia phôi đôi đường
Tâm hồn vụn vỡ tan thương
Tháng ngày trong cảnh đoạn trường trớ trêu

Yêu ai dâng hiến thật nhiều
Mà đời cam chịu muôn điều xót xa
Lỡ rồi một kiếp mơ hoa
Sao hoài lưu luyến, đậm đà vấn vương ?

Từ nay đến cuối đoạn đường
Mình tôi hứng chịu tan thương vô vàng
Ai vui khi bước sang ngang
Còn tôi ở lại bàng hoàng ngẩn ngơ !

Đêm về đọc lại lời thơ
Bài thơ dang dở, tình thơ lỡ làng
Mộng lòng cũng đã vỡ tan
Như khi thu chết lá vàng rụng rơi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 08, 2012 12:01 am

[You must be registered and logged in to see this image.]


VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

Nghèn nghẹn trong tim – tuổi học trò,
Về thăm trường cũ, mối tình thơ.
Bên cây chữ khắc còn lưu dấu,
Cạnh gốc phượng già mãi luyến xưa.
Mái tóc em yêu còn ẩn hiện,
Màu mây người cũ vẫn như mơ.
Chạnh lòng luyến tiếc bài thơ đó,
Xao xuyến lòng tôi lỡ chuyến đò.

....HÀN TÂN....


NGƯỜI THẦY
Thầy đã đưa qua mấy lượt đò
Chở đàn con nhỏ vượt sông mơ
Người đi hy vọng vươn tầm mới
Kẻ ở miệt mài hóa cổ xưa
Chức phận vuông tròn vui góp sức
Lương tâm thanh thản dệt nên thơ
Về hưu nhàn nhã chưa yên dạ
Sự học như đang diễn tấn trò

....Hồ Văn Thiện....


CHỚ TRỄ ĐÒ
Nhắc chuyện năm xưa thuở học trò
Cùng chung một lớp với niềm mơ
Mong là em chẳng quên tình cũ
Ước được nàng luôn nhớ nghĩa xưa
Hai đứa yêu nhau xây đắp mộng
Đôi mình thương mến kết vần thơ
Một ngày duyên thắm nên chồng vợ
Sáng sớm rước dâu kẻo trễ đò

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Mon Oct 08, 2012 7:39 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


PHƯỢNG HỒNG

Ta biết hè đã đến
Nơi đây chẳng phượng hồng
Ve ơi xin đừng réo
Nghe thổn thức .._ đau lòng !

Mấy mươi năm lịch xé
Bao nhiêu lần phượng hồng
Là bấy nhiêu ngã rẽ
Dòng đời quá mênh mông !

Ai xuôi theo dòng sông
Ai lui về cố xứ
Ai tìm vào quá khứ
Để nghe lòng bâng khuâng !

Chiều nay ve bỗng gọi
Chợt nhớ màu phượng hồng
Đường tơ trăm ngàn mối
Hiện về từ xa xăm !

....Tú Kép....


CẢM ĐỀ

Ve kêu hè đến em biết không ?
Đường xưa trải lối cánh phượng hồng
Ngày mai trường vắng không thầy bạn
Và vắng trong tôi một bóng hồng

Lịch xé được vài chục ngàn tờ
Thế mà hồn ngỡ tựa trẻ thơ
Mỗi khi thấy phương hồng tươi nở
Là thấy lòng mình vẫn ước mơ

Ước mơ được gặp lại bạn bè
Người nơi rừng núi kẻ sơn khê
Có đủ về đây mà tụ họp
Cùng nhau một bữa để nhậu nhè !

Nhớ về năm ấy một mùa hè
Xác người chồng chất, phố vắng hoe
Đâu đây tiếng khóc bầy con trẻ
Bên cạnh mẫu từ đầy máu me

Xin hãy cho đời một màu hồng
Như màu hoa phương lúc đơm bông
Thổi cho ngọn gió hè dịu nóng
Cho dân nước Việt được toại lòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Tue Oct 09, 2012 8:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


[center][You must be registered and logged in to see this link.]

MAI EM ĐI

Mai em đi...gửi buồn cho anh đó
gói hành trang là nỗi nhớ tràn đầy
em đi rồi kỷ niệm vẫn còn đây
một thuở yêu thương lòng vương vấn mãi.

Mai em đi...nghe lòng đau tê tái
trách hờn chi...anh nói hêt... đi anh
để cho em ôm trọn nỗi đơn hành
về bến cũ ngậm ngùi sông nước biết?

Mai em đi... ôi sao buồn da diết
ánh mắt nhìn như chết được trong nhau
miệng cười mà se sắt cả lòng đau
gửi lại anh... một khung trời kỷ niệm.

>>>Saodem>>>


Anh chờ em

Mai em đi ! còn chi mà quyến luyến
Nhớ thương nhiều cũng kỷ niệm mà thôi
Tạ từ nhau, muốn nói lại nghẹn lời
Ôm giữ tình, nên tim tôi nghèn nghẹn

Nói gì đây, khi hương tình chưa bén
Bởi gặp nhau còn e thẹn, ngại ngùng
Vội vàng không ? lời hẹn ước thuỷ chung
Vì ngày mai, ta đôi đường cách biệt !

Nếu thật sự lòng em buồn da diết
Thì lòng anh ắc nuối tiếc không yên
Nhưng tâm tư sẽ giải tỏa ưu phiền
Biết ai đó tình riêng đà vương vấn !

Nếu đã hiếu thấu tình em tường tận
Ngày em đi anh chẳng phải phân vân
Lời thương yêu anh sẽ nói vạn lần
Anh chờ em, dù cách ngăn sông núi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by Cỏ gai on Tue Oct 09, 2012 9:17 pm

Mai em đi..anh có còn luyến nhớ
Những buổi chiều sánh bước dưới mưa
tay trong tay yêu biết mấy cho vừa...
Để đêm trắng thức thao hồn dệt mộng

Mai em đi...thấy lòng mình trống rỗng
Nói lời gì..chỉ ánh mắt trao nhau
Chuyện tình yêu..rồi cũng sẽ úa nhàu.?
Xin gửi nửa vần trăng về nơi ấy

CG

_Xin góp mấy vần thơ cùng anh LH [You must be registered and logged in to see this image.]
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

XƯỚNG HOẠ THƠ - Page 2 Empty Re: XƯỚNG HOẠ THƠ

Bài gửi by lehong on Wed Oct 10, 2012 8:06 pm

Mai em đi..anh có còn luyến nhớ
Những buổi chiều sánh bước dưới mưa
tay trong tay yêu biết mấy cho vừa...
Để đêm trắng thức thao hồn dệt mộng

Mai em đi...thấy lòng mình trống rỗng
Nói lời gì..chỉ ánh mắt trao nhau
Chuyện tình yêu..rồi cũng sẽ úa nhàu.?
Xin gửi nửa vần trăng về nơi ấy

CG

_Xin góp mấy vần thơ cùng anh LH [You must be registered and logged in to see this image.]

Cảm ơn Cỏ Gai luôn có những đoạn thơ phụ hoạ giúp cho bài thơ Lê Hồng đầy đủ và màu sắc hơn

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết