Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

HOA CHANH & LÊ HỒNG

Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sat Jul 14, 2012 9:27 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

GIẬN THỜI PHẢI GIẬN

Chanh tôi vốn thật thà như đếm
Thấy hô hào nào nếm - nào xin
Trách thay lãng tử vô tình
Muốn Chanh khô kiệt sức mình mới cam

Lời cảm ơn trái lòng - không nhận
Ai tặng không mà mắn - mà may ?
Sờ sờ tay níu cành cây
Mong tìm trái bự hái ngay mới vừa

Lại còn thả rào thưa - rào nhặt
Lời ngọt ngon như mật rót tràn
Dạ thưa ! Chanh vốn không màng
Giận thời phải giận ơi chàng có hay...?

.....HOA CHANH.....


Tình sau, trước Hồng đây chẳng lỗi
Cớ sao Chanh lời nói trách hờn ?
Giận, buồn thôi hãy dằn cơn
Dù Chanh không tặng _ Cảm ơn nàng trồng

Chanh em tốt cho anh lấy giống
Anh mang về trồng đại trước sân
Khi nào say xĩn, cổ khan
Chanh, đường có sẵn khỏi cần nấu xông

Chanh hờn dỗi nhưng anh hi vọng
Một ngày kia em sẽ rõ lòng
Ngồi buồn Chanh lại nhớ mong
Cái chàng lãng tử Lê Hồng giờ đâu ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sun Jul 15, 2012 6:46 pm

Trả lời nhanh nhé !

Lỡ phóng bút chữ "liều" đậm nét
Hẳn Lê Hồng vừa rét vừa run
( Đã nuôi sư tử Hà Đông,
Rủi "nó" nổi khùng , mình chết chứ chơi )
hehe...

Thân liễu yếu dạo đời ngày tháng
Tài vốn sơ , trí đáng là bao
Làm sao dám sánh anh hào
Buông chi lời ngọt tiếng ngào , băn khoăn...

Nhưng không sao , đã rằng duyên phận
Chanh vốn không đo thấp - tính cao
Lê Hồng chẳng đến đỗi nào
Cũng trang nam tử chí cao ngất trời

Muốn cùng Chanh rong chơi phỉ chí
Chàng hãy mau phế vị chánh thê
Rồi mang kiệu rước Chanh về
(Nhớ mang sính lễ phủ phê mới ừ )

Còn vườn chanh từ từ chăm sóc
Đừng lăm le thỏa mộng gian tà
Vội vàng ngắt nhánh bẻ hoa
Đến khi kiệt nước quẳng ra ngoài hè

Bấy nhiêu thôi , Chàng nghe có thấm
Chớ mong Chanh thua đậm để cười
Vườn chanh trót đã ngõ lời
Suy nghĩ nhanh nhé ! rồi hồi âm Chanh.

........Hoachanh........


:yim_whist:yim_whist

Hoa Chanh hơi bận nên chậm trả lời , thứ lỗi nhé !

Trời hởi Trời ! sao Chanh ác thế !
Việc đối thơ đâu dễ gì em ?
Nhiều khi thức trắng cả đêm
Moi được vài chữ đã rêm nhức mình

Em hối quá làm anh lính quýnh
Đọc thơ em muốn bệnh đây nè
Trước kia làm bộ lấy le
Nào ngở trêu ghẹo đụng nhè tay em

Anh tình thật thuyền chưa rời bến
Chờ bấy lâu chẳng thấy khách lên
Cam đành sống một mình ên
Dù có chăng nữa _ cũng liền ly hôn

Gặp Chanh rồi trong lòng tuy ớn
Nhưng con tim sóng gợn dập dồn
Không lẽ Hồng đã lên cơn
Nên gặp "Sư tử" chả sớn lòng anh

Vẫn háo hức cùng Chanh bầu bạn
Cùng họa thơ thỏa mãn tấm lòng
Nếu mai em muốn có chồng
Anh đây ứng thí chỉ mong em ừ !

Về gia sản anh giàu lắm chứ !!!!
Trăm bài thơ anh sẵn có dư
Đòi thêm xin hãy từ từ
Moi tim, nặn óc anh bù cho em

Nhắc tới Chanh anh thèm nhỏ dãi
Anh sẽ về cậy mối nhờ mai
Từ lâu mơ ước có ngày
Hồng-Chanh được thỏa Trúc-Mai gioa hòa

>>>>Lehong>>>>


Được sửa bởi lehong ngày Mon Jul 16, 2012 8:21 pm; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Mon Jul 16, 2012 6:48 pm

Trách kẻ bạc tình


Cất tiếng than " lá gan quá bé "
Chưa ra quân - có kẻ đầu hàng
Rụt đầu cong cổ - hoang mang
Co chân mà nhảy tắt ngang hàng rào

Hehe...

Chanh chỉ nói nếu rao thơ bán
Tính ra tiền có đáng là bao .
Chưa gì lời nặng mắng nhau
Bán trôn ? Chanh thuộc loại nào vậy anh ?
:yim_cool:

Dù sợ hãi chả cần vội thế
Chanh ừ đâu ? ôi ! tệ thì thôi...
Nhìn người hệt đĩa phải vôi
Chanh cười muốn rớt hết mười cái răng

Lê Hồng hỡi ! băn khoăn chi ? Khổ .
Nếu sợ rồi - ngồi đó mà chơi
Ngắm Chanh thong thả dạo đời
Nhớ đừng kêu réo : " Chanh ơi ! quay về . "

Chàng Miso năm thê bảy thiếp
Muốn Chanh ưng - chờ đến kiếp sau
Lê Hồng tai - thấp tai cao
Thoạt nghe Sô chọc - nháo nhào thối lui

Đừng trù ẻo Chanh tui bị ế
Giận - phần hai , trách kẻ bạc tình
( Lúc đầu hội ngộ vừơn chanh
Tui đà đoán được chín phần... không sai )

Thôi ! chớ vội loay hoay tìm lối...
Thấy anh run , nghe tội thì thôi.
Hoa chanh hương - sắc vẫn tươi...
Lung linh trong nắng. Ơi người chớ lo !

Người xưa bảo thà đo sông - bể
Đo lòng người không dễ . Đúng chưa !
Lê Hồng mất vốn - chào thua
Vườn Chanh vui bởi trúng mùa quanh năm.

......Hoa Chanh......


Thua tài Chanh anh thầm đau khổ
Cũng tại mình cắc cớ ghẹo người
Khát thì phải uống "chanh tươi"
Ham chi "chanh muối" để rồi thở than !

Than bởi chanh mặn nồng khó nuốt
Nuốt vào xong cổ muốn vuột da
Về sau chắc uống nước trà
Nhấp môi một chút, ngâm nga sự đời

Bởi chanh pha nước sôi uống vội
Nên phồng môi phổng lưởi tùm lum
Người ta thuộc loại thơ chùm
Còn mình thơ lẻ, lom khom viết bài

Thơ của Hồng viết bằng tay trái
Thơ của Chanh tay phải đã quen
Tay Hồng lại dính bùn phèn
Đâu như ai đó người khen ngọc ngà !

Lời phân trần nói ra chẳng giấu
Thua chịu thua chẳng xấu mặt ai
Cũng là thịt bắp, u vai
Đem thân hứng chịu "Chưởng" nầy chẳng sao !

Thơ chúng mình đối trao mấy bận
Cái độ nầy Chanh lấn sân rồi
Nhìn Chanh thỏa chí mỉm cười
Mà lòng Hồng chạnh bùi ngùi xót xa

Bởi người ta vườn Chanh thắng lợi
Còn Lê Hồng phải đợi chuyến sau
Lần nầy lỗ vốn cau trầu
Ráng thêm chuyến nữa buôn Heo chắc lời

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Tue Jul 17, 2012 6:42 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]

ĐEM THƠ RAO BÁN

Chanh vốn muốn lui về ở ẩn
Lo băm bèo nuôi nấng đàn heo
Bởi xưa cha mẹ Chanh nghèo
Học bao nhiêu chữ hòng theo với đời

Ai mà ngờ có người cắc cớ
Mang thơ Chanh bán phố chợ xa
Dựng lều - đăng bảng - phát loa
Rêu rao Chanh - kẻ trăng hoa...ôi dào !

Đê - đê - rờ - đê đâu hiểu thấu
Đứng bên lề bêu xấu thanh danh
Vết nhơ người quệt sao đành
Lehong hể hả - thân Chanh còn gì ?

Mặt đối mặt muốn chi - lời cạn
Chanh dù thua cũng đáng - không than
Đừng mang ách đặt giữa đàng
Mong Chanh xẩy bước quáng quàng đổ nghiêng

Xưa Lehong láo liên đôi mắt
Đảo vườn chanh muốn vặt trơ cành
Không xong , tự ý lui quân
Bây giờ dẫn bạn về mần thịt Chanh ???

.........Hoa Chanh.......


Thơ của Hồng cạn nguồn hoàn cảnh
Đâu có ngờ gặp cảnh trớ trêu
Biết mình tựa cái thân diều
Dây tơ đã đứt tiêu điều xác thân !

Cũng hay Chanh lui về qui ẩn
Hồng nào đâu dám giận, dám hờn
Chỉ vì cảm thấy cô đơn
Đem thơ ra đọc đở buồn mà thôi !

Hồng đâu dè mình gây nên tội
Lại khai đường mở lối người trêu
Chớ Hồng nào có gọi kêu
Chỉ họ hứng chí _ Ai liều nhờ tay !?

Thấy Hồng thua thế nên họ khoái
Nên họ tìm cách ngoáy cho sâu
Lệ Hồng lại chuốc thêm sầu
Chắc là không sống được bao nhiêu ngày !

Lỡ một lần Chanh kia định hái
Có ngờ đâu lại bị gai đâm
Mong Chanh chớ có hiểu lầm
Nước Chanh chưa uống, xác Chanh vẫn còn

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Mon Jul 30, 2012 9:13 pm; sửa lần 1.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Thu Jul 19, 2012 7:25 pm

LẮC HỘT XÍ NGẦU

Thơ Chanh hoạ sao mà cắc cớ
Bảo Hồng về bỏ vợ theo Chanh
Trăm năm duyên mới chưa thành
Chèo queo Hồng ngủ Chanh đành hay sao

May Hồng vốn lắm đào chưa vợ
Nên dụ Chanh chẳng sợ ghen tuông
Ta Hồng không hẳn cùng khuông
Nhưng vợ vừa bỏ tập tuồng học dê

Chuyện phế vị chánh thê không ngượng
Hẳn là Chanh tự lượng sức mình
Kẻ ăn người nhịn bất bình
Cái hoạ canh cánh cô mình nhơ nha !

Đòi sính lễ Hồng ta cùng có
Ngoài ngàn bài nằm xó thơ kia
Nàng thúc bên đít lia chia
Ta mà gồng tiếp Hồng kia chắc thua

Chuyện phu thê ai đùa tuỳ hứng
Chanh vỏ tươi trong úng thi sao
Lột võ xem ruột thế nào
Muối mòng khô ướt trước sau rõ ràng

Ta đề nghị cô nàng nên thử
Tốt dây mà xấu củ thì sao
Lắm đào Hồng cụt cở nào ???
Như ta một vợ hư hao chẳng nhiều

.....DDRD......


Hồng coi kỷ, tấc hai còn thiếu
Nên dám đâu quấy nhiểu gái tơ
Tưởng Chanh là loại Tơ mơ
Đụng vô mới phổng đâu ngờ cao tay !

Tưởng Chanh thấp đưa tay Hồng hái
Mới rờ vô đã vướng phải gai
Thật là không lượng sức tài
Lỗi ta đành chịu ! Trách ai hại minh !

Ngở đùa cợt, nể tình Chanh nhịn
Ai ngờ nàng chẳng nín, tiếng to
Hồng ta thộn cái mặt mo
Bịn mặt, nhắm mũi, co giò định dông

Đâu ngờ được hai chân cứng cóng
Chạy được rồi lại cản bờ sông
Chạy quanh, đi quẩn lòng vòng
Nào hai chạm phải cái mông của nàng

Nói tới Chanh Hồng tôi ngao ngán
Những mong là kết bạn tâm giao
Số Hồng chắc hổng có đào
Đụng Chanh, Chanh đá cho đau, cho chừa

Thôi thế thôi về sau có ngứa
Tì thân cây mà cứa, mà cưa
Đi Dzê Hồng hứa sẽ chừa
Gặp gái Hồng sẽ bẩm thưa đàng hoàng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Fri Jul 20, 2012 6:40 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


LÃNG TỬ VƯỜN CHANH

Ôi trời ! lãng tử vườn Chanh
Chưa chi đã muốn vin cành , hái hoa
Thẳng tay đấu với quần thoa
Hơn thua chi hỡi , ba hoa chốn này ?

Chanh tôi chưa bảo mình hay
Chưa khoe mát - ngọt - chua - say bao giờ
Cần chi hợp sức so cơ
Mong Chanh một bước lui cờ mới thôi

Uh ! thì ngồi đó mà chơi
Chanh tươi hạ nhiệt - nghỉ ngơi hẳn về
Chanh dù to cũng chớ mê
Kẻo đêm tỉnh giấc - bờ đê đang nằm

:yim_cool::yim_big_h

.........Hoa Chanh.........
.

Trái chanh chín tay anh đang nắm
Chỉ hái thôi chẳng có đẳn cành
Anh nào phải loại lưu manh
Ăn chanh rồi muốn bẻ cành, đốn cây

Chanh em trồng bao ngày bảo quản
Nên ngại gì trời nắng hay mưa
Chanh thì cần thật phải chua
Cho đường vào quậy là vừa uống thôi

Cảm ơn em mến tôi đem tặng
Nghĩ lại mình may mắn vô cùng
Chanh ơi ! thương lắm nghe cưng
Giận thì nén giận chớ đừng đốn cây

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sat Jul 21, 2012 7:09 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


CÓ PHẢI ANH THUA ?

Đã hạ giọng dịu dàng xin lỗi
Có phải Chàng muốn nói " Anh thua !"?
Hay là chờ dịp bán - mua
Máu thương buôn chẳng phải vừa - ai tin ?

Uh ! cũng phải có tình một ít
Ai đờn ông mà tính chi li
Hơn thua chi với nữ nhi
Người ta biết đựơc còn gì thanh danh

Bao công sức chăm cành - tưới đất
Chàng chớ hòng hăm bứng mang zìa
Sân nhà đấy hỏng có suya
Rủi ro mất giống - còn khuya Chanh ừ

"Nhớ lãng tử tương tư trở bệnh ?"
Trời đất ơi - chắc đến kiếp sau
Chanh mắc cười muốn đổ nhào
Lê Hồng vướng bệnh tầm phào rồi anh

........Hoa Chanh........


CÓ ANH BÊN CẠNH

Phải hay không anh đành chấp nhận
Miễn Hoa Chanh thôi giận, hết buồn
Dành riêng anh chút tình thương
Để chàng Lãng tử khỏi buồn tương tư !

Đâu có ngờ người ta quá dữ
Chẳng thuộc hàng nhi nữ thường tình
Chỉ còn có nước van xin
Chanh em trồng đó cho mình cùng lo

Anh sẽ phụ tưới cây, nhổ cỏ
Huấn luyện thêm chú chó giữ nhà
Không cho thiên hạ lân la
Để mà dòm ngó hay là hái chanh

Từ nay Chanh có anh bên cạnh
Như có thêm đôi cánh trong tay
Vui buồn cho hết kiếp nầy
Lê Hồng nguyện sẽ cùng ai chung tình

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Mon Jul 23, 2012 7:00 pm

[You must be registered and logged in to see this image.]


HÃY GIỮ LỜI

Thoáng nghe qua , lòng Chanh tan nát
Phải đối thơ Chàng " hát " cả đêm
Cong lưng gò dưới ánh đèn
Muỗi vo ve - mặc , chẳng thèm quan tâm

Xong một khổ - mình rêm một buổi
Chanh vô tình thúc hối nhanh hơn
Đến đỗi chàng mém lên cơn
Sụt sùi bọt bể , dỗi hờn tứ chi

Đã háo hức...ngại gì khổ ải
Chàng mau trưng của cải ra coi
"Ngàn bài thơ - vốn để đời
Mai sau lỡ đói - chợ trời bán rao ?"

Đừng có ớn Chanh , nào hung dữ
Tính rất hiềnnnn...Sư tử kiên dè
Chái tim nghe muốn tê tê...
Rối tung nhịp đập như đê vỡ tràn...

Đừng nóng vội - Chanh đang suy tính
Ngàn bài thơ - chàng định trao tay
Mỗi bài Chanh bán trăm hai
Ôi dào ! không đủ no say tháng tròn...

Nhưng thà thế vẫn hơn không có
Đã hứa rồi - Chàng có giữ lời ?
Bao giờ phu kiệu tới nơi
Gật đầu cái "rụp" cột đời của anh...

>>>>Hoa Chanh>>>>


Nay em "ưng" thì anh không muốn
Gái gì đâu ăn uống xĩn say !
Thơ anh một bài trăm hai
Mỗi tháng xài tới trăm hai chục ngàn ?(Dollar)

Thoáng nghe qua hoảng hồn hú vía
Tiêu kiểu nầy chết tía anh luôn
Đề nghị em bán luôn trôn
Mới mong thỏa mãn tâm hồn uống ăn !

Thời buổi nầy khó khăn kinh tế
Xài như em chồng ế chắc rồi
Thương dùm "Thi sĩ" đời tôi
Moi tim, nặn óc cả đời nuôi em ?

Còn chịu đựng tánh em hung dữ
Dữ còn hơn sư tử Hà đông
Suốt đời em sẽ ế chồng
Chờ đôi năm nữa chổng mông kêu Trời

Nghe tiếng kêu MIso sẽ tới
Hắn thương em chẳng ngại giúp cho
"He" là ông chủ giàu to
Vườn Chanh cai quản sẽ lo chu tròn

Đã từ lâu Miso mòn mắt
Để mong chờ con Cắt sang sông
Từ ngày Cắt đã xổ lồng
Miso ao ước lòng mong Cắt về

Cùng Miso phu thê hợp cẩn
Hãy vui lên Chanh chớ băn khoăn
Thương tôi vô phước vô phần
Số nghèo đành chịu thêm lần dở dang

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sat Jul 28, 2012 8:44 pm

KẺ PHỤ TÌNH

Thế là hết chanh đà có chủ
Ngậm bồ hòn làm vú con ai
Cúi đầu tì thiếp vợ hai
Nâng khăn sửa túi nhạt phai má hồng

Đường đang quang chui quàng bụi rậm
Nắng chang chang nổi sấm rơi mưa
Chanh ơi soi kỹ hay chưa?
Sáo ơi, ơi sáo ai đưa qua phà

Bờ bên ni có người sầu muộn
Ngày mỗi ngày lại dướn mắt trông
thương người con gái theo chồng
tiếc con chim sáo sổ lồng bay xa

Đành trách mình khi xưa sao chậm
Cứ tà tà chờ dấm chanh to
Chanh kia trái nhỏ chưa lo
Thế mà người hái cả xô mang về

Còn đâu nữa tóc thề đen nhánh
Còn đâu nữa nhí nhảnh chiều hôm
Một mình gặm nhấm cô đơn
Ở bên kia ấy sáo ơi có buồn

>>>>MISO>>>>


MISO nói, Lê Hồng khó xử
Cũng do nơi vợ dữ như Chằn
Tối ngày mặt mủi cứ nhăn
Còn chê Hồng quá cù lần trẻ con !

Đã mấy lần ly hôn thất bại
Chỉ tại Hồng ngần ngại, đắn đo
Thân còn bữa đói, bữa no
Tiền đâu án phí ra tòa kiện nhau ?

Nhờ có Chanh khơi màu câu chuyện
"Nếu yêu Chanh muốn kết xe duyên
Về sau chẳng phải luỵ phiền
Ly hôn vợ trước, phỉ nguyền tóc tơ !!!"

Chanh với Hồng nhờ thơ mới gặp
Đâu có ngờ anh lấp ló dòm
Miso tay đặt lên nôm
Đâu ngờ con cá hết hồn nhảy ra

Trách sao mình ra tay chậm quá
Để con cá vuột khỏi tầm tay
Nên nay than vắn, thở dài
Cá nầy tưởng bé nào hay lớn xồn !

Rồi giờ đây cô đơn găm nhấm
Có miệng mà đành phải như câm
MISO đau khổ âm thầm
Chanh ơi có thấu anh đang thất tình

.....Lehong.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Sun Jul 29, 2012 6:36 pm

GẶP BẠN

Thì ra gặp bạn nơi đây
Chanh xin kính cẩn chấp hai tay chào
M và tôi dợm bước vào
Thấy người bỗng chốc nghe rầu lòng em

Thơ Chanh dở - chẳng ai khen
Đành mang giấu biệt chẳng thèm khoe khoan
Ai ngờ vai xách nách mang
Dán chưa xong phải quáng quàng tháo lui
Tuổi trẻ cười post thơ vui
Thơ buồn Chanh dỗ ngủ vùi một nơi ...

......Huynh Gia......


P/s : Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . HC xin kính chào thi sĩ Lehong !

Chắc tớ nay đã hết thời
Không dám thỉnh mời, cũng gặp nhau đây !
Thơ Chanh tớ đã biết tài
"Thập bát thư pháp" khó ai sánh bằng !

Bản tính : Không thích khoe khoang
Chỉ tìm đối thủ ngang hàng mới chơi
Lehong thuộc loại thơ tồi
Co đầu, rút cổ tìm nơi ẩn mình !

Thay tên đổi cả "pháp danh"
Từ bên Tuổi trẻ chạy làng qua đây
Mong em thương lấy thân nầy
Đừng khơi, chớ nhắc tháng ngày vừa qua

Lehong nay uống nước trà
Nước Chanh đau bụng bởi là quá chua
Hồng đau bao tử, ruột thừa
Uống gì cũng uống chỉ chừa Chanh thôi

Trước không rắc rối lôi thôi
Sau là khỏi phải bị lòi cái ngu
Bắt chuột xin chớ dậm cù
Vì thân của Tớ ngất ngư lâu rồi

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

HOA CHANH & LÊ HỒNG Empty Re: HOA CHANH & LÊ HỒNG

Bài gửi by lehong on Fri Aug 03, 2012 7:36 pm

VÔ TÌNH

Vô tình gặp bạn cố giao
Huỳnh Gia buột tiếng " Xin chào!" . Thế thôi
Dám đâu gây chuyện lôi thôi
Thơ ngừơi Huỳnh đã đọc rồi bấy lâu

Vừơn hài múa bút vung câu
Muốn qua mắt thợ ,(Chanh) pha màu linh tinh
Không thương ,cũng nghĩ chút tình
Phũ phàng cho lắm cũng mình với ta

M và Tôi , Huỳnh vừa qua
Lê Hồng khéo léo đuổi ra đây mà
Buồn trông con nhện hiên nhà
Giăng tơ - tơ đứt khóc òa trong đêm .
..

P/S : Gặp bạn hữu , cất lời chào
Huynh tìm lối lánh mặt nhau sao đành ?


.......Hunh Gia.....

M và Tôi, Tôi và M
Chúng mình là khách chớ quên bạn à !
Lệ Hồng dù là chủ nhà
Cũng đâu đuổi khách mà Gia trách hờn ?

Có giận nên cố dằn cơn
Mong Gia thông cảm đừng buồn tớ nghe !
Cũng tại Hồng quá e dè
Gặp Gia chẳng khác Gà Tre gặp Diều

Cố tình né tránh đòn chiêu
Còn hơn là phải mạng liều đấu nhau
Tránh không được phải đụng đầu
Lehong xin được bái chào Gia Huynh

Mong là bạn sẽ nể tình
Thi thơ đối hoạ Hồng xin học nghề
Giỏi, tệ cứ thẳng khen chê
Kinh nghiệm rút tỉa Hồng về học thêm

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết