Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THƠ CHỌC GHẸO

Trang 4 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Jan 18, 2014 8:30 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Picture0015-1

NGỰA NGÃ

Ngựa Quý năm ni gục ngã rồi !
Tà Dương cứu mạng hắn đành lôi
Trưởng ban thụ án ăn tiền đút
Đầu sỏ xui can trốn lệnh đòi
Lo vỡ cả bầy đem thí mã
Hay dành lợi thế quyết ra roi
Vừa xông khói chuột rơi hàng bịch
Mới biết đền thiêng quá lắm dòi

....Hồ Văn Thiên....
[1]

THƯỢNG ĐỈNH NHƯ…HẠ ĐẲNG!

Cháy nhà mặt Chuột lộ ra rồi !
Trạng chết chẳng cam vớ Chúa…lôi
Nửa tỷ Đô la “anh” đã nhận
Năm trăm nghìn “đỏ” đệ không đòi
Gà nòi bị nhốt luôn lo…thịt
Ngựa chiến đang phi vẫn sợ…roi
Thượng đỉnh mà sao như…hạ đẳng
Sơn hào hải vị lẫn nhiều…dòi

....Lê Trường Hương....


XÁC CHẾT

Tham quan cả lũ ló đuôi rồi
Kẻ thoát người che cũng bị lôi
Án tử gia đình tiền chạy chọt
Chung thân nhà nước bạc kêu đòi
Vướng vào tội nặng đành vong mạng
Chớ phải lỗi lầm phạt mấy roi
Mai nó chết rồi ruồi nhặng đâu
Hôm sau thi thể sẽ đầy dòi

.....LEHONG.....


 http://lehong-lehong.blogspot.com/.

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Jan 21, 2014 8:13 pm

BÒ LA (bà lo)
  
Giặt dũ nấu cơm đến quét nhà
Việc to việc nhỏ cậy bò la
Miếng ăn ba bận gà cùng cá
Thức uống suốt ngày rượu với trà
Chợ búa tam tòng giao mụ xã
Ngoạn du bát phố nhượng ông nhà
Vắt chân chữ ngũ chòm râu vuốt
Quý bậu trên đời có ngán ta ta ?  
  
....DINH THU....
 
  
SƯỚNG GHÊ TA ! 
  
Việc to hay nhỏ ở trong nhà
Bà Xã đều làm chẳng có la
Chẳng thiếu món ăn bì bún chả
Dư thừa bánh ngọt với hương trà
Phụ tay giúp sức con anh Cả
Toan tính chi ly chị chủ nhà
Giữ cháu trông em còn có má
Mình ông rảnh rỗi sướng ghê ta ! 
  
.....LEHONG.....
  

http://lehong-lehong.blogspot.com/ Smile

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Jan 22, 2014 7:20 pm

NẮNG XUÂN
  
Nắng thả vào xuân những nụ hôn
Phải chăng trời đất cảm tâm hồn
Gió ru cành trúc tìm hương bưởi
Đào uống hạt sương lắng tiếng đờn
Anh ước ao lòng xuân mãi tới
Em thầm ôm mộng gió luôn vờn
Tình ta đang trải cùng muôn ngã
Theo nắng xuân về với nụ hôn 
  
....H.Y.T....
21/1/2014  
  
ĐỪNG HÔN 
  
Chưa gì sao lại đến cầu hôn
Bất chợt làm đây phải hết hồn
Mình mới quen nhau đêm dạ hội
Ta vừa thân thiết buổi ca đờn
Quanh em trai trẻ bu đeo đuổi
Cạnh bạn nhiều cô bám lượn vờn
Thôi nhé người ta còn bé lắm
Có thương đứng ngó chớ đừng hôn 
  
.....LEHONG.....
 
  
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Jan 24, 2014 7:17 pm

TÁO VỀ TRỜI

Táo đổ xô nhau mặc áo dài
Về Trời đọc sớ tối hôm nay
Chờ ba làn khói cong giò chạy
Vượt chín tầng đêm cất giọng hài
Lũ lượt dâng quà tay mấy nải
Lom khom hiến lễ rượu vài chai
Cửa quan luồn lách đầy kinh hãi
Trước lũ tham ô bọn bất tài

Quê Hương


BỌN VÔ TÀI

Hăm ba lão Táo gặp chân dài
Hò hẹn mấy nàng tối bữa nay
Cửa Phật múa may và nhún nhảy
Sân Trời song tấu với ca hài
Dâng hoa cúng Tổ bông vài cái
Nhậu nhẹt bạn bè rượu mấy chai
Say xĩn tay chân đều bải hoải
Xem ra cả lũ bọn vô tài

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Jan 25, 2014 8:50 pm

ÔNG TÁO BÁO TRỜI

Cuối năm ông Táo báo lên Trời
Chuyện thế dữ dằn xảy đủ nơi
Súng đạn nổ vang vùng đất loạn
Cửa nhà sập cháy chốn bom rơi
Người mua quyền chức xây danh hão
Kẻ bán lương tâm tạo tiếng thơi
Khổ ải bất công sao xảy mãi
Cầu mong Thượng Đế xử cho đời

....Thanh Huy....


TÁO QUÂN

Tháng chạp hăm ba Táo đáo trời
Đem trình thế sự khắp muôn nơi
Quan tham chức trọng chưa từ bỏ
Dân khổ nhà tranh nỏ chịu rời
Tết đến bao người cơm đói lạnh
Xuân về lắm kẻ rượu nhàn thơi
Trần gian nhiễu xự đầy gian dối
Thượng đế anh minh phán việc đời

...Vancali...
1.23.14 ( 23 tháng chạp )

TÁO VIỆT

Hăm ba tháng chạp Táo chầu trời
Báo cáo tâu trình chuyện khắp nơi
CHÍ DŨNG tưởng là chui trót lọt
Nào ngờ sắp sửa bị đầu rơi
TRỌNG em giúp trốn vào tù ở
Bè bạn liên quan khó thảnh thơi
Những tưởng ô dù che thoát tội
Ngờ đâu án nặng vướng tiêu đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Feb 02, 2014 7:43 pm

UỐNG CHO NGÂY

Ăn Tết năm nay tạm đủ đầy
Bày chi nhậu nhẹt lắm người say
Chàng trai thích thú mồi y vậy
Ông lão chỉ ưa loại rượu nầy
Anh Cả nấu ăn ngon thế đấy
Em Tư nếm thử tệ như vầy...
Rốt rồi cả bọn tu vô mãi
Uống hết can rồi mới thấy ngây

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Feb 04, 2014 7:28 pm

Họa thơ : VÁCH ĐÁ TÂM TƯ
của Đăng Phương


KHÓ VẬY Ư ?

Cố gắng theo em đến ngã tư
Tay chân mình mẩy đã đau nhừ
Tò mò bởi bạn khen giàu đẹp
Tọc mạch vì mình rõ thực hư
Chinh phục trái tim cần gấp gáp
Vãn ve con gái phải từ từ
Nhưng rồi chỉ tốn công hao sức
Nào biết lấy lòng khó thế ư ?

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Feb 06, 2014 9:01 pm

ĐÓN XUÂN...BUỒN DA DIẾT ..!!

Đón Tết buồn thiu chẳng có ai
Thôi mình... wướt bạo kiếm tiền xài ...!!!!
Trong nhà héo hắt mai vàng rụng,
Trước ngõ buồn tênh tuyết trắng bay
Vắng Bé, anh buồn từng phút ngắn,
Không anh, Bé ngũ suốt đêm dài ..! _( Úi .iii. Unfair ..chã công bằng tí nào ?) ..
Xuân ơi ? ghé lại làm chi hở ?
Để hắn ...thêm sầu..sĩn với say..--> Hix ...hic..

...._TheMMT......


VUI XUÂN CÙNG UỐNG

Xuân về vắng mặt chẳng còn ai
Dành chút tiền lương định tết xài
Đánh bạc chắc gì tiền bỏ túi ?
Thua bài ắc hẳn xế đu bay !
Vui xuân chơi tết ngày sao ngắn
Cực khổ gian lao tháng lại dài ?
Thôi nhé buồn vui đừng nghĩ đến
Bạn bè gặp lại hãy cùng say

.......Lehong......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Feb 07, 2014 7:43 pm

VỘI LẤY CHỒNG

Ai bảo cô em vội lấy chồng
Bây giờ phải chịu cảnh phòng không
Đêm đêm buồn thảm nằm trông ngóng
Sáng sáng ưu sầu đứng đợi trông
Hồi đó chê tôi người khác giống
Ngày nay chọn gã kẻ bống đồng
Tương lai mờ mịt niềm hi vọng
Muốn lắm nhưng đành phải chổng mông

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Feb 08, 2014 7:49 pm

MỪNG XUÂN VỚI CÁI CHÂN QUÈ

Xĩn say vợ bỏ ở ngoài hè
Nghiêng ngã trợt chân lọi bánh chè
Trông thấy mọi người cười biếm nhẽ
Nhìn mình hắn lại tự hào khoe
Cho nên sái quấy dùng lời lẽ
Bởi vậy trật sai nói bát nhè
Ai luận chuyện gì thì bắt bẻ
Mừng Xuân đến độ cái chân què

.....LEHONG.....


Bợm rượu

Quá chén mà chi khổ vậy hè
Ngồi đâu ụa đó chó ăn chè
Vậy mà nói bạo tay tung tóe
Cũng vẫn kêu chì miệng cứ khoe
Tánh lại đa ngôn lời sảnh sẹ
Người sao lắm chuyện ý ngang phè
Làm cho cả xóm cười khinh rẻ
Cầu khỉ vì say té cằng què

Vancali
2.7.14

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Feb 09, 2014 7:35 pm

THẰNG QUÈ

Rượu thì nuốt cạn lại chê chè
Chẳng nhớ khi xưa ngủ vỉa hè
Lúc xĩn trợt chân rồi vấp té
Tỉnh rồi đầu nhức lại còn khoe
Bạn bè gặp tớ tìm đường né
Bà xã thấy tôi quá chán phè
Tuy vậy miệng mồm luôn chí chóe
Dù nay thiên hạ gọi thằng què

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Feb 12, 2014 12:21 am

CUỘC CỜ
---*---
Xuất trận binh hùng gió đại phong
Hai bên đấu thủ đã canh phòng
Pháo đầu huynh nã dọn đường tiến
Mã độn muội ngăn cản thế công
Sĩ ghểnh anh ngồi nghe đắc ý
Tượng phanh em đứng vẻ chờ mong
Tốt đen chàng tiến vào cung cấm
Thành ngỏ thiếp mời đợi tiệc xong.

....Tuyen45....
07/02/14

KỂ NHƯ XONG

Uống rượu đáo phòng thượng mã phong
Đam mê tửu sắc chẳng đề phòng
Hơi tàn lực cạn toan ham muốn
Sức khỏe suy đồi lại tiến công
Cứ ngỡ phen nầy em thỏa thích
Nào ngờ lần ấy hết còn mong....
Thôi rồi đã hết thời oanh liệt
Chuyện "ấy" từ nay kể đã xong

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Feb 13, 2014 3:24 am

EM ƠI ĐỪNG SỬA

Nhan sắc của em nhất chẳng nhì
Sao còn thẩm mỹ nữa mà chi ?
Mông to, nhủ bự, eo vòng nhỏ
Da mịn, mày thanh, đẹp tứ chi
Thoáng gặp hồn anh đả ngớ ngẩn
Thấy rồi tim vỡ nếu chia ly
Em ơi cái đẹp Trời ban phát
Vô Diệm trở nên thật quá kỳ

.......LEHONG.......


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Feb 15, 2014 9:12 pm

MẬP NHƯ HEO
 
Lời thật anh đâu muốn nói nhiều
Khuyên em thân thể bớt phì nhiêu
Bởi vì ba mẹ anh yêu mến
Do tại song thân bậu chuộng chiều
Thịt mỡ kho tàu dòm thấy khoái
Bò heo tái giấm cứ ăn liều
Thế nên trọng lượng tăng từng tháng
Ì ạch dềnh dàng giống mụ heo
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Feb 16, 2014 8:01 pm

GẶP BÊ ĐÊ
Xuân về các bạn nhớ phòng hờ
Đối với lọai người dáng tiểu thơ
Dụ dỗ làm nhiều cha đấp mộng
Cò mồi khiến lắm lão xây mơ
Lên giường với ả : chờ khi khác
Muốn ngủ cùng em : đợi hết giờ
Vì bởi thân hình anh chỉnh sửa
Cho nên chàng mãi cứ nằm chờ
.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Feb 18, 2014 7:15 pm

HÁM TIỀN 

Mỹ nữ lên đời bởi lắm tiền
Đại gia ôm ấp sướng như tiên
Vũ trường nhảy nhót, ưa nên nghiện
Khách sạn ôm eo, thích lại nghiền
Đĩ thoã mặt dày quân đốn mạt
Lẳng lơ mày dạn bọn cuồng điên
Bán thân làm gái mong sung sướng
Ô nhục một đời lũ hám tiền.

...Bùi văn Thinh...17/2/2014


THAM TIỀN

Bia ôm gái nhảy kiếm nhiều tiền
Cuộc sống gian trần tựa cõi tiên
Hút sách lâu ngày chơi khó bỏ
Xì ke chày tháng trở nên nghiền
Cô nầy lậm thuốc thành khờ dại
Nàng nọ mê hàng lại hóa điên
Cũng bởi gia đình không giáo huấn
Mẹ cha chỉ biết chạy theo tiền

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Feb 21, 2014 7:16 pm

GIÀ RỒI 2...

Dòm gương bản mặt nhúm nhăn rồi
Giống hệt như hình quả táo ôi
Búi tóc hai màu đen lẫn bạc
Làn da những vệt thẫm chen mồi
Buồn cung sức khỏe âm thầm hết
Ghét cái xuân thì vội vã trôi
Vẫn có bao điều chưa nghĩ trọn
Chờ mang nóc tủ lúc ta ngồi
 Phương Nguyên-19/02/2014

GIÀ RỒI…
 
Lão đây xấp xỉ sáu mươi rồi
Tiếc thuở xuân hòng khóc ì ôi
Lúc trước vào mâm  thường nóc rượu
Hôm nay  đến cỗ chỉ chôm mồi
Xôi chè lắm bận và không xuống
Bún phở nhiều lần nuốt chẳng trôi
Ráng giữ 3 vòng năng thể dục
Công viên sáng sóm chạy ra ngồi 
 
20/2/2014 - HK


ĐÚNG LÀ GIÀ

Sức khỏe năm nay giảm sút rồi
Nhìn em chỉ có nước than ôi
Còn đâu cái thuở săn lùng gái
Cũng chẳng như xưa kiếm bắt mồi
Cơm nấu hơi khô nhai chẳng nỗi
Cháo mà đặc quá nuốt không trôi
Sân sau cổng trước năng lui tới
Khi thấy mỏi chân lại ghế ngồi

.....LEHONG.....http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Feb 23, 2014 7:05 pm

HẮN CHỔ NẦY....
 
Rượu nuốt vào trong bụng chứa đầy
Mà sao Gã uống vẫn không say
Từ khi mặt mủi còn tươi sắc
Đến lúc hình dung hóa úa gầy
Nắm áo kéo quần chưa nhúc nhích
Nhổ râu lắc cổ chẳng lung lay
Thôi đành để chả nằm yên đó
Bà Xã chắc hay hắn chổ nầy...
 
.....LEHONG.....

 
 http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Feb 24, 2014 7:24 pm

TIỂU NHÂN NHỎ MỌN 
  
Sãn nghiệp nhà thơ chẳng lổ lời
Ão danh bay bướm ghét thù moi
Trí cuồng trút giận hài chân tướng
Mưu định câm hờn biến dạng soi
Mèo mả lu loa chê lốc chốc
Gà đồng trét trấu bịa loi choi
Bao năm thi phú hòa công chúng
Đáp họa sớm chiều gửi khắp nơi  
  
...Nguoitruongphu...
23.02.14  
  
CHOI CHOI 
  
Chơi thơ nào tính lỗ hay lời
Lắm kẻ gièm pha cố móc moi
Lục bát sai rồi dòm thấy rõ
Thơ Đường trật luật cố mà soi
Tưởng mình thông thái khoe thiên hạ
Chẳng biết ta ngu tiếng mọi nơi
Chớ trách làm gì người nhỏ mọn
Bởi vì gã thuộc hạng choi choi 
  
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Feb 25, 2014 7:38 pm

VỊNH CON NGỰA.
  
-- Bây giờ thời buổi khác xa xưa
Mày cố ăn chơi với nhởn đùa
Để sức đẫy đà, cơ thể béo
Cho lòng sạch sẽ, thịt da thừa.
Khi nhàn choa mổ văng bia rượu
Lúc bận mày tung lướt gió mưa
Biết phận nằm yên nhai cỏ lại
Không thì nhừ tử, biết hay chưa ? 
  
....Lương Tú....
 
  
NGỰA THỜI NAY 
  
Chú Ngựa thời nầy phải khác xưa
Tự do lạng lách thích chơi đùa
Thức ăn đầy đủ thân tròn mập
Mỹ vị cho thêm khiến thịt thừa
Học cách phòng hờ nào sợ lửa
Mặc đồ bảo hộ sá gì mưa
Nên giờ thỏa thích em bay nhảy
Hỏi mấy cụ già có ngán chưa ?  
  
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Feb 26, 2014 7:31 pm

KHÓC ĐẠO HỌC
  
Thầy giáo ngộ ghê thích tát , thoi
Học sinh tứt giận đấm tơi bời
Văn hay bất đạo ,nhà hư hỏng
Chữ tốt bạc tình ,lớp dở hơi
Tài đức trẻ thơ ,Đoàn chỉ hướng
Nghĩa nhân phụ lão ,Đảng đưa lời
Gieo gì : Gặt nấy đừng than trách
Vận nước ngã- chìm chịu thế thôi 
  
...nguoitruongphu...
25.02.14 
  
CHỈ MONG HỌC TỐT  
  
"Thương trò" thầy mới tát vài thoi
Trong lớp học sinh lộn rối bời
Cũng bởi ông Đồ la rát cổ
Và vì Sư phụ tốn nhiều hơi
Nam thì nghịch ngợm không nghe giảng
Nữ lại đùa trêu thích lắm lời
Mỏi miệng họng đau khan cả tiếng
Chỉ mong chúng học tốt mà thôi  

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Feb 27, 2014 7:46 pm

LỄ HỘI 
  
Giêng về lễ hội cứ đua nhau
Cúng bái bê dâng đủ sắc màu
Miếu nọ tưng bừng tràn cổng trước
Chùa này nhộn nhịp ngập sân sau
Mâm cao cỗ lớn đè ngang ngực
Mẹt rộng khay to đội trĩu đầu
Lấn đẩy ào vô cầu lộc phước
Mong rằng thịnh vượng tới cho mau. 
  
Lương Tú
 
  
CẦU LỘC 
  
Ông nầy bà nọ vái chào nhau
Quần áo xênh xang đủ sắc màu
Vào viếng thăm chùa đi ngõ trước
Dâng quà tặng vật đến nhà sau
Khấn Trời vái Phật hai tay chắp
Cầu gặp quan trên phải cúi đầu
Thiên hạ giành nhau xin phước lộc
Mai nầy trúng mánh sẽ giàu mau 
  
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Mar 02, 2014 7:36 pm

Hoạ thơ : THẤT NGHIỆP
của Bùi đức Thịnh
  
 

NGƯỜI GIÀU 
  
Đại gia quan lớn cứ ăn chơi
Cuộc sống giàu sang sướng quá rồi
Tiền bạc xài hoài chưa cạn túi
Đô la chi mãi bóp không vơi
Mặc ai nghèo khó cầu xin Chúa
Kệ kẻ cơ hàn khẩn đất trời
Chỉ biết mình ta thân thoải mái
Chơi bời nổi tiếng khắp nơi nơi 
  
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Mar 05, 2014 7:19 pm

GIÀ KHÔNG BỎ, NHỎ KHÔNG THA
 
Huống tuổi ham còn bẹo má em
Gọi rằng :Ong bướm thích lem nhem
Ra đường tay nắm chờ song cửa
Vào quán rình hôn đợi thả rèm
Lớn tuổi ôm liều không cấm kỵ
Trẻ măng cõng đại chẳng kiêng khem
Đàn ông mập ốm đều như thế
Tất cả trên đời hỏi thử xem ?
 
....nguoitruongphu04.03.14....

 
NHÌN LẦM
 
Ôm nhầm bà lão tưởng là em
Bởi giữa trời khuya cảnh nhá nhem
Lúc đến thăm nhà "nàng" cửa đóng
Chưa nhìn được dáng "Ả" buông rèm
Tuổi đời bảy chục nào e ngại
Cuộc sống người già chẳng nể khem
Ông cứ thập thò như kẻ trộm
Bà con thấy lạ vội ra xem
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Mar 06, 2014 7:19 pm

SỢ ... 

Đến lúc vừa ăn bảo "Chửa!" rồi
Mới là hết thật chúng mình ôi
Chân đi lật bật thường rơi guốc
Đũa gắp săm sưa vẫn rớt mồi
Khó giữ hàm răng vì nướu tuột
Khôn ghì sắc đẹp bởi xuân trôi
Vào ra bạn với con mèo nhỏ
Khách đến thì mong họ cứ ngồi... (cho vui) 
  
Phương Nguyên.
 
  
TIỆC NGHÈO 
  
Mới vô nhập tiệc đã về rồi
Bởi cái thân nghèo khổ bạn ôi !
Thân hữu uống vơi vài cốc rượu
Bạn bè nhấp nháp chút đồ mồi
Mực xào với hẹ ăn sao nỗi
Tép cá nướng chiên nuốt khó trôi
Thực khách nhìn quanh bàn đã rõ
E dè ngần ngại chửa vào ngồi 
  
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Mar 08, 2014 7:31 pm

ĐỪNG CHẬM TRỄ

Tất cả đều than tuổi lớn rồi
Nên đừng chậm trễ kẻo đời ôi
Giờ tay vẫn khỏe cày ra bạc
Hiện mắt đang tinh gắp trúng mồi
Giữ lấy ân tình không để tuột
Ôm ghì đạo nghĩa chớ làm trôi
Ngày nao có thể cùng nhau gặp
Kể chuyện bình thơ mải miết ngồi

Phương Nguyên - 20/02/2014


GIÀ THẬT RỒI

Lưng còng gối mỏi thật già rồi
Sắp xuống lỗ rồi đó bạn ôi
Thuở đó đầu xanh giờ tóc bạc
Khi xưa da trắng hóa đồi mồi
Trẻ trung ba tộ ăn chưa đủ
Lớn tuổi lưng tô nuốt chẳng trôi
Đi đứng lom khom cần chống gậy
Nằm còn uể oải nói chi ngồi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Mar 10, 2014 6:57 pm

TOẠI LÒNG

Vui sướng vì em sắp có chồng
Bao ngày mong đợi thỏa chờ mong
Sượng sùng lúc Rể trùm khăn đóng
Mắc cỡ khi Dâu mặc áo hồng
Nôn nóng anh không chờ trước cổng
Vội vàng hắn lẹ bước vào trong
Duyên tình bền chặt con mau chóng
Cha mẹ đôi bên hẳn toại lòng
 
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Mar 14, 2014 10:10 pm

KHÓC CHỒNG
 
Văng vẳng đêm thu tiếng khóc chồng
Chàng đi để thiếp tủi phòng không
Chăn đơn giá lạnh đời sương gió
Gối lẻ quạnh hiu kiếp bão giông
Nguyệt khuyết chia ly tình lỡ dở
Trăng tàn giã biệt duyên đèo bòng
Sầu thương héo hắt bao đau đớn
Số kiếp long đong phận má hồng.
 
....BÙI ĐỨC THỊNH....14/3/2014

 
CHƯA CHỒNG
 
Buồn thay cho cái số chưa chồng
Bè bạn có rồi thiếp lại không
Chẳng có anh nào che lúc nắng
Không ai nương tựa lúc trời dông
Vì lo kẻ đó không chung thủy
Chỉ sợ chàng kia tánh bưởi bòng
Bốn chục xuân qua lòng hối tiếc
Uổng công tô điểm má môi hồng
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Mar 16, 2014 5:11 am

AI SƯỚNG HƠN TA ?
 
"Mười năm" mỏi gót phiêu lưu
Trở về quê cũ làm phu kéo cày
Chim trời lả cánh tung bay
Tìm nơi trú ẩn những ngày gió mưa

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Ngỡ ba mươi tuổi, ai ngờ sáu mươi
Cuộc đời vỡ khóc vỡ cười
Lúc đi tay trắng, khi về trắng tay

Rốt rồi cũng chẳng bằng ai
Công danh sự nghiệp, lập hoài chẳng xong!
Bây giờ thì đã an lòng

Chết nơi quê Mẹ, cùng ông với bà
Gia đình "đoàn tụ " nhất gia
Có ai sung sướng hơn là ta đây?

.......LEHONG.......
 
  
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Mar 17, 2014 4:02 am

TRAI QUÊ
 
Chê nghèo vứt bỏ ,kiếm chồng sang
Lỡ phận trời kêu chả trách nàng
Tiễn cổng phi trường tay cặp xách
Chờ xong thủ tục nách quàng mang
Tình xưa kỷ niệm còn bên thiếp
Mộng cũ vùi chôn cứ vẩy chàng
Hạnh phúc lâu bền nơi xứ ấy
Riêng mình lẻ bóng lạnh phòng hoang
 
...NGUOITRUONGPHU...16.03.14

 
GÌN GIỮ CHO NGƯỜI
 
Cũng bởi thân nghèo phải kiếm sang
Anh ơi đừng trách cứ chi nàng
Công cha dưỡng dục chưa đền trả
Nghĩa mẹ sanh thành vẫn nặng mang
Dẫu biết tình yêu dâng hiến bạn
Dù hay cảm mến tặng cho chàng
Nhưng trinh gìn giữ cho người mới
Chẳng lý chưa chồng lại chửa hoang ?
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Mar 18, 2014 7:12 pm

GHIỀN FACEBOOK
 
Mạng ảo ngày nay đã đến thời
Ông già đứa trẻ cũng vào chơi
Trót mê sớm tối like không nghỉ
Lỡ nghiện trưa chiều post chẵng ngơi
Nói láo đôi lời cho qua ải
Ngâm thơ mấy chữ ngẫm xem đời
Gần xa nhắn gửi dòng tâm sự
Kết bạn giao lưu tớ kính mời.
 
....Thuanbentre....

 
THUẬN THEO THỜI
 
Ngày nay Facebook thuận theo thời
Lớn bé trẻ già rất thích chơi
Mỏi mắt anh ơi nên nghỉ khỏe
Đau lưng bạn hỡi hãy nằm ngơi
Bao người quảng cáo mà giàu có
Lắm kẻ nhờ đăng được đổi đời
Cái lợi chắc là ai cũng khoái
Sân chơi rộng rãi thật lòng mời .
 
....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Mar 21, 2014 7:04 pm

TRÒ THẾ KỶ

Xăm xăm mực mực ngó mê rồi
Đốm đốm rằn rằn nỏ thấy hôi
Bướm bướm bay bay như niệm chú
Hình hình vẽ vẽ tựa sơn vôi
Xanh xanh đỏ đỏ làm ong ngã
Trắng trắng vàng vàng để bút trôi
Đảo đảo điên điên trò thế kỷ
Mờ mờ ảo ảo cũng đành thôi

....Vancali 96....


THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Tro_the_ky_2222

ĐÀNH CHẤP NHẬN

Khó khó khăn khăn đủ lắm rồi
Tiền tiền bạc bạc thứ tanh hôi
Mồ mồ mả mả sơn màu trắng
Vách vách tường tường lại phết vôi
Ăn ăn uống uống mồm chẳng ngại
Ngu ngu dốt dốt nói nào trôi
Thiên thiên hạ hạ đều chê hắn
Phải phải đành đành chấp nhận thôi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Mar 22, 2014 7:23 pm

TUỔI XẾ CHIỀU
 
Cuối đời đẹp tựa ánh hoàng hôn
Bát ngát tâm tư bát ngát hồn
Bảy sắc cầu vồng lan tỏa tỏa
Một mầu hồng thắm rạng tuôn tuôn
Tự hào hãnh diện xua xui xẻo
Phát tiết thăng hoa xóa nổi buồn
Độc lập tự do và hạnh phúc
Dựng nên cảnh sắc ánh hoàng hôn
 
.....DINH THU.....

 
HỐI HÔN
 
Hôm rồi tôi đến để cầu hôn
Thoáng thấy người ta muốn hết hồn
Lã chã dòng châu như nước chảy
Rụng rời giọt lệ tựa mưa tuôn
Không theo ý mẹ nên bi luỵ
Chẳng thuận lòng cha khiến khổ buồn
Lỡ đớp cau trầu và lễ vật
Nên nàng xin phép được hồi hôn
 
.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Mar 23, 2014 6:37 pm

TUỔI GIÀ
 
Thấm thoát thoi đưa bóng xế tà
Sáu mươi bảy tuổi sắp trôi qua
Đời vui hạnh phúc khi còn trẻ
Sống khoẻ binh an lúc tuổi già
Thơ phú say sưa cùng tuế nguyệt
Văn chương ngây ngất với trăng hoa
An nhàn thư thái tâm thanh thản
Nâng chén tương quỳnh chốn thái hoà.
 
....Bùi đức Thịnh....22/3/2013

 
GIÀ DỊCH
 
Sáu mươi bảy tuổi tựa chiều tà
Kỷ niệm xuân thời chợt thoáng qua
Sốt sắng siêng năng khi quá trẻ
Thờ ơ uể oải lúc về già
Tuy nhiên khứa lão còn mê gái
Dẫu vậy cụ ông vẫn thích hoa
Bởi vậy cháu con đều chán ngán
Phu thê cuộc sống chẳng êm hòa
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Mar 26, 2014 7:03 pm

CHỚ THAN TRỜI
 
Cứ than cuộc sống mãi chơi vơi
Lại bảo rằng ta mắc nợ đời
Bè bạn thiếu vui đâu thích đến
Anh em chẳng mến khó mà chơi
bo bo giữ kẽ không chia xẻ
Hào phóng giao lưu sợ rụng rơi
Như vậy ở đời đâu ý nghĩa
Chi bằng chết quách chớ than trời
 
....KMV....

 
NẾU ĐỜI BÌNH LẶNG
 
Tình nghĩa phu thê đã cạn vơi
Cho nên chẳng muốn sống trên đời
Bạn bè thấy khó không thèm nhận
Thân tộc nhìn nghèo ngại đến chơi
Tiếc lúc thịnh thời mà muốn khóc
Nghĩ hồi suy sụp lệ trào rơi
Phải chi cuộc sống TA bình lặng
Đâu đến than thân oán trách trời
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Mar 27, 2014 6:46 pm

TIỀN TÌNH
 
Cũng bởi luỵ tình mới đảo điên
Em tìm bến đỗ cũng vì tiền
Mua hương lá úa ham thay phận
Bán phấn hoa tàn thích đổi duyên
Nguyệt khuyết não nùng đời tủi khổ
Tuyết tan cô quạnh kiếp buồn phiền
Lạnh lùng sương gió tình phai nhạt
Ma dại thân tàn sống chẳng yên.
 
....Bùi đức Thịnh....26/3/2014

 
AN PHẬN LÀ HƠN !
 
Vì tình chưa hẳn khiến người điên
Trong đó cũng do bạc chữ tiền
Có thể anh nghèo em đổi bạn
Hay là hắn đẹp ả thay duyên ?
Thương nhiều để trót mang sầu tủi
Yêu quá cho nên gánh muộn phiền
Nếu biết cuộc đời thường bạc bẽo
Thôi thì an phận sống cho yên
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Apr 01, 2014 7:17 pm

CHUYỆN TRẦN ĐỜI

Hòa hòa hợp hợp mới cùng chơi
Lứa lứa trang trang được xứng đôi
Dưới dưới trên trên sao cũng muốn
Nhanh nhanh chậm chậm sướng thì thôi
Ra ra chảy chảy tràn lai láng
Xuống xuống lên lên mệt đứt hơi
Bỗng bỗng trầm trầm lời thỏ thẻ
Vui vui thích thích chuyện trần đời

....KMV....


VỐN SỰ ĐỜI

Đợi đợi chờ chờ kiếm chổ chơi
Cao cao ráo ráo xứng vừa đôi
Đần đần độn động ừ cũng được
Dại dại khờ khờ phải chịu thôi
Nhịp nhịp nhàng nhàng người uể oải
Nhanh nhanh lẹ lẹ mệt đừ hơi
Ân ân ái ái là như vậy
Ghét ghét thương thương vốn sự đời

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Apr 05, 2014 6:15 pm

HÀ TIỆN 
  
Sang giàu bốn bữa khó thì hai
Đắp đổi quanh năm suốt tháng dài
Dặn vợ có xào đừng nướng cá
Răn mình ít gạo bỏ nhiều khoai
Bao lần thiếu bạc thề không mượn
Mấy độ cạn tiền quyết chẵng vay
Tiết kiệm để dành khi đói khổ
Sống đời hà tiện kẻo phiền ai.  
  
...Thuanbentre...
 
  
BỞI NGHÈO  
  
Tiền bạc hết rồi khổ cả hai
Làm sao sống nỗi tháng năm dài
Ba ngày sống tạm nhờ rau luộc
Bốn bữa no lòng nhớ củ khoai
Ba mẹ vì nghèo đành đứng ngó
Bạn bè thấy khó chẳng cho vay
Cam đành một kiếp đời lây lất
Như vậy đâu cần lạy lục ai  
  
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Apr 06, 2014 8:30 pm

TƯƠNG TƯ
 
Mãi nhìn gái đẹp trượt chân nhào
Hồn vía lên trời bởi tại đâu
Ánh mắt đa tình nên rối trí
Làn môi lãng mạn khiến điên đầu
Tóc đen huyễn hoặc làm ong ngã
Da trắng kiêu kỳ để bướm chao
Giọng nói êm đềm như phím nhạc
Tương tư gác vắng mộng ươm sầu
 
....Vancali 96....

 
HOÀI CÔNG THEO ĐUỔI
 
Nhìn gái leo cao té lộn nhào
Hỏi rằng duyên cớ tại nơi đâu ?
Cũng may bị nhẹ u phần trán
Chưa đến nặng hơn bể cái đầu
Vì lẽ say tình nên chệnh choạng
Chắc là đắm sắc mới lao chao
Hoài công theo đuổi nàng vô ích
Chỉ rước vào thân nỗi khổ sầu
 
.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Apr 08, 2014 6:50 pm

NGHỀ NÔNG !  
  
Luẩn quẩn quay vòng một kiếp neo  
Quanh năm tất bật cứ ôm nghèo  
Khom lưng trỉa gặt ăn còn thiếu  
Cúi cổ gieo trồng đói bám theo  
Sản phẩm hoa màu nhanh tụt giá  
Chi tiêu mọi thứ chóng tăng vèo  
Than thầm số phận nào ưu ái  
Vất vả nông nghề mệnh tóp teo.  
  
....Lương Tú....
 
  
NÔNG DÂN  
  
Nông dân cuộc sống qua gieo neo  
Vất vả làm ăn mãi cứ nghèo  
Ba bữa một ngày cơm vẫn thiếu  
Con khờ cả lũ mãi bu theo  
Trái cây lúa ruộng luôn chìm giá  
Phân bón trừ sâu vọt cái vèo  
Biết đến khi nào đời hết khổ  
Ốm o gầy yếu xác người teo  
  
.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Apr 11, 2014 7:08 pm

GIÓ ĐẨY, GIÓ ĐƯA
 
Còn duyên ẽo lã, chẳng ai đưa?
Tóc thả lững lơ tuổi độ vừa
Lỡ dạ chớm yêu, đừng giả lả
Nếu lòng mến mộ ,chớ cầu cưa
Trăng treo đĩnh núi, chờ Ân cũ
Gió bẹo lưng đồi , đợi Ái xưa
Trinh nữ chưa chồng kheo áo trắng
Trai cuồng trí loạn vái trời mưa
 
....NGUOITRUONGPHU....07.04.14

 
NHẮC NHỞ LÀM GÌ CHUYỆN NẮNG MƯA
 
Hoa hậu chắc nhiều kẻ đón đưa
Đại gia quan lớn đúng là vừa
Cô em ắc hẳn không kèn cựa
Mấy ả cần gì phải kéo cưa
Cơ hội thoát đi nghèo tháng cũ
Dịp may giải phóng khổ năm xưa
Bây giờ đã được đời sung sướng
Nhắc nhở làm gì chuyện nắng mưa
 
.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

CẦU CU
 
Ai người biết được chiếc ”cầu cu”
Có thật hay là chọc ghẹo cu
Nó tận bên Lèo cho thiếu dấu
Hoặc là ở Việt viết lầm cu
Vừa nom đã tưởng gà thành quốc
Nhác thấy cứ ngờ cụ hóa cu
Bời tánh hiền lành hay bị hớ
Thật tình nỏ biết chiếc “cầu cu”
 
Vancali 4.13.14

 
CÚC CU
 
Thỉnh thoảng còn nghe tiếng cúc cu
Vậy mà có lắm kẻ săn cu
Người đông thành thị không chim chóc
Dân ít quê làng cũng hiếm cu
Thoải mái cụ già ngồi gãi háng
Vô tư chú nhỏ đứng sờ cu
Việt Nam từ ngữ giàu vô kể
Cầu cống tên người lựa đặt Cu ?
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Apr 20, 2014 5:56 pm

BỌN GIAN MANH
 
Thời nào cũng có bọn gian manh
Đục khoét của công lại bạo hành
Cưỡi cổ dân lành mong hưởng lợi
Đè đầu người thiện muốn cầu vinh
Bon chen xu nịnh phường gian ác
Luồn lót cầu xin lũ bất minh
Miệng thế cười chê quân đốn mạt
Vào tù ra tội bao người khinh.
 
...Bùi đức Thịnh...18/4/2014

 
XÃ HỘI NGÀY NAY
 
Trên đời lại lắm kẻ gian manh
Cướp của giết người thật lộng hành
Lớp trẻ sống dương dương tự đắc
Kẻ già thụ hường tiếng hư vinh
Tham lam thấy rõ mong chi chối
Tội lỗi đành rành khó biện minh
Xã hội ngày nay vô đạo nghĩa
Vinh thân sung sướng mặc chê khinh
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Apr 21, 2014 6:13 pm

TRÈO ĐÈO 
 
Chủ Nhật Sài Gòn phố vắng teo
Ước chi ả nhắn mộng đây đèo
Vài cô thiếu vải hài tru tréo
Mấy trự lòi lưng múa trả treo
Bỏ quán, nàng chê thằng ấy kẹo
Nhập chòi ,chàng huýt ghệ ôm eo
Trăng hoa đổ bể tình lươn lẹo
Gác vắng điều hiu, ngặc nổi nghèo 
 
....Nguoitruongphu....20.04.14

 
CHẲNG LO NGHÈO

Honda lượn lách thấy mà teo
Một nữ hai nam chúng dám đèo
Nghịch ngợm cô nàng chân gát tréo
Cứng đầu chú nhỏ cẳng thòng treo
Em nầy ranh mãnh chơi rờ sẹo
kẻ nọ chơi khăm chọt lét eo
Chiếc xế mới mua giờ móp méo
Hư thì sắm mới chẳng lo nghèo

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Apr 22, 2014 5:50 pm

ĐUA ĐÒI

Đua đòi chẳng nghĩ đến ngày mai
Đổi chác tiền tình chóng nhạt phai
Ước muốn nhà lầu nơi phố thị
Khát khao xế hộp chốn trang đài
Bởi ham chim chuột nên lâm nạn
Vì thích bướm ong mới trượt dài
Của cải vơi dần tình cạn kiệt
Vào tù ra tội kiếp trần ai.

....Bùi đức thịnh....20/4/2014


HỔNG GIỐNG AI !
Tân hưởng bây giờ chớ để mai
Dù sau nhan sắc có tàn phai
Kiếp nầy đã sống đời khoan khoái
Hậu vận vương mang kiếp đọa đày
Mỏi gối chồn chân buồn đi lại
Toàn thân bị liết chịu nằm dài
Đừng buồn do bởi thời con gái
Sa đọa chơi bời hổng giống ai !

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Apr 27, 2014 5:56 pm

RÚT RUỘT CÔNG TRÌNH
 
Sắt thép bê tông ông chẳng kiềng
Hoa hồng bạc tỷ cũng xơi liền
Nứa tre gạch gỗ nó xơi tái
Cát sỏi đá vôi hắn cũng nghiền
Rút ruột công trình do thích của
Ăn gian dự án bởi ưa tiền
Vào tù bóc lich cho mày chết
Cái bọn gian tham sống chẳng yên.
 
....Bùi đức Thịnh....26/4/2014

 
CHỈ CẦN LO LÓT
 
Bởi ông vững trụ thế ba kiềng
Bạc tỉ tiền "bo" cứ đớp liền
Sắt thép nứa tre đều nuốt chửng
Xi mặng cát đá cố nhai nghiền
Trên đời mấy kẻ không ham gái
Cõi thế có ai chẳng hám tiền
Nếu lỡ thanh tra mà phát hiện
Chỉ lần lo lót thế là yên
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun May 04, 2014 7:43 pm

ĐI TẬP
 
Dạo chỉ ba vòng đã mỏi chân
Ngày nao cũng ước được dăm lần
Cho lườn bó lại năm mười đốt
Để bụng co vào bảy tám phân
Những lúc khô hanh thì trễ nải
Thường khi ẩm ướt mới chuyên cần
Bờ sông rộn rã người đi bộ
Ngắm nghía so bì chợt tủi thân.
 
....Phương Nguyên 19/04/14....

 
ĐI BỘ
 
Chưa gì đã mỏi gối chồn chân
Đi bộ sơ sơ qua mấy chục lần
Cái bụng teo vào còn một mét
Vòng ba giảm bớt được vài phân
Uống ăn vô độ thì không lợi
Vận động thường xuyên lại rất cần
Cố gắng siêng năng mà tập luyện
Chơi bời trác táng chỉ hư thân
 
.....LEHONG.....

 
http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Apr 17, 2018 9:14 pm

QUA CẦU RÚT VÁN 

Tắt kinh một tháng hai mươi ngày 
Lỗi nầy chẳng biết đổ thừa ai 
Áo mưa không mặc em đã bảo 
Anh nói "Một lần khó có thai" 

Thử thỏ chắc rồi hai gạch đỏ 
Bây giờ đây cái bụng nhô to 
Thương em anh hãy sớm lo 
Cây nhờ mai mối giả đò  cầu hôn 

Ba mẹ chửi chắc em phải trốn 
Cưới em ngay được vốn lẫn lời 
Thật lòng em chẳng nói chơi 
Nhà em gia giáo sợ lời thị phi 

Gái tiết trinh chớ đâu là "Đĩ" 
Anh lo gì thiên hạ gièm pha 
Đôi ta sớm được một nhà 
Chớ đừng xỏ lá qua phà quên sông 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Apr 22, 2018 11:52 pm

LÃO GIÀ DÊ 

Chớ chọc, đừng trêu : lão chửi thề 
Ăn không, ngồi rỗi khoái đi dê 
Thời kỳ trai tráng hai bà vợ 
Lúc tuổi xế tà ba bốn thê 
Con gái ba mươi chồng chẳng có 
Thằng trai hai tám ĐĨ còn chê 
Gia đình bại hoại không nề nếp 
Thoạt thấy đau lòng dạ tái tê 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 4 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Apr 23, 2018 8:07 pm

THỀ BỎ RƯỢU
Lửa Hoa Tình (ntd-mltn 310)

 Khát khao cháy ngọn lửa hoa tình 
Rực rỡ khu vườn thượng đế sinh 
Trắng nõn đài tươi yêu một kiếp 
Hồng pha cánh thẳm cạn muôn bình 
Cho môi nếm thử dòng cam lộ 
Để mắt nhìn về cõi địa linh 
Ngọc báu thiên nhiên còn ẩn giấu 
Mê cung khép cửa đợi trao mình 

ntd
 

THỀ BỎ RƯỢU 

Thấy đẹp nên "Qua" mới động tình
 Con người một kiếp sống phù sinh 
Buồn tình anh nhậu vài ba xị 
Thất chí hắn tu hết mấy bình 
Van vái an lành nhờ đức Phật 
Câu mong mạnh khỏe có thần linh 
Mai nầy bỏ rượu con xin hứa 
Bổn phận tề gia trọn phận mình 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết