Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

THƠ CHỌC GHẸO

Trang 2 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Sep 04, 2012 6:34 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1

VẮNG VỢ

bữa nay về nhà, bếp lạnh tanh
mấy Mụ kéo nhau đi Sài thành
cơm nước chả lo bỏ chồng đói
việc nhà thì bỏ, chỉ tài lanh

chán thay cái kiếp làm thằng chồng
vợ vằng nhà ôm b...* chạy rông
quán chật, bia ôm cũng đầy khách
lâu lâu vắng vợ cũng như không

....Nth....


* bụng (chớ nghĩ bậy đó nhen)


THIẾU CHỒNG


Đàn ông chả giống vợ vắng chồng
Thiếu chồng vài bữa chạy long nhong
Shopping shop nây qua mall nọ
Chân chưa mỏi gối chớ có hòng !

Chị em gom lại để chơi bài
Bài cào, tứ sắc đánh mê tay
Xong rồi còn rủ rê dạo phố
Mặc cho lão ấy xác thân gầy

Đất trời định luật có trả vay
Ngày nào mấy lão cũng uống say
Bỏ em cô độc trong đêm vắng
Đã khiến người ta ngóng chờ hoài

Thiếu chồng biết ấm lạnh cùng ai
Chẳng lẽ bây giờ đi lấy trai
Điều nầy từ lâu từng nghĩ tới
Nhưng rồi còn con cái tương lai ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Sep 05, 2012 6:22 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CHỚ DẠI

Say rồi cứ việc ta thẳng tay
Theo ta hầu hạ suốt đêm ngày
Đấm đá rồi bắt nàng làm gái
Làm mồi để nhử mấy thằng trai

....LH....


Hồng ơi chớ dại để ra tay
ỷ sức là anh tử trận ngay
Nhị đẳng huyền đai nàng nắm giữ
Nhấc anh bế bổng chỉ ngón tay
Lúc ấy tôi đây mất bạn hài
Một mình... mất bạn nhậu lai rai
Thay vì đánh đấm ....ta o bế
Một dạ hai vâng giữ sức trai

.....NK.....


Tôi với nàng ta đã thử tài
Cỡ nàng chỉ chấp có một tay
Một tay hút thuốc còn tay đánh
Thế mà ả ấy cũng ngã đài
Bạn khuyên tôi nghe đúng chẳng sai
Từ nay sẽ o bế dài dài
Khỏi phải hao công còn tốn sức
Mỗi ngày vẫn được nhậu lai rai

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Sep 06, 2012 6:08 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


TUYỂN PHU

Vừa thấy Hồng Lan tiệc kén chồng
Vui mừng như hội , khấp khởi mong
Áo mão cân đai chưa kịp vận
Tai đã rền vang tiếng pháo hồng.

Chân chậm đành thôi chịu đắng lòng
Gượng cười đưa tiễn bạn sang sông
Súng đạn ,cung tên..... chưa kịp bắn
Đã phải vào kho có bực không ?????

.....Nguyên Khang.....


Xin bạn Nguyên Khang hãy an lòng
Hồng Lan phu tuyển vẩn chưa xong
Lê Hồng, Vô Tình còn kém đức
Nên chưa ưng thuận vẫn đợi mong

Chừng nào nghe pháo nổ rền vang
Bu quanh có cô bác họ hàng
Đưa tiễn Hồng Lan lên kiệu cưới
Thì việc tuyển phu mới rụi tàn

Bây giờ nó nóng như than hồng
Súng đạn, cung tên chuẩn bị xong
Cứ nhảy lên đài mà tỷ thí
Dầu thắng hay thua chớ bực lòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Sep 07, 2012 6:45 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1

PHÁP SƯ .....CHẢNH

Thiên linh linh địa cũng linh linh
Nếu chẳng vì ta nghĩ chút tình
Bắt Nhện về chăn gà xóm Tỉnh
Đì Chằn nuôi giữ vịt làng Dinh
Van ca nước rót hầu già Quỹnh
Anh nhí cơm bưng phụng lão Quỳnh
Đão hải di sơn tài chiếm lỉnh
Chuông rung ấn chọi quỷ thần kinh

.....Hai Khòm.....


chổ nầy mình xoá bài làm lại nha ... các hiền mụi nhớ hoạ loại độc vận mình không được dùng lại những chữ mang vận TRẮC cuối các câu 3,5 và 7 của những bài bạn đã post trên bài của mình ... dùng lại của người ta là ĂN GIAN như vậy chậm chân sẽ không còn chữ hihihihiiiiii ... ngon nhào vô coi lão Hai Khòm làm pháp sư chảnh nè

BẮT TÀ

Đến bàn thờ tổ vái thần linh
Quyết chí ra tay chả vị tình
Kiếm báu đe người đem bỏ vịnh
Khăn bùa bịt mắt tải về dinh
Bắt Khòm gánh nước lo cho lính
Ép Quậy xoa lưng phục vụ Quỳnh
Hỏng được càm ràm ăn chút đỉnh
Đêm về gõ mõ đọc tràng kinh

.....Van Cà Rỉ.....


CẦU THẦN

Đến miểu cầu thần trị ốm linh
Cô lên đồng tướng tá đa tình
Hắt hơi trợn mắt tìm căn bịnh
Thắp đuốc soi đường dõi hướng dinh
Run rẩy tay cầm hai chén thính
Đu đưa lưng dắt một bông quỳnh
Bát ma niệm chú coi như phỉnh
Thấy thật mê hồn nghĩ thất kinh

.....Thanh Huy.....


NHỊN VỢ

Hai đứa nguyện thề trước miếu linh
Ngàn thu vẫn một dạ chung tình
Sổ lương mỗi tháng giao em lĩnh
Tiền thưởng hằng năm nàng cất dinh
Khi giận la rầy anh cố nhịn
Lúc thương âu yếm tớ kêu QUỲNH
Có gì uất ức nên bình tỉnh
Sự việc bằng trời chớ hải kinh

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Sep 08, 2012 6:34 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


SHIROI

Cửu muội Shiroi tuổi đã nhiều
Nhưng mà chưa thấy có người yêu
Không vòi bác sĩ tiền lương khá
Cũng nghía phi công bổng lộc nhiều
Dạm ý tây già nghinh mặt chửi
Ngỏ lời Việt nhí bĩu môi trêu
Này em kén quá coi chừng ế
Riết chỉ còn ... ma mới dám khều

.....Việt Đường.....


GIẢ VỜ KHỀU

Shiroi cữu muội bạn thêm nhiều
"Ma nữ đa tình" lắm kẻ yêu
Đại gia, công tử vô số kể
Tham quan, ác bá tính hơi nhiều
Hể ai ngỏ ý Shiroi mắng
Còn kẻ mở lời chị bĩu môi
Bởi vậy bốn mươi còn ở giá
Muốn Dê nên hắn giả vờ khều

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Sep 09, 2012 5:56 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CÙNG ANH DẠO PHỐ

Nhớ Em...... anh lại đến thăm
Gởi Em một cánh Hồng Lan làm quà
Em vào xin phép Mẹ Cha
Cùng anh dạo phô´ Bolsa cuôi´ tuần

.....Hồng Lan.....


Hồng Lan em chớ vội mừng
Nguyên Khang lão ấy lưng chừng đó em
Trước mặt tỏ vẻ yêu em
Sau lưng thì hắn lèm nhèm lắm nghe

Chổ nào cũng thấy hắn dzê
Miễn là có gái thì mê mết liền
Lê Hồng anh có lời khuyên
Có thương nán đợi cho liền....thiệt thân

Cảnh giác là việc rất cần
Lỡ rồi sẽ phải ăn năn sau nầy
Còn nhiều hảo hán nơi đây
Chọn cho thật kỷ hãy xây lâu đài

Lương duyên chẳng phải một ngày
Nếu Khang thật ý mối mai đàng hoàng
Đừng vì đẹp mã giàu sang
Người yêu Lan trước phụ phàng Lan sau

Cha mẹ ăn miếng cau trầu
Sẽ vui trong dạ không sầu trong tim
Đừng để phụ mẫu buồn phiền
Khi con mình bị gạt duyên, lừa tình

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Sep 11, 2012 6:09 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


TUYỂN PHU

Công chúa Hồng Lan tuyển quý Phu
Ai người Văn Võ - quá công phu?
Ai người xướng họa vần thơ đẹp
Thượng Hoàng sẽ gả cuối mùa Thu

....VÔ TÌNH....


Công tử Cowboy Texas Vô Tình
ghi danh cởi ngựa đấu súng lục
Công chúa HồngLan qúa ba mươi
Nhưng vẫn hay vui vẫn hay cười

Ngày đêm ra vào ngơ vơi´ngẩn
Làm thơ cho đời tươi nét vui -
Da nhăn má hóp chẵng bằng ai
Ai thâý HồngLan cũng chạy dài

Thượng Hoàng lo lăng´con mình ê´
Đánh trông´khua chiên tìm tài trai -
Texas cowboy có Vô Tình
Còn ai không nữa.. dám.. "hy sinh"?!

Nhào vô đâú súng thi phò mã
Chêt´nửa đời trai... vì.. giựt mình!!!

....Hong Lan....


hahaha.... (Anh Vô Tình làm HL cười đau bụng qúa ...)

Nghe qua tên họ chắc hải kinh
Người nầy tuổi tác cỡ Vô Tình
Hồng Lan tuyển phu cười khó nhịn
Nhìn lại bản thân tủi phận mình
"Lão ta" chính thật là Lê Hồng

Thuở xưa giả gái để chọn chồng
Nào ngờ tuyển nhầm anh chàng bóng T
hế nên chồng có cũng như không
Phen nầy quyết vào trận thắng thua
Thua thì cướp lấy, được làm Vua

Thắng, thua mặc kệ ta giật vợ
Súng chơi không lại sử dụng bùa
Cướp vợ về xong mới ngỡ ngàng
Trời ơi "bà ấy" chính Hồng Lan

Má hóp, da nhăn còn mũi tẹt
Tức quá định đem bắn cái bằng
Vô Tình vội bước đến can ngăn
Âu là chuyện đó cũng duyên phần

Trời đã định rồi thôi ráng chịu
An phận thân già chớ oán than !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Sep 12, 2012 6:01 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CÓ BỰC KHÔNG ?

Vừa thấy Hồng Lan tiệc kén chồng
Vui mừng như hội , khấp khởi mong
Áo mão cân đai chưa kịp vận
Tai đã rền vang tiếng pháo hồng.

Chân chậm đành thôi chịu đắng lòng
Gượng cười đưa tiễn bạn sang sông
Súng đạn ,cung tên..... chưa kịp bắn
Đã phải vào kho có bực không ?????

.....NK.....


Xin bạn Nguyên Khang hãy an lòng
Hồng Lan phu tuyển vẩn chưa xong
Lê Hồng, Vô Tình còn kém đức
Nên chưa ưng thuận vẫn đợi mong

Chừng nào nghe pháo nổ rền vang
Bu quanh có cô bác họ hàng
Đưa tiễn Hồng Lan lên kiệu cưới
Thì việc tuyển phu mới rụi tàn

Bây giờ nó nóng như than hồng
Súng đạn, cung tên chuẩn bị xong
Cứ nhảy lên đài mà tỷ thí
Dầu thắng hay thua chớ bực lòng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Sep 13, 2012 5:56 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


THẪT XÚC ĐỘNG KHI.....

HL thâý mình thật là may
Xa xôi bôn´ hương´ có trai tài
Súng đạn cung tên.. kungfu võ
Ra sưc´ đâú quyêt´ thi vận may

HL nhan săc´ chẵng bằng ai
Mũi tẹc.. da nhăn.. trông khôi hài !
Miệng hô măt´ hi´.. da đen đúa...
Có đáng lăm´ sao.. một tài trai?

Đã đên´ lúc các anh trổ tài
Để xem HồngLan..duyên về ai
Anh hùng hào kiệt xin bê tráp
Sửa túi nâng khăn .. bật râu mày

.....Hong Lan.....


Hồng Lan vô phước hay là may ?
Tuyển phu có đến bốn chàng trai !
Biển Đông toan cậy tay Trung Quốc
Nguyên Khang dựa khẩu súng nòng dài

Vô Tình có cái tài xoay trở
Lê hồng sức yếu chút khôi hài
Nếu phải mang thân lên tỷ thí
Lê Hồng chắc chắn sẽ rơi đài

Vô Tình chịu được vài ba hiệp
Bị lão Nguyên Khang đá gãy tay
Những tưởng là mình đây được thắng
Biển Đông ùa sóng cướp lôi đài

Tất cả mọi người chẳng còn ai
Hồng Lan thì ủ rũ mặt mày
Thôi thì số hẩm hiu đành chịu
Thân nàng còn sống đã là may

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Sep 14, 2012 6:03 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


LỜI CHO EM 2

Còn em, cô lái trên sông ...
Tuổi mới sấp xĩ Le Hong mà thôi !
Năm nay tám đứa con rồi,
Nhưng mà nhan sắc, thì Trời còn thương !

Tuy không nguyệt thẹn hoa nhường,
Nhưng ai nhìn thấy cũng thương em liền.
Miệng cười xinh tựa như tiên,
Giọng hò êm ái, lại hiền như ma... (sơ) !

Tơ hồng Nguyệt Lão định là,
Xe duyên chỉ thắm cho ta với chàng !!!
Cau trầu mau sắm đem sang ...!

.....Minh Trí.....


Đám cưới mời cả họ hàng
Đàng trai, bên gái, xóm làng gần xa
Người vui chân bước xe hoa
Minh Trí đau khổ ngoài xa lặng nhìn

Trời ơi chỉ một chữ tình
Người con tám đứa linh đình rước dâu
Lê Hồng mặt mũi để đâu
Cũng tay, cũng mắt cũng đầu cũng chân

Sao ta bạc phước vô phần
Sáu lăm ấy tuổi bạc phần vô duyên
Ước gì ta lắm bạc tiền
Mỹ viện chỉnh sửa như Tiên giáng trần

Chắc là lắm kẻ ân cần
Vào luồn ra cúi đở nâng hết lòng
Rồi ta lại có được chồng
Đẹp duyên giai ngẫu phụ lòng người xưa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Sep 15, 2012 6:35 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


MỘT LOÀI CHIM

Anh Lê Hồng ui.. anh Lê Hồng
Còn một việc.. muôn´ hỏi cho xong
Có phải.. lòng anh luôn tưởng niệm
Và hay nghỉ đên´ ... "một loài chim?" -

Nêú vậy thì.. đó hãy khai mau...
Loài chim đó là giông´ nào?
Hay hót liú lo.. or... hay mổ?
Màu đỏ- màu vàng... hoặc.. ra sao???

.....Hồng Lan.....


Lê Hồng đâu biết thích chim nào
Màu vàng, xanh đỏ thấp hay cao
Nếu chim phải đúng là chim mái
Có đủ mỏ mồng cả lông mao

Vì sao Lan nghĩ Hồng thích chim ?
Bộ Hồng đăng cáo thị để tìm ?
Thật tâm Hồng thích Lan màu đỏ
Em có thấy không chỉ anh tìm !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Sep 18, 2012 8:35 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CHỚ NGHE THIÊN HẠ

Dù ai nói ngã nói nghiêng
Em ơi !chớ vội tin liền ....khổ anh
Yêu Em Anh nguyện để dành
Chẳng dòm...chẵng ngó ....xung quanh bao giờ

Hàng xóm ....thật đẹp như mơ
Anh đây còn quẳng cục lơ chần dần.....
Giữ gìn nguyên vẹn tấm thân
Riêng dành để tặng cho người anh iu.

.....Nguyen Khang.....


Ngộ cảnh Nguyên Khang nói liều
Những lời dịu ngọt cho Lan xiêu lòng
Đời người con gái trắng trong
Phải lo gìn giữ đề phòng hay hơn

Đừng vì tiếng ngọt lời ngon
Bây giờ chưa được chiều lòn vậy thôi
Khi mà hắn thỏa mộng rồi
Bao nhiêu cái xấu sẽ lòi ra sau

Nghe anh lánh xa hắn mau
Đừng để ngọn lửa bén vào gần rơm
Và rồi gạo nấu thành cơm
Tiếc thì đã muộn héo tàn đời hoa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Sep 19, 2012 10:17 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1

VẮNG VỢ

bữa nay về nhà, bếp lạnh tanh
mấy Mụ kéo nhau đi Sài thành
cơm nước chả lo bỏ chồng đói
việc nhà thì bỏ, chỉ tài lanh

chán thay cái kiếp làm thằng chồng
vợ vằng nhà ôm b...* chạy rông
quán chật, bia ôm cũng đầy khách
lâu lâu vắng vợ cũng như không

....Nth....


* bụng (chớ nghĩ bậy đó nhen)THIẾU CHỒNG

Đàn ông chả giống vợ vắng chồng
Thiếu chồng vài bữa chạy long nhong
Shopping shop nây qua mall nọ
Chân chưa mỏi gối chớ có hòng !

Chị em gom lại để chơi bài
Bài cào, tứ sắc đánh mê tay
Xong rồi còn rủ rê dạo phố
Mặc cho lão ấy xác thân gầy

Đất trời định luật có trả vay
Ngày nào mấy lão cũng uống say
Bỏ em cô độc trong đêm vắng
Đã khiến người ta ngóng chờ hoài

Thiếu chồng biết ấm lạnh cùng ai
Chẳng lẽ bây giờ đi lấy trai
Điều nầy từ lâu từng nghĩ tới
Nhưng rồi còn con cái tương lai ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Sep 20, 2012 6:40 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


ĐƯỢC BẢO TRÌ

Bao năm khẩu pháo vẫn nằm không
Nhưng được chăm lau báng lẫn nòng
Định kỳ vẫn mang đi bảo dưỡng
Khi cần sử dụng .......chẳng uổng công

Thế nhé ! Hồng Lan đã bằng lòng
Cùng anh lướt gió ....thỏa ước mong
Bỏ lại cung son thời con gái
Theo chàng xây đắp mộng tình son

Võ đài tỷ thí nay chỉ còn
Ba tay cự phách ... trận sống còn
Riêng lão Nguyên Khang còn đang bận
Đưa nàng du ngoạn chốn đầu non HÌ hì hì

.....Biển Đông.....


Đưa nàng du ngoạn chuyện cỏn con
Tỷ thí chiêu phu việc sống còn
Trận trước Nguyên Khang như gãy cẳng
Làm sao đi dạo núi cùng non ? "

Cùng anh lướt gió....thỏa ước mong"
Đụng phải chim trời rớt xuống sông
Nhưng không biết lội đành chết ngộp
Giấc mộng được nàng chỉ uổng công

Khẩu pháo bao năm vẫn bảo trì
Nhưng vì ẩu tả chẳng chi ly
Dầu không dám nhỏ nên nó rỉ
Cái đường khương tuyến có vết tỳ

Đạn chưa rời nòng nổ cái ì
Nguyên Khang đã thịt rã thây thi
Từ nay đành lìa xa dương thế
Linh hồn bị đày xuống A tì

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Sep 23, 2012 6:33 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CHỚ VỘI TIN

Dù ai nói ngã nói nghiêng
Em ơi !chớ vội tin liền ....khổ anh
Yêu Em Anh nguyện để dành
Chẳng dòm...chẵng ngó ....xung quanh bao giờ

Hàng xóm ....thật đẹp như mơ
Anh đây còn quẳng cục lơ chần dần.....
Giữ gìn nguyên vẹn tấm thân
Riêng dành để tặng cho người anh iu.

.....Nguyên Khang.....


Ngộ cảnh Nguyên Khang nói liều
Những lời dịu ngọt cho Lan xiêu lòng
Đời người con gái trắng trong
Phải lo gìn giữ đề phòng hay hơn

Đừng vì tiếng ngọt lời ngon
Bây giờ chưa được chiều lòn vậy thôi
Khi mà hắn thỏa mộng rồi
Bao nhiêu cái xấu sẽ lòi ra sau

Nghe anh lánh xa hắn mau
Đừng để ngọn lửa bén vào gần rơm
Và rồi gạo nấu thành cơm
Tiếc thì đã muộn héo tàn đời hoa

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Sep 24, 2012 6:23 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


THÂN TRAI ... MƯỜI HAI BẾN NƯỚC !!!

Quen nhau độ ấy sắp tàn Đông
Bao lần anh ngỏ ... chỉ hoài công
Thẹn thùng , em bảo em còn nhỏ
Còn nhỏ ... Em chưa muốn lấy chồng

Đành thôi ! Anh cất bước phiêu bồng
Sau lưng để lại một bóng hồng
Ra đi , chẳng trao lời hứa hẹn
Ai biết rằng Ai... có đợi trông ?

Thuyền anh lờ lững trôi xuôi dòng
Qua bao Bến lạ ... đều trong trong
Đắn đo , đôi lúc lòng thầm hỏi
Người ấy ... có còn nhớ ta không?

Người ấy có còn nhớ ta không
Bến xưa , người ấy có chờ mong
Hay tình nhạt rồi theo năm tháng ...
Có khi ... người ấy ... đã sang sông

Bến lạ , mà sao thấy vừa lòng
Tình đẹp ban sơ , lại mặn nồng
Nghĩ lại ... nghĩ đi ... lại nghĩ lại ...
Hay là ... đậu bến lạ cho xong

.....Thăng Long....


Cuối cùng anh đã được toại lòng
Đã hết lạnh rồi những đêm đông
Bến bờ xa lạ anh tìm được
Cho anh xứng đáng một bông hồng !

Người ta giàu có lắm phải không?
Mới vừa gặp gỡ đã vừa lòng
Thôi cũng chúc mừng anh hạnh phúc
Bên nàng đến đầu bạc răng long

Cô gái ngày xưa vẫn chưa chồng
Năm nầy đã lớn anh biết không?
Đã biết yêu đương và mơ mộng
Nếu gặp lại anh ắt thuận lòng

Tiếc là cô gái hoài chờ mong
Đâu biết người ta đã là chồng
Bổn phận làm cha hai con nhỏ
Đâu nhớ chuyện xưa để bận lòng

Đợi chờ không được nàng lấy chồng
Người chồng nàng ấy phía kia sông
Nghèo khổ bạc tiền không đủ sống
Nhưng mà hai đứa nghĩa mặn nồng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Sep 25, 2012 7:20 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CÁI GỐI ÔM

tình tang rồi lại tang tình
quỷ yêu cái gối chặn tình ta qua
ôi chao tình kém mặn mà
gối ơi gối hỡi vất... cha nó dùm

.......vldkt.......


Từ lâu tình nghĩa vợ chồng
Hằng đêm vẫn ngủ chung phòng cùng nhau
Sự đời ai có ngờ đâu
Gối ôm độn giữa làm sầu lòng anh !

Tuổi anh còn rất xuận xanh !?
Vẫn còn ngang dọc tung hoành như xưa
Sức còn dai dẻo cù cưa
"Viagra" trợ lực dư thừa đêm ba

Thôi em hãy ném gối xa
Bên em còn có "ông" già nằm bên
Nếu không làm được em rên
Anh kiếm chồng nhỏ bù đền chịu không ?

.......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Sep 26, 2012 6:38 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


BẢN TUYÊN NGÔN TÌNH ÁI

Em có biết Bằng những lời yêu thương đầy tha thiết
Ngày hôm nay – Anh trân trọng mời Em,
Dáng khoan thai - tha thướt, tóc bồng bềnh
Em hãy bước lên : Ngai vàng Tình Ái

Suối hôm nay - sẽ âm vang nhạc mãi
Rừng, Công viên …Hoa sẽ nở muôn màu
Trời đêm nay – sẽ sáng các Vì Sao
Cùng tất cả chung vui ngày Hôn Lễ

Ngôi Tình Ái – Anh tân phong Hoàng Đế,
Không cần Quân, Cán, Sĩ…Chỉ mình Em
Bản Tuyên Ngôn Anh tuyên bố từng đêm
Hạnh phúc đó – là Quả Tim ta đó

Hạnh phúc đó - là Tình Yêu ta đó Phải không Em..?

Phò Mả Thứ thiệt tại Texas

.....VÔ TÌNH.....


LỜI HỒNG LAN
(Hiểu lầm)

Tình yêu có, địa vị anh cũng có
Được yêu thương anh đã ló đuôi chồn
Vì ÁI TÌNH anh đọc bản tuyên ngôn
Và cũng để tân phong mình Hoàng Đế ?

Vô Tình ơi anh mới là ở Rể
Có quyền gì hầu kế vị Thượng Hoàng ?
Vua vẫn còn tới năm bảy đứa con
Gái mấy đứa , con trai còn, anh nhé !

Bởi yêu chồng em kề tay nói khẻ
Còn Hoàng huynh chẳng lẽ tới phiên anh
Có khoan ngoan miệng lưởi hãy giữ gìn
Cha nghe được chắc tam bành phẫn nộ

Còn kịp lúc hãy sửa lời tuyên bố
Đừng huênh hoang mắc hố đó nghe anh
Tội soán ngôi cái chết đã sẵn dành
Tiếng xấu đó sẽ lưu danh hậu thề

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Sep 27, 2012 6:27 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CÁ RÔ CHIÊN XÙ

Lâu lâu thèm "thịt" cá rô tươi
Khuấy động ao sâu, nước đục ngừ
Ban đầu giẫy dụa, cá chẳng chịu
Một chút nằm êm bởi cá đừ

Bắt được cá rồi phải mau tay
vuốt nhẹ đôi tay cá nằm dài
cá này đem chiên xù mới khoái
Chớ quá vội vàng vướng xương quai !

Mười phút trôi qua cá sẽ giòn
Thêm chanh vào muối mới thật ngon
Chén đủa, mâm bàn, ta đã dọn
Rượu đế nhâm nhi vài xị con

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Sep 28, 2012 8:28 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


SỐ KIẾP ĐÀN BÀ

Chiều chiều ra ngõ ngóng trông
Người tình dông mất chổng mông mà chờ
Ngẫm đời viết mấy vần thơ
Duyên xưa đã lỡ còn chờ mối ai

Dòm qua, ngó lại thở dài
Trời ơi, trời hỡi đọa đày con chi !
Dở dang một kiếp xuân thì
Mới ba mươi lẻ, mang chi nợ đời

Thuở xưa kẻ đón người mời
Kẻ chờ, người chực, tỏ lời bướm ong
Một lần trót dại sang sông
Chồng bỏ , chồng chán, phòng không lạnh lùng

Thương cho số kiếp chồng chung
Kẻ chia người xẻ còn dùng được chi?
Thương thay số kiếp nữ nhi
Má đào phận bạc trời thì định phân

Lỡ mai em phải vô phần
Vướng vào vận mệnh chớ ân hận gì
Bây chừ nẻo chánh hảy đi
Mong rằng em được sướng vui cuộc đời

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by Tina Vu on Fri Sep 28, 2012 10:31 pm

lehong đã viết:THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CÁ RÔ CHIÊN XÙ

Lâu lâu thèm "thịt" cá rô tươi
Khuấy động ao sâu, nước đục ngừ
Ban đầu giẫy dụa, cá chẳng chịu
Một chút nằm êm bởi cá đừ

Bắt được cá rồi phải mau tay
vuốt nhẹ đôi tay cá nằm dài
cá này đem chiên xù mới khoái
Chớ quá vội vàng vướng xương quai !

Mười phút trôi qua cá sẽ giòn
Thêm chanh vào muối mới thật ngon
Chén đủa, mâm bàn, ta đã dọn
Rượu đế nhâm nhi vài xị con

.....LEHONG.....

Cám ơn anh Lê Hồng với bài thơ rất hay và vui...THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 80248

Gì chứ thơ viết về món ăn, Tina rất thích ! Hôm nào "so tài" làm thơ món ăn với anh LH nhé! Chúc anh vui !
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Sep 30, 2012 9:36 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


TƯỞNG BỞ

Mình ơi ! thức dậy nhé mình à !
Tỉnh giấc hoàn hồn thể gặp ma
Tối đã ăn rồi tươi mắt bả
Giờ đây đòi nữa chết thân già
Kề tai lải nhải chiều đi nhé
Nhắm mắt lim dim định bỏ qua
Thỏ thẻ anh nè em đói bụng
Nấu mì lè lẹ nhớ mau nha !

.....Vancali.....


ĐỢI TỐI NHA !

Thức dậy nhanh đi bớ lão già
Gật mình ú ớ bớ ma ma
Chiều qua ăn uống lo xong cữ
Sáng lại điểm tâm muốn nữa à ?
Tội nghiệp thân tôi giờ mỏi mệt
Thương tình mẹ nó hãy cho qua
Rỉ tai ông nói lời khe khẽ
Tạm nhịn bây giờ đợi tối nha !

.....LEHONG.....


Cảm ơn Tina đã ghé thăm vườn thơ tếu của Lê Hồng . Mong sẽ có cơ hội xướng hoạ thơ cùng bạn

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Oct 01, 2012 8:15 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


THỜI MỞ CỬA

Quan trên, ông lớn có ô dù
Còn tôi, tay trắng kẻ nông phu
Bề trên chỉ đạo, bao kế hoạch
Còng lưng, dãi nắng cố bội thu !

Ruộng đất quy hoạch theo từng khu ?
Làm ăn thua lỗ chẳng ai bù
Tác xã, tập đoàn đều vỡ nợ
Bao ngàn công việc phải giậm cù !

Chỉ tội cho dân : lũ cu đen
Quần áo, tay chân, nhuốm đầt phèn
Lúa thất, ruộng đồng đà mất trắng
Còn đâu để quan lớn ngợi khen ?

Rốt cuộc người dân vẫn thân quèn
Mặt mày, thân thể lấm tèm lem
Thất bại trước sau, được ém nhẹm
Cực khổ lâu rồi, riết cũng quen ?

Muốn mau được mở cửa thị trường
Thông tin, báo chí ta cứ cương
Nhân quyền tín ngưỡng cứ ừ bướng
Biết đâu "nhà nước" lại phú cường

Để cho, sớm gia nhập thị trường
Tay đôi với Mỹ hội song phương
Tất cả bao nhiêu điều kiện sách
Mặc kệ, ta đây vui vẻ nhường...

Thoả thuận xong rồi, mới tính sau?
Biết đâu quan lớn sẽ thêm giàu?
ĐÔ LA sẽ rót vào tay "đảng"?
Nhân dân mặc kệ, giải quyết sau !

......LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Oct 03, 2012 6:53 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


EM BỊ KHÓA RỒI ...CỨU EM ANH ÔI !

Chồng em ghen qúa khóa em rồi
Mở khóa giúp em anh Hồng ôi !
Anh mở em ra em thướng đấy
Đêm bảy ngày ba cũng chịu thôi
Ha Ha

........Ma Nữ........


ĐỢI NGÀY MAI

Cái cô Ma nữ nầy ghẹo tôi
Già tôi xí quách đã hết rồi
Làm sao chịu ngày ba đêm bảy ?
Cô thưởng, hay là định giết tôi ?

Tôi biết là cô quá lõi đời
Tánh nào tật ấy, vốn chịu chơi
Quen thói "Gà đồng" và "Mèo mã"
Chồng chịu không kham đành khóa thôi !

Bây giờ lại cầu cứu đến tôi
Tiếc rằng chìa ấy đã lỗi thời
Sợ rằng "khóa mới" không mở được
Mở được cô thương cũng chịu thôi !

Hay là cô hãy đời ngày mai
VIAGRA trợ giúp tôi một tay
Chùng ấy chắc tôi đủ sức nại
Mở được khóa rồi ! Hãy thưởng ngay

......LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Oct 05, 2012 6:53 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1

THÈM MÈO

Rậm rực đêm ngày muốn xực theo
Kiểm tiền trong túi quá ư nghèo
Lân la tìm đến lo tiêu hẻo
Nấn ná kiếm hoài cũng thấy teo
Má phấn phởn phơ nghe í éo
Mắt rồng lúng liếng gọi lên đèo
Mê mê tỉnh tỉnh chừng ai bẹo
Ngơ ngẩn lợn thèm lại bị treo

....HANSY....


THÍCH HEO

Thấy em đẹp quá vội đeo theo
Ngặt nỗi nhà em ở cuối đèo
Mỗi tối em nằm chân gác tréo
Hằng ngày anh ngủ cẳng chèo queo
Rỗi công liên tục đi trêu Mẽo
Rảnh việc thường xuyên chọc ghệ bèo
Mập mạp nhìn em trông quá béo
Trông xa cứ tưởng thật là heo

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Oct 08, 2012 7:54 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


NGƯỜI ĐẸP NHÁY MẮT

Cũng vì đôi mắt long lanh
Cũng vì cái miệng cười tinh có duyên
Đôi khi gặp gỡ huyên thiêng
Đôi khi giở chứng như thiền như mơ.

Đôi khi cảm hứng - bất ngờ,
Người đẹp nháy mắt – hẹn hò gì đây
Tình yêu lắm lúc đổi thay
Giận hờn ghen lẫy đọa đày lẫn nhau
Là trai - kiên nhẫn làm đầu,

Thứ tha - vui vẻ - là câu được tình.?
Nhớ nghe chưa – bọn chúng mình.!

.....VO TINH.....


CHỚ VỘI

Hình như cô ả cố tình
Long lanh đôi mắt liếc nhìn chúng ta
Chắc nhờ cái miệng ba hoa
Huyên thiên ăn nói hiền hoà bô trai

Khiến em để ý hổm rày
Hôm nay gặp lại mắt nai trao tình
Mắc gì chàng lại làm thinh ?
Ngày xưa nói lắm thình lình lặng câm

Tuy là da dẻ hơi ngâm
Nhưng bù em có chiếc càm liêu trai
Thương em anh hãy lại đây
Chúng mình trò chuyện giải bày tâm tư

Chuyện kia ta hãy từ từ
Anh đừng nóng vội sẽ hư bột đường

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Oct 09, 2012 6:43 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


KHÔNG THÈM HẢ

Các ổng bây giờ rõ khổ ghê
Ăn đồ vợ nấu bĩu môi chê
Thèm cơm quán xã chưng tràn sắc
Thích phở hàng rong độn đẫy mề
Ổ yến sên đường hoài than nóng
Bánh dày kẹp chả cứ khen phê
Nhiều hôm dọn bữa không rờ đến
Réo cậu nhà bên chén đủ bề

....Quỳnh Anh....


CHỒNG KHÓ TÁNH

Chồng tớ chẳng ngờ tánh khó ghê
Món nào cũng lắc bĩu môi chê
Rô ti phải lựa đầu, cần cổ
Hấp rượu để dành cật với mề
Lúc thích thốt lời ngon quá xá
Khi chê miệng bảo nó không phê
Hết tiền đành chịu ăn kho quẹt
Cũng đở cho tôi khỏi bộn bề

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Oct 10, 2012 6:38 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


PHÉT DỄ SỢ

Đường thi sáng tác cỡ muôn bài
Kế đến văn xuôi khoảng triệu bài
Của hử? Trăm nhà chưa thế chấp
Tình ư? Chục vợ đã an bài
Hoàng gia Thuỵ Điển tuyên công trạng
Thái tử Hà Lan cấp lệnh bài
Sáu đảo mua rồi, mươi quốc tịch
Bây giờ ráo nạo bởi...thua bài!

.....Thíigan.....


CẢM ĐỀ

Lục bát post lên cả vạn bài
Đường thi cũng thế mấy ngàn bài
Ngọc, vàng khiêng bốn rương đem chứa
Tiền, thẻ chứa đầy bóp đánh bài
Thành tích ăn chơi đăng quảng cáo
Kỳ công ghẹo gái lập chiêu bài
Sòng bài mỗi tháng ba mươi bữa
Đói rách hôm nay bởi bạc bài

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Oct 12, 2012 6:29 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1LÒNG CON CÁ ĐỘ

Vốn mê cá độ sợ chi bần
Thức trắng đêm dài rã rượi thân
Tiền bạc tốn hao nhà cũng bán
Vợ con ly tán, cột không chân(*)
Cơn liều chẳng kể còn chăng mạng
Nước kết ngại chi một mảnh quần
Quán chợ sân đình nương náu tạm
Đợi khi thắng độ lại là xuân.

.....Vancali 96.....


CŨNG MAY

Cá độ mấy ai tránh khổ bần
Tương lai còn hại đến người thân
Cửa nhà, ruộng đất đem cầm bán
Xế nổ, đồng hồ được thế chân
Hết bạc mượn vay người lối xóm
Không tiền tìm cách để đi "quần"
Cũng may "World cup" vào mùa hạ
Cận Tết chắc là hết đón Xuân

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Oct 14, 2012 6:33 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1

HÃY LẤY ANH ĐI

Hỡi cô thiếu nữ xinh xinh
Sao em lại đứng một mình chờ trông ?
Nếu mà em muốn có chồng ?
Anh đây lả kẻ để lòng thương em

Đừng chê anh phận thấp hèn
Vì em anh sẽ bon chen cùng người
Nếu may thời thế đổi đời
Biết đâu em sẽ là người quyền uy

Em ơi ! Hãy lấy anh đi ?
Chớ hoài mong đợi xuân thì trôi nhanh
Nếu mà duyên nợ kết thành
Anh nhờ mai mối xe tình đôi ta

Lấy chồng chớ lấy chồng xa
Rũi sau cha mẹ yếu già thì sao ?
Anh đây xin hứa một câu :
"Mẹ cha nuôi dưởng trước sau giữ lời "

........LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Oct 15, 2012 6:54 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1

CHƠI CHO TỚI BẾN

Mang theo một lít đựng bình ton
Rượu đế Gò đen thứ thật ngon
Cốc, ổi, me, xoài : vườn có sẵn
Gà quay, thịt lợn : tiệc đang còn
Mời thêm đệ tử Lưu linh đến
Lựa kiếm vài em gái nhảy son
Thuốc lắc xì gà chơi tới bến
Đừng lo, khỏi bận chuyện gia môn

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Oct 16, 2012 6:37 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


BUÔNG THẢ

Eo ơi bợm nhậu chạy lon ton
Vớ được cái gì nhậu cũng ngon
Cá đuối mực khô ,thích ghê nhĩ
Chân gà cổ vịt, chẳng gì còn
Kết giao bằng hữu ,đồng ý tốt
Khắng khít tình người, một lòng son
Buông thả thân tàn,không nên nết
Cuộc đời lêu lổng,phạm đường môn

.....Ylieu.....


Mồi nhậu em đem đến dập dồn
Ăn no trào họng chạy ra nôn
Bao nhiêu gà vịt đều tan xác
Mấy gã chưa say thấy hết hồn

Bởi vậy mấy em đều chạy trốn
Đành thôi "liệt vị" chờ đem chôn
Uống đi bạn nhé đừng run sợ
Rượu đế khác chi nước pha cồn (Alcohol)

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Wed Oct 17, 2012 8:18 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1ĐỪNG THAM LAM

Thôi đi, đừng có dụ mà :please:
Ai tin anh được có mà bán trâu.
Em thì hỗng có nghe đâu
"Anh thương em thiệt" còn lâu...xạo hoài :bravo:

Cứ theo em riết hỗm rày
Bạn bè bắt gặp ngạo "mày có đuôi"
Phải chi anh đẹp cũng vui
Mèn ơi anh xấu tới tui... còn tè

Nói ít anh hiểu nhìu nghe
Kua em phải có nhà,xe,đô,vàng
Bằng ko em chẳng có màng
Vách đất, hai quả tim dzàng...hỗng ham...:iamsorry:

.....Cogaixauxi.....


Đừng bỏ lỡ

Đâu ngờ em quá tham lam
Ở đời mong được "tay làm hàm nhai"
Sao em cứ trêu anh hoài
Chỏi mắt nhìn kỷ_ Anh đẹp trai nhất làng

Ham chi nhà, xế, đô, vàng
Của làm bất nghĩa ắc mang tội tình
Chừng ấy của cải họ rinh
Cái còng số 8 tha mình hay sao ???

Bạn bè em có tốt đâu !
Chúng chê anh xấu em rầu phải hôn ?
Nếu khôn em hãy liệu lường
Dịp may bỏ lỡ _ Chúng "chôm" anh liền

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Oct 18, 2012 6:41 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


KHI YÊU

Vì chàng em thích làm thơ
Dạo này ra ngẩn vào ngơ một mình
Miệng cười duyên dáng thật xinh
Đêm về tỉnh giấc cựa mình nhớ ai??

Hạt sương đọng lá sớm mai
Thân em như nhánh cỏ may ven đường
Bóng hình anh nhớ em thương
Nghìn trùng xa cách vấn vương tơ lòng

......Linhdan.......


MƠ ƯỚC

Anh thường vào ngó ra trông
Để nhìn tận mặt bóng hồng trong mơ
Em buồn ra ngẩn vào ngơ
Còn anh suy nghĩ làm thơ tả tình

Có người thiếu nữ đoan trinh
Miệng cười duyên dáng trữ tình ngây thơ
Đúng là cô gái trong mơ
Như bông hoa thắm đang chờ sương mai

Ước mong có được ngày mai
Đôi ta quen biết ngày ngày bên nhau
Chữ duyên xe kết cau trầu
Đôi ta hạnh phúc bên nhau suốt đời

.......LEHONG.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Oct 19, 2012 7:32 pm

RƯỢU CÓ GÌ NGON

Rượu đắng thấy bà có gì ngon?
Lơ mơ uống rượu mạng không còn
Lại thêm cái tật nhậu mê gái
Si đa chùm gửi đeo lòn thòn lêu lêu

.....Thanh Trương....


Sida đã có xi măng
Nhậu thì cứ nhậu bâng khuâng nỗi gì ?
Nếu mà ta lỡ chết đi
Diêm vương sẽ hỏi rượu gì thứ ngon?

Bẩm thưa ta nói ôn tồn :
"Rượu mà có gái" thơm ngon nhất đời
Hổng tin mời Ổng lên chơi
Biết trên dương thế cõi đời sướng ghê

Thương tình Lão thả ta về
Ta đây sẽ uồng chẳng chê rượu nào

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Oct 20, 2012 6:43 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1ĐÂU CẦN BIẾT !

Rượu đế đây rồi có phải không ?
Men cay nhấp chút đã khơi lòng
Lưu Linh nhập tửu ngồi chờ bạn
Dân nhậu rượu vào mắt ngóng mong
Mồi đến dập dồn nhờ chị vợ
Tiếp chiêu vui vẻ có anh chồng
Cửa nhà ấm áp nhờ đông khách
Đâu biết ngoài trời có bão dông

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Oct 21, 2012 6:35 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1LÀ CÁI GÌ ???

Thường thường...lúc giá lạnh mùa Đông,
Nhớ lắm ! y như gái muốn chồng ? (ghiền ..? )
Nếm thử ? mùi thơm Ôi ! tuyệt diệu !
Xơi liền ? vị đắng Úi ! trông mong !
Nhâm nhi ? thấy đã khờ đôi mắt,
Nhấp nhấp ? nghe tê tái cõi lòng !
Các đấng anh hùng nào hảo ngọt ?
Từng ngày, có ghé...vớt hay không ...?.????

.....Mây mùa Thu.....


MUỐN VỚT KHÔNG ?

Những lúc tiết trời chuyển gió đông
" Cà phê" tách nhỏ cạnh bên chồng
Hương thơm lan toả anh khen ngợi
Vị đắng đậm đà em đợi mong
Nhấm nháp tí ti nghe mát dạ
Nhâm nhi từng ngụm thấy an lòng
Chàng ơi vào quán đừng e ngại
Lỡ ghé vô rồi muốn "Vớt" không ?

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by Cỏ gai on Sun Oct 21, 2012 8:38 pm

lehong đã viết:THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1LÀ CÁI GÌ ???

Thường thường...lúc giá lạnh mùa Đông,
Nhớ lắm ! y như gái muốn chồng ? (ghiền ..? )
Nếm thử ? mùi thơm Ôi ! tuyệt diệu !
Xơi liền ? vị đắng Úi ! trông mong !
Nhâm nhi ? thấy đã khờ đôi mắt,
Nhấp nhấp ? nghe tê tái cõi lòng !
Các đấng anh hùng nào hảo ngọt ?
Từng ngày, có ghé...vớt hay không ...?.????

.....Mây mùa Thu.....


MUỐN VỚT KHÔNG ?

Những lúc tiết trời chuyển gió đông
" Cà phê" tách nhỏ cạnh bên chồng
Hương thơm lan toả anh khen ngợi
Vị đắng đậm đà em đợi mong
Nhấm nháp tí ti nghe mát dạ
Nhâm nhi từng ngụm thấy an lòng
Chàng ơi vào quán đừng e ngại
Lỡ ghé vô rồi muốn "Vớt" không ?

.....LEHONG.....

Hai bài thơ về Cà phê vui quá _ Uống cà phê nha hai bạn THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 552588THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 552588THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 390318
Cỏ gai
Cỏ gai

Tổng số bài gửi : 1691
Join date : 18/10/2011

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Oct 22, 2012 7:45 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CUA BỒ

Cua bồ nghe thấy mà ham
Cưới về làm vợ lỡ nhàm rồi sao?
Khi yêu thề thốt cùng nhau
Nào anh có nghĩ nghèo giàu cao sang

Lúc em bụng chữa dạ mang
Còn anh lên sế tình tang đèo "mèo"
Con nhà la khóc đói meo
Anh ơi sao nỡ bỏ theo người tình


........Linhdan.......

Bao nhiêu chàng trai chung tình
Họ Sở bạc tình chỉ một mà thôi !
Những kẻ chót lưởi đầu môi
Yêu cho bằng được để rồi phụ vong

Như anh đúng nghĩa là chồng
Vợ mang bụng chửa vẫn lòng thuỷ chung
Đêm đêm ta vẫn chung cùng
Con cái tắm rữa, giặt quần áo con

Trong nhà mọi việc lo toan
Em còn nghĩ ngợi lo buồn mà chi !

.......LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Oct 25, 2012 6:38 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


ÔNG CHỒNG NHẬU

Cưới nhau mấy tháng em mang bầu
Đến ngày sinh nở chắc không lâu
Chồng em vẫn thảnh thơi đi nhậu
Có biết em đây quá phát rầu ?

Phát rầu vì cái bụng càng to
Em đi khám nghiệm để thăm dò
" Song sanh chắc hẳn cô đã có "
Anh đang thất nghiệp em thấy lo !

Lo nghĩ thế nào để nuôi con ?
Tiệc cưới làm to nên nợ nần
"Welfare" chỉ đủ cho em sống
Tiền đâu mua sữa, tã cho con ?

Anh ơi ! bớt say xĩn lại đi
Rượu nhiều tai hại có ích gì
Anh hãy cạn tâm mà suy nghĩ
Nhậu nên thỉnh thoảng chớ li bì !

.......LEHONG........

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Oct 26, 2012 9:14 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1CÁI NỢ ĐỜI

Lỏn tỏn lòn ton cái nợ đời
Tong ngỏng tòng ngong nó rong chơi
Lang thang khắp phố cùng hang ngõ
Bà xã ghen tuông thiến đứt rồi

Đứt rồi bà xã liền liệng đi
Con chó nhà ta đớp tức thì
Thế là tiêu mất đời trai trẻ
Khuyên ai nghe biết để lòng ghi

Có bà ghen tức bởi chồng hư
Vài phát Dao phai nó nát nhừ
Hi vọng nối liền đành tiêu tán
Chỉ còn nằm đó rên hừ hừ

Thêm cái tin nầy ở nước Nga
'CŨ ' kia cà rôt công thêm cà
Chiên xào thêm muối như mòn hấp
Bà ăn bà nuốt chẳng dung tha

Cũng bởi ghen tuông bà thiến đi
Quăng vô "toilet" giựt tức thì
Vật kia chưa chết còn trong cống
Cảnh sát khiêng vô ráp liền khi

Rời khỏi nhà thương chả vẫn ngông
Còn lên phim Sex thật kiêu hùng
Văn minh nhân loại thay tạo hóa
Đừng chơi thiến nữa quý phu nhân

.....LEHONG......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Oct 27, 2012 6:43 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1KHI SAY

Cạn chén rượu nồng thức tối nay
Uống cho quên cực khổ bao ngày
Định chơi một xị mong vơi nhớ
Mới vớt ba ly đã bị say
Đảo lộn như con thuyền lướt sóng
Cuồng quay giống hệt xiếc đu bay
Tưởng là du lịch lên cung Quảng
Ngồi lái phi thuyền vượt gió mây

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sun Oct 28, 2012 7:36 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


THẰNG NHỎ NHÀ TÔI

Thằng nhỏ nhà tôi nhiễm bệnh rồi
Thuốc không uống được phải chịu thôi
Nhưng mà chứng bệnh chi kỳ thế
Món ngon vật lạ nó vẫn đòi ??

Cũng may mang bệnh chỉ sơ sơ
Nóng ấm liên miên mấy chục giờ
Có lẽ tiết trời không được tốt
Ra ngoài không mặc áo mưa thôi

Bởi tại bố già không dạy con
Để cho thằng nhỏ phải thấm đòn
Từ nay lấy đó làm kinh nghiệm
Nếu khoái mây mưa phải liệu hồn

Mặc áo xong rồi chưa chắc ngon
Nhiều khi nó rách chằng an toàn
Ướt vào thằng nhỏ e nguy hiểm
Lơ mơ có thể mất thằng con

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Oct 29, 2012 7:05 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


CHUYỆN CHÚ NHỎ


Chú nhỏ nhà ta thật quá ngông
Chim nhà không bắn bắn chim ông
Khiến cho ông giận đi tìm nhỏ
Súng kia một phát tiếng nổ đoàng

Thằng nhỏ ngã lăn ra chết tươi
Thiên hạ xui nhau xúm lại cười
Đáng đời còn nhỏ mà ngông quá
Chết ngay như thế cũng đáng đời

Thế gian đâu phải chổ chơi
Để cho chú nhỏ một đời dọc ngang
Còn bao nhiêu chuyện miễn bàn
Để thằng cu nhỏ suối vàng bình yên

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Oct 30, 2012 6:51 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1


TẦM BẬY

Ngồi nhìn "cục phẩn" trôi sông
Chung quanh đàn cá lòng tong rỉa mồi
Bởi vì "đại tiện" em ngồi
Cầu tre yếu quá em rơi cái đùng

Giật mình cá lội tứ tung
Tưởng đâu mìn nổ trúng nhầm mồi ngon
Tuổi em vẫn hãy còn son
Sao "tiện" tầm bậy anh dòm muốn đui

Thật là số kiếp anh xui
Từ nay xin hứa không ngồi bến sông
Để cho em khỏi phập phồng
Có người "nhông" thấy cả lông lẫn người

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Thu Nov 01, 2012 7:08 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1NẾU EM CHỮA CHỒNG

Lẻ bóng trăm năm chẳng lấy chồng?
Thôi làm vợ bé khỏi chờ mong
Cùng thời có bạn vui chăn gối
Đến chết chưa ai tủi má hồng

Một kẻ đang yêu đừng để trống
Hai người vẫn thích chớ nằm không
Đàn ông lắm thiếp đâu đành nỡ
Bỏ lỡ đàn bà muốn tắm chồng

.....Cá Mặn.....


TRỚ TRÊU

Cúc côi thân phận vẫn chưa chồng
Buồn tủi đêm ngày cứ đợi mong
Ước có người ta đi dạm hỏi
Cầu cho Nguyệt lão kết tơ hồng
Người ta giường chiếu nằm chung cặp
Còn thiếp gối mền mãi để không
Ông Tạo lá lay bày nghịch cảnh
Trớ trêu một gái những hai chồng

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Sat Nov 03, 2012 7:55 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1MÈ NHEO

Giả bộ lôi mền ý để cho …
Về đêm mất ngủ dậy bày trò
Khi vờ kéo gối mong người thức
Lúc lại xoay mình hết cảnh co
Chỉ thấy im lìm yên tiếng đợi
Nào nghe nhúc nhích lóng tai dò
Thạch sùng chắc lưỡi chừng an ùi
Lộp độp mưa dầm lúc mỗi to

Vancali 11.2.12


ÔNG MUỐN....

Hôm nay chàng muốn được nàng cho...
Lập kế bày mưu mới giở trò
Tằng hắng cho cô em tỉnh giấc
Khều chân khiến Ả hết nằm co
Nằm yên cố đợi chờ theo dõi
Nhúc nhích ráng coi để xét dò
Khổ nỗi bà nhà nay chẳng khỏe
Làm anh nhịn chịu bụng thêm lo

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Mon Nov 05, 2012 11:17 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1PHƠI

Thức mấy đêm suy nghĩ kỷ rồi
Phen nầy phải giải quyết ngay thôi
Sớm mai nhập viện nhờ thầy thuốc
Lập tức thiến phăng cái nợ đời
Đã có con to trai gái đủ
Để chi "thằng nhỏ" cấm ngăn chơi!
Phen nầy hết chuyện ghen trăng gió
Mụ vợ tha hồ thoải mái... phơi!

....Gà_ tre....


Đã nghĩ thông chưa cắt nhỏ rồi ?
Lỡ rồi phải chịu vậy mà thôi !
Vì mầy đòi hỏi thêm bà nhỏ
Tại vợ ghen tương cứ hỏi đòi

Bởi vậy tao không cần nó nữa
Thiến xong bà xã mất đồ chơi
Nên giờ mỗi tối trên giường ngủ
Mặc sức cho bà chổng cẳng phơi

.......Lehong.......

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Tue Nov 06, 2012 7:59 pm

Linh dược

Ngũ tuần áp huyết bả tăng cao
Thầy thuốc Đông y góp ý vào
Đi bộ rằng hay nhưng chậm chạp
Tư tình tốt nhất chả hư hao
Đem ra áp dụng nhiều vui thú
Thử lại khen liền thật quá mau
Mỗi tối bà nhờ ông chữa trị
Điệu này sắp tới phải làm sao

Vancali 11.3.12


THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 2upyck6

ÁP HUYẾT TĂNG CAO

Áp huyết mấy ông đột xuất cao
Phòng the nhỏ nhẹ gọi bà vào
Y như lần trước đâu gây hại
Giống hệt ngày đầu chẳng tổn hao
Bà nhớ từ từ đừng thúc quá
Ông làm chầm chậm chớ ra mau
Sau nầy lão lỡ tăng lên quá
Chắc chắn vợ nhà biết liệu sao !

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Empty Re: THƠ CHỌC GHẸO

Bài gửi by lehong on Fri Nov 09, 2012 7:39 pm

THƠ CHỌC GHẸO - Page 2 Picture0015-1BA HỒN CHÍN VÍA TRỞ VỀ MAU

Thức tỉnh cơn mơ tức chết cha !
Chao ơi ! luyến tiếc dáng đàn bà
Hồn ta mộng mị vì say đắm
Một giấc chiêm bao quá mặn mà
Rạo rực con tim thèm nhắm mắt
Nôn nao cái dạ muốn nằm nhà
Ba hồn chín vía xin nàng đến
Giấc ngủ hôm qua sẽ cúng gà

.....Cá Mặn.....


TỐN MẤY CHỤC ĐỒNG

Sao mà đến trễ vậy hỡi cha ?
Dáng đứng, tướng đi giống Mụ bà
Trong mộng thấy em sao quá đẹp
Tĩnh rồi mới biết xấu ghê mà
Thà đừng gặp gỡ nhau ngoài phố
Nếu chẳng mời nàng đến trước nhà
Tớ khỏi hao công ngồi nấu cháo
Tốn tiêu mấy chục bạc mua gà

.....LEHONG.....

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết