Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Go down

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? Empty Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Bài gửi by Hoa Sầu Đâu on Thu Sep 20, 2012 11:49 pm

Ngày xưa khi mới bước vào đời bắt đầu cuộc sống tự lập.Tôi đã gặp em 1 người con gái không có gì đặt biệt đối với tôi trong lúc ấy.Nhưng thời gian dần trôi tiếp xúc với nhau hơn 1 năm trời tôi mới có cái nhìn khác về em,tuy em không phải là 1 cô gái xinh đẹp,nhưng em rất giỏi dang,từ chuyện học cho đến chuyện làm,rồi việc nhà,lại là người con rất hiếu thảo.Một ngày chỉ có 24h thôi,mà tôi và em đã bên nhau gặp nhau trò chuyện hơn 10h rồi ( do làm việc chung ).Và cũng kể từ đó tôi thầm yêu em sau hơn 1 năm trời tiếp xúc,bất cứ ngày lễ ngày tết nào tôi cũng điều có quà đặc biệt tặng em.Tuy tôi chưa từng nói lời yêu em nhưng em hiểu rất rõ tấm chân tình của tôi,và tôi cũng thế, tôi cũng biết em rất quý mến tôi.Nhưng chữ yêu mãi mãi không bao giờ chúng tôi nói ra,vì 1 lẽ em đã có người yêu,1 người đến trước tôi,em đã quen rồi yêu người ấy hồi 2 năm trước khi gặp tôi.Trong 1 lần trò chuyện em đã từng nói 1 câu làm tôi nhớ mãi,"sau này ai mà làm được vợ anh chắc là may mắn và hạnh phúc lắm",nếu như em không gặp người ấy trước chắc có lẽ....em chỉ nói thế rồi ngập ngừng không nói nữa,và tôi cũng không hỏi gì thêm,vì tôi hiểu em nghĩ gì.Nếu như tình yêu đã không thể,thì xem nhau như bạn thân cũng được mà, đâu có gì là không thể đúng không bạn.Và từ đó chúng tôi đã xem nhau như bạn thân, cùng chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống,nhà em rất neo đơn chỉ có 2 mẹ con,em phải vừa học vừa làm,cho nên tôi thương lắm cái người con gái chịu thương chịu khó ấy.Chỉ cần lúc nào em cần là tôi sẵn sàng giúp đỡ từ vật chất cho đến tinh thần.Tôi đã xem em như 1 người em gái,xem em như 1 người bạn thân nhất,và cũng là người tôi quý mến và yêu thương nhất.....

Tình bạn của chúng tôi đã gần 10 năm rồi,tuy bây giờ chúng tôi không còn làm chung nữa.Nhưng tôi và em vẫn thường xuyên giữ liên lạc và trò chuyện những lúc rãnh rõi,cũng như những lúc em cần tôi giúp đỡ,và đôi khi tôi cũng cần đến sự giúp đỡ của em.Ai dám nói trên đời này không có 1 tình bạn chân thành giữa 2 người khác giới,tôi không tin điều đó.Mấy năm trước em đi lấy chồng,người mà em đã quen và yêu hơn 6 năm trời,và tôi cũng rất vui vì em được hạnh phúc,tôi luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em,chỉ cần em hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy mình thật sự vui vẻ và hạnh phúc.

LPT
Hoa Sầu Đâu
Hoa Sầu Đâu

Tổng số bài gửi : 772
Join date : 14/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? Empty Re: Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Bài gửi by Ánh Nguyệt on Fri Sep 21, 2012 12:01 am

Một bài viết rất hay, thật và đầy cảm xúc. Chúc tình bạn của HSĐ và người bạn gái đó mãi đẹp cùng thời gian. Những điều chân thành từ trái tim sẽ mãi trường tồn HSĐ ạ. bông
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 07/09/2012

Về Đầu Trang Go down

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? Empty Re: Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Bài gửi by dangphuong on Fri Sep 21, 2012 12:06 am

Chỉ e rằng bạn nghĩ vậy thôi chứ đổi tình yêu thành tình bạn hình như không bao giờ có! Đó chỉ là một cách để còn có thể gần người mình yêu dấu.
Thiếu gì trường hợp yêu không được nên bày đặt ra "anh nuôi" hay "em nuôi" để có cớ mà trò chuyện qua lại. Thậm chí có khi còn là "ba nuôi" hay "má nuôi"... Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 451635
Nhưng bài viết rất hay!
Cám ơn HSĐ,
dp
Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 80248
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? Empty Re: Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Bài gửi by Hoa Sầu Đâu on Fri Sep 21, 2012 12:31 am

Cám ơn Ánh Nguyệt và Ông Ác đã vào chia sẻ

Ông Ác nói đúng,mà cũng có thể không đúng,Tôi vẫn luôn tin,sau tình yêu,vẫn có một tình bạn chân thành.

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 61969 Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 61969
Hoa Sầu Đâu
Hoa Sầu Đâu

Tổng số bài gửi : 772
Join date : 14/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? Empty Re: Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Bài gửi by dangphuong on Fri Sep 21, 2012 12:34 am

Hoa Sầu Đâu đã viết:Cám ơn Ánh Nguyệt và Ông Ác đã vào chia sẻ

Ông Ác nói đúng,mà cũng có thể không đúng,Tôi vẫn luôn tin,sau tình yêu,vẫn có một tình bạn chân thành.

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 61969 Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 61969
Chắc chắn là có một tình bạn chân thành dù là cùng giới hay khác giới. Nhưng phải không có tình yêu xen vào giữa! Bời vì tình yêu luôn luôn có khuynh hướng chiếm hữu.
dp
Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 743335
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? Empty Re: Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Bài gửi by Ánh Nguyệt on Fri Sep 21, 2012 12:40 am

Thực ra hiện giờ cô ấy đang hạnh phúc bên chồng thì hai người còn giữ được tình bạn. Một lúc nào đó, cô ấy buồn vì gia đình, thất vọng về chồng thì khi đó rất có thể cô ấy không còn coi HSĐ là bạn nữa, mà khi đó lại biến thành tình yêu, như kiểu "Tình cũ không rủ cũng đến" đó. Tình yêu đó có thể trường tồn theo đúng nghĩa tình yêu hay tình bạn hay không cũng khó nói lắm, vì cuộc sống còn muôn vàn điều bất ngờ. AN xin mạo muội có thêm một chút ý kiến. AN cũng đồng tình với ý kiến của anh ĐP.
Chúc HSĐ sẽ có tình bạn vĩnh cửu mà nhiều người không tin ở hai người khác giới.
bông
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 07/09/2012

Về Đầu Trang Go down

Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? Empty Re: Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới?

Bài gửi by Ánh Nguyệt on Fri Sep 21, 2012 12:46 am

dangphuong đã viết:Chắc chắn là có một tình bạn chân thành dù là cùng giới hay khác giới. Nhưng phải không có tình yêu xen vào giữa! Bời vì tình yêu luôn luôn có khuynh hướng chiếm hữu.
dp
Có Hay Không Một Tình Bạn Chân Thành Giữa Hai Người Khác Giới? 743335
AN thấy câu này của anh Đăng Phương rất chuẩn, gần như tuyệt đối luôn trong cuộc sống. Nếu ai không tin thì cùng ngẫm nghĩ nha. Khi nào thấy không đúng thì đến gặp anh ĐP Laughing
Ánh Nguyệt
Ánh Nguyệt

Tổng số bài gửi : 162
Join date : 07/09/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết