Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

BÙN-U SẦU-NHỚ THƯƠNG- CHIA TAY-VÔ TÌNH

Go down

BÙN-U SẦU-NHỚ THƯƠNG- CHIA TAY-VÔ TÌNH Empty BÙN-U SẦU-NHỚ THƯƠNG- CHIA TAY-VÔ TÌNH

Bài gửi by s2votinh on Sat Oct 13, 2012 11:09 am

[b]uông....tay.....


Muốn dc nghỉ ngơi....
muốn dc ngừng suy nghĩ
Muốn dc ngủ....1 giấc ngủ mãi mãi....
có lẽ như vậy sẽ yên bình lắm..


[u]sẽ...
Sẽ ko còn phải khóc nhiều như bây giờ
Sẽ ko kòn phải wan tâm đến suy nghĩ của người khác
Sẽ không phải đối diện với tất cả


[N]hưng ...
Như vậy có gọi là trốn tránh ko nhỉ?
Như vậy liệu có ai đánh thức mình ko nhỉ?
Như vậy liệu.......mình có hối hận ko ?


[C]hắc.........
Không đâu....
Mình đâu trốn tránh nè,chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi
Đâu ai có thể đánh thức mình dậy dc ,ngoại trừ chính mình nè
Và chắc chắn mình sẽ hối hận


[V]ì..............
Làm ba mẹ lo lắng
làm mọi người ghét mình
Làm mình hận chính mình

Em đã quen làm người im lặng,quen thờ ơ,nên giờ khi em phải chịu cảnh đó,em mới cảm nhận được vị chát,vị đắng của nó.

king đã trải qua không dưới 1 lần,những lúc đó king tự hỏi giữa người im lặng và người bị im lặng ai khổ tâm hơn????

Và rồi … chong chóng quay,chong chóng xua tan đi tất cả.Hôm qua,king đã trở lại nơi đó,không còn chong chóng nữa.

Nếu như ta còn sống

!!!

Nếu như ta còn nhớ

Nếu như ta còn tin

Thì giấc mơ sẽ không là giấc mơ

Thì dù phải buồn

Thì dù phải rơi nước mắt

Ta sẽ lại gần nhau.

Tận cùng đau khổ là trống rỗng?
Làm người đau là làm mình đau.

Nếu có một ngày người trở lại,
đọc bài này,linh sẽ nhận được câu trả lời cho câu hỏi:

“Im lặng là ngừng quan tâm?”

-Không.

Im lặng là tạm ngừng.

Trên đường có đèn xanh đèn đỏ.

Trong đời có lúc lùi,lúc tiến.

Ta không tồn tại trong giấc mơ,
ta tồn tại trong thực tại.

Một con chim không bay bằng một cánh.

Chong chóng không còn,
không có nghĩa là chong chóng ngừng quay.

ngừoi ra đi không có nghĩa là linh củng za.

người không trở lại không có nghĩa là linh đã hết yêu thương.

Vì hãy tự hỏi lòng mình: người có thik linh không?

còn với linh thì la..Có.

Không bao giờ là chấm hết,

Không bao giờ là kết thúc

Vì tim linh vẫn đập,mũi linh vẫn thở,

Vì linh biết linh vẫn thik người.
Quá mệt mỏi,

vs những thứ tưởng như đơn jản,
gần gũi,

Quá mệt mỏi,

vs những điều tưởng chừng
chỉ cần với tay ra
là coá thể chạm vào
,

Quá mệt mỏi,

vs những dự định,
ước mơ,

Quá mệt mỏi,

khi phải cười
giả tạo,
nhưng
nếu hok cười
laj làm ng` khác buồn,

Quá mệt mỏi,

vs niềm vui giả tạo
đâu phải hok cười là hok vui đâu,

Quá mệt mỏi,

khi phải chờ đợi
dù luôn tự nhủ đoá đâu phải là chờ
chỉ là mìh chưa thix ng` # thôi,

Quá mệt mỏi,

khi đứng giữa tình cảnh này và
làm sao mới coá thể thanh thản đây......
....Vẫn cứ ngỡ là linh thôi....
........Của buổi chiều hôm ấy....
.....Của cơn mưa làm linh không thể nhận ra...
...........Linh đã khóc rất nhiều!!!......
.......Vẫn cứ ngỡ là trong giấc mơ ngày hôm qua thôi...
........Còn tay trong tay cùng nhau bước đi dưới con đường đầy nắng....
...... Linh phút mỉm cười trong giấc mơ hạnh phúc......
.............Để lệ tràn khi tỉnh dậy chỉ còn một mình linh......
.....Để giọt nước mắt xóa nhòa....
.............Hình bóng.....
....Của người ấy....
............Của cơn mưa buổi chiều hôm đó.........
........Để linh lại tìm trong giấc mơ........hình bóng của người ấy.....dưới cơn mưa....
............................................nhạt nhòa.................................!!!!

***s2 vô tình***

s2votinh
s2votinh

Tổng số bài gửi : 105
Join date : 05/10/2012
Age : 24
Đến từ : ĐẠI NGHĨA ĐẠI LỘC QUẢNG NAM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết