Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Nhà của Cóc

Go down

Nhà của Cóc Empty Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Mon Sep 14, 2009 8:41 amNgày xưa
Ngày xưa anh bán báo
Em mua đọc cả ngày
Nên chữ tốt văn hay
Là cũng nhờ anh đó

Ngày xưa anh bán thỏ
Em mua về nấu vang
Nay biết mở nhà hàng
Tiền mang về chất đống

Ngày xưa anh bán trống
Em mua gõ ồn ào
Nên chẳng buồn tí nào
Nên luôn xinh luôn trẻ

Ngày nay anh thất nghiệp
Em lấy gì để mua
Cuộc đời em như thua
Hay anh bán anh vậy ?

Tina

Được sửa bởi Tina Vu ngày Mon Oct 19, 2009 6:07 pm; sửa lần 1.
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Mon Sep 14, 2009 8:47 amBỗng nhiênBỗng nhiên thấy túi rỗng tênh.
Bỗng nhiên nặng trĩu chênh vênh giữa đường
Bỗng nhiên sớm tối chán chường
Củi châu gạo quế chẳng thương kiếp nghèo
Bỗng nhiên vật giá cứ leo...
Còn ta tuột dốc mang theo bông nhiền.


Tina

Nhà của Cóc Lol
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Sat Sep 19, 2009 10:54 pmĐi

Em nó đi đó đi đây
Mình buồn mình cứ loay hoay ở nhà
Ở nhà đi vào đi ra
Trồng dưa trồng bí trồng cà, sắn dây
Nhất định đi đông đi tây
Đi lui đi tới cũng bay dăm ngàn
Đập heo ta quyết xài sang
Đi xuôi đi ngược chỉ màng đôi chân
Tiền bạc nào có phân vân
Sức khỏe cạn dần nên gấp phải đi
Đi qua đi lại lắm khi
Ước gì còn tuổi xuân thì như xưa
Đi mô đi tê sớm trưa
Đi ngang về tắt …thì chừa, không chơi !!!
Đi xin trợ cấp...mệt rồi
“Đi về đoàn tụ “ thảnh thơi ..suối vàng

Tina Nhà của Cóc 374916
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Sat Oct 03, 2009 12:46 am


Nhớ anh

Nhớ anh đi ngủ hổng đành
Quất thêm mì gói thêm hành thêm tôm
Canh ba vẫn thấy bồn chồn
Pizza nướng vội thêm lon bia Kền


Nhà của Cóc 432371
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Cóc_Kiện_Trời on Mon Oct 05, 2009 3:25 pm

Trời ơi..
Ta đang tỉnh hay ta dang say
Nhà ta sừng sững ở chốn này
Sao màh ta hỏng hay hỏng biết
Bữa giờ đi bụi cả đêm ngày

Ủa màh..
Nhà ta sao có khói cay cay
Có mùi thoang thỏang bay lất lay
Cái mùi làm ta nghe đói bụng
Ôi tô mì gói ai để đây

Ô hay..
Lại còn dzĩa bánh dzới rượu tây
Ah không, sao giống dzĩa thịt cầy
Hỏng phải rượu tây màh rượu nội
Gò đen ba xị đế cũng say

hehe..he..


Được sửa bởi Cóc_Kiện_Trời ngày Sun Apr 10, 2011 9:22 am; sửa lần 2.

Cóc_Kiện_Trời

Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Mon Oct 05, 2009 7:17 pm

Cóc_Kiện_Trời đã viết:
Trời ơi..
Ta đang tỉnh hay ta dang say
Nhà ta sừng sững ở chốn này
Sao màh ta hỏng hay hỏng biết
Bữa giờ đi bụi cả đêm ngày Nhà của Cóc 432371 Nhà của Cóc 432371

Ủa màh..
Nhà ta sao có khói cay cay
Có mùi thoang thỏang bay lất lay
Cái mùi làm ta nghe đói bụng
Ôi tô mì gói ai để đây Nhà của Cóc 86961 Nhà của Cóc 86961

Ô hay..
Lại còn dzĩa bánh dzới rượu tây
Ah không, sao giống dzĩa thịt cầy
Hỏng phải rượu tây màh rượu nội
Gò đen ba xị đế cũng say Nhà của Cóc 349206 Nhà của Cóc 349206

hehe..he..Kẻ giàu có nhà ở hổng hết

Người khó kiếm đỏ mắt hổng ra…

Ai biểu cóc thích la cà

Đây đây đi đó ta bà ..quên luôn

Quên cái góc năm xưa trú ngụ

Quên vần thơ ủ rũ nơi này..

Bây giờ cóc đã về đây

Kiện trời chi mãi…loay hoay cả đời
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Mon Oct 19, 2009 7:01 pm

Thoi tơNgày xưa ta cùng hát thoi tơ
Em dệt lụa tằm, anh làm thơ
Ngày nay dòng đời bao thay đổi
Em làm thơ, anh chạy có cờ

Chuyện nấu cơm, giặt giũ anh thầu
Nhà cửa anh lo trước tới sau
Anh trồng hoa đẹp cho em ngắm
Em hát kraoke, anh nhức đầu

Còn đâu câu hát cũ thoi tơ
Em như chằn lửa, anh khù khờ
Mở miệng “ thoi anh “ không thương tiếc
Ôi nợ đời người đẹp trong mơ


Tina
Nhà của Cóc Lol


Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Thoi Tơ

Bài gửi by Ra on Mon Oct 19, 2009 7:11 pm

Bài hát Thoi Tơ thật ...ngộ đời
chàng thơ -nàng hát, lấy gì xơi?
thoi tơ chắc phải ...đem đi bán
chắc được...năm ngàn, mua gói ...xôi!
J.Le Mad

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by dangphuong on Mon Oct 19, 2009 7:16 pm

Còn may..là có được gói xôi
Chứ không phải là cái cù loi
Thoi dệt và thơ..bên khung cửa
Còn đâu..chỉ còn trong mộng thôi..!!! Nhà của Cóc 938723
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Tue Oct 20, 2009 5:17 pm

Chuyện rổ rá


Ráp lại đời nhau cho bớt lo
Cho đêm hiu quạnh chẳng nằm co.
Cho ngày cười cợt tan băng gía.
Ta nắm tay nhau chuyện nhỏ to

Ráp lại đời nhau ta cùng share
Tiền bill mọi thứ.. rồi take care
Tuổi già xế bóng tuy rổ rá..
Có hề chi..mình cũng là ..tre

Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Mon Oct 26, 2009 9:25 pm

Yêu cô hàng bánh

Anh yêu em, cô hàng bán bánh
Nhớ em nhiều những buổi mưa dai
Bánh canh giọt vắn giọt dài
Chợt như bánh hỏi trong ngoài buồn thiu
Mặt em giống bánh tiêu lắm đó
Nhưng giận anh ngó tựa bánh bèo
Nũng nịu tưởng bánh lưỡi mèo
Làm anh ngơ ngẩn bánh xèo quên ăn
Qua cầu khỉ bánh bò anh ráng…
Chừng không xong bánh lọt phải ăn
Bánh ướt cả áo lẫn quần
Không quen cầu khỉ vì chưng..bánh bò
Bò tới nhà em lò dò bánh ú
Ú ú à, em có đó không ???
Bánh tổ, bánh piá, bánh tầm
Em đem ra chất một mâm làm quà
Nhìn mặt anh bánh đa nhúng nước
Em thương tình giao ước bánh xu xê
Mai sau duyên nợ hẹn thề
Cho dù bánh kẹp anh cũng về cùng em !

Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by TK on Mon Oct 26, 2009 9:34 pm

Tina Vu đã viết:
Yêu cô hàng bánh

Anh yêu em, cô hàng bán bánh
Nhớ em nhiều những buổi mưa dai
Bánh canh giọt vắn giọt dài
Chợt như bánh hỏi trong ngoài buồn thiu
Mặt em giống bánh tiêu lắm đó
Nhưng giận anh ngó tựa bánh bèo
Nũng nịu tưởng bánh lưỡi mèo
Làm anh ngơ ngẩn bánh xèo quên ăn
Qua cầu khỉ bánh bò anh ráng…
Chừng không xong bánh lọt phải ăn
Bánh ướt cả áo lẫn quần
Không quen cầu khỉ vì chưng..bánh bò
Bò tới nhà em lò dò bánh ú
Ú ú à, em có đó không ???
Bánh tổ, bánh piá, bánh tầm
Em đem ra chất một mâm làm quà
Nhìn mặt anh bánh đa nhúng nước
Em thương tình giao ước bánh xu xê
Mai sau duyên nợ hẹn thề
Cho dù bánh kẹp anh cũng về cùng em !

Tina

Vợ chồng đằm thắm bánh kem
Em lườm, em nguýt anh thèm bánh gai
Bánh đậu xanh như mắt ai
Ôm em bánh cuốn cuộn hai miếng giò
Da em bánh mật, bánh gio
Má em bánh đúc, eo to bánh mỳ
Dù sao đã có xu xê
Đi đâu anh cũng nhớ về bánh... em
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Sun Nov 01, 2009 11:04 pm

Tặng emTôi muốn tặng cho em mỗi ngày
Một trái táo xanh, với cần tây
Vài quả dâu đỏ,quả xoài mọng
Trái cam vàng, trái bưởi..là đây

Trái dưa leo nữa..em tôi ơi !
Thêm hũ yaourt thật tuyệt vời..
Em sẽ có một làn da sáng đẹp...
Tươi mát thêm cho khuôn mặt sáng ngời

Xin em hãy nhận tấm lòng tôi…
Như một nguồn sinh tố tuyệt vời
Chẳng cần em tôi dùng mỹ phẩm
Em sẽ là em xinh xắn của tôi

Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by TK on Sun Nov 01, 2009 11:08 pm

Tina Vu đã viết:Tặng em
Tôi muốn tặng cho em mỗi ngày
Một trái táo xanh, với cần tây
Vài quả dâu đỏ,quả xoài mọng
Trái cam vàng, trái bưởi..là đây

Trái dưa leo nữa..em tôi ơi !
Thêm hũ yaourt thật tuyệt vời..
Em sẽ có một làn da sáng đẹp...
Tươi mát thêm cho khuôn mặt sáng ngời

Xin em hãy nhận tấm lòng tôi…
Như một nguồn sinh tố tuyệt vời
Chẳng cần em tôi dùng mỹ phẩm
Em sẽ là em xinh xắn của tôi

Tina
Anh là chân thật Thiên Nhiên
Dâng cho em đẹp như Tiên... không tốn tiền! Nhà của Cóc 375121
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Fri Nov 06, 2009 7:24 am

Suy nghĩ từ dưới giếng


Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Gặp rồi hỡi ôi sao sợ quá
Nàng hung dữ như một bà chằng


Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mưa nhiều lớp lớp coi chừng ngập
Lụt lội quê nhà bởi thiên tai

Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc
Áo nàng xanh anh mến lá sân trường
Áo nàng đỏ anh gọi xe cứu thương
Áo nàng trắng anh đi vô bệnh viện

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn.
Hoa bầu hoa mướp đem xào tỏi
Chiều về cũng dọn được bữa cơm

Sáng nay vô số lá vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Sáng mai lá vàng phai khắp lối
Vài người lạ nữa sẽ qua đời

Bữa trước riêng hai dưới nắng đào
Nhìn cô tôi muốn hỏi vì sao…
Vì sao cô mượn tiền không trả
Cả vốn lẫn lời có là bao

Tina
Xin các Đại thi sĩ xá tội, xá tội....Nhà của Cóc Praying Nhà của Cóc Praying
( Dzọt lẹ không thui..bị uýnh u đầu...hic ! )
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re

Bài gửi by Ra on Fri Nov 06, 2009 7:29 am

Người ấy thường hay vuốt tóc tui
thở dài lúc thấy...chí tui rơi
bảo rằng: mấy tháng em không tắm?
cũng chẳng gội đầu nữa, hỡi ôi!
Smile

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty má em, tía em

Bài gửi by TRUNG on Fri Nov 06, 2009 5:10 pm

Má em hừng đông đi cày bừa
tía em hừng đông đi cày bừa
ảnh minh hoạ:
Nhà của Cóc Binhdangnamnu
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by bé Muội on Fri Nov 06, 2009 5:47 pm

TRUNG đã viết:Má em hừng đông đi cày bừa
tía em hừng đông đi cày bừa
ảnh minh hoạ:
Nhà của Cóc Binhdangnamnu
Nhà của Cóc 359862

Trùi ui ảnh độc nhất vô nhị ,ông nầy ác thật .
tieuhong
bé Muội
bé Muội

Tổng số bài gửi : 312
Join date : 18/10/2009
Đến từ : Vườn Xuân

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Tiểu Hồng

Bài gửi by TRUNG on Fri Nov 06, 2009 5:52 pm

Thế là Tiểu Hồng không bít rùi. Bài hát " Tía em, má em " rất nổi tiếng ngày xưa đoá.
Tặng TH bài hát :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-wHrpTuOCK
TRUNG
TRUNG

Tổng số bài gửi : 3660
Join date : 14/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by TK on Fri Nov 06, 2009 6:08 pm

Tina Vu đã viết:Suy nghĩ từ dưới giếng

Sáng nay vô số lá vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Sáng mai lá vàng phai khắp lối
Vài người lạ nữa sẽ qua đời

Tina
Xin các Đại thi sĩ xá tội, xá tội....Nhà của Cóc Praying Nhà của Cóc Praying
( Dzọt lẹ không thui..bị uýnh u đầu...hic ! )
Sáng nay vô số lá vàng rơi
Người gái trinh kia đã chết rồi
Không biết tuổi em bao nhiêu nhỉ?

Để tính con đề tối nay chơi
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Fri Nov 06, 2009 8:26 pm

Mắc nghẹn


Đôi lúc làm thơ không muốn...chuốt
Những câu thơ nằm im suông đuột
Chữ nghiã trong đầu nhảy tưng tưng
Không xếp câu vần, cứ phang tuốt!

Đọc đi đọc lại thấy khó nuốt
Xem thơ người ta, sốt cả ruột
Có lẽ đổi nghề..nuôi cóc thôi
Thơ cóc thì mình..sẵn đây rồi.

Cóc nhảy nhiều đôi khi cũng thẹn
Nghiên bút choảng nhau chắc mắc nghẹn
Thôi về tu luyện vài năm nữa
Cố gắng mà mài thơ cho bén

Tina
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Lida on Fri Nov 06, 2009 9:07 pm

Cóc buồn cứ nhảy vào hang
Thấy ông tôn ngộ hỏi... chàng đi mô
Thương em thì hảy cứ vô
Chứ đừng mang nặng một bồ văn chương
Thơ rằng ...người đã có thương
Mang cho cóc mấy cái xương ông trời
Cóc mừng cóc gọi .chàng ơi
Chàng vui chàng nở nụ cười ...nhăn răng ...

***hahaha nhảy vô hang cóc phá cho bê hang để cóc bò ra
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Cóc_Kiện_Trời on Fri Nov 06, 2009 10:57 pm

haha..ha..nhảy dzô hang ta phá ..ta chộp ta bỏ dzô hang đậy nắp lại cho chết ngợp luôn cho biết Laughing Laughing


Được sửa bởi Cóc_Kiện_Trời ngày Sun Apr 10, 2011 9:24 am; sửa lần 2.

Cóc_Kiện_Trời

Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Lida on Fri Nov 06, 2009 11:14 pm

hahaha ta là con bướm vàng nên bay cao cáo làm sao mà đậy nắp nhốt được hehehe
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Cóc_Kiện_Trời on Fri Nov 06, 2009 11:56 pm

hehe..thì ta sẽ gắn cánh dzô ta bay theo bắt lại cười cười


Được sửa bởi Cóc_Kiện_Trời ngày Sun Apr 10, 2011 9:25 am; sửa lần 2.

Cóc_Kiện_Trời

Tổng số bài gửi : 204
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Lida on Sat Nov 07, 2009 12:14 am

heheh con cóc chỉ biết bò khi chun vô nhà Vợ thằng dậu thui á Nhà của Cóc 507376
Lida
Lida

Tổng số bài gửi : 875
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by TK on Sat Nov 07, 2009 1:06 am

TRUNG đã viết:Má em hừng đông đi cày bừa
tía em hừng đông đi cày bừa
ảnh minh hoạ:
Nhà của Cóc Binhdangnamnu

Thế này mà ngày xưa người ta bảo "phấn đấu xóa bỏ cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau" ư? Nhìn cảnh này, lão thấy tiếc!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Sat Nov 07, 2009 6:27 pm

Tà áo trắng

Tà áo trắng..đẹp sao tà áo trắng
Thoảng hương thơm mềm mại tinh khôi
Chắc dùng Tide thêm Comfort người ơi!
Để tôi ngơ ngẩn..đi mua về giặt thử

Tóc mây

Em đi trong gió vô tình quá
Mái tóc dài óng mượt quyện lấy tôi
Mùi thơm quyến rũ tóc mây trời
Tôi chợt nhận ra : Head&Shoulders đó

Nụ cười

Môi thắm và nụ cười xinh
Anh về lưu luyến hôm mình "mi" nhau
Hương thơm dịu mát tình đầu
Để anh nhớ mãi một câu "Colgate !"

Tina

Nhà của Cóc 349206
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Nhà của Cóc Empty Re: Nhà của Cóc

Bài gửi by Tina Vu on Mon Dec 28, 2009 8:22 pm

Chê

Chàng dạo này ra vẻ ngán cơm

Món gì ăn cũng bảo không ngon
Gà nêm lạt nhách, canh chưa ngọt
Vịt nấu quá mềm, rau chẳng non
Bỏ đói lại lo chàng kiếm phở
Ăn no cũng sợ thiếp ôm rơm
Làm sao nấu nướng cho vừa miệng
Vừa béo vừa thơm lại nóng dòn..?

Tina

Nhà của Cóc Praying


Mì xào dòn..

Nhiều người thích phở hơn là cơm
Vừa nóng vừa thơm lại rất ngon
Nước béo ngò xanh thêm ớt hiễm
Thịt bùi phở trắng cộng rau non
Ra ngoài phở tái và hành lá ..
Trong bếp cơm xào với nấm rơm
Bởi thế hàng cơm ghét gánh phở
Còn tôi chỉ thích mì xào dòn..!!!
dp
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết