Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

CHỈ TẠI CÁ LÒNG TONG

Go down

CHỈ TẠI CÁ LÒNG TONG Empty CHỈ TẠI CÁ LÒNG TONG

Bài gửi by phong trần on Tue Sep 30, 2014 9:11 pm

CHỈ TẠI CÁ LÒNG TONG

Khi thời điểm mà công nghệ thông tin bùng nổ, nhà nhà xài net, người người chơi Face, người ta có thể nói chuyện với nhau hàng giờ dù cách nhau cả nửa vòng trái đất. Kỹ thuật và công nghệ đã đạt chất lượng tuyệt hảo, sự tiến hóa của con người ở một số nền văn minh bậc nhất nhân loại cũng khó lòng tưởng tượng được, người ta có thể ăn cả kim loại để sống và kim loại đôi khi cũng làm thực phẩm dự trữ tuyệt vời nhất. Các nguồn khoáng sản và năng lượng mới luôn được thay thế cho kịp đà tiến hóa ấy. Và khoa học đã đạt đến trình độ mà con người chẳng cần phải động tay chân làm việc mà vẫn không… chết đói, thậm chí người ta Chat cũng no, làm thơ cũng say, mà còn say hơn cả hàng bia VIP. Cảnh sát thì chả việc nhấc mông ra đường vì mọi thứ đã được quản lý bằng internet, bằng dữ liệu. Dĩ nhiên, có lợi tất có hại, não của bọn chúng dần mai một theo thời gian. Và có hại thì cũng có lợi, cánh thám tử… tư trở nên giàu sụ nhờ tài phán đoán siêu phàm.

Một hôm, Holmes đang ngồi tìm hiểu vài vụ án lớn bên Mỹ và Irac thì… rớt mạng. Bà mẹ nó, muốn cướp chén cơm của ông à? Ông ta thầm chửi rồi móc điện thoại, mở truyền hình vệ tinh nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô dụng. Bà mẹ nó, không lẽ mình mà cũng bị Hacker? Thế là với những phần mềm bảo mật tự viết, dùng những công nghệ tối tân nhất để tìm kiếm nhưng đều vô vọng.
Vậy là hết, không có nét, không có tiền, phen này có nước đi ăn sắt. Holmes lại lầm bầm chửi. Không biết làm gì, ông lôi cái tivi cổ từ thế kỷ 19 ra xem tin tức, ơn trời… nó vẫn còn chạy tốt. Khi tất cả phương tiện tối tân đều bị vô hiệu hóa thì người ta chỉ còn biết dùng những phương tiện cổ điển để truyền tin. Vị Tổng Thư Ký Tối Cao trịnh trọng thông cáo: “Cáp quang biển đã bị đứt, chúng ta tạm thời dùng đường cáp dự phòng từ thế kỷ 20 còn sót lại để truyền tin…” và trong thông báo còn có nói “Ai tìm được nguyên nhân dẫn đến đứt cáp quang thì sẽ được nuôi cả dòng tộc người đó trong bốn kiếp”. Nghe đến đây Holmes giật nẩy mình, mặc dù ông chẳng có bà con, dòng họ gì ráo.

Trong cơn chán nản vì không tìm được lý do, dù đã trải qua biết bao thử nghiệm khoa học về loại Cáp Quang khó “nhai” này, ông ngồi bên bờ biển với chai nước lọc, rồi cầm khúc Cáp Quang mà cắn một miếng. Ông liền nhổ toẹt ra và mắng: “Bà mẹ nó, cáp quang gì dở như cứt…” (Ông quen miệng chửi thề thế chứ Ông đã ăn cứt bao giờ đâu mà biết dở) sẵn tay quăng luôn khúc cáp xuống biển… như cảm thấy vui với câu chửi vừa rồi, ông lặp lại: “dở như cứt, dở như cứt…” rồi ông cười ha hả ra chiều vô cùng sảng khoái.

Ông liền nhảy xổ lại nơi vừa vứt đoạn cáp, loay hoay tìm mãi, hơn cả tiếng đồng hồ mới tìm ra thì đoạn cáp đã cách nơi ông vứt ngoài 50m… mà hỡi ôi… nó đã te tua xơ mướp, trên đoạn cáp vẫn còn vài con cá lòng tong ngậm lấy quyết không buông.

Trong lúc trên bục vinh quang nhận giải thưởng, Homles hồi tưởng lại thời thơ ấu, thường đi xuống những nơi có dòng nước chảy mà đại tiện rồi nhìn bầy cá lòng tong thi nhau rỉa. Chính Ông cũng không thể ngờ được rằng, một câu chửi tục của mình lại là một chứng minh vĩ đại nhất trong nhân loại. Bất chợt ông lại cười ha hả.

***HẾT***
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết