Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

BÓNG MA TRONG NGÔI NHÀ HOANG

Go down

BÓNG MA TRONG NGÔI NHÀ HOANG Empty BÓNG MA TRONG NGÔI NHÀ HOANG

Bài gửi by phong trần on Fri Dec 19, 2014 5:46 am

BÓNG MA TRONG NGÔI NHÀ HOANG

Không hiểu từ đâu, và từ khi nào nhưng chắc rằng chỉ là thời gian mới gần đây thôi, người ta đồn đại rằng hễ đêm 16 và mồng 2 hàng tháng thì trong căn nhà hoang gần xóm tôi cư ngụ xuất hiện một con Ma. Lạ là lời đồn thổi không phải đến từ bọn trẻ con ham chơi mà đa phần đều đến từ những người lớn tuổi, những người có công việc phải thường đi đêm qua nơi ấy khiến cho lâu nay không ai còn bén mảng đến gần. Hoặc giả bất đắc dĩ phải đi đêm thì người ta cũng chọn cách đi đường vòng để né căn nhà ấy ra vì tránh ma... chẳng xấu mặt nào. Căn nhà cũ kỹ của một người già đã mất cách đây nhiều năm, con cháu ông đều đã có gia đình và đi làm ăn xa, thi thoảng mới về nhà hương khói. Bản năng của một thám tử... tào lao khiến Út Tiêu tôi không thể nào tin vào ma quái, máu thám tử nổi lên và tôi quyết tâm điều tra cho ra lẽ.

Đêm mồng 2, sau một chầu say sưa bè bạn mà cũng là để lấy thêm can đảm, nhìn đồng hồ thì đã gần 0h, mọi người chìm vào giấc ngủ sâu và tôi bắt đầu rảo bước về phía có căn nhà hoang ấy.

Đêm ấy, sương xuống dầy đặc bao trùm không gian thành một màu trắng đục pha lẫn cùng bóng đêm và một vài ánh đèn điện leo lét từ vài gian nhà thưa thớt phát ra khiến cho tầm nhìn của con người hẹp lại đến nỗi trong khoảng cách vài chục mét khó nhận ra nhau.

Từng cơn gió nhẹ tạt vào người mang theo hơi sương khiến con người trong hoàn cảnh ấy buốt lạnh sống lưng. Trong chiếc áo khoác tựa như kiểu Tuxedo dài muốn che quá nửa đầu gối màu sữa mà một người quen tặng, thì nếu có ai đó trông thấy tôi bây giờ ắt cũng nghĩ tôi là ma.

Tôi đang dần tiến đến căn nhà ma thì thấy một bóng người đi ngược về phía mình, trong làn sương mờ ảo thì khó có thể nhận diện được ra ai, nếu một người nào đó không đủ bình tĩnh sẽ nghĩ rằng người phía trước tôi chính là cái bóng của tôi được soi qua gương. Chỉ thấy lù lù một chiếc áo trắng sữa đi trong sương, những bước đi đều đặn không tiếng động. Dường như áo khoác người này có chụp mũ trên đầu. Mặc dù đã hết sức trân tĩnh cùng giữa đêm sương lạnh giá mà sống lưng tôi vẫn toát mồ hôi hột. Còn lại chút lòng can đảm tôi thét lên: AI VẬY? Chính tai tôi cũng không nhận ra đó là giọng của mình khi vừa thốt xong hai tiếng nữa. Nhưng người bên kia vẫn lẳng lặng bước tới mỗi lúc mỗi gần và chẳng thèm buông tiếng trả lời.

Hai chân của tôi bỗng dưng không còn nghe theo lý trí, hai đầu gối run lẩy bẩy va vào nhau nghe cốp cốp. Bấy giờ, tôi nín thở giữ bình tĩnh mới thò tay vào túi áo, móc đèn pin giơ cao, dường như công tắc đèn cũng trở nên ươn ngạnh, tôi phải xoay mấy vòng mới tìm ra công tắc rồi bậc mấy lần thì đèn pin mới sáng, cố hết sức pha vào mặt người đối diện xem là ai?

Đèn pin vẫn sáng...
Tôi chỉ kịp nhìn thấy nơi khoảng trống mà được cái chụp mũ bao quanh là một màu đen hun hút. Không có khuôn mặt người nào tồn tại ở đây cả... rồi tôi ngất đi.

Trong cơn mê man, có cảm giác cả thân hình tôi được nhất bổng lên và di chuyển đến một nơi nào đó. Không biết thời gian bao lâu, dường như có tiếng ai gọi khẽ ÚT TIÊU! ÚT TIÊU vang bên tai. Tôi dần hồi tỉnh và có cảm giác đau nhói nơi lưng tựa như mình đang bị vắt ngang giữa hai cành cây.

Không phải! Tôi đang nằm dưới đất, cảm giác nhói là từ viên sỏi chêm ngay lưng. Dường không tin vào mắt mình, tôi nhận ra ngay người đang ngồi gọi mình lại chính là thằng con út của ông chủ nhà đã mất. Tôi bất chợt hỏi:
- Dũng! Sao mày ở đây? Bộ mày cũng bị ma bắt hả?
Nó nhếch mép cười rồi trả lời:
- Làm gì có ma cỏ nào ở đây! Tao là ma nè!
Dường thần trí tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi hỏi một câu vô duyên:
- Mày là thầy giáo mà! Sao là ma được?
Bấy giờ tôi mới nhận ra bên cạnh nó còn có một người phụ nữ khác, một cô gái có cặp chân mày rậm, gò má cao và chiếc cằm nhọn hoắt đang nhìn tôi mỉm cười. Thằng bạn tôi từ từ giải thích:

- Tao với con Hoa yêu nhau lâu rồi, ngặt cái hai đứa đều đã có gia đình, con cái. Tao là giáo viên, nó là cán bộ tỉnh. Hoàn cảnh đó khiến hai đứa không thể đến với nhau danh chính ngôn thuận được, nên đành phải lén lút mượn nhà ba má tao làm nơi hò hẹn. Tao thì lấy lý do về thắp hương cho ba má, nó thì về huyện công tác nhưng sợ nhiều người hay chuyện nên đành phải giả ma.
- Nhưng sao khi gặp mày tao không thấy cái mặt? Tôi thắc mắc.
Nó đáp: cũng dễ mà, chỉ cần đeo cái mặt nạ bằng giấy màu đen là được. Tao công nhận mày gan thiệt, ngay cả cha già Bợm nổi tiếng gan dạ còn bị tao hù té đái...
Xong nó hạ giọng:
- Tao năn nỉ mày giúp tao giữ kín chuyện này nha. Chuyện mà lộ ra thì hai đứa tao không còn đất sống.
- Nhưng tại sao? Dường tôi đã hoàn toàn hồi phục nên giọng có phần gắt gỏng.
Nó trả lời:
- Vì tao là thầy giáo. Vì Hoa là cán bộ. Mày hiểu không? Trong con mắt xã hội tụi tao không được có khuyết điểm, cơ quan tụi tao không được có tiếng nhơ.
Tôi hiểu ra mọi việc và gật đầu đồng ý rồi chào về. Vừa đi thì miệng tôi vừa lẩm bẩm: thầy giáo thì kệ cha thầy giáo, cán bộ thì kệ cha cán bộ chứ. Thần thánh chắc gì đã toàn vẹn hẳn huống hồ tụi mày, con mẹ nó, ai mà không có khuyết điểm.
Tôi nhớ lại thời học sinh với một câu nói bất hủ, nhưng giờ đây vị trí thứ ba trong câu nói ấy không còn là học sinh nữa mà đã bị thay đổi bởi một tầng lớp khác, câu nói bất hủ đó là: NHẤT QUỶ, NHÌ MA, THỨ BA... CÔNG CHỨC.

Phong Trần
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết