Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (880)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (879)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (878)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:19 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (877)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:16 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (875)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:12 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (874)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (872)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (871)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:02 pm

» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 24, 2019 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

Vũ khúc thời gian

Trang 9 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Next

Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 19, 2018 2:53 pm

Trống rỗng 

Đã mấy đêm rồi 
cứ ngóng trông 
Chờ hoài chẳng thấy 
lòng trống không 
Bóng chiều đã tắt 
lòng hoang hoải 
Có lẽ người về 
bên bến sông 
Hẹn nhau chúng mình 
luôn thương nhớ 
Lời hứa giờ đây 
chỉ là không 
Thôi nhé 
gói lòng cho quá khứ 
Gửi về ta nhuộm 
lại gió đông... 

31.12.2011 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 19, 2018 2:54 pm

Ta lạc mất nhau 

Lời yêu ta đã ngỏ 
Sao lại chẳng bén duyên 
Để lại cứ đi tìm 
Lần hồi qua năm tháng 
Để mỗi chiều mỗi sáng 
Lại cứ ngóng tin nhau 
Cho đến trắng mái đầu 
Vẫn chưa nguôi chờ đợi 
Anh vô tình chẳng tới 
Em vô tình bỏ đi 
Mây bảng lảng sầm sì 
Gió tìm nơi trút giận 
Duyên chúng mình lận đận 
Chỉ có thế thôi sao? 
Em vói hỏi trời cao 
Anh quay tìm mặt đất 
Đâu là điều chân thật 
Khi chúng mình thiếu nhau 
Nỗi đau kề nỗi đau 
Sao cuộc đời bể dâu 
Để ta lạc mất nhau 

3.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 19, 2018 2:54 pm

PHÁO HOA

Pháo hoa bừng sáng trên trời 
Mặt đất thật đẹp một đôi tâm tình 
Pháo xoè muôn sắc lung linh 
Hai đầu chụm lại chúng mình thật duyên... 

6.1.2011 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 19, 2018 2:55 pm

Một lần tin 

Sang ngang để cập bến người 
Bỏ qua bến cũ thuyền xuôi theo dòng 
Lỡ thì nên phận long đong 
Lỡ tin nên đứt tơ hồng người ơi 
Rối lòng vì lỡ đó thôi 
Một lần tin lỡ cả đời hồng nhan... 

7.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 19, 2018 2:55 pm

Thêm chắc gì 

Biết là chẳng chắc cái gì 
Vậy mà phơi cái xuân thì phôi phai 
Dung nhan tiều tuỵ xương mai 
Tóc pha sương tuyết đợi ai tháng ngày 
Non xanh thề hẹn vơi đầy 
Chắc gì đã có phút giây mặn nồng... 
Thôi thì đã trót đèo bòng 
Biết là chẳng chắc nhưng lòng đa mang 
Cứ chờ ở bến đò ngang 
Biết đâu có lúc lỡ làng...sào rơi 
Tìm về bến cũ một thời 
Chắc gì người ấy bỏ tôi...một mình... 

7.1.2012 Thi Hoàng t20

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:37 pm

Tự trách 

Bấy nay cứ ngóng đò ngang 
Biết đâu đò dọc lại đang đợi người 
Sông dài sóng vỗ lần hồi 
Ừ sao ta lại quên nơi mãi chờ... 

7.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:38 pm

Tri giao 

Phương này em vẫn chờ anh 
Trang thơ em vẫn hao hanh nỗi buồn 
Trời dường như cũng mưa tuôn 
Nương dâu bãi bể cánh chuồn tả tơi... 
"Chỉ là một chuyến đò thôi" 
Tương tư em gửi tới người phương xa 
Biết anh chạnh nhớ chiều tà 
Gửi cho em chút gần xa nỗi niềm 
Cám ơn anh "người bạn hiền" 
Nhớ nhung mình gửi tới miền tri giao... 

7.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:39 pm

Sao anh lại trách... 

Bữa ấy hẹn hò anh với em 
Gặp nhau khao khát những kiếm tìm 
Mong cho tình mình tròn hẹn ước 
Để cùng nhau sưởi ấm trái tim 

Bữa ấy anh hình như lặng im 
Để thu gieo nắng nhạt bên thềm 
Ngoảnh mặt làm ngơ anh chẳng nói 
Sao bây giờ lại trách em quên... 

8.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:40 pm

Vắng 

Vắng nhau mới có ít ngày 
Mà vàng mắt biếc hồn lay lắt hồn 
Trách đời làm lệ đổ tuôn 
Với tay hái nụ vướng buồn mắt ai... 
Dẫu gì tình đã đắm say 
Sao đời lại nỡ đổi thay tình nồng 
Xa nhau hết ngóng cùng trông 
Mình ta lẻ bóng phòng không gối rời
Người đi ta dạ rối bời
Bước chân lệch ngõ lòng ời xót xa 
Gói thương gởi chút làm quà 
Buộc nhớ một chút hai ta ấm lòng 
Lời yêu ta đã hẹn cùng 
Người ơi đừng để chiều đông úa tàn. 

9.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:40 pm

Trả đò 

Gọi đò đò cứ lặng thinh 
Trách mình tại khách vô tình cả tin 
Giờ này khao khát kiếm tìm 
Đò rời bến cũ chùng chình lãng quên 
Trách chi cái phận xui hên 
Thôi đành dỡ bỏ lòng tin trả đò 

10.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:40 pm

Là Anh 

Lặng lẽ ở bên 
Lúc em buồn khổ 
Ghé bờ vai tựa 
Khi em lệ tuôn 
Sưởi ấm tâm hồn 
Khi đông lạnh lẽo 
Thao thức sẻ chia
Khi lòng tan nát 
Khát trong giấc mơ 
Khát cả đợi chờ 
Là Anh, là Anh... 

11.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:41 pm

BỮA ẤY 3 

Bữa ấy hẹn anh em có ra 
Nhưng mà chỉ dám đứng từ xa 
Làm sao em đến gần anh được 
Nước mắt hai ta sẽ nhạt nhoà 

Và thế là anh đã lại xa 
Ngóng tin mà chỉ thấy sương sa 
Mây giăng tím núi chiều hoang hoải 
Buông khoé hoàng hôn mắt lệ nhoà 

11.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:42 pm

Người Đi 

Một mình em với nơi này 
Một mình em với hao gầy xác xơ 
Một mình em với đợi chờ 
Một mình em với thẩn thơ nỗi niềm 
Còn đâu mái tóc mây mềm 
Còn đâu đôi mắt nhung huyền ngày xưa 
Còn đâu ai đón ai đưa 
Còn đâu thề hẹn nhặt thưa bóng tùng 
Chẳng còn con nhện giăng mùng 
Anh như ngọn gió phiêu bồng lang thang 
Bỏ mình em chốn dở dang 
Bỏ mình em chốn bẽ bàng lẻ loi... 

12.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:42 pm

Hôm nay... 

Bữa ấy bây giờ rồi cũng qua 
Hôm nay anh đã trở về nhà 
Xa nhau khoảng cách không còn nữa 
San sẻ cùng nhau những chuyện xa 

Hôm nay anh đã trở về đây 
Tình cũ nghĩa xưa chẳng bớt dầy 
Em vẫn đợi 
chờ trong cách trở
Tình anh luôn ủ ấp bao ngày 

Gặp nhau tay lại nắm trong tay 
Rạo rực đam mê những phút giây 
Tình ái lại càng thêm thắm thiết

Chẳng còn lo lắng chỉ mê say

Thoả nỗi nhớ nhung nỗi khát khao 
Lời yêu anh ngỏ cứ dâng trào 
Ngất ngây bù đắp bao ngày nhớ 
Hạnh phúc hôm nay đến thật sao? 

14.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:43 pm

Gửi "Trai rừng" & "Gái núi" 

Kính tặng tác giả "Trai rừng" 

ƯỚC:"Vòng tay dài rộng bằng trời 
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu..."
 

Một tiếng thương một nỗi đời 
Lý Sú Ly ơi! Lý Mò Hừ ơi! 
Trai rừng về với muôn nơi 
Chợ người Trăng khuyết Một lời Ngày xưa 
Giật mình Giấc mơ trái mùa 
Tìm Người hẹn đến xông nhà Hình như 
Ngàn lần tạ lỗi cùng thơ 
Trùng triềng Cúc trắng như vừa Thu sang 
Tìm trầm Em biết Mắt chung 
Chệch vần Ngộ Tỉnh mê càng Mảnh mai 
Vu lan con nhớ mẹ hoài 
Neo lòng Ngạo nghễ Tìm ai Khép màn 
Nụ cười hàng xóm Cát vàng 
Khảm vào Đình cổ Tiếng đàn Còn yêu 
Hoang sơ gửi cuối trời chiều 
Người hàng xóm mới Những điều vấn vương 
Gửi người ở bến sông Thương 
Chiều giăng tím toả ngát hương cho đời 
Người đàn bà bán hoa tươi 
Bênh Thị Mầu với Nụ cười Cổ Loa 
Ru mình Măng đắng Dệt hoa 
Với trăng Sóng sánh Liếc Xa và gần 
Nửa Lời tự bạch Xoay vần 
Những cơn gió Nhớ thân Tằm nhả tơ 
Xin anh đừng ngắm trăng mơ 
Tìm đâu hỏi chút thẫn thờ còn xanh 
Không phải thế Khi yêu anh 
Hoa xoan em tím cho lành tình quê 
Mời em thăm chốn sơn khê 
Dẫu là chua chát vẫn mê Nốt ruồi 
Một miền sơn cước trong tôi 
Sao anh không đến để rồi thầm thương 
Mong đời bớt nặng oằn cong 
Chẳng cần chuốt ngải tơ lòng vấn vương 
Thương thầy ngày Cuối mưa đông 
Hoa trạng nguyên cứ thắm nồng tình ai 
Tàn đêm lại sẽ sớm mai 
Lời tre rừng có cùng ai vươn cành 
Lời thơ sao đượm nghĩa tình 
Trai rừng Gái núi bản tình ca say.... 

14.1.2011 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:44 pm

Bữa ấy- Hôm nay 

Biết là "Bữa ấy" chưa xong 
Nhưng lòng mong mỏi ngóng trông anh nhiều 
Bởi anh xa biết bao nhiêu 
Nhớ nhung tràn ngập ngóng điều thiết tha 
Ngẩn ngơ em trở về nhà 
Nghĩ về "Bữa ấy" viết là "Hôm nay" 

14.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:44 pm

Xuân đã về 

Xuân đã về rồi đó chị ơi 
Lộc non đang hé lá xuân phơi 
Đào hoa khoe sắc mừng xuân mới 
Rạng rỡ nhân gian tiếng hát vui 

Xuân đã về rồi đó chị ơi 
Lung linh ánh mắt sắc xuân tươi 
Náo nức đón xuân thêm một tuổi 
Thao thức tình xuân duyên rạng ngời 

Xuân đã về rồi đó chị ơi 
Hồi xuân khao khát nỗi đầy vơi 
Chúc chị đón xuân thêm phấn khởi 
Mong tình thi phú chẳng phai phôi... 

Thi Hoàng 15.1.2012

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:46 pm

Thơ và ghen 


Chia sẻ với những ai đang ghen và bị ghen 
vì những câu thơ vu vơ. 


Xin đừng ghen với những câu thơ 
Đặt đâu thì cũng chỉ vu vơ 
Nói hộ lòng ai đang muốn nói 
Ai ơi sao lại nỡ ghen thơ 


Dăm ba câu chữ viết lơ mơ 
Thế mà ai đó cứ ghen hờ 
Trách móc người mình yêu giả dối 
Xin đừng quay mặt vội làm ngơ 


Chỉ khổ cho ai trót mộng mơ 
Để người yêu thật lại nghi ngờ 
Nếu đã cam tâm cùng chia sẻ 
Xin đừng nặng nhẹ với Nàng Thơ. 


16.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:46 pm

CÓ ANH


Có anh em đã hết cô đơn 
Cùng anh san vợi bớt u buồn 
Xua tan đi cả mùa băng giá 
Sưởi trái tim sầu ấm áp hơn 

16.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:47 pm

HẾT CÔ LIÊU
Cám ơn anh đã ghé nhà 
Lại còn tặng một món quà bằng thơ 
Sẻ san một chút bơ vơ 
Sẻ san một chút thẩn thơ cõi chiều 
Thêm người bạn bớt bao điều 
Bớt đi cả khối cô liêu cõi lòng. 

17.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:47 pm

Lênh Đênh 

Mười hai bến nước lênh đênh 
Dập dềnh con sóng tròng trành đò cong 
Nổi nênh bến đục bến trong 
Đa đoan đời có kịp hong giấc vàng 
Nên thôi đành chịu dở dang 
Như con bướm trắng ngỡ ngàng mắc tơ 
Mười hai bến thực hay mơ 
Thôi xin ghé đậu vào bờ Lênh Đênh 

17.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:48 pm

LỊCH ĐỜI 

Mở ra một cuốn lịch đời 
Bao nhiêu nước mắt nụ cười hỡi ai 
Trang đời dầu thắm dầu phai 
Tình mình vẫn cứ tin hoài có nhau 
Từng trang trôi chảy về đâu 
Để cho tóc cứ nhuốm màu thời gian 
Dẫu thu đi dẫu xuân tàn 
Lịch đời ta vẫn ngập tràn tin yêu 

Thi Hoàng 20.1.2012

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:48 pm

ANH VÀ EM 

Một thời tuổi trẻ đó mà em 
Nhớ sao một phút lúc yếu mềm 
Ai đó vuốt ve và đỡ dậy, 
Ơn suốt cuộc đời chẳng thể quên 

Cám ơn anh một phút yếu mềm 
Để cho em lại được làm quen 
Dẫu chỉ một lần trong khao khát 
Phút giây bối rối không thể quên. 

20.1.2012 Anh & Em

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Jun 21, 2018 10:49 pm

EM ĐỢI 

Anh cứ từ từ chạy 
Kẻo vấp ngã lại đau
 


Người than thở với ta 
Sao mà em nhanh thế 
Anh làm sao theo kịp 
Ta thảng thốt giật mình 
Sao mình vô tâm thế 
Sao không nghĩ đến người 
Mắt mờ chân lại chậm... 
Nếu mà ta chạy nhanh 
Có lẽ người lại giận... 
Ờ thôi ta chầm chậm 
Để được nắm tay người 
Để được cùng sóng đôi 
Để cho người không giận 
Chầm chậm ơi chậm thôi... 

21. 1. 2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by lehong on Fri Jun 22, 2018 4:28 am

EM ĐỢI 

Anh cứ từ từ chạy 
Kẻo vấp ngã lại đau 

Người than thở với ta 
Sao mà em nhanh thế 
Anh làm sao theo kịp 
Ta thảng thốt giật mình 

Sao mình vô tâm thế 
Sao không nghĩ đến người 
Mắt mờ chân lại chậm... 
Nếu mà ta chạy nhanh 

Có lẽ người lại giận... 
Ờ thôi ta chầm chậm 
Để được nắm tay người 
Để được cùng sóng đôi 

Để cho người không giận 
Chầm chậm ơi chậm thôi... 

21. 1. 2012 Thi Hoàng


XIN LỖI ANH

Chắc cỏ lẻ anh già
Em thì lại nhanh quá
Thộng cảm em đường xa 
Nên bước chân hơi vội

Thật lòng em xin lỗi
Xin chớ giận em nghe
Bởi nắng nóng mùa hè
Em lại không mang nón

Một lần em lựa chọn 
Là thương mãi suốt đời
Duy nhất chỉ anh thôi
Dù mắt mờ chân chậm

Em hứa luôn quan tâm
Để cùng anh đồng hành
Dẫu mái tranh vách lá
Vợ chồng mãi trăm năm

Tình một già một trẻ
Lặng lẽ ngước nhìn nhau
Hai mái đầu chụm lại
Thì thầm chuyện mai sau

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 12:02 pm

lehong đã viết:EM ĐỢI 

Anh cứ từ từ chạy 
Kẻo vấp ngã lại đau 

Người than thở với ta 
Sao mà em nhanh thế 
Anh làm sao theo kịp 
Ta thảng thốt giật mình 

Sao mình vô tâm thế 
Sao không nghĩ đến người 
Mắt mờ chân lại chậm... 
Nếu mà ta chạy nhanh 

Có lẽ người lại giận... 
Ờ thôi ta chầm chậm 
Để được nắm tay người 
Để được cùng sóng đôi 

Để cho người không giận 
Chầm chậm ơi chậm thôi... 

21. 1. 2012 Thi Hoàng


XIN LỖI ANH

Chắc cỏ lẻ anh già
Em thì lại nhanh quá
Thộng cảm em đường xa 
Nên bước chân hơi vội

Thật lòng em xin lỗi
Xin chớ giận em nghe
Bởi nắng nóng mùa hè
Em lại không mang nón

Một lần em lựa chọn 
Là thương mãi suốt đời
Duy nhất chỉ anh thôi
Dù mắt mờ chân chậm

Em hứa luôn quan tâm
Để cùng anh đồng hành
Dẫu mái tranh vách lá
Vợ chồng mãi trăm năm

Tình một già một trẻ
Lặng lẽ ngước nhìn nhau
Hai mái đầu chụm lại
Thì thầm chuyện mai sau

LEHONG
TÌNH YÊU ĐÂU KỂMột già một trẻ yêu nhau
Tóc xanh kề với mái đầu bạc phơ
Vậy mà vẫn cứ mộng mơ
Nâng niu ấm áp từng giờ kề bên


Vẫn là cuộc sống bình yên
Vẫn thương yêu vẫn vẹn nguyên chữ tình
Nhọc nhằn trong cõi ba sinh
Sướng vui đau khổ chúng mình sẻ chia


Bình minh cho tới canh khuya
Tựa vào nhau để vỗ về niềm vui
Dèm pha dè bỉu đẩy lùi
Anh cùng em suốt cuộc đời thủy chung


Cái duyên mình đã tương phùng
Càng yêu cái phận ngại ngùng làm chi
Trẻ già đâu có sá gì
Tình yêu không tuổi xuân thì mãi xuân...


22.6.2018 TH

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 1:59 pm

Xuân 

Xuân đến đào hoa chúm chím cười 
Lung linh mắt biếc gió xuân tươi 
Hoa xuân phơi phới tình xuân mới 
Lộc biếc chồi non xuân đẹp đời 

22.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:00 pm

Dấu xuân 

Có một dấu mùa xuân 
Đang ngời trên mắt lá 
Có một bàn tay ấm 
Đang xoa dịu vết đau 
Có một con mắt sau 
Đang dõi theo từng bước 
Thời gian là chiếc thước 
Đo tấm lòng nhân gian 
Có dấu xuân ngập tràn 
Đem niềm vui ùa tới 
Em ơi xin chớ vội 
Trách dấu xuân không về. 

Đêm cuối năm Tân Mão- Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:00 pm

ĐỒNG ĐỘI 

Anh là đồng đội của em 
Cho em tựa lúc yếu mềm đắng cay 
Lắng nghe em lúc giãi bày 
Bảo ban chỉ dạy lúc lay động lòng 
Khuyên em dẫu có bão giông 
Hay khi mật ngọt cũng không đổi mình 
Anh nóng nảy nhưng công minh 
Khi em mắc lỗi ân tình sẻ san 
Bên em những lúc gian nan 
Cứ la mắng cứ hỏi han thật tình 
Đồng đội ơi cám ơn anh 
Thẳng như tùng bách tươi xanh tấm lòng. 

Ngày đầu xuân. Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:00 pm

Dỗi hờn 

Ừ thì tại mắt Em tinh 
Em nhanh một chút để Anh dỗi hờn 
Dỗi hờn có yêu Em hơn? 
Mắt Em tinh để dỗi hờn mắt Anh 

Thi Hoàng- ngày đầu năm

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:01 pm

Tặng xuân 

Em cám ơn anh Cả. Kính chúc anh 
và gia đình đón tết vui vẻ.
 

Xuân về trên đất Ninh Bình 
Mang theo bao nghĩa bao tình quê anh 
Mong cho em được yên bình 
Mong cho Yên Khánh đất lành đẹp tươi 
Cám ơn anh, cám ơn đời 
Cho em có được tình người sẻ chia. 

24.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:02 pm

Sức khoẻ của em 

Thư anh gửi về nhà 
Kể chuyện gần chuyện xa 
Vẫn không quên nhắc nhở 
Chuyện sức khoẻ của em 
Dù cách trở bao miền 
Vẫn không quên chuyện nhỏ 
Lời anh dặn lúc đi 
Em vẫn luôn ghi nhớ 
Anh ở xa xứ sở 
Vẫn cứ nhớ về em 
Lo mùa xuân ẩm ướt 
Nhiều phấn hoa, bào tử 
Làm em bị dị ứng 
Em lại ngứa khắp người 
Nghe chuyện thật buồn cười 
Anh quan tâm em thế 
Em xấu hổ lắm thay 
Chuyện bé tẻo bé teo 
Sao anh lo lắng vậy? 
Anh yên tâm anh nhé 
Căn bệnh ngứa của em 
Như quy luật tự nhiên 
Hết mùa xuân lại khỏi 
Còn chuyện em mất ngủ 
Cũng không thường xuyên đâu 
Đôi khi hơi váng đầu 
Nồi nước xông là khỏi 
Chỉ có điều mong mỏi 
Khi anh ở nơi xa 
Luôn nhớ ở quê nhà 
Vẫn có em đang đợi 
Vẫn có em đang đợi... 

23.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:02 pm

Chen Ngang... 

Anh thì có lúc đã "chen ngang" 
Vượt lẽ tự nhiên phải xếp hàng. 
Bởi nhớ và thương nhau quá đỗi. 
Còn em đã "đỡ" chuyển anh sang. 

******* 

Thật "ghét" mắt ai cứ liếc ngang 
Giả đò "chân chậm" đứng đầu hàng 
Quay xuống để nhòm cho rõ mặt 
Đưa tay để vuốt tóc bay sang. 

26.1.2012 Anh & Em

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:03 pm

Mắt dỗi mắt 

Mắt em hờn dỗi mắt anh 
Là mong để được long lanh ngắm nhìn 
Để được yêu để được tin 
Để cho hoà nhịp con tim ấm hồng 
Để cùng được nhớ được mong 
Để đôi con mắt cùng không dỗi mình. 

26.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:03 pm

Anh 

Anh: 
là chàng trai hào hoa 
là chàng trai đào hoa 
là người đàn ông tài hoa 
là người đàn ông vị tha 
là người đàn ông nhân hậu 
là người đàn ông cao thượng 
là người đàn ông lạc quan 
là người đàn ông đa cảm 
là người đàn ông đa tình 
Và là chàng trai không xinh** 

28.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:04 pm

BỮA ẤY 3 

Bữa ấy hẹn anh em có ra 
Nhưng mà chỉ dám đứng từ xa 
Làm sao em đến gần anh được 
Nước mắt hai ta sẽ nhạt nhoà 

Và thế là anh lại đi xa 
Trông tin mà chỉ thấy nhạn sa 
Mây giăng tím núi chiều hoang hoải 
Hoàng hôn buông khoé mắt lệ hoà 

11.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:04 pm

Bữa ấy 5... 

Bữa ấy mang theo bao nhớ thương 
Năm canh vò võ những đêm trường 
Gối chiếc một mình em lẻ bóng 
Hỡi người xa có nhớ cố hương 

Bữa ấy lòng em quá nhớ nhung 
Anh đi em khát lúc tương phùng 
Ở xa anh ơi xin hãy nhớ 
Quê nhà em vẫn giữ thuỷ chung 

Bữa ấy anh đi đã sắp đông 
Xa em anh có lạnh lắm không 
Nhớ anh em vẫn luôn ước vọng 
Gửi sang anh một trái tim hồng 

14.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:05 pm

Từ đó (7) 

Từ đó xa Anh Em thật buồn 
Chiều buông Em lại nhớ Anh luôn 
Anh đi nước Ấn xa xôi quá 
Chờ đợi thư Anh lệ lại tuôn 

Anh nói là Anh đang nhớ Em 
Biết đông đang rắc gió bên thềm 
Lại lo trời lạnh chân Em nẻ 
Ở xa Anh càng nhớ Em thêm 

Anh nhớ về những buổi chiều êm 
Thu buông tơ liễu gió làm duyên 
Xoã tung mái tóc Em vừa gội 
Thơm ngát hương nhu lọn tóc mềm 

Bữa đó biết là Anh đi xa 
Em muốn trao Anh một món quà 
Kỉ vật tình yêu ngầm hẹn ước 
Ngập ngừng Em chẳng dám trao qua 

Một tháng xa nhau đợi thư Anh 
Nhận được thư Anh thật ấm lành 
Nhớ thương Anh gởi trao tất cả 
Dành tặng cho Em mộng ước xanh 

Đông đã đi qua bớt sương mù 
Khí trời dịu mát báo sang thu 
Em gởi theo Anh đôi mắt biếc 
Gởi tặng Anh lọn Tóc hương nhu*... 

19.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:05 pm

TỪ ĐÓ 9 

Từ đó trong em có bóng hình 
Tiếng cười cùng giọng nói của anh 
Ở nơi quê nhà em luôn nhớ 
Lời thề vàng đá khác trong tim 

Gửi thư rồi em lại ngóng trông 
Biết là nơi ấy anh cũng mong 
Thư em gửi kèm theo kỉ vật 
Lọn Tóc hương nhhu ấm tình nồng 

Anh ở nơi xa vẫn có em 
"Một góc con người" vẫn ở bên 
Em tin anh luôn luôn gìn giữ 
Dẫu chỉ là những sợi tóc mềm 

Nhớ lại buổi đầu khi mới quen 
Hai tay dầu mỡ lại lấm lem 
Mái Tóc hương nhu* xoà xuống má 
Anh đưa tay vuốt hộ tóc em 

Anh ơi em biết anh ở xa 
Tình cảm nhớ thương ngóng quê nhà 
Đợi thư không thấy nên anh giận 
Trách cứ nhưng em chẳng giận mà... 

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:06 pm

Từ đó (11) 

Từ đó biết anh ngóng tin em 
Nhớ anh em cứ đợi bên thềm 
Chờ con chim khách bay sà xuống 
Nhưng anh biền biệt cứ xa thêm 

Một mình em đón tết ở quê 
Bận rộn lo toan hết mọi bề 
Dọn nhà và đi mua sắm tết 
Nhưng lòng vời vợi nhớ anh ghê 

Thương anh tết đến ở xa nhà 
Em viết thư này để gửi qua 
Xuân thì đang đến còn em nhớ 
Người em yêu đang ở quá xa 

Em gửi anh hương tết quê cha 
Bánh chưng kẹo lạc với chả đa 
Một nhánh đào phai khoe sắc mới 
Chúc anh đón tết thật vui nha 

Bao giờ anh mới hết đi xa 
Nhớ lắm anh yêu nhớ thiệt mà 
Dẫu biết là anh nuôi chí lớn 
Nhưng tình yêu anh vẫn thiết tha 

Xuân về em càng nhớ anh hơn 
Khao khát bên anh để "dỗi hờn" 
Được anh ôm trong vòng tay rộng 
Để được anh trao những "nụ hôn" 

29.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:06 pm

ĐÒ EM VẪN ĐỢI 

Đò em đâu có dám sang 
Dẫu là đời vẫn lỡ làng anh ơi 
Mênh mông nước mêng mông trời 
Mênh mông em nửa cuộc đời mênh mông 
Đò em vẫn cắm sào trông 
Bên lở thì đợi bên trong không màng 
Xin đừng có trách bến ngang 
Đò em vẫn đứng có sang bao giờ 
Một mình đò vẫn bơ vơ 
Khúc sông cong vẫn cứ chờ đợi ai 

29.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:07 pm

Lục bát cùng em 

Em là câu lục xanh tươi 
Để anh câu bát muôn đời không chênh 
Câu lục em phận nổi nênh 
Để anh câu bát thác ghềnh cùng nhau... 

31.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:07 pm

ĐỢI HOÀI 

Đợi Người- Cứ đợi vậy thôi 
Tình xưa dẫu đã xa xôi vẫn chờ 
Bởi vì chẳng mộng chẳng mơ 
Mà là nghĩa nặng đến giờ đâu phai 
Tuổi xuân dù có một mai 
Tình xưa nghĩa cũ hỏi ai hiểu mình 
Quên sao lời nghĩa lời tình 
Người ơi! Em vẫn lặng thinh đợi hoài 

31.1.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:08 pm

Vị Đời 

Đời toàn là những vị cay 
Tình anh vị đắng choán đầy hồn tôi 
Chiều buông giọt nắng chơi vơi 
Đường dài tôi vẫn đơn côi lẻ bầy 
Chờ chi ngọn gió heo may 
Chờ chi một chút mộng đầy dối gian 
Tin làm chi lời hứa tàn 
Để bây giờ cứ bẽ bàng cố nhân. 

1.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:09 pm

Lời ru chia đôi 

Chẳng còn những buổi chiều xanh 
Để căn gác nhỏ ấm lành môi nhau 
Chẳng còn anh trước em sau 
Chúng mình cùng bước qua cầu bắc ngang 
Hết rồi những ánh trăng vàng 
Để ai cuối xóm đầu làng đợi nhau 
Trầu vàng đã héo từ lâu 
Cau già đã rụng để sầu gió đông 
Từ ngày gió níu tơ hồng 
Áo anh vội bạc cũng không kịp nài 
Bây giờ em bước theo ai 
Để lời ru cứ chia hai quãng đời. 

1.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 2:09 pm

TỪ ĐÓ (13) 

Gửi thư chúc tết đến cho anh 
Một tháng trời hơn là cũng nhanh 
Khao khát cùng anh vui đón tết 
Mùa xuân ấm áp lộc đầy cành 

Lại thêm một tết anh đi xa 
Em gởi anh hương vị tết nhà 
Không thể gởi cho anh bánh kẹo 
Chỉ hình em với một nhành hoa 

Anh ơi hương vị tết quê ta 
Một nhánh đào phai vườn của nhà 
Em chụp bức hình tay vịn nó 
Gửi sang anh nỗi nhớ thiết tha 

Em nhớ ngày hai đứa mới quen 
Xe hỏng nên dầu mỡ lấm lem 
Em thì xấu hổ anh chẳng biết 
Nên cứ đòi được sửa xe em... 

Thấm thoát giờ đây đã mấy năm 
Bao lần anh gởi tới thư thăm 
Cũng như em gửi cho anh vậy 
Những bức thư tình ấm áp tâm... 

Em nhận thư anh một buổi chiều 
Ngày xuân dẫu cũng đã qua nhiều 
Nhưng tình gói ghém thật say đắm 
Lời của thư anh thật đáng yêu 

Anh có biết là em ngóng trông 
Nhưng mà chẳng muốn anh buồn lòng 
Đêm đêm thầm khóc vì nhớ quá 
Khao khát chờ tin dạ thật mong 

Nhưng anh yêu cứ yên lòng nhé 
Dẫu chúng mình ngăn sông cách bể 
Lời hẹn xưa em vẫn khắc ghi 
Nguyện cùng anh giữ vẹn câu thề. 

2.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 9:54 pm

Em 

Em là cô Tấm làng quê 
Dịu dàng ấm áp lời thề cỏ may 
Nhẹ nhàng như áng mây bay 
Lời ru em cứ đong đầy mắt anh 
Ngày xuân hoa biếc chồi xanh 
Em như vạt nắng trong lành mùa đông 
Trưa hè nắng nực oi nồng 
Em như ngụm nước mưa trong cho đời 
Chẳng thèm ao ước xa vời 
Chỉ mong em được suốt đời có anh... 

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 10:16 pm

Anh và Em 

Anh với em hai giọt nước thanh 
Một giọt long lanh ánh sáng xanh 
Lấp loáng ngời lên như ánh bạc 
Giọt anh khao khát những an lành 

Giọt em nhỏ xíu đứng kề bên 
Cô Tấm của anh thật dịu hiền 
Rửa mặn thau chua đời sáng đẹp 
Ước mơ xây đắp mộng bình yên. 

2.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jun 22, 2018 10:17 pm

Về với hội Lim 

Anh mời em đến Hội Lim 
Nghe câu Quan Họ để tìm người thương 
Áo the khăn xếp vấn vương 
Lúng la lúng liếng má hường mắt xanh 
Giữa bao liền chị liền anh 
Làm sao tìm được người tình ngày xưa... 
Dùng dằng ai gửi ai thưa 
Để cho rau héo chợ trưa mất rồi 
Xin người ở lại người ơi 
Người về em lại lẻ đôi lẻ lòng 
Người về em nhớ em mong 
Người về để nhện giăng mùng...năm canh... 
Về hội Lim để tìm anh 
Dập dìu Quan Họ chúng mình thành đôi... 

3.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 9 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by lehong on Fri Jun 22, 2018 11:29 pm

VỀ VỚI HÔI LIM 

Anh mời em đến Hội Lim 
Nghe câu Quan Họ để tìm người thương 
Áo the khăn xếp vấn vương 
Lúng la lúng liếng má hường mắt xanh 

Giữa bao liền chị liền anh 
Làm sao tìm được người tình ngày xưa... 
Dùng dằng ai gửi ai thưa 
Để cho rau héo chợ trưa mất rồi 

Xin người ở lại người ơi 
Người về em lại lẻ đôi lẻ lòng 
Người về em nhớ em mong 
Người về để nhện giăng mùng...năm canh... 

Áo the Về hội Lim để tìm anh 
Dập dìu Quan Họ chúng mình thành đôi... 

3.2.2012 Thi Hoàng


DANG DỞ DUYÊN ĐẦU

Mặt hồng má phấn son môi 
Nghe câu Quan Họ để rồi mến thương
Em tìm đến chốn hội Lim
Áo the khăn xếp đi tìm người yêu

Nhưng rồi anh lại mất tiêu
Lòng em lại phải tiêu điều xác xơ
Biết chăng em đợi em chờ
Bây giờ thân chịu bơ vơ một mình

Gặp nhau sao lại lặng thinh
Anh lại quay mặt đứng nhìn xa xăm
Gân bên, anh chẳng để tâm
Khiến cho em phải âm thầm khổ đau

Gặp ngay gái đẹp anh chào
Xót xa ngăn lệ chợt trào ướt mi
Biết vậy em chẳng thèm đi
Nhưng vì em quá tình si cùng người

Mộng ước hai đứa thành đôi
Vào ngày lễ hội bây giờ tiêu tan
Thương đau duyên kiếp lỡ làng
Thôi cam đau khổ dở dang mộng đầu

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Trang 9 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 18  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết