Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (880)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (879)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (878)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:19 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (877)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:16 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (875)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:12 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (874)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (872)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (871)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:02 pm

» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 24, 2019 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

Vũ khúc thời gian

Trang 10 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Next

Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:30 pm

RỦ NHAU ĐI HỘI LIM 

Rủ nhau cùng đến hội Lim 
Chúng mình ngoại đạo đến tìm lời yêu 
Nước Sông Cầu cứ trong veo 
Cùng nghe câu hát cánh bèo lang thang 
Liền anh liền chị rộn ràng 
Thề bồi hẹn ước lệ làng sao thay 
Ngọt ngào lời đắm ý say 
Đừng ngơ ngẩn nữa em đây ...đợi người 

3.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:30 pm

Trả nợ 

Nợ chi mà phải đòi nhau 
Để cho trầu héo cho cau đổi màu 
Kiếp này chẳng hết kiếp sau 
Từ từ trả hết đừng nhàu tâm can. 

5.2.2012

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:31 pm

Nỗi nhớ... 

Nỗi nhớ ơi 
Sao cứ đi biền biệt 
Để ai ngóng hoài 
Nỗi nhớ đêm đêm 
Khao khát chờ 
Nỗi nhớ đến thật êm 
Sao cứ dùng dằng 
Để tim ai thổn thức 
Nỗi nhớ ơi 
Vì sao ai buồn bực 
Phải chăng vì 
Nỗi nhớ cứ lang thang 
Đợi chờ nhau 
Để ai cứ bẽ bàng 
Có thoả lòng nhau 
Hay tim ai rớm lệ... 

5.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:31 pm

Xuân tràn 

Tràn xuân tình thắm nồng nàn 
Hoa đua khoe sắc cây ngàn lộc non 
Bạn thơ một tấm lòng son 
Gửi nhau câu hát thuở còn đang xoan. 

Thi Hoàng 8.2.2012

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:32 pm

Mơ 

Cám ơn người tặng bài thơ 
Cô hái mơ của Nguyễn Bính 

Chiều nay anh rủ đến rừng mơ 
Nghe tiếng ai sao cứ thẫn thờ 
Cô gái hái mơ còn rất trẻ 
Mà sao tâm trạng cứ ngẩn ngơ 

Thơ thẩn trong rừng* "hai khách thơ" 
Cùng nhau chia sẻ nỗi đợi chờ 
Ba mươi năm lẻ giờ tao ngộ 
Tay nắm trong tay mà tưởng mơ... 

8.2.2012 Thi Hoàng 
* Thơ Nguyễn Bính

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:32 pm

Tiếng hồn quê 

Kính tặng tác giả Lộ trình mùa xuân 

Xuân này anh ở nơi đâu 
Mũi Cà Mau Đến địa đầu nước ta* 
Có nghe thấy tiếng em ca
Lòng em gởi gắm cũng là thư xanh 
Lộ trình mùa xuân* theo anh 
Ngủ rừng* lội suối Tâm tình với con* 
Cùng anh tắm Biển Sầm Sơn* 
Nhớ anh* Vào độ trăng tròn * lại đi 
Lên đường tìm quặng* mỗi khi 
Tình em nâng bước quản gì nắng mưa 
Dẫu hoa Lê nở trái mùa* 
Tóc hương nhu* vẫn như vừa thoảng qua 
Vào nghề địa chất* bôn ba 
Anh yêu quý quặng cùng là yêu hoa 
Nào Sơn tuế *nào Chăm pa* 
Hoa loa kèn đỏ * như là trái tim 
Hoa mẫu đơn* Hoa tóc tiên* 
Cà phê*, Dâm bụt* đi liền Địa lan* 
Hoa quất tứ quý* cài đan 
Phong lan* lại Thiết mộc lan* liền kề 
Hoa đào* rồi đến Hoa lê* 
Những màu hoa đẹp say mê tâm hồn 
Bên rừng lá đỏ* chiều hôm 
Núi Pia Linh* đỉnh chon von tận cùng 
Quanh co đồi núi trập trùng 
Dèo cao dốc đứng không chùn lòng son 
Đường về bản* toàn núi non 
Tiếng xa quay*gọi mẹ còn ngóng trông 
Gặp Ngôi sao đá Trường Sơn* 
Đá và vàng* cứ ru hồn cho anh 
Khi bên Dòng Đa núyp xanh* 
Nhớ Quê em* đẹp như tranh hoa vàng 
Mê say hương tỏa Ngọc lan* 
Thu chơi vơi* để nắng vàng còn vương 
Đôi hòn Trống Mái * yêu thương 
Hoa kim anh* hẹn tỏa hương dâng đời 
Lộ trình địa chất* xa xôi 
Con Mừng tuổi bố chín mươi* hào hùng 
Đi xa khát cuộc trùng phùng 
Tâm tình tiếng quặng* lại cùng hát ca 
Gửi chị* như nhắn quê xa 
Tên tôi* Đời cát* mặn mà Chữ tâm* 
Cao nguyên đá xanh Đồng văn* 
Sắc màu địa chất mùa xuân non ngàn 
Tình quê Quan họ* ngập tràn 
Vấn vương nỗi nhớ Hương tràm* Hương quê...* 
Sóng Hồ Tây* nhớ anh ghê 
Cùng anh giữ trọn lời thề không phai 
Anh đi ngày rộng tháng dài 
Ngắm lịch* Đếm lịch* ngày mai anh về 
Anh ơi sau những đam mê 
Có nghe thấy tiếng hồn quê nhắc nhiều. 

*Tên các bài thơ trong tập Lộ trình mùa xuân 
- NXB Hội nhà văn, 2011 

8.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:33 pm

GIỮ VẸN CÂU THỀ 

Gặp nhau trước lúc anh đi xa 
To nhỏ em bàn chuyện chúng ta 
Em muốn anh đưa về đất tổ 
Nghe làn Quan Họ của quê cha 

Yêu nhau em muốn anh về nhà 
Về chốn quê em cũng chẳng xa 
Nhưng lại lo anh chưa sắp xếp 
Vì chưa muốn nói chuyện hai ta 

Em biết là anh chẳng giận em 
Và anh hiểu được nỗi ưu phiền 
Cho em khất nhé! Lần sau vậy 
Đợi chúng mình khi chín phận duyên 

Em tiễn anh đi công tác xa 
Tình anh vẫn gửi ở quê nhà 
Em luôn chờ đợi anh về lại 
Hạnh phúc chúng mình sẽ nở hoa 

Nhớ nhau em tặng anh bài ca 
Gửi đến anh yêu nơi ở xa 
"Bèo dạt mây trôi... em vẫn đợi" 
Đó là lời hẹn của hai ta 

Bao giờ anh trở lại quê nhà 
Em lại theo anh thăm mẹ cha 
Rồi chúng mình cùng đi hát hội 
Anh em cùng ngắm ánh trăng ngà 

Em vẫn đợi anh, vẫn đợi anh 
Gửi theo anh tiếng hát thanh bình 
Mượn lời ca của liền quan họ 
Thề hẹn cùng anh mãi vẹn tình. 

9.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:34 pm

NGỐC 

Kìa ngốc sao mà lệ đẫm mi 
Cớ chi lại rắc chút tình si 
Để người xa xót thương thương vậy 
Ơi ngốc thôi mà lau lệ đi 

10.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:40 pm

Đừng... 

Xin chớ quay về với bến mê 
Đường đời cô quạnh nhức đau tê 
Ngày dài tâm dạ luôn thôi thúc 
Tình cũ thời xưa quá não nề 

Đừng có trở về nơi bến mê 
Nỗi buồn vương vấn dài lê thê 
Tình xưa đã hết chi mà tiếc 
Ai đó tỉnh đi đừng có mê. 

10.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:41 pm

Giận 

Giận làm chi để trời thua 
Đem trăng đi giấu đổ mưa đêm rằm 
Đàn sầu quên cả cung trầm 
Con đường cũ cứ xa xăm nỗi buồn. 

12.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:42 pm

Sinh nhật một mình 

Cho Anh nhân ngày Valentine 

Nhận từ anh một dòng thơ 
Để đêm nay cứ thẫn thờ đợi mong 
Nhận từ anh một nụ hồng 
Để em khao khát tình nồng mê say 
Giật mình: Ao ước thơ ngây 
Một mình em với đêm nay. Một mình... 

SNMM 10.02.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:42 pm

EM KHÔNG RỚM LỆ 

Em nhận rồi chút "Tình xuân" 
Cảm ơn anh những ân cần gửi trao 
Lời anh gửi đến ngọt ngào 
"Tình xuân" em vẫn dạt dào nhớ mong 
Tình đời ta mãi đượm hồng 
Em không "rớm lệ" cho lòng thảnh thơi. 

14.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:43 pm

Em Khóc 

Vì em "rớm lệ" anh thương 
Cho nên hồn cứ vấn vương với hồn 
Thương em anh uống giọt buồn 
Long lanh đôi mắt em còn giọt đau 
Em ơi hãy chấm lệ sầu 
Bằng bờ môi ấm, anh cầu nguyện đây. 

14.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:44 pm

Anh với em 

Anh là tia nắng ban mai 
Gom bao ấm áp hình hài dấu xuân 
Để em lại cứ tần ngần 
Chờ anh, khao khát một lần có nhau 
Nhưng vì trót nợ trầu cau 
Nên Anh_Em mãi nợ nhau câu thề... 

15.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:45 pm

Một lời nhắn 

Nghe lời anh nhắn hôm qua 
Là em đã nhận được quà đấy thôi 
Biết anh lòng dạ rối bời 
Cảm thông em nhận đôi lời sẻ san 
Một lời cáo lỗi dịu dàng 
Cũng là chứa đựng muôn vàn tình thân 
Nhớ thương nhau đến vạn lần 
Một lời chúc muộn ân cần. Đẹp sao... 

15.12.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:49 pm

Thôi mà em... 

Thôi mà em 
trách chi người hờ hững 
Bởi thuế lòng 
có ai thu phí đâu 
Lời ngọt ngào 
chỉ trót lưỡi vài câu 
Mình lại tin 
là người ta thương thiệt 
Thôi mà em 
thà một mình lẻ bước 
Nhưng lòng mình thanh thản 
chẳng băn khoăn 
Khỏi đắn đo 
liệu người có nhớ mình 
Hờn giận chút 
rồi trả cho quá khứ 
Thôi em ơi 
dẫu không bờ vai tựa 
Nhưng biết rồi... 
Thôi hãy thẳng bước đi 

16.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Jun 23, 2018 10:55 pm

Anh hát chiều nay 

Viết cho KQN 

Chiều nay anh lại hát em nghe 
Đằm thắm ngọt ngào đượm sắc quê 
Tha thiết như tình anh nhung nhớ 
Đưa anh về với người anh thương 

Lời hát nghe sao thật ấm lòng 
Người ơi chốn ấy có thương không 
Anh không muốn hát câu dang dở 
Không muốn để em phải chạnh lòng 

Nhớ nhé em ơi chớ có buồn 
Khúc tình ca anh gửi người thương 
Thay lời anh bổng trầm khúc nhạc 
Ru em vào giấc mộng đêm hường 

Chiều nay anh lại hát ru em... 

17.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by lehong on Sun Jun 24, 2018 11:42 pm

ANH HÁT CHIỀU NAY

Viết cho KQN 

Chiều nay anh lại hát em nghe 
Đằm thắm ngọt ngào đượm sắc quê 
Tha thiết như tình anh nhung nhớ 
Đưa anh về với người anh thương 

Lời hát nghe sao thật ấm lòng 
Người ơi chốn ấy có thương không 
Anh không muốn hát câu dang dở 
Không muốn để em phải chạnh lòng 

Nhớ nhé em ơi chớ có buồn 
Khúc tình ca anh gửi người thương 
Thay lời anh bổng trầm khúc nhạc 
Ru em vào giấc mộng đêm hường 

Chiều nay anh lại hát ru em... 

17.2.2012 Thi Hoàng


ANH SẼ VỀ

"Chiều nay anh lại hát ru em"
Tiếng hát ngày xưa thuở chúng mình
Yêu nhau tha thiết và say đắm
Non xanh nước biếc cảnh hữu tình

_Từng câu ru ngủ thật ấm lòng
Bên kia trời lạ lạnh hay không?
Có ai bên cạnh cùng sưởi ấm
Để qua cơn rét lạnh mùa đông?

_Đâu để cho em phải chạnh lòng
Đêm thâu thao thức một mình không
Đối diện đèn khuya mơ hình bóng
Người thương năm cũ lại nao lòng !

Xin em chớ giận cũng thôi buồn
Một ngày anh trở lại quê hương
Thăm lại đường xưa ngôi làng cũ
VuI mừng sum họp với em thương

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Mon Jun 25, 2018 6:44 pmDANG DỞ DUYÊN ĐẦU

Mặt hồng má phấn son môi 
Nghe câu Quan Họ để rồi mến thương
Em tìm đến chốn hội Lim
Áo the khăn xếp đi tìm người yêu

Nhưng rồi anh lại mất tiêu
Lòng em lại phải tiêu điều xác xơ
Biết chăng em đợi em chờ
Bây giờ thân chịu bơ vơ một mình

Gặp nhau sao lại lặng thinh
Anh lại quay mặt đứng nhìn xa xăm
Gân bên, anh chẳng để tâm
Khiến cho em phải âm thầm khổ đau

Gặp ngay gái đẹp anh chào
Xót xa ngăn lệ chợt trào ướt mi
Biết vậy em chẳng thèm đi
Nhưng vì em quá tình si cùng người

Mộng ước hai đứa thành đôi
Vào ngày lễ hội bây giờ tiêu tan
Thương đau duyên kiếp lỡ làng
Thôi cam đau khổ dở dang mộng đầu

LEHONG

Cám ợn thi hữu LEHONG, xin họa vui đừng có giận nha.

DUYÊN ĐẦU ĐÂU PHẢI LÀ EM

Cũng là má phấn môi son
Duyên đầu em chẳng héo hon đâu mà
Hội Lim em đến hôm qua
Tìm người khăn xếp mặn mà duyên sâu


Còn anh anh ở nơi đâu
Nhận xằng là mối duyên đầu với em
Hôm nao trăng tỏ đầu thềm
Người ta đã trải chiếu êm mời ngồi


Nghĩa là em chẳng lẻ loi
Cớ sao anh lại nói lời rẽ duyên
Dẫu chưa phải ván đóng thuyền
Nhưng tình em đã bình yên một bề


Kệ ai trưa sớm đi về
Bên đây đã trót si mê tình nồng
Áo hoa guốc đỏ môi hồng
Xin chào người nhé cầm lòng mà đi


Thôi anh đừng có trồng si
Dẫu sao cũng chẳng ích gì nữa đâu
Em không phải mối duyên đầu
Xin anh đừng có cơ cầu nữa nha...


25.6.2018 HLS


Được sửa bởi Hoàng Liên Sơn ngày Mon Jun 25, 2018 7:52 pm; sửa lần 1.

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by lehong on Mon Jun 25, 2018 7:32 pm

DUYÊN ĐẦU ĐAU PHẢI LÀ EM

Cũng là má phấn môi son
Duyên đầu em chẳng héo hon đâu mà
Hội Lim em đến hôm qua
Tìm người khăn xếp mặn mà duyên sâu

Còn anh anh ở nơi đâu
Nhận xằng là mối duyên đầu với em
Hôm nao trăng tỏ đầu thềm
Người ta đã trải chiếu êm mời ngồi

Nghĩa là em chẳng lẻ loi
Cớ sao anh lại nói lời rẽ duyên
Dẫu chưa phải ván đóng thuyền
Nhưng tình em đã bình yên một bề

Kệ ai trưa sớm đi về
Bên đây đã trót si mê tình nồng
Áo the guốc mộc môi hồng
Xin chào người nhé cầm lòng mà đi

Thôi mà đừng có trồng si
Dẫu sao cũng chẳng ích gì nữa đâu
Em không phải mối duyên đầu
Xin anh đừng có cơ cầu nữa nha...

25.6.2018 HLS


MỘT LỜI XIN LỖI

Cũng do cái tật ba hoa
Đã xui thiên hạ, người ta "giận mình"
LeHong thành thật lỗi xin
Mong cầu cô bạn niệm tình thứ tha

Lê Hồng nhà chắc ở xa
Phía trong Nam bộ quê nhà Tiền Giang
Đâu biết gì lễ Hôi Lim
Chỉ bày đặt chuyện huyên thuyên ấy mà

Tánh tình có chút đàn bà
Vo tròn bóp méo thật là đáng chê
Ai kia đã ước hẹn thề
Trăm năm tình nghĩa trọn bề thuỷ chung

Bên nhau duyên thắm tình nồng
Chỉ chờ ngày tháng chỉ hồng xe duyên
Ván tuy chưa đóng thành thuyền
Nhưng đà nguyện ước thành duyên vợ chồng

Lời thành Lê Hồng cầu mong
Giai nhân, tài tử tơ hồng xe duyên
Mai nầy tơ tóc phỉ nguyền
Ngàn năm đẹp mãi mối duyên tình đầu

LEHONG 06/25/18

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Mon Jun 25, 2018 8:26 pm

lehong đã viết:
MỘT LỜI XIN LỖI

Cũng do cái tật ba hoa
Đã xui thiên hạ, người ta "giận mình"
LeHong thành thật lỗi xin
Mong cầu cô bạn niệm tình thứ tha

Lê Hồng nhà chắc ở xa
Phía trong Nam bộ quê nhà Tiền Giang
Đâu biết gì lễ Hôi Lim
Chỉ bày đặt chuyện huyên thuyên ấy mà

Tánh tình có chút đàn bà
Vo tròn bóp méo thật là đáng chê
Ai kia đã ước hẹn thề
Trăm năm tình nghĩa trọn bề thuỷ chung

Bên nhau duyên thắm tình nồng
Chỉ chờ ngày tháng chỉ hồng xe duyên
Ván tuy chưa đóng thành thuyền
Nhưng đà nguyện ước thành duyên vợ chồng

Lời thành Lê Hồng cầu mong
Giai nhân, tài tử tơ hồng xe duyên
Mai nầy tơ tóc phỉ nguyền
Ngàn năm đẹp mãi mối duyên tình đầu

LEHONG 06/25/18


THẮM TÌNH THƠ


Tự nhiên xin lỗi thấy rầu
Cũng chỉ là chuyện đẩu đâu ấy mà
Vui thơ cho thấy đậm đà
Quên đi cái buổi xế tà hoàng hôn


Mới nghe thiên hạ họ đồn
Rằng là phía ấy tâm hồn đầy thơ
Lúc nào cũng mộng cũng mơ
Muốn làm quen chẳng thân sơ ngại ngùng


Bậu đây cũng thích tương phùng
Để coi ý tứ người dưng thế nào
Mong thơ luôn cứ tuôn trào
Thỏa thuê nghiền ngẫm nặn nhào cho vui


Xua đi những cái ngậm ngùi
Thảo thơm gom góp tiếng cười bấy nay
Chuyện vui vui đến từng ngày
Chuyện buồn buồn sẽ thổi bay về ngàn


Tình thơ bạn hữu chứa chan
Như dòng sông chảy ngập tràn trong veo
Bạc tiền có thể còn nghèo
Nhưng giầu nhân nghĩa thương yêu đừng buồn.


25.6.2018 HLS

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by lehong on Tue Jun 26, 2018 7:38 pm

THẮM TÌNH THƠ 

Tự nhiên xin lỗi thấy rầu 
Cũng chỉ là chuyện đẩu đâu ấy mà 
Vui thơ cho thấy đậm đà 
Quên đi cái buổi xế tà hoàng hôn 

Mới nghe thiên hạ họ đồn 
Rằng là phía ấy tâm hồn đầy thơ 
Lúc nào cũng mộng cũng mơ 
Muốn làm quen chẳng thân sơ ngại ngùng 

Bậu đây cũng thích tương phùng 
Để coi ý tứ người dưng thế nào 
Mong thơ luôn cứ tuôn trào 
Thỏa thuê nghiền ngẫm nặn nhào cho vui 

Xua đi những cái ngậm ngùi 
Thảo thơm gom góp tiếng cười bấy nay 
Chuyện vui vui đến từng ngày 
Chuyện buồn buồn sẽ thổi bay về ngàn 

Tình thơ bạn hữu chứa chan 
Như dòng sông chảy ngập tràn trong veo 
Bạc tiền có thể còn nghèo 
Nhưng giầu nhân nghĩa thương yêu đừng buồn. 

25.6.2018 HLS


TÌNH BẠN VỮNG BỀN 

Thơ Người như thác trào tuôn 
Đọc xong xấu hổ biết chuồn nơi đâu? 
Ngại ngùng vì buổi ban đầu 
Vô tâm phá chọc nên sầu trong tâm 

Thương tình bậu thứ lỗi lầm 
Lần nầy quyết sẽ rèn tâm luyện "nghề" 
Ước là ai đó đừng chê 
Kết tình thi hữu, đề huề làm thơ 

Mong ai chớ có hững hờ 
Khiến cho đây phải bơ vơ một mình 
Thân già tựa nến lung linh 
Phất phơ trước gió e rằng gió lay ! 

Chỉ mong còn được ngày mai 
Dù là mờ mắt, chân tay mỏi nhừ 
Thôi thì cùng ráng làm thơ 
Vui buồn tâm sự đợi chờ hồi âm

Hai đầu Nam, Bắc xa xăm 
Nhưng cùng chung ánh trăng rằm quê hương 
Thơ văn đây đó một đường 
Vui vầy xướng họa yêu thương nghĩa tình 

LEHONG

lehong

Tổng số bài gửi : 2300
Join date : 11/07/2012

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 7:57 pm

Đi tìm lời thương

Bao giờ đến hẹn lại lên
Để cho ai đó đi tìm lời thương
Bồi hồi câu hát vấn vương
Liền anh liền chị vẫn nương câu thề
Hẹn chờ ở bến sông quê
Người ơi nhớ níu câu về đợi em.

18.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 7:58 pm

Giận 

Giận làm chi để trời thua 
Đem trăng đi giấu đổ mưa đêm rằm 
Đàn sầu quên cả cung trầm 
Con đường cũ cứ xa xăm nỗi buồn. 

12.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 7:59 pm

Vũ khúc thời gian - Page 10 Images?q=tbn:ANd9GcT8Uhs2UWwA1UbNKYVuqoh5fBS1LTJ0e-8h-mLlIhZ_H41WiSYd

Xuân

Chẳng đợi tiếng ve tan
Hoa cúc không bớt vàng
Gió đông cười hớn hở
Em ơi xuân đã sang

19.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:00 pm

Đan thanh

Muôn ngàn màu sắc hoa mùa xuân
Vàng đỏ tím hồng xanh trắng ngần
Một bức đan thanh đầy sức sống
Đẹp lòng nhân thế ấm tình thân

19.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:00 pm

Cùng anh

Chia sẻ cùng anh lúc lẻ đơn
Cho em xin một nửa cơn buồn
Ghé vai gánh hộ chút hờn dỗi
Lặng lẽ bên nhau ấm áp hơn

20.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:01 pm

Vũ khúc thời gian - Page 10 HoiLim_bandoc_giaoducvietnam12

Vẫn Thương

Thương nhau nên chẳng chịu về
Níu nhau một chút triền đê gió chiều
Yêu nhau nên bắc cầu kiều
Bằng câu lục bát áo điều khăn xanh
Ngặt vì Liền chị Liền anh*
Nhớ thương nhau cũng phải đành chia tay
Cau vẫn thắm trầu vẫn say
Ngày xưa cho đến sau này Vẫn thương

21.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:03 pm

Hương Tóc

Tóc em thơm mùi hương sả hương nhu
Để bối rối lòng anh mỗi sớm mai
Đã bao lần tóc lỡ hẹn cùng ai
Cho anh xót xa tóc dài buông lửng
Tóc theo ai suốt cuộc đời dài rộng
Xa tóc rồi mà hương vẫn còn vương

22.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:04 pm

[i]Duyên vương

Thắm duyên Quan họ đôi mình
Trao nhau một miếng trầu tình cho say
Thôi mà đừng nói chia tay
Níu thương chút nữa ngày này bên nhau...
Kệ trời cả gió rụng cau
Trầu vàng quyện đỏ môi nhau vẫn tình
Ơi liền chị - Ơi liền anh
Vấn vương thắm mắt duyên mình duyên ta

22.2.2012 Thi Hoàng
[/i]

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:05 pm

Vũ khúc thời gian - Page 10 Minh_C4327901ng1

Ông bố "tầm thường"

Viết thay lời Chuột con yêu quý

Chuột yêu ông bố "tầm thường"
Của ngon vật lạ bố nhường phần con
Dạo này bố ít ngủ hơn
Mỗi khi Chuột dỗi Chuột hờn Chuột la
Dạo này bố chẳng la cà
Cứ xong công việc về nhà mình luôn
Dạo này thấy bố không buồn
Bố cười bố hát với con cả ngày
Dạo này bố chẳng uống say
Chuột yêu bố nhất đời này bố ơi
Chuột mong bố suốt ngày cười
Bố yêu bé Chuột nhất đời bố nghe...

Chúc nhà bé Chuột luôn đầy ắp tiếng cười

22.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:07 pm

[b][b]TỪ ĐÓ (16)

Thế là anh lại đến nơi xa
Đâu biết em mong mỏi ở nhà
Hình như đã có lần anh hỏi:
Về chuyện hiểu lầm đã bỏ qua

Cứ nghĩ em chẳng còn yêu anh
Bỏ đi anh nín lặng riêng mình
Có lẽ anh buồn vì chuyện cũ
Không viết cho em một mẩu tin!...

Nơi xa anh ốm nặng một mình
Giận hờn nên đã chẳng còn tin
Trông hoài thư tới mà không thấy
Em nghĩ anh buồn nên bệnh tăng

Anh ơi sao tự dối lòng mình
Bỗng chốc làm sao dứt cuộc tình
Nỡ nào li biệt tình yêu vậy
Chẳng ngỏ cùng ai cứ lặng thinh...

Xót xa khi nghĩ chuyện vừa qua
Quê nhà em mãi đợi tin xa
Em biết anh còn đang giận đó
Xin anh giữ mãi tình đôi ta...

23.2.2012 Thi Hoàng
[/b][/b]

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:09 pm

Đắm đuối

Chẳng cần hoa lá tháng giêng
Một làn môi ấm cũng nghiêng đất trời


Chẳng cần phô cả nụ cười
Một chiếc răng khểnh cả đời tương tư
Chẳng cần cơn gió đong đưa
Một con mắt liếc cũng thừa đò nghiêng...

23.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:10 pm

Níu xuân

Tại trời đuổi cái xuân thì
Cho nên em phải luỵ vì mùa xuân
Lặng thinh một chút bần thần
Níu xuân giấu lại trong ngần tiếng thơ
Kệ anh cười nhạo ngẩn ngơ
Trái tim em cứ thẫn thờ vì xuân

25.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:12 pm

BIẾT NÓI GÌ ĐÂY?

Gặp nhau cũng chỉ ảo mà thôi
Sẻ chia nhau một chút tình  đời
Chẳng thể  cho nhau giầu vật chất
Nhưng mà thêm được những niềm vui.

Anh biết nói gì được với em...
Bởi em quyết chí mới nên duyên
Tình yêu như thế em tìm chọn
Lòng anh càng quý mến em hơn

Anh còn muốn nhắc lạị lời xưa
Mong em hạnh phúc tuổi đang vừa
Chuyện tình thời trẻ bao năm trước
Cũng phải đến hồi kết thúc thôi


Thương em anh thương quá em ơi!
Chân tình anh chỉ muốn em vui.
Mặc dù chưa một lần nhìn mặt.
Như thể bên nhau đến suốt đời...

Anh ơi chẳng phải nói gì đâu
Chuyện tình em cũng hiểu nông sâu
Chúng mình "hữu duyên" nên "tương ngộ"  
Còn nếu " vô duyên bất tương phùng"

Chẳng thể nói gì được với em
Xin em hãy rũ bớt ưu phiền
Cho anh được sẻ san đôi chút
Đôi lời da diết ngỏ cùng em...

25.2.2012 A&E

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:13 pm

Chờ

Anh ở đâu rồi có nhớ em
Sương giăng lạnh lẽo ở bên thềm
Ngóng hoài mỏi mắt anh im lặng
Có biết là lòng em chẳng yên

28.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:14 pm

Cớ gì

Cớ gì mà phải 
                 Oán xuôi
Đã vì Trách ngược 
              Nên thôi thả gầu
Thôi mà
       Đừng nhủ nông sâu
Giếng thì đã lấp 
              Nên gầu bơ vơ

28.2.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:14 pm

Ghen với trăng

Nhân đọc Ghen trăng của Mai Đình

Em Ghen trăng* bởi vì anh
Tại chị Hằng cứ quẩn quanh nói cười
Để em hoang lạnh bên đời
Ghen trăng* là bởi nhớ người mà thôi.
Vì em đang thật đơn côi
Một mình em với một thời ngả nghiêng
Trăng thì lả lướt bên thềm
Còn anh cười nói dịu êm nhẹ nhàng
Tình cờ em lật từng trang
Thơ tình anh đắm say nàng đó thôi
Cho ghen một chút anh ơi
Xin anh đừng nói đừng cười... với trăng... 

1.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:15 pm

Bao giờ ???

Bao giờ gặp lại để mà đền
Đã hứa hẹn rồi lại chẳng nên
Công việc riêng chung bận rộn quá
Để người trong mộng cũng đành quên

1.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:15 pm

Lạ lùng chưa

Lạ lùng chưa mỗi chữ Ghen*
Để ai thao thức đợi miền cô đơn
Duyên thì dỗi phận thì hờn
Ghen chi mà để nổi cơn khóc cười
Em đừng có thích đi chơi
Em đừng nghiêng ngó với người trẻ trai...
Em thì một mặc người hai
Xin em đừng có ngó hoài người ta...
Lạ lùng cái người ở xa
Làm sao cấm được bông hoa đến mùa...  

2.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:16 pm

Gửi cho ai

Gửi cho ai một lời ru
Gửi cho ai áng sương thu bồng bềnh
Sao thưa trăng nhạt mông mênh
Giá như ngày ấy chúng mình quen nhau
Mưa đừng nát gió đừng nhàu
“Người dưng” đâu có phải đau cõi chiều
Câu thơ chẳng phải phiêu diêu
Rượu suông nhạt miệng, ngóng chiều ngẩn ngơ
Chênh vênh tiếng sáo hững hờ
Khúc xưa em hát bơ vơ chốn này:
Bao sung chát với gừng cay
Rau răm, cải đắng đã bay hồi nào?
Xót xa câu hát chênh chao
Bẻ thơ em gói chặt vào gửi ai?
3.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:17 pm

Từ đó 17

Chẳng thấy thư anh, em thật buồn
Chiều nào cũng ngóng đợi thư luôn
Mừng thấy tiếng chuông xe đạp đến
Nhưng người bưu điện lại qua luôn

Da diết nhớ anh, da diết thương
Bao lần dòng lệ cứ trào tuôn
Bạn bè thăm hỏi rồi chia sẻ
Ai ai cũng nhủ chẳng nên buồn

Hao gầy, mòn mỏi đợi tin anh
Chỉ mong tối đến, sớm qua nhanh
Đêm lại một mình em lẻ bóng
Chong đèn thao thức đợi bình minh

Em nghĩ và tìm ra mọi cớ
Biện minh cho việc vắng tin anh
Có lẽ là anh thay chỗ ở
Cho nên thư chẳng đến được nhanh

Ngày ngày em vẫn đợi thư anh
Muốn biết rõ hơn mọi sự tình
Em tìm về chốn quê anh đó
Mẹ cha tiếp đón thật thân tình

Biết được là anh vẫn bình yên
Vội vàng em viết lá thư thêm
Thế là bốn lá thư em gửi
Cầu mong anh nhớ và yêu em

Hôm nay tin vui đến vỡ òa
Nhận thư anh gửi về từ xa
Anh khỏe trong tình yêu cách biệt...
Nước mắt rưng rưng nhỏ nhạt nhòa

Nhâm nhi em đọc chậm từng câu
Xem những ngày qua anh ở đâu
Anh nhiều việc bận hay quên lắm...
Đọc thư rồi hít thở thật sâu

Chưa kịp bình tâm lại giật mình
Trong thư anh cũng đã thanh minh
Về chuyện Tâm Loan - cô bạn mới
Làm sao em có thể vô tình.

Thư đọc xong rồi em nín thinh
Lo lắng, băn khoăn chuyện chúng mình
Lẽ nào ta chỉ trong xa cách...
Tình duyên nên nỗi chẳng yên bình

Bất chợt lòng em cũng hờn ghen
Tình mình sao nỡ dễ mau quên
Lòng anh có lúc còn chao đảo:
Đau ốm và em không ở bên...

Anh viết thật rằng anh đã yêu...
Em cũng nhận ra anh một điều
Kỉ vật tình yêu* anh trân trọng
Chẳng qua chỉ một phút phiêu diêu

Yêu anh, em vẫn giữ niềm tin
Chỉ thương anh ở rất xa em
Anh ơi hãy tin nhau anh nhé
Thề hẹn hôm nào nhớ giữ nguyên

Ước ngày anh sớm trở về quê
Lời hẹn thuở xưa vẫn vẹn thề
Hạnh phúc chúng mình mau kết trái
Thỏa lòng mong mỏi những đam mê.

3.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:17 pm

Giật mình

Dưới trăng mơ mộng phút bình yên
Sương đọng bờ vai bóng toạ thềm
Tiếng vạc thinh không nghe thổn thức
Giật mình anh lại nhớ về em.

3.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jun 26, 2018 8:18 pm

Tặng nhau

Em về tìm chút bình yên
Cùng anh thưởng nguyệt trước thềm đêm nay
Rượu đào chưa uống đã say
Tình nồng ta lượm chốn này tặng nhau...

5.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jun 27, 2018 9:57 pm

Người Xông Đất


Anh người xông đất đầu tiên 
Láng giềng chưa biết cho nên chưa vào 
Xông nhà mở lối mời chào 
Pháo hoa bừng sáng vui nào vui hơn 
Lại thêm khuôn mặt cười giòn 
Nâng lên hạ xuống kính gương dõi nhìn 
Thơ thì một giọt đáng tin 
Thả vào rồi lại im lìm đi ngay 
Rượu chưa kịp uống để say 
Chúc nhau thơ phú bữa nay tràn trề 
Tình xuân... sao đã vội về 
Ơi người xông đất...xa quê... đi rồi.5.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jun 27, 2018 9:59 pm

Nhớ

Người đã đi rồi còn tiếng đây 
Ân tình san sẻ bấy lâu nay 
Một lần gặp gỡ sao mà nhớ 
Tình nghĩa quê hương vẫn vẹn đầy.

5.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jun 27, 2018 10:00 pm

Mời Em

Chị đang mở cửa mời em đây 
Góp rượu mang hoa để đủ đầy 
Đem cả túi thơ sang nữa nhé 
Hôm nay bạn hữu sẽ vui vầy.


5.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jun 27, 2018 10:01 pm

DUYÊN THƠ

Lời thơ đã bắc cầu duyên 
Để hai ta lại tìm miền nương nhau 
Xế chiều vàng úa trầu cau 
Hoàng hôn tím bạc mái đầu thuở xanh 
Nhờ thơ em có được anh 
Cầu duyên thơ đã nối thành một đôi 
Vẫn là giây phút bồi hồi 
Hẹn hò nhau giống cái thời thanh xuân 
Vắng nhau lòng dạ tần ngần 
Khát khao sưởi ấm mỗi lần về thăm
Đợi chờ nào kể thời gian
Gửi câu thơ đậm muôn vàn nhớ thương... 
Trời chiều thả một áng sương 
Em ru anh cõi mộng thường đêm nay 
Mùi hoa dịu nhẹ xa bay 
Tóc thơm hương bưởi ngất ngây thuở nào 
Đôi lần tình có chênh chao 
Duyên ta vẫn cứ níu vào câu thơ 
Dẫu là khấp khểnh mơ hồ 
Nhưng con sóng lạc bến bờ không quên 
Đôi lần vô cớ hờn ghen 
Anh thương tìm cách dỗ em mọi điều 
Nhủ thầm nhau mọi lời yêu 
Thơ em cứ gói mọi điều sâu xa
Cất đi day dứt ám tà
Giấu đi giọt nước mắt ngà để vui 
Hiểu nhau hờn giận sẽ lui 
Hẹn thề dâu bể còn tươi chữ tình...


6.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jun 27, 2018 10:02 pm

Mẹ- Tháng Ba 

Kính yêu tặng mẹ ở quê 

Ai gom nhưng vết chân chim 
Tạc vào khuôn mặt mẹ hiền hôm nay 
Nắng mưa tần tảo bao ngày 
Gót chân nứt nẻ tay gầy da thô 
Áo nâu sờn cũ qua mùa 
Thảo thơm lành ấm ngải bùa cho con 
Con đi đầu bãi cuối non 
Hương trầu của mẹ vẫn còn thoảng đây 
Con như một áng mây bay 
Sà vào áo mỏng thêm gầy mẹ ta 
Bây giờ đang độ tháng ba 
Con về thăm mẹ chỉ là đôi câu 
Hái cho mẹ một tấm trầu 
Bẻ cho mẹ ít quả cau vừa tầm 
Lắng nghe từng bước tiếng chân 
Bước đi thập thững hồi lần cơm canh... 
Gói cho con mấy quả chanh 
Gửi cho cháu ít rau xanh mẹ trồng 
Nhận quà con cứ ngại ngùng 
Tình thương của mẹ vô cùng mẹ ơi 
Công lao của mẹ biển trời 
Cho con hết cả cuộc đời dấu yêu 
Làm sao nói hết mọi điều 
Tình yêu của mẹ một chiều. Tháng Ba


7.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 10 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jun 27, 2018 10:03 pm

Anh Giận 

@ Đồng đội Haithanhls 

Làm anh chẳng phải chuyện đùa đâu 
Thăm hỏi động viên lúc ốm đau 
Chia sẻ mỗi khi em buồn bực 
Làm anh sao lại chấp từng câu? 
Hôm qua em bận không nghe điện 
Gọi nhỡ ba lần đợi thật lâu... 
Biết lỗi em bèn thông tin lại 
Thế mà anh lại có tha đâu 
Nhận một dòng tin anh mới nhắn: 
"Ghét-Gọi hổng thèm nghe".Thật sầu 
Anh ơi đừng giận. Em buồn lắm 
Chúng mình là đồng đội của nhau 
Hãy bỏ quá để lòng ta nhẹ nhõm 
Để anh em nghĩa nặng tình sâu 

9.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Trang 10 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết