Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (880)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (879)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (878)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:19 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (877)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:16 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (875)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:12 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (874)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (872)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (871)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:02 pm

» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 24, 2019 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

Vũ khúc thời gian

Trang 12 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Next

Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jul 06, 2018 10:25 pm

Gió Tây

Gió Tây anh nóng rát
Cho vờn vào má em
Chao ơi đau hơn tát
Vậy mà khen em xinh

14.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jul 06, 2018 10:26 pm

Xin lỗi phố xa

Thơ em nhạt nhẽo nghèo nàn
Làm sao đốt cháy thành than hả người
Lại làm ốc biển đơn côi
Cho em xin lỗi một lời phố xa...
14.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jul 06, 2018 10:26 pm

Nhầm nhọt

Anh một bài thơ nhỏ
Chị một bài thơ xinh
Hai anh chị đồng tình
Đều khen em rạng rỡ
"Anh giật mình bỡ ngỡ"
Chẳng nhận ra em mình
Thả gió Tây vờn má
Mong cho em thật xinh
Hai con mắt long lanh
Để nhìn anh thật rõ
Cám ơn bài thơ nhỏ
Đã nhầm khen em xinh...

14.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jul 06, 2018 10:27 pm

Trăng soi

Trăng soi sáng ở ngoài hiên
Trăng chung đâu chỉ của riêng người nào
Một mình vằng vặc trời cao
Toả vầng ánh sáng soi bao tâm hồn
Đừng chê trăng cứ lạnh lùng
Tại mình không hiểu người dưng đấy mà.

Thi Hoàng 15.4.2012

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Fri Jul 06, 2018 10:45 pm

Em về lại bến sông xưa

Em về bến cũ ngày xưa
Thoảng nghe gió nói anh vừa đi xong
Có người mòn mỏi đợi trông
Vậy mà người ấy lại không đợi người
Bến xưa sông đã lở rồi
Con thuyền ngày ấy cũng dời đi xa
Chỉ còn lại một gốc đa
Chợt nghe xao xác nhạt nhoà thinh không
Hờn ghen một chút viển vông
Người ơi em vẫn nhớ mong đợi chờ
Tìm trong câu hát vẩn vơ
Tình anh em vẫn đợi chờ bến xưa.

15.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:04 pm

Ngày xưa- Bây giờ

Ngày xưa em lính Binh nhì
Bị Đại trưởng quát cười khì là xong
Bây giờ chim sáo sổ lồng
Còn lâu Đại trưởng mới "còng" được em
Đại trưởng cứ thử oai xem
Em tung chiêu "ghét" chẳng thèm chơi đâu
Bực mình đại trưởng mặt cau
Để "người phố núi" ruột đau chín chiều...
Ngày xưa Đại trưởng đáng yêu
Bây giờ "nhăn nhó" ai chiều được đây
Ngày xưa còn bé thơ ngây
Bây giờ già lão dạn dầy...chẳng thua...

15.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:04 pm

Vũ khúc thời gian - Page 12 21_7_1333853287_32_08042012_quenha_hoa6

Chia tay tháng ba

Chiều chia tay 
Hoa xoan vương đầy tóc
Khoé mắt buồn
Em không khóc đâu anh
Tím đường làng
Tím cả mái tóc xanh
Anh ra trận
Em cũng thành người lính
Đời chiến binh
Chúng mình luôn nhung nhớ
Tím mỗi chiều
Ta lại nhớ tháng ba
Triền đê xanh
Bông hoa gạo la đà
Trong kí ức 
Của tuổi thơ xa lắc
Nắng chợt vàng 
Trong cái dốc chiều đông
Những đàn trâu
Đủng đỉnh bụng căng tròn
Tiếng sáo diều
Lửng lơ khều trăng sáng
Bóng đường làng
Thấp thoáng dưới rặng tre
Cuối chiều đông
Gọi cái nắng ngày hè
Hoa xoan tím
Rắc lên màu nhung nhớ
Tháng ba rồi
Tím cả mối tình xưa...

16.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:06 pm

Tiếng ru của anh

Đêm nay em đã ngủ say
Tiếng ru anh thấm ngất ngây tâm hồn
Anh ru em ngủ thật ngon
Lời ru tươi mát như nguồn suối trong
À ơi ! Nghe tiếng ấm nồng
Tin yêu ta ngủ trong vòng tay nhau
Xanh trầu quyện với non cau
Tình yêu ta đậm theo màu thời gian
Dầu cho xuống biển lên ngàn
Tình yêu ta vẫn nồng nàn mãi xanh
Dịu dàng hương bưởi hương chanh
Lời ru anh mãi mát lành hương quê.

17.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:06 pm

Chờ em...

Sang ngang vắng bóng em rồi
Bưởi buồn cánh rụng tả tơi cuối chiều
Bến kia ai đứt dây diều
Sông đây sào cắm đợi điều vu vơ
Vắng em trăng cứ thẩn thờ
Anh tìm cuối nẻo xa mờ dấu chân
Chợt nghe tiếng hót trong ngần
Vườn ai bưởi chín một lần qua ngâu...
Thu vàng nắng gió đậm mầu
Đợi em anh nhé- níu câu hẹn hò...
17.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:08 pm

Tim anh

Nhốt em trong trái tim anh
Liệu rằng có đủ mong manh hững hờ
Thời gian biết có đợi chờ
Để cho mình mãi tôn thờ tình yêu

17.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:10 pm

Minh Bình đã viết:
@ Chị ơi! Em khổ quá...Bạn thơ tâm huyết đều bỏ em mà đi...Em có lỗi gì không chị? Khi mà em chỉ yêu thơ , yêu tâm hồn con người..


Thơ

@Minh Bình và những ai đang bối rối 
trước sự"ra đi" của bạn thơ

Chẳng cho nhau bạc hay tiền
Chỉ cho nhau bớt ưu phiền khổ đau
Làm sao em lại than sầu
Chắc người đi cũng nát đau cõi lòng
Tình thơ Thi Viện bao dung
Em ơi đừng để thơ đong tiếng buồn.

18.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:11 pm

Chiều

Chiều về ta lại tìm nhau
Thoảng trong tiếng gió đôi câu tâm tình
Ngỡ là mái tóc còn xanh
Hoàng hôn đã ghé lay mành gió thưa
Duyên mình vẫn biếc lạ chưa
Chiều rồi mà ước mới vừa bình minh .
18.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:12 pm

Bao giờ

Bao giờ anh trở lại nơi xưa
Cây gạo ấy bây giờ hoa hết nở
Đôi sáo sậu không về hót nữa 
Đến khi nào nước sẽ êm xuôi.


18.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:15 pm

Tại ngày xưa

Nước ròng nên phải sang ngang
Anh về...tìm chút lỡ làng ngày xa
Bây giờ bưởi chẳng còn hoa
Nụ tầm xuân cũng la đà biếc xanh
Bây giờ em chẳng còn anh
Tại ngày xưa ngại cau xanh- trầu vàng
Để duyên em phải bẽ bàng
Theo con nước lớn đò sang cùng người
Một ngày nước chảy về xuôi
Bỏ mình em với đơn côi lạnh lùng
Tàn hoa- Rụng cánh- Nhạt bông
Liệu người còn có "đèo bòng" nữa chăng?
19.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:17 pm

Trái tim yêu

Cảm ơn một trái tim yêu
Để tình ta được phiêu diêu cuối trời
Men say thắp sáng nụ cười
Tình thơ da diết để đời càng xanh
Rạng ngời buổi sớm bình minh
Tin yêu chia sẻ để mình có ta...

               19.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:20 pm

Vũ khúc thời gian - Page 12 Item

Tháng tư xanh

Thân yêu tặng những ai sinh nhật vào Tháng Tư 
và yêu thích Hoa Loa kèn trắng

Yên bình là Tháng Tư xanh
Loa kèn thơm mát lá xanh mịn màng
Hoa mềm cánh trắng nhuỵ vàng
Lắng sâu e ấp dịu dàng Tháng Tư

20.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:21 pm

Em về ban trưa

Ban trưa nắng cháy bờ đê
Mình anh đến bến não nề đợi em
Mong mỗi ngày nhớ mỗi đêm
Người xưa nghĩa cũ vẫn tìm đến nhau...
Âm thầm một chút lòng đau
Em về bóng xế hàng cau cuối vườn
Bến xưa tình vẫn quyện hương
Chân thì muốn bước lòng vương câu thề
Cỏ may ngằn ngặt triền đê
Ghim sâu nỗi nhớ- Em về bến xưa
Lửa lòng thiêu cháy ban trưa
Cây đa bến cũ đò vừa buông neo...

20.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:23 pm

Thơ Em

Anh ơi sao quá khen thơ
Nghe xong em cứ thẫn thờ làm sao
Thơ em ý thấp lời cao
Nghe như sấm chớp mưa rào ngày đông
Anh khen mà mượt như sông
Có con nước lớn đang gồng mình lên
Anh bảo thơ nghe dịu êm
Đọc lên như đá trong kem không đường
Anh rằng thơ em ngát hương
Có mùi đồng nội còn vương hoa thề*
Đọc thơ em có hồn quê
Điều này có thật bởi vì thơ thôn**
Thơ mang một chút hoàng hôn
Kèm theo là những vui buồn đan xen
Vâng! Anh vừa nịnh vừa khen
Để cho ai đó lại ghen lại hờn...
Viết ra để tỏ nguồn cơn
Nịnh đôi ba ý bớt buồn nghe anh.

*Hoa thề: Hoa bưởi
**Thơ thôn: Thi Hoàng tự xếp thơ mình ở cấp thôn(thôn xóm)

21.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:24 pm

Lạ lắm tháng tư

Có gì lạ  lắm 
Tháng tư ơi
Cánh hoa kia
Vui như khoé môi cười
Ngẩn ngơ một chút 
Đông thấp thoáng
Ngập ngừng chân bước
Rủ hè đã sang
Rất mỏng thôi
Một chút nắng vàng...
Mùi quả chín
Có gì giấu diếm
Mà ngại khoe
Nên lan toả dịu dàng
Phả hương say...
Một chút giật mình 
Nôn nao tiếng sấm
Bỗng vỡ oà
Những cơn mưa Em...
Rồi cỏ sẽ ken đày
Đẹp lắm Tháng Tư...

22.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:26 pm

Thơ và trái tim

Tim anh đã nhốt em rồi
Thơ anh xao xuyến bồi hồi tim em
Trái tim yêu thật bình yên
Để câu thơ có một miền nhớ nhung
Quen nhau bởi trái tim hồng 
Bên nhau bởi Trái tim đồng nhịp ca
Thơ cùng chắp cánh bay xa
Để lòng thanh thản mặn mà bên nhau
Dẫu cho tóc đã đổi màu
Thơ yêu vẫn cháy bền lâu trong hồn...

22.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:27 pm

Giấu hoa

Một vầng trăng lỡ tình đau
Tại trầu không héo tại cau không già
Tại dòng sông lỡ chảy qua
Đò anh ngược hướng thế là lẻ loi
Bến quê cứ đợi một người
Vậy mà đò lại ngược xuôi phương nào
Buông neo bỏ cột cắm sào
Để hương hoa bưởi ngạt ngào nơi đâu
Sang ngang-lòng rối dạ sầu
Làm sao quên mối tình đầu hương quê
Tháng ba hồn đoái trông về
Trách người xưa cứ vụng về giấu hoa...
22.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:29 pm

Ông tơ bà nguyệt

Chao ôi "chị mối" mát tay
Có lẽ chuyến này em cũng thử xem 
Sắm sanh lễ vật gạo tiền
Bay vào nhờ "chị mối" liền xem sao
Biết đâu cái số em cao
Nhờ tay mối mát ngọt ngào...có đôi...

23.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:36 pm

Giả Mối

Em méc anh nguyenquoc đây...

Tưởng là "mối thật" em nhờ
Hoá ra "mối giả" em "lơ" cho rồi
Thương anh nguyenquoc "mắc mồi"
Bao nhiêu sính lễ! Chao ôi tốn tiền
Tại anh nguyenquoc quá hiền
Để cho "chị mối" ghép liền Mĩ Dung
Rồi còn "sư tử... Hà Đông"
Chịu làm sao thấu thôi "dông" cho liền
Để cho"chị mối" một phen
Thất nghề, thất nghiệp...hết tiền...đi anh.

23.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:38 pm

Chị và tình em

Chị vẫn là chị của em
Xin chị đừng lấy hờn ghen làm phiền
Tại anh nguyenquoc hơi hiền
Chị đừng "lừa " ảnh tốn tiền khổ thân
Em thì mong chị một lần
Làm "bà mối thật" em cần đấy nha...
Chị em vẫn chung một nhà
Chị đừng có "dỗi" để mà mất vui...

Thôi...
Em nhờ 1 lần này ...
Chị chẳng giúp
Em bay thôi...

23.4.2012. Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:40 pm

Một chút hương thầm

Hương thầm ơi
Sao lại cứ chia xa
Chẳng trở lại để em buồn em tủi
Một lời hẹn
Rồi anh đi mãi mãi
Nơi quê nhà em cứ đợi cứ mong
Bạn bè em đã có vợ có chồng
Chỉ mình em lẻ loi đơn chiếc...
Rồi một lần
Xuân chợt đến trong sân
Chút ngẩn ngơ xuân giật mình
Đi mất
Em thẫn thờ sao vội vã thế xuân
Khát một lần chồi non lộc biếc
Nhưng còn đâu 
Thôi
Một chút Hương Thầm...
23.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:41 pm

Chung...

Xin đừng độc ẩm một mình
Cho em uống với xây tình làm đôi
Dẫu là sóng vạn trùng khơi
Ngàn năm cách trở chẳng rời bờ đau
Tại vì gió muối hỏng cau
Tại trầu chưa tới mình đâu quên mình.

24.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:43 pm

Chia tay

Tạm biệt chia xa vớí mái trường
Lòng đầy lưu luyến mối tình vương
Xa nhau đôi ngả sao quên được
Cái thuở chung nhau một giảng đường

24.3.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:44 pm

Tháng Tư ơi!

Chúc mừng sinh nhật Tháng Tư
Xuân chưa đi Hạ dùng dằng gõ cửa
Mưa phùn bay Chen lẫn nắng rây vàng
Trời xanh cao Vi vút tiếng sáo vang
Bến sông quê Dưới trăng ai thổi sáo
Gọi ta về Câu hò hẹn ngày xưa
Tháng tư ơi Xanh lộc biếc tung trời
Hoa xuống cánh Khoe mình bằng quả nhú
Những hạt ngọc Cựa mình trong bối rối
Tháng tư ơi Ta lại gọi tên người…

24.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:47 pm

Học làm thơ

Chân thong thả bước tâm hồn mơ
Tìm ý chọn từ để viết thơ
Câu chữ vụng về chưa sắc sảo
Nhưng tình vẫn ngọt chẳng bơ vơ.


25.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:48 pm

Vì sao?

Ngày ấy cùng nhau học một trường
Tình tuy chưa đậm nhưng còn vương
Cớ chi quay mặt để chân vấp
Sao nỡ lặng thinh rẽ trái đường...


25.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:49 pm

Khúc giao mùa

Giao mùa hát khúc ca xanh
Tháng tư sợi nắng mong manh dỗi hờn
Trao cho nhau những nụ hôn
Đừng ghen với gió bỏ buồn vì mưa...

25.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:50 pm

Lời anh...

Gửi A...gửi B...gửi C
Tưởng như lời nhắn vụng về nhưng không
Nhắn nhau hãy giữ vững lòng
Bởi đời dòng đục dòng trong khó lường
Hãy cho lời nhớ lời thương
Đừng nên đối xử tầm thường khó coi
Đời nhiều nắng đẹp hoa tươi
Vị tha cao thượng cho đời thêm vui.

25.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:51 pm

Hồn quê

Cám ơn Kí ức một thời
Đưa ta về với con người thôn quê
Bao la xanh mượt triền đê
Con sông Đáy một hàng tre gió chiều
Nhà Thờ Đá* thật đáng yêu
An lành kính chúa dân đều ấm no
Ngút ngàn xa khuất bãi bờ
Cánh đồng Yên Khánh* vàng mơ lúa đồng
Uốn mềm một dải Hoàng Long*
Hoa Lư* tấp nập khách đông tìm về
Ninh Bình* non nước vui ghê
Đi xa vẫn nhớ tìm về cội xưa...


26.4.2012 Thi Hoàng
*Các địa danh của Ninh Bình

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:55 pm

Rượu đau

Rượu ngon không uống một mình
Rượu buồn sẻ nửa để bình vợi đau
Tại không dám tới vườn đào
Để cho mận ủng níu vào rượu cay
Chán lòng ta uống cho say
Câu thơ bẻ nửa để gầy ước mơ
Chuyện xưa ai nỡ hững hờ
Để ai rượu đắng bơ vơ từng chiều...

27.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 10:57 pm

Chậm thôi tháng tư

Chậm thôi nhé tháng tư ơi
Níu giùm ta một nụ cười hoa ngâu
Quỳnh hương đợi ánh trăng thâu
Ta đợi người ngỏ một câu ân tình
Tháng tư ơi nắng đợi thềm
Còn ta chờ đợi ngọt mềm môi hôn...

27.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 11:00 pm

BẾN SÔNG QUÊ

Em là một bến sông quê
Ngàn năm vẫn đợi anh về chốn xưa
Mặc lòng ai đón ai đưa
Gốc đa thuyền cũ đợi chờ tình anh...

27.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 11:01 pm

Giọng anh

“ Alô! Anh gọi em đây”
Vẳng nghe giọng nói đựng đầy khát khao
Chợt nghe lòng dạ nao nao
Vắng đi tiếng gọi- Cồn cào nhớ mong.
28.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Tue Jul 10, 2018 11:02 pm

Nhầm địa chỉ...rồi

Tại vì anh đến nhầm cầu
Làm sao tìm được ở đâu người chờ
Anh đi tìm dọc đôi bờ
Thế nào cũng thấy ngẩn ngơ người tìm
Tại anh mải ngắm hoa sim
Anh nhầm địa chỉ chạy lên tận đồi 
Làm sao mà thấy anh ơi...
 
28.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 9:53 pm

Cúc tần

Thân em như lá đài bi
Ngày thì dãi nắng đêm thì phơi sương (Ca dao)


Cúc tần ơi em ở đâu
Mà hương thơm cứ thẳm sâu bất ngờ
Em làm ai cứ ngẩn ngơ 
Dầm sương dãi nắng đợi chờ hương bay
Một chiều chân bước nhịp say
Đài bi* em đó ngất ngây tâm hồn
29.4.2012 Thi Hoàng
* Tên gọi khác của Cúc tần

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 9:54 pm

Lạc phận

Đò xuôi bến cũ chiều nay
Để cho ai đứng nơi này Lỡ duyên
Cắm sào nước lặng đón thuyền
Vậy mà xui bến ngả nghiêng đợi chờ
Rằng là anh vẫn bơ vơ…
Rằng là em lại thẫn thờ đợi trông…
Sông ơi sao lại đổi dòng
Làm cho thuyền lớn lạc lòng quên đây
Trách chi một chút tình gầy
Bao năm vẫn thế duyên này mỏng manh
Chẳng tại em chẳng tại anh 
Tại vì nước cuốn để mình đôi nơi
Có chăng trách cái lão trời
Mười năm núi lở sông bồi Lỡ duyên


29.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 9:55 pm

Tại rặng cúc tần

Hai nhà ngày ấy chung sân
Mẹ cha ngăn dậu cúc tần chia đôi
Biết em từ thở nằm nôi
Lớn lên chưa kịp ngỏ lời thề non

Nhớ ngày em bé cỏn con 
Anh thì ngốc nghếch lại còn đùa dai
Đầu thì đội  nón lá khoai
Chân anh đi đất tay dài nghêu ngao
Lênh khênh như thể  con sào
Cành cao cành thấp ổi nào cũng vơ
Cho em quả mận quả mơ
Anh vừa bẻ trộm của cô láng giềng
Dắt em chui bụi dong riềng
Bẻ hoa hút mật chúng mình cùng vui

Đến khi mỗi đứa một nơi
Anh vào bộ đội ra nơi chiến trường
Còn em theo nghiệp văn chương
Dẫu xa nhau đấy vẫn vương vấn lòng
Đợi anh…một ngóng…hai trông
Đợi anh…đợi mãi…anh không trở về…
Cúc tần ngơ ngẩn nơi quê
Hết rồi cái thuở đam mê ngày nào...

Cúc tần ơi- cái bờ rào
Tại mi dày quá- ai nào chui qua
Cúc tần ơi cứ đơm hoa
Để ai nhung nhớ vào ra nơi này.


29.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 9:59 pm

Hồ và thác

Ào ào là thác nước anh
Hồ em lặng lẽ chúng mình có đôi
Thác anh tiếng nước reo vui
Hồ em chứa đựng tiếng cười hồn anh
Thác anh nước mát ngọt lành
Hồ em thăm thẳm đựng xanh mây trời
Yêu hồ nên thác chẳng vơi
Quanh năm suốt tháng một đời hát ca
Hồ em yêu thác thiết tha
Tràn trề hồ vẫn bao la đợi chờ...


30.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 9:59 pm

Đi biển một mình

Chiều nay đi biển một mình
Bước chân thì nặng mà tình nhẹ tênh
Khát làm con sóng lênh đênh
Trùng khơi sóng vỗ thênh thênh vào bờ
Sầm Sơn ơi - Cứ hững hờ
Đành làm con sóng đợi chờ thuyền ai...

30.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 10:00 pm

Hẹn thề

Trao anh một đoá hồng xanh
Lời thề chung thuỷ ta dành tặng nhau
Thuyền kia dù có đi đâu
Vẫn luôn nhớ mãi những câu hẹn thề
Trăng vàng tãi sáng con đê
Ghim vào câu hát lời thề cỏ may
Thuyền dầu nay đó mai đây
Làm sao quên được bến này năm xưa
Lối mòn ai đón ai đưa
Hoa hồng xanh vẫn hương đưa đậm nồng
Hẹn thề câu hát thuỷ chung
Hãy về bến cũ ta cùng toả hương

1.5.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 10:01 pm

Vũ khúc thời gian - Page 12 0biensamson9
Có khi nào

Có khi nào anh trở lại Sầm Sơn
Xin đừng nhớ con đường thân quen cũ
Con phố nhỏ bây giờ rêu đã phủ
Gốc si già ngơ ngác đã quên mau

Giá ngày ấy đừng đưa nhau về biển
Để giờ này không khắc khoải nhớ mong
Biển ngàn năm vẫn chứa sóng trong lòng
Khi giận dữ sóng xoá nhoà mọi thứ

Có khi nào anh trở lại nơi đây
Xoá giùm em những điều ta đã có
Quên đi nhé bao điều ta nhung nhớ
Có khi nào anh trở lại Sầm Sơn...

1.5.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 10:03 pm

Hoa si

Tìm đâu cho thấy hoa si
Lúng la lúng liếng em thì ngắm ai
Liếc dài con mắt lá khoai
Trong veo giọt biếc lá cài hoa si

2.5.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 10:03 pm

Tháng tư với anh

Cho hương hồn anh và những người lính không trở về


Tháng tư nắng đã rây vàng
Bước chân thập thững đường làng chiều nay
Thoảng trong tiếng gió xuân gầy
Mơ hồ một chút dấu giầy năm xưa
Nhớ ngày cùng mẹ tiễn đưa
Ba lô áo lính anh vừa hai mươi
Còn đây ánh mắt anh cười
Còn đây kỉ niệm thề bồi hai ta
Chiếc khăn nhỏ gói mùi hoa
Đôi câu thơ vụng làm quà anh mang…
Hôm nay nắng tháng tư vàng
Em phơi gối cưới đôi hàng chỉ xanh
Chợt nhìn đôi mắt long lanh
Anh cười trong ảnh…em thành lẻ loi
Tháng tư đồng đội về rồi
Hương trầm em thắp gửi người tháng tư.
26.4.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 10:04 pm

Vũ khúc thời gian - Page 12 Images415549_hoaxoan01

Màu tím hoa xoan

Tháng ba mưa bụi lây phây
Rắc hoa xoan tím giăng đầy lối xa
Đầu làng tím ngát màu hoa
Anh về ngõ cũ em xa mất rồi
Đợi em lòng dạ bồi hồi
Hoa xoan nhuộm để hồn tôi tím hoài...

3.5.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Jul 11, 2018 10:05 pm

Thơ và tình em

Thơ em câu chữ vụng về
Làm sao gói được mẩn mê lòng người
Chỉ là giản dị đôi lời
Đơn sơ mấy ý gửi người làm duyên
Tình em như bến đợi thuyền
Đợi anh dẫu vượt thác ghềnh vẫn vui
Lời thề xưa chẳng thể nguôi
Thuyền ơi chớ có trôi xuôi bỏ dòng...

3.5.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 12 Empty VU KHUC THOI GIAN

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Thu Jul 12, 2018 5:06 am

welcome MOT LOAT THO CUA H.L.SON/T.HOANG.  Tiep tuc cho xem THO tu 2012 den hien nay. cámơn   CN07.11.201818:05:20
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

Trang 12 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết