Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (880)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (879)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (878)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:19 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (877)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:16 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (875)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:12 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (874)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (872)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (871)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:02 pm

» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 24, 2019 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

Vũ khúc thời gian

Trang 17 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Next

Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Mon Oct 22, 2018 9:20 pm

Em đi

Em đi gửi lại nhỡ nhàng
Bên sông đò cứ bẽ bàng đợi trông
Anh còn mơ mộng viễn vông
Dìm trong im lặng tơ hồng ngày xưa

30.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Mon Oct 22, 2018 9:20 pm

Điều đơn giản

Nhân đọc Những điều giản đơn của Đinh Lăng

Đơn giản thôi mọi điều ta cứ thế
Như tự nhiên cuộc sống cứ giãi bày
Đừng bắt tâm hồn ta cúi mặt
Để mọi điều đơn giản cứ sinh sôi...

30.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Mon Oct 22, 2018 9:21 pm

Em về

Em về chân sáo rộn ràng
Phố xưa như cũng ngỡ ngàng nhìn theo
Con đường ngày ấy cheo leo
Phố xưa một chút còn neo dấu giầy
Tưởng rằng dấu cũ còn đây
Tưởng rằng người cũ còn say tình nồng
Ngờ đâu em gửi thiệp hồng
Chiều nay phố bỗng như vòng xa hơn
Mắt nào chứa những giận hờn
Môi nào chua chát nổi cơn ba đào
Thu tàn lá hết nghiêng chao
Trong mưa mặn chát chỗ nào mắt em.

30.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:14 pm

Còn không

Lá mùa xưa có còn không
Để người nhặt lá chờ mong cả chiều
Lá mùa xưa gọi dấu yêu
Một mình anh nhặt trong chiều quanh hiu.

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:16 pm

Một lần lội biết nông sâu
Một lần đợi biết được đâu là chờ
Trách ai kia khéo hững hờ
Để cho ai cứ thẫn thờ đợi ai(TH)

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:16 pm

Mùa xưa

Em chờ anh tới mỗi chiều
Lá xanh đã rụng tiêu điều cõi mơ
Chắc anh có đợi có chờ?
Thu sang em lại thẫn thờ mùa xưa.

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:17 pm

Giận chi để nghĩa tàn phai
Cho tình xa xót cho ai ngán lòng
Bên ni rày đợi mai trông
Biết chăng bên nớ có mong ta về(TH)

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:17 pm

Vọng hương

Chia tay dạo ấy người đi
Mình ta ở lại biệt ly nát nhàu
Trang thơ lạc bước từng câu
Từng đêm ngồi đợi cô sầu lẻ loi

Tìm về dốc nắng một thời
Đò ngang đã chở đi rồi biệt tăm
Lỡ chân em bước âm thầm
Đường xưa chẳng dám một lần đoái trông

Mười năm trở lại bến sông
Sao anh chẳng nhớ đến bông hoa thề
Đợi anh cỏ héo chân đê
Nhưng hương xưa vẫn vọng về đâu đây.

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:19 pm

Mùa xưa

Hững hờ anh đến mùa xưa
Đi tìm lá rụng lưa thưa cuối chiều
Để mình em với cô liêu
Cõi mơ anh vẫn phiêu diêu đợi chờ
Dáng ai thấp thoáng trong mưa
Để anh cố níu lá chưa đến mùa

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:19 pm

Chạnh lòng

Cám ơn chi để chạnh lòng
Cám ơn chi để xa mòng hai nơi
Những mong mình chỉ một thôi...
Cám ơn em để cho đời chia hai

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Nov 28, 2018 10:20 pm

Lời ai nghe cứ ngân nga
Lời ai nghe thật đậm đà êm sao
Lời ai nghe thật ngọt ngào
Lời ai nghe cứ chênh chao cõi lòng(TH)

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 7:56 pm

Giận chi để nghĩa tàn phai
Cho tình xa xót cho ai ngán lòng
Bên ni rày đợi mai trông
Biết chăng bên nớ có mong ta về(TH)

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 7:56 pm

Vọng hương

Chia tay dạo ấy người đi
Mình ta ở lại biệt ly nát nhàu
Trang thơ lạc bước từng câu
Từng đêm ngồi đợi cô sầu lẻ loi

Tìm về dốc nắng một thời
Đò ngang đã chở đi rồi biệt tăm
Lỡ chân em bước âm thầm
Đường xưa chẳng dám một lần đoái trông

Mười năm trở lại bến sông
Sao anh chẳng nhớ đến bông hoa thề
Đợi anh cỏ héo chân đê
Nhưng hương xưa vẫn vọng về đâu đây.

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 7:57 pm

Mùa xưa

Hững hờ anh đến mùa xưa
Đi tìm lá rụng lưa thưa cuối chiều
Để mình em với cô liêu
Cõi mơ anh vẫn phiêu diêu đợi chờ
Dáng ai thấp thoáng trong mưa
Để anh cố níu lá chưa đến mùa

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 7:57 pm

Chạnh lòng

Cám ơn chi để chạnh lòng
Cám ơn chi để xa mòng hai nơi
Những mong mình chỉ một thôi...
Cám ơn em để cho đời chia hai

31.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 7:58 pm

Lời ai nghe cứ ngân nga
Lời ai nghe thật đậm đà êm sao
Lời ai nghe thật ngọt ngào
Lời ai nghe cứ chênh chao cõi lòng(TH)

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 7:59 pm

Mùa xưa

Mùa xưa nhặt được câu thề
Cuối chiều chân bước nặng nề hoang sơ
Cô liêu trên bến ngẩn ngơ
Đợi chờ anh mãi đến giờ chưa thôi
Cơn mưa ào ạt bên trời
Cuối mùa gói ghém lại lời anh trao.

1.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 7:59 pm


Chiều nay chợt thấy phiêu diêu
Chiều nay chợt thấy tiêu điều hoang sơ
Chiều nay người cứ hững hờ
Chiều nay ta cứ thẫn thờ ngóng trông(TH)

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:00 pm

Một mình

Một mình em với ngày mưa
Một mình em với nhặt thưa đợi chờ
Một mình em với bơ vơ
Một mình em cứ thẫn thờ tình ai
Một mình thắm một mình phai
Một mình đắm đuối cho ai nhạt lòng
Một mình nhớ một mình mong
Một mình gánh lấy sầu đong vơi đầy
Một mình tỉnh để ai say
Một mình với cái quắt quay cuộc đời
Một mình khóc để người cười
Một mình gặm nhấm cái thì đa đoan
Một mình với cuộc tình tàn
Một mình mang cái bẽ bàng ai ơi
Một mình ta lại chơi vơi
Một mình sầu đắng cái thời lẻ loi

2.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:01 pm

Trái ngang

Em ngây thơ để hồn anh hoá sói
Tìm tình yêu trong những ánh trăng đêm
Em hoang sơ cho tình anh mê mải
Tìm vụng về trong hoang hoải chiều hôm
Em tươi non để lòng anh già cỗi
Sợ chiều đông sương băng lạnh cả hồn
Em dịu dàng để tình anh thô ráp
Nhấn chìm nhau bằng những nỗi trái ngang.

4.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:01 pm

Ở đâu?

Người còn mê mải đẩu đâu 
Để cơn mưa đợi phía sau cầu vồng
Tìm người  để gió ngoái trông
Để mây hiu hắt đợi không một mình.

4.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:03 pm

Chỗ nào?

Bị trầy đầu gối có đau
Làm sao anh vượt qua cầu chờ em
Sợ "Mây" nổi đoá đánh ghen
Chạy cho mất dép để xem chỗ nào?

4.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:06 pm

Xin lại lời thề

Cho tôi xin lại lời thề
Hôm qua gánh nước ngoài đê vội vàng
Đánh rơi. Ngỡ cất sau làng
Hoá ra vì bước nhập nhoàng đánh rơi
Để người nhặt được ngồi coi
Bỏ thương vương tội người ơi sao đành
Tôi xin lại cất để dành
Đợi người lận đận sắm sanh chỉ hồng
Buộc vào cái kiếp long đong
Để người bớt cái đợi mong ngậm ngùi

4.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:11 pm

Gửi cho anh hương cúc tần

Cám ơn cái dậu cúc tần 
Để anh có cớ một lần nhớ em
Xa rồi cái thuở lấm lem
Xa rồi cái thuở đêm đêm chui rào
Hết rồi ao chẳng còn ao
Để mình cùng đếm "sáng sao" trên trời...
Anh đi biền biệt xứ người
Em thành cô giáo cuộc đời đổi thay
Cúc tần hương vẫn cứ bay
Cho em lại nhớ những ngày ấu thơ
Nhớ anh vẫn đợi vẫn chờ
Thẳm sâu hương lá vẩn vơ mỗi chiều
Cúc tần như bến cô liêu
Nhờ hương hoa gửi bao điều vấn vương
Dẫu bao thay đổi vô thường
Còn đây vẫn đậm mùi hương cúc tần

5.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:12 pm

Lời thề chia nửa cho anh

Hôm nay đến nhận lời thề
Đón anh luôn thể theo về nhà em
Chúng mình kết nghĩa thành duyên
Mời trầu hai họ nối liền hai quê
Nếu mà anh thích không chê
Em chia một nửa lời thề cho anh...

5.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Wed Dec 12, 2018 8:13 pm

Khai trường sáng nay

Xanh xanh tán muỗm sân trường
Cờ hoa rợp đỏ con đường em đi
Phương xoè tay vẫy xanh rì
Giấu chùm hoa lửa mọi khi mất rồi
Sân trường tràn ngập tiếng cười
Chào năm học mới vui tươi rộn ràng
Khai trường gióng giả trống vang
Hoà theo cùng nhịp những tràng pháo tay
Chào năm học mới sáng nay
Trò chăm chỉ học thầy say giảng bài
Con thuyền tri thức tương lai
Chung tay chèo lái ngày mai đượm hồng...

Trường Vườn Muỗm 5.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:47 pm

Kí ức


Phượng hồng đã trút hết hoa 
Còn đâu nữa tiếng la đà ve kêu 
Mưa giăng những giọt liêu xiêu 
Gió thu lả lướt phiêu diêu cội cành 
Đọng vào màu lá biếc xanh 
Gửi trang lưu bút chút tình mộng mơ 
Nhớ về kí ức ngày xưa 
Tuổi thần tiên ngỡ như vừa mới đây... 

5.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:47 pm

Nhớ trường cũ

Dẫu là tung cánh khắp muôn phương 
Nghĩa bạn tình thầy vẫn vấn vương 
Tề tựu hôm nay thăm lớp cũ 
Nao nao nhớ tiếng trống khai trường 

5.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:48 pm

Phía sau lời anh nói

Phía sau lời anh nói 
Là những cơn mưa lạ 
Chứa chất bao nỗi niềm 
Cứ ạt ào chảy tuôn 
Vỗ về triền sim tím 
Cho những ngày thuỷ chung... 

Phía sau lời anh nói 
Cầu vồng còn lung linh 
Sau cơn mưa mùa hạ 
Em ngóng hoài mỗi đêm 
Là ánh sáng bình minh 
Phía sau lời anh nói... 

Em hiểu rồi lời anh... 

6.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:48 pm

Cho hương hồn con. 

Thế là con đã đi xa 
Lặng im từ biệt cả nhà con ơi 
Còn bao nhiều thứ trên đời 
Vội chi con tắt nụ cười dương gian 
Cây non sao nỡ héo tàn 
Để cho cha mẹ ngỡ ngàng xót thương 
Bây giờ cách biệt âm dương 
Hình con luôn cứ vấn vương tháng ngày 
Trầm nhang khói tỏa mắt cay 
Gửi con một nén lòng này của ta... 

29.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:49 pm

Gửi anh một mình

Một mình một bóng đêm đêm 
Một mình anh với nỗi niềm đầy vơi 
Ngoài trời mưa nặng hạt rơi 
Gửi theo giọt nước cuối trời niềm riêng. 

8.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:49 pm

Uống rượu cùng anh

Rượu buồn anh uống suốt đêm
Sẻ cho em chén đỡ thèm đầy vơi
Nỗi buồn anh trót đánh rơi
Nay em nhặt được làm cơi đựng trầu

8.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:49 pm

Trao anh

Trao anh một nửa ráng chiều
Niềm riêng* cũng gói khăn điều gởi anh
Biết lòng anh đã chông chênh
Trao anh cả một cuộc tình đầy vơi...

9.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:50 pm

Đợi em

Anh đừng uống rượu một mình 
Lỡ say lại đá đổ bình thì sao 
Đợi em chút nữa em vào 
Nâng bình rót rượu để trao môi mềm... 

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:50 pm

Giấc mơ

Thấy gì trong giấc mơ đêm 
Em đang thức ở bên thềm đợi anh 
Chút tình anh gởi mỏng manh 
Mà sao lại cứ tròng trành đêm nay.

11.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:50 pm

Quên em

Rượu ngon anh dốc hết chai 
Nên anh quên cả có ai bên mình 
Chờ nhau trao một chút tình 
Mải mê uống rượu thôi đành quên em. 

11.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:52 pm

Gửi người ngoài

Định trao một khoé môi mềm
Người trong say xỉn đâu thèm nên thôi
Buồn lòng em quá người ơi
Giận tình nên gửi môi cho ...người ngoài...

11.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:52 pm

Giỗ mẹ chồng

Con làm dâu mẹ mười năm 
Nhưng con cũng chỉ âm thầm cúng cơm 
Mỗi năm chỉ một lần đơm 
Vơi đầy mâm cỗ nhang thơm một lần 
Hôm nay xe chật cả sân 
Nhà đông con cháu hồi lần về đây 
Cùng nhau chung bữa cơm này 
Là nhờ công đức mẹ thầy khi xưa 
Thoảng đâu trong tiếng gió đưa 
Hình như bóng mẹ mới vừa ghé qua 
Mẹ ơi mời mẹ vào nhà 
Vui cùng con cháu mặn mà tình thâm. 

27.7.2012(AL) Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:54 pm

Pháo bù*

Ngày xưa còn bé chăn trâu
Áo tơi đeo cổ trên đầu nón mê
Mặc mưa mặc gió Lào về
Áo tơi cứ trải chân đê cùng ngồi
Cùng nhau nặn đất pháo bồi(Pháo bù)
Anh to khoẻ khéo pháo thời nổ to
Bao nhiêu cục đất em vo
Phải đem bù hết mới vừa pháo anh
Em còn bé cứ đành hanh
Không bù lại cứ còn giành phần hơn
Anh không cho em dỗi hờn
Thế là em giận anh luôn bao ngày...

Bây giờ anh biết đắm say
Em sang ngang mái tóc bay rối bời
Anh đi biền biệt xa xôi
Khi về vẫn nhớ pháo bồi ngày xưa
Ước gì anh được tiễn đưa
Em sang sông một buổi trưa pháo bù...

12.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Thu Dec 20, 2018 10:55 pm

Kí ức tuổi thơ 

Chăn trâu cắt cỏ chọi gà 
Áo tơi cỏ úa làm nhà trú mưa 
Pháo bù nồi đất buổi trưa 
Cùng nhau thi nổ xem vừa của ai 
Ngày mưa đeo giỏ mót khoai 
Tắm sông trốn mẹ ở ngoài chân đê 
Chất rơm rạ đốt hang kè 
Bới đào chuột cống mang về nộp đuôi 
Chiều đông gió rét mưa rơi 
Quả thông rơm rạ khói ơi thật mừng 
Trưa hè nắng hạ rưng rưng 
Đi tìm nhựa mít dính từng chú ve 
Đêm trăng cuốc gọi bờ tre 
Rập rình giăng bẫy vó bè kéo tôm 
Mưa rào nước ngập đường trơn 
Cùng nhau bắt cá lóc trườn bờ mương 
Mùa thu tiếng trống tựu trường 
Đầu trần chân đất trên đường thật vui 
Tuổi thơ ơi đẹp một thời 
Đoái trông ngày ấy ngậm ngùi mà thương. 

13.8.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:16 pm

Cúc áo ơi

Cúc ơi cứ giả vờ cười 
Để ai thương cả cái lười của anh 
Ô kìa sợi chỉ mỏng manh 
Mà khâu bền chặt mối tình hai ta. 

13.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:17 pm

Ân hận

Hậu vệ nằm chỗ ngủ khoèo 
Kệ cho tiền đạo thích kèo tình xa 
Đến khi tình chỉ còn da 
Mới rằng ân hận tình nhà ngon hơn. 

14.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:17 pm

Tại giờ điêu điêu

Anh ghi bàn lỗi tại trời 
Tênh hênh ngỏ cửa chào mời mắt anh 
Còn vì cái dậu xanh xanh 
Làm anh loá mắt sao đành làm ngơ 
Tại vì em chẳng giương cờ 
Chung quy chỉ tại cái giờ điêu điêu... 

14.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:17 pm

Anh đâu rồi

Lâu rồi không đến bến sông
Thuyền chờ bến cũ long đong sóng chiều
Một mình em với cô liêu
Anh đâu rồi để ráng chiều đơn côi

15.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:17 pm

Đợi em

Dầu sôi lửa bỏng chuyện gì 
Cửa nhà trống vắng vợ thì đi xa 
Cơm thiu chớ có dùng nha 
Ăn vào đau bụng ai mà chữa cho 
Tạm thời hãy cứ nằm co 
Đợi em vào nhé nấu cho bát mì...

15.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:18 pm

Nhớ nhau để dạ chơi vơi
Tìm nhau mỏi mắt người ơi có về
Đắm trong giây phút say mê
Chờ nhau chẳng thấy đầm đìa lệ rơi

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:19 pm

Dặt dìu tiếng sáo diều trưa
Vẳng đâu tiếng gió thoảng đưa gọi mời
Anh đi biền biệt muôn nơi

Bến sông thuyền chẳng buông lơi con sào..

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:19 pm

Hãy đợi đấy

Tạm thời mì một bữa thôi 
Sợ anh đau bụng kêu trời chói tai 
Làm chi có chuyện sướng dài 
Năm ba bữa lại chê bai thôi mà 
Cơm thiu hâm lại đi nha 
Người ơi nhớ nhé cơm nhà vẫn hơn... 

16.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:19 pm

Ảo...

Quen nhau chẳng biết mặt nhau 
Vài ba ý với dăm câu thơ còm 
Vậy mà nhớ sáng thương hôm 
Chẳng nghe được chất "giọng ồm" của anh 
Sớm chờ chiều đợi loanh quanh 
Dẫu là ảo cứ đành hanh trách hờn.


16.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Vũ khúc thời gian - Page 17 Empty Re: Vũ khúc thời gian

Bài gửi by Hoàng Liên Sơn on Sat Mar 30, 2019 10:20 pm

Anh ở đâu

Ngày anh đi đã giữa thu 
Tiễn anh bằng tiếng chim gù giục nhau 
Bây giờ anh đang ở đâu 
Mùa thu đã hết nắng sầu chuyển đông...


18.9.2012 Thi Hoàng

Hoàng Liên Sơn

Tổng số bài gửi : 939
Join date : 21/05/2016

Về Đầu Trang Go down

Trang 17 trong tổng số 18 trang Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết