Latest topics
» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (820)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:40 am

» Bến Cũ Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 07, 2019 9:46 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (819)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (818)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 11:23 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (817)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 11:20 pm

» Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 10:13 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (816)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 12:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (815)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 12:18 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (814)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 06, 2019 12:16 am

» Yêu Quá Bài Thơ
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 05, 2019 7:54 pm

Mùa Trăng

Go down

Mùa Trăng Empty Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Fri Sep 16, 2016 9:53 am

_Bài Dự Thi :


Mùa Trăng
( thơ mèo con)


Gió thu xào xạc lạnh ngoài hiên
Mỏi mắt chờ tin của bạn hiền
Mấy độ qua rồi chưa thấy bóng
Bao mùa trở lại chỉ mình riêng
Người đi ngoài phố vui không nhỉ ?
Kẻ ở nơi đây đọng chút phiền
Mây nhớ.. .nhớ ...ai ... trăng có tỏ
Mượn đèn tháng tám để ngoài hiên.


MC
SG_16_09_2016
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by dangphuong on Fri Sep 16, 2016 5:21 pm

Wow! Bài thơ hay. Nhưng thấy đề là "Bài dự thi" vậy có được giải gì không?
dp
Razz


Được sửa bởi dangphuong ngày Fri Sep 16, 2016 11:05 pm; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by PC/IS on Fri Sep 16, 2016 10:45 pm

Bài thơ hay. Nhưng "Bài dự thi" được giải, nghe nói là được một vé vào tuổi thơ HN  heh heh
Laughing g/n Sleep

PC/IS

Tổng số bài gửi : 127
Join date : 08/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Sun Sep 18, 2016 12:35 am

dangphuong đã viết:Wow! Bài thơ hay. Nhưng thấy đề là "Bài dự thi" vậy có được giải gì không?
dp
Razz
Dạ...mèo có vô tình đọc được thông báo của một nhóm thơ " Hội Thơ Tình Buồn" tổ chức một cuộc thi ...nói về thu ...trăng hay rằm tháng tám gì gì...nữa quên òy...Lão ạh!
...nên góp vui và ủng hộ phong trào thui...chứ giải thưởng thì cũng đơn giản thui ạh...chủ yếu vui là chính...
Còn mèo thì chưa biết được giải gì hong nữa....nhưng cứ gzin dzìa cho pà con HN mình xem với quánh giá xem nhỏ mèo con có làm được trò trống gì hong nà...hihi...mắc cở wé....x/h
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Sun Sep 18, 2016 12:42 am

PC/IS đã viết:Bài thơ hay. Nhưng "Bài dự thi" được giải, nghe nói là được một vé vào tuổi thơ HN  heh heh
Laughing g/n Sleep
Hơ...bê xê y ét dám chọc quê...nhỏ hả...hichic...
Mau mau quánh giá cho nhỏ có tin thần lọt dzô vòng ba coi
...hehe...mới vòng một hỏng biết có đậu hong mà ra dọng chảnh òy mợi... afro  haha cuoichetbo
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by PC/IS on Sun Sep 18, 2016 10:19 am

Tôi thường lang thang trên net có trang thơ máy giúp tập làm thơ sao cho đúng niêm luật mà nhiều giới trẻ quan tâm rất hot hiện nay. Nhưng trang thơ máy tập làm thơ này không kiểm tra được tính chất hồn thơ [chơn và ý] vì nó chỉ là công cụ lập trình máy móc và không thể thay thế con người thực tâm hồn thi sĩ. 
Mèo Con và HN tham khảo truy cập vào (xem hình địa chỉ link)

Mùa Trăng Ngsnmd

Nhớ sau khi tham khảo trải nghiệm tập làm thơ đúng niêm luật thì cấm không được cười heh!heh!
cuoichetbo

PC/IS

Tổng số bài gửi : 127
Join date : 08/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 18, 2016 5:43 pm

Cũng ngộ héng! Tôi nghe TT nói nhưng không tin. Giờ mới biết có cái vụ này.
dp
Smile
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Thu Sep 22, 2016 10:38 pm

Hihi...mèo cám ơn anh bê xê y éc.. . .mèo vào rùi...mà chả hiểu gì xắc....híc híc.. ...có thấy nó quánh giá cái gì đâu....
@ mà cũng thông báo tin dzui với cả nhà lun...con mèo nó bị nằm ngoài hàng rào rùi....nó hỏng lọt dzô vòng trong được mợi...he he....thiệt là may thay....he he cuoichetbo
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by dangphuong on Fri Sep 23, 2016 2:41 am

Sao lại "thiệt là may"?
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Fri Sep 23, 2016 6:18 pm

dangphuong đã viết:Sao lại "thiệt là may"?
dp
Hehe...thì may mà hong được chọn....chứ chọn rùi hỏng biết lấy bài ở đâu ra mà thi tiếp....vì lúc này con mèo bận học rùi thời gian đâu nữa mà tham gia....hic hic... rabbit
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by dangphuong on Sat Sep 24, 2016 7:20 pm

Bận học ... cái gì vậy? Rủ dp đi học chung với! Nhưng học cái gì cũng được chứ đi học làm thơ thì xin "NO".
dp
h/s
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Sat Sep 24, 2016 8:35 pm

Hic...học ...ay_ bi _ xi_ đi... Lão rành rùi cần chi học.... Con mèo nó biết đọc thui...chứ nó nói hong ai hiểu hết
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by dangphuong on Sat Sep 24, 2016 9:07 pm

Chắc chuẫn bị chuồn ... phải không?
dp
welcome
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Sat Sep 24, 2016 10:50 pm

nhăn răng n/m
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by PC/IS on Sat Oct 01, 2016 9:06 pm

Sau khi truy cập vao trang thơ máy > Bước 1_ nhấn chọn chuột vào chữ Kiểm tra niêm luật. Bước 2_ copy bài thơ cần kiểm tra và past vào khung trống [xem hình]. Bước 3_ nhấn chuột mở rông chọn Thể loại [ví dụ ở đây tôi chọn thể loại thất ngôn nối vần]. Bước 4_ nhấn vào nút Kiểm tra. Ngay lập tức sẽ thấy khung bên phải kết quả tác phẩm của bạn 
Mùa Trăng 1j0o4l
Mùa Trăng 282fh3o

MeoCon  Laughing

PC/IS

Tổng số bài gửi : 127
Join date : 08/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by dangphuong on Sat Oct 01, 2016 9:23 pm

Có cái gì để kiễm tra bài thơ có trùng từ hay không. anh CQ?
dp
tks
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by PC/IS on Sat Oct 01, 2016 9:35 pm

có đấy! anh xem kết quả ở khung bên phải nó hiển thị cấu trúc từ đấy Laughing

PC/IS

Tổng số bài gửi : 127
Join date : 08/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by TiCa on Sun Oct 02, 2016 3:43 pm

dangphuong đã viết:Có cái gì để kiễm tra bài thơ có trùng từ hay không. anh CQ?
dp
tks
Chào anh dp!
TC có thể trả lời cho anh là máy đó không có chức năng bắt lỗi điệp tự (trùng từ).
TiCa mang một bài của mình thay từ vào cho bị bệnh điệp tự. Lại từ đó nằm vị trí đại vận, vậy mà kết quả máy bảo bài HOÀN HẢO.
Trùng từ, trước kia TiCa có viết phần mềm cho mình, bằng cách dùng macro trong Microsoft Word. Bởi vì lúc đó TiCa có viết mấy bài xa luân. Nguyên tắc xa luân là phải 5 bài ĐL liền tù tì. Mỗi bài ĐL 7x8 = 56 từ, 5 bài như vậy vị chi 56x5 = 280 từ. Theo qui định, ngoại trừ vần bắt buộc phải lặp lại, trừ đi 25 từ vần, còn lại 255 từ không được phép trùng. Khi chạy macro đó, nó liệt kê ra danh sách và số lần của mỗi từ. Kết quả có năm từ, mỗi từ trùng 5 lần. Vậy là phải rồi, bởi vì phải luân phiên dùng lại vần của bài đầu. Một tí xảo thuật mà tránh được cái sơ sót không đáng của mình. Lúc đó TC còn định viết phần mềm để xét về luật ngũ độ thanh. Nhưng sau này quen tay, quen tai nữa, cũng chẳng còn sơ sót nên thôi không cần phần mềm trợ giúp để làm gì.
TiCa
TiCa

Tổng số bài gửi : 676
Join date : 21/01/2011
Age : 67
Đến từ : California

https://tica52nh.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by dangphuong on Sun Oct 02, 2016 7:02 pm

Trùng từ, trước kia TiCa có viết phần mềm cho mình, bằng cách dùng macro trong Microsoft Word.
Vậy là sao anh TiCa?
dp
khó hiểu
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by TiCa on Mon Oct 03, 2016 7:57 am

dangphuong đã viết:Trùng từ, trước kia TiCa có viết phần mềm cho mình, bằng cách dùng macro trong Microsoft Word.
Vậy là sao anh TiCa?
dp
khó hiểu
Microsoft macro, họ soạn trong ngôn ngữ VisualBasic. Nhìn là hiểu được liền. Trong đó có sẳn cả xét lỗi chính tả lẫn lỗi văn phạm (English only). TiCa có đọc qua họ cũng có option package nhiều ngôn ngữ, có cả phần mềm xét lỗi chính tả lẫn văn phạm tiếng Việt. Bởi nó quá đắt, chỉ có các nhà xuất bản sách tiếng Việt mới dám đầu tư nặng vốn.

TiCa lợi dụng chức năng có sẳn, rồi chế biến lại. Trước tiên cóp kiểu macro người ta đã viết sẳn, thí dụ như viếng:
WordFrequency_Macro
Trông thì rất nhiều hàng (picture). Mở Macro editor trong Microsoft Word chép y bản chánh vào. Cuối cùng, chỉ cần vài giây đồng hồ có kết quả right here. Dĩ nhiên có những sơ sót, bởi có ít nhiều khác biệt chữ cái của Việt và Latin. Nếu chịu khó liệt kê thêm như đ, á, ấ ư ơ .v.v nếu bắt đầu các chữ thì cũng phải tính. Như vậy việc xét trùng từ trong tiếng Việt sẽ hoàn chỉnh hơn.

Điệp tự:
TiCa mang bài thơ của mình chạy thử. Nó báo thơ ĐL mà chỉ có 51 từ. Lý do có 4 từ bắt đầu đ, ả, và một từ lặp lại (nắng). Anh dp thấy đó, lỗi điệp tự mình biết ngay.
Mạ đề:
Nếu TC thêm vài dòng hiệu lịnh trong hàng. Bảo đem các từ trong tựa bài thơ, so sánh với từ của thực và luận. Nhấp nháy mình cũng có thể tránh thêm một bệnh nữa rồi.
Ngũ độ thanh
Cũng chẳng khó mấy, bảo phần mềm so sánh thanh (dấu) hai từ kế nhau. Cùng lúc dấu sắc, hỏi ngã, nặng chỉ được phép dùng một lần trong mỗi câu. Ngược lại thì ... báo động.

Tóm lại, về xét lỗi kỹ thuật như, niêm, luật, khổ độc, điệp thanh, điệp tự, bàng nữu, chánh nữu, phong yêu, hạc tất, tiểu vận đại vận v.v. Một cách máy móc, phần mềm giã chiến mình viết chẳng khó. Bình đầu, điệp điệu, hiệp chưỡng, điệp ý thì cần người có kiến thức cao mới soạn được (như máy phiên dịch ở trụ sở Liên Hiệp Quốc). TC e rằng kể cả AlphaGo chơi cờ thắng người, nhưng cảm nhận được thi ca, còn lâu máy móc mới làm được.

P/S. Grammarly, phần mềm miễn phí rất siêu, cho cả định nghĩa từ ngữ mình highlighted.
TiCa
TiCa

Tổng số bài gửi : 676
Join date : 21/01/2011
Age : 67
Đến từ : California

https://tica52nh.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down

Mùa Trăng Empty Re: Mùa Trăng

Bài gửi by mèo con on Thu Oct 13, 2016 11:28 pm

Anh TiCa với PC/ IS này tài thật....Smile
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết