Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (880)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (879)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (878)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:19 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (877)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:16 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (875)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:12 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (874)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (872)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (871)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:02 pm

» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 24, 2019 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

Cái tánh tật quen (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.)

Go down

Cái tánh tật quen   (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.) Empty Cái tánh tật quen (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.)

Bài gửi by xuanbinh on Tue Dec 06, 2016 5:27 pm

Đạo Tâm Ánh tt.
 
Cái tánh tật quen
 
Bầy chim Việt kết đoàn cất cánh
Dòng nước trôi chiếc nhánh khắp nơi
Thầy rằng… đây, cuộc vần xoay
50.236. Ai người tu thiện cuộc may hạn kỳ.
 
Mãi ôm gánh sầu chi bi lụy!
Máy âm dương thiết bị trùng trùng
Tiếp theo dông bão đùng đùng
50.240. Ráng tránh cơn bão, tháp tùng đèn Sen. 
 
Trước tuy khó, nhờ quen mà được
Nẻo gai chông muốn vượt khó gì!
Chỉ tu! Phật sẽ trợ kỳ
50.244. Vạn niên huynh đệ xiết chi vui mừng.
 
Tập tánh quen, cho thuần cho thục
Thuộc quen rồi mới nuốt nghiệp trôi
Đạo đừng chót lưỡi đầu môi
50.248. Chữ tâm phải trọng, mới ngồi an tu.
 
Luân hồi mãi, âm u tăm tối
Bởi không tu, khuất lối không đèn
Giờ Thầy khuyên chỉ cái quen
50.252. Tâm quen hạnh thiện đèn Sen có Thầy.
 
Tánh quen ác tạo gây tội trạng
Tánh quen hiền thoát nạn Ta bà
Tánh quen do bởi tại ta
50.256. Hướng quen hương nguyện đậm đà Phật duyên.
 
Tập tánh quen thiện hiền mới được
Bỏ tánh quen theo bước quỷ ma
Không nghe lời dạy giác tha
50.260. Chữ hiếu, chữ thảo Mẹ Cha xem thường.
 
Bỏ tật quen gạt lườn bắt nạt
Bỏ tật quen sống thác mặc bay
Tâm hồn vô cảm tội đày
50.264. Mưu gian kế độc mặt dày mày trơn.
 
Quen sống cảnh oán hờn gian trá
Lỡ gieo nghiệp thì quả lai to
Có căn có cội, ráng lo!
50.268. Đáo về hướng Phật, làm trò Thánh Tiên.
 
Việc gì cũng do quen mà được
Ta quen tu, tự phước rủ về
Còn ai quen lũ ma nghê
50.272. Nhớ kíp quay về! Kẻo trễ ....đường xa.
 
Quen là tập óc ta thiết lập
Mọi nẻo đường mô mấp khắc ghi
Tánh quen là rập như y
50.276. Tâm quen thiện nguyện bước đi hướng lành.
 
Quen ham chơi học hành gàn gở
Tâm hồn mê hẹn lỡ trễ giờ
Đời say trong kiếp trầm mơ
50.280. Đến khi tỉnh mộng dại khờ lọ lem
 
Quen cố tật ngũ thêm giờ giấc
Trăm năm đời dễ mất cơ may
Học chui hẹn mốt mai rày
50.284. Mùa thi ngày tới vác cày chắc ăn.
 
Quen biếng nhác mần răn ra rứa ?
Bửa thế này lại bửa thế kia ?
Lõi dăm giác nát đằm đìa
50.288. Khói un mù tạt ra hè nấu nêm
 
Quen cái miệng kể thêm nói hớt
Chuyện ngồi lê san sớt tứ tung
Sự lành tréo ngoáy sự hung
50.292. Mối dây rối rắm đưa lưng lĩnh đòn
 
Quen mồm mép nịnh đờn thấy chướng
Lựa lời hiền Mẹ thưởng, Thầy khen
Dùng lời trong sáng tập quen
50.296. Những lời chuốt ngót xỏ xiên nên chừa.
 
Quen thóc mách thừa mưa miệng mõ
Mép mồm luôn cào cỏ quơ rơm
Râu ria khía ngạnh tép tôm
50.300. Mắt lia, môi lệch thờn bơn người cười.
 
Quen quang tám, quang tư tranh cãi
Tức cành hông hốt vãi lung tung
Người xem chê bảo máu khùng
50.304. Côn đồ mất dạy khoai sùng khó nhơi.
 
Quen hót cái trời ơi phù phiếm
Phịa người hiền để kiếm của gian
Tỉnh cơn luật trị lệ tràng
50.308. Lương tâm cấu xé võ vàn ngày đêm.
 
Tất cả nhờ cái quen mà thắng
Quen thiện hành cố gắng duy trì
Quen câu hỉ xả từ bi
50.312. Quen sống ngay thẳng, quen thì mới khôn (ngoan).
 
Cái quen thiện… trường tồn mãi mãi
Còn như quen tìm hại lẫn nhau
Quen làm tội để giàu mau
50.316. Cái quen đó…tạo khổ đau suốt đời.
 
Đừng  quen thói nghịch lời khó bảo!
Đừng quen câu hỗn láo má ba
Đó, là quen lối quỷ ma
50.320. Thì làm sao được Phật, Cha, Chúa nhìn
 
Quen ngược ngạo chống kình gian dối
Cái quen này đâu khỏi khinh khi
Quen tánh trở tráo sân si
50.324. Tránh đâu cho khỏi ngày đi… vào tù
 
Quen dụ dỗ lời ru dịu ngọt
Lợi dụng lòng người tốt thân thương
Hót trên nịnh dưới, bạo cường
50.328. Tự ta làm tội nghiệp vương đường tà
 
Quen dùa hốt chẳng tha kẻ khổ
Quen cho vay lời cố tiền nhiều
Quen đó tội lỗi đủ điều
50.332. Dành cho nghiệp chướng ma yêu trị trừng.
 
Quen hung dữ không dừng ác độc
Đó, là quen đốn gốc, bại vong
Quen đó hại giống hại giồng
50.336. Quen thói đại nghịch, nát thân khổ hồn.
 
Có cái quen dại khôn chẳng kể
Quen ăn toàn ô uế nực mùi
Quen trong men rượu hoang vui
50.340. Cuộc tàn đay nghiến rối nùi tâm can.
 
Quen mưu xảo kết gian, chuốc oán
Của bất lương tha mãn ăn chơi
Kẻ mất của kêu thấu Trời
50.344. Quen nghề bạc ác khó rời cùm gông.
 
Quen tham lam mặc lòng tha hóa
Cướp của người mặc cả lợi quyền
Quen đó mãi được đâu yên
50.348. Ăn sung mặc sướng oan khiên chất chồng.
 
Quen đạo tặc chận đồng cướp của
Giết hại người cướp lúa cướp vườn
Làm ác, Trời đất không thương
50.352. Sẽ lãnh nghiệp báo coi thường chúng sanh.
 
Quen cầm súng tiếp nanh giáo giặc
Đó là sai ý Phật , ý Thầy
Quen đó dễ bị đọa đày
50.356. Kỳ đày trường hận, u hoài muôn thu.
 
Quen đút lót, dập trù nhơn ngãi
Quen tị hiềm hãm hại người ngay
Cái quen đó rất nguy thay
50.360. Đọa đày giáng cách chẳng sai đâu mà!
 
Quen biếng nhác làm ma u muội
Việc làm đong nửa buổi tính ngày
Quen bê trễ, thích ngủ say
50.364. Trăm năm đâu để một ngày đợi ai!
 
Biết bao cảnh dặm dài thiện, ác
Bị cái quen mà thác chẳng chơi
Cái quen là của thói đời
50.368. Có thiện có ác, đầy lời nghĩa câu.
 
Người quen ác tránh đâu khỏi ác
Người quen hiền dẫu thác cũng hiền
Luật Trời vay trả nhãn tiền
50.372. Không tin tu sẽ ngửa nghiêng cuộc đời.
 
Bớ Tín hữu! Đây lời Đạo diệu
Lời Thầy khuyên chủ yếu tu hiền
Trước tu, sau được hồn yên
50.376. Gây nhiều tội ác đảo điên tâm mình.
 
Kẻ trở tráo, đừng tin ở họ
Đạo hạnh nào cũng có Đức tin
Cán cân giáo lý nghiêm minh
50.380. Cái quen hiền đức, thiêng linh chứng lòng.
 
Dù mặc áo nâu sòng… gian dối
Hoặc cạo đầu khuất lối Nam Mô
Giả Sư xúi Đạo xưng hô
50.384. Quen mưu ác hiểm đào mồ tự chôn.
 
Đời lầm lạc ỷ khôn lường gạt
Tạo cơ đồ, giả ác để tu
Quen đường ma quỷ rì rù
50.388. Dạy người theo lối tu xu, dễ đè
 
Ai lộn xộn chúng đe, chúng dọa
Lúc quỷ ma lăng mạ Phật Trời
Chùa Hạ luật lệ rối bời
50.392. Muốn quy y, nhớ những lời thơ khuyên.
 
Tu là tập quen hiền, bỏ ác
Tu cho tâm hồn mát ý thanh
Quen câu Mô Phật cho rành
50.396. Người lành việc thiện, Đạo hành nắng mưa.
 
Quen thanh đạm, muối dưa kỳ hạ
Tại gia tu, nghiệp quả cũng tiêu
Đắm chi xa lộ, cầu kiều
50.400. Vô Chùa viếng Phật, lắm điều nhiễu nhương.
 
Chuyện này rất là thường phải gặp
Quen say mê ma nhập sẽ hay
Tự ta cột lấy chân tay
50.404. Tự ta theo hướng chiều sai Phật lòng.
 
Đại diện áo nâu sòng rất khó
Ỷ nhiều tiền là có áo ngay
Áo đó… ai chứng bằng nay
50.408. Nâu sòng tự toại tâm ngay ý hiền.
 
Lòng quyết định tháp kiềng giáo lệ
Ơn Trên mở Đại Huệ giác tha
Truông kia ai muốn bước qua
50.412. Cái quen tu vững mới là thức tâm.
 
Nắng trải đầu chan dầm sương gió
Muốn học nghề chịu khó mới thành
Y như câu chuyện tu hành
50.416. Kinh kệ không rành mà lại khoe khoang.
 
Chẳng biết đốt đèn nhang lạy Phật
Dám cạo đầu xếp đặt làm tiền
Dám qua mặt ánh thiêng liêng
50.420. Mở Chùa to lớn, thâu tiền của no.
 
Sư này khoái bế o gái đẹp
Lén hẹn hò ngõ hẹp, dục tình
Ai mà đâu rảnh kiểm nhìn
50.424. Tội kia vang động , Chùa Đình thấu chăng?
 
Tu giả dối,… mần ăn giả dối
Thị dục tình khuất lối thiêng liêng
Vải thưa che mắt Thánh Tiên
50.428. Gạt hết bổn Đạo túi tiền đầy vơi.
 
Coi nghiệp lực hiện đời…. chẳng có
Màn tội tình lấp ló trắng đen
Ương ngạnh theo lối thấp hèn
50.432. Ngoài môi Đạo hạnh, Tâm đen tối thùi.
 
Tin nghe Thầy! Đừng lùi cải sửa
Cải sửa xong, mới rửa tội tình
Quen lòng cải hối cung nghinh
50.436. Biết tu, biết tội, biết nhìn phải sai.
   (còn tiếp)
 

dancer02F/Lg/d


Được sửa bởi xuanbinh ngày Wed Dec 07, 2016 4:29 pm; sửa lần 1.

xuanbinh

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 02/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Cái tánh tật quen   (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.) Empty Re: Cái tánh tật quen (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.)

Bài gửi by dangphuong on Tue Dec 06, 2016 10:51 pm

Lâu quá mới thấy bài viết của anh.
Dạo này anh có khỏe không và đang ở đâu?
dp
c/p1
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Cái tánh tật quen   (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.) Empty Re: Cái tánh tật quen (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.)

Bài gửi by xuanbinh on Wed Dec 07, 2016 2:40 pm

xb sức khỏe không được tốt, nhớ anh chị em dđhn, gửi bài cho vui
hiện tại ở sg
chúc anh vui khỏe F/L

xuanbinh

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 02/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Cái tánh tật quen   (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.) Empty Re: Cái tánh tật quen (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.)

Bài gửi by xuanbinh on Wed Dec 07, 2016 4:18 pm

cái tánh tật quen tt.

Cố làm thiện hằng ngày tâm để
Tin Thầy tu …đâu trễ mà lo
Ác gieo nghiệp khảo kéo co
50.440. Tánh quen lạy Phật, Phật cho thưởng bù.
 
Chuyện nực cười người mù thấy hướng
Người thấy đường cứ tưởng mình đui
Thuyền chờ đợi khách ngược xuôi
50.444. Ngày tàn khuất núi, thuyền lui là vừa.
 
Thơ bút rằng…Trời mua to hột
Lá không thay, mái dột tiêu điều
Người tu lý ít hiểu nhiều
50.448. Muốn cho Đạo liễu, sinh siêu là tùng.
 
Người trở tráo tánh hung quen ác
Không nghĩ rằng… sanh thác tử nguy
Khá mau thức tỉnh tu trì
50.452. Quyết tâm dồn tánh mà đi đường lành.
 
Thế đời quen thường hành bản tánh
Quen ngủ ngày mọc nhánh ngủ ngày
Ác làm, quen bởi tánh gây
50.456. Rượu quen, bởi tại hằng ngày cụng ly.
 
Thích ăn quịt, quen lì tâm bẩn
Thích gái trai, quen nặng chữ tình
Những điều sai quấy … trói mình
50.460. Thói quen tai hại khổ phình càng to
 
Quen hiền thiện, trữ kho hiền thiện
Quen tụng kinh linh điển chứng tri
Thói quen thiện, ráng mà trì
50.464. Tự mình nhắc nhớ khác ghi tại lòng.
 
Những thói quen ác đong vô kể
Tại bị quen xác thể tiêu tan
Quen ác hồn xác cam mang
50.468. Quen tánh ngang tàng, mất nết hư thân.
 
Quen làm thiện, hồn lần nẻo thiện
Quen thẳng ngay, tâm miệng hiền hòa
Còn như quen chửi mẹ cha
50.472. Khi thác âm cảnh, quỷ ma giựt giành.
 
Bởi cái quen, tùy lành hay dữ
Thói quen đời, chiếm ngự Ta bà
Tập sao… cho ý vị tha
50.476. Tâm hòa bác ái, Di Đà chứng tri.
 
Thói quen đó thích nghi Thiên điển
Dẫu không tu! Trúng tuyển khoa thi
Còn như, quen lối sân, si
50.480. Xác hồn, ngạ quỷ dắt đi dễ dàng.
 
Đời đâu để muộn màng đừng trễ
Học cái quen người nể, Phật thương
Lời ra hiền dịu nhún nhường
50.484. Tâm hòa mát mẻ noi gương đức hiền.
 
Đừng để trễ thiện duyên, hối tiếc!
Mến tin, nghe nhứt thiết đậm đà
Nam Mô phổ độ kỳ ba
50.488. Niệm cho đúng nghĩa Di Đà gắng lên.
 
Bước bần dùn, gập ghềnh... trễ chợ
Ráng tập tu trả nợ Ta bà
Quen tâm tu kỉnh Đạo nhà
50.492. Nam Mô Lục Tự vượt qua bể trầm.
 
Quen đánh thức tỉnh tâm tri rõ
Như số một, phải có số mười
Kết câu hai chữ Đạo Đời
50.496. Quen cho nhuần thắm đừng rời yêu thương.
 
Phật Thầy sẽ hướng đường đạo hạnh
Dọi soi tâm tiến mạnh bi từ
Nhẫn quen thuần tánh cương nhu
50.500. Dạy cho người thế mến tu sửa đời
 
Quen niệm Phật đầy lời chân thật
Quen thương người và rất đậm tình
Cái quen đó trữ trong mình
50.504. Dĩ nhiên là sẽ Phật nhìn chẳng sai.
 
Quen hiền thiện triển khai Tâm Đạo
Niệm Mô Phật thuần thạo nhờ quen
Công bằng hai chữ tập quen
50.508. Rấm thân bể trượt tựa Sen ánh vàng.
 
Quen mến Phật hương đàng lễ bái
Quen lạy quỳ mềm mại vâng lời
Quen tin rằng… có Phật Trời
50.512. Cái quen đó giúp cho đời yên an.
 
Quen đức hạnh ngang hàng chư Thánh
Quen hại người chung gánh quỷ ma
Quen tâm thường trú Di Đà
50.516. Sẽ được Đức Phật Thích Ca độ trì.
 
Quen cứu giúp kẻ khi cơ khổ
Quen dìu người tới chỗ an lành
Toàn tâm toàn ý lòng thành
50.520. Cái quen quen đó gọi rằng… đời tu.
 
Quen hiếu thảo đậm ưu hiếu thảo
Trọng Mẹ Cha tròn Đạo hiếu con
Quen đó so sánh bằng non
50.524. Thầy tin rằng… sẽ làm con cõi Trời.
 
Quen có của mà rời cái ác
Người làm công thưởng phạt công minh
Cái quen đó rất đẹp xinh
50.528. Sẽ được Trời Phật kiểm nhìn tâm ưu.
 
Quen giáo lý mùa tu Phật học
Cái quen đó là gốc Bồ Đề
Thiểm Sen sẽ được thềm kề
50.532. Quen mùi Đạo diệu hướng về Tây phương.
 
Quen ăn chay niệm hương kỉnh Phật
Quen thẳng ngay chơn chất thật thà
Quen đó sẽ được Phật quà
50.536. Phật thương Phật độ dễ mà siêu sinh.
 
Quen chuộc tội sửa mình tu chỉnh
Quen tưởng Trời Phật, kỉnh Chí Tôn
Quen đó... mới gọi trường tồn
50.540. Quen làm việc Đạo, hồn khôn được về…
 
Bầu tham dục đam mê quyến rủ
Ngõ từ bi bến cũ đò xưa
Tánh quen cố tật đẩy đưa
50.544. Dấn thân cuộc mộng gió mưa dập dồn
 
Đời chán sống mồ chôn phước hạnh
Tự mình quàng một gánh khổ đau
Nghiệp dày nợ khoét càng sâu
50.548. Bởi quen sân hận gánh sầu nặng thêm
 
Biết bao chuyện nỗi niềm tơ tưởng
Để cho lòng hồi hướng giác tha
Tập quen giáo lý đạo nhà
50.552. Tròn câu đức hạnh đậm đà yêu thương
 
Đâu là cửa Thiên Đường, Địa Ngục
Đâu là đường hướng bục thềm Sen
Vạn sự điều phải đua chen
50.556. Thành bại điều được do quen đó mà.
 
Quen, kinh sách Di Đà là quý
Trước không quen, chú ý mãi quen
Ráng tu… đừng để thua hèn
50.560. Cỏ cây hoa lá, đua chen tu trì.
 
Một bước đi! Ngại gì không bước
Một bước đi! Tiếp rước thiêng liêng
Quen việc phước đức lập hiền
50.564. Sang bằng, tâm tịnh, an yên việc lành.
 
Quen! Là nghĩa đầy danh tánh ý
Đầy thói đời trực chỉ tật quen
Nhắn trong bá tánh sang hèn
50.568. Trẻ già trai gái, tánh quen, dẫn đường.
 
Thơ ký gởi mười thương, mười nhớ
Đúng hay sai tự mở, tự tri!
Luận bàn quen chớ nên khi
50.572. Không tin quen thử những gì… sơ kê...
 
Dữ quăng đi! Đừng bê cái dữ
Nẻo ác tà! Đừng trữ tâm can
Ai quen ăn huyết, uống gan
50.576. Mà nay bằng chịu… sẵn sàng hướng tâm.
 
Nhủ mầm giác mà râm trái ngộ
Phật Từ Bi vẫn độ cuối mùa
Khuyên ai… Tâm đắng dạ chua
50.580. Trở mau hướng gót, theo mùa Vô Vi.
 
Theo ma quỷ dễ đi hướng trượt
Thì làm sao...thoát vượt bể sầu
Sớm tin sớm sở nguyện cầu
50.584. Tin Trời tưởng Phật, Thầy thâu môn đồ...
 
Tập làm quen Nam Mô đức tánh
Sửa Đại Tâm chân chánh nết na
Ngại gì...ngõ quỷ đường ma
50.588. Theo Thầy kỉnh Phật Di Đà niệm tâm.
 
Bấy lâu kiếp đừng lầm nay kiếp
Lời Đạo đây...thuận dịp, ớ trò!
Kinh Phật! Ráng trữ bụng no
50.592. Quen chi tham dục, mãi lo đêm ngày.
 
Quen hương nguyện, đừng thay đổi dạ
Kịp cuộc mùa hạn hạ thế tàn
Đây, lời Tâm Đạo Ánh Vàng
50.596. Rằng ...Chư Thiên xuống sảy sàng chúng sanh.
 
Hướng Tâm Đạo càng nhanh càng tốt
Lỡ lầm ma, đừng dốt trở quày
Noi gương vết ánh Sen Thầy
50.600. Quen làm việc ác tội đày, khổ tâm.
 
Giác ngộ mau! Rửa thân cho chắc
Gạn tâm hồn cho thật thanh trong
Tâm lòng mà được hanh thông
50.604. Thầy rằng...rất dễ vượt dòng bể nhơ.
 
Ai nắm giữ bài thơ kinh điển
Bút kinh Thầy được chuyển lay tâm
Trần lao dễ bị sa lâm
50.608. Đây, là giềng mối tay cầm, Thầy trao.
 
Ngày tàn lụn tu mau kẻo trễ!
Sắp kề ngày kiểm thế soi gian
Phật đang chọn đá thử vàng
50.612. Khá mau cải sửa tâm can diệu hiền.
 
Để cho kịp chiếc thuyền Bát Nhã
Vượt bãi mê nắng dã, mưa dầu
Đường Trần gian khổ đến đâu
50.616. Trò ơi ! Khá ráng quen câu thiện hành.
 
Bỏ tật quen giật dành nhơ uế
Thuận Di Đà tâm thể diệu như
Tập quen tánh chừa tật hư
50.620. Dẫu không thành Thánh, cũng Sư, cũng Thầy…
 
Quen hạnh thiện để xây chân đức
Vun đắp nền giác thức thương yêu
Thói quen tánh ấy rất nhiều
50.624. Thơ tạm giải nghĩa, sớm chiều lo toan.
 
Câu nghiệp lực thế gian vay trả
Quen việc lành kíp khá giồi trau
Tin Thầy thuận hướng tu mau
50.628. Đạo nào cũng được, thấp cao tùy mình.
 
Duyên ai gặp Điển Kinh Tâm Đạo
Thuận hướng theo ánh Đại Từ Bi
Có học mới có khoa thi
50.632. Có làm cơ sở, duy trì có lương.
 
Thơ bút rằng… khẩn trương lạy Phật
Quen hạnh hiền xếp đặt nội gia
Nếu ai còn được mẹ cha
50.636. Ráng mà báo hiếu banh da đẻ mình.
 
Và lạy Phật đậm tình tương đắc
Tu tại gia giờ khắc là đây
Quen cầu niệm Phật, tâm đầy
50.640. Thơ truyền giáo lý, lời Thầy ưu tu.
 
Dù nghèo khổ mặc dù hiện khổ
Tập tánh quen đức độ ngày qua
Đó đây trên tuyến quang hà
50.644. Toàn câu Mô Phật, toàn gia hưởng nhờ.
 
Bút tâm thơ! Mong đời soi thấu
Kinh Di Đà  Thầy giấu làm chi!
Đáp số, hãy cố mà ghi
50.648. Lời Thầy bút Đạo, chung quy là hành.
 
Thế giới hiện em anh chia rẽ
Sát hại nhau ai lẹ được tồn
Đường ác chí cố ba bôn
50.652. Hướng Phật trường tồn, khá vững niềm tin.
 
Bởi vì Đời văn minh thái quá
Đạo Tâm Vàng tùng khóa văn minh
Đạo này không có Chùa Đình
50.656. Lục Tự nguyện niệm, trữ tin Đức Trời.
(còn tiếp)
h/s

xuanbinh

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 02/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Cái tánh tật quen   (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.) Empty Re: Cái tánh tật quen (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.)

Bài gửi by mèo con on Mon Dec 19, 2016 12:41 pm

Crying or Very sad
mèo con
mèo con

Tổng số bài gửi : 2043
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Cái tánh tật quen   (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.) Empty Re: Cái tánh tật quen (Đạo Tâm Ánh Vàng tt.)

Bài gửi by trần thuận on Mon Jun 11, 2018 4:20 pm

please   dạ chú có các phần của đạo tâm ánh vàng các phần tiếp không ạ cho con xin

trần thuận

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 08/06/2018

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết