Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

LỜI TÂM SỰ CUỐI CÙNG CỦA LÝ THÔNG

Go down

LỜI TÂM SỰ CUỐI CÙNG CỦA LÝ THÔNG Empty LỜI TÂM SỰ CUỐI CÙNG CỦA LÝ THÔNG

Bài gửi by Ls Long on Thu Dec 22, 2016 10:36 pm

LỜI TÂM SỰ CUỐI CÙNG CỦA LÝ THÔNG 2Q==
- Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nước Văn Lang. Nơi đó, có một Bạo chúa chọn cách hiến tế những người dân vô tội cho Chằn Tinh ăn thịt, thay vì ông ta phải tìm cách để chống lại và bảo vệ công dân của mình. Xưa nay, các chế độ phong kiến luôn xem mạng người như cỏ rác, nhằm để phục vụ và duy trì các đời vua, bảo vệ chế độ phong kiến đang từng ngày từng giờ đè lên những đôi vai gầy nhom ốm yếu của dân chúng.- Có một sự thoả hiệp mà chỉ có những người sống cùng thời với tôi biết. Tôi xin nhắc lại lần cuối, thay vì chống lại Chằn Tinh, chế độ Văn Lang đã thoả hiệp với Chằn Tinh rằng mỗi năm sẽ hiến tế một người. Những công dân như chúng tôi, từ tầng lớp tri thức, buôn bán, nông dân, bần cố nông,..như những con cừu đang được chăn dắt bởi họ , đã rất hoang mang và khủng hoảng. Nhà nước sẽ sẵn sàng hiến tế bất cứ ai chống lại chế độ. Cho nên, dù có rất nhiều binh lính, những phương tiện chiến tranh hiện đại như Nỏ Thần nhưng nhà nước vẫn không tiến hành bất kỳ cuộc hành quân nào để tiêu diệt Chằn Tinh. Bởi lẽ, Chằn Tinh cũng chính là thứ binh khí lợi hại nhất của Nhà Nước nhằm để duy trì trật tự xã hội.- Tôi, người con trai duy nhất trong một gia đình có bố mất sớm và một người mẹ già đã tảo tần nuôi tôi khôn lớn. Nay, tôi được gọi để hiến tế cho Chằn ăn thịt và nhà nước đã phong tặng danh hiệu Quốc Công, ghi ơn đối với gia đình tôi. Nhưng, không phải bất cứ ai nghèo hèn đều không muốn sống. Tôi cũng là một con người, tôi cũng muốn hưởng đầy đủ các quyền của con người trong đó có quyền được sống. Không một ai có thể tước đi mạng sống của tôi nếu tôi không vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi đã đình trốn đi xứ khác, nhưng sợ bị truy nã, sợ bị tru di tam tộc, liên luỵ đến mẹ già tuổi đã cao còn mang trọng bệnh. Hơn nữa, mồ mả cha ông không ai coi giữ, sống trong gầm trời của Bạo Chúa, sao tôi có thể thoát nạn được?. Rồi, tôi cũng quyết định hiến tế mạng sống của mình và tin tưởng tuyệt đối vào chế độ, tôi tin nhà nước sẽ chăm sóc, chu cấp cho mẹ già của tôi khi tôi chết. Nhưng chẳng ai có thể biết được...

Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc, tôi cũng như bao người quá cố khác, bị Chằn ăn thịt và bị lãng quên vĩnh viễn, như những diễn viên quần chúng thầm lặng. Ngờ đâu, tôi lại được nổi tiếng với vai phản diện trong câu chuyện cổ tích này. Câu chuyện được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.-Tôi nổi tiếng chắc vì tôi là người được hiến tế duy nhất không bị Chằn Tinh  ăn thịt, và cũng vì tôi mà thứ vũ khí duy trì Ngai Điện đã bị phá hoại. Tôi đã gián tiếp đưa Thạch Sanh vào vụ việc này. Thạch Sanh là một người rừng, tôi nghĩ rằng khó có một cô gái nào có thể yêu hắn ta, nhưng trong các câu chuyện cổ tích thường phóng đại về sự bất ngờ rằng các vị công chúa thường yêu Tazan, ác quỷ nhiều sừng chỉ cần một nụ hôn nồng cháy là có thể trở thành Bạch Mã Hoàng Tử, những thứ kỳ dị, vô lý đó vẫn còn tồn tại trong các câu chuyện cổ tích. Thật ra, công chúa yêu tôi...Trong xã hội phong kiến, chúng tôi không môn đăng hậu đối. Để chia cắt tôi và công chúa, Đức Vua đã tiến hành cho truy sát tôi, bắt tôi cho Chằn ăn thịt. Đó là sự thật dù bạn có tin hay không?
-Tôi yêu công chúa, và công chúa cũng yêu tôi. Tôi muốn kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn khi tôi trở thành Phò Mã, và tương lai tôi sẽ trở thành Vua. Tôi sẽ tạo ra một thể chế dân chủ, công bằng,mọi người dân đều được sống trong sự sung túc, ấm no, không sợ bị áp bức bóc lột. Nhưng tiếc thay tư tưởng này lại không được sự đồng thuận của chế độ. Tôi luôn bị truy sát đến cùng, tôi lợi dụng Thạch Sanh để tiêu diệt quái thú, vì chỉ có anh ta mới có sức mạnh phi thường để thực hiện những ước mơ của tôi. Nhưng đáng tiếc, Thạch Sanh chỉ có sức mạnh mà không có mưu lược. Chính vì điều này, đã khiến Đức Vua nảy ra một quyết định “ai giết được Chằn tinh” sẽ lấy được Công Chúa. Mặc cho nàng mãi khóc than về chuyện phải kết hôn với một người rừng. Ông ta biết chắc rằng Thạch Sanh sẽ giết được Chằn Tinh, và sẽ thay thế vào vị trí Phò Mã của tôi. Vì Thạch Sanh không nói được, không có mưu lược nên khi hắn lên ngôi Vua thì sẽ chỉ là một ông Vua bù nhìn, chịu sự chi phối và điều khiển của chế độ thối nát đó.Để cản trở điều này, tôi đã thực hiện một quyết định mà cả đời tôi phải ân hận, đó là ám sát anh ta. Anh ta không đáng chết, cũng như tôi không đáng phải chết bởi Chằn Tinh, nhưng nếu anh ta còn sống thì xã hội Văn Lang sẽ không có một ngày bình yên ấm no. Sẽ có thêm nhiều Chằn Tinh nữa, sẽ có thêm nhiều Bạo Chúa khát máu ra đời.

Các bạn có thể ghét tôi những hãy thông cảm cho tôi.Lời tâm sự của Lý Thông.


LS LONG (22/12/2016)
Ls Long
Ls Long

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 09/10/2016

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết