Latest topics
» THÊM ĐƯỜNG VÀO THƠ
by lehong Today at 2:34 am

» LEHONG & THI HỮU
by lehong Today at 2:23 am

» THƠ CHỌC GHẸO
by lehong Today at 2:13 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (262)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:58 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (261)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 11:55 am

» THƠ LÊ HỒNG
by lehong Sun Sep 23, 2018 9:36 pm

» Để Biết Giờ Đây…
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 23, 2018 7:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (260)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 23, 2018 11:39 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (259)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 23, 2018 11:36 am

» Đêm Vắng Nhớ Em
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 22, 2018 12:55 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (258)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 22, 2018 12:36 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (257)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 22, 2018 12:32 pm

» Mua Thu Buon Te Tai , ChinhNguyen/H.N.T.
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 22, 2018 9:55 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (256)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 21, 2018 11:05 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (255)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 21, 2018 11:03 am

» Vũ khúc thời gian
by Hoàng Liên Sơn Thu Sep 20, 2018 9:59 pm

» Cám Ơn Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:56 pm

» Thi Sĩ Và Gió
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:54 pm

» Gió Và Thi Sĩ
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:51 pm

» Trăn Trở Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 9:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (254)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 3:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (253)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 20, 2018 3:21 pm

» Thu sau muon
by ChinhNguyen/H.N.T. Wed Sep 19, 2018 8:30 pm

» LÊ SƯƠNG SƯƠNG & LÊ HỒNG
by lehong Wed Sep 19, 2018 7:13 pm

» Lái Thuyền Ngang
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 19, 2018 1:42 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (252)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 19, 2018 11:33 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (251)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 19, 2018 11:28 am

» Nhìn Ảnh Chạnh Lòng
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 18, 2018 2:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (250)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 18, 2018 10:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (249)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 18, 2018 10:51 am

» Niềm Day Dứt
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:14 pm

» Thôi Rồi Tiếng Hẹn!
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:13 pm

» Cánh Mộng Thuyền Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:11 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (248)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:50 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (247)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 17, 2018 11:47 am

» Thu Di
by ChinhNguyen/H.N.T. Sun Sep 16, 2018 10:33 pm

» Đốt lò hương xưa (thơ 4 câu -dp)
by dangphuong Sun Sep 16, 2018 9:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (246)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 16, 2018 11:23 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (245)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 16, 2018 11:20 am

» Em Với Tôi
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 15, 2018 6:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (244)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 15, 2018 11:37 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (243)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 15, 2018 11:33 am

» Mãi Trọn Chữ Yêu
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 11:40 pm

» Bây Giờ Tháng Sáu
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 11:38 pm

» Bóng Thời Gian
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 11:36 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (242)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 9:19 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (241)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Sep 14, 2018 9:16 am

» Tơ Vương Từ Nẻo Vắng…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 13, 2018 10:30 pm

» CHEO CANG NGONG
by dangphuong Thu Sep 13, 2018 7:55 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (240)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 13, 2018 1:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (239)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Sep 13, 2018 1:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (238)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 12, 2018 11:09 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (237)
by Nguyễn Thành Sáng Wed Sep 12, 2018 11:06 am

» Ngậm ngùi (thơ 4 câu -dp)
by dangphuong Tue Sep 11, 2018 6:39 pm

» Đọc Cánh Thơ Buồn
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 11, 2018 2:05 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (236)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 11, 2018 9:58 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (235)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Sep 11, 2018 9:55 am

» Canh Khuya Nhỏ Giọt
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 1:34 pm

» Ngọn Lửa Tình
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 1:33 pm

» Tôi Phải Xa Em
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 1:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (234)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 12:03 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (233)
by Nguyễn Thành Sáng Mon Sep 10, 2018 12:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (232)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 09, 2018 11:14 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (231)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Sep 09, 2018 11:11 am

» Thăm Lại Vườn Em
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 5:54 pm

» Thao Thức Tự Tình
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 5:52 pm

» Thao Thức Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 5:50 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (230)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 1:03 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (229)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Sep 08, 2018 1:01 pm

» Goc Tho Rieng CN-HNT < > hoingo
by ChinhNguyen/H.N.T. Sat Sep 08, 2018 1:40 am

THIỂU DỤC

Go down

THIỂU DỤC

Bài gửi by phanthanhlanh on Thu Sep 28, 2017 3:26 pm

THIỂU DỤC
Chan lòng cơm trắng độn rau xanh
Kết vị tương chao lấy ngọt lành
Mặc kệ bên tai điều chát đắng
Đâu thèm trước đũa thứ ôi tanh
Tri âm sách quý, lời hoa nhặt
Sưởi dạ trà quê, ý đẹp dành
Nhấc chén ngày qua đùa tuế nguyệt
Vui cùng mái bạc với hư danh.
25/9/2017 - Phan Thành Lanh
------------
NGỌ TRAI ( xướng)
Vẫn chỉ hai màu trắng cộng xanh
Mà yên ả ngọ bữa cơm lành
Đâu vì cái lưỡi thèm ngon ngọt
Chỉ muốn con người đỡ lợm tanh
Quỹ pháp thiền môn hoài dạ để
Thường quy thế sự chẳng tâm dành
Ngày vơi bấc lụn vô thường hỏi
Ngõ ấy liên trì: thỏa lợi danh...?
[url=tel:25092017]25.09.2017[/url] - Thích Tín Thuận
---------
TRƯỜNG CHAY
Nguyện dưỡng tâm từ chẳng sát sanh
Dùng chay muối đậu cũng an lành
Rau hiền cỏ dại mùi thanh khiết
Mỹ vị sơn hào khí nhạt tanh
Mến cảnh thiền lam lòng hướng niệm
Hoài nơi Phật quốc dạ chuyên hành
Mong đời uế trượt dừng đau khổ
Ngã chấp buông dần mộng huyễn danh.
Thục Nhi.[url=tel:2592017]25.9.2017[/url]
-----
LIÊN ĐÀI DĨ TỌA
Sen vàng chín phẩm nguyện đồng sanh
Giữ giới gìn căn ủ nghiệp lành
Niệm chữ Di đà luôn ý đẹp
An lòng sắc tửu sẽ hồn tanh
Thuyền xa bến mộng thuyền đang đổ
Dạ dứt đường mê dạ đã hành
Muốn được bình an lìa não khổ
Xin rời lợi dưỡng với quyền danh../
[url=tel:25092017]25.09.2017[/url]
Xin họa với Thục Nhi một vận cầu chúc đêm an lành. Chúc cả nhà XHĐT an lạc ạ
------
THANH ĐẠM
Ăn riết chay trường mặt tái xanh
Tô rau muống luộc khó ngon lành
Nhớ mùi nước mắm nồng hương ngọt
Chán vị xì dầu thiếu chất tanh
Đậu hũ bày mâm dùng riết tởn
Đũa tre trở cán thử hay dành?
Thanh bần cũng tốt nhưng còm cõi
Đắc đạo mai này chắc nổi danh
Lí Lắc 25/09/2017
-------
CHỚ NGHĨ
Chiên hoài ngọn muống có nồi xanh?
Chẳng thuốc trừ sâu nó ngọt lành
Những tưởng sơn hào vô mãi béo
Không dè mỹ vị nhuốm hoài tanh
Nhà thương dược liệu nhà thương để
Kẻ bệnh phương thang kẻ bệnh dành
Chớ nghĩ chay trường thân thể kém
Vô thường ngã mặn ấy cùng danh./.
TTT [url=tel:25092017]25.09.2017[/url]
Họa chút vận cùng Lí Lắc kết tình thi hữu ạ. Chúc an lạc
-------
THỊ MẦU VIẾNG CHÙA.
Em viếng cảnh chùa mặc yếm xanh
Khói hương nhẹ tỏa chốn yên lành
Xem hòa thượng ấy tình coi nhẹ
Náu Phật môn này kiếp gột tanh
Chuyện cũ Thị Mầu bao kẻ hiểu
Tuồng xưa Tiểu Kính mấy ai dành
Má hồng ỏn ẻn trêu Thầy tí
Hỉ nộ không màng quả xứng danh
(Công tằng tôn nữ hoàng thị Cẩm Liên)
---------------------------------
Tên hơi dài, xin Thầy Thích Tín Thuận thông cảm cho.
----------
VIẾNG CHÙA
Non thiền ẩn khuất giữa ngàn xanh
Nắng quyện làn sương rõ nẻo lành
Thoảng cõi hương trầm say gió nhẹ
Vui nhà dục giới chẳng mùi tanh
Đường tu hẳn đã duyên vừa bén
Lối tỉnh rằng chưa nghiệp hẵng dành
Nỗi khuất oan tình đâu phải biện
Mai ngày giải thoát sẽ bài danh./.
Thích Tín Thuận [url=tel:26092017]26.09.2017[/url]
HỌa với Tôn Tằng Cẩm Liên một vận kết duyên
--------
VÔ TRANH
Chay trường chả ngại nước da xanh
Hưởng chút tương rau tạo phước lành
Hổng chuộng say sưa mùi ngọt đắng
Không màng thích thú vị hôi tanh
Đồng môn giữ vẹn câu hòa rót
Đạo hữu gìn luôn ý hảo dành
Chẳng thiết mồi ngon giờ tái ngộ
Đâu thèm bận bịu chữ công danh.
Hàn Nguyên Trinh.
---------
TỰ TÁN
(Góp bút hoà vui nha)
Hành tu giới đạo tóc còn xanh
Phật tử trường trai hướng thiện lành
Có sẵn rau nhà thêm vị mát
Không màng cá chợ bớt mùi tanh
Dồn kho bảo quốc tiền công đức
Gửi túi tề gia của để dành
Khắc tượng xây chùa tôn kính đạo
Thu mình sống chẳng hám vì danh./.
Như Lụa
-------
Cơm chay từng bữa nào ham lợi
Sống thiện muôn đời chả hám danh:
...XẢ...
CƠM muối tương cà rau quả xanh
CHAY ngon như thế lại an lành
TỪNG hôm đúng độ trong lòng nhẹ
BỮA trước sai kỳ cảm nhận tanh
NÀO có cố tu, tâm tự phát
HAM chi quỳ lạy, ý luôn dành
LỢI thân bền xác trên trần thế
SỐNG THIỆN SUỐT ĐỜI CHẢ HÁM DANH
... TCT9 - vui cùng Phan Thành Lanh...
26/9/2017
---------
Cơm chay từng bữa nào ham lợi
Sống vì chữ thiện chẳng cầu danh:
…MẶC..
CƠM thời đủ dạ chén chè xanh
CHAY tịnh nhà em thấy ngọt lành
TỪNG sớm thăm vườn bên lối hẹp
BỮA chiều cuốc ruộng giữa đồng tanh
NÀO quên tiếng mõ hồi tâm rộn
HAM víu lời kinh chuyển nghiệp dành
LỢI dưỡng uy quyền xin để thế
SỐNG CẦU GIÁC NGỘ CHẲNG VÌ DANH./.
Thích Tín Thuận [url=tel:26092017]26.09.2017[/url]
Xin họa với Già Làng một vận sau ni có duyên nhờ chỉ điểm trồng Phong Lan ạ
---------
Cỏ cây hoa lá đượm màu xanh
Thực vật nuôi thân đủ chất lành
Bất sát đứng đầu, nguyền giữ hạnh
Không dùng huyết, thịt, nặng mùi tanh
Bệnh vào cửa miệng, tìm phương tránh
Nghiệp tạo do tâm, ý khởi hành
Bóng hiện tùy hình, nhìn thấu cảnh
Khứ lai giả mộng, kể chi danh.
Phi Bang Tran
----------
Họa góp vui cùng anh Phan Thành Lanh mà
---ĐÂU THẤY GHI DANH! ---
Người đang sung sức tuổi còn xanh
Vợ đẹp con ngoan sống tốt lành
Mỗi bửa cơm ăn ly rượu đắng
Đêm rằm mồng một chút mồi tanh
Cơn gì trói buộc đời thêm khổ!
Biết có qui y được phước dành.
Cũng đã chay trường dăm quả chuối
Nào đâu có thấy Phật ghi danh!
---- Mậu Công Nguyễn ---- 26/9/17 ----
--------
Xin họa vận góp vui cùng các bạn
TRƯỜNG CHAY
Nhiều năm trai lạt với màu xanh
Quả ngọt rau tươi thật mát lành
Quên hẳn cao lương chê mỹ vị
Chẳng thèm thịt cá ngán mùi tanh
Dùng chay sát giới ta đang tránh
Đặng Phúc Thiên ban đã sẵn dành
Nhẹ bước thong dong đường cứu rỗi
Lợi còn chưa muốn muốn chi danh
         (Tuan Trân cẩn bút)
-----------
GẠN LỌC
Ba ngàn thế giới thảy đồng sanh ( Họa )
Giữ trọn nhân tâm giấc nhẹ lành
Cửa các luôn gìn bao ý đẹp
Trường văn gắng lọc những lời tanh
Then huyền vẫn đóng chưa người mở
Cõi tục còn đang bị quỷ hành
Đã biết trần gian là cõi tạm
Thôi thì bớt lại chút hư danh .

Thanh Ngân Kim Cúc
avatar
phanthanhlanh

Tổng số bài gửi : 135
Join date : 08/12/2011
Age : 35

http://anlac.chuaphat.com

Về Đầu Trang Go down

Re: THIỂU DỤC

Bài gửi by mèo con on Fri Sep 29, 2017 4:38 am

r/se
avatar
mèo con

Tổng số bài gửi : 2022
Join date : 16/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Re: THIỂU DỤC

Bài gửi by phanthanhlanh on Fri Sep 29, 2017 3:19 pm

Thôi thì thơ thẩn thay than thở 
Thi thoảng thả thần thấu thiên thanh
avatar
phanthanhlanh

Tổng số bài gửi : 135
Join date : 08/12/2011
Age : 35

http://anlac.chuaphat.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết