Latest topics
» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (880)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (879)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (878)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:19 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (877)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:16 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (876)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:14 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (875)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:12 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (874)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:08 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (873)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (872)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (871)
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 25, 2019 11:02 pm

» Gặp Lại Tình Xưa
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 24, 2019 7:22 pm

» Bỏ Lại Vợ Một Mình Bên Xứ Lạ
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 23, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (870)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:48 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (869)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (868)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:43 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (867)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:41 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (866)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (865)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (864)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:34 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (863)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:32 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (862)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (861)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 11:28 pm

» Gọi Hồn Thương Để Hỏi
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 22, 2019 12:55 pm

» EM! ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI (thơ dp)
by dangphuong Tue May 21, 2019 8:03 pm

» Bàn Tính Chuyện Tương Lai
by Nguyễn Thành Sáng Tue May 21, 2019 12:34 pm

» Linh Hồn Vương Vấn
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 20, 2019 4:20 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (860)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:47 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (859)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:44 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (858)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:38 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (857)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:35 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (856)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (855)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (854)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (853)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (852)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:24 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:21 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (850)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:18 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (849)
by Nguyễn Thành Sáng Sun May 19, 2019 11:16 pm

» Giấc Mộng Đêm Qua
by Nguyễn Thành Sáng Sat May 18, 2019 10:01 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (848)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (847)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:30 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (846)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:28 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (845)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:26 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (844)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 3:22 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (843)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:39 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (842)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:37 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:33 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (840)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:31 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (839)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 16, 2019 2:29 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (838)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:06 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (836)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 12:02 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (835)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:59 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (834)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:57 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (833)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:54 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (832)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:52 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (831)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:49 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (830)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:46 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (829)
by Nguyễn Thành Sáng Mon May 13, 2019 11:44 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (828)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:49 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (827)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:45 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (826)
by Nguyễn Thành Sáng Fri May 10, 2019 3:37 pm

» GIEO HẠT YÊU THƯƠNG
by hongphuc Thu May 09, 2019 3:04 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (825)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:09 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (824)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:07 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (823)
by Nguyễn Thành Sáng Thu May 09, 2019 2:05 pm

» Cảm Yêu Thương
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 6:44 pm

» MOTHER'S DAY
by hongphuc Wed May 08, 2019 9:20 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (822)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:45 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (821)
by Nguyễn Thành Sáng Wed May 08, 2019 12:43 am

Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp)

Go down

Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp) Empty Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp)

Bài gửi by dangphuong on Mon Nov 19, 2018 6:21 pm

Cách đây khoảng 10 năm, lần đầu tiên tôi thấy có 1 chấm đen nhỏ trong mắt. Tôi tưởng là 1 hạt bụi. Nhưng nháy tới nháy lui hoài mà nó vẫn cứ ở đó. Tôi liếc đi đâu nó cũng đi theo. Sau đó đi khám bác sĩ thì mới biết đó là cườm khô. Bác sĩ cho biết không phải là 1 chấm đen mà là nhiều chấm. Đồng thời tôi cũng bị mắt khô, nên bs cho thuốc nhỏ mắt. Tôi lại cứ tưởng thuốc này trị cả cườm khô. Nhưng không phải vậy.
Rồi thời gian trôi qua. Chấm đen kia vẫn ở đó, nhưng nó cũng không làm tôi khó chịu lắm, nên tôi cũng mặc kệ. Cứ thế cho tới khoảng cách đây 5 năm, tôi thấy tầm nhìn của tôi đôi lúc mờ mịt. chỉ thỉnh thoảng thôi nhưng cũng đủ làm tôi lo lắng. Tôi lại đi khám mắt và lưỡng lự không biết có nên mỗ cườm ngay hay không? Tôi đọc trên net thấy kết quả mỗ cườm không phải lúc nào cũng khá hơn. Cứ khi thế này khi thế khác, nghĩa là có lúc mờ mịt có lúc lại bình thường. Có 1 lần bs nhìn tôi lẫm bẫm:"Tôi không hiểu tại sao mà ông vẫn còn thấy đường được" Câu nói này của bs cho tôi biết rằng đôi mắt tôi đã rất tệ. Ấy thế mà tôi cũng cứ chần chừ cho tới cách đây 1 tháng tôi mới quyết định đi mỗ cườm khô.

Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp) Cm10
 
Mỗ cườm là bs sẽ lấy cái thủy tinh thể (len) bị vẩn đục ra để thay bằng 1 cái mới nhân tạo trong suốt. Len có 2 loại: loại bình thường và loại tốt. Loại tốt có thể giúp cho người trước đây cận thị có thể sau khi mỗ sẽ không cần đeo kính nữa và cho thấy hình ảnh rõ nét hơn nhưng phải tốn thêm 2.000 đô. Tôi không biết còn sống được mấy năm nữa nên chỉ xin thay bằng 1 cái bình thường.
Mỗ cườm chỉ kéo dài khoảng 30 phút và không thấy đau đớn gì trong khi mình vẫn tỉnh queo. Nhưng sau đó thì gìn giữ cho con mắt mỗ rất cực. Trong 1 ngày phải nhỏ thuốc 10 lần với vài loại thuốc khác nhau và không được thế này thế kia rất nhiều thứ.
Nhưng cái mà tôi muốn viết ở đây là tầm nhìn sau khi mỗ. Lúc nào bs cũng chỉ mỗ 1 mắt trước để có rủi ro thì cũng còn lại 1 con mắt mà nhìn đời. Tôi nhìn mọi vật và giật bắn cả người vì tất cả màu sắc đều sáng hẳn ra một cách rưc rỡ. Nó rõ ràng cho đến nổi tôi cứ nghĩ rằng chưa bao giờ tôi thấy hình ảnh, màu sắc rõ như thế. Nhưng mà nó cũng đem lại cho tôi rất nhiều điều bất ngờ. Tôi nhìn gương mặt mình trong gương và thấy quá sức là chán chê. Những sợi tóc bạc lưa thưa, xác xơ. Từng mảng da đầu lòi ra thấy gớm. Nhìn xuống tay chân thấy làn da mốc meo chớm đen chớm đỏ tùm lum. Tôi không biết người khác nhìn tôi có thấy như vậy hay không? Có vẻ như hóa ra lâu nay tôi cứ nhìn diện mạo của mình qua ảo tưởng. Chỉ được thích thú là nhìn màn hình máy vi tính rõ mồn một. Trước đây, tôi cứ tưởng màn hình bị một cái lỗi nào đó. Tôi cứ loay hoay tình cách để làm cho cái màn hình rõ thêm nhưng không được. Bây giờ biết biết không phải tại cái màn hình mờ mà tại con mắt của tôi với cái thủy tinh thể vẩn đục mờ câm. Nó khiến cho ánh sáng không xuyên qua được hoàn toàn. Đôi khi ánh sáng còn phản chiếu lại khiến tôi lái xe giữa trời nắng hay ban đêm rất khó khăn.
Nhưng khoảng 3 tuần sau thì cái màu sắc rực rỡ ấy từ từ dịu lại. Nhưng tôi lại bắt đầu mỗ con mắt thứ hai và màu sắc rực rỡ ấy lại tái xuất hiện.
Từ đó mới biết nhìn cuộc đời rõ ràng quá cũng không phải là một điều thú vị. Phải không các bạn?
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp) Empty Re: Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp)

Bài gửi by quoctuan on Tue Nov 20, 2018 8:11 am

Đúng vậy anh dp. Xin chúc mừng anh đã mổ mắt thành công

quoctuan

Tổng số bài gửi : 120
Join date : 12/09/2016
Đến từ : Hà Nội

Về Đầu Trang Go down

Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp) Empty Mo cuom mat/DP

Bài gửi by ChinhNguyen/H.N.T. on Tue Nov 20, 2018 11:12 am

[ChNg Nov.19.16]Cảm ơn anh DP đã kể lại kinh nghiệm quí báu này.Nếu có diễn biến gì thuận hay nghịch chiều,có lẽ anh sẽ không ngại kể tiếp. Có 1 điểm : Những sợi tóc bạc lưa thưa, xác xơ. Từng mảng da đầu lòi ra thấy gớm. Nhìn xuống tay chân thấy làn da mốc meo chớm đen chớm đỏ tùm lum.Tôi chưa từng nghe ai tiết lộ cái nhìn quá lạ như thế,do cái LEN mới chăng?và cái lạ này chấm dứt chưa?bởi vì nghe anh kể mà tôi thấy ớn cho người sau khi thay LEN !Dù sao,thành thật CHÚC ANH, sau thời gian ngắn suy nghiệm,tình trạng TỐT HƠN TRƯỚC sẽ trở thành vĩnh viễn.    CN
ChinhNguyen/H.N.T.
ChinhNguyen/H.N.T.

Tổng số bài gửi : 496
Join date : 08/06/2016
Đến từ : Atlanta, GA,USA

http://Hội Ngộ,Chân trời tím...(và 5-10 cái khác)

Về Đầu Trang Go down

Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp) Empty Re: Mỗ cườm mắt (tản mạn -dp)

Bài gửi by dangphuong on Tue Nov 20, 2018 6:42 pm

Tôi có cảm tưởng như tôi đã nhìn mọi vật qua 1 cái kính lúp. Có lẽ mấy đứa nhỏ mới sinh hay 1, 2 tháng tuổi cũng nhìn thấy như vậy. Càng lớn lên thì cái thủy tinh thể càng nhuốm bụi trần.
Có vài câu đơn giản, nhưng khiến tôi hiểu một vài vấn đề. Thí dụ như sau khi mỗ từ 4 tới 6 tuần bác sĩ sẽ đo độ cho 1 cặp kiến mới. Có nghĩa là tầm nhìn sẽ thay đổi cho tới ít nhất 4 tuần sau mới ổn định. Cho nên sau khi mỗ mình sẽ thấy hôm nay thế này hôm khác thế kia cũng đừng quá lo lắng.
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết