Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by sao_bang205 on Sat Apr 24, 2010 1:06 pm

Có đôi khi tôi vẩn vơ bẻ lấy một cành cây khô mà không hề mảy may một chút cảm xúc. Làm
sao mà có được khi mà nó là một thứ vô tri, vô giác. Tôi không có và chắc hẳn sẽ
chẳng ai có, khi nó là một sự thật hiển nhiên đã tồn tại trong tâm thức. Nhưng,
thật lạ! dường như có một cái gì đó đang nổi loạn… đang muốn kéo lấy tôi lao vào
vòng xoáy... Chẳng mấy chốc, cũng chẳng biết thực hay mơ mà tôi đã lạc vào một
thế giới… chẳng có ai ngoài tôi cả.

- Xin chào cô bé
- Ồ! Ai thế nhỉ? Tôi giật nẩy mình, ngơ ngác đảo quanh vài vòng và chẳng thấy ai ngoài
tôi thật. Cũng một chút rùng mình, tôi tự chấn tĩnh: mình đã nghe lầm chăng? Chắc
là thế thật.

- Tôi ở đây, bên phải cô bé đấy!
- Bên phải à? Tôi quay qua, nhìn quanh, và cũng chẳng thấy ai. Trước mắt tôi chỉ là một
bến đò cũ kĩ, một con sông, một gò đất nổi,… và lác đác quanh đây vài con thuyền
cứ lững lờ trôi như không định hướng, và cũng chẳng cần người chèo chống phong
ba. Có ai ở đây ư? Ai đang ở đây và núp đâu đó để trêu ngươi tôi chăng?

- Ồ! Không đâu cô bé à. Chẳng lẽ cô bé không thấy một cái bến già nua, khập khễnh như
tôi sao

- Bến ư? thật lạ! bến cũng nói được cơ à? Hay là có một thiết bị công nghệ cao nào đó
được mắc ở đây nhằm để trêu ngươi mình nhỉ?

- Hà hà, suy tưởng hay lắm! hoan hô cô bé. Nhưng, đừng vội kết luận một điều gì khi
mà ta chưa thật sự hiểu thấu đáo về nó. Con người vẫn thường nói “trăm nghe không
bằng một thấy”, nhưng đôi khi chính đôi mắt lại đánh lừa ta đấy cô bé à! Hãy cứ
lại gần đây đã nào! lại đây! lại gần tí nữa nào!

Phút chốc bối rối, hoang mang… đôi chân tôi cứ đứng khựng lại, tôi chưa kịp hiểu rõ chuyện
gì đang xảy ra thì bỗng dưng một con thuyền đang trôi giữa sông đột ngột chuyển
hướng, trôi tấp vào gần bến, một tiếng nói vọng lên:

- Bác vẫn chưa chịu thay cái áo của mình đi à, cũ quá rồi, phải thay đi thôi
Rồi con thuyền đổi hướng trôi đi. Lúc này trong đầu tôi mới chợt hiện ra: cái khuôn mặt
già nua đang gượng cười dõi theo một thứ gì xa xăm lắm. Phút chốc lại buông một
tiếng thở dài: Thế đấy! đời là thế đấy!

Tôi bước lại gần. Một cảm giác thân quen. Một cảm xúc gì nao nao khó tả, tôi thấy thương bác
lạ. Rồi chợt như muốn xua đi cái ánh mắt sâu thăm thẳm như đang muốn len sâu vào
đáy con sông kia, tôi ngồi xuống cạnh bác:

- Cháu tin rồi bác ạ. Cháu tin bác biết nói, cháu cũng tin và gọi bác như bác của cháu
vậy.

- À! Cô bé đấy à? Không! Không đâu! Cô bé còn ngây thơ lắm, mọi thứ trên đời không
phải lúc nào cũng dễ dàng như cô bé nghĩ đâu.

- Thế, cháu phải làm thế nào ạ?
- Còn phải học nhiều lắm, nhưng đôi khi học nhiều cũng chưa chắc đã hiểu hết nổi cuộc
đời này đâu cô bé à. Cô bé thấy chiếc thuyền lúc nãy chứ, cũng nghe chứ?

- Vâng, có ạ
- Ừ, thế đấy! khách ghé bến ta đấy. Nếu như ngày trước bến ta thuyền ghé đông như trẩy
hội thì giờ đây… cô bé thấy rồi đấy, hoạ may chỉ là khách vãng lai.

- Sao lại thế ạ? họ bảo cái áo của bác cũ quá à?
- Ừ, cũ. họ bảo ta phải khoác cái áo mới, rồi lại phải trồng thêm cây, phải mắc thêm
điện... Có thuyền lại bảo ta nên chuyển sang gò đất nổi. Mỗi thuyền một ý. Thuyền
thì nhiều mà ta chỉ có một.

- Cháu thấy cũng hay đấy chứ! gò đất nổi kia trông rất đẹp, mà có thêm cây lại thấy thích
chứ sao, rồi thì đêm đêm bác sẽ lung linh toả sáng giữa con nước mênh mông… đẹp
đấy chứ ạ? Một mình thì bác có thể làm từ từ cơ mà?

- Cô bé của tôi ơi, đừng hồn nhiên, vô tư đến vô tâm như vậy. Đừng bao giờ chạy theo
kiểu cách, theo trào lưu một cách ước lệ. Qủa thật, nếu ta làm như vậy, bến của
ta sẽ đông, sẽ vui lắm. Nhưng, mùa lũ về thì sẽ sao đây…sẽ là sự tan hoang mất
thôi. Ta không đủ sức để chống chọi, để phải đối mặt trực diện với con nước như
vậy. Với lại cô bé không biết đâu, có những thứ ta vẫn có thể làm theo ý họ: ta
sẽ thay áo mới, sẽ trồng thêm cây… nhưng, ta chưa làm thế không phải vì ta không
thể làm thế, mà ta thấy buồn vì phải như thế.

- Cháu vẫn không hiểu, sao lại buồn ạ? như thế trông bác sẽ đẹp hơn, lại có nhiều thuyền
ghé nữa chứ

- Ồ! Hãy nhìn xa thêm đi cô bé ạ. Nếu họ ghé bến ta chỉ khi ta thay đổi thì có nghĩa
là: họ không hiểu ta, không mến ta mà chỉ mến cái vẻ bề ngoài của ta mà thôi. Bến
không thể lựa thuyền nhưng thuyền có thể neo nhiều bến, nên… đôi khi ta lại muốn
làm một con thuyền ung dung tự tại, chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải suy tư, ta có
thể ghé bất cứ nơi nào ta muốn, và đi bất cứ khi nào ta muốn đi.

- Thế sao bác lại không làm một con thuyền?
- Được chứ! ta có thể làm bất cứ khi nào ta muốn. Nhưng, không… ta đã không làm thế.
Ta yêu những gì ta đang có, ta trân trọng những gì mình đã tạo dựng. Nó là tâm
huyết, là ước mơ, là niềm vui của ta đấy cô bé à!


Vẫn biết Thuyền trôi hờ hững lắm

Nhưng nguyện làm Bến đứng trăm năm

Cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ bất công và sẽ thật đẹp nếu như ta biết chấp nhận nó. Hãy cứ
cho đi và ta sẽ nhận được còn nhiều hơn những gì ta sẽ được…TM, Ngày 23/4/2010
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by dangphuong on Sat Apr 24, 2010 7:22 pm

Viết hay lắm ...Cô bé hãy viết tiếp nghen .. Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 80248
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by Em Và Tôi on Sat Apr 24, 2010 8:18 pm

Giọng văn của một cô bé nhí nhanh, ngoan, hiền và thấu đời.
Có phải không "cô bé"?
Cát gọi theo anh DP Laughing

Em Và Tôi

Tổng số bài gửi : 227
Join date : 02/02/2010
Age : 55
Đến từ : TP. HCM

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by TK on Sat Apr 24, 2010 9:40 pm

Anh giận em rồi đó
Không học bỏ đi chơi.
Ra sông nghĩ vớ vẩn
Về nhà viết lôi thôi.
Thời gian đi vùn vụt
Thi cử sắp đến nơi.
Nếu như em thi trượt
Khổ thân anh suốt đời!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by Tina Vu on Sun Apr 25, 2010 5:28 am

Viết hay lắm Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 80248

Tặng Sao Bang nè

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by sao_bang205 on Sun Apr 25, 2010 5:13 pm

dangphuong đã viết:Viết hay lắm ...Cô bé hãy viết tiếp nghen .. Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 80248
dp

Băng cảm ơn bác ạ, hi ít ra nó cũng không đến nỗi tệ ^^
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by sao_bang205 on Sun Apr 25, 2010 5:15 pm

HoaCat đã viết:Giọng văn của một cô bé nhí nhanh, ngoan, hiền và thấu đời.
Có phải không "cô bé"?
Cát gọi theo anh DP Laughing

Băng cũng không rõ, hi tự mình thì băng không dám nhận xét vì mình thì sẽ luôn bênh vực mình mà hi. Thôi thì băng xin lắng nghe nhận xét của mọi người nhé!
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by sao_bang205 on Sun Apr 25, 2010 5:16 pm

TK đã viết:Anh giận em rồi đó

Giận thôi đừng dỗi nhé! ^^
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by sao_bang205 on Sun Apr 25, 2010 5:28 pm

Tina Vu đã viết:Viết hay lắm Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 80248

Tặng Sao Bang nè

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345

Băng cảm ơn cô Tina nhiều ạ Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 390234

Hi, băng không biết viết truyện đâu, có lần băng có thử viết một truyện về đời thực nhưng càng viết lại càng day dưa không kết thúc được mà mạch cảm xúc thì dài, thời gian lại ít và gián đoạn nên nó chỉ viết được giữa chừng rồi băng đã huỷ bản thảo và đã bỏ í định sẽ viết truyện. Nhưng rồi không hiểu sao băng lại viết được truyện này, mà có lẽ băng hợp với cách viết "bóng gió" hơn thì phải hi.

Thật ra thì không phải tự dưng trong lúc bận bịu thi cử thế này mà băng lại có tâm trạng ngồi viết truyện đâu. Có nguyên nhân cả đó, băng viết truyện ngắn này là để tặng cho Hội Ngộ (ai đó đừng dỗi nhé! ^^). Băng mong rằng Hội Ngộ đã, đang và sẽ luôn là một "gia đình hạnh phúc".
Kính chúc cả nhà luôn bình an và dồi dào sức khoẻ! Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 227433
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by dangphuong on Sun Apr 25, 2010 6:20 pm

sao_bang205 đã viết:
Tina Vu đã viết:Viết hay lắm Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 80248

Tặng Sao Bang nè

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345 Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 518345

Băng cảm ơn cô Tina nhiều ạ Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 390234

Hi, băng không biết viết truyện đâu, có lần băng có thử viết một truyện về đời thực nhưng càng viết lại càng day dưa không kết thúc được mà mạch cảm xúc thì dài, thời gian lại ít và gián đoạn nên nó chỉ viết được giữa chừng rồi băng đã huỷ bản thảo và đã bỏ í định sẽ viết truyện. Nhưng rồi không hiểu sao băng lại viết được truyện này, mà có lẽ băng hợp với cách viết "bóng gió" hơn thì phải hi.

Thật ra thì không phải tự dưng trong lúc bận bịu thi cử thế này mà băng lại có tâm trạng ngồi viết truyện đâu. Có nguyên nhân cả đó, băng viết truyện ngắn này là để tặng cho Hội Ngộ (ai đó đừng dỗi nhé! ^^). Băng mong rằng Hội Ngộ đã, đang và sẽ luôn là một "gia đình hạnh phúc".
Kính chúc cả nhà luôn bình an và dồi dào sức khoẻ! Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 227433
Vì có nhiều ...cô bé ngoan...!!!
dp
Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 99480
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by ntd on Sun Apr 25, 2010 6:55 pm

Viết hay lắm, Sao Băng!

ntd
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by sao_bang205 on Sun Apr 25, 2010 8:19 pm

Băng cám ơn chú Đùa, chúc chú vui nhé!
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by Ra on Sun Apr 25, 2010 8:24 pm

Viết nữa đi chớ, chiện hay như thế mờ hổng viết tiếp sao ta? Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) 80248

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^) Empty Re: Thuyền Và Bến (Truyện ngắn đầu tay của băng đấy ^^)

Bài gửi by sao_bang205 on Sun Apr 25, 2010 8:27 pm

Hi, nếu mọi người không chê thì băng sẽ xin viết tiếp vậy (nếu băng viết được) ^^
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết