Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Bỏ thuốc

Go down

Bỏ thuốc Empty Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Wed May 05, 2010 2:37 pm

Bỏ thuốc


Hay là mình... thôi nhau nhé em!
Thôi những môi hôn lúc cả thèm
Bao năm quyến luyến tình sương khói
Ngày bao nhiêu lượt em nhớ xem...

Hơn nửa đời người ta bên nhau
Em giúp anh quên bao nỗi đau
Anh chỉ có mình em tâm sự
Dù chẳng một lời, chỉ hôn nhau...

Anh đã yêu em nhất trên đời !
Em cũng chiều anh thật lả lơi
Có em anh như có tất cả
Dũng cảm, tự tin đến tuyệt vời

Nhưng sao em chỉ thích... đầu môi ?
Em nhuộm hồn anh đen mất rồi
Anh nghe hơi thở mình lạc lối
Nhịp tim đôi lúc thoáng xa xôi !

Dạo này bỗng thấy buồn hom hem
Chẳng còn say đắm lúc hôn em
Từng nụ hôn nhạt dần hương vị
Chẳng hiểu vì anh hay tại em...!

Hay là mình... thôi nhau nhé em...!!!

TTT

Bỏ thuốc Images?q=tbn:ANd9GcRoAy6RVRNuaP8MeLKnS-5FvcJGu3jCDCcfnTs5ROU9KGwD77hg
Bỏ thuốc 61969


Được sửa bởi vânsơn ngày Sun Jan 15, 2012 1:39 pm; sửa lần 2.
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Wed May 05, 2010 2:43 pm

Hơn 30 năm say đắm bên em
Cũng muốn bỏ mà sao khó thế!
Vợ có thể sẵn sàng ly dị
Riêng với em, tòa thụ lý... chán chê rồi!

Nhưng đúng là cũng nên bỏ đi thôi!
Bỏ thuốc 481215
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by dangphuong on Wed May 05, 2010 6:20 pm

Bài thơ hay!
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by ntd on Wed May 05, 2010 6:45 pm


.........
Nhưng sao em chỉ thích... đầu môi ?
Em nhuộm hồn anh đen mất rồi

.........

VS làm bài này hay lắm

ntd
Crying or Very sad
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Thu May 06, 2010 8:55 am

Đây chỉ mới là ghiền thuốc lá, tui tưởng là sẽ có người họa lại cho mình biết cảm giác của ghiền Xì-ke, ma túy nó lên tới cỡ nào, mà hổng thấy...Uổng thiệt ! Tui chưa thử qua nên cũng hơi...ấm ức...! Bỏ thuốc 374916
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by dangphuong on Thu May 06, 2010 8:58 am

vânsơn đã viết:Đây chỉ mới là ghiền thuốc lá, tui tưởng là sẽ có người họa lại cho mình biết cảm giác của ghiền Xì-ke, ma túy nó lên tới cỡ nào, mà hổng thấy...Uổng thiệt ! Tui chưa thử qua nên cũng hơi...ấm ức...! Bỏ thuốc 374916
TK nghiện thuốc lào... được không?

Bỏ thuốc %3Ca%20href=Bỏ thuốc Images-1

dp
Bỏ thuốc 86961


Được sửa bởi dangphuong ngày Thu May 06, 2010 9:02 am; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by Tina Vu on Thu May 06, 2010 9:01 am

Hay là mình... thôi nhau nhé em...!!!

TTTCâu này hay nhất !!!
Bỏ thuốc 80248 Bỏ thuốc 552588
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Thu May 06, 2010 9:10 am

Tina Vu đã viết:Hay là mình... thôi nhau nhé em...!!!

TTTCâu này hay nhất !!!
Bỏ thuốc 80248 Bỏ thuốc 552588

Ý của Tina là sao ? Có phải là được giải phóng khỏi bất kỳ 1 sự ràng buộc nào để giành lại tự do cá nhân đều hay hết...fớông ? Bỏ thuốc 507376 Bỏ thuốc 550105
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by Tina Vu on Thu May 06, 2010 9:15 am

Hay bởi vì..ít có người can đảm nói ra câu đó

Bỏ thuốc 507376
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Thu May 06, 2010 5:00 pm

dangphuong đã viết:
vânsơn đã viết:Đây chỉ mới là ghiền thuốc lá, tui tưởng là sẽ có người họa lại cho mình biết cảm giác của ghiền Xì-ke, ma túy nó lên tới cỡ nào, mà hổng thấy...Uổng thiệt ! Tui chưa thử qua nên cũng hơi...ấm ức...! Bỏ thuốc 374916
TK nghiện thuốc lào... được không?

Bỏ thuốc Images-1

dp
Bỏ thuốc 86961
TK nghiện thuốc lào từ bé. Đã bao lần định viết về bệnh này, nhưng cứ đọc câu ca dao sau là tịt, không dám viết nữa:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Thu May 06, 2010 9:10 pm

TK đã viết:
dangphuong đã viết:

TK nghiện thuốc lào... được không?

Bỏ thuốc Images-1

dp
Bỏ thuốc 86961
TK nghiện thuốc lào từ bé. Đã bao lần định viết về bệnh này, nhưng cứ đọc câu ca dao sau là tịt, không dám viết nữa:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!

Mới hay tình ấy vững bền
Ngày nào còn điếu ta nguyền vẫn yêu ! Bỏ thuốc 86961
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by dangphuong on Thu May 06, 2010 9:19 pm

TK đã viết:
dangphuong đã viết:
vânsơn đã viết:Đây chỉ mới là ghiền thuốc lá, tui tưởng là sẽ có người họa lại cho mình biết cảm giác của ghiền Xì-ke, ma túy nó lên tới cỡ nào, mà hổng thấy...Uổng thiệt ! Tui chưa thử qua nên cũng hơi...ấm ức...! Bỏ thuốc 374916
TK nghiện thuốc lào... được không?

Bỏ thuốc Images-1

dp
Bỏ thuốc 86961
TK nghiện thuốc lào từ bé. Đã bao lần định viết về bệnh này, nhưng cứ đọc câu ca dao sau là tịt, không dám viết nữa:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!
Nhớ ai hơn nhớ TK...?
Đã chôn mấy bữa còn ...xỳ hơi lên...!!!
Giỡn thui nghen!!!
dp
Bỏ thuốc 86961
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Thu May 06, 2010 9:21 pm

vânsơn đã viết:
TK đã viết:
dangphuong đã viết:

TK nghiện thuốc lào... được không?

Bỏ thuốc Images-1

dp
Bỏ thuốc 86961
TK nghiện thuốc lào từ bé. Đã bao lần định viết về bệnh này, nhưng cứ đọc câu ca dao sau là tịt, không dám viết nữa:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!

Mới hay tình ấy vững bền
Ngày nào còn điếu ta nguyền vẫn yêu ! Bỏ thuốc 86961
Bỏ thuốc 508764 Yêu! thì đúng vậy, nhưng cũng có mệt mỏi thật! Cái chính là bỏ em này, phải tìm ngay em khác. Biết tìm ai bây giờ?
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by Trực Ngôn on Sat May 08, 2010 9:36 am

Bỏ bu thì có chứ bỏ thuốc gì. Bỏ thuốc 35511
Trực Ngôn
Trực Ngôn

Tổng số bài gửi : 70
Join date : 04/05/2010

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sat May 08, 2010 11:16 am

TK đã viết:
vânsơn đã viết:
TK đã viết:
TK nghiện thuốc lào từ bé. Đã bao lần định viết về bệnh này, nhưng cứ đọc câu ca dao sau là tịt, không dám viết nữa:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!

Mới hay tình ấy vững bền
Ngày nào còn điếu ta nguyền vẫn yêu ! Bỏ thuốc 86961
Bỏ thuốc 508764 Yêu! thì đúng vậy, nhưng cũng có mệt mỏi thật! Cái chính là bỏ em này, phải tìm ngay em khác. Biết tìm ai bây giờ?

Vậy TK nhắm coi ôm đỡ em...TN..được hôn ? Bỏ thuốc 33257

Nhớ phải khéo khéo 1 tí kẻo Bu nó lại...Trực ngôn.. thì hỏng bét ! Bỏ thuốc 86961 Bỏ thuốc 432371
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by bancu on Sat May 08, 2010 1:11 pm

vânsơn đã viết:
TK đã viết:
vânsơn đã viết:
TK đã viết:
TK nghiện thuốc lào từ bé. Đã bao lần định viết về bệnh này, nhưng cứ đọc câu ca dao sau là tịt, không dám viết nữa:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!

Mới hay tình ấy vững bền
Ngày nào còn điếu ta nguyền vẫn yêu ! Bỏ thuốc 86961
Bỏ thuốc 508764 Yêu! thì đúng vậy, nhưng cũng có mệt mỏi thật! Cái chính là bỏ em này, phải tìm ngay em khác. Biết tìm ai bây giờ?

Vậy TK nhắm coi ôm đỡ em...TN..được hôn ? Bỏ thuốc 33257

Nhớ phải khéo khéo 1 tí kẻo Bu nó lại...Trực ngôn.. thì hỏng bét ! Bỏ thuốc 86961 Bỏ thuốc 432371

Lão VS xúi dại ôm TN có mà nổ tung như TNT chứ nói chi đến..bỏ bu Bỏ thuốc 795358
TK đừng nhẹ dạ bị " dụ " đó nhen Bỏ thuốc 132940
bancu
bancu

Tổng số bài gửi : 283
Join date : 09/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sat May 08, 2010 1:59 pm

bancu đã viết:
Lão VS xúi dại ôm TN có mà nổ tung như TNT chứ nói chi đến..bỏ bu Bỏ thuốc 795358
TK đừng nhẹ dạ bị " dụ " đó nhen Bỏ thuốc 132940

Nghe Cu nói mà VS bỗng thấy hơi...Chột dạ ! Lão TK mà cũng biết " nhẹ dạ " sao ? Bỏ thuốc 33257
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Sat May 08, 2010 2:08 pm

vânsơn đã viết:Nghe Cu nói mà VS bỗng thấy hơi...Chột dạ ! Lão TK mà cũng biết " nhẹ dạ " sao ?
Hehehe, TK chẳng những nhẹ dạ mà nhẹ cả người luôn. Cái này Cu biết quá rõ mà!
Bỏ thuốc 481215
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by bancu on Sat May 08, 2010 2:29 pm

TK đã viết:
vânsơn đã viết:Nghe Cu nói mà VS bỗng thấy hơi...Chột dạ ! Lão TK mà cũng biết " nhẹ dạ " sao ?
Hehehe, TK chẳng những nhẹ dạ mà nhẹ cả người luôn. Cái này Cu biết quá rõ mà!
Bỏ thuốc 481215
Nghe đến TN thì khg "Chột dạ" mới lạ đó...hắc..hắc...thôi vào TL đi ngồi đó mà khóc ah.... Bỏ thuốc 35511
bancu
bancu

Tổng số bài gửi : 283
Join date : 09/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Sat May 08, 2010 2:31 pm

bancu đã viết:
TK đã viết:
vânsơn đã viết:Nghe Cu nói mà VS bỗng thấy hơi...Chột dạ ! Lão TK mà cũng biết " nhẹ dạ " sao ?
Hehehe, TK chẳng những nhẹ dạ mà nhẹ cả người luôn. Cái này Cu biết quá rõ mà!
Bỏ thuốc 481215
Nghe đến TN thì khg "Chột dạ" mới lạ đó...hắc..hắc...thôi vào TL đi ngồi đó mà khóc ah.... Bỏ thuốc 35511
Hic, TN=?, TL=?, lão không hiểu!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Sat May 08, 2010 2:37 pm

TK đã viết:
bancu đã viết:
TK đã viết:
vânsơn đã viết:Nghe Cu nói mà VS bỗng thấy hơi...Chột dạ ! Lão TK mà cũng biết " nhẹ dạ " sao ?
Hehehe, TK chẳng những nhẹ dạ mà nhẹ cả người luôn. Cái này Cu biết quá rõ mà!
Bỏ thuốc 481215
Nghe đến TN thì khg "Chột dạ" mới lạ đó...hắc..hắc...thôi vào TL đi ngồi đó mà khóc ah.... Bỏ thuốc 35511
Hic, TN=?, TL=?, lão không hiểu!
OK, lão hiểu rồi: TN = Trực Ngôn, còn TL = ToiLet hả?
Hehehe, người biết rõ mười mươi như Cu, có ối thứ khoe, lão còn không sợ, huống hồ người chưa rõ, lại chưa có gì khoe như Trực Ngôn? Thôi, lão xin phép vô TL chút nhé! Nhớ quá!
Bỏ thuốc 349206
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sat May 08, 2010 2:39 pm

Nhẹ dạ đến thế thì...Hỏng ! Tí Ngôn là đối tác của Lão đó, còn Tí Lê là...của tớ, hiểu chưa ? Bỏ thuốc 35511
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by bancu on Sat May 08, 2010 2:44 pm

vânsơn đã viết:Nhẹ dạ đến thế thì...Hỏng ! Tí Ngôn là đối tác của Lão đó, còn Tí Lê là...của tớ, hiểu chưa ? Bỏ thuốc 35511

Hahahahah... Bỏ thuốc 972909 Bỏ thuốc 972909 Bỏ thuốc 45170 Bỏ thuốc 45170
Còn TK là gì vậy VS sao khg nói lun đi cha nội Bỏ thuốc 642995 Bỏ thuốc 642995
bancu
bancu

Tổng số bài gửi : 283
Join date : 09/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Sat May 08, 2010 2:54 pm

bancu đã viết:
vânsơn đã viết:Nhẹ dạ đến thế thì...Hỏng ! Tí Ngôn là đối tác của Lão đó, còn Tí Lê là...của tớ, hiểu chưa ? Bỏ thuốc 35511

Hahahahah... Bỏ thuốc 972909 Bỏ thuốc 972909 Bỏ thuốc 45170 Bỏ thuốc 45170
Còn TK là gì vậy VS sao khg nói lun đi cha nội Bỏ thuốc 642995 Bỏ thuốc 642995
TK = To Ku
Giả đò mãi, thấy ghét!
Bỏ thuốc 35511
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by bancu on Sat May 08, 2010 3:03 pm

TK đã viết:
bancu đã viết:
vânsơn đã viết:Nhẹ dạ đến thế thì...Hỏng ! Tí Ngôn là đối tác của Lão đó, còn Tí Lê là...của tớ, hiểu chưa ? Bỏ thuốc 35511

Hahahahah... Bỏ thuốc 972909 Bỏ thuốc 972909 Bỏ thuốc 45170 Bỏ thuốc 45170
Còn TK là gì vậy VS sao khg nói lun đi cha nội Bỏ thuốc 642995 Bỏ thuốc 642995
TK = To Ku
Giả đò mãi, thấy ghét!
Bỏ thuốc 35511


Sai một cây số...TK là Tí Khoái đó Lão ơi.....hắc..hắc
bancu
bancu

Tổng số bài gửi : 283
Join date : 09/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Sat May 08, 2010 3:17 pm

bancu đã viết:
TK đã viết:
bancu đã viết:
vânsơn đã viết:Nhẹ dạ đến thế thì...Hỏng ! Tí Ngôn là đối tác của Lão đó, còn Tí Lê là...của tớ, hiểu chưa ?
Hahahahah...
Còn TK là gì vậy VS sao khg nói lun đi cha nội
TK = To Ku
Giả đò mãi, thấy ghét!
Bỏ thuốc 35511

Sai một cây số...TK là Tí Khoái đó Lão ơi.....hắc..hắc
Hic, đúng là "thực bất tri kỳ vị"
Bỏ thuốc 86961 Bỏ thuốc 432371
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by bancu on Sat May 08, 2010 3:39 pm

TK đã viết:
bancu đã viết:
TK đã viết:
bancu đã viết:
vânsơn đã viết:Nhẹ dạ đến thế thì...Hỏng ! Tí Ngôn là đối tác của Lão đó, còn Tí Lê là...của tớ, hiểu chưa ?
Hahahahah...
Còn TK là gì vậy VS sao khg nói lun đi cha nội
TK = To Ku
Giả đò mãi, thấy ghét!
Bỏ thuốc 35511

Sai một cây số...TK là Tí Khoái đó Lão ơi.....hắc..hắc
Hic, đúng là "thực bất tri kỳ vị"
Bỏ thuốc 86961 Bỏ thuốc 432371

Lão lại chơi cu nữa rùi...híc..."năm chữ này Cu tịt" Bỏ thuốc 769164
bancu
bancu

Tổng số bài gửi : 283
Join date : 09/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sat May 08, 2010 3:47 pm

bancu đã viết:
Lão lại chơi cu nữa rùi...híc..."năm chữ này Cu tịt" Bỏ thuốc 769164

Thực bất tri kỳ vị, có nghĩa là ...Ăn mà không biết được hương vị của món thức ăn đó. Giống như khi anh Bát Giới ăn quả Nhân Sâm, bỏ vào mồm ...loáng một cái là đã hết. Thấy Tề Thiên và Sa Tăng còn ...nhâm nhi, liền năn nỉ...

- Sa lão đệ và đại sư huynh có thể cho tôi thử một miếng để biết mùi vị quả Nhân Sâm như thế nào được không?

- Ngươi không phải là cũng có 1 quả đó hay sao?

- Hè hè! Đúng là tôi cũng có 1 quả, nhưng vì đói quá nên tôi nuốt vội mất tiêu rồi. Do vậy mà ...thực bất tri kỳ vị đó! Bỏ thuốc 573907
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Sat May 08, 2010 4:06 pm

vânsơn đã viết:
bancu đã viết:
Lão lại chơi cu nữa rùi...híc..."năm chữ này Cu tịt" Bỏ thuốc 769164

Thực bất tri kỳ vị, có nghĩa là ...Ăn mà không biết được hương vị của món thức ăn đó. Giống như khi anh Bát Giới ăn quả Nhân Sâm, bỏ vào mồm ...loáng một cái là đã hết. Thấy Tề Thiên và Sa Tăng còn ...nhâm nhi, liền năn nỉ...

- Sa lão đệ và đại sư huynh có thể cho tôi thử một miếng để biết mùi vị quả Nhân Sâm như thế nào được không?

- Ngươi không phải là cũng có 1 quả đó hay sao?

- Hè hè! Đúng là tôi cũng có 1 quả, nhưng vì đói quá nên tôi nuốt vội mất tiêu rồi. Do vậy mà ...thực bất tri kỳ vị đó! Bỏ thuốc 573907
Bỏ thuốc 508764 Giải thích hay quá trời luôn! TK đang bí, nghĩ mãi không ra!
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by bancu on Sat May 08, 2010 4:09 pm

TK đã viết:
vânsơn đã viết:
bancu đã viết:
Lão lại chơi cu nữa rùi...híc..."năm chữ này Cu tịt" Bỏ thuốc 769164

Thực bất tri kỳ vị, có nghĩa là ...Ăn mà không biết được hương vị của món thức ăn đó. Giống như khi anh Bát Giới ăn quả Nhân Sâm, bỏ vào mồm ...loáng một cái là đã hết. Thấy Tề Thiên và Sa Tăng còn ...nhâm nhi, liền năn nỉ...

- Sa lão đệ và đại sư huynh có thể cho tôi thử một miếng để biết mùi vị quả Nhân Sâm như thế nào được không?

- Ngươi không phải là cũng có 1 quả đó hay sao?

- Hè hè! Đúng là tôi cũng có 1 quả, nhưng vì đói quá nên tôi nuốt vội mất tiêu rồi. Do vậy mà ...thực bất tri kỳ vị đó! Bỏ thuốc 573907
Bỏ thuốc 508764 Giải thích hay quá trời luôn! TK đang bí, nghĩ mãi không ra!

Lão già dịch...sao lại Thí ngôn thế...(nói vậy đúng hông ta?)
bancu
bancu

Tổng số bài gửi : 283
Join date : 09/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sat May 08, 2010 4:31 pm

bancu đã viết:
TK đã viết:
vânsơn đã viết:
bancu đã viết:
Lão lại chơi cu nữa rùi...híc..."năm chữ này Cu tịt" Bỏ thuốc 769164

Thực bất tri kỳ vị, có nghĩa là ...Ăn mà không biết được hương vị của món thức ăn đó. Giống như khi anh Bát Giới ăn quả Nhân Sâm, bỏ vào mồm ...loáng một cái là đã hết. Thấy Tề Thiên và Sa Tăng còn ...nhâm nhi, liền năn nỉ...

- Sa lão đệ và đại sư huynh có thể cho tôi thử một miếng để biết mùi vị quả Nhân Sâm như thế nào được không?

- Ngươi không phải là cũng có 1 quả đó hay sao?

- Hè hè! Đúng là tôi cũng có 1 quả, nhưng vì đói quá nên tôi nuốt vội mất tiêu rồi. Do vậy mà ...thực bất tri kỳ vị đó! Bỏ thuốc 573907
Bỏ thuốc 508764 Giải thích hay quá trời luôn! TK đang bí, nghĩ mãi không ra!

Lão già dịch...sao lại Thí ngôn thế...(nói vậy đúng hông ta?)

Tất nhiên là sai...tỏng, vì Lão ấy đang...Xảo ngôn ! Bỏ thuốc 349206
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by Chú Cuội on Sat May 08, 2010 4:51 pm

vânsơn đã viết:Bỏ thuốc Hutthuoc_020210Bỏ thuốc


Hay là mình... thôi nhau nhé em!
Thôi những môi hôn lúc cả thèm
Bao năm quyến luyến tình sương khói
Ngày bao nhiêu lượt em nhớ xem...

Hơn nửa đời người ta bên nhau
Em giúp anh quên bao nỗi đau
Anh chỉ có mình em tâm sự
Dù chẳng một lời, chỉ hôn nhau...

Anh đã yêu em nhất trên đời !
Em cũng chiều anh thật lả lơi
Có em anh như có tất cả
Dũng cảm, tự tin đến tuyệt vời

Nhưng sao em chỉ thích... đầu môi ?
Em nhuộm hồn anh đen mất rồi
Anh nghe hơi thở mình lạc lối
Nhịp tim đôi lúc thoáng xa xôi !

Dạo này bỗng thấy buồn hom hem
Chẳng còn say đắm lúc hôn em
Từng nụ hôn nhạt dần hương vị
Chẳng hiểu vì anh hay tại em...!

Hay là mình... thôi nhau nhé em...!!!

TTT
Bỏ thuốc 61969

Cuội xin mượn vần trong bài này của anh TTT để họa một bài góp dzui nhé ... hy vọng là có thể tả được chút cảm giác gì đó mà anh muốn biết Bỏ thuốc 375121 (Cuội chỉ đoán mò viết đại thôi, chứ hỏng có kinh nghiệm gì về dzụ này đâu à Bỏ thuốc 349206 Bỏ thuốc 349206 ...)


Nhớ ...

Đêm nay anh muốn được bên em
Cho bớt cô đơn, thõa khát thèm
Những phút bên nhau anh mãi nhớ
Cảm giác tuyệt vời em đã đem

Dẫu biết rồi anh lại khổ đau
Khi ta không thể mãi bên nhau
Nhưng xin em hãy một lần nữa
Đưa anh vào thế giới nhiệm màu

Yêu em anh đã bỏ mặc đời
Tương lai, sự nghiệp cũng buông lơi
Tháng ngày chìm đắm trong ảo giác
Lang thang, phiêu lãng chốn xa vời

Có lẽ tình ta chỉ thế thôi
Mặn nồng nhưng đành phải chia phôi
Bên em anh lầm đường, lạc lối
Xa em thấy trống vắng, bồi hồi

Bao ngày anh đã cố quên em
Cố nén sầu đau, nén khát thèm
Nhưng sao lòng vẫn hoài nhung nhớ
Phải chăng anh đã quá yêu em?

Đêm nay anh lại muốn bên em...!

Cuội
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sat May 08, 2010 5:09 pm

Chú Cuội đã viết:
Cuội xin mượn vần trong bài này của anh TTT để họa một bài góp dzui nhé ... hy vọng là có thể tả được chút cảm giác gì đó mà anh muốn biết Bỏ thuốc 375121 (Cuội chỉ đoán mò viết đại thôi, chứ hỏng có kinh nghiệm gì về dzụ này đâu à Bỏ thuốc 349206 Bỏ thuốc 349206 ...)

Nhớ ...

Đêm nay anh muốn được bên em
Cho bớt cô đơn, thõa khát thèm
Những phút bên nhau anh mãi nhớ
Cảm giác tuyệt vời em đã đem

Dẫu biết rồi anh lại khổ đau
Khi ta không thể mãi bên nhau
Nhưng xin em hãy một lần nữa
Đưa anh vào thế giới nhiệm màu

Yêu em anh đã bỏ mặc đời
Tương lai, sự nghiệp cũng buông lơi
Tháng ngày chìm đắm trong ảo giác
Lang thang, phiêu lãng chốn xa vời

Có lẽ tình ta chỉ thế thôi
Mặn nồng nhưng đành phải chia phôi
Bên em anh lầm đường, lạc lối
Xa em thấy trống vắng, bồi hồi

Bao ngày anh đã cố quên em
Cố nén sầu đau, nén khát thèm
Nhưng sao lòng vẫn hoài nhung nhớ
Phải chăng anh đã quá yêu em?

Đêm nay anh lại muốn bên em...!

Cuội

Hay thiệt nha ! Bỏ thuốc 507376

Em ơi dù chết anh vẫn muốn
Một lần quằn quại chết cùng em Bỏ thuốc 866852 Bỏ thuốc 359862

Bỏ thuốc ImageView
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by TK on Sun May 09, 2010 11:29 am

vânsơn đã viết:Em ơi dù chết anh vẫn muốn
Một lần quằn quại chết cùng em
Bỏ thuốc FIFA2010

Một lần chết ở vòng trong
Hơn trăm năm mãi long đong vòng ngoài
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by Chú Cuội on Sun May 09, 2010 1:36 pm

vânsơn đã viết:
Chú Cuội đã viết:
Cuội xin mượn vần trong bài này của anh TTT để họa một bài góp dzui nhé ... hy vọng là có thể tả được chút cảm giác gì đó mà anh muốn biết Bỏ thuốc 375121 (Cuội chỉ đoán mò viết đại thôi, chứ hỏng có kinh nghiệm gì về dzụ này đâu à Bỏ thuốc 349206 Bỏ thuốc 349206 ...)

Nhớ ...

Đêm nay anh muốn được bên em
Cho bớt cô đơn, thõa khát thèm
Những phút bên nhau anh mãi nhớ
Cảm giác tuyệt vời em đã đem

Dẫu biết rồi anh lại khổ đau
Khi ta không thể mãi bên nhau
Nhưng xin em hãy một lần nữa
Đưa anh vào thế giới nhiệm màu

Yêu em anh đã bỏ mặc đời
Tương lai, sự nghiệp cũng buông lơi
Tháng ngày chìm đắm trong ảo giác
Lang thang, phiêu lãng chốn xa vời

Có lẽ tình ta chỉ thế thôi
Mặn nồng nhưng đành phải chia phôi
Bên em anh lầm đường, lạc lối
Xa em thấy trống vắng, bồi hồi

Bao ngày anh đã cố quên em
Cố nén sầu đau, nén khát thèm
Nhưng sao lòng vẫn hoài nhung nhớ
Phải chăng anh đã quá yêu em?

Đêm nay anh lại muốn bên em...!

Cuội

Hay thiệt nha ! Bỏ thuốc 507376

Em ơi dù chết anh vẫn muốn
Một lần quằn quại chết cùng em Bỏ thuốc 866852 Bỏ thuốc 359862

Bỏ thuốc ImageView

Anh Vân Sơn tìm đâu ra được hình của Cuội ... để đưa lên đây hay dzị chòy Bỏ thuốc 349206 Bỏ thuốc 349206
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sun May 09, 2010 2:41 pm

TK đã viết:

vânsơn đã viết:Em ơi dù chết anh vẫn muốn
Một lần quằn quại chết cùng em

Một lần chết ở vòng trong
Hơn trăm năm mãi long đong vòng ngoài

Vòng trong nào dễ tung quai
Thì thôi mình tạm vòng ngoài...xun xoe
Dẫu sao cũng lộ bờ khe
Trong mờ ngoài ảo nhập nhòe cũng...phê Bỏ thuốc 132940
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Bỏ thuốc Empty Re: Bỏ thuốc

Bài gửi by vânsơn on Sun May 09, 2010 2:45 pm

Chú Cuội đã viết:
Anh Vân Sơn tìm đâu ra được hình của Cuội ... để đưa lên đây hay dzị chòy Bỏ thuốc 349206 Bỏ thuốc 349206

Trời ! Vậy ra Cuội đang ngồi chờ...đối tác hả ? Phê luôn ở chỗ đó sao? Bỏ thuốc 35511 Bỏ thuốc 374916
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết