Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

Lớp nhạc cuối cùng

Go down

Lớp nhạc cuối cùng Empty Lớp nhạc cuối cùng

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Jun 03, 2010 4:34 am

Bọn trẻ xúm lại quây quần bên cái vòng tròn hột xoài vẽ trên mặt đất . Đây là trò chơi
dân gian của lủ trẻ miền quê , sau khi vẽ cái vòng hình hột xoài thì
gạch hai gạch dài hai đầu làm hai tụ cái , còn lại chia ra hai bên mổi
bên năm ô . Trong hai ô đầu thì đặt hai cục đá bằng nửa bàn tay làm quân
cái , con lại các ô nhỏ mổi ô rải năm cục đá nhỏ làm quân đi . Cứ thế
sau khi " oản tù tì " Thì bên thắng sẽ hốt quân bên mình bất cứ tụ nào
rải về hướng mình thích , cứ rải hết thì hốt tụ kế rải cho đến khi có
một ô trống trước mặt , lấy tay đập vào đó ăn phần quân cờ trong ô kế
tiếp bất kể tụ đó là tụ nào kể cả tụ cái , nếu như có các ô kế tiếp cách
khoãng đều nhau , nghĩa là cứ cách một ô đến một tụ thì đập tay vào ô
trống kế tiếp ăn luôn . Khi hết quân trên bàn thì bên nào nhiều quân thì
bên đó thắng . Nhưng nếu rải đến sát tụ cái mà hết quân đi thì kể như
bí , lúc đó mới đến phía đối diện mới được đi

- Ê Hòa ! Ăn gian quá vậy hử . Thằng Ngọc vừa nói vừa sỉ ngón tay vào trán thằng Hòa

- Hông dám đâu ! Tui hốt tụ này chớ bộ , ai ăn gian nè ! Sao hồi này giờ hông dòm , bây giờ tui hốt rồi nhe !
Chuẩn bị chìa cái lổ tai đây để búng nào . Hòa vừa nói vừa thò tay hốt miệng cười ngất ngư .


- Hòa nè ! Ráng ăn nghe ! Còn cái phần búng lổ tai thì tặng cho tui
nhen !. Thằng Kiều ngồi ngoài vừa nhìn vừa lên tiếng vừa cười ha hả . Cả
bọn đang chơi trò khoanh tụ đếm đá , ai thắng thì được búng lổ tai đối
thủ năm cái ! Có quyền tặng người khác búng dùm luôn , tiếng nói cười
rôm rã lẫn tiếng chí choé , giành giật .

Cả bọn đang chơi nói cười khanh khách thì nghe tiếng gọi ơi ới từ phía sau


- Thôi nghỉ chơi tới giờ rồi ! Chúng mình đến nhà thầy Phát đi nào !
thằng Vỹ vừa chạy đến gần vừa nói thật lớn

- Còn sớm mà ! Chơi thêm một chút nữa ! Uổng
lắm . Thằng Sơn nhăn mặt cào nhào vì còn mê mẩn với trò chơi

- Sớm gì nữa ! Nghỉ thôi mai diễn rồi !
Nhanh chân cho nhờ tí nào !. Thằng Vỹ vừa nói vừa nghênh cái mặt hếch
lên ra chiều việc rất quan trọng và khẩn trương .

- Vậy thì mình đi ! Kẻo thầy chờ !. Thằng Sơn
vừa nói vừa đứng dậy phủi đít quần , xỏ chân vào dép .

- Chị Kiều ơi ! Hôm nay chị làm ca sĩ
nghe ! Thằng Ngọc vừa nói vừa bẻ miệng cho ra tiếng ngọng nghịu eo éo .

- Tui đập một cái là chết liền à nghen !
Kêu bằng anh chứ chị hả thằng khỉ kia .

- Hì.. Hì...! Ai biểu anh có tên con gái làm
chi ?. Thằng Vỹ vừa nói vừa cười lem lém chân bước loạng choạng .

- Hay là để tui đóng vai Kim Trọng luôn
cho trọn tuồng nhe ! Thằng Ngọc lại nói tiếp rồi nhe răng cười sặc sụa.

- Ê ! Kim Trọng cái con khỉ á ! Có nước
là ma vương thành quỷ á ! Nói xong thằng Kiều nó rượt thằng Ngọc chạy
cót cờ . Riêng thằng Ngự ngồi yên khi nãy cũng vội đứng dậy đi theo .

Cả Bọn vừa đi vừa giỡn , những tiếng xỉa
xói , tiếng cười khanh khách cứ vang lên . Bọn trẻ con đứa nói qua kẻ
nói lại huyên náo cả con đường , không bao lâu thì đến nhà ông Phát .
Thầy Phát dạy nhạc ! Ông dạy cho chúng cách đệm đàn , đánh trống , sô lô
, guitar , bass , kèn xác xô phôn , thanh nhạc . Ông rất thương bọn trẻ
, chúng con nhà nghèo và bản thân ông cũng nghèo như gia đình bọn trẻ .
Ông không lấy tiền và bọn chúng cũng rất thương ông và không hề làm ông
giận . Ông rất ít quát tháo , khi chúng sai chỉ khẻ tay nhẹ vào trán và
nói rất nhỏ
- Sai rồi con ! Làm lại.....Từ từ nào ! Đừng gấp
quá.....Chú ý ở chân nhớ đấy !


Giọng nói và cử chỉ của ông không hoa mỹ , không rườm rà nhưng chứa
đựng những thâm tình thiết tha vô bờ . Bản thân ông cũng thương yêu bọn
trẻ như con vậy . Những khi trái gió trở trời , đứa nào bệnh ông đều ân
cần săn sóc lo lắng đến tận cùng . Trên cuộc đời ! Không gì bằng tình
cha mẹ , thầy trò ! Thật cao cả .


- Thầy ơi ! Hôm nay con đi cây sô-lô nghe ! Thằng Vỹ vừa nói vừa thử đàn

- Dạ thưa thầy ! Cho nó ngồi trống đi , nó đánh trống hay nhất bọn . Thằng Kiều nói

- Còn con guitar bass thôi ! Thưa thầy . Thằng Sơn đủng đỉnh lên tiếng .

- Thằng Hòa con đâu rồi ! Ông Phát đưa mắt tìm

- Dạ ! Con đây thưa thầy !.Thằng Hòa vừa nói cái đầu thì gật gật và mở đàn chỉnh âm
tiết .

- Hôm nay con đàn organ và kiêm ca sĩ luôn vì bé Thủy hôm nay bận rồi không có đến
, còn thằng Ngự ! Con đi cây sô-lô vậy ? Ông Phát nói
- Còn thằng Ngọc Thì kèn xác-xô-phôn nghe con ! Ông Phát bảo thêm

- Dạ còn con thổi sáo nghe thầy ! Thằng Kiều nói thêm , ông Phát gật đầu rồi mở tủ rút tập nhạc lý mở ra tìm bài
.

Cả bọn trẻ vừa đàn vừa hát đến xế trưa , ông Phát vừa nắn nhịp vừa đàn tranh họa
điệu , vừa xướng âm một cách khéo léo. Một buổi tập thật hay và có nhiều ý nghĩa .

- Thôi đến đây nghĩ các con ! Ông Phát ôn tồn nói

Trong thâm tâm ông bọn trẻ là niềm thương sâu
lắng nhất mà ông có trong cuộc đời của ông . Những gì ông dạy chúng là
cả tâm huyết mà ông theo đuổi từ rất lâu . Tâm hồn người thầy là sự hy
sinh cao cả , là chuổi định hướng mà mổi mầm sống sẽ hướng về lối đi đã
định trên đường đời , sự ban tặng có lẽ chỉ ở đây ! Chính nơi đây !
Không đâu khác . Ông nói trong tương lai khi lớn lên chúng sẽ thành một
ban nhạc , điều này sẽ làm ông rất mừng ! Đó là niềm ước ao vô bờ bến
của người Thầy ! Mà sự thành đạt là việc còn rất xa vời .

- Chị Kiều ơi ! Chị dễ thương quá !.
Thằng Vỹ lại chọc quê


- Úynh bây giờ nghen ! Giởn hoài mét thầy cho coi !. Thằng Kiều dọa còn
Vỹ thì le lưởi núp sau lưng Sơn .
- Thôi mà ! Kêu lần này thôi mai mốt không ghẹo nữa !. Thằng Vỹ vừa nói vừa hỉnh lổ mủi cười lớn .


Cả Bọn kéo nhau ra về , trên đường cũng cảnh cười nói , chê bai , giận
dỗi xiên qua xéo lại , có khi cười ầm ầm làm người đi đường cũng vui lây
. Ôi ! Tuổi thơ là vậy ! Tuổi trẻ của hoài bão và nhiều ước mơ . Những
tâm hồn trong trắng thiếu thời ấy có biết đâu những giây phút bên nhau
cùng vui thật ngắn ngủi , có ai biết rằng một ngày mai kia cuộc đời sẽ
ra sau , ước vọng bấy giờ sẽ như thế nào ?. Trong hoàn cảnh sống với
những mơ hồ về tương lai , sự nghiệp đối với chúng thật khó hiểu và bất định .

Trong tâm hồn non nớt chỉ biết vui cười , học hỏi ! Chúng có hay đâu ngoài xa kia
chiến tranh vẫn còn chờ đợi chúng . Ngày mai kia khi lớn lên chúng cũng
phải lao mình vào lửa đạn và những mất mát đau thương . Những ước ao to
lớn nhưng đầy hoài bão của ông thầy dạy nhạc rồi có khi cũng sẽ tan
thành mây khói .

Sáng hôm ấy ! Ngày kết thúc chiến tranh rồi
cũng đến . Thằng Hòa thì theo gia đình về Sài gòn , thằng Vỹ theo người
thân xuống tàu đi viễn xứ và thằng Sơn thì theo mẹ về tới tận Quảng ngãi
. Tất cả bọn chúng mổi người mỗi hướng , kẽ một nơi , phương trời nào
xa lạ , thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh thấm thoát mà đã ba mươi
năm........... Những đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành , chúng cũng nối
tiếp theo ông Phát trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng khắp thế giới . Ôi !
Cái thế giới tuy lớn nhưng lại bé nhỏ trong tiếng đàn hát .


Một hôm cuối mùa đông năm ấy ! Trên lối cũ con đường quê xưa , Cảnh vật
ngày trước vẫn còn , tuy có thay đổi đôi chút . Bãi cát lúc trước bây
giờ đã mọc đầy cỏ . Cây phượng vĩ còn non lúc trước bọn trẻ cắm bậy để
chơi trò cút bắt nay thành một tán lớn tỏa nhiều cành . Thời gian ! Thời
gian...... ! Đó là những chuổi ngày bất tận của tạo hóa .

Một nhóm người trạc tuổi trung niên trong những bộ âu phục chỉnh tề , họ lặng lẽ bỏ chiếc xe hơi bóng loáng
ngoài phố chợ . Họ đi bên nhau từng bước chậm như muốn nuốt chững cái
con đường năm xưa ! Con đường thời thơ dại mà tâm tư của họ vẫn hướng về
dù nay mỗi người một nơi .


Loay hoay một lúc trước cái cổng đơn sơ bên hàng dậu nhỏ nghiêng
nghiêng . Vẫn cái lu nước bằng sành cũ kỹ ngay gần trước cửa , vài ống
sáo hỏng gác ngang qua bụi hoa hồng . Tất cả đập vào mắt họ là ngôi nhà
nhỏ năm xưa vẫn còn quen thuộc . Ông Phát nay đã rất già , tóc ông bạc
trắng bước chân run run da mặt nhăn nheo tay cầm cây gậy trúc ngồi trên
ghế xếp gần sát mép trong cửa .


Họ bước vào nhà nhìn ông , không hề ngỡ ngàng ! Không hề ngượng ngập !
Họ ôm lấy ông như những đứa con ôm lấy người cha thân yêu ! Tất cả họ
đều khóc ! Nước mắt của họ rơi rơi theo nỗi niềm năm tháng , họ khóc cho
ngày trùng phùng ! Cho tình thương thầy trò bao năm xa cách ! Cho sự
thờ ơ của chính họ ! Ba mươi năm.....! Ba mươi năm.....! Giấc mơ dĩ vãng
trong ngày trở về .


- Thưa thầy con là thằng Hòa ạ !


- Thưa thầy con là thằng Ngự sô-lô đây ạ !

- Con là thằng Kiều ạ !

- Con là Thằng Vỹ ạ !

- Con là thằng Sơn ạ !

- Con là Bé Thủy ạ !

Cả nhóm người lao nhao lên tranh nhau nói ,
giọng của họ trùng lấp nhau . Mừng mừng , tủi tủi phút chốc trôi qua !
Những nụ cười tiếng nói tuôn ra không dứt , họ kể cho ông Phát nghe
những thành đạt của họ trong cuộc sống , những bước thăng trầm mà họ
trải qua . Có niềm vui nào lớn hơn đối với một người thầy !

Ông thấy mình như trẻ lại , như tìm thấy
ngày xưa trong hồi niệm . Những khuông mặt lớn tuổi , nhưng đượm nét
thân quen làm ông liên tưởng đến mình trong quá khứ giống như họ . Ông
cảm động rơi lệ ! Giọt nước mắt quý giá của ông rơi xuống mang theo tình
thương xoa nhẹ tâm hồn cho họ.......Ông lẩm bẩm :

- Đủ cả rồi ! Không thiếu ai , tất cả đã trở
về !. Tuy gối mỏi tay run nhưng tâm hồn ông vẫn vậy ! Vẫn cái tính ngang
bướng như hồi thanh niên ! Không biết khuất phục trước khó khăn !. Ông
vẫn hiền từ cần mẫn và nhớ thương đến họ , trông về một ngày thầy trò
xum họp .
Cả bọn vào vị trí ngày xưa là Hòa organ , Sơn guitar
bass , Ngọc xác-xô-phôn , Kiều thổi sáo , Vỹ đánh trống , Ngự Sô-lô ,
Thủy thanh nhạc . Tất cả đàn hát say sưa....... đến xế chiều họ từ giã
ông ra về trong quyến luyến . Ôi ! Tình thầy trò thật cao thượng . Tất
cả họ còn nhớ đến ông ! Người thầy dạy nhạc xưa cũ.

- Thầy ơi ! Mai chúng con lại đi xa rồi........ Nhưng chúng con sẽ nhớ thầy mãi thôi ! Chúng con cầu trời
thấy sống thật lâu để chúng con còn mãi mãi được gặp thầy.

- Thầy ơi ! Mai kia xa thầy chúng con sẽ
vẫn nhớ mãi những lời thầy dạy ! Sẽ sống có ích cho đời , tấm lòng và
lời dặn dò của thầy sẽ theo chúng con trên bước đường của tương lai .
Nói xong tất cả họ đều ngấn lệ , họ khóc cho buổi chia ly .
Ông Phát tiển họ ra cửa , những đứa học trò của ông họ sẽ đi xa....! Rất
xa....! Nhưng đã mang âm hưởng của ông ! Âm thanh của cuộc đời ông cho
mọi người niềm hi vọng cuôc sống .

Đến mùa hè năm ấy ! Họ cũng trở lại và lần này họ xây cho ông một căn nhà mới , những dụng cụ
nhạc khí năm xưa ông vẫn giữ lại và xếp nó ở vị trí trang trọng ở phòng
khách như ngày xưa .
(hết)

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp


Được sửa bởi nguyenchihiep ngày Thu Jun 03, 2010 10:03 am; sửa lần 1.
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Lớp nhạc cuối cùng Empty Re: Lớp nhạc cuối cùng

Bài gửi by ntd on Thu Jun 03, 2010 7:07 am

Cám ơn bạn đã cho xem, lời văn thật nhẹ nhàng và chân thật. Theo tôi nghĩ ĐH nên post mấy bài Nhớ hè- Nắng sớm...bên chủ đề Tùy bút thì có lẽ đúng hơn phải không bạn? Chúc vui. Thân ái. Xin mời ĐH cà phê sáng nhé!

ntd
c/p1 c/p1


Được sửa bởi ntd ngày Thu Jun 03, 2010 10:36 am; sửa lần 1.
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Lớp nhạc cuối cùng Empty Re: Lớp nhạc cuối cùng

Bài gửi by nguyenchihiep on Thu Jun 03, 2010 10:05 am

đã chuyển bài
cảm ơn nhé
chúc vui vẻ
thân ái
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Lớp nhạc cuối cùng Empty Re: Lớp nhạc cuối cùng

Bài gửi by nguyenchihiep on Mon Nov 01, 2010 5:41 am

Lớp nhạc cuối cùng 7413
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Lớp nhạc cuối cùng Empty Re: Lớp nhạc cuối cùng

Bài gửi by CoMay on Mon Nov 01, 2010 5:44 am

nguyenchihiep đã viết:Lớp nhạc cuối cùng 7413
mí ngừ này thức dậy sớm quá ta ... quánh răng rửa mặt chưa ..cafe nghen Lớp nhạc cuối cùng 552588
CoMay
CoMay

Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ

Về Đầu Trang Go down

Lớp nhạc cuối cùng Empty Re: Lớp nhạc cuối cùng

Bài gửi by nguyenchihiep on Mon Nov 01, 2010 6:06 am

Lớp nhạc cuối cùng 508764
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết