Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục)

Go down

Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) Empty Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục)

Bài gửi by jerry on Sat Aug 21, 2010 9:37 am

Giữa trùng trùng kiến thức
Hụt hẫng tìm lối ra
Lui tới lại qua
Nhập nha Hội ngộ.

Mong trời xanh phò hộ
Jerry trụ dài dài
Trần thế bi hài
Đi về vô thức.

Chợt thấy lòng ấm ức
Có người muốn thịt em
Chú Cuội... (e hèm...)
Mang em ngâm rượu.

Say khướt trong cái hũ
Chứa toàn rượu X.O
Bất dĩ hồ đồ
Jerry... mô phật.

Tính Jerry lật đật
Ăn nói... khiếp... lung tung
Các Bác mở lòng
Từ bi hỷ xả...

Từ nay xin chừa ạh!
Các Bác đừng trách nha!
Một ngày không xa
(Em thề...)
"Lột... da" chú Cuội...!

Chế biến món thịt nguội
Thết đãi Hội nhà ta
Dấp dúi gọi là
"Chút quà ra mắt...!"

(Mần xong bài thơ kỳ cục này... Jerry hối hận quá...! Cái hẹn 10 năm quân tử... bị lỡ mất rùi...)
Thương quá Cuội ơi...! Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 743335 !!! Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 795358


Được sửa bởi jerry ngày Sat Aug 21, 2010 2:34 pm; sửa lần 1.
jerry
jerry

Tổng số bài gửi : 609
Join date : 02/08/2010
Đến từ : Cartoon

Về Đầu Trang Go down

Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) Empty Re: Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục)

Bài gửi by Chú Cuội on Sat Aug 21, 2010 2:05 pm

Jerry nóng tính thật
Mới bảo đợi mười năm
Nay đã vào hăm
Sớm ngày phục hận

Chắc là nàng đang giận
Nên mới nói vậy thôi
À... Cuội hiểu rồi
Giận là thương đó!

Nếu đúng thì hãy ngỏ
Để Cuội cản lão Tom
Đừng có tèm tòm
Jerry của Cuội

Không thì nàng chớ vội
Mà tính kế trả thù
Đợi hết trung thu
Cuội xin đền tội

Lúc đó nàng cứ trói
Cứ thoải mái... lột da
Cuội chẳng kêu la
Chẳng hờn, chẳng oán

Chỉ ngại nàng sẽ chán
Mà chẳng muốn ra tay
Khi thấy Cuội đây
Không còn sợ chết

Vì đời như chấm hết
Khi tình lại ra đi
Thà để Jerry...
Tùy cơ xử lý! cầu nguyện

nhăn răng
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) Empty Re: Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục)

Bài gửi by jerry on Sat Aug 21, 2010 3:10 pm

Cuội thiệt... ngoan như ý
Xử lý tùy Jerry?
Cuội ơi! Cứ chờ đi
Jerry tìm gia vị.

Sao Cuội không chịu nghĩ
Chờ mùa thu qua đi
Lòng nguội hết sân si
Đâu còn gì để nói?

Nên Jerry muốn trói
Gặm nhắm Cuội bây giờ
Lẽ nào Cuội bảo chờ
Gọi đồng minh tiếp viện?

Nếu chị Hằng xuất hiện
Cùng thần thánh cõi trời
Jerry sẽ tiêu đời
Sao rửa thù phục hận?

Cuội cam lòng chấp nhận
Rồi tình cũng ra đi
Vậy ngoan nhé, baby
Jerry sẽ... quay Cuội...

Giống như là nướng trui... Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 35511 Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 349206 Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 349206 Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 349206


Được sửa bởi jerry ngày Sat Aug 21, 2010 11:59 pm; sửa lần 3.
jerry
jerry

Tổng số bài gửi : 609
Join date : 02/08/2010
Đến từ : Cartoon

Về Đầu Trang Go down

Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) Empty Re: Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục)

Bài gửi by jerry on Sat Aug 21, 2010 11:43 pm

Cuội ới!

Cuội ới giận rùi àh?
Jerry só rỳ nha!
Tự vệ nên lông nhím

Xù ra...! Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 763268

Bỏ qua đi Cuội ha?
Jerry tặng Cuội nà...
Tìm trong Hội Ngộ quán
Hồng hoa. Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 518345

Jerry mem mới mà
Vô tư quá xá xa
Vì... sợ nên quá khích

Đó mà! Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) 651899
jerry
jerry

Tổng số bài gửi : 609
Join date : 02/08/2010
Đến từ : Cartoon

Về Đầu Trang Go down

Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) Empty Re: Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục)

Bài gửi by Chú Cuội on Sun Aug 22, 2010 3:07 pm

Jerry sợ gì cà?
Không ngại, hãy nói ra
Có phải sợ đem Cuội...
Lột da?

Mà nàng ngộ ghê ta
Sao lại tặng Cuội hoa?
Còn thêm màu hồng thắm
Thiệt là... cámơn

Cuội đâu biết giận à
Jerry chớ lo xa!
Nên cứ xù lông...nhím
Dzui nha! Smile

Laughing Laughing
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục) Empty Re: Thương quá Cuội ơi...! (thơ kỳ cục)

Bài gửi by jerry on Mon Aug 23, 2010 2:34 pm

Nghĩ cũng lạ lạ là
Tự dưng ghét người ta
Nghĩ ra cách hành xác
Lột da!!!

Cũng may Cuội hổng la
(Chắc khoái vì bông hoa?)
Từ nay bạn bè nhé?
Huề nha...!

Thôi bỏ hết đi ha...
Jerry hết lo xa
Lông nhím xù chi nữa...
Dĩ hòa...! Mad
jerry
jerry

Tổng số bài gửi : 609
Join date : 02/08/2010
Đến từ : Cartoon

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết