Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

mai lên sài gòn

Go down

mai lên sài gòn Empty mai lên sài gòn

Bài gửi by Liêu Nguyễn on Wed Sep 01, 2010 12:59 pm

sang mai whisky len thanh pho nhung ko liên lac duoc voi moi nguoi. chi moi lien lac dc voi lao te.
co ai o sai gon thi gọi toi 0919232343
Liêu Nguyễn
Liêu Nguyễn

Tổng số bài gửi : 212
Join date : 16/09/2009
Age : 32
Đến từ : Bạc Liêu

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by jerry on Wed Sep 01, 2010 1:16 pm

Liêu_Nguyễn cho Jerry gửi lời thăm Lão Tế & mấy khứa lão trên Sì gòn dzí nha...! Chúc mọi ngừ họp mặt vui áh...! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206
jerry
jerry

Tổng số bài gửi : 609
Join date : 02/08/2010
Đến từ : Cartoon

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by vânsơn on Wed Sep 01, 2010 4:22 pm

jerry đã viết:Liêu_Nguyễn cho Jerry gửi lời thăm Lão Tế & mấy khứa lão trên Sì gòn dzí nha...! Chúc mọi ngừ họp mặt vui áh...! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206
Úi sao con chuột nhắt này cũng quen ta bà tứ xứ dzị ta, Jerry là chuột ở miệt nào dzị? Tui biết Whisky lâu gòy mà cũng chỉ mới thấy hình avatar thui hà, nhìn cũng ngon lành há chuột há! Sao Jerry hổng nhảy dzô túi Whisky theo lên Sì gòn hội ngộ dzới "khứa lão" VS, TTĐiên và mọi người cho dzui, mai là 2/9 nghỉ lễ mà! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 743335
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by jerry on Wed Sep 01, 2010 4:34 pm

Jerry là Chuột nhắt miệt vườn... trú quán dưới mái hiên nhà Công tử Bạc Liêu áh...!

Tại nhóc Whisky tự khai địa chỉ nên Chuột thấy sang bắt quàng mần họ thui...

Thôi anh Vân Sơn (hết kiu cụ gòy) dzí mọi ngừ họp mặt vui vẻ nha...
Có hình offline cho coi ké dzí nha...!

Jerry gửi lời... cắn Lão Tế một tẹo áh...! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206
jerry
jerry

Tổng số bài gửi : 609
Join date : 02/08/2010
Đến từ : Cartoon

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by Tina Vu on Wed Sep 01, 2010 5:53 pm

Liêu_Nguyễn đã viết:sang mai whisky len thanh pho nhung ko liên lac duoc voi moi nguoi. chi moi lien lac dc voi lao te.
co ai o sai gon thi gọi toi 0919232343

Hello Liêu Nguyễn. Tiếc là lại không có dịp gặp LN lần này nữa rồi. Hy vọng lần tới vậy. Chúc mọi người họp mặt vui vẻ nha ! À, hôm nọ nhân ngày Sinh nhật Liêu Nguyễn mọi người chúc mừng trong trang này nè :

http://www.hoingo.org/forum-f12/topic-t4787.htm

mai lên sài gòn 99480
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by Ra on Wed Sep 01, 2010 9:11 pm

Vậy là Whisky hổng gặp bác Ra rùi... mai lên sài gòn 349206

Ra

Tổng số bài gửi : 1901
Join date : 08/10/2009
Đến từ : ...nơi ấy

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by bệ phóng on Thu Sep 02, 2010 8:45 am

jerry đã viết:Jerry là Chuột nhắt miệt vườn... trú quán dưới mái hiên nhà Công tử Bạc Liêu áh...!

Tại nhóc Whisky tự khai địa chỉ nên Chuột thấy sang bắt quàng mần họ thui...

Thôi anh Vân Sơn (hết kiu cụ gòy) dzí mọi ngừ họp mặt vui vẻ nha...
Có hình offline cho coi ké dzí nha...!

Jerry gửi lời... cắn Lão Tế một tẹo áh...! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 349206
Cắn nhẹ chẳng phải là yêu
"Cắn đau".. chắc lão phải tiêu với mấy cụ già.. mai lên sài gòn 938723
..Hic.. hic.. Chuột nầy mà cắn lão đau quá thì mấy cụ kia xúm lại xé xác lão thui.. hic hic..
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by bệ phóng on Thu Sep 02, 2010 10:42 pm

LieuNguyen đâu rùi..???? vô đây mà trả lời coi tại sai hủy chuyến đi, báo hại lão phải trả lời bao cuộc gọi muốn đứt hơi nè.. mai lên sài gòn 801564
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by Liêu Nguyễn on Fri Sep 03, 2010 10:53 am

Hic hổng biết phải nói sao để cáo lỗi với mọi người đây, đặc biệt là lão tế. Đi đến Vĩnh Long rồi nhưng vì lí do đột xuất của một thành viên trong nhóm buộc cả nhóm phải quay về. Vô cùng xin lỗi mọi người. Thật sự Whisky cũng rất tiếc vì bõ lỡ dịp gặp mọi người.
Liêu Nguyễn
Liêu Nguyễn

Tổng số bài gửi : 212
Join date : 16/09/2009
Age : 32
Đến từ : Bạc Liêu

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by suongkhoimay on Fri Sep 03, 2010 11:47 am

Vậy là may mắn cho Khói lão này quá!Hôm qua hỏng đến nên hỏng bị leo cây!!!hehehe!!! Laughing cười
suongkhoimay
suongkhoimay

Tổng số bài gửi : 1722
Join date : 23/06/2010
Age : 62
Đến từ : nhà dưỡng lão

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by vânsơn on Fri Sep 03, 2010 2:02 pm

suongkhoimay đã viết:Vậy là may mắn cho Khói lão này quá!Hôm qua hỏng đến nên hỏng bị leo cây!!!hehehe!!! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 86961
Ủa? Chứ hổng phải Khói Lão cũng muốn đến leo cây hái mấy trái "táo xanh" mà hổng được, nên phải mại hơi câu này cho đỡ "quê xệ" sao...??? Hỏi thiệt nha, tỉ dụ bữa qua người ta dzẫn "lén lút", âm thầm hội...họp để bàn chiện đại sự cho chương trình "tưởng niệm" ngày 11/9 sắp tới thì Lão có thấy...hơi bị tiếc hông dzị? mai lên sài gòn 679357 mai lên sài gòn 642995
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by nguyenchihiep on Fri Sep 03, 2010 2:14 pm

vânsơn đã viết:
suongkhoimay đã viết:Vậy là may mắn cho Khói lão này quá!Hôm qua hỏng đến nên hỏng bị leo cây!!!hehehe!!! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 86961
Ủa? Chứ hổng phải Khói Lão cũng muốn đến leo cây hái mấy trái "táo xanh" mà hổng được, nên phải mại hơi câu này cho đỡ "quê xệ" sao...??? Hỏi thiệt nha, tỉ dụ bữa qua người ta dzẫn "lén lút", âm thầm hội...họp để bàn chiện đại sự cho chương trình "tưởng niệm" ngày 11/9 sắp tới thì Lão có thấy...hơi bị tiếc hông dzị? mai lên sài gòn 679357 mai lên sài gòn 642995

zị là hôm qua tui bị chầu zìa òi .... k.h
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by suongkhoimay on Fri Sep 03, 2010 2:27 pm

vânsơn đã viết:
suongkhoimay đã viết:Vậy là may mắn cho Khói lão này quá!Hôm qua hỏng đến nên hỏng bị leo cây!!!hehehe!!! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 86961
Ủa? Chứ hổng phải Khói Lão cũng muốn đến leo cây hái mấy trái "táo xanh" mà hổng được, nên phải mại hơi câu này cho đỡ "quê xệ" sao...??? Hỏi thiệt nha, tỉ dụ bữa qua người ta dzẫn "lén lút", âm thầm hội...họp để bàn chiện đại sự cho chương trình "tưởng niệm" ngày 11/9 sắp tới thì Lão có thấy...hơi bị tiếc hông dzị? mai lên sài gòn 679357 mai lên sài gòn 642995

Trong cái xui có cái hên và ngược lại thui mà!
Vậy nhé,VS!
suongkhoimay
suongkhoimay

Tổng số bài gửi : 1722
Join date : 23/06/2010
Age : 62
Đến từ : nhà dưỡng lão

Về Đầu Trang Go down

mai lên sài gòn Empty Re: mai lên sài gòn

Bài gửi by vânsơn on Fri Sep 03, 2010 2:36 pm

nguyenchihiep đã viết:
vânsơn đã viết:
suongkhoimay đã viết:Vậy là may mắn cho Khói lão này quá!Hôm qua hỏng đến nên hỏng bị leo cây!!!hehehe!!! mai lên sài gòn 349206 mai lên sài gòn 86961
Ủa? Chứ hổng phải Khói Lão cũng muốn đến leo cây hái mấy trái "táo xanh" mà hổng được, nên phải mại hơi câu này cho đỡ "quê xệ" sao...??? Hỏi thiệt nha, tỉ dụ bữa qua người ta dzẫn "lén lút", âm thầm hội...họp để bàn chiện đại sự cho chương trình "tưởng niệm" ngày 11/9 sắp tới thì Lão có thấy...hơi bị tiếc hông dzị? mai lên sài gòn 679357 mai lên sài gòn 642995

zị là hôm qua tui bị chầu zìa òi .... mai lên sài gòn 481215

Dzì kỳ dzậy, tui mới nói tỉ dzụ thôi mờ đã "rò rỉ" ướt nhép dzạ? Bữa qua trả lời rồi còn gì...Mà sao chơi kỳ nghen, đổi sim mới hay mượn máy ai nhá cho tui, bắt tui phải tốn tiền 1 cuộc gọi lại dzị? Tính "đi đêm" dzới tui sao hổng chịu nói trước hả...???
vânsơn
vânsơn

Tổng số bài gửi : 3633
Join date : 17/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết