Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Họp Mặt Sinh Nhật

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by bệ phóng on Sun Sep 12, 2010 6:36 pm

Thực tình thì lão cũng không ngờ mọi người ở nhà đều trông ngóng như vậy. Cám ơn tất cả các bạn.
Phải đến hơn 11g mới gom được tàm tạm do trời mưa sáng sớm. Trừ DatMa ờ tận Biên Hòa ra thì còn lại hầu hết là ở nội thành. Cũng có vài người vì lý do riêng mà không đến được.
Tất cả gồm có: ThachThao, Cờ óc, MayTim, TamP, MeoCon, SuongKhoiMay, VanSon, DatMa, DH, và lão rách nầy. Ngoài bảng chào mừng ra thì còn có bánh kem, lẳng hoa và champagne.
Muốn gom đũ mọi người để chụp tấm hình khui champagne cũng là vấn đề, bởi hết người nầy tới người kia phải nghe ĐT chúc mừng. Ngoài DP và Tina còn có Cu.. ội, Jerry, NTD.. khiến cho ai nấy đều bận rộn..
DH cũng tranh thủ post vài tấm ảnh để mọi người chung vui.. và cũng cần nói là lúc chụp hình thì mạnh ai nấy chụp, giống như một đoàn phóng viên đang vây quanh những nhân vật quan trọng, khiến cho VS suýt tý là.. hì hì... Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Điều đặc biệt là cái bánh kem do Cờ.. óc đặt với chủ đề "3 con chim".. nhưng mà khi lên bánh thì nó thành...... 3 con gà con chim chiếp.. Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Trên tất cả thì đây chỉ là cuộc họp bỏ túi, kết nối rông hơn một chút để quen nhau trước, mở đường cho cuộc họp quy mô vào cuối năm.
Mong rằng cuộc họp đó sẽ thành công hơn.
Chúc mọi người vui vẻ. Họp Mặt Sinh Nhật 99480
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by sao_bang205 on Sun Sep 12, 2010 6:48 pm

Bác Tế, bác Hiệp ơi, hai bác lựa tấm nào đông đủ mọi người rùi cho băng cái chú thích với ạ
sao_bang205
sao_bang205

Tổng số bài gửi : 350
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by bệ phóng on Sun Sep 12, 2010 6:51 pm

sao_bang205 đã viết:Bác Tế, bác Hiệp ơi, hai bác lựa tấm nào đông đủ mọi người rùi cho băng cái chú thích với ạ
Yên tâm đi, lão sẽ lựa những tấm hình đũ nhất, đẹp nhất.. để gời qua mail, phòng khi mất ngủ lấy ra xem là muốn ngủ liền hà, bởi nhìn vô thấy...... Họp Mặt Sinh Nhật 349206 hì hì..
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 7:02 pm

Tui tạm thời dời mấy tấm hình...
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 151896
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by bệ phóng on Sun Sep 12, 2010 7:06 pm

Tội thân lão Ác thức tới khuya
Giờ đây post, xóa, đọc.. lia chia
Eo ui..!! mọi người đông vui quá..
Biết đâu ai nấy đợi lão.... dzìa..
Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 99480
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 7:10 pm

TieuTeDien đã viết:Tội thân lão Ác thức tới khuya
Giờ đây post, xóa, đọc.. lia chia
Eo ui..!! mọi người đông vui quá..
Biết đâu ai nấy đợi lão.... dzìa..
Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 99480
Tết này tui sẽ có mặt nha.
Bảo đảm vừa nhậu sẽ vừa la
Eo ôi! Lão ác trông ghê quá
Nhìn qua cứ tưởng là con ma!
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 33257
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 7:23 pm

Phải nói công sức của mọi người đều thật đáng quí. Tui rất vui khi được nhìn thấy các bạn qua web cam. Gương mặt ai cũng vui tươi và rất đẹp.
Ngoài ra trong chat box lúc đó còn có các bạn nôn nao ngóng vể buổi họp mặt.
Các bạn có để log in vào chat box để đọc.
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 743335
*** Quành lại: Sau khi log in. bấm chữ "Archives" để đọc
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by bé Muội on Sun Sep 12, 2010 8:09 pm

Còn tui luôn lo sợ cho Lão Tế , sợ lão vui, uống
nhìu về không được ( nhìn thấy lão cầm nguyên chai rượu)
nhưng ai ngờ võ công lão quá thâm hậu , nghe đâu tàn tiệc
lão tỉnh bơ ..he..he .( vui nhe ) .


Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206
bé Muội
bé Muội

Tổng số bài gửi : 312
Join date : 18/10/2009
Đến từ : Vườn Xuân

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 8:36 pm

ĐH với bánh SN rất bự, lẵng hoa rất đẹp và rượu champagne


Họp Mặt Sinh Nhật IMG_0600
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by lenguyen on Sun Sep 12, 2010 8:42 pm

huhuhu... Họp Mặt Sinh Nhật 801564 Họp Mặt Sinh Nhật 801564 Họp Mặt Sinh Nhật 801564 lenguyen ngĩ đi ngủ chút sẽ dậy tám vối mọi người, nào dè ngủ quên mất, bỏ mất dịp may tám cũng tất cả rùi, kg biết sao nữa nè, giớ mới dậy đây, mấy lào làm ơn gỡi hình lên cho tui xem nào, kiến nãy giờ kg thấy tấm hình nào là sao dzậy ta...?
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 8:46 pm

lenguyen đã viết:huhuhu... Họp Mặt Sinh Nhật 801564 Họp Mặt Sinh Nhật 801564 Họp Mặt Sinh Nhật 801564 lenguyen ngĩ đi ngủ chút sẽ dậy tám vối mọi người, nào dè ngủ quên mất, bỏ mất dịp may tám cũng tất cả rùi, kg biết sao nữa nè, giớ mới dậy đây, mấy lào làm ơn gỡi hình lên cho tui xem nào, kiến nãy giờ kg thấy tấm hình nào là sao dzậy ta...?
hehehe... đáng đời!
Còn mấy tấm hình thì nhìn đở ĐH nghen... Họp Mặt Sinh Nhật 507376
Chủ nhật vui!
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 743335
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by Tina Vu on Sun Sep 12, 2010 8:49 pm

Tina xin cám ơn các bạn đã bỏ công sức, thời gian, tiền bạc để HN có một buổi họp mặt ý nghĩa, tuy không rình rang nhưng rất thân tình vui vẻ.
TT và con Cóc đã đặt hoa và bánh thật tuyệt

Họp Mặt Sinh Nhật 573907 Họp Mặt Sinh Nhật 573907 Họp Mặt Sinh Nhật 528840 Họp Mặt Sinh Nhật 528840 Họp Mặt Sinh Nhật 528840
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 8:50 pm

Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=


Họp Mặt Sinh Nhật IMG_0596


Được sửa bởi dangphuong ngày Mon Sep 13, 2010 12:27 am; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by lenguyen on Sun Sep 12, 2010 8:51 pm

dangphuong đã viết:ĐH với bánh SN rất bự, lẵng hoa rất đẹp và rượu champagne


Họp Mặt Sinh Nhật IMG_0600


wow, lão DH đẹp trai thế nhỉ??? phong độ nhỉ?kg biết mặt lão Ác thế nào hả??? chắc già trên 70 rùi (nghe nói thế), hết tóc...còn da nhăn nữa, chắc như ma quá Họp Mặt Sinh Nhật 35511 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 bánh SN đẹp quá, giờ mới biết mặt nhà thơ lớn của HN đây , ôm cái nào Họp Mặt Sinh Nhật 743335 Họp Mặt Sinh Nhật 743335 Họp Mặt Sinh Nhật 743335
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 8:53 pm

Họp Mặt Sinh Nhật IMG_0643


Nghe MT nói, ai hát cũng rất hay!
Đúng là HN ai cũng tài hoa... Họp Mặt Sinh Nhật 80248
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 743335
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 8:56 pm

Chờ sự cho phép của Con Cóc, tui sẽ post lại tấm hình có đầy đủ mọi người. Ai cũng tươi tắn và rất đẹp.
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 507376
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by lenguyen on Sun Sep 12, 2010 8:58 pm

giòi ạ.thật là chỉ một bông hoa thơm những mấy lão thui, quá tuyệt nha, nếu có lenguyen ở đó, chắc mấy lão sẽ chết dưới tay của ta rùi, hehehe, ảnh rất đẹp nè, ai cũng cười rất tươi, mà sao mấy lão ai cùng có râu thế hả???? gọi là lão quả kg sao chút nào, sao mà lào DP kg chú thích tên cho lenguyen biết dzậy hả dzời??? lại ôm mọi người nữa nè, ai cũng xinh hết mấy lão thì đẹp lảo mà... hehehe Họp Mặt Sinh Nhật 35511
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by thuonghoai on Sun Sep 12, 2010 9:05 pm

ht tiếc quá vì ở xa, trời thì mưa to nên nhà không cho đi Họp Mặt Sinh Nhật 801564
nhưng nhất định lần sau ht sẽ..trốn Họp Mặt Sinh Nhật 349206
ht rất nóng ruột không biết là Tế Cong Cong Họp Mặt Sinh Nhật 451635 Họp Mặt Sinh Nhật 99480 VS Họp Mặt Sinh Nhật 743335 TT..SKM nữa chứ.. Họp Mặt Sinh Nhật 349206 nhất là Cóc đã làm cho ht phải thất tình.. Họp Mặt Sinh Nhật 374916
ht


Được sửa bởi thuonghoai ngày Sun Sep 12, 2010 9:09 pm; sửa lần 1.
thuonghoai
thuonghoai

Tổng số bài gửi : 977
Join date : 10/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by nguyenchihiep on Sun Sep 12, 2010 9:06 pm

Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=Họp Mặt Sinh Nhật Photo0250

Mèo Con khả ái
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 9:07 pm

thuonghoai đã viết:ht tiếc quá vì ở xa, trời thì mưa to nên nhà không cho đi Họp Mặt Sinh Nhật 801564
nhưng nhất định lần sau ht sẽ..trốn Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Biết là sẽ có lần sau ... sao?
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 938723
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 9:11 pm

nguyenchihiep đã viết:


Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=Họp Mặt Sinh Nhật Photo0250


Mèo Con khả ái
Con cóc đâu rồi?
dp
*** tất cả hình này, đều cho ĐH post lên, tui chỉ dời qua dời lại thui... Họp Mặt Sinh Nhật 349206


Được sửa bởi dangphuong ngày Mon Sep 13, 2010 12:21 am; sửa lần 1.
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by thuonghoai on Sun Sep 12, 2010 9:11 pm

dangphuong đã viết:
thuonghoai đã viết:ht tiếc quá vì ở xa, trời thì mưa to nên nhà không cho đi Họp Mặt Sinh Nhật 801564
nhưng nhất định lần sau ht sẽ..trốn Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Biết là sẽ có lần sau ... sao?
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 938723
Nhất định phải có chứ dp Họp Mặt Sinh Nhật 938723 hihi
ht Họp Mặt Sinh Nhật 751873
thuonghoai
thuonghoai

Tổng số bài gửi : 977
Join date : 10/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by lenguyen on Sun Sep 12, 2010 9:19 pm

thuonghoai đã viết:
dangphuong đã viết:
thuonghoai đã viết:ht tiếc quá vì ở xa, trời thì mưa to nên nhà không cho đi Họp Mặt Sinh Nhật 801564
nhưng nhất định lần sau ht sẽ..trốn Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Biết là sẽ có lần sau ... sao?
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 938723
Nhất định phải có chứ dp Họp Mặt Sinh Nhật 938723 hihi
ht Họp Mặt Sinh Nhật 751873

Ht yên tâm, lenguyen nghe Tina va lão Ác hẹn gặp tết năm nay rùi, họ kg về, xử tội họ thôi Ht nhỉ??? còn kg thì say bye với họ luôn nha Họp Mặt Sinh Nhật 35511 Họp Mặt Sinh Nhật 349206
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by thuonghoai on Sun Sep 12, 2010 9:22 pm

lenguyen đã viết:
thuonghoai đã viết:
dangphuong đã viết:
thuonghoai đã viết:ht tiếc quá vì ở xa, trời thì mưa to nên nhà không cho đi Họp Mặt Sinh Nhật 801564
nhưng nhất định lần sau ht sẽ..trốn Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Biết là sẽ có lần sau ... sao?
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 938723
Nhất định phải có chứ dp Họp Mặt Sinh Nhật 938723 hihi
ht Họp Mặt Sinh Nhật 751873

Ht yên tâm, lenguyen nghe Tina va lão Ác hẹn gặp tết năm nay rùi, họ kg về, xử tội họ thôi Ht nhỉ??? còn kg thì say bye với họ luôn nha Họp Mặt Sinh Nhật 35511 Họp Mặt Sinh Nhật 349206
vậy ht với LN bắt tay nghen Họp Mặt Sinh Nhật 99480 Họp Mặt Sinh Nhật 743335 Họp Mặt Sinh Nhật 349206
ht
thuonghoai
thuonghoai

Tổng số bài gửi : 977
Join date : 10/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 9:54 pm

Hổng lẽ HN chỉ sống 1 năm thui sao ta?
Mọi người đi đâu mất hết rùi?
Còn ở đây thì chỉ nói toàn lời tạm biệt (!!!)
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 481215
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by thuonghoai on Sun Sep 12, 2010 10:02 pm

dangphuong đã viết:Hổng lẽ HN chỉ sống 1 năm thui sao ta?
Mọi người đi đâu mất hết rùi?
Còn ở đây thì chỉ nói toàn lời tạm biệt (!!!)
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 481215
Sao dp nghỉ vậy HN tới gần 200 người cơ mà Họp Mặt Sinh Nhật 743335 nhưng chỉ có hai người tạm biệt thôi rồi họ sẽ trở về chớ có đi luôn đâu Họp Mặt Sinh Nhật 99480
Còn các bạn ít vào thì ht nghỉ là lúc sáng vui quá nên xỉn hết rồi Họp Mặt Sinh Nhật 451635 hihi..
dp đừng khóc nữa nha Họp Mặt Sinh Nhật 528840
ht
thuonghoai
thuonghoai

Tổng số bài gửi : 977
Join date : 10/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 10:05 pm

thuonghoai đã viết:
dangphuong đã viết:Hổng lẽ HN chỉ sống 1 năm thui sao ta?
Mọi người đi đâu mất hết rùi?
Còn ở đây thì chỉ nói toàn lời tạm biệt (!!!)
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 481215
Sao dp nghỉ vậy HN tới gần 200 dngười cơ mà Họp Mặt Sinh Nhật 743335 nhưng chỉ có hai người tạm biệt thôi rồi họ sẽ trở về chớ có đi luôn đâu Họp Mặt Sinh Nhật 99480
Còn các bạn ít vào thì ht nghỉ là lúc sáng vui quá nên xỉn hết rồi Họp Mặt Sinh Nhật 451635 hihi..
dp đừng khóc nữa nha Họp Mặt Sinh Nhật 528840
ht
hehehe ... thôi tựa vào vai ht hén.
Tới đâu thì tới...
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 507376
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by thuonghoai on Sun Sep 12, 2010 10:09 pm

Họp Mặt Sinh Nhật 35511
dangphuong đã viết:
thuonghoai đã viết:
dangphuong đã viết:Hổng lẽ HN chỉ sống 1 năm thui sao ta?
Mọi người đi đâu mất hết rùi?
Còn ở đây thì chỉ nói toàn lời tạm biệt (!!!)
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 481215
Sao dp nghỉ vậy HN tới gần 200 dngười cơ mà Họp Mặt Sinh Nhật 743335 nhưng chỉ có hai người tạm biệt thôi rồi họ sẽ trở về chớ có đi luôn đâu Họp Mặt Sinh Nhật 99480
Còn các bạn ít vào thì ht nghỉ là lúc sáng vui quá nên xỉn hết rồi Họp Mặt Sinh Nhật 451635 hihi..
dp đừng khóc nữa nha Họp Mặt Sinh Nhật 528840
ht
hehehe ... thôi tựa vào vai ht hén.
Tới đâu thì tới...
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 507376
ý coi chừng ..té Họp Mặt Sinh Nhật 374916 dp cũng xỉn hả Họp Mặt Sinh Nhật 35511
ht
thuonghoai
thuonghoai

Tổng số bài gửi : 977
Join date : 10/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 10:22 pm

Hổng có xỉn, nhưng đang buồn ngủ quá chòy!
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 375121
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by thuonghoai on Sun Sep 12, 2010 10:28 pm

dangphuong đã viết:Hổng có xỉn, nhưng đang buồn ngủ quá chòy!
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 375121
Chời ơi..vậy dp Họp Mặt Sinh Nhật 873813
ht coi chừng..dùm cho Họp Mặt Sinh Nhật 967752
ủa mà coi chừng cái gì Họp Mặt Sinh Nhật 35511
ht
thuonghoai
thuonghoai

Tổng số bài gửi : 977
Join date : 10/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 10:31 pm

thuonghoai đã viết:
dangphuong đã viết:Hổng có xỉn, nhưng đang buồn ngủ quá chòy!
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 375121
Chời ơi..vậy dp Họp Mặt Sinh Nhật 873813
ht coi chừng..dùm cho Họp Mặt Sinh Nhật 967752
ủa mà coi chừng cái gì Họp Mặt Sinh Nhật 35511
ht
Coi chừng... có ai nói lời "tạm biệt" nữa thì để cho tui ngủ luôn đừng kêu dậy nữa nghen!
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 938723
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by thuonghoai on Sun Sep 12, 2010 10:36 pm

ok..chúc ngủ ngon Họp Mặt Sinh Nhật 743335
ht
thuonghoai
thuonghoai

Tổng số bài gửi : 977
Join date : 10/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by Diệp Băng Hồ on Sun Sep 12, 2010 10:42 pm

dangphuong đã viết:Chờ sự cho phép của Con Cóc, tui sẽ post lại tấm hình có đầy đủ mọi người. Ai cũng tươi tắn và rất đẹp.
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 507376

Hello Ôn Ác, ôn Ác cứ tự nhiên post hình lên đi, các anh chị khác đã đồng ý thì Cờ..óc cũng ok hihi..

Sorry để Ôn Ác phải chờ đến buồn ngủ hấc hắc..tại tối nay nhỏ kẹt chút chuyện đến giờ mới về, dzô đây mới đọc thấy hehe..

Nhỏ còn có một đoạn phim quay các giọng ca của HN hong biết làm sao để bỏ lên đây haha..ha.. Laughing Laughing


Được sửa bởi Diệp Băng Hồ ngày Sun Sep 12, 2010 10:44 pm; sửa lần 1.
Diệp Băng Hồ
Diệp Băng Hồ

Tổng số bài gửi : 553
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by nguyenchihiep on Sun Sep 12, 2010 10:43 pm

Họp Mặt Sinh Nhật 1261120999-bup-be-2

ôm ngủ nha .... Smile
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 10:49 pm

Diệp Băng Hồ đã viết:
dangphuong đã viết:Chờ sự cho phép của Con Cóc, tui sẽ post lại tấm hình có đầy đủ mọi người. Ai cũng tươi tắn và rất đẹp.
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 507376

Hello Ôn Ác, ôn Ác cứ tự nhiên post hình lên đi, các anh chị khác đã đồng ý thì Cờ..óc cũng ok hihi..

Sorry để Ôn Ác phải chờ đến buồn ngủ hấc hắc..tại tối nay nhỏ kẹt chút chuyện đến giờ mới về, dzô đây mới đọc thấy hehe..

Nhỏ còn có một đoạn phim quay các giọng ca của HN hong biết làm sao để bỏ lên đây haha..ha.. Laughing Laughing
Cái vụ này, chắc lão Tế hay cuhiêp làm được.
Hoặc cứ e-mail cho tui
dangphuongvu@yahoo.com
Sắn dịp hỏi các bạn có ai muốn dùng e-mail Hội Ngộ không?
Thí dụ như concoc@hoingo.org. Chúng ta có 10 cái nhưng HN chưa xài cái nào.
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 10:54 pm

Họp Mặt Sinh Nhật IMG_0637

dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 10:56 pm

Họp Mặt Sinh Nhật IMG_0640
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by Diệp Băng Hồ on Sun Sep 12, 2010 10:58 pm

Nhân dịp Hội Ngộ do Ông Ác và chị Tina phối hợp sáng lập đến nay thì đã tròn 1 tuổi đời nhí nhảnh Laughing Laughing hihi..và để đáp lại tấm thân tình của ôn bà Ác thì các thành viên của Hội Ngộ cũng muốn nhân dịp này bày tỏ sự yêu thương quý mến sân chơi Diễn Đàn Hội Ngộ cũng như quý mến như Ông Bà Ác. Nên đã có một buổi họp mặt kỷ niệm mừng sinh nhật lần đầu tiên cho đứa con cưng Hội Ngộ của Ôn bà Ác. Sau khi biết tin này trên Điễn Đàn do anh Vân Sơn thông báo là có thật.
Chị Tina đã nhờ con Cóc đặt dùm một ổ bánh bự bự và một lẳng hoa đẹp thiệt là đẹp và đặc biệt là phải có 3 con chim trên ổ bánh hắc hắc..

Sau khi Cờ..óc và chị Thạch Thảo chạy đi đặt hết tất cả mọi thứ xong về nhà, chị TT và Cờ..óc ngồi ráng vẽ cắt cho được hình 3 con chim để phòng hờ trường hợp trên ổ bánh 3 con chim biến thành 3 con gà con kêu chíp chíp cườicười..haha..ha.. Cuối cùng thì điều này cũng xảy ra..mà chị Thảo thì vẽ ra được 1 con Mèo láu cá LaughingLaughing và Cờ..óc thì cũng đâu thua gì vẽ ra được 1 con Cóc nhăn răng hehe..Con còn lại thì nhờ Cu vẽ..hỏng biết Cu vẽ hay là Cu dzật nó màh Cu bịnh luôn phải nhập viện lúc 2h khuya cầu nguyện. Thế là thiếu mất 1 con của Cu..may sao có con chim sơn ca hót líu lo Mây Tím đến dự haha..nên bắt dzô nộp cho đủ 3 con hắc hắc..(dzị coi như dzụ 3 con chim thì Cờ..óc cũng có 3 con khác để giao phó gòy nha chị Tina và Ôn Ác hehe..)

Thế goỳ 1 đêm trôi qua Sài Gòn thức dậy với một trận mưa tầm tả,Giờ hẹn hò đã đến gần kề, mặc dù không ai nói ra nhưng có lẽ trong bụng mọi người đang thầm mong van vái cho mưa tạnh để cùng nhau đến điểm hẹn nhà hàng Hoàng Lan tọa lạc trên đường LVS.

Và một điều nữa, vui thay cuộc hẹn hò vào lúc 10h sáng màh nhà hàng thì đến 11h mới đón khách hắc hắc..vì không thể thay đổi tới lui cái thông báo trên Diễn Đàn nên buộc lòng con Cóc và chị Thảo đành dấu dzụ này..Nên khi đón anh Datma từ thành phố Biên Hòa vào và lão “Mây khói Sương” trong tình trạng phòng Víp và nhà hàng đang còn làm vệ sinh phòng hihi..Đến hơn 11h thì các anh chị lần lượt đến gần đủ (tuy có vài người vắng mặt ) nhưng cuộc họp mặt diễn ra rất sinh động, Phần mở đầu do anh VS tự giới thiệu cho người mới và người cũ tay bắt mặt mừng làm quen nhau.Kế đến là buổi tiệc mừng sinh nhật được bắt đầu với rượu Champagne đã được lão Tế khui mừng. Cuộc Hội Ngộ diễn ra đầy lý thú.. những cuộc phone của Ôn Ác và chị Tina từ Mỹ gọi về và các thành viên ở xa gọi đến chia vui, goỳ đường truyền internet đã mở webcam hổ trợ cho Ôn Ác thấy toàn cảnh cuộc vui, kế đến là những chuyện các thành viên tâm tình LaughingLaughing hehe.. và kết thúc trong những bản karaoke tình tự do các đôi song ca Mây Tím & “Mây Khói Sương” , Tâmp & Vân Sơn, TT & Lão Tế ..goỳ Mèo Con, Datma và Chí Hiệp ca vọng cổ ..hehe.. :@::idea:

Rượu Champagne đã được nâng ly chúc mừng sinh nhật Hội Ngộ pig, và nâng chén tình say mừng 3 anh em nhà “Mây” cườicười..(Mây Tím, Sương khói Mây và Vân Sơn) hihi..cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, mọi người chia tay ra về trong sự lưu luyến mà nghe dư âm còn xót lại..

Cờ..óc và các Anh Chị Em thành viện của Hội Ngộ cámơn Ôn Ác và Chị Tina hug Suspect
Diệp Băng Hồ
Diệp Băng Hồ

Tổng số bài gửi : 553
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by Diệp Băng Hồ on Sun Sep 12, 2010 11:01 pm

dangphuong đã viết:
Diệp Băng Hồ đã viết:
dangphuong đã viết:Chờ sự cho phép của Con Cóc, tui sẽ post lại tấm hình có đầy đủ mọi người. Ai cũng tươi tắn và rất đẹp.
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 507376

Hello Ôn Ác, ôn Ác cứ tự nhiên post hình lên đi, các anh chị khác đã đồng ý thì Cờ..óc cũng ok hihi..

Sorry để Ôn Ác phải chờ đến buồn ngủ hấc hắc..tại tối nay nhỏ kẹt chút chuyện đến giờ mới về, dzô đây mới đọc thấy hehe..

Nhỏ còn có một đoạn phim quay các giọng ca của HN hong biết làm sao để bỏ lên đây haha..ha.. Laughing Laughing
Cái vụ này, chắc lão Tế hay cuhiêp làm được.
Hoặc cứ e-mail cho tui
dangphuongvu@yahoo.com
Sắn dịp hỏi các bạn có ai muốn dùng e-mail Hội Ngộ không?
Thí dụ như concoc@hoingo.org. Chúng ta có 10 cái nhưng HN chưa xài cái nào.
dp

hihi..nhỏ thì hong rành mấy dzụ này..dzị nhỏ gửi cho Ôn Ác một số hình ảnh và đoạn phim quay bằng dt dzô email của Ôn nha, xong goỳ thì nhỏ đi ngủ..đã thấy hồn lâng lâng la đà gòy hihi..

@Nhắn ai hỏng biết nè..con Cóc check hình thấy trong máy nhỏ có 1 cặp uống rượu giao bôi áh cười cười mau đem "xiền" tới chuộc hình dzìa ah nha cười bò càng cười bò càng hắc hắc..hắc..
Diệp Băng Hồ
Diệp Băng Hồ

Tổng số bài gửi : 553
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Sun Sep 12, 2010 11:09 pm

Bài viết của Con Cóc dài dzậy mà đọc vẫn còn chưa đã...!!!
Cám ơn Con Cóc rất nhiều. Bây giờ mới biết là Bancu vào BV...
Chúc mọi chuyện an lành.
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 743335
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by nguyenchihiep on Sun Sep 12, 2010 11:13 pm

đăng ký 1 gmail thì sẽ vào được youtube .. upload trên đó rất dễ
nguyenchihiep
nguyenchihiep

Tổng số bài gửi : 8247
Join date : 31/05/2010
Age : 59

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by Diệp Băng Hồ on Sun Sep 12, 2010 11:34 pm

dangphuong đã viết:Bài viết của Con Cóc dài dzậy mà đọc vẫn còn chưa đã...!!!
Cám ơn Con Cóc rất nhiều. Bây giờ mới biết là Bancu vào BV...
Chúc mọi chuyện an lành.
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 743335

Dạ Chị Cu sức khỏe hong được khỏe, các anh chị khác sẽ vào viết bài sau cho DP huynh đọc tiếp hihi..cái đoạn phim đó gần 22 phút , có lẽ nó nặng quá hay sau màh email nó báo hong cho gửi đi được..giờ làm sao ?..thui đi ngủ cái đã sáng tính nha hihi.. Sleep
Diệp Băng Hồ
Diệp Băng Hồ

Tổng số bài gửi : 553
Join date : 15/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Mon Sep 13, 2010 2:23 am

Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=


Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=Họp Mặt Sinh Nhật Photo0253Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=Họp Mặt Sinh Nhật Photo0221
Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=Họp Mặt Sinh Nhật Photo0218
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by lenguyen on Mon Sep 13, 2010 2:39 am

</A>thks ông Ác nhiều nhé, nhưng lenguyen chỉ biết mặt mà kg biết tên mọi người nè trừ ĐH, có thể chú thích tên kg nhỉ??? mời dùng kem nè Họp Mặt Sinh Nhật 508764

Họp Mặt Sinh Nhật Pbucket
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by dangphuong on Mon Sep 13, 2010 3:06 am

Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize
Họp Mặt Sinh Nhật Photo0253

Từ trái sang phải:
DatMa, SuongKhoiMay, Vân Sơn, Lão Tế, Đông Hòa, TamP, Con Cóc DBH, Mây Tím, Mèo Con và Thạch Thảo.
Có ai "chấm" ai chưa?
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 99480
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by lenguyen on Mon Sep 13, 2010 3:52 am

dangphuong đã viết:Họp Mặt Sinh Nhật %3Ca%20href=
Enlarge this imageReduce this image Click to see fullsize
Họp Mặt Sinh Nhật Photo0253

Từ trái sang phải:
DatMa, SuongKhoiMay, Vân Sơn, Lão Tế, Đông Hòa, TamP, Con Cóc DBH, Mây Tím, Mèo Con và Thạch Thảo.
Có ai "chấm" ai chưa?
dp
Họp Mặt Sinh Nhật 99480

thks nhiều nhá, tui biết rùi không có ai chầm ai chưa nữa? khi nào họ thông báo, ông Ác nhớ cho tui biết dzới, kẻo tụi lại chọn nhầm thỉ khổ thân tui đó nha...

Nhắn với mọi người cùng HN nè, Ông Ác hỏi đó " Có ai "chấm" ai chưa? " - Nếu có làm ơn thông báo cho ông Ác biết để cuối năm ông Ác và bà Min thu xếp về HN một ngày và có quá mừng cho đôi nào vừa ý nhất đó nha, hehehe Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 550105 Họp Mặt Sinh Nhật 550105
lenguyen
lenguyen

Tổng số bài gửi : 428
Join date : 25/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by Oanhoanh on Mon Sep 13, 2010 4:41 am

Coi hình thích quá !
Hoa đẹp, bánh đẹp (chắc là rất ngon) và các người đẹp nữa

** Hình 3 con chim non trên ổ bánh có cái mỏ dễ thương ghê, tuy rằng chim hơi mập Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Oanh cảm ơn tất cả các bạn đã đại diện cho các anh chị em khác không thể tới tham dự Họp Mặt Sinh Nhật 743335 Họp Mặt Sinh Nhật 743335 và chắc vào các dịp sau nữa sẽ càng ngày càng kết chặt tình thân ái của HN

Họp Mặt Sinh Nhật 433349 Họp Mặt Sinh Nhật 508764 Họp Mặt Sinh Nhật 612832
Oanhoanh
Oanhoanh

Tổng số bài gửi : 525
Join date : 21/12/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by Tina Vu on Mon Sep 13, 2010 5:53 am

Tin hành lang :

** Ai cũng hát rất hay, ngoài ca sĩ pro Mây Tím, các ca sĩ cây nhà lá vườn đều phô diễn tài nghệ với các bài tủ của mình. Họp Mặt Sinh Nhật 791733
** Anh DH ca vọng cổ rất mùi..hổng thua gì Thành Được Họp Mặt Sinh Nhật 507376
** Các màn giao lưu hát cặp rất ấn tượng Họp Mặt Sinh Nhật 99480
** 3 con chim dễ thương (nhìn hơi giống con gà con Họp Mặt Sinh Nhật 349206) xém được nặn thành hình con Cóc, con Mèo (láu cá) và con (chim) Cu Họp Mặt Sinh Nhật 432371
** Nhân vật nam đến từ BH được khen là...hiền khô Họp Mặt Sinh Nhật 93933
** Ổ bánh kem ăn rất ngon, nhưng vì quá lớn nên còn dư nhiều (tui thèm quá nè) Họp Mặt Sinh Nhật 550105
** Các bạn nữ không hiểu có bí quyết gì mà hôm qua rất tươi (chắc được tưới bằng nước..mưa)
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by bệ phóng on Mon Sep 13, 2010 9:24 am

nguyenchihiep đã viết:đăng ký 1 gmail thì sẽ vào được youtube .. upload trên đó rất dễ
Không nên đưa vào Youtube, vì đó là nơi công cộng. Chúng ta thấy hình ảnh đẹp, vui.. là vì có chhứa tình cảm, nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy đâu..
Có thể gởi vào Mediafire hay Megaupload, cho đường link để mỗi người tự tải về máy nhà rồi xem, nhưng hình như cũng chưa phải là cách hay.. chắc phải để từ từ vậy
Họp Mặt Sinh Nhật 99480
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Họp Mặt Sinh Nhật Empty Re: Họp Mặt Sinh Nhật

Bài gửi by bệ phóng on Mon Sep 13, 2010 9:55 am

bé Muội đã viết:Còn tui luôn lo sợ cho Lão Tế , sợ lão vui, uống
nhìu về không được ( nhìn thấy lão cầm nguyên chai rượu)
nhưng ai ngờ võ công lão quá thâm hậu , nghe đâu tàn tiệc
lão tỉnh bơ ..he..he .( vui nhe ) .


Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206
Cám ơn Xí Muội nhiều. Hổng phải lão thâm hậu đâu, chỉ là nghe người xưa nói "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu", thế là gọi nhà hàng đem ngàn ly để uống với mọi người.
Nhà hàng không chịu mang ra, bởi vì sợ.. lão không đũ tiến. Đành phải đem tấm thân ngàn vàng của lão ra thế chấp, nhà hàng cũng hổng chịu, bởi vì sợ.. vàng nầy hổng đũ chất lượng.
Tức quá phải về để vô đây nói dóc cho hả ấy mà..
Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 349206 Họp Mặt Sinh Nhật 99480
bệ phóng
bệ phóng

Tổng số bài gửi : 1397
Join date : 27/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết