Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

Thơ... cuội

Go down

Thơ... cuội Empty Thơ... cuội

Bài gửi by Chú Cuội on Sun Nov 01, 2009 1:10 pm

Hú Hồn Thơ... cuội 938723

Đêm qua tản bộ ngắm sao rơi
Bổng thấy bên hiên có một người
Diện mạo xanh lè như xác chết
Xiêm y trắng xõa tựa ma trơi
Ta liền bỏ chạy, thầm cầu khẩn
Hắn vội nhào theo, lớn giọng cười
Chợt vấp thân ai (0.0), ta chúi nhủi
Rùng mình, bật dậy ... hóa mơ thôi Thơ... cuội Lol

****************************

Tiếc Thật Thơ... cuội 801564

Hôm nay lại có chuyện không ngờ
Gặp được cô nàng khá ... lẳng lơ
Ánh mắt đa tình, trông quyến rũ
Thân hình gợi cảm, ngắm ... sao ngơ Thơ... cuội 375121
Môi nàng hé mở như khêu gợi
Mắt tơ hoa lên bởi sửng sờ
Bất chợt nàng ôm ghì lấy tớ ...
Chao ôi ... tiếc thật ... chỉ là mơ Thơ... cuội 35511


Được sửa bởi Chú Cuội ngày Thu Jun 03, 2010 1:51 am; sửa lần 2.
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Thơ... cuội Empty Re: Thơ... cuội

Bài gửi by Tina Vu on Sun Nov 01, 2009 9:39 pm

Hôm qua ngày Lễ Halloween
Ngoài đường xe cộ chạy như điên
Ôi ma lẫn quỷ đang gào thét
Thấp tha thấp thỏm ngủ chẳng yên...
Trẻ con mặc quần áo quỷ ma..
Lễ này chẳng phải lễ nước ta
Múa may hò hét làm kinh sợ..
Không phải trong mơ..mà người ta !
Tina Vu
Tina Vu

Tổng số bài gửi : 6002
Join date : 13/09/2009
Đến từ : Georgia USA

Về Đầu Trang Go down

Thơ... cuội Empty Re: Thơ... cuội

Bài gửi by TK on Mon Nov 02, 2009 12:23 am

Chú Cuội đã viết:
Không Uổng ... Thơ... cuội 873813

Hôm nay lại có chuyện không ngờ
Gặp được cô nàng khá ... lẳng lơ
Ánh mắt đa tình, trông quyến rũ
Thân hình gợi cảm, ngắm ... sao ngơ Thơ... cuội 375121
Môi nàng hé mở như khêu gợi
Mắt tơ hoa lên bởi sửng sờ
Bất chợt nàng ôm ghì lấy tớ ...
Chao ôi, sướng thật ... dẫu là mơ Thơ... cuội 349206
Có May
Nghe ông kể cũng muốn nằm mơ
Nhưng lại run run sợ bất ngờ
Ánh mắt đầy hơi đồng lạnh lẽo
Thân hình tỏa khí đá trơ trơ
Môi nàng hé mở: răng dài thượt
Mắt tớ hoa lên: lưỡi cứng đơ
Cố mãi mới ra lời ú ớ
May mà không thật, chỉ là mơ! Thơ... cuội 375121
TK
TK

Tổng số bài gửi : 3674
Join date : 19/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

http://sites.google.com/site/tkintcol/

Về Đầu Trang Go down

Thơ... cuội Empty Thơ ... mò vần

Bài gửi by Chú Cuội on Sun Apr 04, 2010 1:09 pm

Anh và Em

Anh là cánh chim trời
Lẻ bầy giữa biển khơi
Anh là đôi chân mõi
Lê bước trên đường đời

Anh là vì sao rơi
Nhốt mình vào đêm tối
Anh là mây lạc lối
Ngỡ ngàng chẳng buồn trôi

Anh là nổi chơi vơi
Trong tình trường gian dối
Anh là niềm tiếc nuối
Khi mộng đẹp phai phôi

Anh là kẻ đơn côi
Ôm nổi sầu quạnh tủi
Anh luôn thầm mong đợi
Em mang đến niềm vui

********************

Em là ánh nắng hồng
Trong một chiều cuối đông
Em là cơn gió lộng
Đưa mây mãi phiêu bồng

Em là biển mênh mông
Êm đềm không gợn sóng
Em là khung trời rộng
Luôn rực rỡ xanh trong

Em là giọt tình nồng
Cho tim anh sức sống
Em là niềm hy vọng
Anh ấp ủ trong lòng

Em là người trong mộng
Anh ngày ngóng, đêm trông
Em ơi, có biết không?
Không em, đời lạc lõng!

********************

Anh và em hai phương trời xa cách
Hai tâm hồn, hai hoàn cảnh khác nhau
Anh lặng thầm ôm dĩ vãng buồn đau
Em hồn nhiên với tương lai rạng rỡ

Anh và em chưa một lần gặp gỡ
Chưa một lần ta sánh bước bên nhau
Chỉ một lần trong giấc mộng đêm nao
Em đã đến cho anh niềm hy vọng

Anh vẫn biết, đây chỉ là ảo mộng:
Được cùng em dạo biển ngắm trăng thanh
Được bên em trọn những tháng ngày xanh
Được yêu em với tình yêu bật diệt

Anh vẫn biết! Em ơi, anh vẫn biết!
Em chỉ là người trong mộng mà thôi
Nhưng lòng anh vẫn hy vọng không nguôi
Vẫn mong chờ một ngày ta chung bước!

Cuội


Được sửa bởi Chú Cuội ngày Thu Jun 03, 2010 1:55 am; sửa lần 1.
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Thơ... cuội Empty Re: Thơ... cuội

Bài gửi by dangphuong on Sun Apr 04, 2010 6:40 pm

Chú Cuội về đây bỏ hằng nga...?
Bao nhiêu năm tháng đi ta bà
Cây đa ..trên ấy còn bóng mát
Rớt xuống trần gian ...chút lụa là...!!!
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Thơ... cuội Empty Re: Thơ... cuội

Bài gửi by Chú Cuội on Mon Apr 05, 2010 11:53 am

Cuội nào có dám ... bỏ Hằng Nga!
Chỉ lẻn vào đây phá chút à Thơ... cuội 349206
Luôn tiện đem theo ... vài chiếc lá
tặng cho Hội Ngộ, kể như quà Thơ... cuội 375121
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Thơ... cuội Empty Thơ... mò vần

Bài gửi by Chú Cuội on Thu Jun 03, 2010 2:22 am

Ranh... cuội*

"Sống không vì mình... Trời tru, Đất diệt"* (*)
Sống không chịu thiệt... kẻ miệt, người khinh
Sống không phân minh... phụ nghĩa, bạc tình
Sống không biết nhìn... lầm đường, lạc lối

Sống trong gian dối... lương tâm nhức nhối
Sống trong bóng tối... mơ ánh hào quang
Sống trong gian nan... khao khát an nhàn
Sống trong cơ hàn... mong đời thay đổi

Sống mà có tội... hãy nên sám hối
Sống mà không nói... mấy ai hiểu ta
Sống mà ba hoa... chỉ chuốc phiền hà
Sống mà thật thà... tâm hồn thanh thản

Sống thà "gánh nạn"... chứ không "chạy đạn"*
Sống thà trọng bạn... chứ không hơn thua*
Sống thà ngạo Vua... thề không phá Chùa*
Sống thà làm Rùa... quyết không làm Rắn*

Cuội (bài cũ soạn lại)

(*) câu này mượn của thằng bạn (nghe nó nói một lần... nhớ suốt đời Thơ... cuội 349206 )
Chú Cuội
Chú Cuội

Tổng số bài gửi : 949
Join date : 10/10/2009
Đến từ : Cung Trăng

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết