Latest topics
» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Today at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Yesterday at 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Yesterday at 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (903)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:37 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (902)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (901)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:32 pm

» Trả Hết Cho Nhau Trọn Một Lần
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 12:45 pm

» Tuổi Hạc Nhớ Con
by Nguyễn Thành Sáng Mon Jun 03, 2019 3:00 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (900)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:08 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (899)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:04 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (898)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 02, 2019 12:01 am

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (897)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:59 pm

» Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 01, 2019 11:57 pm

Tùy bút cuối thu.....phần 1

Go down

Tùy bút cuối thu.....phần 1 Empty Tùy bút cuối thu.....phần 1

Bài gửi by bupbephale on Thu Nov 18, 2010 6:25 pm

Câu chuyện này mình chép lại theo lời kể của một cô bé… một chút gì đó….làm mình thấy có hứng viết lại và chia sẻ với mọi người…..
Hà Nội ngày....tháng....năm......
Quế Phương
“Đối với thằng bạn thân, nó có thể mặc áo 2 dây và quần đùi nhảy póc lên xe lượn ngoài đường phố dướ imưa. nhưng với Anh nó luôn là áo sơ mi kín cổ và váy dài quá gối, phải đợi Anh mở cửa xe dù nó có 2 tay...ko được tắm mưa vì Anh sợ nó bệnh.
Đi với thằng bạn thân, nó có thể tự tin mang giày cao gót ( có thể 5,7 phân, có thể là1 tấc 2), có thể giày bata. nhưng đi với Anh nó ko thể, Anh muốn nó luôn là giày cao gót( nhưng ko quá 5 phân, cao quá Anh sợ nó ngã, mà mang giày bata nhìn ko nữ tính)
Đi chơi với thằng bạn thân, nó có thể líu lo cả ngày như con chim nhỏ, có thể cười rách miệng mà ko nhận phải cái nhíu mày. đi chơi với Anh, nó chỉ được nói những câu Anh muốn nghe, chỉ được cười điệu cười đã tập đi tập lại cả trăm lần.
Bên thằng bạn thân, nó là ai cũng được: là cô gái có cá tính, cô gái dịu dàng, là người tài giỏi hay ngu ngu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.
Bên Anh nó luôn là tiểu thư yểu điệu thục nữ, dịu dàng đằm thắm,thông minh sắc sảo nhưng cũng ko kém phần tinh tế.
…….
Ở bên thằng bạn thân, nó cảm thấy thật sự thoải mái. ở bên Anh nó thấy thật bình yên. Trong người nó tồn tại 2 mặt:một mặt rất cá tính, năng động và cũng rất trẻ con khi bên thằng bạn thân. mộ tmặt nó rất nữ tính, dịu dàng, đằm thắm và cũng rất người lớn khi ở bên Anh. nó ko thể bỏ đi 1 trong 2 mặt con người nó, cũng như nó ko muốn mất 1 trong 2 người: thằng bạn thân và Anh....
Nhưng đến 1 ngày nó quyết định rời xa cả 2, cả 2 người cho nó lựa chọn.....và nó lựa chọn im lặng rút tên....nó muốn ra đi để mãi trong tim có 2 người: Anh và thằng bạn thân.
Nó tham lam....ừ nó thấy nó tham lam thật
Sau 3 năm nơi xứ người, nó vẫn giữ hình ảnh Anh và thằng bạn thân trong tim, nó vẫn tự hào khoe với mọi người nơi xứ lạ về 2 người đàn ông trong tim Nó.....
Hà Nội 29/09
Xuống sânbay, nó tìm mua 1 sim dt…và gọi cho Anh.
-Alo….Hoàng Anh nghe ạ
-…….
- Alo …ai đấyạ.
-…….
Nó dập máy,thôi không gọi Anh nữa, nó sẽ gọi taxi lượn 1 vòng HN, ngày mai sẽ điện thoại cho Anh. Nó vẫy một chiếc taxi…..
- Côvề đâu?
- Anh đưa em đi thăm các con đường HN nhé
- Ok….
……..
Ngày nó đi,HN gió se se lạnh, đưa nó ra sân bay Anh cẩn thận quàng lại khăn cho nó, dặn dò nó đủ thứ phải làm nơi xứ lạ. Thằng bạn thân lặng lẽ kéo va li to đùng của nó không nói 1 lời… tiễn nó hôm nay chỉ có 2 người, cha nó mới bay qua Sing với hội thảo, mẹ nó đang ở Nhật với những hợp đồng, Anh trai du học ở Mỹ và lập nghiệp nơi đó luôn. Nội ngoại 2 bên đều ở trong miền Nam, HN nó chỉ có Anh và thằng bạn thân… Nó cười và cố tỏ ra mạnh mẽ, tự tin khi quay bước, nó đã không dám ngoảnh lại nhìn vì sợ Anh và thằng bạn thân thấy nó khóc…
Chiếc xe phanh gấp làm nó giật mình, kẹt xe…một nét riêng rất Việt Nam…
- Thôi Anh cho em về Đội Cấn
- Nhà em ở đó à?
- Vâng
Nó điện thoại cho mẹ, mẹ đang ở Đà Nẵng… thế là tối nay nhà chỉ có mình nó và dì giúp việc….biết thế này bay thẳng về SG, í tnhất cũng có nội và cha…
Loay xoay gần 7h tối nó cũng đến nhà. Dì giúp việc chuẩn bị toàn những món nó thích ăn nhưng sao nuốt ko trôi… buồn và trống trải quá…. Với tay lấy điện thoại và bấm số
- Alo,ai vậy?
- ….
- Sao im lặng vậy nè?
- ….
- Quế Phương hả? sao gọi cho Huy mà không nói gì?
- Hihi sao biết là Phương?
- Đoán thế, lúc chiều điện thoại cho Phương ko được…gần tối vẫn không gọi được nên thấy lo lo, gọi cho ba Phương hỏi thì bác nói hôm nay Phương về VN, giờ thấy số lạ nên…..đâu có tài giỏi gì
- Huy đang ở đâu?
- SG,mới vào được mấy ngày.
- Tuần này về HN không?
- Khôn gbiết nữa, khi nào Phương đi lại?
- 2tuần nữa
- Phương gặp anh Hoàng Anh chưa?
- Chưa…thôi Phương đi dạo tí đây, mai nói chuyện nhé
- Uh,bye
- Bye bye
Huy có thể nhận ra là nó, còn Anh thì không…..Nó mở email, thêm 1 email từ Anh- Anh kiên trì gửi email cho Nó mỗi ngày trong khi 3 năm qua nó không một lần trả lời….
Nó xuống phố với chiếc đầm trắng ngang gối, chiếc khăn voan tím khoác hờ trên trên cổ- chiếc khăn có thêu dòng chữ forever mà năm xưa Anh tặng nó, nó quyết định đến nhà Anh, nó muốn Anh bất ngờ… Nhưng người bất ngờ là Nó….Anh dạo phố cùng người con gái khác…cô gái có lẽ không quen đi giày cao gót nên bước đi còn vụng về, cô cũng mặc chiếc đầm trắng như nó đang mặc, cũng khoác hờ trên vai chiếc khăn màu tím nhạt… nó sững sờ… rồi im lặng quay xe như năm xưa im lặng quay bước, nó thầm chúc Anh hạnh phúc dù tim rất đau.
Ngày mai nó sẽ vào SG, vào thăm Huy 1 ngày rồi sẽ về miền Tây- quê ngoại nó chơi mấy ngày đợ ilàm visa xong nó sẽ trở lại Mỹ… có lẽ nơi đó mới thật sự dành cho nó…nó nhắn tin cho Huy” mai ra sân bay đón Phương nhé”.
Nó nhớ ngày mới ra HN, mới vào Hà Nội- Ams học..... ngày nó gặp Huy, ngày nó gặp Anh…..HN trong nó giờ là kỉ niệm. Nó không giận Anh nhưng một chút gì đó nó buồn…
Ngày mai nó sẽ trở lại SG…
hết phần 1


Được sửa bởi bupbephale ngày Mon Nov 22, 2010 10:16 am; sửa lần 1.
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút cuối thu.....phần 1 Empty Re: Tùy bút cuối thu.....phần 1

Bài gửi by dangphuong on Thu Nov 18, 2010 6:39 pm

Truyện viết quá hay! Tùy bút cuối thu.....phần 1 80248
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút cuối thu.....phần 1 Empty Re: Tùy bút cuối thu.....phần 1

Bài gửi by bupbephale on Thu Nov 18, 2010 11:05 pm

hihi DP có nói quá ko đấy? Tùy bút cuối thu.....phần 1 349206
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút cuối thu.....phần 1 Empty Re: Tùy bút cuối thu.....phần 1

Bài gửi by CoMay on Sat Nov 20, 2010 6:28 am

ngôn ngư thật chân phương , gần gũi ...viết tiếp nữa nghen bupbephale Question
mến
CM
CoMay
CoMay

Tổng số bài gửi : 1316
Join date : 14/09/2009
Đến từ : Đất Mẹ

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút cuối thu.....phần 1 Empty Re: Tùy bút cuối thu.....phần 1

Bài gửi by bupbephale on Sun Nov 21, 2010 3:31 pm

hihi cảm ơn comay khích lệ..... bupbe đang viết chuyện dài....khi nào xong sẽ post trình làng.
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút cuối thu.....phần 1 Empty Re: Tùy bút cuối thu.....phần 1

Bài gửi by dangphuong on Mon Nov 22, 2010 5:38 am

bupbephale đã viết:hihi cảm ơn comay khích lệ..... bupbe đang viết chuyện dài....khi nào xong sẽ post trình làng.
Đâu cần phải chờ cho tới khi xong, cứ lần lượt post lên cho đọc từng đoạn trước.
Vậy đi nhé.
dp
Tùy bút cuối thu.....phần 1 507376
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

Tùy bút cuối thu.....phần 1 Empty Re: Tùy bút cuối thu.....phần 1

Bài gửi by bupbephale on Mon Nov 22, 2010 9:21 am

uh vậy bupbe post lên trước 1 đoạn nha.... "
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết