Latest topics
» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (960)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (959)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (958)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (957)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:44 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:42 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (955)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:40 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (954)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:38 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:36 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (952)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:34 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (951)
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 10:32 pm

» Để Hồn Linh Lái Con Thuyền
by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 3:06 pm

» Anh Hiểu Và Anh Say
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 6:51 pm

» Tháng năm và nỗi nhớ
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:26 am

» Mưa Dông
by lethi Sat Jun 15, 2019 7:24 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (950)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:07 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (949)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:05 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (948)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:03 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (947)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:02 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (946)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 1:00 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:58 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (944)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:56 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (943)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:54 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:52 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (941)
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 15, 2019 12:50 am

» Hôm Nay Dưới Bóng Chiều
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 14, 2019 9:23 pm

» Dưới Chiều Tà…
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 11:58 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (940)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:44 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (939)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:42 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (938)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:40 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (937)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:39 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (936)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:37 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (935)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:35 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (934)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:33 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (933)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:30 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (932)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:28 am

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (931)
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 13, 2019 12:26 am

» Trăn Trở Canh Khuya
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 12, 2019 2:02 pm

» Nỗi Đau Tan Vỡ
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 11, 2019 11:02 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (930)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (929)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (928)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:11 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (927)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:09 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (926)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (925)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (924)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 10:01 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (923)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:59 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (922)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:57 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (921)
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 9:55 pm

» Dĩ Vãng Vẫn Quay Về
by Nguyễn Thành Sáng Sun Jun 09, 2019 2:28 pm

» Canh Cánh Nỗi Niềm
by Nguyễn Thành Sáng Sat Jun 08, 2019 2:35 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (920)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:19 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (919)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:17 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (918)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:15 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:13 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (916)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:10 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (915)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:07 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (914)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 9:05 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (913)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:54 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (912)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:52 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (911)
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 8:49 pm

» Tái Ngộ Mơ Duyên
by Nguyễn Thành Sáng Fri Jun 07, 2019 3:22 pm

» Phút Giây Trầm Mặc
by Nguyễn Thành Sáng Thu Jun 06, 2019 4:04 pm

» Vấn Vương Kỷ Niệm
by Nguyễn Thành Sáng Wed Jun 05, 2019 1:50 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (910)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:53 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (909)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:51 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (908)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:48 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (907)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:46 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (906)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:43 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (905)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:41 pm

» Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (904)
by Nguyễn Thành Sáng Tue Jun 04, 2019 10:39 pm

tùy bút cuối thu.....phần 2

Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Mon Nov 22, 2010 10:14 am

Sài Gòn ngày....tháng....năm.....Thu Hà
Mưa…. Trời se se lạnh…. Đưa dì chú ra sân bay….bịn rịn…. Dúi cái khăn len tối qua mới đan vội cho dì và áo ấm cho chú “ miền Bắc mùa này lạnh, sống trong Nam quen rồi,ra Bắc sẽ thấy khí hậu khó chịu hơn nhiều đấy, dì chú giữ gìn sức khỏe nhé!”….Khoảng lặng… không ai nói với ai lời nào, sân bay sáng nay không đông như mọi khi….. chú bảo” cháu đang bệnh, buổi sáng đi làm nhớ mặc thêm áo khoác, luôn để trong cốp xe áo mưa… cháu nhớ… “ giọng chú đều đều căn dặn… chú là vậy, luôn chu đáo và quan tâm…. Dì dặn thêm” nếu mệt quá cháu cứ xin nghỉ ở công ty, hết bệnh rồi đi làm lại. Việc nhà cứ để dì giúp việc làm, Yến Nhi thì gửi bác Sĩ đưa đi đón về giúp mấy bữa, còn Yến Vi và cu Tí đến trường cô giáo cho ăn, cháu không cần phải dậy sớm nấu cho em ăn đâu…”dì còn nói nhiều nữa nhưng Nó chẳng để được chữ nào trong đầu…. “ Dì chú đi mạnh giỏi nha, cháu về trước đây, giờ này chắc em Cún dậy rồi....”Nó quay bước, Nó không dám ở lại, sợ sẽ khóc…. Đám cưới cậu út, cả nhà tập trung về quê làm lễ cưới cho cậu, không tính mấy nhóc baby của các dì thì Nó là người duy nhất không về. Mấy bữa nữa cậu sẽ vào Sài Gòn tổ chức lại, lúc đó đi dự cũng được- Nó nghĩ vậy và lấy lý do đang bệnh không về…. Nó đang buồn nên không muốn đem cái buồn đến ngày vui của cậu…Đường phố Sài Gòn không phải là giờ cao điểm mà vẫn kẹt xe, Nó ghét cái cảnh “ hít khói thải” của xe, cái nắng nóng khi trời nắng, cái cảnh “ bơi” trên đường phố khi trời mưa, ghét cái cảnh xô bồ, bon chen nơi này…. Nó bằng lòng với cuộc sống,môi trường hiện tại. Xét cho cùng, Bình Dương cũng là Sài Gòn thứ 2 nhưng không quá xô bồ, không kẹt xe, không “ bơi” trên đường phố mỗi khi trời mưa, Bình Dương yên bình hơn… nhưng vẫn đủ “ đất để vùng vẫy” cho giới trẻ như Nó. Về đến nhà bé Cún vẫn chưa ngủ dậy, dặn dì Hằng khi nào em dậy thì điện thoại. Nó chạy xe ra phố….lượn 1 vòng rồi tấp vào quán quen. Chọn cái bàn quen thuộc hay ngồi,nơi mà có người từng nói “ bỏ lại sau lưng cả thế giới ồn ào náo nhiệt nhưng nhìn ra thế giới yên bình”- Quý khách dùng gì ạ?- Như cũ nhé!Nói xong nó bỗng tự nhiên quay lại, oh cô bé tiếp viên mới, thảo nào hỏi Nó dùng gì…bất chợt Nó tự cười mình lơ đãng…- Cho chị café đen ko đường ko đá và bình trà nóng- Dạ!chị đợi một chút nha!Hôm nay quán không đông lắm, chỉ có khoảng hơn 2 chục người đang vừa uống café vừa ôm laptop làm việc, chắc mấy anh này là dân sale hoặc dân maketting đây mà- Nó tự nghĩ rồi thấy mình hơi “ lạc”, Nó là vị khách nữ duy nhất của quán lúc này….Nhấp ngụm trà nóng….đắng chát đầu lười…..chẳng biết từ khi nào Nó có thói quen café đen không đường, không đá và trà Thái Nguyên nóng…. Có lẽ là từ lần Nó về thăm quê, mỗi sáng dậy thật sớm ngồi bên bếp lửa cùng ông nội, nghe ông kể chuyện thời xưa, chuyện đối nhân xử thế……nhấm nháp ly trà nóng…. Mà cũng có thể là từ những lần hiếm hoi Nó mang bàn ghế ra giữa sân, cùng cha thưởng thức tài pha café ngon tuyệt của mẹ, ngắm trăng sao, nói chuyện lịch sử, chuyện thời sự…. Nó chẳng biết nữa… chỉ biết giữa thành phố công nghiệp này, mỗi khi buồn nó thường gọi cho mình 1 ly café đen ko đá ko đường và 1 bình trà nóng…và cũng chính từ thói quen “ quái gở” như lời nhỏ bạn nói mà nó quen Anh- Người với nó không chỉ là người bạn lớn tuổi, một người thầy trong “ trường ĐH kinh tế đời thường” mà còn là người có thể thức trắng đêm cùng Nó đàm đạo thơ ca, văn chương…. Nó coi Anh như Anh trai, coi vợ Anh như chị dâu nó…. Chỉ một chút bất cẩn mà Anh mãi mãi rời xa nó, xa gia đình, xa người thân….. Nó ân hận lắm… nếu hôm đó Anh không đưa Nó cùng gia đình ra sân bay thì chắc tai nạn đã không xảy ra…Nó hứa với Anh trước khi lấy chồng Nó sẽ kể cho Anh nghe chuyện quá khứ của Nó, kể cho Anh nghe lý do vì sao mắt Nó lúc nào cũng buồn… ấy vậy mà….Nó chưa kịp tâm sự cùng Anh thì Anh đã trở thành người thiên cổ……Một đôi tình nhân nắm tay nhau đi ngang qua trước mặt nó, bỗng nó giật mình… mắt mình không bị hoa mắt đấy chứ? Kia không phải là Lan Thanh sao? Sao chị ấy lại đi cùng người đàn ông khác tình tứ như vậy trong khi chồng mới chết chưa được 1 tuần? Nó để tiền café trên bàn rồi phóng theo đôi tình nhân…. Nhưng rồi Nó bỗng khựng lại khi 2 người đó ôm hôn nhau trên con đường cỏ đi ra bãi đậu xe….. bây giờ thật sự mắt Nó hoa thật, Nó thấy mặt đất quay cuồng… Nó khụy ngã,nghe có tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân chạy…. Nó dần lịm đi…. Khi tỉnh dậy, Nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Lan Thanh đang đứng bên khóc. Tự nhiên Nó ghét chị ta đến thế, Nó quay người vào tường nói vọng ra- Em không sao, chị về đi- Em đã nhìn thấy tất cả phải không?, chị xin lỗi…- Em nghĩ người chị nên xin lỗi là Anh trai em chứ không phải em. Chị về đi, Anh em chưa xanh nấm mồ mà chị đã….. em thật sự không hiểu nổi…- Chị….- Chị đừng nói gì nữa, chị về đi. Nếu tốt bụng gọi y tá giúp em là ok rồiNó lấy gối bịt tai… Nó không muốn nghe gì nữa…. Nó thấy thương anh Nó bao nhiêu thì bây giờ Nó giận Lan Thanh bấy nhiêu… Nó xin xuất viện và điều trị tại gia…Nó muốn được yên tĩnh…Hai ngày nằm bẹp một chỗ, Nó suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về Nó, về gia đình, bạn bè, cuộc sống,công việc, tình người……Nó chợt nhận ra Nó cô đơn quá, lẻ loi quá….. Hơn 10 năm sống xa vòng tay cha mẹ, Nó luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường, tự lập….Nó luôn cứng rắn… nhưng sao giờ đây…..Nó được gì ngoài đôi bàn tay trắng như lúc mới bắt đâu? Học hành dang dở, sự nghiệp đổ vỡ. Sau một đêm, Nó lặng đứng nhìn tâm huyết của mình tan vỡ…. Nó mất tất cả…. Nó bỗng thấy thèm một bờ vai làm điểm tựa, thèm một cánh tay chở che…. Nó với tay lấy điện thoại điện cho mẹ…..nhưng rồi lại không đủ can đảm để bấm phím gọi…. không được để mẹ buồn- Nó thầm nhủ rồi vứt điện thoại sang 1 bên… Nó mở máy tính…. Lang thang thướt web… vào thăm Nối…..thăm những người bạn… Nó nói chuyện với Anh trai, được vài ba câu thấy chóng mặt kinh khủng, không đọc thấy Anh trai viết gì nữa….. Nó vội đẩy laptop sang 1bên, nằm vật ra….thở dốc….máu cam bắt đầu chảy… Nó thấy mơ hồ…rồi lịm dần...Nó nghe có tiếng khóc “ chị ơi đừng chết……” Giá như Nó có thể chết…….chết rồi Nó sẽ không còn đau khổ, không còn phải cố gắng nữa…. Nó muốn buông xuôi tất cả….. có người đã từng hỏi Nó “ nếu có thể, em muốn em là người như thế nào?” Nó muốn Nó là người như thế nào nhỉ? Ngu ngu một tí, khờ khờ một tẹo cho người đi bên cạnh hãnh diện vì thông minh hơn mình, khôn ngoan hơn mình; mong manh dễ vỡ một chút, yểu điệu thục nữ xíu xíu thôi để được người ta nâng niu, chiều chuộng; Nó muốn Nó như nhỏ Đan, an phận thủ thường với những gì cha mẹ sắp đặt và lựa chọn…..Nó muốn Nó chưa từng bước chân vào lưới tình mà người ta giăng sẵn, Nó muốn Nó chưa từng nhúng tay vào chuyện làm ăn, chưa bước trong thương trường… Nó mệt mỏi về nhiều thứ… đầu Nó như muốn vỡ tung…. Nó nghe loáng thoáng có tiếng nói “ chị ơi, mở mắt ra đi”. 2 bàn tay bé xíu- một gầy một múp đang cầm 2 tay Nó lay lay…. Nó từ từ mở mắt ra. cu Tí và bé Vi đang ngồi bên vừa lay Nó vừa khóc….Thương 2 em quá! Nó dùng chút sức tàn còn lại ôm 2 đứa em vào lòng… ùh chị không chết….- Con có sao không? Tiếng dì giúp việc đầy hốt hoảng khi thấy 3 chị em ôm nhau khóc- Dạ con không sao dì ạ, chỉ là chảy máu cam thôi. Dì nấu cơm rồi tắm cho 2 em giúp con nhé, con thấy mệt… xíu xíu thôi… Nó yếu ớt nói… Con muốn yên tĩnh một látNó vờ nhắm mắt… tiếng bước chân xa dần… Nó ước gì thời gian quay trở lại… mơ màng…Nó dần chìm vào giấc ngủ.
hết phần 2
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by dangphuong on Tue Nov 23, 2010 8:56 am

Truyện có vẽ chưa vào cuộc, nhưng văn viết rất hay!
Chờ đọc tiếp...
dp
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by dangphuong on Sat Dec 18, 2010 10:21 am

Sao không thấy viết tiếp nữa...?
dp
tùy bút cuối thu.....phần 2 507376
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Sat Dec 18, 2010 6:23 pm

viết rùi....... nhưng đang đợi sửa lại đã...... thơ thì em liều được chứ văn phải trau truốt câu chữ 1 chút..... kẻo cả nhà cười
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by Song kiếm on Sat Dec 18, 2010 6:27 pm

Phù, hóa ra là truyện, nghe chữ tùy bút tưởng kể về Búp bê chứ...hết hồn... hug

Song kiếm

Tổng số bài gửi : 707
Join date : 28/10/2010

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Sat Dec 18, 2010 6:29 pm

uhm..... thì viết về bb mừ.....
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by Song kiếm on Sat Dec 18, 2010 6:32 pm

Nếu dzậy thì... hug bb một cái nè...
Mong mọi an lành và may mắn sẽ đến với bb nha..

Song kiếm

Tổng số bài gửi : 707
Join date : 28/10/2010

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Sat Dec 18, 2010 6:34 pm

hihi tks bientim nha...... bb bước qua được rồi... chuyện sảy ra cũng hơn 1 tháng rồi.....
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by dangphuong on Sat Dec 18, 2010 6:52 pm

bupbephale đã viết:viết rùi....... nhưng đang đợi sửa lại đã...... thơ thì em liều được chứ văn phải trau truốt câu chữ 1 chút..... kẻo cả nhà cười
Nghe ... "liều" thấy ớn quá!
dp
tùy bút cuối thu.....phần 2 451635
dangphuong
dangphuong

Tổng số bài gửi : 22198
Join date : 13/09/2009

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by hongphuc on Sat Dec 18, 2010 9:00 pm

BupbePhale viết Tùy Bút hấp dẫn ấy .
HP xin Viết lại mấy câu thơ của bạn nhé .
"Luyến luyến lưu lưu chốn dương gian
Tìm kiếm bấy lâu ước gặp chàng
Người trong ký ức vạn năm trước
Thương thương ước nguyện bước song hành ".
Chúc bạn luôn tròn ước nguyện của mình và có nhiều bài viết hay dành cho HN .
Thân chào .
Hồng Phúc
hongphuc
hongphuc

Tổng số bài gửi : 560
Join date : 01/07/2010
Age : 57
Đến từ : Buôn Hồ ,Daklak.Viet Nam

http://www.hôing.org

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by ntd on Sat Dec 18, 2010 9:15 pm

bupbephale đã viết:viết rùi....... nhưng đang đợi sửa lại đã...... thơ thì em liều được chứ văn phải trau truốt câu chữ 1 chút..... kẻo cả nhà cười

Làm thơ cũng chẳng thể liều
Tình thơ có thể sẽ... yêu cả đời!

ntd
Laughing lêu lêu
ntd
ntd

Tổng số bài gửi : 6797
Join date : 14/09/2009

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Sat Dec 18, 2010 9:23 pm

@ hongphuc
bb tks hongphuc nhiều nhé! nhưng mà
Tình duyên dang dở lâu rồi
Tim em đã chết thời thôi.... lạnh lùng

@dangphuong
thơ bb liều thật mà.... ngẫu hứng hihi

@ntd
Tình thơ câu chữ buông lơi
Chỉ mong vui vẻ rong chơi đỡ buồn
Đêm lạnh ko thơ lệ tuôn
Mưa thu sóng sánh mắt buồn lệ rơi
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by hongphuc on Sat Dec 18, 2010 11:01 pm

bupbephale đã viết:@ hongphuc
bb tks hongphuc nhiều nhé! nhưng mà
Tình duyên dang dở lâu rồi
Tim em đã chết thời thôi.... lạnh lùng

@dangphuong
thơ bb liều thật mà.... ngẫu hứng hihi

@ntd
Tình thơ câu chữ buông lơi
Chỉ mong vui vẻ rong chơi đỡ buồn
Đêm lạnh ko thơ lệ tuôn
Mưa thu sóng sánh mắt buồn lệ rơi

Can chi mà phải lạnh lùng
Vô tư gặp gở ta cùng sẻ chia .
Vần thơ kết tứ thiết tha
Hòa chung nhịp sống phôi pha nỗi sầu .
Hồng Phúc Chúc bạn vui nhé
hongphuc
hongphuc

Tổng số bài gửi : 560
Join date : 01/07/2010
Age : 57
Đến từ : Buôn Hồ ,Daklak.Viet Nam

http://www.hôing.org

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Sun Dec 19, 2010 12:15 am

HP dak lak luôn ah
Buôn Hồ gần lắm... gần nhà bb
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by hongphuc on Sun Dec 19, 2010 7:52 am

Nếu Bupbe gan nhà
Xin cho địa chỉ nha
Có dịp mình giao hảo
Chân tình bạn và ta .

HP
hongphuc
hongphuc

Tổng số bài gửi : 560
Join date : 01/07/2010
Age : 57
Đến từ : Buôn Hồ ,Daklak.Viet Nam

http://www.hôing.org

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Sun Dec 19, 2010 10:36 pm

bb gần huyện eakar
Krong bông đó- chỗ nhà bb
Nhưng lâu nay sống xa quê
Bình Dương học tập...hok về BM
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by hongphuc on Mon Dec 20, 2010 11:49 am

Vậy là cùng xứ Ban Mê
Nhân duyên kỳ ngộ mời về Buôn Hô .
Yên tâm chẳng có chi mô
Đồng hương gặp gở điểm tô xứ nhà .

HP Chúc BB đòng hương nhiều niềm vui trong mùa Noel nhé .
hongphuc
hongphuc

Tổng số bài gửi : 560
Join date : 01/07/2010
Age : 57
Đến từ : Buôn Hồ ,Daklak.Viet Nam

http://www.hôing.org

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Mon Dec 20, 2010 12:23 pm

Noel bb về nhà
Nếu mà có rảnh thời là ghé chơi
Trước là theo lời được mời
Sau là Hội Ngộ ngoài đời vui thơ
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by hongphuc on Mon Dec 20, 2010 6:37 pm

Thế là hy vọng nàng thơ
Giáng sinh sẽ đến anh chờ đó nha..
Trước là giao hảo bạn ta
Minh Tâm ,Hồng Phúc xứ nhà đón em .

HP ( Mời Bupbe về Buôn Hồ thăm chơi .Nhóm Hội Ngộ ở đây có 3 thành viên Minh Tâm .Hồng Phúc và Lê Thi và các bạn thơ ở Buôn Hồ .Rất hân hạnh được đón tiếp Bupbe và các bạn )
Thân chào .
HP
Địa chỉ của HP . BS Nguyễn Tới
Bệnh Viện Đa Khoa Thị xã Buôn Hồ ,Daklak .
ĐT: 0935556945 . NR : 05003871697
hongphuc
hongphuc

Tổng số bài gửi : 560
Join date : 01/07/2010
Age : 57
Đến từ : Buôn Hồ ,Daklak.Viet Nam

http://www.hôing.org

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Tue Dec 21, 2010 10:35 am

Hihi vui quá! Noel năm nay hok phải 1 mình lang thang phố vắng rồi....
Cảm ơn HN Buôn Hồ nhiều lắm...... em hứa về Buôn Ma Thuật đón Noel tối 24, sáng 25 sẽ đón xe ra Buôn Hồ...
sdt bb: 0938 644 200
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by phong trần on Tue Dec 21, 2010 9:43 pm

Hì, em viết văn khá đấy. cố gắng lên em nhé!
Anh cũng muốn dành thời gian viết văn, mà bận truyện thơ Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa xong nên chưa đầu tư cho tác phẩm lớn khác được.
phong trần
phong trần

Tổng số bài gửi : 2170
Join date : 10/10/2009

Về Đầu Trang Go down

tùy bút cuối thu.....phần 2 Empty Re: tùy bút cuối thu.....phần 2

Bài gửi by bupbephale on Tue Dec 21, 2010 10:46 pm

hihi tùy bút cuối thu.....phần 2 390318
bupbephale
bupbephale

Tổng số bài gửi : 780
Join date : 18/11/2010
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết